ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ျပည္သူမ်ားအားလံုး ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္က ျပဳလုပ္စဥ္

ရခိုင္ျပည္နယ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ လိုအပ္ၿပီး ျပည္သူမ်ားအားလံုး ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ မဂၤလာသီရိဟိုတယ္တြင္ စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔လိုတယ္။ အဲဒီေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြထဲက တစ္ခုေပါ့။ ဒါကေတာ့ ဘာလဲဆိုေတာ့ တကယ္ျပည္သူ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြဟာ ရခိုင္ေဒသမွာရွိတဲ့ ျပည္သူျပည္သားေတြ အားလံုးပူးေပါင္း ပါ၀င္မွရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လံုျခံဳမႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ရရွိရန္အတြက္ ေစာင္ဆိုင္းေနရသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဆုိသည္။

ႏွစ္ရက္ၾကာျပဳလုပ္မည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရး၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဆိုသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက “ေရရွည္ပဋိပကၡ ကင္းေ၀းဖို႔ အေရးႀကီးဆံုးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ပ်က္ျပားသြားတာနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရရွိထားတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြက ေနာက္ဆုတ္သြားမယ္၊ တန္႔ေနမယ္ သို႔မဟုတ္ ေနာက္ဆုတ္သြားမယ္။ ေရွ႕ဆက္တိုးဖို႔ မလြယ္ပါဘူး” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ “ေဆြးေႏြးတဲ့အခါက်ေတာ့ အခ်က္အလက္ေတြ အမ်ားႀကီး ထြက္ေပၚလာတယ္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အပိုင္းမွာ နည္းနည္းေလးေႏွာင့္ေႏွးရတယ္။ အဟန္႔အတားေတြ ရွိတယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥကေတာ့ ရွိတယ္။ ဒါေတြကြၽန္ေတာ္တို႔ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ ဒီအခက္အခဲေတြကို ေပၚထြက္လာတာေပါ့။ စိန္ေခၚမႈေတြ ေပၚထြက္လာတာေပါ့။ အဲ့ဒီအခက္အခဲေတြကို ဘယ္လိုေက်ာ္လႊားႏိုင္မလဲဆိုတာ ဒီအစိုးရကေနၿပီးေတာ့ ထပ္ၿပီးေတာ့ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးလိုက္လို႔ရွိရင္ တျဖည္းျဖည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ၿပီးေတာ့ ေအာင္ျမင္တဲ့၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးခဲ့ရသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ျပန္လည္လက္ခံရန္ အဆင့္သင့္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဆိုသည္။

က႑ေပါင္းစံုႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ တရားမွ်တမႈဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ

က႑ေပါင္းစံုႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ တရားမွ်တမႈဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပစဥ္

က႑ေပါင္းစံုႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ တရားမွ်တမႈဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို က႑ေပါင္းစံုႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးအတြက္ တရားမွ်တမႈဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိုင္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕ ဟိုတယ္မႏၲေလးတြင္ ဧၿပီ ၂၈ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ တရားမွ်တမႈဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိုင္းေရးကို ေနျပည္ေတာ္မွာ လုပ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီကေန ရည္မွန္းခ်က္ ၄ ရပ္ထြက္လာခဲ့တယ္။ အဲဒီရည္မွန္းခ်က္ ၄ ရပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ လုပ္သင့္တယ္။ ဘယ္သူေတြပါ၀င္သင့္လဲဆိုေတာ့ ပါ၀င္သင့္တဲ့သူေတြမွာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြလည္း ဒီကိစၥကို ေဆြးေႏြးသင့္တယ္။ တရား႐ံုးေတြကလည္း သူတို႔ရဲ႕မဟာဗ်ဴဟာရွိတယ္။ ဥပေဒကလည္း သူတို႔ရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာေတြရွိတယ္။ ရဲကလည္း သူတို႔ရဲ႕လုပ္ငန္း မဟာဗ်ဴဟာေတြရွိတယ္။ အဲဒီမဟာဗ်ဴဟာေတြကိုလည္း ေပ်ာက္ပ်က္မသြားေစခ်င္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းေစခ်င္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ဘယ္လိုပူးေပါင္းၾကမလဲ၊ ဘယ္လိုပူးေပါင္းရင္သင့္မလဲ၊ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္သင့္တယ္၊ ဘယ္လိုျဖစ္သင့္တယ္ဆိုတာရဲ႕ အေျဖေတြ ထြက္လာမယ္။ အဲဒီကေနမွ ဘယ္လိုအခ်က္အလက္ ဘယ္လိုအခက္အခဲေတြရွိတယ္။ ဘယ္လိုစိန္ေခၚခ်က္ေတြ ရွိတယ္ဆိုတာ သိခ်င္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီပြဲကိုက်င္းပရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းအဖြဲ႕ (မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအဖြဲ႕ခြဲ) ၏ ေခါင္းေဆာင္ ဦးတင္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတြင္ က႑အသီးသီး ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းမႈ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအေပၚ ျပည္သူ၏ယံုၾကည္မႈကို ရရွိေစရန္၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အသိပညာေပးမႈႏွင့္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္လုပ္ငန္းမ်ား စသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ ၄ ရပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုက႑ေပါင္းစံုႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ တရားမွ်တမႈဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကို UNDP ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တို႔အပါအ၀င္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အျခားအဖြဲ႕၀င္မ်ား အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းတို႔ ပါ၀င္တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ခ်မွတ္ထားေသာ ရည္မွန္းခ်က္ ၄ ရပ္အေပၚ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ တင္ျပခ်က္မ်ား အႏွစ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဌာနႏွင့္ တရားမွ်တမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕သို႔ ၁၁ လအတြင္း တုိင္ၾကားစာေပါင္း ၈၀ နီးပါးေရာက္ရွိဟု သိရ

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဌာနႏွင့္ တရားမွ်တမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ေနစဥ္

၁၁ လတာကာလအတြင္း စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဌာနမ်ားႏွင့္ တရားမွ်တမႈမ်ားဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕ထံ တုိင္ၾကားစာေပါင္း ၈၀ နီးပါးေရာက္ရွိေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမအမွတ္ (၁) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမိုးေက်ာ္သူထံမွ သိရသည္။

ယင္းအဖြဲ႕ထံ တိုင္ၾကားမႈအမ်ားဆုံးသည္ တရား႐ုံးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တိုင္ၾကားမႈမွာ အမ်ားျဖစ္ဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလအထိ တိုင္ၾကားစာေပါင္း ၈၀ နီးပါး ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕တုိင္ၾကားစာမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိေနေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“တိုင္ၾကားစာအားလုံးေပါင္း ၈၀ ေလာက္ရွိသြားၿပီ။ တိုင္ၾကားစာေတြကေတာ့ ေပါင္းစုံလာၿပီးတုိင္ၾကတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ကေတာ့ တရား႐ုံးေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ တိုင္ၾကားစာေတြလာတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ေျမယာမႈခင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ တုိင္ၾကားစာေတြလာတယ္။ ၿပီးေတာ့ တရားမအမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ တုိင္ၾကားစာေတြလာတယ္။ အမ်ဳိးအစားေပါင္းကေတာ့ စုံေနတာပဲ။ တခ်ဳိ႕ဟာေတြကေတာ့ တရား႐ုံးဆုံးျဖတ္ခ်က္ မျပတ္ေသးတဲ့အမႈေတြက်ေတာ့ ေျဖရွင္းလို႔မရေသးဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ တရား႐ုံးဆုံးျဖတ္ခ်က္ျပတ္ၿပီးမွ ေျဖရွင္းေပးရတာေလ။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လကေန ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလအထိ တိုင္ၾကားစာေပါင္း ၈၀ ေရာက္တယ္” ဟု ယင္းအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ အမွတ္ (၁) တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမိုးေက်ာ္သူက ေျပာၾကားသည္။

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဌာနမ်ားႏွင့္ တရားမွ်တမႈမ်ားဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕ထံ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလအထိ တိုင္ၾကားစာေပါင္း ၈၀ နီးပါးေရာက္ရွိထားသည့္အနက္ တုိင္ၾကားစာေပါင္း ၆၀ နီးပါးအား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အခ်ဳိ႕တုိင္ၾကားစာမ်ားသည္ တိုင္ၾကားသူမ်ားက အခ်က္အလက္ တိတိက်က်ျပည့္ျပည့္စုံစုံ တုိင္ၾကားမႈမရွိသည့္ တုိင္ၾကားစာမ်ားလည္း ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း ဦးမိုးေက်ာ္သူက ေျပာၾကားသည္။ ထို႔အျပင္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဌာနမ်ားႏွင့္ တရားမွ်တမႈမ်ားဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕ထံ တရားသူႀကီးမ်ား လာဘ္စားသည္ဟု စြပ္စြဲတိုင္ၾကားမႈမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တုိင္ၾကားစာမ်ားလည္း လာေရာက္တုိင္ၾကားၾကေၾကာင္း ယင္းကဲ႔သို႔တုိင္ၾကားမႈမ်ဳိးသည္ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေပါင္းစပ္၍ လႊဲေျပာင္းေပးရေၾကာင္း ဦးမိုးေက်ာ္သူက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

တိုင္ၾကားစာမ်ားထဲတြင္ ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားရွိေနေသာ္လည္း ယင္းအဖြဲ႕သည္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္အတြက္ ႏွစ္လလွ်င္တစ္ႀကိမ္ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ေနရမႈေၾကာင့္ အေရးႀကီးသည့္ တုိင္ၾကားစာမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္အခက္အခဲရွိေနေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ အမွတ္ (၁) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမိုးေက်ာ္သူက ေျပာၾကားသည္။

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဌာနမ်ားႏွင့္ တရားမွ်တမႈမ်ားဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္းက စတင္ဖြင္႔လွစ္ခဲ့ၿပီး အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး၊ တိုင္းေဒသႀကီး အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ တိုင္းဥပေဒအရာရွိ၊ တိုင္းတရားသူႀကီး၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕မွသုံးဦးႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွတစ္ဦး စုစုေပါင္းရွစ္ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

 

ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရ လြယ္ကူမႈအဆင့္ တိုးတက္လာေစႏိုင္ေၾကာင္း ဒစ္ဂ်စ္တယ္ျမန္မာအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပ

ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ လက္ရွိတြင္ အဆင့္ ၁၇၁ ရရွိကာ နိမ့္က်ေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရ လြယ္ကူမႈအဆင့္ကို တိုးတက္လာေစႏိုင္ေၾကာင္း တယ္လီေနာ၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ျမန္မာအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးကို အစိုးရက ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ကမၻာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိစီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ရလြယ္ကူမႈအဆင့္ ၁၇၁ မွ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာအဆင့္သို႔ တိုးတက္လာရန္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ သံုးသပ္ထားသည္။

အစိုးရဌာနမ်ားတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအစား ပုဂၢလိကဆန္ဆန္ မညီညြတ္၊ မေလ်ာ္ကန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္း ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ကမၻာ့အဆင့္ညႊန္းကိန္းမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အဆင့္ျမင့္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမွာ ခက္ခဲေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ႏိုင္ငံတကာကြန္ဗင္းရွင္းမ်ားႏွင့္အညီ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းကာ အသက္၀င္ေစရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳထားသည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစႏိုင္မည့္အျပင္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရန္ လြယ္ကူမႈအညႊန္းကိန္းကို ျမင့္တက္ေစကာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ဆြဲေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ထားသည္။

စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ရလြယ္ကူမႈညႊန္းကိန္းတြင္ ထိုင္းမွာ အဆင့္ ၂၆၊ အင္ဒိုနီးရွားမွာ အဆင့္ ၇၂၊ စင္ကာပူမွာ အဆင့္ ၂၊ မေလးရွားမွာ အဆင့္ ၂၄ ႏွင့္ ဗီယက္နမ္မွာ အဆင့္ ၆၈ ျဖစ္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အဆင့္ ၁၇၁ သာရရွိၿပီး ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားအနက္ မ်ားစြာအဆင့္နိမ့္က်ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ဥပေဒႏွင့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာမႈရွိေစေရးအတြက္ ႀကီးၾကပ္ရန္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ားကို လိုအပ္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳထားသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ၎တို႔အား မြမ္းမံေလ့က်င့္ေပးၿပီး အစိုးရႏွင့္အမွီအခိုကင္းေစမွသာ ေရရွည္စီးပြားေရးတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္မည္ဟုဆိုသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အကုန္တြင္ လြတ္လပ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ရပ္တည္ရန္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း ယင္းသို႔လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထဲတြင္ ဆက္သြယ္ေရးႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မရွင္မွာလည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပမာေပးထားသည္။

သက္ဆိုင္ရာဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္႔ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ လုံျခံဳေရးစီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲၿပီး တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ျမႇင္႔ ေဆာင္ရြက္ေရးအဆို စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္း

ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းကုိ မတ္ ၁၅ ရက္က ျပဳလုပ္စဥ္

သက္ဆိုင္ရာဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ လုံျခံဳေရး စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ျမႇင္႔ ေဆာင္ရြက္ေရးအဆို စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

မတ္ ၁၅ ရက္က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ သက္ဆိုင္ရာဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္႔ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ လုံျခံဳေရးစီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ျမႇင္႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕အား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကို ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ အမွတ္(၁)တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမိုးေက်ာ္သူက တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဟာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို ရရွိေစမွာျဖစ္တဲ႔အတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကုိပါ သက္ေရာက္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအေနနဲ႔လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင္႔ ေဆာင္ရြက္ေနသလို တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လုပ္ငန္းေတြကိုလည္း ကြၽဲကူးေရပါ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေဆာင္ရြက္ၾကမယ္ဆိုရင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေတြ ရရွိလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမအမွတ္ (၁) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမိုးေက်ာ္သူက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူလူထုသည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံမွာရွိသည့္ ဥပေဒမ်ားသည္ တရားမွ်တမႈ ရွိပါသလား၊ တရားမွ်တသည့္ ဥပေဒမ်ားကလည္း စိုးမိုးမႈရွိသလားဆုိသည့္ ကိစၥကို ျပည္သူမ်ားသည္ အျမဲတမ္း သတိထားတုံ႔ျပန္ေနေၾကာင္း တရားမွ်တၿပီး ဘက္လိုက္သည့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္အား ယုံၾကည္မႈရွိလာမည္ဆုိပါက တရားမဲ႔မ်ား၊ မႈခင္းျပႆနာမ်ားမွာလည္း လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္စီက ဥပေဒႏွင္႔မညီသည့္ ျပင္ပနည္းျဖင့္ တရား႐ုံးမ်ားတြင္ ေျဖရွင္းအားကိုးၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမအမွတ္(၂)တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမိုးမင္း၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီမိုကေရစနစ္နဲ႔ တရား႐ုံးေတြဟာ အားေကာင္းခိုင္မာေနဖုိ႔ လိုပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ကာလတစ္ေလွ်ာက္မွာေတာ့ ဒီက႑ဟာ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့သူေတြရဲ႕ ျပည္သူေတြက ယုံၾကည္အားကိုးမႈေတြ ေလ်ာ႔က်လာတာဟာ လက္မခံလို႔ မရပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အဂတိလိုက္စားမႈေတြ ရွိပါတယ္။ ဥပေဒကို ကိုယ္လိုရာဆြဲၿပီးေတာ့ ကိုယ္က်ိဳးရွာမႈေတြ ရွိပါတယ္။ တရားမွ်တမႈကို ဘက္လိုက္မႈကင္းကင္းနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးရမယ္ဆုိရင္မူသေဘာေတာ့ ရွိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္ နည္းပါးတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေတြေၾကာင့္ ဒီက႑ကို ျပည္သူေတြဟာ ယုံၾကည္မႈ က်ဆင္းေနတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမအမွတ္(၂)တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမိုးမင္း၀င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

သက္ဆိုင္ရာဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္႔ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ လုံျခဳံေရးစီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ေရးအဆိုကို ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမအမွတ္(၂) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမိုးမင္း၀င္းက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ယင္းအဆိုအား တနလၤာေန႔တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ရယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးအတြက္ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား အေနျဖင့္ တည္ဆဲတရားဥပေဒမ်ားအား ေလးစားလိုက္နာရမည္ဟု ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ JMC ဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကား

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ရွိ ေငြမိုးဟိုတယ္တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္က JMC ဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္စဥ္

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ားအေနျဖင့္ တည္ဆဲတရားဥပေဒမ်ားအား ေလးစားလိုက္နာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ JMC-S (Mon) ဥကၠ႒ျဖစ္သူ အေရွ႕ေတာင္ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴးဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ဳိး၀င္းက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ရွိ ေငြမိုးဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ JMC ဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဒီေနရာမွာ အဓိကအခ်က္ကေတာ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမွသာလွ်င္ လူေတြအားလံုးေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ ့ေနထိုင္ႏိုင္ၿပီးေတာ့ လူမႈစီးပြားတိုးတက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားဥပေဒ ဆိုတာကလည္း ဒီကေန႔တည္ဆဲဥပေဒေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တည္ဆဲဥပေဒကိုလည္းပဲ ေလးစားလိုက္နာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တည္ဆဲဥပေဒေတြကို ေလ့လာမယ္။ ေလ့လာမယ့္ အခ်က္ေတြေပၚမူတည္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုိက္နာေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆိုရင္ ဘာအခက္အခဲမွရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲ့ဒီေတာ့ ႏွစ္ဖက္တပ္ဖြဲ႕၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြအေနနဲ႔လည္း တရားဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ဳိး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

၎က ဆက္လက္ၿပီး “ကိုယ့္ေဒသနယ္ေျမအတြင္း ေဆာင္ရြက္လိုတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြရွိရင္လည္း ပူးေပါင္းညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္သြားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပူးေပါင္းညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ အရာရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကေန႔ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္လာတဲ့ တပ္မွဴးေတြအေနနဲ႔ ဒီ JMC ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္ေတြရယ္၊ COC ဆိုတဲ့ Code of Conduct ေတြကို သိရွိနားလည္ၿပီး ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ သိရွိနားလည္ၿပီး ဒီအခ်က္ေတြကိုလည္းပဲ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔၊ မိမိရဲ႕ကြပ္ကဲမႈေအာက္မွာရွိတဲ့ အဆင့္အားလံုးကို ခ်ျပရွင္းလင္းၿပီးေတာ့ တရားဥပေဒနဲ႔အညီ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ JMC ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေထာက္အကူျပဳျခင္းအားျဖင့္ ဒီဘက္က ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ေအာင္ျမင္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လိုလားတဲ့၊ အားလံုးသေဘာတူတဲ့ ဒီမိုကေရစီကို အေျခခံတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကိုလည္း ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

“JMC အေနနဲ႔က ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေတြ မျဖစ္ေအာင္၊ ႏွစ္ဖက္တပ္ေတြ ပဋိပကၡ မျဖစ္ေအာင္၊ ထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈေတြမျဖစ္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေနသလို၊ တစ္ဖက္ကလည္းပဲ UPDJC ကေနၿပီးေတာ့ အားလံုးလက္ခံႏိုင္မယ့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ JMC ဆိုတာက တစ္ဖက္က ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေလေအာင္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ျမဲေနေအာင္၊ ခိုင္ျမဲေနေအာင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အဖြဲ႕ပဲျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဖက္က စားပြဲ၀ိုင္းမွာ ေဆြးေႏြးေနတဲ့အခ်ိန္မွာ တစ္ဖက္က ပဋိပကၡေတြျဖစ္ပြားေနလို႔ရွိရင္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြက ဘယ္လိုမွအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားေတြ၊ ျပည္သူလူထုေတြ လိုလားေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီကုိ အေျခခံတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္နဲ႔ ေဆြးေႏြးႏိုင္ဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလိုေဆြးေႏြးႏိုင္ဖို႔အတြက္လည္း တစ္ဖက္က တိုင္ရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ တစ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ အတူပူးေပါင္းေနထိုင္ၿပီး ေဒသအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေတြ၊ အေျခခံအခ်က္ေတြကို ျပည့္စံုေအာင္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ိဳး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီေနရာမွာ အခ်က္တစ္ခ်က္အေနနဲ႔ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ က်င့္၀တ္မ်ား (Code of Conduct- COC) က ဘာကိုအေျခခံလဲဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏွစ္ဖက္တပ္ေတြ လိုက္နာရမယ့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ၊ ၿပီးတဲ့အခါမွာ ျပည္သူလူထုအေပၚ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ဖက္တပ္ေတြအေနနဲ႔ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လိုက္နာရမယ့္ အခ်က္အလက္ေတြကိုလည္းပဲ ေသခ်ာေက်ေက်လည္လည္ သိရွိၿပီးေတာ့ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုပါမယ္” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ဳိး၀င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“တကယ္တမ္းလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြ ရွည္ၾကာေနေလ၊ ယံုၾကည္မႈအားနည္းေလပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး ပဋိပကၡရွည္ၾကာေနတာကို ဒီအတိုင္းပဲ သြားၾကမွာလား။ ဒါကို ကြၽန္မတို႔ စဥ္းစားၾကရပါမယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အဓိကရည္မွန္းခ်က္၊ ယံုၾကည္ခ်က္ပန္းတိုင္ဟာ ကြၽန္မ ထင္ပါတယ္။ တကယ့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါပဲ။ ထုိနည္းတူစြာပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္၊ ဘံုပန္းတိုင္ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ဒီေန႔ ဒီမွာရွိေနတဲ့လူအားလံုးကလည္း ႏွလံုးသားထဲမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုခ်င္တမ္းတၾကမယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ထို႔နည္းတူစြာ ဒီကေန႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ NCA လမ္းေၾကာင္းကေန ေပၚေပါက္လာတဲ့ JMC ဟာ တကယ့္ ေဒါက္တိုင္တစ္ခုပါပဲ။ JMC လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုလည္း ဒီအလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္လာသူမ်ားအေနနဲ႔ ပိုမိုသိရွိၿပီးေတာ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကမယ္ဆိုရင္ ကြၽန္မတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တကယ့္ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရွိႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ယံုၾကည္ပါတယ္” ဟု မြန္ျပည္နယ္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ JMC-S (Mon) ဒု ဥကၠ႒ (၂) ျဖစ္သူ ေဒၚေနာ္ဆာထူးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ JMC ဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အေရွ႕ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴးဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ိဳး၀င္း၊ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕၀င္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး၀င္းႏိုင္ဦးစေသာ မြန္ျပည္နယ္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲအား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္မွ ၂၃ ရက္ထိ ႏွစ္ရက္တာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသ လုံျခံဳေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးရန္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး သြားေရာက္

ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး႐ံုးတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္က ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးအဆင့္ အစည္းအေ၀း က်င္းပေနသည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြ ဦးေဆာင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၂ ဦး ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အဆုိပါ ခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ေဒသလုံျခဳံေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ပူးေပါင္းတိုက္ဖ်က္ေရး၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ဆက္ဆံေရး႐ုံး (Border Liaison Office) ဖြင့္လွစ္မည့္ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဌာန၀န္ႀကီး Mr. Asaduzzaman Khan သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာအတြင္းက လာေရာက္ခဲ့ၿပီး ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး႐ံုးတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္က က်င္းပေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏိုင္ငံ၏ နယ္စပ္ေဒသ လံုျခံဳေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္ေရးဆိုင္ရာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးအဆင့္ အစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ႏွစ္ႏုိင္ငံျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးအဆင့္ အစည္းအေ၀းတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ေဒသ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ နယ္စပ္ဆက္ဆံေရး႐ံုးမ်ား ထူေထာင္ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ တရားမ၀င္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈႏွင့္ လူ၀င္/လူထြက္မႈမ်ား စိစစ္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံသား စိစစ္လက္ခံမႈမ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးစသည့္ က႑တို႔တြင္ အဆင့္လိုက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ျမန္မာဘက္မွ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားအား စိစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ စနစ္တက် ျပန္လည္လက္ခံႏုိင္ေရးတို႔ကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဌာနမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ ၁၀ ခ်က္ကို အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ထုိစဥ္က ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးအဆင့္ အစည္းအေ၀းတြင္ ျမန္မာႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား လံုျခံဳေရးက႑ ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးနားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာ၊ နယ္စပ္ဆက္ဆံေရး႐ံုးမ်ား (Border Liaison Offices) ထူေထာင္မႈဆိုင္ရာ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာတို႔ကုိလည္း ႏွစ္ႏုိင္ငံ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည္။

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး

ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးသည္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည္။ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျပသရာ၌လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပိုင္ဆုိင္မႈကို က်င့္သံုးရာ၌လည္းေကာင္း ဥပေဒမွတစ္ဆင့္သာ ျဖစ္ရမည္။ အစိုးရအဖဲြ႕ဟူသည္ ဥပေဒျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းသာျဖစ္ၿပီး လူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းမဟုတ္ေပ။ ဒီမိုကေရစီ သေဘာထားစည္းမ်ဥ္းမ်ားေအာက္၌ ခ်မ္းသာသူျဖစ္ေစ၊ အာဏာရွိသူျဖစ္ေစ ဥပေဒ၏အထက္၌ မရွိေပ။ အစိုးရကိုယ္ႏိႈက္သည္ပင္လွ်င္ ဥပေဒကို ဆန္႔က်င္လ်က္ ထင္ရာစိုင္းခြင့္မရွိေပ။ ေကာင္းမြန္ေသာ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဟူသည္ အေျခခံသေဘာအရပင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ယွဥ္တြဲလ်က္လာသည္။

လူမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ဥပေဒကိုလိုက္နာေသာ အေလ့အထရွိရန္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးက ေတာင္းဆုိသည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးသည္ အစိုးရ၏ လုပ္ရပ္မ်ားအား ဥပေဒက ျပ႒ာန္းထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာ၀န္အကန္႔အသတ္မ်ား အတြင္း၌ရွိရန္ ေတာင္းဆုိသည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိပါက မင္းမဲ့စ႐ိုက္မ်ားျဖင့္ ပရမ္းပတာ အေနအထားသို႔ က်ေရာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ လူမ်ားအေနျဖင့္ တရားဥပေဒကို လိုက္နာျခင္းမရွိပါက၊ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ေက်ာ္လြန္လ်က္ ထင္ရာစိုင္းပါက ႏုိင္ငံသည္ ပရမ္းပတာ အေနအထားသို႔ က်ေရာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ပို၍ခိုင္မာစြာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမိန္႔အာဏာထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ျခစားမႈကင္းစင္ျခင္း၊ ဘက္မလိုက္သည့္ ထိေရာက္ေသာ တရားေရးစနစ္ရွိျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို လိုက္နာကာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ရွင္းလင္းေသာ လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ျပန္ထားေသာ တည္ၿငိမ္၍ မွန္ကန္ေသာ ဥပေဒမ်ားရွိျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။

တရားဥပေဒက ျမႇင့္တင္ရန္ ႀကိဳးစားေသာအရာသည္ တရားမွ်တမႈျဖစ္သည္။ လူမႈေရးရာ ဒုစ႐ိုက္မႈမ်ားကို ဟန္႔တားရန္ ဥပေဒအားနည္းသည့္အခါ၊ ဥပေဒမ်ားရွိေသာ္လည္း ထိေရာက္မႈႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈ အားနည္းသည့္အခါ၊ ဥပေဒအတိုင္း သစၥာရွိရွိ က်င့့္သံုးမႈမရွိ သည့္အခါ တရားမွ်တမႈကို ရရွိမည္မဟုတ္ပါ။ တရားေရးစနစ္သည္ ဘက္လိုက္မႈမ်ားရွိပါက၊ ေက်ာသားရင္သားခြဲျခားေနပါက၊ ဆင္းရဲၿပီး နိမ့္က်သူမ်ားထက္ ခ်မ္းသာၿပီး ၾသဇာရွိသူမ်ားကို မ်က္ႏွာသာေပးပါက၊ တရားေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ရွည္လ်ားၿပီး ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးလ်က္ ရရွိႏုိင္ရန္ခဲယဥ္းကာ ၾကန္႔ၾကာေနပါက တရားမွ်တမႈကို ရရွိမည္မဟုတ္ပါ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ မတရားမႈမ်ားကို လံုး၀ဖယ္ရွားျခင္းမျပဳႏုိင္သည့္တုိင္ အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါက တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးရွိသည္ဟု ေခၚဆုိႏုိင္သည္။

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အေနျဖင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တုံ႔ျပန္ႏုိင္သည့္ ဥပေဒမ်ားရွိရန္လည္း လိုအပ္သည္။ ေခတ္မမီေတာ့ေသာ၊ မဆီေလ်ာ္ေတာ့ေသာ ဥပေဒမ်ားကို မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္သိမ္းလ်က္ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ အစားထုိးျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ရန္လည္း လိုအပ္သည္။ ၎အျပင္ တရားဥပေဒထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ သမာဓိကို ျပည္သူအမ်ားက ယံုၾကည္ေနရန္လည္း လိုအပ္သည္။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ တရားဥပေဒထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ားအေပၚ အယံုအၾကည္ မရွိပါက တရားဥပေဒကို လိုက္နာမႈလည္း ေလ်ာ့က်လာမည္ျဖစ္သည္။ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္မွာ တရားဥပေဒ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ျခစားမႈ လံုး၀ကင္းစင္ေနရန္ လိုအပ္သည္။ ယင္းအဖြဲ႕မ်ားအတြင္း၌ ျခစားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနပါက တရားဥပေဒမ်ားအေပၚ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ အယံုအၾကည္ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးသည္လည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ၎အျပင္ တရားေရးစနစ္၌ ဥပေဒမ်ားကို က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကြၽမ္းက်င္ပိုင္ႏုိင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အစဥ္အျမဲ အားထုတ္ေနရန္ လိုအပ္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိပါက ဒီမိုကေရစီသည္လည္း ေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ပရမ္းပတာ ထင္ရာစိုင္းေနၾကေသာ အေနအထားတစ္ရပ္သို႔ က်ေရာက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ (၉) ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္