႐ုရွားႏုိင္ငံအေျခစုိက္ VK လူမႈကြန္ရက္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ အပါအ၀င္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးႏွင့္ ျမ၀တီ Page မ်ား ဖြင့္လွစ္

႐ုရွားႏုိင္ငံအေျခစုိက္ VK လူမႈကြန္ရက္တြင္ ဖြင့္ထားေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္၏ Pageကို ေတြ႕ရစဥ္

႐ုရွားႏုိင္ငံ အေျခစုိက္ VK လူမႈကြန္ရက္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ (Senior General Min Aung Hlaing) အပါအ၀င္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးႏွင့္ ျမ၀တီသတင္းဌာန၏ page မ်ား ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အဆုိပါ VK လူမႈကြန္ရက္တြင္ Senior General Min Aung Hlaing Page အား ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္က စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၏ ႐ုရွားခရီးစဥ္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ထားသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္ နံနက္ပုိင္းက ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူႏွင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္တုိ႔ ဆြာၿမိဳ႕ရွိ ဆြာေခ်ာင္း ေရေလွာင္တမံ က်ဳိးေပါက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးေနသည့္ သတင္းႏွင့္ ဓာတ္ပုံမ်ားကုိ ယင္း Page တြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ အျခား ထိပ္တန္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ အေကာင့္မ်ားကုိ Facebook က ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ဖယ္ရွားခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သုိ႔ VK လူမႈကြန္ရက္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ Page မ်ား ဖြင့္လွစ္လာျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

Facebook ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ စုစုေပါင္း Facebook အေကာင့္ ၁၈ ခု၊ Instagram အေကာင့္ တစ္ခုႏွင့္ Follower ၁၂ သန္းနီးပါး ရွိေသာ Facebook စာမ်က္ႏွာ ၅၂ ခုအား ဖယ္ရွားလုိက္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းအေကာင့္မ်ားႏွင့္ စာမ်က္ႏွာမ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားကုိမူ ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္၏ ျမ၀တီ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားကြန္ရက္ အပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း ၂၀ တုိ႔အား ပိတ္ပင္လုိက္သည္ဟု Facebook က ေျပာၾကားသည္။

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက အာဏာ အပ္ႏွင္းထားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္က ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္၌ပင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာ တစ္ရပ္တြင္ ယင္းပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပင္းထန္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ က်ဴးလြန္ခဲ့ သုိ႔မဟုတ္ ေထာက္ကူခဲ့ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ား ေတြ႕ရွိရသည္ဟု ေျပာၾကားထားသည္။

Facebook တြင္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ အစစ္အမွန္ မဟုတ္ေသာ အျပဳအမူ၌ ပါ၀င္ေနသည့္ စာမ်က္ႏွာ ၄၆ ခုႏွင့္ အေကာင့္ ၁၂ ခုကုိလည္း ဖယ္ရွားခဲ့ေၾကာင္း Facebook က ေျပာၾကားသည္။

မၾကာေသးမီက စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ တစ္ရပ္အတြင္း ၎တုိ႔သည္ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ မက္ေဆ့ခ်္မ်ားကုိ တိတ္တိတ္ပုန္း တြန္းအားေပးသည့္ လြတ္လပ္ေသာ သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္ စာမ်က္ႏွာမ်ားအား အသုံးျပဳေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္ဟုလည္း Facebook က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ Facebook သည္ လူမ်ားအား ၎တုိ႔ ျပဳလုပ္သည့္ အဆက္အသြယ္မ်ားကုိ ယုံၾကည္မႈရွိႏုိင္ေစရန္ လုိလားေသာေၾကာင့္ ယင္းအျပဳအမူမ်ဳိးကုိ Facebook ၌ ပိတ္ပင္ထားသည္ဟု ဆုိသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း အေစာပုိင္းက ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ လြတ္လပ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ႐ုိက္ခတ္မႈအား ေလ့လာသုံးသပ္မႈမွ တစ္ဆင့္ အပါအ၀င္ Facebook သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၌ Facebook ႏွင့္ပတ္သက္၍ တလြဲအသုံးျပဳမႈမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟုလည္း Facebook က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္သည္ အမ်ဳိးသားေရးကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

တပ္မေတာ္သည္ အမ်ိဳးသားေရးကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္တြင္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏုိင္ငံ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ႏုိင္ငံတကာေရးရာေကာ္မတီ၏ ဒုတိယဥကၠ႒ Mr. Alexei Chepa ႏွင့္ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ထုိသုိ႔ ေတြ႕ဆုံစဥ္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံ ႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ ေရွးယခင္ကတည္းက ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးသည့္ မိတ္ေဆြေဟာင္း၊ မိတ္ေဆြေကာင္းႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လည္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ရွိေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သုိ႔ ႐ုရွားလႊတ္ေတာ္မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ ေတြ႕ဆုံျခင္းသည္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရးအရ တည္ၿငိမ္မႈ၊ လုံျခံဳေရးအရ တည္ၿငိမ္မႈရွိရန္ လုိအပ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ တပ္မေတာ္အစုိးရ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူမ်ားမွ လုိလားသည့္ ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ရန္အတြက္ တပ္မေတာ္အစုိးရမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအသစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံ အစုိးရသုိ႔ စနစ္တက် လႊဲေျပာင္းေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုအခါတြင္ ဒုတိယေျမာက္ ေရြးခ်ယ္ခံအစုိးရ ကာလသာ ရွိေသးၿပီး အေတြ႕အၾကံဳမ်ားစြာ ႏုနယ္သျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ ျပည့္စုံမႈ မရွိေသးေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ဥပေဒျပဳေရးကုိ အဓိက ေဆာင္ရြက္ရေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံ၏ ပထမအစုိးရ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ရာ၌ ႏုိင္ငံေရး အေတြ႕အၾကံဳရွိသူမ်ား၊ ပါတီမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ခံ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခု ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္လည္း ေရြးခ်ယ္ခံ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ကုိယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သည္ အမ်ိဳးသားေရးကုိ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

အေဆာက္အအံုမ်ားအား အရည္အေသြးျပည့္မီစြာ ေဆာက္လုပ္ရန္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

အေဆာက္အအံုမ်ားအား အရည္အေသြးျပည့္မီစြာ ေဆာက္လုပ္ရန္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး၏ ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္ ညပုိင္းသတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္ နံနက္ပုိင္းက ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမန္မာ့သားေကာင္းစစ္မႈထမ္းေဟာင္းအိမ္ရာ (ေလးေထာင့္ကန္) တည္ေဆာက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားအား သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အေဆာက္အအံုမ်ားအား အရည္အေသြးျပည့္မီစြာ ေဆာက္လုပ္ရန္၊ အရိပ္ရေလကာပင္မ်ားအား ရွင္သန္ျဖစ္ထြန္း ေအာင္ျမင္ေအာင္ စုိ္က္ပ်ဳိး၍ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအိမ္ရာ ပတ္၀န္းက်င္ စိမ္းလန္းစုိေျပေစေရး ေဆာင္ရြက္ရန္၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမိသားစု၀င္မ်ား အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစရန္အတြက္ အေသးစားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ေနထုိင္သူ လူဦးေရ တုိးတက္မ်ားျပားလာမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ ပညာသင္ၾကားေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိလည္း အနာဂတ္အတြက္ ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္ေတြးၿပီး ေဆာင္ရြက္ရန္တုိ႔ကုိလည္း မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမန္မာ့သားေကာင္းစစ္မႈထမ္းေဟာင္းအိမ္ရာ၌ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အျခားအဆင့္ေနအိမ္ ႏွစ္ခန္းတြဲ ေျခာက္ထပ္ ခုနစ္လုံးေဆာက္လုပ္မႈမွာ ၈၂ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တြင္ အရာရွိငယ္ေနအိမ္ ႏွစ္ခန္းတြဲ ေျခာက္ထပ္ ေလးလုံးႏွင့္ အျခားအဆင့္ေနအိမ္ ႏွစ္ခန္းတြဲ ေျခာက္ထပ္ ကိုးလုံးတုိ႔အား ပုိင္႐ုိက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ထုိ႔ျပင္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမိသားစုမ်ား၏ စားေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳေစရန္အတြက္ ေခတ္မီအဆင့္ျမင့္ ဥစားၾကက္ျခံအား ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိၿပီး အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း ရရွိေရးအတြက္လည္း အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံကို ဆက္လက္တည္ေဆာက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္က တက္ၾကြစြာ ဦးေဆာင္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသည္ အင္အားခ်ည့္နဲ႔ေန၍ မဟုတ္ဆိုသည္ကို သတိခ်ပ္ေစလိုၿပီး အမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုိခ်င္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း မွန္သမွ် သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိသာ လုိက္နာပါက မည္သည့္ေသနတ္သံမွ် ၾကားရမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းတြင္ အမွာစကား ေျပာၾကားစဥ္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္က တက္ၾကြစြာ ဦးေဆာင္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသည္ မိမိတို႔တြင္ အင္အားခ်ည့္နဲ႔ေန၍မဟုတ္ဘူးဆိုသည္ကို သတိခ်ပ္ေစလိုၿပီး အမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုိခ်င္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း မွန္သမွ် သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိသာ လုိက္နာပါက မည္သည့္ေသနတ္သံမွ် ၾကားရမည္မဟုတ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစု ပင္လံုတတိယအစည္းအေ၀း အဖြင့္တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ထိုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

NCA စာခ်ဳပ္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းတြင္ ဒီမိုကေရစီ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ NCA ကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းက လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ မရွိသည့္အတြက္ လက္မွတ္ထိုးစရာမလိုဟု ေျပာဆိုေနျခင္းမ်ား၊ ယခင္သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရွိၿပီးသားျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုေနျခင္းမ်ားသည္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနသည့္ ဒီမိုကေရစီ က်င့္၀တ္မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္မႈမရွိဘူးဟု ေျပာလိုေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က “ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထု၏ အက်ဳိးစီးပြားတစ္ခုတည္းကိုသာ ေရွး႐ႈၿပီး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လက္ထက္မွာပဲ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေတာက္ေလာင္ခဲ့ရတဲ့ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡကို အၿပီးတိုင္ ၿငိႇမ္းသတ္ၿပီး ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ၊ စည္းလံုးညီညြတ္ခိုင္ခံ့ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ကို ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္ခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္က တက္ၾကြစြာဦးေဆာင္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ အင္အားခ်ည့္နဲ႔ေနလုိ႔ မဟုတ္ဘူးဆုိတာ သတိခ်ပ္ေစလိုပါတယ္။ အမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုခ်င္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမွန္သမွ် သေဘာတူညီခ်က္ေတြကိုသာ လိုက္နာပါက ဘာေသနတ္သံမွ် ၾကားရမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ကုိယ့္လူကုိသာ ႏုိင္ေအာင္ထိန္းဖုိ႔ အဓိပၸာယ္ကင္းမဲ့တဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိး မေပးဖုိ႔လုိပါမယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထက္ အေရးႀကီးတာ ဘာမွမရွိဘူး။ ဒီကာလမွာ နားလည္မႈ လြဲမွားေစႏုိင္တဲ့ ကိစၥမ်ဳိးေတြကုိ ေရွ႕တန္းတင္ျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ မသက္ဆုိင္တဲ့ကိစၥေတြကုိ ဆြဲသြင္းလာျခင္းတုိ႔ မျပဳလုပ္ဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အခ်ဳိ႕ေသာေဒသရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၅၂ သန္းေသာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးကို ကိုယ္စားျပဳျခင္းမဟုတ္သကဲ့သုိ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္လည္း ၎တို႔ကို ေထာက္ခံသူမ်ားကုိသာ ကိုယ္စားျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔တပ္မေတာ္သည္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုက ေပါက္ဖြားလာသည့္ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ျပည္သူလူထုကို ကိုယ္စားျပဳရေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔၏ ျဖစ္တည္မႈႏွင့္ ရပ္တည္မႈတို႔သည္ မွန္ကန္ရန္ အထူးလိုအပ္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကိုလည္း ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ သေဘာထားမ်ား မိမိတုိ႔သိရွိေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထု၏ အက်ဳိးကိုေရွး႐ႈၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္) ၏ ဇယား (၂) တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳစာရင္းတြင္ အခ်က္ ၃၄ ခ်က္၊ ဇယား (၅) တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္မ်ားမွ ေကာက္ခံရမည့္ အခြန္အခမ်ားမွ အခ်က္ ၂၀ တို႔ကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ေပးၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထပ္မံျပင္ဆင္လိုသည္မ်ားရွိပါက ဆက္လက္ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္) အခန္း ၁၂၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္းအခန္းပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ ရွိၿပီးသား ႏိုင္ငံေတာ္အေျခခံမူ ၄၈ ခ်က္ ခိုင္မာတည္တံ့ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြဟာ လိုအပ္တာထက္ပိုၿပီး အခ်ိန္ၾကာလာပါက ေဘးပေယာဂေတြ၊ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈေတြ၊ ႀကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္တာေတြ၊ ခက္ခက္ခဲခဲ တည္ေဆာက္ထားရတဲ့ ရရွိၿပီးသေဘာတူညီခ်က္ေတြ အားနည္းသြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခ်ိန္ျပည့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းေတြ၊ ရလဒ္ထြက္လာေအာင္ ေဆြးေႏြးျခင္းေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကို ထာ၀စဥ္ေရွး႐ႈၿပီး စိတ္ေစတနာ ထက္ထက္သန္သန္နဲ႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈကို ေရရွည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရး ရလဒ္ထြက္သည္အထိ ဆက္တိုက္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုပါမယ္။ ရလဒ္မထြက္မီ ေဆြးေႏြးမႈ ရပ္နားၿပီးေနာက္ အေျခအေန ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မၾကာခဏ ေတြ႕ရတဲ့အတြက္ ရလဒ္ထြက္သည္အထိ ေဆြးေႏြးဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တိုက္တြန္းရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု အဖြင့္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားစဥ္ ေျပာၾကားသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အခ်ိန္မဆြဲဘဲ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ အစည္းအေ၀းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၿပီးျပတ္ေစေရး ေဆာင္ရြက္သြားရန္ အေလးထား တိုက္တြန္းလိုေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

“ဒီေန႔ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီက ဦးေဆာင္ေနတဲ့ အစိုးရလက္ထက္မွာလည္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC)၊ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ အဆင့္ဆင့္တို႔မွာ တပ္မေတာ္ကာ ပူးေပါင္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး အစိုးရရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လ်င္ျမန္ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားနဲ႔ယွဥ္ၿပီး ကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းရွိသေရြ႕ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ေရွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္မွာ မလႊဲမေရွာင္သာ ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ေနရတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တပ္မေတာ္သားေတြက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အလိုလားဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို မထိခိုက္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆံုး ရခ်င္တယ္လို႔ ေျပာလိုပါတယ္” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သံုးသည့္ ႏိုင္ငံအျပင္ မည္သည့္စနစ္က်င့္သံုးသည့္ ႏိုင္ငံတြင္မဆို တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္သာရွိေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံတကာက က်င့္သံုးေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုေပၚေပါက္လာရန္ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္မ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားေရးသည္ ပထမဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မလိုလားအပ္သည္မ်ားကုိ ဆြဲထည့္ေဆြးေႏြးၿပီး အခ်ိန္ဆြဲေနမယ့္အစား တစ္ႏိုင္ငံလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိလာခ်ိန္တြင္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းတက် ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ‘၀’ အဖြဲ႕၊ မုိင္းလားအဖြဲ႕၊ SSPP/SSA အဖြဲ႕ႏွင့္ KIO/KIA အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆုံ

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေျမာက္ပိုင္းတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေလးဖြဲ႕ ေတြ႕ဆံုပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္လာသည့္ KIA မွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္အား ႏႈတ္ဆက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo- Senior General Min Aung Hlaing Facebook)

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ NCA ေရးထုိးရျခင္းမရွိေသးသည့္ ‘၀’ အဖြဲ႕ (UWSP/UWSA)၊ မုိင္းလားအဖြဲ႕ (NDAA)၊ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ (SSPP/SSA) ႏွင့္ ကခ်င္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (KIO/KIA) တုိ႔မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္ မြန္းလြဲပုိင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ဧည့္ရိပ္သာ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမွသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တုိးတက္လာေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

အဆုိပါ ေလးဖြဲ႕အပါအ၀င္ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ခုနစ္ဖြဲ႕သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ လုံျခံဳေရးတာ၀န္ယူမႈျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္၌ ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္က စတင္ျပဳလုပ္သည့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ရန္ ေရာက္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံမႈတြင္ မပါ၀င္သည့္ ရခုိင္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (AA)၊ ကုိးကန္႔လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (MNDAA) ႏွင့္ တအန္းလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (TNLA) တုိ႔အား ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစုိး၀င္းက လက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနေသာ္လည္း ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္ ည ၇ နာရီခြဲအထိ တရား၀င္ သတင္းထုတ္ျပန္မႈမ်ား မရွိေသးေပ။

ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားက NCA စာခ်ဳပ္အား လက္မခံေၾကာင္း မၾကာခဏ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားၿပီး တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အားလုံး NCA တြင္ ပါ၀င္ေရးထုိးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး KIO အေနျဖင့္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေတာက္ေနမႈမ်ားကို အဆက္အသြယ္ျပန္လုပ္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း KIO/KIA ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္က တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ မေတြ႕ဆုံမီ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀းဖြင့္ပြဲ တက္ေရာက္လာစဥ္ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအား ေျဖၾကားသည္။

သတင္းေထာက္တစ္ဦးက KIO/KIA အေနျဖင့္ NCA တြင္ လက္မွတ္ထိုးမည့္ အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျဖၾကားေပးရန္ ေမးျမန္းခဲ့သည္။

အဆိုပါေမးျမန္းမႈအား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္က “KIO အေနနဲ႔ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ အဆက္အသြယ္ျပတ္ေတာက္ေနတဲ့ အေနအထားကို ဘယ္လိုျပန္ၿပီး အဆက္အသြယ္ လုပ္ႏိုင္မလဲဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ထူးျခားတဲ့အစီအစဥ္ေတာ့ မရွိေသးပါဘူး။ ဖြင့္ပြဲနဲ႔ ညစာစားပြဲတက္တာပါ။ က်န္တာကေတာ့ ညိႇရမွာပါ။ NCA ထိုးမလား မထိုးဘူးလားဆိုတာ FPNCC အေနနဲ႔ အစိုးရနဲ႔ သေဘာထားေတြ အရင္ေဆြးေႏြးဖို႔လိုပါတယ္။ အဲဒါၿပီးမွပဲ NCA ကို လက္မွတ္ထိုးမလား မထိုးဘူးလားဆိုတဲ့အေျဖက ထြက္လာမွာပါ” ဟု သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေတာက္ေနမႈမ်ားကို ျပန္လည္ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပါက စစ္ပြဲမ်ားအရွိန္ေလွ်ာ့ရန္ေျပာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ‘၀’ အဖြဲ႕ (UWSA) ဦးေဆာင္သည့္ FPNCC အဖြဲ႕၀င္ အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ လက္မွတ္ ထုိး မထုိးကိစၥသည္ FPNCC မွ တင္သြင္းထားသည့္ မူ၀ါဒႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ FPNCC တို႔ ဦးစြာေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕ကို ၂၁ ရာစု ပင္လံုအစည္းအေ၀းဖြင့္ပြဲတက္ရန္ အစိုးရဘက္မွ တ႐ုတ္သံ႐ံုးမွတစ္ဆင့္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းမ်ား ဦးေဆာင္ၿပီး တက္ေရာက္လာၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္က ေျပာၾကားသည္။

နီေပါႏုိင္ငံရွိ ကုလသမဂၢၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရး သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ သင္တန္းသားမ်ား တက္ေရာက္ေရး အပါအ၀င္ ႏွစ္ႏုိင္ငံတပ္မေတာ္အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ နီေပါတပ္မေတာ္ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ေဆြးေႏြး

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ နီေပါတပ္မေတာ္ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕၏ အေလးျပဳျခင္းကို ခံယူစဥ္ (ဓာတ္ပံု-တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး)

နီေပါႏုိင္ငံရွိ ကုလသမဂၢၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရး သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ သင္တန္းသားမ်ား တက္ေရာက္ေရး အပါအ၀င္ ႏွစ္ႏုိင္ငံတပ္မေတာ္အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ နီေပါတပ္မေတာ္ ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ General Rajendra Chhetri တို႔သည္ ဇူလုိင္ ၄ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဇယ်ာသီရိဗိမာန္ ဧည့္ခန္းမေဆာင္တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား စစ္ဘက္ဆုိင္ရာသင္တန္းမ်ား အျပန္အလွန္ ေစလႊတ္ေရး၊ ေဆးဘက္နည္းပညာမ်ား၊ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အျခားကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အားကစားအဖြဲ႕မ်ား အျပန္အလွန္ ေစလႊတ္ေရး၊ နီေပါႏုိင္ငံရွိ ကုလသမဂၢၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရး သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ သင္တန္းသားမ်ား တက္ေရာက္ေရး၊ ဘာသာစကားဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ား အျပန္အလွန္ ေစလႊတ္ေရး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေစရန္အတြက္ တပ္မေတာ္မွ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္ ႏွစ္ရပ္အၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္မႈအရ သိရသည္။

ထိုသို႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရာ၌ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ယခုခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္သည္ ျမန္မာ-နီေပါ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ဆက္ဆံေရးအတြက္ သမုိင္း၀င္ခရီးစဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ တုိးတက္ေရးအတြက္ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ နီေပါႏုိင္ငံသုိ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး လာေရာက္စဥ္က အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့မႈမ်ားအေပၚ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံတပ္မေတာ္ ႏွစ္ရပ္အၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ တုိးတက္ ခုိင္မာေစေရးအတြက္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူ နီေပါတပ္မေတာ္ၾကည္းတပ္ ဦးစီးခ်ဳပ္ကလည္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး လာေရာက္ရသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ နီေပါၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္တစ္ဦး အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ လာေရာက္သည့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သုိ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္မ်ား အျပန္အလွန္ လည္ပတ္ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံတပ္မေတာ္ ႏွစ္ရပ္အၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈမ်ား ပုိမိုတုိးတက္ခုိင္မာလာမည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိမႈမ်ားကုိလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမျပဳလုပ္မီ အဆုိပါေန႔ နံနက္ပုိင္းက တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ နီေပါတပ္မေတာ္ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္အား ေဇယ်သီရိဗိမာန္ေရွ႕တြင္ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕ျဖင့္ ႀကိဳဆုိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ နီေပါတပ္မေတာ္ ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔သည္ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕၏ အေလးျပဳျခင္းကို ခံယူၾကၿပီး ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕ကို လုိက္လံၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အဆိုပါ ဂုဏ္ျပဳႀကဳိဆိုပြဲသုိ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစုိး၀င္း၊ ညိႇႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမထြန္းဦး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး (ၾကည္း)မွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴးတုိ႔ တက္ေရာက္ၾကၿပီး နီေပါတပ္မေတာ္ ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ နီေပါႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E.Mr.Bhim K. Udas၊ နီေပါတပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ဇနီး ေဒၚၾကဴၾကဴလွတုိ႔သည္ နီေပါတပ္မေတာ္ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ General Rajendra Chhetri ႏွင့္ဇနီး Mr.Rita Chhetri ဦးေဆာင္သည့္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ဂုဏ္ျပဳေန႔လယ္စာျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံခဲ့ရာ တပ္မေတာ္ ဂုဏ္ျပဳစစ္တီး၀ုိင္းတပ္ဖြဲ႕က ႏွစ္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳတီးမႈတ္၍ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ႀကိဳဆုိႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားေျပာၾကားၿပီး နီေပါတပ္မေတာ္ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္က ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေန႔လယ္စာသုံးေဆာင္အၿပီး တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ နီေပါတပ္မေတာ္ ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔သည္ အမွတ္တရ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား အျပန္အလွန္ ေပးအပ္ၾကေၾကာင္း၊ သီဆုိေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကသည့္ အဖြဲ႕မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳလက္ေဆာင္ႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳပန္းျခင္းမ်ား ေပးအပ္ျခင္း အမွတ္တရ စုေပါင္းဓာတ္ပုံ႐ုိက္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေျမၿပိဳက်မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဆံေတာ္ရွင္ က်ိဳက္သလႅံ ေစတီေတာ္သို႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ လာေရာက္ၾကည့္ရႈ

ဓာတ္ပံု – ဘိုဘိုျမင့္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ဇြန္လ (၁၉) ရက္ နံနက္ ၁၁ နာရီ ၃၀ မိနစ္ အခ်ိန္ခန္႔က လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ရက္က မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေျမၿပိဳမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ေတာင္ရိုးတန္းရွိ ဆံေတာ္ရွင္ က်ိဳက္သလႅံ ေစတီေတာ္သို႔ လာေရာက္ ၾကည့္ရႈခဲ့သည္။

ဓာတ္ပံု – ဘိုဘိုျမင့္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္အတူ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ ့ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား လိုက္ပါလာခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၁၇ ရက္ နံနက္ပိုင္းက မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ က်ိဳက္သလႅံေစတီေတာ္ အေနာက္ဘက္ ေစာင္းတန္းအနီး ေျမၿပိဳမႈႏွင့္ အေရွ႕ဘက္ ေစာင္းတန္းအနီး ေျမၿပိဳက် ပ်က္ဆီးေနမႈမ်ားအား လိုက္လံၾကည့္ရႈခဲ့ၿပီးေနာက္ ပ်က္ဆီးမႈမ်ားအား ျပန္လည္ ျပဳျပင္ႏိုင္ရန္အတြက္ တပ္မေတာ္မိသားစုမ်ား လွဴဒါန္းေငြ က်ပ္သိန္း (၈၀) ေက်ာ္ႏွင့္ ဘိလပ္ေျမအိတ္ (၁၀၀၀) အား က်ိဳက္သလႅံေစတီေတာ္ ဘ႑ာေတာ္ထိန္း ေဂါပကအဖြဲ႕ထံ လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း ေဂါပကအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

ထို႔ေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ အဖြဲ သည္ မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕သို႔ ဆက္လက္ထြက္ခြာ သြားေၾကာင္း သိရသည္။

 

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာတပ္ဖြဲ႕မွ အရာရွိႏွင့္စစ္သည္မ်ားအား ပညာရွင္ျဖစ္ေအာင္ ႏွစ္ကာလမ်ားစြာအခ်ိန္ေပး၍ ေလ့က်င့္ထားရသျဖင့္ သက္ျပည့္သည္အထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေစလိုေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာတပ္ဖြဲ႕မွ အရာရွိႏွင့္ စစ္သည္မ်ားအား ပညာရွင္မ်ားျဖစ္ေအာင္ တပ္မေတာ္မွ ႏွစ္ကာလမ်ားစြာ အခ်ိန္ေပး၍ ေလ့က်င့္ေပးထားရသျဖင့္ သက္ျပည့္သည္အထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၿပီး တပ္မေတာ္ကို ျပန္လည္အက်ဳိးျပဳေစလိုေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ဧၿပီ ၂၇ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး ထုိသုိ႔ ကာကြယ္ေရးတာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္၌ တပ္မေတာ္တြင္အသုံးျပဳသည့္ စစ္လက္နက္မ်ား၊ ယႏၲရားမ်ားႏွင့္ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားအား စြမ္းအားျပည့္ အသုံးျပဳႏုိင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔အသုံးျပဳသည့္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား စစ္ဆင္ေရးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈမ်ားရွိပါက ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထုိကဲ့သုိ႔ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ား မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေနရသည့္ တပ္မေတာ္လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာတပ္ဖြဲ႕သည္ အေရးႀကီးသည့္က႑တြင္ပါ၀င္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ျပင္ဦးလြင္တပ္နယ္ရွိ တပ္မေတာ္လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာေက်ာင္းမွ နည္းျပအရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ားႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားအား ေတြ႕ဆံုအမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး၏ ဧၿပီ ၂၇ ရက္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ယႏၲရားမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တပ္မေတာ္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္အင္ဂ်င္နီယာတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္ အင္ျပည့္အားျပည့္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔သင္ၾကားေပးလုိက္သည့္ သင္တန္းသားမ်ား အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေစရန္အတြက္ အေျခခံမွစ၍ အဆင့္လုိက္ ျမႇင့္တင္ေလ့က်င့္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ထုိ႔ေနာက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိတုိ႔တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ မိမိတုိ႔သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ တပ္မေတာ္အတြင္း ၀င္ေရာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စစ္မႈထမ္းသက္ျပည့္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မည္သူမဆုိ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စက္မႈ အင္ဂ်င္နီယာတပ္ဖြဲ႕မွ အရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ားအား ပညာရွင္မ်ားျဖစ္ေအာင္ တပ္မေတာ္မွ ႏွစ္ကာလမ်ားစြာ အခ်ိန္ေပး၍ ေလ့က်င့္ေပးထားရသျဖင့္ သက္ျပည့္သည္အထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၿပီး တပ္မေတာ္ကုိ ျပန္လည္အက်ဳိးျပဳေစလုိေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူတပ္မေတာ္သားမ်ား ပညာရည္ျမင့္မားေရးအတြက္လည္း စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ မွီခုိသူေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ပညာရည္ျမင့္မားေရးအတြက္လည္း တပ္မေတာ္က တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ေထာက္ပံ့ေပးထားေၾကာင္း၊ မိမိတို႔မိဘမ်ားအေနျဖင့္လည္း သားသမီးမ်ားအား ပညာအေမြေပးရန္လုိၿပီး ပညာတတ္မွသာ မိမိတုိ႔၏သားသမီးမ်ားသည္ ကုိယ္တုိင္ရပ္တည္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္လည္း အသိပညာမ်ား တုိးတက္ေစရန္အတြက္ စာဖတ္ရန္လုိေၾကာင္း၊ သုိ႔မွသာ မိမိတုိ႔ဘ၀တုိးတက္မည္ျဖစ္သည္ဟု တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က မွာၾကားေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ႏုိင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈမရွိခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေရး အသုံးခ်ခံ မျဖစ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈ မရွိခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေရး အသုံးခ်ခံ မျဖစ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ဧၿပီ ၁၈ ရက္တြင္ ျပင္ဦးလြင္တပ္နယ္၊ တပ္မေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေက်ာင္း၌ တက္ေရာက္လ်က္ရွိသည့္ ဥပေဒ (အရာရွိ) ဒီပလုိမာသင္တန္းမွ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ားအား ေတြ႕ဆုံ အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး ျပည္သူလူထုကုိ ေစာင့္ေရွာက္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္း၊ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္ဆံ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္ ႏွစ္ရပ္ ဆက္ဆံေရးမ်ားရွိၿပီး ေရျပင္ပုိင္နက္၊ ေျမျပင္ပုိင္နက္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေလ့က်င့္မႈမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ လုိအပ္ပါက ပူးေပါင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈမ်ား ရွိႏုိင္သျဖင့္ တပ္မွဴးမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားကုိ သိရွိေနရန္၊ လက္ေအာက္ကုိ သိရွိ လုိက္နာေအာင္ ဦးေဆာင္မႈေပးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႕ျပင္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကရာ၌ စစ္ဘက္၊ အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးမွာ ပုိမုိအေရးႀကီးလာသျဖင့္ ဥပေဒမ်ားကုိ ပုိမုိသိရွိ နားလည္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ ႏိုင္ငံတြင္ ျပည္တြင္း လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းမႈ မရွိေသးျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးအရ တည္ၿငိမ္မႈ မရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္လုိၿပီး ႏုိင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈ မရွိခ်ိန္တြင္ မိမိတုိ႔ တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေရးအရ အသုံးခ်ခံ မျဖစ္ရန္လုိေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ သြားေနသည့္ လမ္းေၾကာင္းမွာ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ အဆင့္အလုိက္ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ား အားလုံး ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ သိရွိနားလည္ရန္ လုိေၾကာင္း၊ စစ္ဘက္ တရားစီရင္ေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျဖစ္စဥ္ အေၾကာင္းအရာအလုိက္ ျပစ္မႈ၊ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ရွိေၾကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စစ္ဘက္ တရားစီရင္ေရး စနစ္အရ တပ္မွဴးမ်ားသည္ ေရွ႕ေန၊ တရားသူႀကီး ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ စသည္ျဖင့္ အသီးသီးေသာ တာ၀န္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရေၾကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အေနျဖင့္ ဖခင္စိတ္ထား၊ တပ္မွဴးစိတ္ထားျဖင့္ ညီၫြတ္မွ်တစြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး တရားသူႀကီး အေနျဖင့္ ဆင္ျခင္တုံတရားျဖင့္ တရားမွ်တစြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရွ႕ေန အေနျဖင့္ မိမိလူအား အျပစ္မရွိပါက ျပစ္ဒဏ္ မက်ေအာင္၊ အျပစ္ရွိပါက ထုိက္သင့္သည့္ ျပစ္ဒဏ္သာ က်ခံေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရေၾကာင္း၊ တပ္မွဴးမ်ား အေနျဖင့္ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားအား အုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ ဘက္လုိက္မႈမရွိဘဲ ညီၫြတ္မွ်တစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ ဆႏၵစြဲ ကင္းစြာျဖင့္ တရားမွ်တစြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ က ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္တြင္ စစ္မႈထမ္း ဥပေဒအရ ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးမွသာ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဥပေဒအရ မဲေပးခြင့္ ရွိသူမ်ားသာ တပ္မေတာ္အတြင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ရွိေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ တရားဥပေဒကုိ မသိနားမလည္ဟု ဆုိၿပီးခ်ဳိးေဖာက္၍ မရသကဲ့သုိ႔ ဥပေဒအထက္တြင္ မည္သူမွ ေန၍မရေၾကာင္း၊ ဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္ပါက ဥပေဒအရ အေရးယူခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္- ေမာင္ေတာေဒသ၊ အင္းဒင္ေက်းရြာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျပႆနာမ်ားအား ဂ်ီနီဗာကြန္ဗန္းရွင္းႏွင့္အညီ တပ္မေတာ္မွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး တစ္ဦးခ်င္း လုိက္နာမႈ အားနည္းသည့္ အရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရသည္မ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း၊ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ လုံျခဳံေရး ကင္းစခန္းမ်ားအား လူအင္အား မ်ားစြာျဖင့္ လက္နက္ကုိင္ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္ျခင္း၊ လက္နက္မ်ား လုယူျခင္း၊ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ လုံျခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားအား ဥပေဒမဲ့ က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တပ္မေတာ္က ဥပေဒႏွင့္အညီ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ အလားတူ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ထပ္မံ လုပ္ေဆာင္လာသျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ နယ္ေျမရွင္းလင္းႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ ၎တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား အေနျဖင့္ လူအင္အား မ်ားစြာျဖင့္ ဥပေဒမဲ့ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းအေပၚ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရမည္ကုိ စုိးရိမ္သျဖင့္ ၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္ႏွင့္ မိသားစု၊ ေဆြမ်ိဳး၊ ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္သူမ်ား အားလုံး တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္သြားၾကျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒအရ ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရမည္ကုိ စုိးရိမ္ကာ ျပန္မလာရဲျခင္းကုိ ၎တုိ႔အေပၚ တပ္မေတာ္သားမ်ားက ႏွိပ္စက္ အႏုိင္က်င့္မႈမ်ားေၾကာင့္ဟု ႏုိင္ငံတကာသိေအာင္ မဟုတ္မမွန္ ေျပာၾကားျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔အေပၚ အထင္အျမင္လြဲေအာင္ စြပ္စြဲေျပာၾကားလ်က္ရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္သားမ်ားအေနျဖင့္ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ား သုံးစြဲရာတြင္ လုံျခံဳေရးမက်ိဳးေပါက္ေစရန္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ တရားမ၀င္ သစ္ေမွာင္ခုိလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမရွိေစရန္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

Photo: တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး

တပ္မေတာ္သားမ်ားအေနျဖင့္ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ား သုံးစြဲရာတြင္ လုံျခံဳေရးမက်ိဳးေပါက္ေစရန္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ တရားမ၀င္ သစ္ေမွာင္ခုိလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမရွိေစရန္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိး၀င္းမွ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

အဆုိပါကိစၥအား ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိး၀င္းသည္ ဧၿပီ ၇ ရက္ နံနက္ပုိင္းႏွင့္ မြန္းလြဲပိုင္းတုိ႔တြင္ ဗထူးတပ္နယ္ႏွင့္ လြိဳင္ေကာ္တပ္နယ္တုိ႔အတြင္း စုိက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ားအား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၿပီး တပ္နယ္မွအရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ားအား ေတြ႕ဆုံစဥ္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) က ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ သိသင့္သိထုိက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့က်င့္ေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ စစ္သည္ေတာ္ က်င့္၀တ္အပါး ၆၀ အား လုိက္နာက်င့္သုံး၍ ညီၫြတ္မွ်တေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖင့္ တပ္တြင္းစည္းလုံးညီညႊတ္မႈကို ပိုမုိက်စ္လ်စ္ခုိင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္အား ေခတ္မီတပ္မေတာ္ (Standard Army) တည္ေဆာက္ရာတြင္ လုိအပ္သည့္တုိက္စြမ္းအား၊ တုိက္စြမ္းရည္ျမင့္မားေစေရး စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ေနရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စစ္သည္မ်ား၏ ပညာရည္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပည္သူ႔စစ္မဟာဗ်ဴဟာကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေလ့က်င့္သားျပည့္၀ေသာ စစ္သည္၊ ရဲေမမ်ားျဖစ္လာေစေရး ေလ့က်င့္ရန္လုိအပ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ တပ္မိသားစုမ်ား သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမႇင့္မႈကို အထုိက္အေလ်ာက္ သက္သာေစမည့္ တပ္ပိုင္ႏွင့္ တစ္ပိုင္တစ္ႏုိင္ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ား သုံးစြဲရာတြင္ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ မက်ိဳးေပါက္ေစေရး သတိျပဳဆင္ျခင္ေစာင့္ထိန္းရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ တရားမ၀င္သစ္ ေမွာင္ခုိလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စစ္သည္၊ မိသားစု၀င္မ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမရွိေစေရး ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအား ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။