ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ုိအဖြဲ႕၀င္၊ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္႐ုံး၏ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ဗဟုိေကာ္မတီ၏ ျပန္ၾကားေရးဌာန၀န္ႀကီး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ုိအဖြဲ႕၀င္၊ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္႐ံုး၏ အတြင္းေရးမွဴးတို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေနစဥ္

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ုိအဖြဲ႕၀င္၊ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္႐ုံး၏ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ဗဟုိေကာ္မတီ၏ ျပန္ၾကားေရးဌာန၀န္ႀကီး H.E.Mr.Huang Kumming ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ဇူလုိင္ ၁၀ ရက္ နံနက္ပုိင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသုိ႔ ေတြ႕ဆုံမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းဓာတ္ပုံသာထုတ္ျပန္ထားၿပီး မည္သည့္အေၾကာင္းမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ကုိ ဇူလုိင္ ၁၀ ည ၇ နာရီအထိ အေသးစိတ္ထုတ္ျပန္ထားျခင္း မရွိေပ။

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ုိအဖြဲ႕၀င္၊ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္႐ုံး၏ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ဗဟုိေကာ္မတီ၏ ျပန္ၾကားေရးဌာန၀န္ႀကီးသည္ ဇူလုိင္ ၇ ရက္က ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိေနျခင္းသည္။

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြသည္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုအဖြဲ႕၀င္၊ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္႐ုံး၏ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ျပန္ၾကားေရးဌာန၀န္ႀကီး  H.E.Mr.Huang Kumming ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ဇူလုိင္ ၈ ရက္ ညေနပုိင္းက ေနျပည္ေတာ္ဟိုတယ္ဇုန္ရွိ ေရႊစံအိမ္ ဟိုတယ္၌ လက္ခံေတြ႕ဆံုသည္။

ထုိသုိ႔ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံခ်စ္ၾကည္ရင္း ႏွီးမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ကူညီေပးေနမႈ အေျခအေန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံတုိ႔အၾကား မီဒီယာက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးက႑တုိ႔တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

အလားတူ ဇူလုိင္ ၉ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျမန္မာအသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား (MRTV) ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ ကြမ္ရွီးျပည္သူ႔အသံလႊင့္ဌာန (GXBS) တုိ႔ ပူးေပါင္းထုတ္လႊင့္မည့္ ကာတြန္းကားအစီအစဥ္ စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္တပ္ကုန္းရွိ ျမန္မာ့အသံႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကား (MRTV) တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ အခမ္းအနားႏွင့္ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟိုဌာန-၂ ၌ ျပဳလုပ္သည့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ သမၼတ ရွီက်င္ပင္းေရးသားသည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စာအုပ္အား ျမန္မာဘာသာျပန္ဆုိၿပီး ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိမည့္ မိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားႏွင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာႏိုင္ငံေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲေရး ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ို အဖြဲ႕၀င္၊ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္႐ုံး၏ အတြင္းေရးမွဴး ႏွင့္ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ျပန္ၾကားေရးဌာန၀န္ႀကီး H.E.Mr.Huang Kumming  တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အလံုၿမိဳ႕နယ္ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းရွိ တ႐ုတ္ယဥ္ေက်းမႈစင္တာဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ဇူလုိင္ ၇ ရက္က အဆုိပါစင္တာ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားသုိ႔ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ုိအဖြဲ႕၀င္၊ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္႐ံုး၏ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ျပန္ၾကားေရးဌာန၀န္ႀကီး တက္ေရာက္ကာ စင္တာဖြင့္လွစ္ျခင္း အထိမ္းအမွတ္ဆုိင္းဘုတ္ကို ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။