တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားကို ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က ျပစ္တင္ေ၀ဖန္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား (မူရင္း၌ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပ) သည္ အျခားတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္ မည္သည့္အရာမွ် တူညီျခင္းမရိွဟု ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ မတ္ ၂၆ ရက္တြင္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အန္တိုနီ႐ိုဂူတာရက္စ္က ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္၏ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ေတြ႕ဆံုပြဲတစ္ရပ္၌ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ားေၾကာင့္ ၎အေနျဖင့္ အံ့ၾသတုန္လႈပ္ရေၾကာင္း ဂူတာရက္စ္က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အမုန္းတရားမ်ား လံႈ႔ေဆာ္မႈကို ဆန္႔က်င္ရာ၌ တစ္သားတည္းရပ္တည္ၾကရန္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အဆင္ေျပညီညြတ္မႈရိွေအာင္ ျမႇင့္တင္လုပ္ေဆာင္ရန္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

မတ္ ၂၆ ရက္က ကခ်င္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ေတြ႕ဆုံပြဲေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္သည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား (ျပည္ပသတင္းဌာန၏ ေဖာ္ျပခ်က္) ကို ဘဂၤါလီမ်ားဟု ရည္ညႊန္းေခၚဆိုခဲ့သည္။ ယင္းအေခၚအေ၀ၚအရ ၎တို႔သည္ ႏိုုင္ငံျခားသားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ၎အျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ားအရလည္းေကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈအရလည္းေကာင္း တူညီျခင္းမရိွေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဘဂၤါလီေတြက ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ေတာင္းဆိုတာေၾကာင့္ တင္းမာမႈေတြ မီးေမႊးသလိုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း Dhaka Tribune က ေဖာ္ျပသည္။

ကုလသမဂၢက လူမ်ဳိးစုလိုက္သုတ္သင္မႈ ေျမာက္ႏုိင္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္၏ အဓိကစစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္ေၾကာင့္ ၾသဂုတ္လအေႏွာင္းပိုင္းကတည္းက ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ (မူရင္း၌ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပ) ၇၀၀,၀၀၀ ခန္႔သည္ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္။

ယင္းစစ္ဆင္ေရးသည္ အစြန္းေရာက္မ်ားကို အျမစ္ျဖတ္ေခ်မႈန္းေရးအတြက္သာ ရည္ရြယ္သည္ဟု ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အရပ္သားအစိုးရအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားဘက္မွ ကာကြယ္ေျပာၾကားရန္ ပ်က္ကြက္ေသာေၾကာင့္ ကမၻာ့စင္ျမင့္၌ သူ႔အေပၚ ဒီမိုကေရစီအိုင္ကြန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရမႈကို ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသည္။

ဂူတာရက္စ္က “႐ိုဟင္ဂ်ာေတြ သူတို႔သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာနဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာရိွစြာ ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ေရးေသခ်ာေစဖို႔ အေျခအေနရပ္ေတြ ေနသားတက်ရိွေရးဟာ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီက ဒုကၡသည္အက်ပ္အတည္းကို ပထမဆံုးၾကည့္႐ႈရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ သြာေရာက္ေရးကို ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ္လည္း ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားက ယင္းခရီးစဥ္အတြက္ ယခုတိုင္ မီးစိမ္းျပျခင္းမရိွေသးေပ။

ဂူတာရက္စ္သည္ ႏုိင္ငံတကာမီးေမာင္းမ်ားေအာက္၌ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္တို႔၏ အတိဒုကၡမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးသံတမန္တစ္ဦး ခန္႔အပ္ရန္ကိစၥကို လေပါင္းအတန္ၾကာ ခ်ိန္ဆေနခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္ကို ႏိုင္ငံေရးသိကၡာက်ေအာင္၊ ျပည္သူလူထု ယံုၾကည္မႈပ်က္ျပားေအာင္၊ တပ္မေတာ္သားအခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးညီညြတ္မႈၿပိဳကြဲေအာင္ ဆန္႔က်င္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕က နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္မႈ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္လာသည့္အတြက္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ၿပီး တပ္တြင္းစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

(၇၃) ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔ စစ္ေရးျပအခမ္းအနားတြင္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားအား လိုက္လံစစ္ေဆးေနသည့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္အား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး)

တပ္မေတာ္ကို ႏိုင္ငံေရးသိကၡာက်ဆင္းေအာင္၊ ျပည္သူလူထု ယံုၾကည္မႈပ်က္ျပားေအာင္၊ တပ္မေတာ္သားအခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးညီညြတ္မႈၿပိဳကြဲေအာင္ ဆန္႔က်င္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕က နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ပိုမိုလုပ္ေဆာင္လာသည့္အတြက္ အဆိုပါထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္ၿပီး တပ္တြင္းစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္သြားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ တပ္မေတာ္ကိုၿပိဳကြဲေအာင္၊ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေအာင္ အေျခအျမစ္မရွိသည့္ ေျပာဆိုေရးသားမႈမ်ားကို သတိတရား၊ အသိတရားမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပီးတံု႔ျပန္သြားရမည္ဟု တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က မတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပသည့္ (၇၃) ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

(၇၃) ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔အခမ္းအနားသို႔ တပ္မေတာ္မွအရာရွိမ်ား၊ အၿငိမ္းစားမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအခ်ဳိ႕၊ သံ႐ံုးမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားျခင္း၊ စစ္ေၾကာင္းမ်ားအား လမ္းေလွ်ာက္ကာစစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္ တပ္မေတာ္ေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ယႏၲရားတပ္ခြဲမွ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ အေလးျပဳျခင္း မျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း တိုက္ခိုက္ေရးေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အား အေလးျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က “ယေန႔ဖြံ႕ၿဖိဳးလာတဲ့ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ေတြမွာ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြဟာ ေပါက္ကြဲလုမတတ္ မ်ားျပားလာတာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သားေတြအေနနဲ႔ အသိတရားလက္ကိုင္ထားၿပီး ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာတတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးစကာလမွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕ လက္ကုိင္တုတ္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕အာဏာလြန္ဆြဲပြဲမွာ အႏိုင္ရရွိေရးအတြက္ တို႔တပ္မေတာ္ကိုအသံုးခ်ဖို႔ တပ္မေတာ္အတြင္း လမ္းေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးက ေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကတာ ေတြ႕ရလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ တို႔တပ္မေတာ္ကို ၿပိဳကြဲေအာင္၊ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေအာင္ အေျခအျမစ္မရွိတဲ့ ေျပာဆိုေရးသားမႈေတြကို သတိတရား၊ အသိတရားမ်ားနဲ႔ယွဥ္ၿပီး တံု႔ျပန္သြားရမယ္။ ရဲေဘာ္တို႔ ႏိုင္ငံေရးအကူးအေျပာင္းကာလမွာ တပ္မေတာ္ကို ႏုိင္ငံေရးသိကၡာက်ေအာင္၊ ျပည္သူလူထုယံုၾကည္မႈ ပ်က္ျပားေအာင္၊ တပ္မေတာ္သားအခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးညီညြတ္မႈၿပိဳကြဲေအာင္၊ ဆန္႔က်င္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းအခ်ဳိ႕က နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ပိုမိုလုပ္ေဆာင္လာတဲ့အတြက္ အဲဒီလိုထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္ၿပီး တပ္တြင္းစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္သြားၾကရမွာျဖစ္တယ္။ တပ္တြင္းစည္းလံုးညီညြတ္ေရး တည္ေဆာက္ရာမွာ ညီညြတ္မွ်တတဲ့အမိန္႔နဲ႔ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ စည္း႐ံုးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ၿပီး ‘ဘယ္သူခြဲခြဲဒို႔မကြဲ အျမဲစည္းလံုးမည္’ ဆိုသည့္အတိုင္း က်စ္လ်စ္ခိုင္မာစြာ တည္ေဆာက္ထားၾကရမွာျဖစ္တယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

ယေန႔ႏိုင္ငံသည္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအျဖစ္ ေလွ်ာက္လွမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆိုသည္မွာ ႐ႈေထာင့္မ်ိဳးစံုမွၾကည့္ၿပီး အျမင္မတူျခင္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းကာ တူညီသည့္သေဘာထားမ်ားႏွင့္ စုစည္းေနထိုင္ျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ မည္သည့္စနစ္ကို က်င့္သံုးသည္ျဖစ္ေစ၊ ျပ႒ာန္းထားသည့္ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းေတြရွိစျမဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္၊ ေရးသားခြင့္ရွိသည္ဆိုေသာ္လည္း ျပ႒ာန္းထားသည့္ စည္မ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းႏွင့္အညီ ေျပာဆိုေရးသားရန္လိုအပ္ၿပီး တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စည္းကမ္းဆိုသည္မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လမ္းညႊန္ေျမပံုျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေျခအျမစ္မရွိဘဲ စည္းကမ္းမဲ့ ေျပာဆိုေရးသားမႈမ်ားသည္ အမုန္းတရားကိုျဖစ္ေစၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ဂုဏ္သိကၡာကိုလည္း က်ဆင္းေစသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးတြင္လည္း အဟန္႔အတားျဖစ္ေစေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အတူ တပ္ျပင္စည္း႐ံုးေရး ေဆာင္ရြက္ရာ၌လည္း စစ္သည္ေတာ္က်င့္၀တ္ႏွင့္အညီ ေနထိုင္က်င့္ၾကံၿပီး မိမိနယ္ေျမအလိုက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရပါက ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအပါအ၀င္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမွန္သမွ် ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး စာခ်ဳပ္ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္း တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ခိုင္မာမႈရွိေအာင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္အတူ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအသီးအပြင့္မ်ားကို တိုင္းရင္းသား၊ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး အျမန္ဆံုးရရွိခံစားႏိုင္ၾကရန္အတြက္ NCA မွတစ္ဆင့္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တိုးတက္ေအာင္လည္း ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အခါမွာ မျဖစ္ႏိုင္တာေတြေတာင္းဆိုၿပီး အခ်ိန္ဆြဲေနမယ့္အစား ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္တာေတြကို အရွည္ေမွ်ာ္ေတြးညႇိႏႈိင္းၾကတာက ပိုမိုလက္ေတြ႕ဆန္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈမရွိတဲ့အတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ အာဆီယံအသိုက္အ၀န္းမွာပင္ ေနာက္က်က်န္လ်က္ရွိတာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်န္တဲ့ႏုိင္ငံေတြကို အမီလိုက္ဖို႔ဆိုရင္ သူမ်ားေျခတစ္လွမ္းလွမ္းရင္ ကိုယ္ကေျခလွမ္းမ်ားစြာ လွမ္းႏိုင္မွျဖစ္မယ္။ ဒီေနရာမွာ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာခြဲျခားမႈမရွိဘဲ ျမန္မာစိတ္ေမြးၿပီး ႏိုင္ငံတိုးတက္ေရးအတြက္ စည္းစည္းလံုးလံုး ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔ ႀကိဳးစားသြားၾကဖို႔လိုတယ္။ အတိတ္ကိုလက္ညိႇဳးထိုးၿပီး အျပစ္ရွာေနတာထက္ အတိတ္အေပၚ သင္ခန္းစာေဖာ္ထုတ္ၿပီး ႏိုင္ငံတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ စနစ္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ အေျခခံေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ပံုေဖာ္ဖန္တီးေပးခဲ့ၿပီး ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ညင္သာေခ်ာေမြ႔စြာ ျဖစ္ေစေရးတို႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ႏွင့္ က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည့္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ပိုမိုခိုင္မာေစေရးအတြက္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႐ိုးသားမႈကိုအေျခခံၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ ယံုၾကည္ခ်က္ အျပည့္အ၀ျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္မွ ခ်မွတ္ထားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ၀ါဒေျခာက္ရပ္သည္ ယခင္ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင့္ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေတြ႕ၾကံဳလာသည့္ အခက္အခဲမ်ားအရ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေရး၊ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဦးတည္ခ်မွတ္ထားျခင္းလည္းျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားမွာ ႐ုိးသားမႈရွိေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ပေယာဂမ်ားေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းရာတြင္ အခက္အခဲအခ်ဳိ႕ရွိေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

ပံုတူ႐ုပ္တုအား ၾကည့္႐ႈေနသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္အား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားမွာ ႐ုိးသားမႈရွိေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ပေယာဂမ်ားေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းရာတြင္ အခက္အခဲအခ်ဳိ႕ရွိေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္စစ္သမုိင္းျပတုိက္၌ မတ္ ၂၆ ရက္ နံနက္ပုိင္းက (၇၃) ႏွစ္ေျမာက္တပ္မေတာ္ေန႔ကုိ ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆုိေသာအားျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၏ ပုံတူပန္းပု႐ုပ္တုအား ေပးအပ္လွဴဒါန္းျခင္း အခမ္းအနားတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ထုိသုိ႔ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ယခင္အစုိးရအဆက္ဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ မိမိတုိ႔ကရင္ျပည္နယ္ေဒသအတြင္းမွ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚသုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရးက႑မ်ားတြင္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေၾကာင္း၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္ လႈိင္၏ လက္တြဲေခၚယူမႈျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚသုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိျပည္သူလူထုမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေအးခ်မ္းသာယာစြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္မိမိတုိ႔၏ ေက်းဇူးတင္မႈကုိေဖာ္ျပရန္အတြက္ ပိေတာက္က်ီးေပါင္းသားျဖင့္ ထုလုပ္ထားသည့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ပုံတူ႐ုပ္တုအား လာေရာက္ေပးအပ္လွဴဒါန္း ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လွဴဒါန္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အလွဴရွင္မ်ားကုိယ္စား ဦးေက်ာ္ေက်ာ္က ဦးစြာ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ မိမိ၏ပုံတူ႐ုပ္တုအား ေပးအပ္လွဴဒါန္းျခင္းသည္ တပ္မေတာ္၏ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမႈအေပၚ ျပည္သူမ်ားက လႈိက္လဲွစြာ လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳျခင္းကုိ ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေစေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံသည္ ျပည္တြင္းလက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားဒုကၡေရာက္ရၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမွာ အျခားႏုိင္ငံမ်ားထက္ မ်ားစြာေနာက္က်ခဲ့ရသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိစစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမမ်ား၌ တာ၀န္မ်ားထမ္းေဆာင္ခ်ိန္ကလည္း ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ တတ္ႏုိင္သမွ် လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီး ဒုကၡေရာက္ရွိေနသူမ်ားအားလည္း ကယ္ထုတ္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္မ်ားရွိေၾကာင္း၊ မိမိ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ တာ၀န္ စတင္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ယခင္အစုိးရသက္တမ္း သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ထုိသုိ႔ေဆြးေႏြးရာတြင္ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံသည္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိက်င့္သုံးလ်က္ရွိၿပီး ဒုိ႔တာ၀န္အေရးသုံးပါးကုိ မထိခုိက္ရန္ႏွင့္ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္း ကုိမထိခုိက္လွ်င္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ တပ္မေတာ္မွ သေဘာတူ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားမွာ ႐ုိးသားမႈရွိေသာ္လည္း တခ်ဳိ႕ ပေယာဂမ်ားေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းရာ တြင္ အခက္အခဲတခ်ဳိ႕ရွိေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သုိ႔ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိ ျခင္းမွာ မိမိတုိ႔တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္္အဖြဲ႕မ်ား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ယုံၾကည္စြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ မည္သည့္အစုိးရ၊ မည္သည့္ပါတီကတုိင္းျပည္ကုိ ဦးေဆာင္သည္ျဖစ္ေစ တုိင္းျပည္ ေအးခ်မ္း သာယာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ကေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တုိင္း ျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္၊ ျပည္သူလူထုၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ ေနထုိင္လုပ္ကုိင္ စားေသာက္ႏုိင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေပၚ အသိအမွတ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ မိမိ၏ ပုံတူပန္းပု႐ုပ္တုအား ထုဆစ္ၿပီးေပး အပ္လွဴဒါန္းၾကေသာ ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ အလွဴရွင္မ်ားအား ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၏ ႐ုပ္တုအား ၿမိဳင္ႀကီးငူေဒသ ျမန္မာ-ထုိင္းႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္အနီး ေပါက္ေရာက္လ်က္ရွိသည့္ ႏွစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္သက္တမ္းရွိ ပိေတာက္ပင္၏ က်ီးေပါင္းသားျဖင့္ ထြင္းထုထားျခင္းျဖစ္ၿပီး သစ္အလွဴရွင္ ဦေစာလွေအး လွဴဒါန္းသည့္ ပိေတာက္ပင္၏ က်ီးေပါင္းသားေပၚတြင္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၏ စီစဥ္မႈျဖင့္ ပန္းပုဆရာ ဦးရဲရင့္ေနာင္လတ္က ႏွစ္လခန္႔ အခ်ိန္ယူ ထုဆစ္ခဲ့ရၿပီး ႐ုပ္တုထုလုပ္ၿပီးစီးခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အား လာ ေရာက္ ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ႐ုပ္တုမွာ အေလးခ်ိန္အားျဖင့္ တစ္တန္ခန္႔ရွိၿပီး ကာလတန္ဖုိး က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။

ယင္းအခမ္းအနားသုိ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ဇနီး ေဒၚၾကဴၾကဴလွ၊ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိး၀င္းႏွင့္ဇနီး ေဒၚသန္းသန္းႏြယ္၊ ညႇိႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ဗုိလ္ ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴး၊ အလွဴရွင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးေစာလွေအး၊ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ႏွင့္ ပန္းပုပညာရွင္ ဦးရဲရင့္ေနာင္လတ္တုိ႔ တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။