မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ တရားမ၀င္သစ္ ဖမ္းဆီးရမူသည္ ယမန္ႏွစ္ထက္ ေလ်ာ့နည္းလာသည့္အတြက္ တန္ ၆၀၀ ခန္႔ေလ်ာ့ၿပီး ဖမ္းဆီးရရွိခဲ့

ဖမ္းဆီးရမိသည့္ သစ္မ်ားအား သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား စစ္ေဆးေနစဥ္

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီမွ မတ္အကုန္အထိ တရားမ၀င္ သစ္ဖမ္းဆီးရမူသည္ ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ထက္ တရားမ၀င္သစ္ မ်ားကို စီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ ဖမ္းဆီးေနသည့္အတြက္ တရားမ၀င္ က်ဴးလြန္မႈ ေလ်ာ့နည္းလာသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ တန္ ၆၀၀ ခန္႔ေလ်ာ့ၿပီး ဖမ္းဆီးရရွိခဲ့သည္ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနမွ ညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

“အဖမ္းအဆီးမ်ားလာရင္လည္း ေလ်ာ့လာတယ္။ တစ္ခ်က္ေပါ့။ ေနာက္တစ္ခုက အဓိက ကြၽန္ေတာ္တို႔တိုင္းက ျဖတ္သြားျဖတ္ လာလုပ္တာမ်ားေတာ့ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံကိုပို႔တဲ့ သစ္အမ်ားစုကေပါ့။ က်န္တဲ့နီးစပ္ရာသစ္ထြက္တဲ့ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ႐ွမ္း ျပည္နယ္ မိုးမိတ္တို႔ဘက္ကလည္း သစ္ကုန္ၾကမ္း ေလ်ာ့နည္း လာတာလည္း ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္ပိုင္ အေတြးအျမင္ ယူဆခ်က္ပါေနာ္။ ေနာက္တစ္ခု သူတို႔ဘက္မွာလည္း အဖမ္းအဆီးေတြကလည္း အမ်ားႀကီး လုပ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္း အခ်က္ေတြေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးမႈက ေလ်ာ့နည္းလာတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္” ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ုံး၏ လက္ေအာက္ရွိ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမ်ား လစဥ္စီမံခ်က္ေရးဆြဲၿပီး ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ရွိသလုိ၊ တုိင္းေဒသႀကီး အစုအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းၿပီး ဖမ္းဆီးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈမ်ားေၾကာင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ယခုႏွစ္ဘ႑ာႏွစ္ ခ႐ိုင္အလိုက္ တရားမ၀င္သစ္ ဖမ္းဆီးရမႈမွာ မႏၲေလးခ႐ိုင္ ၄၀၃ ဒသမ ၆၁၀၄ တန္၊ ျပင္ဦးလြင္ခ႐ိုင္ ၁၀၈၃ ဒသမ ၅၇၄၄ တန္၊ ေက်ာက္ဆည္ခ႐ိုင္ ၁၆၁ ဒသမ ၆၁၈၄ တန္၊ မိထၳီလာခ႐ိုင္ ၁၅၃ ဒသမ ၁၆၀၆ တန္၊ ျမင္းျခံခ႐ိုင္ ၅၈ ဒသမ ၆၈၁၈ တန္၊ ရမည္းသင္းခ႐ိုင္ ၈၇ ဒသမ ၅၅၄၂ တန္၊ ေညာင္ဦးခ႐ိုင္၂၆ ဒသမ ၂၇၉၂ တန္တို႔ ရမိခဲ့ေၾကာင္း သစ္ေတာဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

“အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ေကာင္းတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ အရင္တုန္းကေတာ့ ဒီလိုသတင္းေပးမႈေတြ ဖြင့္မထားတဲ့ အခါက် သူတို႔တိုင္ဖို႔ သတင္းေပးဖို႔ ဖုန္းနံပါတ္ေတြ လိုက္ရွာရတာေပါ့။ အခုက် တစ္ႏိုင္ငံလုံး ဖြင့္ေပးထားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မႏၲေလးတိုင္းအေနနဲ႔က ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သတင္းပို႔တဲ့သူေတြ ရွိပါတယ္။ မိလည္းမိပါတယ္။ သူတို႔ေပးတဲ့ သတင္းေတြကလည္း မွန္လည္းမွန္ပါ တယ္။ တခ်ဳိ႕အနည္းငယ္ေတာ့ သတင္းမွား တာလည္းရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ အမ်ားစုက သူတို႔ေပးတာ မွန္ပါတယ္။ သူတို႔သတင္းေပးလို႔ ပိုၿပီးေတာ့မိတာပါ။ အရင္ထက္ သတင္းေပးမႈ ပိုရတယ္။ သတင္းလည္း ပိုရတယ္” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလးတုိင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ တရားမ၀င္သစ္ ဖမ္းဆီျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အဓိက အေရးႀကီးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာမွ ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ႏွစ္စဧၿပီလမွ မတ္လကုန္အထိ တရားမ၀င္သစ္ ကြၽန္း ၇၂၃ ဒသမ ၈၈၃၉ တန္၊ သစ္မာ ၁၂၀၁ ဒသမ ၁၇၅၄ တန္၊ အျခားသစ္ ၁၁၁၁ ဒသမ ၀၄၁၄ တန္ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္းတန္ ၃၀၃၆ ဒသမ ၁၀၀၇ တန္ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ဘ႑ေရးႏွစ္တြင္ တရားမ၀င္သစ္ ကြၽန္း ၅၀၁ ဒသမ ၉၅၇၇ သစ္မာ ၁၁၁၅ ဒသမ ၇၄၈၄ တန္ အျခားသစ္ ၈၃၅ ဒသမ ၃၅၀၄ တန္ စုစုေပါင္းတန္ ၂၄၅၃ ဒသမ ၀၅၆၅ တန္ ဖမ္းဆီးမူၿပီး ယမန္ႏွစ္ထက္တန္ ၆၀၀ ေလ်ာ့နည္းစြာ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္ဟု မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာန ညြန္ၾကားေရးမွဴး႐ုံးက သိရသည္။

 

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ သစ္တန္ခ်ိန္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးရမိခ့ဲၿပီး ယခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္း အမ်ားဆံုးျဖစ္ခ့ဲ

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ခ႐ိုင္သုံးခုတြင္ ၿပီးခ့ဲသည့္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း၌ တရားမ၀င္သစ္ဖမ္းဆီးရမိမႈ ၄၀၀ အထိရွိခ့ဲၿပီး သစ္တန္ခ်ိန္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးႏိုင္ခ့ဲကာ ယခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္း အျမင့္ဆံုး ဖမ္းဆီးႏိုင္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ တရားမ၀င္ သစ္ဖမ္းဆီးရမိမႈအျဖစ္ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္၌ ၅၉ မႈမွ သစ္ ၁၉၃ ဒသမ ၁၀၉၉ ကုဗတန္၊ ၿမိတ္ခ႐ိုင္၌ ၂၆၂ မႈမွ သစ္ ၁၂၈၂ ဒသမ ၇၂၂ ကုဗတန္ႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္၌ ၇၉ မႈမွ သစ္ ၆၀၆ ဒသမ ၆၂၇၉ ကုဗတန္ ဖမ္းဆီးရမိခ့ဲၿပီး စုစုေပါင္း အမႈ ၄၀၀ မွ တရားမ၀င္သစ္ ၂၀၈၂ ဒသမ ၄၅၉၈ ကုဗတန္ ဖမ္းဆီးရမိခ့ဲျခင္းျဖစ္ကာ ယခင္ဘ႑ာေရးႏွစ္ထက္ သစ္ကုဗတန္၂၀၀ ေက်ာ္ ပိုမိုဖမ္းဆီးႏိုင္ခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

“တရားမ၀င္သစ္ေတြကို ေရလမ္းနဲ႔ ကုန္းလမ္းေတြကေန သယ္ၾကတယ္။ ခုေနာက္ပိုင္းမွေလွနဲ႔ သယ္တာေတြ မိတာမ်ားလာတယ္။ သစ္ေတြကေတာ့ ေနရာအႏွံ႔ကပါပဲ။ ဒီေရေတာကေန ေမ်ာတိုင္နဲ ့မီးေသြးအတြက္ ခိုးထုတ္တာေတြ ရွိတယ္။ တရားမ၀င္ သစ္အမ်ားစုကေတာ့ ျပည္တြင္းမွာသံုးဖို႔ ခိုးတာမ်ားၿပီး ၿမိဳ႕ေတြကို ဦးတည္တာ ေတြ႕ရတယ္။ ျပည္ပကေတာ့ ပင္လယ္ကေနေလွနဲ႔ ခိုးသယ္ရင္း ေရတပ္နဲ႔ေတြ႕လို႔ ဖမ္းမိတာရွိတယ္။ အဲဒီသစ္ေတြကေတာ့ ဒီတိုင္းထဲကမဟုတ္ဘဲ အျခားတိုင္းက သစ္ေတြကို သယ္လာရင္းမိတာေပါ့။ မိတ့ဲသစ္ကေတာ့ အျခားသားမ်ားတယ္။ ကညင္လည္း ရွိတယ္။ ပိေတာက္ကေတာ့ အနည္းအက်ဥ္းေပါ့” ဟု တိုင္းေဒသႀကီးသစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာၾကားသည္။

ဌာနအေနျဖင့္ တရားမ၀င္ သစ္ဖမ္းဆီးမႈအတြက္ လစဥ္စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ေရွာင္တခင္လွည့္လည္ စစ္ေဆးဖမ္းဆီးမ်ား ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း၊ စီမံခ်က္အေနျဖင့္ တရားမ၀င္ သစ္လုပ္ကိုင္တတ္သည့္ ေနရာမ်ားကို လွည့္လည္စစ္ေဆး၍ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ား ရွိသည့္အျပင္ ျပည္သူလူထုအေျချပဳ ေစာင့္ၾကည့္သတင္းပို႔စနစ္ (CMRS) ျဖင့္ Hot Line ဖုန္းနံပါတ္မ်ား ထုတ္ျပန္ကာ ျပည္သူမ်ားထံမွ ေပးပို႔လာသည့္ သတင္းမ်ားကို မွန္ကန္မႈ ရွိ၊ မရွိ စိစစ္၍ လိုက္လံေဆာင္ရြက္ေနျခင္းေၾကာင့္ တရားမ၀င္သစ္မ်ားကို ေနရာအႏွံ႔တြင္ ဖမ္းဆီးရမိေနျခင္းျဖစ္ကာ ျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈအပိုင္းတြင္ ပိုမိုေဆာင္ရြက္လာႏိုင္သည့္ အေနအထားရွိေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ ထုိ႔ျပင္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တက္ၾကြစြာ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား၊ FLEGT ကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တရားမ၀င္ သစ္ခိုးထုတ္ေနမႈမ်ားကို အသိေပး အေၾကာင္းၾကားလာျခင္းမ်ား ရွိေသာေၾကာင့္ ယခုက့ဲသုိ႔ ဖမ္းဆီးရမိမႈ ျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခ့ဲသည့္မတ္ ၂၆ ရက္ကလည္း ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ပရဒတ္ေက်းရြာအုပ္စုရွိ ဘ၀ါကမ္းေျခေက်းရြာ၏ ေျမာက္ဘက္ သုံးဖာလံုခန္႔အကြာ ေထာင္းနီေခ်ာင္း၀တြင္ တရားမ၀င္အုပ္စု(၁) ပိေတာက္သစ္ခြဲသား ၂၀၄ ေခ်ာင္း (၂၀ ဒသမ ၀၀၄)တန္အား ပိုင္ရွင္မ့ဲ ဖမ္းဆီးရမိခ့ဲေၾကာင္း၊ မတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္ ေရႊဂူေတာင္ေက်းရြာ အနီးတြင္ တရားမ၀င္ကဒြတ္သစ္ခြဲသား ၃၃၅ ေခ်ာင္း (၃ ဒသမ ၅၂၆၄) တန္ တင္ေဆာင္လာသည့္ ယာဥ္တစ္စီးႏွင့္ လူႏွစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးရမိခ့ဲသည့္အျပင္ မတ္ ၃၀ ရက္တြင္လည္း ေလာင္းလံုးၿမိဳ႕နယ္ တီဇစ္ေက်းရြာအုပ္စုရွိ ဗြီးေထာင့္ကမ္းေျခ တံငါစခန္းအနီး ေလာင္းလံုးႀကိဳး၀ိုင္းအကြက္ အမွတ္ ၁၇ မွ ဦးေက်ာ္ျမင့္၏ ပုဂၢလိကသစ္မာစိုက္ခင္း ၂၀ ဧက အတြင္း၌ တရားမ၀င္ သစ္ခြဲသား ၃၀ ေခ်ာင္း (၀ ဒသမ ၂၅၉၆) တန္ႏွင့္ သုံးေပေအာက္ အျခားသစ္လံုး ၁၂ လံုး(၀ ဒသမ ၉၉) တန္ တရားမ၀င္ လက္ကိုင္စက္လႊတစ္လက္တို႔အား ပိုင္ရွင္တစ္ဦးႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိခ့ဲၿပီး သစ္ေတာဥပေဒအရ အေရးယူထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေရေၾကာင္းလမ္းမွတစ္ဆင့္ သယ္ယူ၍ ဖမ္းဆီးရမိေသာ တရားမ၀င္သစ္အမ်ားစုမွာ မြန္ျပည္နယ္မွတစ္ဆင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ေရာင္းခ်ရန္ သယ္ယူလာစဥ္ တနသာၤရီကမ္း႐ိုးတန္း၌ တပ္မေတာ္ေရမွ စစ္ေရယာဥ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ရွိဖမ္းဆီးႏိုင္ခ့ဲျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တရားမ၀င္သစ္ခိုးထုတ္မႈ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသျဖင့္ ျပည္သူမ်ားက တရားမ၀င္သစ္ႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ခိုးယူထုတ္လုပ္ သယ္ေဆာင္ေရာင္း၀ယ္ျခင္းမ်ားကိုသိရွိပါက ဆက္သြယ္သတင္းေပးပို႔ရန္ ထုတ္ျပန္

တရားမ၀င္သစ္ခိုး ထုတ္လုပ္မႈမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ တရားမ၀င္ သစ္ႏွင့္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ခိုးထုတ္သယ္ေဆာင္ေရာင္း၀ယ္ျခင္းမ်ားကို သိရွိပါက ဆက္သြယ္သတင္းေပးပို႔ရန္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာနသည္ တရားမ၀င္သစ္ ခိုးထုတ္လုပ္မႈအား နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးျခင္းကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ္လည္း တရားမ၀င္သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည္ကို ေတြ႕ရွိေနရေၾကာင္း၊ တရားမ၀င္သစ္ခိုးယူထုတ္လုပ္မႈ ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးအတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ တာ၀န္သိျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈသည္ အေရးႀကီးသည့္အခန္းက႑မွ ပါ၀င္လ်က္ရွိျခင္းေၾကာင့္ တရားမ၀င္သစ္ႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ခိုးယူထုတ္လုပ္ သယ္ေဆာင္ေရာင္း၀ယ္ျခင္းမ်ားကို သိရွိပါက Hot Line ဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္၍ သတင္းေပးပို႔ႏုိင္ေၾကာင္း အသိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆိုပါ Hot Line ဖုန္းနံပါတ္မ်ားမွာ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ၀၉၂၀၀၀၄၅၂၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာန မႏၲေလးခ႐ိုင္ ၀၉၄၄၄၀၃၈၈၇၆၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာန ျပင္ဦးလြင္ခ႐ိုင္ ၀၉၄၃၁၈၀၄၄၆၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာန ေက်ာက္ဆည္ခ႐ိုင္ ၀၉၅၁၂၉၈၆၇၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာန မိတၳီလာခ႐ိုင္ ၀၉၅၀၃၈၃၄၄၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာန ျမင္းျခံခ႐ိုင္ ၀၉၂၅၅၇၄၁၇၈၈၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာန ရမည္းသင္းခ႐ိုင္ ၀၉၄၄၄၀၀၂၇၅၄၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာန ေညာင္ဦးခ႐ိုင္ ၀၉၄၂၀၇၃၈၀၈၅ တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထို႔ျပင္ တုိင္ၾကားႏုိင္သည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ Hot Line ဖုန္းနံပါတ္မ်ားမွာ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (လား႐ႈိး) တြင္ ၀၉၄၄၉၅၃၂၁၂၅၊ ၀၉၄၄၉၅၃၂၁၂၅၊ ေက်ာက္မဲခ႐ိုင္တြင္ ၀၉၄၄၉၅၃၂၁၂၈၊ ေနာင္ခ်ဳိၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၀၉၄၄၉၅၃၂၁၄၀ တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေနာင္ခ်ဳိၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အလားတူ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာနသည္ လူထုအေျချပဳေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ သတင္းပို႔စနစ္ျဖင့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း တရားမ၀င္သစ္ခုတ္လွဲျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သယ္ေဆာင္ျခင္း၊ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းအား တားဆီးကာကြယ္သြားမည္ျဖစ္ရာ တရားမ၀င္သစ္ေဆာင္ရြက္မႈ သတင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆက္သြယ္သတင္းေပးပို႔ႏုိင္မည့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းမႈသည္ ကုလသမဂၢစားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအဖြဲ႕ (FAO) ၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ သစ္ေတာသယံဇာတ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈအစီရင္ခံစာ (FRA 2015) အရ ႏုိင္ငံဧရိယာ၏ ၄၂ ဒသမ ၉၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ သစ္ေတာမ်ားဖံုးလႊမ္းလ်က္ရွိၿပီး ကမၻာတြင္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈႏႈန္း တတိယအမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုကဲ့သို႔ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ သစ္ေတာမ်ား ျပန္လည္တည္ေထာင္ေရးစီမံကိန္း MRRP (၂၀၁၇-၂၀၁၈ မွ ၂၀၂၆-၂၀၂၇ အထိ) ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ႏုိင္ငံတစ္၀န္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

မေကြးတိုင္းတြင္ တစ္လလွ်င္ အနည္းဆံုး တရားမ၀င္သစ္တန္ခ်ိန္ ၁၀၀ ေက်ာ္အထိ ဖမ္းဆီးရမိေနဟုဆို

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တစ္လလွ်င္ အနည္းဆံုး တရားမ၀င္သစ္တန္ခ်ိန္ ၁၀၀ ေက်ာ္အထိ ဖမ္းဆီးရမိေနသည္ဟု မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးမွဴး ဦးျမင့္သိန္းခိုင္က ဆုိသည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တစ္လလွ်င္ အနည္းဆံုး တရားမ၀င္သစ္တန္ ၁၀၀ မွ အမ်ားဆံုးတန္ ၃၀၀ ေက်ာ္အထိ ဖမ္းဆီးရမိမႈမ်ားရွိေနၿပီး ဘ႑ာႏွစ္တစ္ႏွစ္လွ်င္ တရားမ၀င္သစ္တန္ခ်ိန္ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးရမိေနေၾကာင္း သိရသည္။

“တစ္လကို အနည္းဆံုး တရားမ၀င္သစ္တန္ ၁၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ ၂၀၀ ၾကားမွာ ဖမ္းမိေနတာပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွာ တရားမ၀င္သစ္တန္ခ်ိန္ ၃၀၀၀ နီးပါး ဖမ္းမိခဲ့ပါတယ္။ အခု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာလည္း မႏွစ္က ဘ႑ာႏွစ္ေလာက္ေတာ့ ဖမ္းမိမွာပါ။ ပိုနည္းနည္း လိုနည္းနည္းေပါ့။ ဖမ္းမိတဲ့သစ္ကေတာ့ မ်ဳိးစံုပါပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းထဲက ထြက္တဲ့သစ္ေတြပါသလို တျခားျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းထဲကထြက္တဲ့ သစ္ေတြလည္းပါပါတယ္” ဟု မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးမွဴး ဦးျမင့္သိန္းခိုင္က ေျပာၾကားသည္။

သစ္ေတာဌာနမွ ၀န္ထမ္းအင္အား နည္းပါးမႈေၾကာင့္ ျပည္ထဲေရးလက္ေအာက္ရွိ ရဲ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး တရားမ၀င္သစ္မ်ားကို ဖမ္းဆီးလ်က္ရွိၿပီး တရားမ၀င္ သစ္ထုတ္လုပ္ေနမႈမ်ားကို ဖမ္းဆီးရမိေရးကို ျပည္သူမ်ားလည္း ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကရန္ ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ လစဥ္ စာရင္းမ်ားအရ မတ္လအတြင္း အမ်ားဆံုးအေနျဖင့္ တရားမ၀င္သစ္ ၃၅၀ဒသမ ၄၈၂၇ တန္အထိ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းအထိ မေကြးတိုင္းအတြင္း တရားမ၀င္သစ္ တန္ခ်ိန္၂၃၀၀ ေက်ာ္ကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဧရာ၀တီျမစ္ အေနာက္ဘက္ကမ္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ တရားမ၀င္ သစ္ဖမ္းဆီးရမိမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနေၾကာင္း တိုင္းသစ္ေတာဦးစီးမွဴးက ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ တရားမ၀င္သစ္ ဖမ္းဆီးရမိမႈ ယမန္ႏွစ္ထက္ ေလ်ာ့နည္းလာဟု သိရ

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ တရားမ၀င္သစ္မ်ား ဖမ္းဆီးရမိစဥ္

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီမွ ဒီဇင္ဘာကုန္အထိ တရားမ၀င္သစ္ ဖမ္းဆီးရမိမႈသည္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ထက္ တရားမ၀င္သစ္မ်ားကို စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္ၿပီး ဖမ္းဆီးသည့္အတြက္ တရားမ၀င္က်ဴးလြန္မႈ ေလ်ာ့နည္းကာ တန္ပမာဏေလ်ာ့ၿပီး ဖမ္းဆီးရရွိခဲ့သည္ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမူး ဦးျမင့္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

“သစ္တန္အားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အခု ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေလ်ာ့နည္းဖမ္းမိပါတယ္။ ဒါလည္း အေၾကာင္း႐ွိပါတယ္။ တရားမ၀င္သစ္ ဖမ္းဆီးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ဖိဖိစီးစီး ေဆာင္ရြက္လာပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးကေတာ့ တရားမ၀င္သစ္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံကို ထြက္ရွိမႈအပိုင္းမွာ သစ္ထြက္တဲ့ေဒသ မဟုတ္ေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းေဒသႀကီးျဖတ္ၿပီး တစ္ဖက္ႏိုင္ငံကို တရားမ၀င္သစ္ေတြ စီးဆင္းမႈေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ စီမံခ်က္ ခ်မွတ္ၿပီးေတာ့မွ ထိထိေရာက္ေရာက္ ဖမ္းဆီးေနတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္မွာ ယမန္ႏွစ္ထက္စာလို႔ရွိရင္ တရားမ၀င္သစ္ က်ဴးလြန္မႈ ေလ်ာ့နည္းလာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တန္ပမာဏေလ်ာ့ၿပီး ဖမ္းဆီးရမိခဲ့တယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ုံးလက္ေအာက္ရွိ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမ်ား လစဥ္စီမံခ်က္ေရးဆြဲၿပီး ဖမ္းဆီးမႈမ်ားရွိသလုိ တုိင္းေဒသႀကီး အစုအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းၿပီး ဖမ္းဆီး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈမ်ားေၾကာင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ယခုဘ႑ာႏွစ္ ခ႐ိုင္အလိုက္ တရားမ၀င္ သစ္ဖမ္းဆီးရမႈမွာ မႏၲေလးခ႐ိုင္ ၄၀၃ ဒသမ ၆၁၀၄ တန္၊ ျပင္ဦးလြင္ခ႐ိုင္ ၁၀၈၃ ဒသမ ၅၇၄၄ တန္၊ ေက်ာက္ဆည္ခ႐ိုင္ ၁၆၁ ဒသမ ၆၁၈၄ တန္၊ မိတၳီလာခ႐ိုင္ ၁၅၃ ဒသမ ၁၆၀၆ တန္၊ ျမင္းျခံခ႐ိုင္ ၅၈ ဒသမ ၆၈၁၈ တန္၊ ရမည္းသင္းခ႐ိုင္ ၈၇ ဒသမ ၅၅၄၂ တန္၊ ေညာင္ဦးခ႐ိုင္ ၂၆ ဒသမ ၂၇၉၂ တန္တို႔ ရမိခဲ့ေၾကာင္း သစ္ေတာဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

“အရင္တုန္းကေတာ့ တရားမ၀င္သစ္ေတြ သြားတဲ့အခ်ိန္က ကားႀကီးေတြနဲ႔ တန္ဆယ္ခ်ီၿပီးေတာ့မွ သြားခဲ့တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အခုေတာ့ ဖမ္းဆီးမႈေတြ မ်ားလာတယ္။ မ်ားလာတဲ့အခါ သူတို႔ေတြက တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ ကားငယ္ေတြ တစ္တန္ေတာင္ မျပည့္ပါဘူး။ ကားႀကီးဆို တန္၀က္ေလာက္ေပါ့။ ဒီလိုမ်ဳိးနဲ႔ သြားေနၾကတယ္။ ဒါလည္း ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားလာတဲ့အခါ ဆုံး႐ႈံးမႈပမာဏ မ်ားလာတဲ့အတြက္ အခုလို ကားငယ္ေတြနဲ႔ပဲ သြားေနတာျဖစ္တယ္။ အဲဒီအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဓိကေတာ့ ၁၆ မိုင္ စစ္ေဆးဂိတ္မွာ အထူးသျဖင့္ ယာဥ္ငယ္ေတြကိုလည္း ဖိဖိစည္းစည္းနဲ႔ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိတယ္” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလး သစ္ေတာဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ တရားမ၀င္သစ္ ဖမ္းဆီျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အဓိက အေရးႀကီးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာမွ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္စ ဧၿပီမွ ဒီဇင္ဘာအထိ တရားမ၀င္သစ္ ကြၽန္း ၅၈၉ ဒသမ ၁၆၂၉ တန္၊ သစ္မာ ၈၃၁ ဒသမ ၂၀၄၂ တန္၊ အျခားသစ္ ၈၀၄ ဒသမ ၇၇၄၆ တန္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း တန္ ၂၂၂၅ ဒသမ ၁၄၁၇ တန္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ႏွစ္တြင္ တရားမ၀င္သစ္ ကြၽန္း ၄၂၈ ဒသမ ၅၇၉၅ တန္၊ သစ္မာ ၉၂၅ ဒသမ ၅၂၅၈ တန္၊ အျခားသစ္ ၆၂၀ ဒသမ ၃၇၃၇ တန္ စုစုေပါင္း ၁၉၇၄ ဒသမ ၄၇၉၀ တန္ ဖမ္းမိခဲ့ၿပီး ယမန္ႏွစ္ထက္ တန္ေလ်ာ့နည္းစြာ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္ဟု မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ုံးမွ သိရသည္။

အျမန္လမ္းမႀကီး ၂၁ မုိင္အနီးတြင္ စူပါကာစတန္ယာဥ္တိမ္းေမွာက္ရာမွ တရားမ၀င္ကြၽန္းသစ္ခြဲသားမ်ား ဖမ္းဆီးရမိ

အျမန္လမ္းမႀကီး မုိင္တုိင္အမွတ္ ၂၁ အနီး တိမ္းေမွာက္ခဲ့ေသာ စူပါကာစတန္ယာဥ္အား ေတြ႕ရစဥ္

ရန္ကုန္-မႏၲေလးအျမန္လမ္းမႀကီး မုိင္တုိင္အမွတ္ ၂၁ မုိင္အနီး၌ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ နံနက္က ေနျပည္ေတာ္ဘက္မွ ရန္ကုန္ဘက္သုိ႔ ေမာင္းႏွင္လာေသာ စူပါကာစတန္ယာဥ္တစ္စီး ဘီးေပါက္တိမ္းေမွာက္ရာမွ တရားမ၀င္ကြၽန္းသစ္မ်ား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး ယာဥ္ေမာင္းျဖစ္သူမွာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကားက ေနာက္၀ဲဘက္ဘီးေပါက္ၿပီး ကြၽတ္ထြက္ၿပီးေတာ့ ေမွာက္တာ။ လူကေတာ့ ယာဥ္ေမာင္းတစ္ေယာက္ပဲပါတယ္။ ယာဥ္ေမာင္းကေတာ့ ထြက္ေျပးသြားတယ္။ တရားခံေျပးေပါ့။ စုံစမ္းဆဲ။ ကားေပၚမွာ တရားမ၀င္သစ္ေတြပါတယ္။ ေနာက္ဆက္တြဲက်ေတာ့ သစ္ေတာကရဲေတြနဲ႔ သူတုိ႔ဘာသာသူတုိ႔တုိင္းၿပီးေတာ့ ဌာနကုိျပန္အပ္တာေပါ့။ သစ္ေတာကုိလႊဲတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က်ေတာ့ သြားကူညီလုိက္တာပဲရွိတယ္” ဟု အမွတ္ (၃) လမ္းဆုံ အျမန္လမ္းမီးသတ္စခန္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခန္႔က လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၃) လမ္းဆုံ အျမန္လမ္းမႀကီးရဲစခန္းအပုိင္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ ေနျပည္ေတာ္ဘက္မွ ရန္ကုန္ဘက္သုိ႔ ယာဥ္ေမာင္း (အမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာ စုံစမ္းဆဲ)၊ ေမာင္းႏွင္လာေသာ ယာဥ္အမွတ္ 3D/—- စူပါကာစတန္ နံ႔သာေရာင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွာ လမ္းမႀကီးမုိင္တုိင္အမွတ္ ၂၁ မုိင္ ၅ ဖာလုံႏွင့္ ၆ ဖာလုံအနီးသုိ႔အေရာက္တြင္ ယာဥ္၏၀ဲဘက္ေနာက္ဘီး ျပဳတ္ထြက္ၿပီး အရွိန္မထိန္းႏိုင္ဘဲ လမ္းမေပၚ၌ တိမ္းေမွာက္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယာဥ္မေတာ္တဆမႈျဖစ္ရာသုိ႔ အမွတ္ (၃) လမ္းဆုံ အျမန္လမ္းမႀကီးရဲစခန္းမွ စခန္းမွဴး၊ အျမန္လမ္းမီးသတ္စခန္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက သြားေရာက္စစ္ေဆးရာ စူပါကာစတန္ယာဥ္မွာ ေရွ႕ေနာက္ေလကာမွန္ကြဲ၊ အမိုး၊ ကုိယ္ထည္၀ဲဘက္ႏွင့္ ေနာက္ပိတ္တံခါးတုိ႔ ပိန္ခ်ဳိင့္ပ်က္စီးသြားၿပီး ယာဥ္အတြငး္မွ တရားမ၀င္ကြၽန္းသစ္ခြဲသားမ်ား အျပည့္တင္ေဆာင္လာသည္ကုိ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယာဥ္အားမဆင္မျခင္ေပ့ါဆစြာ ေမာင္းႏွင္သည့္ ယာဥ္ေမာင္း (စုံစမ္းဆဲ) အား ဥပေဒအေရအေရးယူေပးပါရန္ ရဲအုပ္ရဲရင့္ေအာင္က တရားလုိလုပ္အမႈဖြင့္ တုိင္ၾကားခဲ့ေသာေၾကာင့္ အမွတ္ (၃) လမ္းဆုံ အျမန္လမ္းမႀကီးရဲစခန္းက ယာဥ္ (ပ) ၃၉/ ၂၀၁၇၊ ျပစ္မႈပုဒ္မ ၂၇၉/၂၀၂ အရ အမႈဖြင့္ အေရးယူထားေၾကာင္း၊ ယာဥ္အတြင္းမွ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ တရားမ၀င္ကြၽန္းသစ္ခြဲသားမ်ားအား တုိင္းတာစစ္ေဆးႏုိင္ရန္ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနသုိ႔ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားထားၿပီး သစ္ေတာဥပေဒျဖင့္ ဆက္လက္အေရးယူႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆင္ထီးတစ္ေကာင္ႏွင့္အတူ တရားမ၀င္ကြၽန္းသစ္ ၄၂ တန္ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးရမိ

ဓာတ္ပုံ – ေသာင္းႏုိင္

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကသာခ႐ိုင္ ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္က ဆင္ထီးတစ္ေကာင္ႏွင့္အတူ တရားမ၀င္ ကြၽန္းသစ္ ၄၂ တန္ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း ကသာခ႐ိုင္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေသာင္းႏိုင္ထံမွ သိရသည္။

ကသာခ႐ိုင္ ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ ကလပ္ႀကိဳး၀ိုင္း အကြက္နံပါတ္ (၁၂) ထဲတြင္ ဆင္ထီးတစ္ေကာင္ အပါအ၀င္ တရားမ၀င္ ကြၽန္းသစ္ ၄၂ တန္ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည့္ ဆင္သည္ စြယ္စုံဆင္ထီး တစ္ေကာင္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

“ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ ကလပ္ႀကိဳး၀ိုင္း အကြက္နံပါတ္ (၁၂) ထဲမွာ ဆြယ္စုံဆင္ထီး တစ္ေကာင္နဲ႔ ကြၽန္းသစ္ခြဲသားေရာ အလုံးေရာ ၄၂ တန္ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့တယ္။ ေနာက္တစ္ခါ တရားခံသုံးဦးပါ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့တယ္။ အမႈလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဖြင့္ထားပါတယ္။ တရားခံသုံးဦးရဲ႕ ထြက္ဆိုခ်က္အရ သစ္စက္ပိုင္ရွင္ကိုလည္း ေပၚေပါက္ပါတယ္။ အဲဒါကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ အမႈဖြင့္ထားပါတယ္” ဟု ကသာခ႐ိုင္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးက ဆိုသည္။

ဖမ္းဆီးရမိတဲ့ တရားခံသုံးဦးမွာ ဆင္ေခါင္း ခ်စ္ေအာင္၊ ေ၀ယံဦးႏွင့္ ေက်ာ္သန္းထိုက္တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သစ္စက္ပိုင္ရွင္ အပါအ၀င္ ေလးဦးအား အမႈဖြင့္ထားသည္။

ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ သစ္စက္ပိုင္ရွင္ အပါအ၀င္ ဆင္ေခါင္းခ်စ္ေအာင္၊ ေ၀ယံဦးႏွင့္ ေက်ာ္သန္းထိုက္ တို႔ေလးဦးအား ျပည္သူပိုင္ ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆ (၁) အရ အမႈဖြင့္ အေရးယူထားေၾကာင္း သိရသည္။

သီလ၀ါ ဆိပ္ကမ္းတြင္ ကုန္ေသတၱာမ်ားအတြင္းမွ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ တရားမ၀င္ သစ္မ်ား၏ ပုိင္ရွင္ႏွင့္ ေအးဂ်င့္အား ဆက္လက္ စုံစမ္းလ်က္ရိွ

စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္က သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းတြင္ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ တရားမ၀င္သစ္မ်ားကုိ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက စစ္ေဆးစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-သစ္ေတာဦးစီး)

သီလ၀ါ ဆိပ္ကမ္းတြင္ ကုန္ေသတၱာမ်ားထဲမွ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ တရားမ၀င္ သစ္မ်ား၏ ပိုင္ရွင္ႏွင့္ ေအးဂ်င့္တုိ႔အား ဖမ္းဆီးရမိႏုိင္ေရး ဆက္လက္ စုံစမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသိန္းတုိးက ေျပာၾကားသည္။

“သီလ၀ါမွာျဖစ္တဲ့ ျဖစ္စဥ္က ေျပာင္း၀ါကုိ တင္သြင္းခြင့္ ေတာင္းၿပီးေတာ့ ၀င္လာတဲ့၊ ဘာနဲ႔ ကြဲျပားလဲဆုိေတာ့ MIP ဆိပ္ကမ္းက ၀င္လာတာနဲ႕ကြဲျပားတယ္။ MIP ဆိပ္ကမ္းက်ေတာ့ သစ္ေထာက္ခံခ်က္ အစစ္ကုိ အသုံးျပဳၿပီး တရားမ၀င္သစ္ကုိ သြင္းလာတာ၊ ဒီဟာနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး သစ္ေတာနဲ႔ Custom နဲ႔ ပူးေပါင္းစစ္ရတဲ့ ဆိပ္ကမ္းေတြေတာင္မွ သစ္ေထာက္ခံခ်က္လုိ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထား ပါမွသာလွ်င္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ ဆိပ္ကမ္းမွာ ပူးေပါင္းစစ္ခြင့္ ရွိတယ္။ ခုနကလုိ ေျပာင္းတုိ႔၊ အထည္အလိပ္တုိ႔ဆုိရင္ သစ္ေတာက စစ္ခြင့္မရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းမွာ သစ္ေတာဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ မသိႏုိင္ဘူး။ သိလုိက္တာကေတာ့ Maccs System အရ Red Channel က်သြားတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ X- Ray ျဖတ္ ရင္ျဖတ္၊ မျဖတ္ရင္ ဖြင့္ေဖာက္ စစ္ရတယ္ဆုိေတာ့ ဒီဟာေတြက သိတယ္။ သိတဲ့အခါက်ေတာ့ သတင္းအရ သစ္ေတာဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တယ္။ ရႏုိင္သေလာက္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ေပးလုိက္တယ္။ တရားခံကုိလည္း ရဲစခန္းမွာ အပ္လုိက္တယ္။ ဌာနသုံးခု ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တာေပါ့၊ အဲဒီကြင္းဆက္ကုိ လုိက္ၿပီး ေဖာ္ထုတ္ေပးရတယ္။ အခ်ိန္တုိအတြင္းမွာေတာ့ ရသြားတယ္။ ဒါေပမဲ့ သစ္ပုိင္ရွင္တုိ႕ ေအးဂ်င့္တုိ႔ရဲ႕ ဖုန္းနံပါတ္ေတြ ရေပမယ့္ မကုိင္ေတာ့တဲ့အတြက္ ရဲအဖြဲ႕က ဆက္လက္ စုံစမ္းေနတယ္”ဟု ဦးသိန္းတုိးက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔မည့္ ကုန္ေသတၱာ ၁၆ လံုးအတြင္းမွ တရားမ၀င္ ပိေတာက္သစ္ခြဲသားမ်ား သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းတြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္မွ ဆက္စပ္ပါ၀င္သူ တစ္ဦးအား ဖမ္းဆီးရမိၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ သိရသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခန္႔ က ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္၊ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္း (MITT) ရိွ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႕မည့္ ကုန္ေသတၱာမ်ားတြင္ တရားမ၀င္သစ္မ်ား ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း သတင္းရရိွသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက သြားေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္ေဆးရာတြင္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္ေန ေက်ာ္ေက်ာ္ဇင္ (YG Authoxzed Customs Agency) ပိုင္ ကုန္ေသတၱာအလံုး ၂၀ အား ဖြင့္ေဖာက္ စစ္ေဆးခဲ့ရာ ကုန္ေသတၱာ ၁၆ လံုးအတြင္းမွ စုစုေပါင္းတန္ခ်ိန္ ၂၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ရိွ ပိေတာက္ သစ္ခြဲသားမ်ားအား ေတြ႕ရိွ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသုိ႔ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သျဖင့္ အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္ကို သီလ၀ါနယ္ေျမ ရဲစခန္းမွ (ပ) ၅၄/၂၀၁၇၊ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ ဥပေဒပုဒ္မ (၈) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ၿပီး ေက်ာ္ေက်ာ္ဇင္အား ဆက္လက္ စစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာ္ေက်ာ္ဇင္အား စစ္ေဆးရာ အဆိုပါ ပိေတာက္သစ္ခြဲသားမ်ားမွာ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္းလိႈင္ေဂါက္ကြင္းအနီးရိွ ၀င္းေဇာ္ျမင့္ဆိုသူ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ဂိုေဒါင္မ်ားထဲမွ သစ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသစ္ခြဲသားမ်ားကို ျပည္ပသို႔ ပုိ႔ရန္အတြက္ ၎ပိုင္ (YG Authoxzed Customs Agency) ကုမၸဏီအား ငွားရမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၀င္းေဇာ္ျမင့္ဆိုသူမွာ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ သိမ္ႀကီးေစ်း(ဃ)႐ံုရွိ Wan May ကုမၸဏီတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ Wan May ကုမၸဏီ၏ မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူမွာ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္ေန လွမ်ိဳးဆိုသူ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္မွ ပိေတာက္သစ္ခြဲသားမ်ားအား ျပည္ပသို႔ တရားမ၀င္ တင္ပို႕ရန္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအနက္ လွမ်ဳိးဆိုသူအား သီလ၀ါနယ္ေျမရဲစခန္းမွ (ပ)၅၆/၂၀၁၇၊ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆ (၁) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ကာ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးလ်က္ရိွၿပီး ၀င္းေဇာ္ျမင့္ႏွင့္ ဆက္စပ္ ပါ၀င္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးရမိေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ တရားမ၀င္ သစ္မ်ား တင္ေဆာင္ထားသည့္ ေျခာက္ဘီးယာဥ္ ၁၅ စီး ဖမ္းမိ

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ တရားမ၀င္သစ္မ်ား တင္ေဆာင္ထားသည့္ ေျခာက္ဘီးယာဥ္ ၁၅ စီးအား သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း နယ္ေျမလုံျခံဳေရးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းသည္ ဟုိနားေက်းရြာအနီးသုိ႔ ေရာက္ရွိစဥ္ လမ္းေဘးခ်ဳံမ်ားအတြင္း ရပ္တန္႔ထားေသာ ယမ္းေဖာင္းအမ်ဳိးအစား ေျခာက္ဘီးယာဥ္သုံးစီး ႏွင့္ ယာဥ္မ်ားေပၚတြင္ တင္ေဆာင္ထားေသာ စကား၀ါသစ္ အမ်ဳိးအစားငါးတန္ခန္႔ႏွင့္ ကြၽန္း၊ သစ္မာခြဲသား ဆုိက္စုံ ၁၉ တန္ခန္႔ကုိ ပုိင္ရွင္မဲ့ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဟုိနားေက်းရြာ၏ အေရွ႕ဘက္ မီတာ ၁၀၀၀ သုိ႔ေရာက္ရွိစဥ္တြင္လည္း လမ္းနံေဘးခ်ဳံမ်ားအတြင္း ရပ္တန္႔ထားသည့္ ယမ္းေဖာင္း အမ်ဳိးအစား ေျခာက္ဘီးယာဥ္ ၁၂ စီးႏွင့္ ယာဥ္မ်ားေပၚတြင္ တင္ေဆာင္ထားေသာ ကြၽန္း၊ သစ္မာခြဲသား ဆုိက္စုံ ၅၁ တန္ေက်ာ္ အား ဆက္လက္ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ သိမ္းဆည္းရမိသည့္ျဖစ္စဥ္တြင္ ပုိင္ရွင္မဲ့မ်ားအျဖစ္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေသာ ယာဥ္မ်ား ႏွင့္ သစ္မ်ားအား နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕သစ္ေတာဦးစီးဌာနသုိ႔ လႊဲေျပာင္းအပ္ႏွံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ယာဥ္ႀကီးမ်ားျဖင့္ တရားမ၀င္သစ္ခုိးထုတ္မႈကုိ မၾကာခဏ သိမ္းဆည္းရမိေလ့ရွိၿပီး အျပင္သစ္ေတာႀကိဳး၀ုိင္းမ်ားအတြင္း သစ္ေမွာင္ခုိမႈမ်ားကုိလည္း ဆက္တုိက္ဖမ္းဆီးရမိေနေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။