အမ်ဳိးသားေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအေရးတြင္ စစ္အင္အားျဖင့္ ၾသဇာသက္ေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းကို အဆံုးသတ္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း NLD ပါတီ ထုတ္ျပန္

အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအေရးတြင္ စစ္အင္အားျဖင့္ ၾသဇာသက္ေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းကို အဆံုးသတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီက မတ္ ၂၇ ရက္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ (၇၃) ႏွစ္ေျမာက္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ (တပ္မေတာ္ေန႔) အခမ္းအနားတြင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္သည္ ျပည္သူမ်ား၏ ဇြဲလံု႔လ၀ီရိယႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ရရွိခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီေအာင္ပြဲကို မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ဆံုး႐ံႈးမခံႏိုင္ေၾကာင္း၊ အယူအဆကြဲလြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ဆိုးဆိုးရြားရြား နာက်င္ခံစားရမႈမ်ိဳးကိုလည္း မည္သည့္အခါမွ် အျဖစ္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအေရးတြင္ စစ္အင္အားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမ်ိဳးကိုလည္း အဆံုးသတ္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား၊ အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား မယံုသကၤာျဖစ္မႈႏွင့္ ရန္ၿငိႇဳးထားသိုမႈမ်ားကို အေျခခံသည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအျဖစ္ အေျဖရွာေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကိုလည္း နိဂံုးခ်ဳပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ထုိ႔အတူ ပြင့္လင္းသည့္ႏွလံုးသားႏွင့္ စာနာစိတ္ကိုအရင္းတည္ၿပီး လူသား၏ျဖစ္တည္မႈအေပၚ၊ ႏႈန္းစံတန္ဖိုးမ်ားအေပၚ ေလးစားနားလည္ၾကရန္ အေျမာ္အျမင္ရွိရွိ အျပန္အလွန္နားလည္မႈရွိရွိျဖင့္ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုသစ္ကို ႀကိဳးပမ္းပံုေဖာ္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က တိုင္းျပည္တာ၀န္ကို စတင္ရယူထားတဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥကို ေရွ႕ဆံုးမွာ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကိုအေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုနဲ႔အတူ ထူေထာင္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုထူေထာင္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာရွိတဲ့ ျပႆနာေတြကို လက္နက္ကိုင္တဲ့နည္းလမ္းနဲ႔ ေျဖရွင္းမယ့္အစား စကား၀ိုင္းမွာေတြ႕ဆံုၾက၊ ေျဖရွင္းၾကဖို႔ တိုက္တြန္းေနရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု အခမ္းအနားသဘာပတိမိန္႔ခြန္းတြင္ NLD ပါတီဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၊ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္ ဦးဟံသာျမင့္က ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီကိုအေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို တည္ေထာင္ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ တိုင္းရင္းသားအားလံုးအတြက္ မိမိတို႔ကိုယ္စြမ္း၊ ဥာဏ္စြမ္းရွိသမွ် မိမိတို႔ဘ၀ကို ေကာင္းမြန္ေအာင္ မိမိတို႔ကသာ ျပ႒ာန္းဖန္တီးႏိုင္မည့္ အခင္းအက်င္းမ်ဳိးကို ရရွိရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဟံသာျမင့္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ေရွ႕ဆက္မည့္ခရီးတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ျမန္မာႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏အက်ိဳးကို ယခုထက္ပိုမိုႀကိဳးစားရန္အတြက္ တိုင္းရင္းသား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအပါအ၀င္ ျမန္မာျပည္သူလူထု၏အက်ဳိးကို လိုလားသည့္ မည္သူႏွင့္မဆို ပိုမိုရင္းႏွီးစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူထု၏အက်ိဳးကို ထိခိုက္နစ္နာရန္ တစ္စံုတစ္ရာ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီဆိုပါက အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ပါတီ၀င္မ်ားအျပင္ မည္သူကိုမဆို လက္တြဲျဖဳတ္သြားရန္ ၀န္ေလးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဦးဟံသာျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၇ ရက္သည္ (၇၃) ႏွစ္ေျမာက္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္နံတစ္လ်ား၊ ေတာင္ေပၚေျမျပန္႔၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ ဘာသာသာသနာေပါင္းစံု၊ လူတန္းစားေပါင္းစံု၊ အလႊာေပါင္းစံု ေသြးစည္းညီညြတ္လ်က္ ဖက္ဆစ္၀ါဒီမ်ားအား ျပည္သူ႔စစ္ပြဲအျဖစ္ ေတာ္လွန္တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက အဓိကဦးေဆာင္လ်က္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သာမ်ားအပါအ၀င္ အမ်ိဳသားအင္အားစုမ်ား အားလံုးအတူတကြ ေသြးစည္းညီညြတ္ၾကမွသာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ဤအမ်ိဳးသားလြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရး ႐ုန္းကန္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားက သက္ေသျပခဲ့ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးႀကီး အခ်ိန္ကာလတိုအတြင္း ေအာင္ျမင္စြာ ဆင္ႏႊဲႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္သာလွ်င္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး မြတ္သိပ္ေတာင့္တခဲ့ၾကေသာ အမ်ဳိးသားလြတ္လပ္ေရးကို ဂုဏ္ယူ၀့ံၾကြားစြာ အရယူႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း NLD ၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအမွဴးျပဳေသာ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္းမွ ေမြးဖြားရွင္သန္ခဲ့ေသာ သမုိင္း၀င္ အမ်ိဳးသားအင္အားစုႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ အမ်ိဳသားလကၡဏာႏွင့္ လူထုလကၡဏာမ်ားႏွင့္လည္း ျပည့္စံုေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ မိမိတည္ေထာင္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္အား ျပည္သူခ်စ္ေသာတပ္မေတာ္၊ ျပည္သူကို အလုပ္အေကြၽးျပဳေသာ တပ္မေတာ္၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို အရယူေပးေသာ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းျပည္၏ အႏၲရာယ္အသြယ္သြယ္ကို စြန္႔လႊတ္စြန္႔စား အကာအကြယ္ေပးေသာ တပ္မေတာ္အျဖစ္ ပံုေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ (၇၃) ႏွစ္ေျမာက္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ (တပ္မေတာ္ေန႔) ေၾကညာခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။

တပ္မေတာ္ကို ႏိုင္ငံေရးသိကၡာက်ေအာင္၊ ျပည္သူလူထု ယံုၾကည္မႈပ်က္ျပားေအာင္၊ တပ္မေတာ္သားအခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးညီညြတ္မႈၿပိဳကြဲေအာင္ ဆန္႔က်င္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕က နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္မႈ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္လာသည့္အတြက္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ၿပီး တပ္တြင္းစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

(၇၃) ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔ စစ္ေရးျပအခမ္းအနားတြင္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားအား လိုက္လံစစ္ေဆးေနသည့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္အား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး)

တပ္မေတာ္ကို ႏိုင္ငံေရးသိကၡာက်ဆင္းေအာင္၊ ျပည္သူလူထု ယံုၾကည္မႈပ်က္ျပားေအာင္၊ တပ္မေတာ္သားအခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးညီညြတ္မႈၿပိဳကြဲေအာင္ ဆန္႔က်င္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕က နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ပိုမိုလုပ္ေဆာင္လာသည့္အတြက္ အဆိုပါထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္ၿပီး တပ္တြင္းစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္သြားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ တပ္မေတာ္ကိုၿပိဳကြဲေအာင္၊ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေအာင္ အေျခအျမစ္မရွိသည့္ ေျပာဆိုေရးသားမႈမ်ားကို သတိတရား၊ အသိတရားမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပီးတံု႔ျပန္သြားရမည္ဟု တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က မတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပသည့္ (၇၃) ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

(၇၃) ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔အခမ္းအနားသို႔ တပ္မေတာ္မွအရာရွိမ်ား၊ အၿငိမ္းစားမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအခ်ဳိ႕၊ သံ႐ံုးမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားျခင္း၊ စစ္ေၾကာင္းမ်ားအား လမ္းေလွ်ာက္ကာစစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္ တပ္မေတာ္ေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ယႏၲရားတပ္ခြဲမွ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ အေလးျပဳျခင္း မျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း တိုက္ခိုက္ေရးေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အား အေလးျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က “ယေန႔ဖြံ႕ၿဖိဳးလာတဲ့ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ေတြမွာ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြဟာ ေပါက္ကြဲလုမတတ္ မ်ားျပားလာတာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သားေတြအေနနဲ႔ အသိတရားလက္ကိုင္ထားၿပီး ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာတတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးစကာလမွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕ လက္ကုိင္တုတ္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕အာဏာလြန္ဆြဲပြဲမွာ အႏိုင္ရရွိေရးအတြက္ တို႔တပ္မေတာ္ကိုအသံုးခ်ဖို႔ တပ္မေတာ္အတြင္း လမ္းေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးက ေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကတာ ေတြ႕ရလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ တို႔တပ္မေတာ္ကို ၿပိဳကြဲေအာင္၊ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေအာင္ အေျခအျမစ္မရွိတဲ့ ေျပာဆိုေရးသားမႈေတြကို သတိတရား၊ အသိတရားမ်ားနဲ႔ယွဥ္ၿပီး တံု႔ျပန္သြားရမယ္။ ရဲေဘာ္တို႔ ႏိုင္ငံေရးအကူးအေျပာင္းကာလမွာ တပ္မေတာ္ကို ႏုိင္ငံေရးသိကၡာက်ေအာင္၊ ျပည္သူလူထုယံုၾကည္မႈ ပ်က္ျပားေအာင္၊ တပ္မေတာ္သားအခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးညီညြတ္မႈၿပိဳကြဲေအာင္၊ ဆန္႔က်င္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းအခ်ဳိ႕က နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ပိုမိုလုပ္ေဆာင္လာတဲ့အတြက္ အဲဒီလိုထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္ၿပီး တပ္တြင္းစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္သြားၾကရမွာျဖစ္တယ္။ တပ္တြင္းစည္းလံုးညီညြတ္ေရး တည္ေဆာက္ရာမွာ ညီညြတ္မွ်တတဲ့အမိန္႔နဲ႔ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ စည္း႐ံုးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ၿပီး ‘ဘယ္သူခြဲခြဲဒို႔မကြဲ အျမဲစည္းလံုးမည္’ ဆိုသည့္အတိုင္း က်စ္လ်စ္ခိုင္မာစြာ တည္ေဆာက္ထားၾကရမွာျဖစ္တယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

ယေန႔ႏိုင္ငံသည္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအျဖစ္ ေလွ်ာက္လွမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆိုသည္မွာ ႐ႈေထာင့္မ်ိဳးစံုမွၾကည့္ၿပီး အျမင္မတူျခင္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းကာ တူညီသည့္သေဘာထားမ်ားႏွင့္ စုစည္းေနထိုင္ျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ မည္သည့္စနစ္ကို က်င့္သံုးသည္ျဖစ္ေစ၊ ျပ႒ာန္းထားသည့္ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းေတြရွိစျမဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္၊ ေရးသားခြင့္ရွိသည္ဆိုေသာ္လည္း ျပ႒ာန္းထားသည့္ စည္မ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းႏွင့္အညီ ေျပာဆိုေရးသားရန္လိုအပ္ၿပီး တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စည္းကမ္းဆိုသည္မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လမ္းညႊန္ေျမပံုျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေျခအျမစ္မရွိဘဲ စည္းကမ္းမဲ့ ေျပာဆိုေရးသားမႈမ်ားသည္ အမုန္းတရားကိုျဖစ္ေစၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ဂုဏ္သိကၡာကိုလည္း က်ဆင္းေစသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးတြင္လည္း အဟန္႔အတားျဖစ္ေစေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အတူ တပ္ျပင္စည္း႐ံုးေရး ေဆာင္ရြက္ရာ၌လည္း စစ္သည္ေတာ္က်င့္၀တ္ႏွင့္အညီ ေနထိုင္က်င့္ၾကံၿပီး မိမိနယ္ေျမအလိုက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရပါက ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအပါအ၀င္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမွန္သမွ် ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး စာခ်ဳပ္ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္း တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ခိုင္မာမႈရွိေအာင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္အတူ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအသီးအပြင့္မ်ားကို တိုင္းရင္းသား၊ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး အျမန္ဆံုးရရွိခံစားႏိုင္ၾကရန္အတြက္ NCA မွတစ္ဆင့္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တိုးတက္ေအာင္လည္း ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အခါမွာ မျဖစ္ႏိုင္တာေတြေတာင္းဆိုၿပီး အခ်ိန္ဆြဲေနမယ့္အစား ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္တာေတြကို အရွည္ေမွ်ာ္ေတြးညႇိႏႈိင္းၾကတာက ပိုမိုလက္ေတြ႕ဆန္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈမရွိတဲ့အတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ အာဆီယံအသိုက္အ၀န္းမွာပင္ ေနာက္က်က်န္လ်က္ရွိတာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်န္တဲ့ႏုိင္ငံေတြကို အမီလိုက္ဖို႔ဆိုရင္ သူမ်ားေျခတစ္လွမ္းလွမ္းရင္ ကိုယ္ကေျခလွမ္းမ်ားစြာ လွမ္းႏိုင္မွျဖစ္မယ္။ ဒီေနရာမွာ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာခြဲျခားမႈမရွိဘဲ ျမန္မာစိတ္ေမြးၿပီး ႏိုင္ငံတိုးတက္ေရးအတြက္ စည္းစည္းလံုးလံုး ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔ ႀကိဳးစားသြားၾကဖို႔လိုတယ္။ အတိတ္ကိုလက္ညိႇဳးထိုးၿပီး အျပစ္ရွာေနတာထက္ အတိတ္အေပၚ သင္ခန္းစာေဖာ္ထုတ္ၿပီး ႏိုင္ငံတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ စနစ္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ အေျခခံေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ပံုေဖာ္ဖန္တီးေပးခဲ့ၿပီး ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ညင္သာေခ်ာေမြ႔စြာ ျဖစ္ေစေရးတို႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ႏွင့္ က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည့္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ပိုမိုခိုင္မာေစေရးအတြက္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႐ိုးသားမႈကိုအေျခခံၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ ယံုၾကည္ခ်က္ အျပည့္အ၀ျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္မွ ခ်မွတ္ထားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ၀ါဒေျခာက္ရပ္သည္ ယခင္ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင့္ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေတြ႕ၾကံဳလာသည့္ အခက္အခဲမ်ားအရ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေရး၊ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဦးတည္ခ်မွတ္ထားျခင္းလည္းျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

 

ပခုကၠဴတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢအဖြဲ႔႔၀င္ ေမာင္သက္ေမာင္ေမာင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ တပ္မေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္၊ စည္းကမ္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သတင္းထုတ္ျပန္

ပခုကၠဴတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢအဖြဲ႔႔၀င္ ေမာင္သက္ေမာင္ေမာင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ တပ္မေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္၊ စည္းကမ္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕က မတ္ ၁၃ ရက္ညေနပုိင္းတြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အဆုိပါ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အခ်က္ေလးခ်က္ပါရွိၿပီး ထုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္စဥ္ ၃ ႏွင္႔ ၄ တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၃၇ အရ တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ အဓိက အက်ဆံုးေသာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း၌ စည္းကမ္းတက်ရွိရန္ က်စ္လ်စ္ခိုင္မာေသာ စည္းလံုးမႈ၊ ညီၫြတ္မႈရွိရန္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ တပ္အလုိက္ “တပ္တည္ၿမဲအမိန္႔” (Unit Standing Order) မ်ားထုတ္ျပန္ၿပီး အရာရွိ၊ စစ္သည္ အဆင့္အတန္းအားလံုး၊ တပ္တြင္းေနမွီခိုသူ မိသားစု၀င္အားလံုး ေန၊ ထိုင္၊ သြားလာမႈ စည္းကမ္းစနစ္တ က် ရွိေရး၊ တပ္တြင္း စည္းလံုးညီၫြတ္မႈရွိေရး ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။ တပ္တည္ၿမဲအမိန္႔တြင္ စစ္သည္အဆင့္ အတန္းအားလံုးအား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို မလိုလားေသာ သေဘာျဖင့္ ဆန္႔က်င္မႈျပဳလုပ္ျခင္း၊ လႈံ႕ေဆာ္၀ါဒျဖန္႔ျခင္း၊ ၀ိုင္းဖြဲ႕ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဆူပူမႈအတြက္ အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳျခင္းတို႔ကို တားျမစ္ထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ အရာရွိ၊ အရာခံ၊ အၾကပ္ႏွင့္ တပ္သားတို႔အား လုိက္နာရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းဟူသမွ်သည္ သက္ဆိုင္ရာ အိမ္ေထာင္သည္၊ မွီခိုသူမ်ားႏွင့္လည္း အက်ဴံး၀င္ေၾကာင္း သိရွိထားရမည္ဟု စည္းကမ္းသတ္မွတ္ထားေၾကာင္း၊ အဆုိပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားမွာ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္လံုး အတြက္ ထုတ္ျပန္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းတုိ႔ကုိ သိရွိလုိက္နာႏုိင္မွသာ တပ္တြင္းလိုက္ပါ ေနထိုင္ခြင့္ရရွိမည္ကို တပ္မေတာ္သား အားလံုးႏွင့္ မွီခိုသူမ်ားအားလံုး သိရွိၾကၿပီးျဖစ္သျဖင္႔ အထက္ပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင္႔အညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ထုိ႔အျပင္ ေမာင္သက္ေမာင္ေမာင္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ သတင္းမ်ားအား ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႕မ်ား၊ သတင္းမီဒီယာအခ်ိဳ႕ႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာအခ်ိဳ႕၌ ေဖာ္ျပေရးသား၍ တပ္မေတာ္အေပၚ အထင္အျမင္လြဲမွားေစရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ေမာင္သက္ေမာင္ေမာင္အေပၚ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လံုၿခံဳေရးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ေမာင္သက္ေမာင္ေမာင္၏ ဖခင္ထံ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ရာ ေမာင္သက္ေမာင္ေမာင္၏ ဖခင္ျဖစ္သူကလည္း သေဘာတူသည္ဟု အေၾကာင္းျပန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ေမာင္သက္ေမာင္ေမာင္သည္ အမွတ္ (၂၅၆) ေျခလ်င္တပ္ရင္းတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ စစ္သည္တစ္ဦး၏ သားျဖစ္ၿပီး ပခုကၠဴတကၠသိုလ္၊ ရူပေဗဒဌာနတြင္ ဒုတိယႏွစ္ ပညာသင္ၾကားေနကာ ပခုကၠဴေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ၏ အတြင္းေရးမွဴး တာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေမာင္သက္ေမာင္ေမာင္ကုိ တပ္တြင္းလံုးဝ ဝင္ခြင့္မျပဳေရးႏွင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ မွီခိုသူ သား၊ သမီးမ်ား ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ မ႐ွိေစေရး ေၾကာ္ျငာခ်က္ကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း ထုိစာသည္ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး (သို႔) တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ ရပိုင္ခြင့္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနသည့္အျပင္ သမဂၢ၏ ရပ္တည္ခ်က္ကိုပါ ထိပါးေနေသာေၾကာင့္ ျပင္းထန္စြာ ရႈတ္ခ်ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္႔အျပင္ အျခားေက်ာင္းသားသမဂၢ အသီးသီးကလည္း ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း သေဘာထားမ်ား ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခဲ့ၾကသည္။

 

 

 

ထိုင္းဘုရင္မင္းျမတ္ကေပးအပ္မည့္ “The Knight Grand Cross (First Class) of the Most Exalted Order Of the White Elephant” အား လက္ခံရယူရန္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔သြားေရာက္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အား ထိုင္းဘုရင့္တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ထုိင္းဘုရင့္တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား ႀကိဳဆိုစဥ္ (ဓာတ္ပံု-တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး)

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ ထိုင္းဘုရင္မင္းျမတ္မွေပးအပ္မည့္ ‘The Knight Grand Cross (First Class) of the Most Exalted Order Of the White Elephant’ အား လက္ခံရယူရန္ႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးသြားေရာက္ရန္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ေလဆိပ္မွ ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ ထုိင္းဘုရင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ Gen. Tarnchaiyan Srisuwan ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးသြားေရာက္ရန္ႏွင့္ ထိုင္းဘုရင္မင္းျမတ္မွ ေပးအပ္မည့္  ‘The Knight Grand Cross (First Class) of the Most Exalted Order Of the White Elephant’ အပ္ႏွင္းျခင္းအခမ္းအနား တက္ေရာက္ရန္ သြားေရာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိး၀င္း၊ ညႇိႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ထုိင္းႏုိင္ငံသံ႐ုံးမွ  သံ႐ုံးယာယီတာ၀န္ခံ Mr.Narong Boonsatheanwong ထုိင္းဘုရင့္တပ္မေတာ္ ေလတပ္စစ္သံမွဴးႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေလဆိပ္တြင္ ပုိ႔ေဆာင္ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တြင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ ဇနီးေဒၚၾကဴၾကဴလွ၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး (ၾကည္း) မွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴးတုိ႔ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ လုိက္ပါသြားၾကၿပီး ခရီးစဥ္အတြင္း ထိုင္းဘုရင္မင္းျမတ္မွ ေပးအပ္မည့္  ‘The Knight Grand Cross (First Class) of the Most Exalted Order Of the White Elephant’ အား လက္ခံရယူျခင္းႏွင့္ အထင္ကရေနရာမ်ားအား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဇနီး ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ ဒြန္ေမာင္း တပ္မေတာ္ေလဆိပ္ (Wing-6) သုိ႔ ေရာက္ရွိရာ ထုိင္းဘုရင့္တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ Gen. Tarnchaiyan Srisuwan  ႏွင့္ဇနီး၊ ထုိင္းဘုရင့္တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ထုိင္းႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီး ဦးမ်ိဳးျမင့္သန္း၊ ျမန္မာစစ္သံ (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ခင္ေဇာ္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေလဆိပ္၌ ႀကိဳဆုိႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

The Knight Grand Cross (First Class) of the Most Exalted Order Of the White Elephant ဘြဲ႕တံဆိပ္သည္ ထုိင္းဘုရင္မင္းျမတ္မွ ႏုိင္ငံ့အက်ိဳးသယ္ပိုးသည့္ မင္းမ်ဳိးမင္းႏြယ္၊ စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္၊ အရပ္ဘက္ ေခါင္းေဆာင္၊ ျပည္ပပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္သည့္ ဘြဲ႕တံဆိပ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး the Most Exalted Order Of the White Elephant ဘြဲ႕တံဆိပ္အတန္းအစားရွစ္မ်ဳိးအနက္ ပထမအဆင့္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္အေနျဖင့္ ယခုရရွိမည့္ဘြဲ႕တံဆိပ္သည္ ထုိင္းဘုရင္မင္းျမတ္ ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္သည့္ ဒုတိယေျမာက္ဘဲြ႕တံဆိပ္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကလည္း The Knight Grand Cross (First Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand ေတာ္၀င္ဘြဲ႕တံဆိပ္ကို လက္ခံရရွိထားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ရက္ကလည္း ထုိင္းဘုရင့္တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ Gen. Tarnchaiyan Srisuwan သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္အျဖစ္ လာေရာက္ခဲ့ၿပီး ခရီးစဥ္၌ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဇယ်ာသီရိဗိမာန္ေရွ႕၌ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕ျဖင့္ႀကိဳဆုိခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ႏွစ္ဖက္ေတြ႕ဆံု၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ပုိမုိတုိးတက္ခုိင္မာေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ သင္တန္းသားမ်ားေစလႊတ္ေရးႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ႏွင့္ အားကစား အဖြဲ႕မ်ား အျပန္အလွန္ေစလႊတ္ေရး၊ စစ္သေဘၤာမ်ား အျပန္အလွန္လည္ပတ္ေရး၊ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား အဆင့္အလုိက္  အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေန မ်ားအား အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။