TNLA အဖြဲ႕ဗဟုိတရား႐ုံးက ေထာင္ဒဏ္သုံးႏွစ္ ခ်မွတ္ထားသည့္ နန္းမုိဟြမ္အား ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္း သက္သာခြင့္ေပးေၾကာင္း TNLA အဖြဲ႕ဥကၠ႒ အမိန္႔ထုတ္

တအန္းလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (TNLA) က ဖမ္းဆီးၿပီး ၎တုိ႔၏ ဗဟုိတရား႐ုံးက ေထာင္ဒဏ္သုံးႏွစ္ ခ်မွတ္ထားသည့္ နန္းမုိဟြမ္အား ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ေပးေၾကာင္း PSLF/TNLA ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္တား အုိက္ဘုန္းက ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔အမွတ္ (၁/၂၀၁၈)အား TNLA ၏ ျပန္ၾကားေရးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆုိပါ အမိန္႔စာတြင္ PSLF/TNLA ၏ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ ၀န္ထမ္းမ်ား လုပ္ငန္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ မနန္းမုိဟြမ္က သတင္းေပးမႈေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက်ဆုံးၿပီး တစ္ဦးဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်ခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ PSLF/TNLA ၏ ၀န္ထမ္းမ်ား တာ၀န္၀တၱရား ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ အျပင္းအထန္ နာက်င္ေစမႈ (ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၃၃) ျဖင့္ မနန္းမုိဟြမ္အား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္တြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး PSLF/TNLA ၏ ဗဟုိတရား႐ုံးတြင္ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္၌ စတင္အမႈဖြင့္ စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

မနန္းမုိဟြမ္သည္ ၀န္ထမ္းမ်ား တာ၀န္၀တၱရား ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ မိမိအလုိအေလ်ာက္ အျပင္းအထန္ နာက်င္ေစမႈ ရာဇတ္သတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၃၃ ကုိ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားသျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္သုံးႏွစ္က်ခံေစရန္ ေအာက္တုိဘာ ၅ ရက္ PSLF/TNLA ၏ ဗဟုိတရား႐ုံးက အမိန္႔စီရင္ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ FPNCC ၏ ၾကား၀င္ေစ့စပ္ ညိႇႏႈိင္းမႈအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိတုိ႔၏ မဟာမိတ္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ SSPP/SSA ၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ တအာင္းလူမ်ဳိးႏွင့္ ရွမ္းလူမ်ဳိးတုိ႔၏ ေရရွည္ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိ ေရွး႐ႈ၍လည္းေကာင္း နန္းမိုဟြမ္အား ျပစ္ဒဏ္မွ ျခြင္းခ်က္မရွိ လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ေပးလုိက္ေၾကာင္း PSLF/TNLA ဥကၠ႒ ၏ အမိန္႔စာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိသုိ႔ TNLA ဥကၠ႒က အမိန္႔စာထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ နန္းမိုဟြမ္အား TNLA ၏ ေရႊလီခ႐ုိင္ မန္တုံၿမိဳ႕နယ္မွဴးက မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕၀င္ႏွင့္ မိသားစုေဆြမ်ဳိးမ်ားျဖစ္သည့္ SSPP/SSA မဟာမိတ္ဆက္ဆံေရးတာ၀န္ခံဗုိလ္မွဴး သန္းေအာင္၊ အမွတ္ (၉) ခ႐ုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး စ၀္သီဟ၊ မနန္းမုိဟြမ္၏ ခဲအုိ စုိင္းခန္းဆုိင္၊ ဦးေလးျဖစ္သူ ဦးစုိင္းထြန္းလိႈင္ႏွင့္ အေဒၚျဖစ္သူ ေဒၚနန္းျမရင္တုိ႔ထံ ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီတြင္ ေကာင္းမြန္စြာ စနစ္တက် အပ္ႏွံခဲ့ေၾကာင္းလည္း TNLA က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

တအန္းလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (TNLA) က တစ္လေက်ာ္ၾကာ ဖမ္းဆီးထားေသာ နန္းမိုဟြမ္အား TNLA တရားေရးဌာနက ေထာင္ဒဏ္သုံးႏွစ္ ခ်မွတ္

တအန္းလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (TNLA) က တစ္လေက်ာ္ၾကာ ဖမ္းဆီးထားေသာ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ ဟုိေနာင္ရပ္ကြက္ေန နန္းမုိဟြမ္ကုိ TNLA တရားစီရင္ေရးဌာနက ေအာက္တုိဘာ ၅ ရက္တြင္ ေထာင္ဒဏ္သုံးႏွစ္ ခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္း TNLA သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဌာနမွ ဗုိလ္မွဴးတားအုိက္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

“ဟုတ္ပါတယ္။ ဒီ ၅ ရက္ေန႔တုန္းက အမိန္႔ခ်မွတ္လုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေထာင္ဒဏ္သုံးႏွစ္ ခ်မွတ္လုိက္ပါတယ္။ အျမင့္ဆုံးက ၁၀ ႏွစ္ရွိတယ္။ အနိမ့္ဆုံးက သုံးႏွစ္ရွိတယ္။ အနိမ့္ဆုံးျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္လိုက္တာပါ” ဟု ဗုိလ္မွဴးတားအုိက္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း မူဆယ္ခ႐ုိင္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕ ဟုိေနာင္ရပ္ကြက္ေန နန္းမိုဟြမ္အား TNLA အဖြဲ႕က ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္တြင္ ၎၏ေနအိမ္၌ လာေရာက္ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုိသုိ႔ ဖမ္းဆီးျခင္းသည္ နန္းမိုဟြမ္အေနျဖင့္ TNLA အေကာက္ခြန္၀န္ထမ္းမ်ား လုပ္ငန္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ အျပင္းအထန္ ထိခုိက္ေသဆုံးေစသည္အထိ ၀တၱရားေႏွာင့္ယွက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း TNLA က စက္တင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

TNLA အဖြဲ႕သည္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ္လည္း တရား၀င္ ရပ္တည္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔၏ ဌာနခ်ဳပ္တည္ ေနရာကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အက်ဥ္းေထာင္ တည္ေနရာကိုေသာ္လည္းေကာင္း ေရေရရာရာ သိရွိရျခင္း မရွိေပ။

TNLA က ဖမ္းဆီးထားေသာ နန္းမိုဟြမ္အား အျမန္ဆုံး ျပန္လည္လႊတ္ေပးေရးအတြက္ ၎၏မိသားစု၀င္မ်ားက စက္တင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕၌ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကၿပီး နမ့္ခမ္းေဒသခံ အမ်ားအျပားကလည္း စက္တင္ဘာ ၁၇ တြင္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕၌ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔ျပင္ နန္းမိုဟြမ္အား အျမန္ဆုံး ျပန္လႊတ္ေပးရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူထားသည့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) ကလည္း စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ကာ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

အျပစ္မဲ့ျပည္သူအား အေၾကာင္းမဲ့ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားျခင္းသည္ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက အစဥ္တစုိက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ မ်ားစြာထိခုိက္ေစသည္ဟုလည္း NRPC က ၎၏ေၾကညာခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ခုနစ္ဖြဲ႕ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ (FPNCC) အေနျဖင့္ TNLA က ဖမ္းဆီးထားေသာ နန္းမုိဟြမ္အား ျပန္လည္လႊတ္ေပးေရးအတြက္ ေတာင္းဆုိၾကသူမ်ားအား ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရန္ဟုဆုိကာ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပုိင္းအတြင္းကပင္ ‘၀’ (UWSP/UWSA) အဖြဲ႕ ဌာနခ်ဳပ္တည္ရွိရာ ပန္ဆန္းသုိ႔ ဖိတ္ေခၚထားၿပီး ၎တုိ႔အေနျဖင့္ သြားေရာက္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နန္းမိုဟြမ္ လြတ္ေျမာက္ေရးေတာင္းဆုိမႈတြင္ ပါ၀င္သူ စုိင္းသိန္းေရႊက ေအာက္တုိဘာ ၅ ရက္တြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

သုိ႔ရာတြင္ နန္းမိုဟြမ္လြတ္ေျမာက္ေရး ေတာင္းဆုိမႈတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားအေနျဖင့္ ပန္ဆန္းသုိ႔ သြားေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္း ရွိ မရွိ စုိင္းသိန္းေရႊထံ ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္က ထပ္မံ ဆက္သြယ္ခဲ့ရာ ဆက္သြယ္မႈမရွိခဲ့ေပ။

ထုိသုိ႔ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎တို႔အေနျဖင့္ သိရွိရျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း နန္းမုိဟြမ္၏ အစ္မျဖစ္သူ နန္းမုိခမ္းက ေအာက္တုိဘာ ၈ ရက္ မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီခြဲခန္႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

TNLA အဖြဲ႕က အတင္းအဓမၼ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ျခင္းခံရေသာ နန္းမိုဟြမ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္သတင္းမွ် မၾကားေသးေၾကာင္း မိသားစု၀င္တစ္ဦး ေျပာၾကား

နန္းမုိဟြမ္အား ျပန္လည္လႊတ္ေပးရန္ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္က နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕တြင္ ေဒသခံမ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနၾကစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေအာင္သုိက္၊ စုိင္းေဆြ)

တအန္းလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (TNLA) က အတင္းအဓမၼ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ျခင္းခံရေသာ နန္းမိုဟြမ္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္ သတင္းမွ်မၾကားေသးေၾကာင္း ၎၏အစ္မျဖစ္သူ နန္းမုိခမ္းက စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္ ညေန ၆ နာရီခြဲခန္႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ နန္းမုိဟြမ္သည္ ေသဆုံးသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း Facebook ၌ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ေဆး႐ုံတက္ေနသည့္ ဓာတ္ပုံႏွင့္တကြ သတင္းမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိၿပီး အဆုိပါသတင္းအား Facebook တြင္ ျပန္လည္ျဖန္႔ေ၀သူ မ်ားျပားလ်က္ရွိသည္။

“ကြၽန္မတုိ႔လည္း ဘာသတင္းမွမၾကားဘူး။ သူမ်ားေတြလည္း ေမးလာတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔ကလည္း မသိဘူးလုိ႔။ မသိဘူးရွင့္။ ကြၽန္မတုိ႔လည္း သိခ်င္ေနတယ္။ ဘယ္သူျဖန္႔လည္း ဆုိၿပီးေတာ့။ ကြၽန္မတုိ႔လည္း မေန႔ (စက္တင္ဘာ ၂၆) ညက သူမ်ား ကြၽန္မတုိ႔ဆီကုိ ပုိ႔တာေပါ့။ ကြၽန္မတုိ႔လည္း သူ႔ကုိ ေမးေနတာ ဘယ္ကေနရလဲဆုိၿပီး ကြၽန္မတုိ႔ သိခ်င္ေနတာ။ အဲဒီလုိျဖန္႔တာဆုိၿပီး ကြၽန္မတုိ႔လည္း ရွာေနတာ မေတြ႕ေသးဘူး” ဟု နန္းမုိခမ္းက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းသတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ TNLA အဖြဲ႕ထံ ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္မႈမရရွိေသးဘဲ The Daily Eleven သတင္းစာက ထပ္မံသိရွိရသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။

နန္းမိုဟြမ္၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးကို စိုးရိမ္ေၾကာင္းႏွင့္ မတရား ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည့္ လုပ္ရပ္အား ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) က စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္၊ မူဆယ္ခ႐ိုင္၊ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕၊ ဟိုေနာင္ရပ္ကြက္ေန နန္းမိုဟြမ္အား TNLA မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္၌ ေနအိမ္တြင္ လာေရာက္ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္၍ ထိန္းသိမ္းထားသည္မွာ တစ္လေက်ာ္မွ် ၾကာျမင့္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း AAPP ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

နန္းမိုဟြမ္သည္ TNLA အေကာက္ခြန္ ၀န္ထမ္းမ်ား လုပ္ငန္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ အျပင္းအထန္ ထိခိုက္ေသဆံုးသည္အထိ ၀တၱရားေႏွာင့္ယွက္ခဲ့သည့္အတြက္ အေရးယူေပးရန္ TNLA ဗဟို တရား႐ုံးကို အမႈဖြင့္ တိုင္ၾကားလာျခင္းေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု TNLA ၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရိွရေၾကာင္းႏွင့္ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ TNLA ဥပေဒအရ အမ်ားျပည္သူေရွ႕ေမွာက္၌ အျပစ္ေပးအေရးယူ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေဖာ္ျပထားသျဖင့္ ထိုသုိ႔ေဖာ္ျပထားခ်က္အေပၚ မိမိတို႔အေနျဖင့္ အထူးစိုးရိမ္မိေၾကာင္းလည္း AAPP ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေနအိမ္တြင္ ရပ္ရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ရပ္ရြာလူႀကီးမ်ားအား အသိမေပးဘဲ လက္နက္ျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္၍ လာေရာက္ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သြားသည္မွာ လူ႔အခြင့္အေရး ႐ႈေထာင့္မွလည္းေကာင္း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ႐ႈေထာင့္မွလည္းေကာင္း မည္သို႔မွ် လက္မခံႏိုင္သည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

အစိုးရ တပ္မေတာ္အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျပည္သူတို႔၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္ရမည္သာျဖစ္ၿပီး ထို႔အတူ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမဆို ထိုသုိ႔လက္နက္ျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး တိတ္တဆိတ္ ဖမ္းဆီးျခင္းအား လ်စ္လ်ဴ႐ႈေနမည္ဆိုလွ်င္ ျပည္သူတို႔၏ ဘ၀လံုျခံဳေရးမွာ အထူးစိုးရိမ္ရသည့္ အေျခအေနသို႔ ဆိုက္ေရာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း AAPP က ေထာက္ျပသည္။

ထုိ႔အတူ မိမိတို႔အေတြ႕အၾကံဳအရ မ်က္ကြယ္တြင္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ၀န္ခံခိုင္းေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာကို ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္အတြက္ အထူးစိုးရိမ္ ပူပန္မိသလို အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် နန္းမိုဟြမ္၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးကိုလည္း အလြန္စိုးရိမ္မိေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတုိ႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ နန္းမိုဟြမ္အား မတရား ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည့္လုပ္ရပ္အား လံုး၀ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။

TNLA အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ TNLA ၏ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို နန္းမိုဟြမ္အား အျမန္ဆံုး ျပန္လည္လႊတ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ သက္ေသျပရန္ AAPP ၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ တိုက္တြန္းထားသည္။

နန္းမိုဟြမ္ အဖမ္းခံရျခင္းေၾကာင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ထိခိုက္မႈမ်ားရိွလာႏိုင္ၿပီး ရွမ္းႏွင့္ တအန္းပေလာင္လူမ်ဳိးစုမ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္လာမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း နမ့္ခမ္းေဒသခံလူငယ္မ်ားကြန္ရက္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျပည္သူလူထု၏ အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ကုိ ထိပါးၿပီး တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ ထိခုိက္ေစသည့္ မည္သည့္လုပ္ရပ္ကုိမဆုိ ျပင္းထန္စြာ ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း TNLA က ဖမ္းဆီးထားေသာ နန္းမုိဟြမ္အား အျမန္ဆုံးျပန္လႊတ္ေပးရန္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (NRPC) က စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ TNLA က ဖမ္းဆီးထားေသာ နန္းမုိဟြမ္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ၎၏ မိသားစု၀င္မ်ားက စက္တင္ဘာ ၇ ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕၌ ဆုိင္းဘုတ္မ်ား ကုိင္ေဆာင္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကၿပီး နန္းမုိဟြမ္အား အျမန္ဆုံး ျပန္လႊတ္ေပးရန္ လူဦးေရေထာင္ခ်ီပါ၀င္ေသာ နမ့္ခမ္းေဒသခံမ်ားက စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕၌ ဆႏၵျပခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ဆႏၵျပမႈအေပၚ TNLA အဖြဲ႕၀င္မ်ား အေနျဖင့္လည္း မိဘေဆြမ်ိဳး မိသားစုရွိသူမ်ားျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ ကုိယ္ခ်င္းစာတရားထားရွိရန္ လုိအပ္သကဲ့သုိ႔ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူလူထု အေပါင္း၏ စိတ္ဆႏၵသေဘာထားအေပၚ အေလးအနက္ထား လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) က စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္၌ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။ TNLA ၏ မဟာမိတ္အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ (SSPP) ကလည္း နန္းမုိဟြမ္အား အျမန္ဆံုးလႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

နန္းမုိဟြမ္အား အျမန္ဆုံး ျပန္လႊတ္ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) က အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) သုိ႔ စာေပးပုိ႔ ေတာင္းဆုိခဲ့ၿပီး ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (SNDP) က ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ထံ စာေပးပုိ႔ ေတာင္းဆုိထားၾကသည္။

တအန္းလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (TNLA) က ဖမ္းဆီးထားေသာ နန္းမုိဟြမ္အား အျမန္ျပန္လႊတ္ေပးေရးအတြက္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕တြင္ လူဦးေရေထာင္ခ်ီ ဆႏၵျပ

နန္းမိုဟြမ္အား အျမန္ဆံုးျပန္လႊတ္ေပးရန္ နမ့္ခမ္းေဒသခံမ်ား စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္က နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုေနမႈအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေအာင္သိုက္၊ စိုင္းေဆြ)

တအန္းလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (TNLA) က ဖမ္းဆီးထားေသာ နန္းမုိဟြမ္အား အျမန္ဆုံးျပန္လႊတ္ေပးရန္ လူဦးေရေထာင္ခ်ီ ပါ၀င္ေသာ နမ့္ခမ္းေဒသခံမ်ားက စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕၌ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပုိင္း) မူဆယ္ခ႐ုိင္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ ဟုိေနာင္ရပ္ကြက္ေန နန္းမုိဟြမ္အား ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ တအန္းလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (TNLA) က ၎၏ေနအိမ္တြင္ ေသနတ္ျဖင့္ခ်ိန္ကာ ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မိသားစု၀င္မ်ား၏ မီဒီယာမ်ားသုိ႔ ေျပာၾကားထားခ်က္အရ သိရသည္။

“သူတို႔ TNLA ကေန မိသားစုကုိ တုိက္႐ုိက္ဆက္သြယ္တာေတာ့ မရွိေသးပါဘူး။ အခုအထိ မၾကားရေသးဘူး။ ဒါေပမဲ့ သြယ္၀ုိက္ၿပီး သတင္းပါးလာတာက စက္တင္ဘာ ၇ ရက္မွာ သူတုိ႔မိသားစုက ဆႏၵျပခဲ့ၾကၿပီး ညေနပုိင္းေလာက္မွာ ေနာက္ထပ္ ေလးငါးရက္ေလာက္ဆုိ ျပန္လႊတ္ေပးမယ္ဆုိၿပီး သတင္းပါးလာတာရွိတယ္။ အဲဒါကုိ ေစာင့္ရင္းနဲ႔ ၁၂ ရက္ေန႔ေလာက္က စီရင္ခ်က္ခ်ေတာ့မယ္။ မိသားစုနဲ႔ ေတြ႕ႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးမယ္။ ျပင္ဆင္ထားၾကပါေပါ့။ အဲဒီလုိ ဒီအေပၚကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပန္သုံးသပ္ၾကည့္တဲ့အခါက်ေတာ့ ခုနကေျပာတဲ့ ျပန္လႊတ္ေပးမယ္ဆုိတာနဲ႔ စီရင္ခ်က္ ခ်မယ္ဆုိတာက လုံး၀မတူေတာ့ဘူး။ သူတုိ႔ စီရင္ခ်က္ခ်တာက ငါးႏွစ္ျဖစ္ရင္ျဖစ္မယ္။ ၁၀ ႏွစ္ျဖစ္ရင္ျဖစ္မယ္။ ေျပာလုိ႔မရဘူး။ အဲဒါကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ျပည္သူေတြကလည္း ဒီဟာကုိ လုံး၀ကန္႔ကြက္တယ္။ မျဖစ္သင့္ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တဲ့အဆင့္ ျဖစ္လာတာပါ” ဟု လူငယ္ကြန္ရက္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕မွ စုိင္းသိန္းေရႊက ေျပာၾကားသည္။

ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ နမ့္ခမ္းေဒသခံမ်ားသည္ TNLA မွ မတရားဖမ္းဆီးထားသည့္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕ ဟုိေနာင္ရပ္ကြက္ေန အျပစ္မဲ့ေသာ နန္းမုိဟြမ္းအား အျမန္ဆုံးခ်က္ခ်င္း လႊတ္ေပးပါရန္၊ ‘လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ျပည္သူလူထုတုိ႔ထံ ဆက္ေၾကးေကာက္ျခင္းကုိ ခ်က္ခ်င္းရပ္ေပးပါ’၊ ‘အၾကမ္းဖက္၀ါဒ တုိက္ဖ်က္ေရး ဒုိ႔အေရး’၊ ‘တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး ဒုိ႔အေရး’ စသည့္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား ေၾကြးေၾကာ္ၿပီး အဆိုပါစာသားမ်ား ေရးသားထားေသာ ဆုိင္းဘုတ္မ်ား ကုိင္ေဆာင္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ ဆႏၵျပခဲ့မႈမ်ားကုိ ေတြ႕ရသည္။

“လူဦးေရက တစ္ေသာင္း၀န္းက်င္ေလာက္ရွိတယ္။ နမ့္ခမ္းေဆး႐ုံေတာင္ေျခကေန နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕လယ္ဘုရားေက်ာင္းအထိ ရွစ္ဖာလုံေလာက္ရွိတယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲဒါကုိ လမ္းေလွ်ာက္ၿပီးေတာ့ ေၾကြးေၾကာ္သံနဲ႔ ဆႏၵျပခဲ့ၾကတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ဒီလုိဆႏၵေဖာ္ထုတ္တာကလည္း TNLA နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြနဲ႔ တင္းမာသြားေအာင္ ႏႈိးေဆာ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒါကုိ TNLA အေနနဲ႔လည္း ျပည္သူေတြရဲ႕အသံကုိ နားေထာင္ၿပီးေတာ့ ျပန္လႊတ္ေပးေစခ်င္တယ္။ ၾကာသြားရင္ TNLA အတြက္လည္း ဂုဏ္သိကၡာ မေကာင္းဘူး။ ျပည္သူေတြအတြက္လည္း နစ္နာတယ္။ ဒီမိသားစု၀င္ေတြကုိလည္း စိတ္ဒဏ္ရာရသြားေစမယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က အျမန္ဆုံး ျပန္လႊတ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္” ဟု စုိင္းသိန္းေရႊက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူလူထု၏ အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ကုိ ထိပါးၿပီး တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ ထိခုိက္ေစသည့္ မည္သည့္လုပ္ရပ္ကုိမဆုိ ျပင္းထန္စြာ ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း TNLA က ဖမ္းဆီးထားေသာ နန္းမုိဟြမ္အား အျမန္ဆုံးျပန္လႊတ္ေပးရန္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (NRPC) က စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အျပစ္မဲ့ျပည္သူအား အေၾကာင္းမဲ့ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားျခင္းသည္ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက အစဥ္တစုိက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ မ်ားစြာထိခုိက္ေစသည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) က ေၾကညာခဲ့သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပုိင္း)၊ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕ ဟုိေနာင္ရပ္ကြက္တြင္ ေနာင္ေမာ၀္ကုန္မာ ဆုိင္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ နန္းမုိဟြမ္သည္ TNLA ၏ ဥပေဒက်ဴးလြန္သျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္တြင္ TNLA မွ အေရးယူရန္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း TNLA က စက္တင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

TNLA အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အခြန္ေကာက္၀န္ထမ္းမ်ား လုပ္ငန္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား အျပင္းအထန္ ထိခုိက္ေသဆုံးေစသည့္အထိ နန္းမုိဟြမ္က တာ၀န္၀တၱရား ေႏွာင့္ယွက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဥပေဒအရ အေရးယူေပးပါရန္ TNLA ဗဟိုတရား႐ုံးသို႔ အမႈဖြင့္တုိင္ၾကားခဲ့ၿပီး ထုိသုိ႔ျဖစ္ပြားခဲ့မႈေၾကာင့္ နန္းမုိဟြမ္အား ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၃၃၃ ျဖင့္ TNLA ဗဟိုတရား႐ုံးက အမႈဖြင့္ အေရးယူထားေၾကာင္း အဆုိပါ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ TNLA ၏ ဗဟိုတရား႐ုံးက နန္းမုိဟြမ္းအား အမႈစတင္လက္ခံ စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္ေန႔တြင္ နန္းမုိဟြမ္၏ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ား၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ခ်ႏုိင္ရန္ စီစဥ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း တအန္းလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (TNLA) က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

TNLA အဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးထားေသာ နန္းမုိဟြမ္အား အျမန္ဆုံးျပန္လႊတ္ေပးရန္ အစုိးရ၏ NRPC က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး အျမန္ဆုံး ျပန္လႊတ္ေပးရန္ မရွိေၾကာင္း TNLA တုံ႔ျပန္

တအန္းလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (TNLA) က ဖမ္းဆီးထားေသာ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕၊ ဟုိေနာင္ရပ္ကြက္မွ နန္းမုိဟြမ္အား အျမန္ဆုံးျပန္လႊတ္ေပးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (NRPC) က စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။

အဆုိပါ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ေသာ္လည္း ၎တို႔အေနျဖင့္ နန္းမုိဟြမ္အား အျမန္ဆုံး ျပန္လႊတ္ေပးရန္မရွိေၾကာင္း TNLA သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာနမွ ဗုိလ္မွဴး တားအုိက္ေက်ာ္က စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ The Daily Eleven သတင္းစာသုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

NRPC ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗုိလ္မွဴးတားအုိက္ေက်ာက္က “ေလာေလာဆယ္ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားတယ္။ ေလာေလာဆယ္ အဲ့ဒီထုတ္ျပန္ခ်က္အတုိင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ေဆးမႈအပုိင္းနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ တရားေရးဌာနက ေတာက္ေလွ်ာက္လုပ္ေနပါတယ္။ အခုက စစ္ဆင္ေရးကာလျဖစ္တဲ့ အခါက်ေတာ့ ေနရာေျပာင္းရ၊ ေရႊ႕ရတာေတြေတာ့ ရွိပါတယ္။ သတင္းလုံျခံဳေရး အတြက္ေပါ့။ အဲဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ေလာေလာဆယ္မွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့အတုိင္းပါပဲ။ အျမန္ဆုံး ျပန္လႊတ္ေပးဖို႔ မရွိေသးပါဘူး” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပုိင္း) မူဆယ္ခ႐ုိင္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ ဟုိေနာင္ရပ္ကြက္ေန နန္းမုိဟြမ္အား ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ TNLA က ၎၏ေနအိမ္တြင္ ေသနတ္ျဖင့္ခ်ိန္ကာ အတင္းအဓမၼ ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္သူလူထု၏ အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ကုိ ထိပါးၿပီး တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ ထိခုိက္ေစသည့္ မည္သည့္လုပ္ရပ္ကုိမဆုိ ျပင္းထန္စြာ ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (NRPC) က ၎၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အျပစ္မဲ့ျပည္သူအား အေၾကာင္းမဲ့ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားျခင္းသည္ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက အစဥ္တစုိက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ မ်ားစြာထိခုိက္ေစသည္ဟု အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) က ေၾကညာသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပုိင္း) နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕ ဟုိေနာင္ရပ္ကြက္တြင္ ေနာင္ေမာ၀္ကုန္မာဆုိင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ နန္းမုိဟြမ္သည္ TNLA ၏ ဥပေဒက်ဴးလြန္သျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္တြင္ TNLA မွ အေရးယူရန္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း TNLA က စက္တင္ ဘာ ၃ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

TNLA အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အခြန္ေကာက္၀န္ထမ္းမ်ား လုပ္ငန္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား အျပင္းအထန္ ထိခုိက္ေသဆုံးေစသည္အထိ နန္းမုိဟြမ္က တာ၀န္၀တၱရား ေႏွာင့္ယွက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဥပေဒအရ အေရးယူေပးပါရန္ TNLA ဗဟိုတရား႐ုံးသို႔ အမႈဖြင့္တုိင္ၾကားခဲ့ၿပီး ထုိသုိ႔ျဖစ္ပြားခဲ့မႈေၾကာင့္ နန္းမုိဟြမ္အား ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၃၃၃ ျဖင့္ TNLA ဗဟိုတရား႐ုံးမွ အမႈဖြင့္ အေရးယူထားေၾကာင္း အဆုိပါ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ TNLA ၏ ဗဟိုတရား႐ုံးမွ နန္းမုိဟြမ္းအား အမႈစတင္ လက္ခံစစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္ေန႔တြင္ နန္းမုိဟြမ္၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ား၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏုိင္ရန္ စီစဥ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း TNLA က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

TNLA က ဖမ္းဆီးထားေသာ နန္းမုိဟြမ္အား အျမန္ဆုံး ျပန္လႊတ္ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (SNLD) က အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) သုိ႔ စာေပးပုိ႔ ေတာင္းဆုိခဲ့ၿပီး ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (SNDP) က ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ထံ စာေပးပုိ႔ ေတာင္းဆုိထားၾကသည္။

ထုိ႔ျပင္ TNLA က ဖမ္းဆီးထားေသာ နန္းမုိဟြမ္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ၎၏ မိသားစု၀င္မ်ားက စက္တင္ဘာ ၇ ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕၌ ဆုိင္းဘုတ္မ်ား ကုိင္ေဆာင္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကၿပီး အဆုိပါ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲသုိ႔ နမ့္ခမ္းေဒသခံမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအခ်ိဳ႕က လာေရာက္ ၀န္းရံအားေပးခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ တ႐ုတ္အစုိးရက ၾသဇာသက္ေရာက္ေရး ႀကိဳးစားရာ၌ လက္ေတြ႕အလုပ္မျဖစ္သည့္အတြက္ ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ တအန္းလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (TNLA) အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေျပာၾကား

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ တ႐ုတ္အစုိးရက ၾသဇာသက္ေရာက္ေရး ႀကိဳးစားရာ၌ လက္ေတြ႕အလုပ္မျဖစ္သည့္အတြက္ တ႐ုတ္အစုိးရအေနျဖင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြး ညိႇႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ (FPNCC) အဖြဲ႕၀င္ တအန္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (TNLA) အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္တားဘုန္းေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

တအန္းလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕၏ လက္ရွိၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရးစသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ PSLF/TNLA သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာနႏွင့္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တားဘုန္းေက်ာ္တုိ႔၏ သီးသန္႔အင္တာဗ်ဴးတြင္ ၎က ထုိသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္အစုိးရအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္၏ သေဘာထား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ စည္း႐ုံးေဆြးေႏြးရာတြင္ အခက္အခဲ တစ္စုံတစ္ရာ ရွိေနသည္ဟု ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တားဘုန္းေက်ာ္က ဆိုသည္။

“တ႐ုတ္အစုိးရအေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအေပၚမွာ ၾသဇာသက္ေရာက္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ အေနအထားမွာ သိပ္ၿပီးလက္ေတြ႕ အလုပ္မျဖစ္ဘူးဆုိတာ ထင္ရွားေနတယ္။ ဒါကုိ တ႐ုတ္အစုိးရဘက္က ျပန္လည္သုံးသပ္လိမ့္မယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တစ္ခုျပန္ သုံးသပ္ၾကည့္တာကေတာ့ ဒီအခု တ႐ုတ္အစုိးရက ျမန္မာႏုိင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္မွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ သေဘာထားကုိ တကယ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏုိင္ဖို႔ ေရာက္လာတဲ့အထိ တ႐ုတ္အစုိးရအေနနဲ႔ စည္း႐ုံးေဆြးေႏြးတာ အခက္အခဲ တစ္စုံတစ္ရာ ရွိေနလိမ့္မယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ခ်ဥ္းကပ္မႈကလည္း ထင္သေလာက္ ခရီးမေပါက္ေသးဘူးလုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ ဒီလုိပဲ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ျမင္မိပါတယ္” ဟု ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တားဘုန္းေက်ာ္က ဆိုသည္။

ထုိ႔ျပင္ တ႐ုတ္အစုိးရ လုပ္ေဆာင္လုိသည့္ OBOR ပုိးလမ္းမစီမံကိန္း ေအာင္ျမင္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္လည္း အေရးပါေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းစီမံကိန္း ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းကို မစၥတာဆြန္ေကာ့ရွန္က FPNCC ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံတုိင္း ရွင္းျပသည္ဟု ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တားဘုန္းေက်ာ္က ဆိုသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕ FPNCC ေကာ္မတီကုိလည္း ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ထဲပါၿပီးေတာ့မွ NCA စာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ထုိးဖုိ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း အေနာက္ႏုိင္ငံရဲ႕ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈအေပၚမွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မထားဖုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္မယ္ဆိုရင္ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ မပတ္သက္ဖုိ႔ေတာင္မွ အဲဒီေလာက္အထိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ တြန္းအားေပးတာေတြ ရွိပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ညီလာခံကုိလည္း အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ လကၡဏာနဲ႔ သေဘာထားေတြနဲ႔တက္ဖုိ႔ အတတ္ႏုိင္ဆုံး လုိက္ေလ်ာဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ တုိက္တြန္းတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

FPNCC အေနျဖင့္ တ႐ုတ္အစုိးရ၏ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ တုိက္တြန္းခ်က္မ်ားကုိ ႀကိဳဆုိေၾကာင္း၊ ၎တို႔ကုိယ္တုိင္ကလည္း တုိက္ပြဲမ်ား မလုိလားသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တားဘုန္းေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ တုိက္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးဘဲ ႏုိင္ငံေရး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္လည္း ေျပာင္းလဲတုိးတက္မႈ မရွိသည့္အျပင္ ေနာက္ျပန္ဆုတ္သည့္ လကၡဏာဟုပင္ ေျပာ၍ရေၾကာင္း ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တားဘုန္းေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။