တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္တိုက္ခန္းမ်ား ၀ယ္ယူခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေရာင္းခ်ေပးမႈ မတ္လကုန္အထိ ရက္ထပ္တိုးေပး

တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္တိုက္ခန္းမ်ား ၀ယ္ယူခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးမႈကို မတ္လကုန္အထိ ထပ္မံရက္တိုးျမႇင့္ထားေၾကာင္း မတ္ ၂၁ ရက္တြင္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

ေျမာက္ဥကၠလာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရႊေပါကၠံအိမ္ရာ၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရႊလင္ပန္းအိမ္ရာႏွင့္ ထီးလိႈင္အိမ္ရာ၊ ဒဂုံေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အင္း၀အိမ္ရာႏွင့္ ေကာင္းစံသာအိမ္ရာ၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ယုဇနအိမ္ရာအပိုင္း (၁)၊ (၂) အိမ္ရာႏွင့္ ကေနာင္အိမ္ရာႏွင့္ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ႀကီးပြားေရးအိမ္ရာ စသည့္အိမ္ရာမ်ားရွိ တန္ဖိုးနည္းႏွင့္ တန္ဖိုးသင့္တိုက္ခန္း ၈၆၂ ခန္းကို၀ယ္ယူရန္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားမူလက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္မွ မတ္ ၁၆ ရက္အထိသာ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္တိုက္ခန္းေတြ ၀ယ္ယူခ်င္တဲ့လူေတြကို အရင္က အခ်ိန္တစ္လပဲေပးထားတယ္ေလ။ အခု မတ္ ၃၀ ရက္အထိ အခ်ိန္တိုးေပးလိုက္တယ္။ တိုက္ခန္း၀ယ္ခ်င္တဲ့လူေတြအတြက္ အခ်ိန္ပိုၿပီးရသြားတာေပါ့။ ၀ယ္ခ်င္တဲ့လူေတြက သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရဲ႕ လက္မွတ္ပါမွရမယ္။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေထာက္ခံခ်က္ဆိုတာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေထာက္ခံမယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေထာက္ခံမယ္။ ၿပီးရင္ သူတို႔ရဲ႕ေထာက္ခံခ်က္အရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ေထာက္ခံပါသည္ဆိုတဲ့ စာသားေလးပါရင္ရၿပီ။ တိုက္ခန္း၀ယ္ခ်င္တဲ့လူေတြအတြက္ ထုတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ထဲမွာလည္း အဲဒီအခ်က္ပါတယ္ေလ” ဟု ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္တိုင္းဦးစီးညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးယုခိုင္က မတ္ ၂၁ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္တိုက္ခန္းမ်ားကို ၀င္ေငြနည္းျပည္သူမ်ား၊ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အၿငိမ္းစား၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ား ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ၿပီး တိုက္ခန္း၀ယ္ယူခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္မ်ားကို အ၀ါေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္၊ အျပာေရာင္၊ ပန္းေရာင္ဟူ၍ ေလးမ်ဳိးခြဲျခားထား၍ ေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္ကို တစ္ရာက်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ခ႐ိုင္႐ုံးေလးခုတြင္ ၀ယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းအျပင္ CHD ဘဏ္စုေငြ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ထည့္၀င္ထားျခင္းမရွိသူမ်ားလည္း ၀ယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္တိုက္ခန္းမ်ားကို ငါးႏွစ္၊ ရွစ္ႏွစ္၊ ဆယ္ႏွစ္၊ ဆယ္ငါးႏွစ္စသည္ျဖင့္ အရစ္က်၀ယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ တန္ဖိုးနည္းတိုက္ခန္းမ်ားမွာ က်ပ္ ၉၈ သိန္း၀န္းက်င္မွ က်ပ္ ၁၃၀ ၀န္းက်င္ရွိၿပီး တန္ဖိုးသင့္တိုက္ခန္းမ်ားမွာ က်ပ္သိန္း ၃၀၀၊ က်ပ္သိန္း ၅၀၀၊ က်ပ္သိန္း ၆၀၀ အထိရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လႈိင္သာယာႏွင့္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားမွ တိုက္ခန္း၀ယ္ယူခြင့္ရရွိသူမ်ား၏ အမည္စာရင္း ထုတ္ျပန္ထား

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႈိင္သာယာႏွင့္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားမွ တိုက္ခန္း၀ယ္ယူခြင့္ရရွိသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းကို ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားၿပီး မတ္ ၂၃ ရက္တြင္ လူကိုယ္တုိင္ လာေရာက္ဆက္သြယ္ၾကရန္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည့္ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားရွိ အခန္းမ်ားေရာင္းခ်ရန္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားလက္ခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို စိစစ္ၿပီးျဖစ္၍ ေလွ်ာက္ထား၀ယ္ယူခြင့္ရရွိသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၂ ရက္က အမွတ္ ၂၂၈/၂၃၄၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ႐ံုးအမွတ္ (၄၀) ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ေနျပည္ေတာ္တို႔တြင္ ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အခန္းမ်ားေရာင္းခ်ရာ၌ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (CHDB) တြင္ Down Payment ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ သတ္မွတ္စုေဆာင္းေငြျပည့္မီသည့္ ရက္စြဲအစီအစဥ္အလိုက္ ဦးစားေပးေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ မတ္ ၂၃ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမွတ္ ၂၂၈/၂၃၄ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္သို႔ နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ လူကိုယ္တုိင္ လာေရာက္ဆက္သြယ္ရန္ ထုတ္ျပန္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား ၀ယ္ယူရန္အတြက္ တိုက္ခန္းတန္ဖိုး၏ ကနဦးေပးသြင္းေငြကို ယခင္ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ မွ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ အထိေလွ်ာ့ခ်ၿပီး က်န္သည့္ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၀ ကို ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြျဖင့္ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေတြ ေကာင္းခ်င္သလား … ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းေတြ ေရႊ႕ဆိုင္းလုိက္ပါ

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (အေရွ႕ပုိင္း) ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာမ်ားကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-႐ႈိင္းလင္းေအာင္)

(၁)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းမွာပါတဲ့ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးထားတဲ့ ပုဒ္မ ၂၅ ကို က်င့္သံုးဖို႔ မသင့္ေလ်ာ္တဲ့အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၀င္ အမ်ားစုက လက္ခံထားသလို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစုကလည္း ကန္႔ကြက္တဲ့အတြက္ ဒီဥပေဒမွာပါတဲ့ အခြန္ေလွ်ာ့ခ်မယ့္ (Tax Holiday) အခြင့္အလမ္း နည္းသြားၿပီလို႔ ဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အခြန္ေျဖေလွ်ာ့တဲ့ အစီအစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ ေဆြးေႏြး ဆံုးျဖတ္မႈေတြအေပၚ ေ၀ဖန္သံေတြလည္း ထြက္လာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီလို ေ၀ဖန္တာကိုၾကည့္ရင္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑နဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕နဲ႔ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းနဲ႔ ဆက္စပ္ ပတ္သက္သူ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕ ပါ၀င္ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ စဥ္းစားစရာကေတာ့ လက္ရွိ တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးအေျခအေနမွာ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ တစ္ခုတည္းအတြက္ပဲ ဘာေၾကာင့္ ေဇာင္းေပးေနၾကတာလဲ။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အခြန္ေပၚလစီမွာ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ (Money Laundaring) နဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ တိုးတက္မႈ အေျခအေနေတြ ဘယ္လိုဆက္စပ္သလဲ။ ေသခ်ာသံုးသပ္ဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္။

အရင္ဆံုး အစိုးရတစ္ရပ္အေနနဲ႔ အခြန္ေကာက္ၿပီဆိုရင္ ေကာက္တဲ့အခြန္ဟာ ႏုိင္ငံအေျခအေနနဲ႔ ညီညြတ္မွ်တတဲ့ အရအသံုးေငြေၾကးစနစ္ ေပၚေပါက္ေစၿပီး ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈကို မွန္ကန္ေစတဲ့ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ မျဖစ္ေအာင္ ထိန္းညႇိရတာ ျဖစ္တယ္။ ျပည္တြင္းစားသံုးမႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ စုေဆာင္းမႈေတြကို အခြန္အေကာက္စနစ္က ထိန္းညႇိေပးဖို႔၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္ဖို႔အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ဖို႔၊ ဓနအင္အား မွ်တေစဖို႔၊ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစဖို႔၊ ႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရး ရည္မွန္းခ်က္ေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစဖို႔နဲ႔ ျပည္တြင္းစက္မႈလုပ္ငန္းေတြကို အကာအကြယ္ေပးဖို႔ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြအေပၚ ခ်ိန္ထိုးၿပီး အခြန္ေပၚလစီ တစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္စဥ္းစားရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရရဲ႕ အခြန္ေပၚလစီ လြဲေခ်ာ္သြားရင္ အဲဒီရဲ႕ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈဟာ တုိင္းျပည္အတြက္ မ်ားစြာ ထိခိုက္နစ္နာေစတယ္ဆိုတာ အားလံုးသိၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ပဲ ၂၀၁၈ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းမွာပါရွိတဲ့ ပုဒ္မ ၂၅ ျပ႒ာန္းခ်က္ “ျပည္တြင္းေန ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ျပည္ပေနႏိုင္ငံသား၏ ျပည္ပမွ ၀င္ေငြရလမ္း တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုခုကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ လစ္ဟင္းခဲ့ေသာ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ့နည္းေပးေဆာင္ခဲ့ေသာ ၀င္ေငြမ်ား၊ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္း၌ ေျမ၊ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ယင္းအေဆာက္အအံု၏ အဓိက အစိတ္အပိုင္းမ်ား အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္သည့္ ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ေရႊႏွင့္ အျခားအဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ား အပါအ၀င္ ယာဥ္ကဲ့သို႔ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ား ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္၍ မရေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ၀ယ္ယူျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ရယူျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း၊ အစုရွယ္ယာ ထည့္၀င္ျခင္း စသည္တို႔အတြက္ အသံုးျပဳသည့္ ေငြေၾကးမ်ား၊ လက္၀ယ္ရွိ ေငြေၾကးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္း အခြန္က်သင့္ေစရမည္၊ ၀င္ေငြခြန္ ဥပေဒအရ ဒဏ္ေငြတပ္႐ိုက္ျခင္း မျပဳရ၊ သို႔ရာတြင္ တရားမ၀င္ ရရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းတို႔ႏွင့္ လည္းေကာင္း ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒအရ အေရးယူသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိေစရ” ဆိုတဲ့အခ်က္ဟာ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးအတြက္ ေၾကာက္စရာေကာင္းလို႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ အခြန္ေပၚလစီမွာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ တိုးတက္လာဖို႔နဲ႔ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရး ျပန္လည္ဦးေမာ့လာဖို႔ အခုလို ဘယ္က ထြက္လာၾကမွန္းမသိတဲ့ ေငြမည္းေတြ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း ေဆာင္ၿပီး ေငြျဖဴျဖစ္ေအာင္ လုပ္မယ္။ တုိင္းျပည္မွာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ အဆိုးရြားဆံုး ျဖစ္လာမယ္။ ျပည္တြင္း SME လုပ္ငန္းေတြ ၿပိဳလဲသြားႏိုင္ၿပီး အိမ္ျခံေျမေစ်းေတြ ကေမာက္ကမ ျဖစ္မယ္။ ဘဏ္ေတြ ၿပိဳလဲသြားႏုိင္တဲ့အထိ အက်ဳိးဆက္ဆိုးက်ဳိးေတြက ႀကီးမားနက္႐ိႈင္းပါတယ္။

(၂)

ဒီေနရာမွာ ႏုိင္ငံရဲ႕ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ကို ၾကည့္ရင္ ၿမိဳ႕သစ္ေတြကို အဓိကလုပ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ ရွိၿပီးသား ေနရာေတြမွာ လမ္း၊ တံတား၊ မီး အေျခခံ အေဆာက္အအံုပိုင္း ေကာင္းမြန္ေအာင္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္ဖို႔ထက္ ၿမိဳ႕ေတြကို ထပ္ခ်ဲ႕ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနၾကတယ္။ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ မီဂါစီးတီးေတြ ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေနတယ္။ မီဂါစီးတီးေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္က ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိ အေနအထားဟာ အျခား ႏုိင္ငံတကာက မီဂါစီးတီးေတြမွာလို ေငြေၾကးပမာဏ စီး၀င္ လည္ပတ္ႏိုင္ေနၿပီလား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္ Investor ေတြ ရွိေနၿပီလား၊ လက္ရွိ GDP အေျခအေနနဲ႔ေရာ အဆင္ေျပႏိုင္မလား စဥ္းစားဖို႔ လိုပါတယ္။

ႏိုင္ငံတြင္းမွာ တရားဥပေဒစိုးမုိးမႈက ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနတယ္။ တည္ၿငိမ္မႈမရွိဘူး၊ စစ္ပြဲေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးလည္း ေတြ႕ရတယ္။ ဒီလိုအေနအထားမွာ ႏိုင္ငံတကာက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြက ဘယ္လို စီး၀င္ႏိုင္မလဲ။ တ႐ုတ္ရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ၀င္လာမယ္လို႔ တြက္ခ်က္မႈေတြ ရွိေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ တ႐ုတ္ဟာ စီးပြားေရးမွာ OBOR ကို အေျခခံၿပီး မဟာဗ်ဴဟာနဲ႔ သြားတယ္။ ဒီစီမံကိန္းတစ္ေလွ်ာက္မွာရွိတဲ့ ပထ၀ီ အေနအထားအရ အေရးပါတဲ့ ေနရာအခ်ဳိ႕မွာ စီးပြားေရးဇုန္ေတြ လုပ္ဖို႔ေလာက္ပဲ စဥ္းစားပါလိမ့္မယ္။ အဓိက ကေတာ့ သူတို႔ ရဲ႕ ပိုးလမ္းမ စီမံကိန္းအတြက္ လုိအပ္တဲ့ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးကိုေတာ့ အဓိကလုပ္ဖို႔ ရွိပါလိမ့္မယ္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအတြက္ အဓိက လုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ သူတို႔အတြက္ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္းရထားလမ္း စီမံကိန္းဟာ ျပန္လည္စတင္ဖို႔အတြက္ အစိုးရနဲ႔ ျပန္လည္ ညိႇႏႈိင္းႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသလို ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကလည္း လက္ရွိအေျခအေနမွာ ခ႐ိုနီတိုင္ကြန္းတစ္စုရဲ႕ မျဖစ္ႏုိင္တဲ့ ေတာင္းဆိုမႈေတြနဲ႔ ေရွ႕မဆက္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက မႏၲေလးကို ဗဟိုျပဳၿပီးေတာ့ ေက်ာက္ျဖဴနဲ႔ ရန္ကုန္ကို ခ်ိတ္ဆက္သြားမယ့္ စႀကၤံဟာလည္း လက္ရွိအေျခအေနမွာ အေျခခံအေဆာက္အအံုအတြက္ပဲ လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုေနတာကို သတိျပဳဖို႔ လိုအပ္မွာျဖစ္ၿပီးေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ဆီ ခ်ိတ္ဆက္မယ့္ OBOR စီမံကိန္းဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္မွာ ေျမေတြ အမ်ားႀကီး၀ယ္ၿပီးေတာ့ အိမ္ေတြ၊ တိုက္ခန္းေတြ တည္ေဆာက္ဖို႔ဆိုတာ လတ္တေလာမွာ ျဖစ္ႏိုင္ဖို႔မရွိတာ သတိျပဳဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

(၃)

ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း တစ္ခုဆိုတာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြ အမ်ားအျပား လိုအပ္တဲ့အထဲမွာ ေရ၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ လမ္းတံတားေတြ အဓိကလိုအပ္ၿပီး လႈိင္သာယာလို ေနရာမ်ဳိးဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အႏွစ္ ၃၀ ေလာက္ အခ်ိန္ယူခဲ့တာေတာင္ တံတား ေလးစင္း၊ ငါးစင္း ျဖစ္လာတာေတာင္ လႈိင္သာယာမွာ ေနေနရတဲ့ ျပည္သူေတြဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲကို မနက္ဆိုလာၿပီး အလုပ္လုပ္၊ ညေနက်ရင္ ၿမိဳ႕ျပင္ကို အလံုးအရင္းနဲ႔ ျပန္ထြက္ေနတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ စတင္မယ့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းဟာ အစိုးရ လက္က်န္သက္တမ္း သံုးႏွစ္ေလာက္နဲ႔ နတ္ေရကန္ထဲ ထိုးခ်လိုက္သလို ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ေအာင္ျမင္လာမွာ မဟုတ္သလို ေရ၊ မီး၊ လမ္းတံတားကိုလည္း အစိုးရက ခ်က္ခ်င္း လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္တာ မဟုတ္တာေၾကာင့္ ေနထိုင္မယ့္ ျပည္သူေတြကလည္း တစ္ခဲနက္ လာေနႏိုင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။

ဒီလို တစ္ခဲနက္ လာေနႏိုင္ဖို႔မရွိတဲ့ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း တစ္ခုကို ေရရွည္အတြက္ပဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းဆိုတဲ့ ေနရာမွာ တစ္ေျပးညီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ ရည္မွန္းခ်က္ေတြလည္း ခ်ထားႏုိင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရန္ကုန္ကို အလုပ္အကိုင္အတြက္ စုျပံဳတိုးေနရတဲ့ ျပည္သူေတြကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အညာက ျပည္သူေတြနဲ႔ ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚေဒသက ျပည္သူေတြပါ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ၿမိဳ႕သစ္ေတြ တည္မယ့္အစား၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းၿပီး ေရလမ္းေရာ ကုန္းလမ္းေရာ ရွိႏိုင္တဲ့ ပင္လယ္ဘက္ ထြက္ေပါက္ပါရွိတဲ့ ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွာ စက္မႈဇုန္ေတြ၊ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြ ဧရာ၀တီတိုင္းဖက္မွာ ၿမိဳ႕သစ္ေတြ တည္သင့္တာပါ။ ေျမလည္းေပါတယ္။ လုပ္အားလည္းေပါတယ္၊ အဲဒီေနရာေတြမွာ မတည္ဘဲနဲ႕ ေငြမည္းေတြ ၀င္လာႏိုင္ေျခေၾကာင့္ ေ၀ဖန္ခံေနရတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းကိုပဲ အစိုးရႏွစ္ဆက္တိတိ တည္ဖို႔ အားသြန္ခြန္စိုက္ လုပ္ေနတာကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဒီ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းဟာ ေျမေစ်းကစားလိုသူေတြနဲ႔ ေျမလက္ဦးမႈ ရယူထားသူေတြရဲ႕ စနက္ေတြ အမ်ားႀကီးပါေနတာကို သိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တစ္ဖက္ကမ္းမွာ ၿမိဳ႕သစ္ေတြ တည္မယ့္အခ်က္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာရွိေနတဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေတြကို အကုန္လံုး ၿပိဳက်သြားေစႏိုင္ပါတယ္။ လက္ရွိ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ ပုဒ္မေနာက္ကြယ္မွာလည္း ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ဦးေဆာင္ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့သူေတြက အဓိကေနရာက ပါ၀င္ေနတယ္လို႔ ႐ႈျမင္ခံေနရပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဟံသာ၀တီေလယာဥ္ကြင္းစီမံကိန္း ပ်က္သြားၿပီးေတာ့ ကြမ္းျခံကုန္း ေလယာဥ္ကြင္းဆိုတာကလည္း၊ အဓိပၸာယ္လံုး၀ မရွိႏုိင္သလို ဟံသာ၀တီေလဆိပ္ စီမံကိန္းဟာ ႏုိင္ငံ့အနာဂတ္အတြက္ အေရးပါတဲ့ စီမံကိန္းျဖစ္တာေၾကာင့္ မျဖစ္မေန ျပည္လည္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ ညိႇႏိႈင္းမႈ ျပန္လုပ္ၾကမယ့္ အေျခအေနပါ။ ဒီလို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မယ့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နဲ႔ ဟံသာ၀တီေလယာဥ္ကြင္းစီမံကိန္း ၾကားထဲမွာ ေျမေနရာလြတ္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနပါတယ္။ အဲဒီလို ေနရာၾကားထဲမွာ အမ်ားႀကီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္ေပးလို႔ ရေနတာကို မလုပ္ေဆာင္ဘဲ ေျမေနရာလက္ဦးမႈ ရယူထားသူေတြအတြက္ ဆက္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးမယ့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စိတ္ပ်က္စရာတစ္ခု ျဖစ္လာၿပီး သာမန္ျပည္သူေတြ အထိနာေစတဲ့ ေငြေဖာင္းပြမႈေတြပဲ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ က်န္စစ္မင္း တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္းမွ အိမ္ရာတုိက္ခန္းမ်ားကုိ ေတြ႕ရစဥ္ ( ဓာတ္ပုံ – ၾကည္ႏုိင္)

(၄)

ျပည္သူေတြ ၀ယ္ယူႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ အိိမ္ရာ စီမံကိန္းဟာ က်ပ္ သိန္း ၂၀၀ ေအာက္ တုိက္ခန္းေတြပါ။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးမွာ အစိုးရဟာ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္း အမ်ားအျပားကို အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးဖို႔ပဲ အဓိက လုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္ဆိုရင္လည္း လက္ရွိ မွားယြင္းေနတဲ့ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းေတြဟာ အျခားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ စီမံကိန္းေတြ၊ လမ္းေတြ၊ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္မႈ မရွိဘဲ ကြင္းေခါင္ေခါင္မွာ ထီးထီးႀကီး တစ္ခုတည္း ရွိေနတာမ်ဳိး မလုပ္သင့္ေတာ့ပါဘူး။ အနည္းဆံုးေတာ့ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ အခ်င္းခ်င္း လက္လွမ္းမီတဲ့ အေနအထားျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္သလို တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္လာေနတဲ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ကင္းမဲ့မႈျပႆနာေၾကာင့္ ျပည္သူေတြ ေဘးကင္းလံုျခံဳေစမယ့္ စီမံကိန္းေတြလည္း ပါ၀င္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလို ျပည္သူေတြ လက္လွမ္းမီႏုိင္တဲ့ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းေတြကို လြယ္လင့္တကူ လုပ္ေဆာင္မေပးဘဲ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ဆိုတာႀကီးကို တဖြဖြေအာ္ေနတာ အဓိပၸာယ္ လံုး၀မရွိပါဘူး။

တစ္သက္လံုး အဖက္လုပ္မခံခဲ့ရတဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားေတြကို အခုေငြမည္းခ၀ါခ် အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရေရးမွာ အသံုးခ်လာတာမ်ဳိးကလည္း မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ဂ်ီဒီပီမွာ ပါ၀င္မႈ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ပဲရွိၿပီး လုပ္သားပါ၀င္မႈဟာ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္။ ဘယ္လိုႏိုင္ငံေတြပဲ ေလ့လာေလ့လာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ေကာင္းလြန္းလို႔ ႏိုင္ငံတုိးတက္သြားတယ္ဆိုတာ မရွိဘဲ ေဆာက္လုပ္ေရးေတြ ၿပိဳက်တာေၾကာင့္ အစိုးရက ၀င္ၿပီးေတာ့ ေထာက္ကူေပးရလို႔ တုိင္းျပည္ ေၾကြးႏြံနစ္သြားတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြပဲ ရွိေနတာပါ။ ေငြမည္းခ၀ါခ်ခ်င္တဲ့ အခ်ိန္က်မွ တစ္သက္လံုးက အဖက္မလုပ္ခဲ့တဲ့ လုပ္သားေတြကို အသံုးခ်ေနတာဟာ မွ်တမႈမရွိပါဘူး။

လက္ရွိ ေငြမည္းခ၀ါခ်လိုသူေတြက ေတာင္းဆိုေနတာဟာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္လည္းမဟုတ္ဘဲ ေျမကြက္ႀကီးႀကီးေတြ ပိုက္ေဘာမိေနတဲ့၊ ဘဏ္မွာ ေပါင္ထားရတဲ့လူေတြက သူတို႔ ပိုက္ေဘာကို လြတ္ရင္ၿပီးေရာ ကန္ထုတ္ခ်င္ေနတဲ့ သူေတြပါ။ အရင္ေခတ္အဆက္ဆက္၊ အခြင့္အေရးေတြ ရထားတဲ့သူေတြက သူတို႔ေျမကြက္ေတြ လူလတ္တန္းစားေတြလက္ထဲ အျမန္ထုတ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ လုပ္တဲ့ျပႆနာထုပ္ႀကီးပါ။

သူတို႔ေျပလည္ဖို႔အတြက္ပဲ ေတာင္းဆိုၿပီး က်န္တဲ့တုိင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူကို လံုး၀ထည့္ မတြက္ဘဲ ေတာင္းဆိုေနတဲ့ ေငြမည္းခ၀ါခ် ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလို႔ပဲ သံုးသပ္ရပါမယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းက်ဆင္းမႈနဲ႔ မဆိုင္ပါဘူး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက ကြန္ဒိုေတြ မေရာင္းရတာ ၀ယ္အားမရွိလို႔၊ ၀ယ္အားမရွိတာက အခြန္ေၾကာင့္ မဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ့္ဘာသာ ခိုင္မာခ်င္မွ အခြန္ေဆာင္ၾကတဲ့ အေျခအေနပါ။ လက္ရွိမွာ စနစ္တက် အခြန္ေကာက္ေနတာဆိုလို႔ ေျမကြက္ပဲရွိပါတယ္။  ေငြမည္းခ၀ါခ် ပုဒ္မျဖစ္လာလို႔လည္း ကြန္ဒိုေတြ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္လာမယ္၊ တိုက္ခန္းေတြ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္လာမယ္လို႔ ေျပာလို႔မရပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ျပည္သူအမ်ားစုဟာ က်ပ္သိန္း ၂၀၀ အထက္ တုိက္ခန္းေတြကို ၀ယ္ယူႏုိင္စြမ္း လံုး၀မရွိလို႔ပါ။ ဒီေငြမည္း ခ၀ါခ်ပုဒ္မဟာ အဓိကကေတာ့ ေငြမည္းပိုင္ရွင္ေတြ ေငြေဖာ္ဖို႔ လုပ္တာပါပဲ။

ေငြမည္းခ၀ါခ်ပုဒ္မသာ ေအာင္ျမင္သြားမယ္ဆိုရင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြသြားမယ္။ ျပည္သူေတြ ခံလုိက္ရမယ္။ လူလတ္တန္းစားတခ်ဳိ႕ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ကလိုပဲ ပိုက္ေဘာေတြ ထပ္မိမယ္။ ဘဏ္ေတြ ထိခိုက္ၿပိဳက်သြားမယ္။ ဒီလိုဆိုးက်ဳိးေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးမွာ ေငြမည္းခ၀ါခ်ပုဒ္မေလး တစ္ခုနဲ႔ မျဖစ္ႏိုင္ေသးဘူး၊ စနစ္တက် ဥပေဒနဲ႔ လုပ္ရမယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္တာ မွန္ကန္ေကာင္းမြန္တဲ့ လုပ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။

စနစ္တက်ဥပေဒနဲ႔ Tax Holiday လုပ္မယ္ဆိုရင္၊ ၀င္လာမယ့္ ေငြမည္းေတြကို ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္မယ့္ အေျခအေနမ်ဳိးနဲ႔ ခ၀ါခ်ခြင့္ ေပးမယ္ဆိုရင္ တုိင္းျပည္အတြက္ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားစြာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို ဥပေဒတစ္ခုနဲ႔ စနစ္တက်လုပ္ေပးမွာကို ဘာလို႔ တိုင္ကြန္းႀကီးေတြ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြက မႏွစ္ၿမိဳ႕ဘဲ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒမွာ တင္းက်ပ္မႈမပါတဲ့ ပုဒ္မေလးေတြနဲ႔ပဲ ခ၀ါခ်ျခင္ေနၾကတာလဲ။

ဒီအေျဖရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းမွာ ေျမေစ်းကစားၿပီး တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေတြလုပ္မယ့္သူေတြ ေသခ်ာေပါက္ရွိေနတာကို ျမင္ေတြ႕ေနရပါတယ္။

လက္ရွိ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ က်ဆင္းေနတယ္ဆိုေပမယ့္ ရန္ကုန္အိမ္ျခံေျမေစ်းဟာ သင့္တင့္မွ်တတဲ့ေစ်းႏႈန္း မျဖစ္ေသးပါ ဘူး။ အိမ္ျခံေျမေစ်းဟာ ပံုမွန္ထက္ ႏွစ္ဆနီးပါးေစ်းႀကီး ေနပါေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ အိမ္ျခံေျမဟာ ၿပိဳက်လို႔ တုိင္းျပည္စီးပြားေရး ၿပိဳက်ေနတာ တစ္ခုတည္းမဟုတ္ပါဘူး။

မတည္ၿငိမ္တဲ့ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံအေျခအေနနဲ႔ ေခတ္အဆက္ဆက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကိုပဲ မီွခိုခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က်ဆင္းတာနဲ႔ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးက်ဆင္းတဲ့ အေျခအေနကေန ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ဖို႔ပဲ လိုအပ္ေနတာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခအေနေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အခုေလာေလာဆယ္က တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းကေတာ့ က်ဆင္းႏိုင္ပါတယ္။ စစ္ပြဲေတြ၊ ပဋိပကၡေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာမွာလည္း တုိင္းျပည္ပံုရိပ္ ထိခိုက္က်ဆင္းေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ခ႐ိုနီ၊ တုိင္ကြန္းေတြအတြက္ ၿမိဳ႕သစ္တစ္ၿမိဳ႕ တည္ဖို႔ဆိုတာ လံုး၀အဓိပၸာယ္ မရွိပါဘူး။

ၿမိဳ႕သစ္တည္ဖို႔အတြက္၊ သူတို႔ဘဏ္မွာ ေပါင္ထားတဲ့ ေျမကြက္ေတြ ေစ်းေကာင္းရလာဖို႔အတြက္၊ ဘဏ္ေတြက ပိုက္ေဘာမိေနတဲ့ ေျမကြက္ႀကီးေတြ ဘဏ္မွာအဆင္ေျပသြားဖို႔အတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခြန္ေရွာင္ခဲ့တဲ့ ခ႐ိုနီႀကီးေတြအတြက္ အခြန္ခ်ေပးရမယ္ဆိုတာ လုံး၀အဓိပၸာယ္မရွိတဲ့အျပင္ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အခြန္စနစ္ လံုးလံုးပ်က္စီးသြားပါလိမ့္မယ္။

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ က်န္စစ္မင္း တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္းမွ အိမ္ရာတုိက္ခန္းမ်ားကုိ ေတြ႕ရစဥ္ ( ဓာတ္ပုံ – ၾကည္ႏုိင္)

(၅)

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ လက္ခံခဲ့တဲ့ ေငြမည္းခ၀ါခ်ပုဒ္မကို ဥပေဒတစ္ခုအျဖစ္ သီးသန္႔ေရးဆြဲမယ္ဆိုတာ မွန္ကန္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သလို အစိုးရနဲ႔ တုိင္းျပည္ကို ထိခိုက္နစ္နာႏုိင္တာေတြ သီးသန္႔ျပန္ၿပီး ေဆြးေႏြးတာမ်ဳိးနဲ႔ တိုင္းျပည္က႑စံု မထိခိုက္ေအာင္ လုပ္ရမွာပါ။ Tax Amnesty ေပးမယ္ဆို ဘာေၾကာင့္ေပးမယ္။ ဘယ္လိုႏႈန္းထားေတြေပးမယ္။ ဘာေၾကာင့္ေပးသင့္တယ္ဆိုတာ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈကို မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြရဲ႕ေငြေတြ၊ အၾကမ္းဖက္သမားေတြရဲ႕ ေငြေတြ စီး၀င္မလာေအာင္ ထိန္းသိမ္းၿပီးေတာ့ ဥပေဒတစ္ခုနဲ႔ လုပ္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို လႊတ္ေတာ္က မွန္ကန္တဲ့လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ လုပ္မယ့္ဥပေဒကို လက္မခံခ်င္ၾကဘဲ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒမွာ ေငြမည္း ခ၀ါခ်ပုဒ္မေလးပါမလာရင္ကို အခုခ်က္ျခင္း တုိင္းျပည္တစ္ခုလံုး စုတ္ျပတ္သတ္သြားမတတ္ ေအာ္ေနတာ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။  ေငြမည္းခ၀ါခ်ခ်င္တဲ့ လက္တစ္ဆုပ္စာ လူတစ္စု၊ ၿမိဳ႕သစ္တည္ေဆာက္မယ့္ လက္တစ္ဆုပ္စာ လူတစ္စုနဲ႔ အက်င့္ပ်က္ ထိပ္တန္းအရာရွိႀကီးတခ်ဳိ႕ရဲ႕ ကိုယ္က်ဳိးရွာ လုပ္ကြက္ေတြထဲကို ၀င္မသြားဖို႕ အစိုးရေရာ၊ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္လံုးက တုိင္းျပည္အတြက္ မွန္ကန္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

တုိင္းျပည္စီးပြားေရး က်ဆင္းေနတဲ့ အခ်ိန္ဆိုေပမယ့္ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ အစုိးရဟာ တုိင္းျပည္အနာဂတ္ စီးပြားေရးတိုးတက္ဖို႔ မွန္ကန္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ေလွ်ာက္လွမ္းေနခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ SME ေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ ေခ်းေငြအတုိးႏႈန္းေတြ ေလွ်ာ့ခ်ေပးေနတယ္။  လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကာလတိုမွာ ႏွစ္ဆတိုးဖို႔ အာမခံခ်က္ေပးထားတယ္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ဖို႔၊ တစ္ေျပးညီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ မွန္ကန္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ရွိေနတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးမွာ လက္တစ္ဆုပ္စာလူတစ္စုရဲ႕ ျမႇဴဆြယ္ျဖားေယာင္းမႈမွာ က်႐ံႈးသြားရင္၊ ေျမေစ်းကစားမႈေတြ ေဖာင္းပြမႈေတြ အရွိန္ကုန္လို႔ ရပ္တန္႔သြားခ်ိန္မွာ လက္ရွိစီးပြားေရးက်ဆင္းမႈထက္ မ်ားျပားတဲ့ ဆိုးက်ဳိးေတြ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။

တိုင္းျပည္ဘ႑ာေငြမကုန္ေအာင္ လက္ရွိမွာ PPP စနစ္နဲ႔ စီမံကိန္းေတြ လုပ္ေဆာင္မယ္လို႔ ၾကံရြယ္ေနသံေတြလည္း ၾကားေနရပါတယ္။ PPP စနစ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေၾကြးေၾကာ္ေနတာ ႏွစ္ေပါင္းမနည္းေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဘာေၾကာင့္မေအာင္ျမင္သလဲဆိုရင္ အစိုးရက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဘဲ စီမံကိန္းေတြကို ေပးခ်င္တဲ့ကုမၸဏီေတြ လက္သိပ္ထိုးၿပီး ေပးေနတဲ့အခ်က္ေတြနဲ႔ PPP ေၾကာင့္ ကုမၸဏီေတြက အခြန္အခေတြ တုိးေကာက္လာရင္ ၀န္ပိမယ့္ျပည္သူေတြ ကန္႔ကြက္ၾကလို႔ ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ လက္သိပ္ထိုး PPP ဟာ မေအာင္ျမင္တာပါ။ အစိုးရအေနနဲ႔ PPP ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္သြားခ်င္တယ္ဆိုရင္ PPP နဲ႔ လုပ္ေဆာင္မယ့္ စီမံကိန္းေတြရဲ႕ ေကာင္းက်ဳိး၊ ဆိုးက်ဳိးကို ျပည္သူေတြ နားလည္လက္ခံေအာင္ အရင္ဆံုးခ်ျပဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ငါတို႔ အစိုးရျဖစ္ေနၿပီ။ အရင္လိုပဲ လက္သိပ္ထိုး PPP ဆက္လုပ္ေနမယ္ဆို အစိုးရ PPP ဟာ ေအာင္ျမင္မွာမဟုတ္သလို ဒီမိုကေရစီအစိုးရရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကိုလည္း လက္သိပ္ထိုး PPP က ႐ိုက္ခ်ဳိးသလို ျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ လက္မတင္ေလးမွာ လႊတ္ေတာ္က ေငြမည္းခ၀ါခ်ပုဒ္မကို ျဖဳတ္ခ်ဖို႔ ခုိင္မာတဲ့ ဥပေဒျပဳမယ္ဆိုတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္လမ္းေၾကာင္းဟာ တိုင္းျပည္နဲ႔ အစိုးရအတြက္ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ မွန္ကန္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ပါ။

အစိုးရအေနနဲ႔ဆိုရင္လည္း SME ေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ ေခ်းေငြအတုိးႏႈန္းေတြ ေလွ်ာ့ခ်ေပးေနတာ၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကာလတိုမွာ ႏွစ္ဆတိုးဖို႔ အာမခံခ်က္ေပးထားတာ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ဖို႔၊ တစ္ေျပးညီဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ မွန္ကန္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ရွိေနတာေတြကို ပိုၿပီးေတာ့ သြက္လက္ေအာင္ ႀကိဳးနီယႏၲရားေတြကုိ ေလွ်ာ့ဖုိ႔လုိအပ္ေနၿပီး လက္ရွိမွာ Doing Business အဆင့္ တက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ လမ္းေၾကာင္းဟာ ႀကိဳးနီစနစ္ကို ဖ်က္ဖို႔အတြက္လည္း အမ်ားႀကီး အေထာက္အကူ ျဖစ္လာေစမွာပါ။

ခ႐ိုနီတုိင္ကြန္းေတြနဲ႔ တ႐ုတ္ေျမေစ်း ကစားသူေတြအတြက္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ေတာ့မယ္ဆိုရင္လည္း မသိနားမလည္တဲ့ ျပည္သူေတြကို အၾကံေပးခ်င္တာက ၿမိဳ႕သစ္ထဲမွာ Infrastructure ေတြအတြက္ ေငြေတြ အမ်ားႀကီးထည့္ဖုိ႔ လံုး၀မလုပ္သင့္ပါဘူးလို႔ အၾကံေပးခ်င္ပါတယ္။

ေငြမည္းေတြနဲ႔ ေစ်းကစားမႈ ႀကီးစိုးေနႏိုင္တဲ့ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျမေစ်းေတြ အကုန္ကေမာက္ကမ ျဖစ္လာႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ လက္ရွိ တုံ႔ဆိုင္းမႈလိုမ်ဳိး ထပ္ျဖစ္သြားရင္ ျပည္သူေတြ ပိုက္ေဘာမိၿပီး ဘယ္ေတာ့မွ ေငြျပန္မရမယ့္ အေျခအေနေတြ ျဖစ္လာေစပါလိမ့္မယ္။ အထူးသျဖင့္ ဒီလုိစီးပြားေရးတံု႔ဆုိင္းေနတဲ့ ကာလမွာ လက္ရွိရွိေနတဲ့ ၿမိဳ႕ေဟာင္းက ေနရာေကာင္းေတြမွာပဲ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသင့္ပါတယ္။

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ မေကာင္းမြန္တာက အခြန္နဲ႔သက္ဆုိင္မႈမရွိပါဘူး။ ဒီလို မသက္ဆိုင္တဲ့အခ်က္ကို တစ္နပ္စား ဥာဏ္နဲ႔ ေငြမည္းခ၀ါခ်ဖို႔ ႀကိဳးစားတာကို လႊတ္ေတာ္က လက္မတင္ေလးရပ္တန္႔ႏုိင္ခဲ့တာ၊ အစိုးရက တင္ျပလာတဲ့ Tax Amnesty ကို ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ ဆုိးက်ဳိးေတြသံုးသပ္ၿပီး ဥပေဒျပဳဖို႔ လုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုတာဟာ NLD အစိုးရမို႔ NLD လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳမွာ ပါဆိုတဲ့ ေ၀ဖန္မႈေတြကို တိတ္ဆိတ္ေစတဲ့အျပင္ အစိုးရလုပ္တိုင္း ငံု႔မခံတဲ့ Check & Balance လုပ္ႏိုင္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကို ျပည္သူ ေတြရလာၿပီဆိုတာေတြ႕ရလို႔ ၀မ္းသာစရာျဖစ္ၿပီး NLD လႊတ္ေတာ္ကို မွတ္ေက်ာက္တင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို ျပည္သူေတြအတြက္ ၀မ္းသာစရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က ခိုင္မာဖို႔ေတာ့ လိုအပ္မွာ အမွန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးကေငြေတြ၊ အစၥလာမၼစ္ အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္ေတြရဲ႕ ေငြေတြ စီး၀င္မလာေအာင္ ကာကြယ္ရမယ့္ တာ၀န္ဟာ ဥပေဒနဲ႔ စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္မွပဲ ကာကြယ္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုေငြမည္းခ၀ါခ်ပုဒ္မကို ဥပေဒအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းေတာ့မယ္ဆိုရင္လည္း SME ေတြအတြက္ အထူးအခြန္ေလွ်ာ့ခ်တာ၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းစုေတြ ျပည္သူေတြအတြက္ အခြန္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ကာလေတြကို ျပန္လည္ခ်ီးေျမႇာက္တဲ့အေနနဲ႔ ၀င္ေငြခြန္ သက္သာခြင့္ေပးတဲ့ အခ်က္မ်ဳိးေတြကိုလည္း ထည့္သြင္းေရးဆြဲေပးသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳလိုပါတယ္။

ေရႊလင္ပန္းႏွင့္ ကေနာင္တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအနက္ ၀ယ္ယူခြင့္ရသူမ်ားအေနျဖင့္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ စုေဆာင္းေငြျပည့္မီခဲ့သည့္ ရက္စြဲအလိုက္ ဦးစားေပး ေရာင္းခ်မည္

ေရႊလင္ပန္းႏွင့္ ကေနာင္တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာ၀ယ္ယူရန္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သူမ်ားအနက္ ၀ယ္ယူခြင့္ရသူမ်ားစာရင္းကို မတ္ ၁၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးထားၿပီး စုေဆာင္းေငြ ျပည့္မီခဲ့သည့္ ရက္စြဲအလိုက္ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မတ္ ၂၃ ရက္တြင္ လာ ေရာက္၀ယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဒဂံု (ဆိပ္ကမ္း) ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားရွိ အခန္းမ်ား ေရာင္းခ်ရန္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားလက္ခံခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ အဆိုပါေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို စိစစ္ၿပီးျဖစ္၍ ေလွ်ာက္ထား၀ယ္ယူခြင့္ ရရွိသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းမ်ားကို အမွတ္ (၂၂၈/၂၃၄) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ႐ုံးအမွတ္ (၄၀) ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ေနျပည္ေတာ္ ေနရာမ်ား၌ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အခန္းမ်ားေရာင္းခ်ရာတြင္ CHD ဘဏ္၌ Down Payment ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ သတ္မွတ္စုေဆာင္းေငြ ျပည့္မီသည့္ ရက္စြဲ အစီအစဥ္အလိုက္ ဦးစားေပးေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ မတ္ ၂၃ ရက္တြင္ အမွတ္ (၂၂၈/၂၃၄) (ပထမထပ္) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္သို႔ နံနက္ ၉ နာရီခြဲအေရာက္ လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ဆက္သြယ္ ၀ယ္ယူ ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားမႈအရ သိရသည္။

သက္သာေသာအတိုးႏႈန္းျဖင့္ ႏွစ္ရွည္ ေပးဆပ္ကာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရမည့္ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ JICA ထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၁၅ ဘီလ်ံ ေခ်းယူရန္ မတ္ ၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ အ တည္ျပဳခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္း ရွစ္ခုအနက္ အိမ္ရာစီမံကိန္း ငါးခုရွိ အခန္းေပါင္း ၁၄၉၅ ခန္းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ တတိယပတ္တြင္ လက္က်န္အခန္း ၅၂၀ ကို ထပ္မံ ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ရရွိမည့္ ၈၆၂၄ ခန္း အနက္ ၃၈၆၈ အခန္းမွာ လက္ရွိ ရာခိုင္ႏႈန္း ၁၀၀ ၿပီးစီးေနကာ က်န္ရွိသည့္အခန္း ၄၇၅၆ ခန္းမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၁၀၀ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိကာလတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕အစီအစဥ္ျဖင့္ တိုက္ခန္းမ်ား ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ေပးထားၿပီး အဆိုပါအစီအစဥ္အရ လႈိင္သာယာ၊ ေရႊျပည္သာ၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ေတာင္ပိုင္း)၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း)  ႏွင့္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ရွိ တန္ဖိုးသင့္ ႏွင့္ တန္ဖိုးနည္းတုိက္ခန္းမ်ား ႏွစ္ရွည္အရစ္က် ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး မတ္ ၁၆ ရက္ အထိ၀ယ္ယူရန္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ အိမ္ရာေရာင္းခ်မႈ အစီအစဥ္ ထုတ္ျပန္ထားမႈအရ သိရသည္။

သက္သာေသာအတိုးႏႈန္းျဖင့္ ႏွစ္ရွည္ေပးဆပ္ကာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရမည့္ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ JICA ထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၁၅ ဘီလ်ံေခ်းယူရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

သက္သာေသာအတိုးႏႈန္းျဖင့္ ႏွစ္ရွည္ေပးဆပ္ကာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရမည့္ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ JICA ထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၁၅ ဘီလ်ံေခ်းယူရန္ မတ္ ၆ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ JICA ထံမွ ေခ်းေငြအျဖစ္ ဂ်ပန္ယန္း ၁၅ ဘီလ်ံေခ်းယူရန္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ႏွစ္ ၂၀ အတြင္း အိမ္ခန္းေပါင္း တစ္သန္း ေဖာ္ေဆာင္မည့္စီမံခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္သာမက ပုဂၢလိကက႑မွပါ ပူးေပါင္းကာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးတူတည္ေဆာက္မွသာလွ်င္ ျပည္သူမ်ား၏ ေနထိုင္ေရးအား အျပည့္အ၀ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းရွစ္ခုအနက္ အိမ္ရာစီမံကိန္းငါးခုရွိ အခန္းေပါင္း ၁၄၉၅ ခန္းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ တစ္ႀကိမ္၊၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လတတိယပတ္တြင္ လက္က်န္အခန္း ၅၂၀ ကို ထပ္မံေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စုစုေပါင္းရရွိမည့္ အခန္း ၈၆၂၄ ခန္း အနက္ ၃၈၆၈ အခန္းမွာ လက္ရွိ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းၿပီးစီးၿပီး က်န္ရွိသည့္အခန္း ၄၇၅၆ ခန္းမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းၿပီးစီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

ဒုတိယ၀န္ႀကီးက “ေဆာက္လုပ္ေရးက႑မွာ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္၍ အဆင့္အတန္းမီတဲ့တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာေတြ စဥ္ဆက္မျပတ္ ထုတ္လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူတို႔ရဲ႕ အဓိကအေရးသံုးပါးျဖစ္တဲ့ ‘စား၊ ၀တ္၊ ေနေရး’ မွာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ ေနေရးအတြက္ ျပည္သူေတြသက္သာတဲ့ အတိုးႏႈန္းထားနဲ႔ ႏွစ္ရွည္ေပးဆပ္ရင္း အနာဂတ္မွာပိုင္ဆိုင္မည့္ အိမ္ရာမွာ ေနထိုင္ခြင့္ရရွိ၍ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့ေနေရးကိုရရွိဖို႔ ဂ်ပန္နိုင္ငံ JICA မွ ဂ်ပန္ယန္း ၁၅ ဘီလ်ံ ေခ်းေငြရယူေရးကိစၥအား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ပါရန္ ေလးစားစြာတင္ျပအပ္ပါတယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

“ေခ်းေငြဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကေတာ့ ေခ်းေငြပမာဏ ဂ်ပန္ယန္း ၁၅ ဘီလ်ံျဖစ္ပါတယ္။ ေခ်းေငြအမ်ဳိးအစား JICA မွ ODA Loan (Two Step Loan)။ အတိုးႏႈန္း ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္း။ ေခ်းယူမည့္ကာလ ၂၀၁၈ မွ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ထိ။ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည့္ကာလ ႏွစ္ ၄၀ (Grace Period ၁၀ ႏွစ္+၃၀ႏွစ္) ျဖစ္ပါတယ္။ ေခ်းေငြအေပၚအသံုးခ်မႈ အစီအစဥ္မွာ ေခ်းေငြကာလ ပထမႏွွစ္ႏွစ္အတြင္း ေခ်းေငြပမာဏစုစုေပါင္း၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀ ႏွင့္ ဒုတိယႏွစ္ႏွစ္အတြင္း က်န္ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ ေခ်းယူရန္လ်ာထားၿပီး ျပန္လည္ထုတ္ေခ်းရန္ အစီအစဥ္မ်ားကေတာ့ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦစီးဌာနမွ လွည့္ပတ္ရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွတစ္ဆင့္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းျခင္း။ ဒုတိယအဆင့္အေနနဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏နည္းပညာျဖင့္ အရည္အေသြးျပည့္ၿပီး ကာလရွည္ခိုင္မာသည့္အိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္အျပင္ အျခားပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားမွပါ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းျခင္း။ တတိယအဆင့္အေနျဖင့္ ပုဂၢလိကမွေဆာက္လုပ္သည့္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ အိမ္ရာမ်ားကို အျခားပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားမွ ထုတ္ေခ်းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူတို႔ အိမ္ရာပိုင္ဆိုင္နိုင္ေရးလက္ရွိ (Housing Mortgage) စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေပၚအေျခခံၿပီး အိမ္ရာေငြေၾကး အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေငြေၾကးပိုင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ၊ အေဆာက္အအံု စံခ်ိန္စံညႊန္းဆိုင္ရာ၊ အိမ္ရာၾကံ့ခိုင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားေဆြးေႏြး၍ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္မႈေကာ္မတီ (Steering Committee) ၏ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ အိမ္၀ယ္ခြင့္ရေရး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္နဲ႔ ဆုပ္လည္းစူး၊ စားလည္း႐ူး ျပႆနာ

တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ် ေထာက္ခံစာေရးသားေပးေနစဥ္ (Photo: Kyaw Zay Ya Facebook)

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္ထြန္းက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စိစစ္ေထာက္ခံရမည့္ အေၾကာင္းၾကား စာတစ္ေစာင္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းအေၾကာင္းၾကားစာမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ တန္ဖိုးနည္းတိုက္ခန္းမ်ား ၀ယ္ယူမည့္သူမ်ားမွာ ေျမ၊ အိမ္ပိုင္ဆိုင္မႈ မရိွေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ခံေပးရမည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ အျပည့္အစံုမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အိမ္ရာေရာင္းခ်ေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းမွ ‘ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရိွ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားမွ အိမ္ခန္းတစ္ခန္းကိုသာ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရိွၿပီး အိမ္ (သို႔မဟုတ္) ေျမပိုင္ဆိုင္မႈမရိွေၾကာင္းကို လက္ရိွေနထိုင္သည့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွ ေထာက္ခံခ်က္ရယူၿပီးလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၏ ထပ္ဆင့္ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားရမည္။ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၏ ေထာက္ခံခ်က္မပါရိွေသာ ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံျခင္း မျပဳပါ” ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့သျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္ ရရိွႏိုင္ေရးအတြက္ လမ္းညႊန္မႈျပဳေပးႏိုင္ပါရန္ ရည္ညႊန္းစာျဖင့္ တင္ျပလာေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ လိုအပ္သလို စိစစ္၍ ထပ္ဆင့္ ေထာက္ခံေပးႏိုင္ပါေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းထဲမွာ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာေတြ ဘယ္ေလာက္ေဆာက္ေပးမွာလဲ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ေျမာက္ဥကၠလာပ၊ လႈိင္သာယာ၊ ေရႊျပည္သာ၊ ဒဂုံေတာင္၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ တန္ဖုိးနည္းႏွင့္ တန္ဖုိးသင့္တုိက္ခန္းမ်ားကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕အစီအစဥ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးမည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ေၾကညာခဲ့သည္။

အဆုိပါ တုိက္ခန္းမ်ား၀ယ္ယူခြင့္ ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ား အေနျဖင့္ အသက္ ၂၃ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မိသားစု (အိမ္ေထာင္စုပုံစံ ၆၆/၆)တစ္စုတြင္ တစ္ဦးသာ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း အိမ္ပုိင္/ေျမပုိင္ မရွိသူျဖစ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တန္ဖုိးနည္းတုိက္ခန္း ၀ယ္ယူခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ မိသားစု၀င္ေငြသည္ တစ္လက်ပ္သုံးသိန္းႏွင့္ က်ပ္ငါးသိန္းၾကား ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး တန္ဖုိးသင့္တုိက္ခန္း ၀ယ္ယူခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ မိသားစု၀င္ေငြသည္ က်ပ္ငါးသိန္းႏွင့္ က်ပ္ ၁၂ သိန္းအၾကား ရွိရမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းအၿငိမ္းစားမ်ား၊ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ၀င္ေငြနည္းျပည္သူမ်ားကို ဦးစားေပးေရာင္းခ်မည္ဟု ဆိုထားၿပီး သက္ဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္ ပါရိွရမည္ျဖစ္သည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ လက္ရွိအစိုးရစတင္တာ၀န္ယူခ်ိန္မွစ၍ သက္တမ္းကုန္သည့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အထိ အိမ္ရာတိုက္ခန္း တစ္သန္းအၿပီးတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ အိမ္ရာတိုက္ခန္းေပါင္း ႏွစ္သိန္းေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္သည္။

“တစ္ႏွစ္ အိမ္ရာႏွစ္သိန္းမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း (တိုက္ခန္းေပါင္း ၃၆၀၀၀) ေဆာက္လုပ္ေပးမယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္မွာ ၄၀၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ေဆာက္ၿပီးသြားၿပီ။ လ်ာထားခ်က္ထက္ ေက်ာ္တာေပါ့။ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္၊ တန္ဖိုးျမင့္ အိမ္ရာေတြေပါ့။ အခုႏွစ္မွာလည္း ေဆာက္လုပ္ေနဆဲ အိမ္ရာေတြ ရွိပါတယ္” ဟု ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန ျညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးယုခိုင္က ေျပာၾကားသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ႏွစ္အလိုက္ အိမ္ရာထုတ္လုပ္မည့္ အစီအစဥ္ အေနျဖင့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာႏွင့္ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာမ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္း၊ ဧရာ၀တီတိုင္း၊ မေကြးတိုင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း စသည့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ေလးခုတြင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ တိုက္လံုးေရ ၁၅၈ လံုး၊ အခန္းေပါင္း ၄၅၅၀၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ တိုက္လံုးေရ ၂၀၇ လံုး၊ အခန္းေပါင္း ၅၉၀၈ ခန္းႏွင့္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ တိုက္လံုးေရ ၄၀၊ အခန္းေပါင္း ၁၄၅၆ ခန္း စုစုေပါင္းတိုက္လံုးေရ ၄၀၅ လံုး၊ အခန္းေပါင္း ၁၁၉၁၄ ခန္း ေဆာက္လုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

လက္ရိွတြင္ ေျမာက္ဥကၠလာ၊ လိႈင္သာယာ၊ ေရႊျပည္သာ၊ ဒဂုံေတာင္၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ တန္ဖိုးနည္းႏွင့္ တန္ဖိုးသင့္တိုက္ခန္း ၈၆၂ ခန္းကို၀ယ္ယူရန္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္မွ မတ္ ၁၆ ရက္အတြင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနတြင္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ကာ တိုက္ခန္းမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။

တိုက္ခန္းမ်ားကို ၀ယ္ယူရာတြင္ ဘဏ္မ်ားမွ ေခ်းေငြရယူရမည္ျဖစ္ၿပီး ကနဦးေပးသြင္းေငြအျဖစ္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္သည္။

“အိမ္ရာေခ်းေငြျဖင့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ၀ယ္ယူလိုသူေတြဟာ လစဥ္မိသားစုတစ္စုလံုး၀င္ေငြ အနည္းဆံုး သုံးသိန္းရွိရမွာ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာ ၀ယ္ယူလိုသူေတြဟာ လစဥ္မိသားစုတစ္စုလံုး ၀င္ေငြအနည္းဆံုး ငါးသိန္းရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ရာေခ်းေငြ ရယူသူမ်ားမွ ေပးဆပ္ရမည့္ အစီအစဥ္မွာ အိမ္ရာေခ်းေငြျဖင့္ အိမ္ရာ၀ယ္ယူသူေတြဟာ တိုက္ခန္းတန္ဖိုး၏ ရာခုိင္ႏႈန္း ၂၀ ကို ကနဦးေပးသြင္းေငြအျဖစ္ ေပးသြင္းရမွာျဖစ္ၿပီး က်န္ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၀ ကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ အတိုးႏႈန္း ၈ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ အနည္းဆံုး ၁၀ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္ ထုတ္ေခ်းေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေခ်းေငြအရင္းအတိုး ျပန္လည္ေပးသြင္းရန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မွ သတ္မွတ္ထားသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ JICA မွ ခ်မွတ္ထားသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေခ်းေငြျပန္လည္ေပးဆပ္မည့္ အစီအစဥ္မွာကေတာ့ အဆိုပါ ေခ်းေငြသည္ JICA (Two Step Loan) ျဖစ္၍ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသုိ႔ ဆိုင္းငံ့ကာလ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း အတိုးေငြကိုသာ ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၁၁ ႏွစ္ေျမာက္မွစ၍ အရင္းစတင္ေပးဆပ္ကာ ႏွစ္ ၃၀ အတြင္း အေက်ေပးဆပ္ရမည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္အေနျဖင့္ အိမ္ရာေခ်းေငြ ရယူသူမ်ားက လစဥ္အတိုးအရင္း ေပးဆပ္မႈရရွိေငြကို သုံးလတစ္ႀကိမ္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္သို႔ ျပန္လည္ ေပးဆပ္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားအျဖစ္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ေရႊလင္ဗန္း တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ေရႊေပါကၠံ ၁၄ ရပ္ကြက္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာႏွင့္ အျခားအိမ္ရာမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့သည္။

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ေရႊလင္ဗန္းတန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာတြင္ အခန္းေပါင္း ၁၇၆၈ ခန္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ေရႊေပါကၠံ ၁၄ ရပ္ကြက္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာတြင္ အခန္းေပါင္း ၆၂၀ ခန္းႏွင့္ အျခားအိမ္ရာမ်ားတြင္ အခန္းေပါင္း ၁၆၉၈၆ ခန္း ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့သည္။

ယင္းေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ကထက္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ားကို ပိုမိုေဆာက္လုပ္ႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ညႊန္ၾကားစာက ဘယ္လိုထြက္လာတာလဲ

တန္ဖိုးနည္း တိုက္ခန္းမ်ား ၀ယ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေထာက္ခံေပးရမည့္ဆိုသည့္ ညႊန္ၾကားစာမွာ မထြက္မီကပင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား ေ၀ဖန္မႈမ်ားရိွခဲ့သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕က ျပဳလုပ္သည့္ အိမ္ရာေရာင္းခ်ေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းတြင္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ တစ္ခုမွ ဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး သေဘာတူျခင္းျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ သေဘာထားရယူျခင္း မရိွေၾကာင္း ေက်ာက္တံတားမဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာက ေျပာၾကားသည္။

“စာရြက္ယူၿပီး သြားျပေတာ့မွ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က တျခားသူေတြကလည္း ေမးေနတယ္။ ၀န္ႀကီးကို လွမ္းေမးမွ ျဖစ္ေတာ့မယ္ဆိုၿပီး ၀န္ႀကီးကိုေမးရတာ။ အစ္မတို႔ လႊတ္ေတာ္က ေကာ္မတီတစ္ခုက ဥကၠဌနဲ႔ အတြင္းေရးမွဴးကို ေခၚၿပီး ထည့္သြင္းဆံုးျဖတ္တယ္။ သူတို႔လည္း ပါတယ္ေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမဲ့ ဥကၠ႒နဲ႔ အတြင္းေရးမွဴးက လႊတ္ေတာ္ကိုလည္း ျပန္မေျပာဘူး။ မေျပာမိတာ။ တကယ္ေတာ့လည္း ဒါက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုးနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ကိစၥက ေကာ္မတီတစ္ခုရဲ႕ ဥကၠ႒နဲ႔ အတြင္းေရးမွဴးက ဆံုးျဖတ္တယ္ဆိုတာက မရဘူးေလ။ အခ်င္းခ်င္းလည္း မေျပာမိလိုက္တဲ့ အခါက်ေတာ့ စာႀကီးထြက္လာေတာ့ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒လည္း မသိလိုက္ဘူးဆိုတဲ့ ပံုစံျဖစ္သြားတာ။ သိတဲ့အခါက်ေတာ့ အစ္မတို႔က ထိုးရမလို၊ မထိုးရမလိုဆိုေတာ့ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကလည္း စာႀကီးကလည္း ထြက္သြားၿပီ။ မထိုးဘူးဆို ျပန္ရင္လည္း ကိုယ္စားလွယ္ေတြျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔အတြက္ ဒီေလာက္ေတာင္ မလုပ္ခ်င္ဘူးလားဆိုတာက ျဖစ္ဦးမယ္။ ထိုးေပးျပန္ရင္လည္း ကိုယ္စားလွယ္ လက္မွတ္ထိုးေပးရမွာ ကိုယ္စားလွယ္အလုပ္လား။ ဒါ မွန္မမွန္ ကိုယ္စားလွယ္က ဘယ္လိုတာ၀န္ယူႏိုင္မလဲ စတာေတြေပါ့။ ဒါေပမဲ့ စာကေတာ့ ထြက္သြားၿပီ။ အဲဒီေတာ့ မူေလးနည္းနည္းျပင္ဆိုၿပီး လုပ္ရေတာ့တာေပါ့” ဟု ေက်ာက္တံတားမဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာက ေျပာၾကားသည္။

ညြန္ၾကားစာက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ဘာေတြအခက္ေတြ႕ေစသလဲ

ယင္းကဲ့သို႔ အေၾကာင္းၾကားစာ ထြက္ေပၚလာျခင္း မရိွမီကပင္ ရန္ကုန္တိုင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕က ေ၀ဖန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

“အဲဒါမသိခင္ကတည္းက အဲဒီအမိန္႔ ညႊန္ၾကားခ်က္မသိခင္ကတည္းက ေထာက္ခံဖို႔အတြက္ အန္ကယ့္ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ကေတာ့ ေလွ်ာက္လႊာေတြ ပလူပ်ံေအာင္ေရာက္ေနၿပီ။ အန္ကယ္တုိ႔က ေနာက္မွသိရတာပါ။ ယံုယံုၾကည္ၾကည္နဲ႔ ေထာက္ခံဖုိ႔ဆုိတာက အန္ကယ္တုိ႔က မဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္ေတြနဲ႔ ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္လာတာပါ။ ကုိယ့္ဆီအဲဒီမဲဆႏၵက ေထာက္ခံခ်က္လာေတာင္းေတာ့ ကုိယ္စားလွယ္ဘက္ကေန စဥ္းစားၾကည့္ ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ။ ေထာက္ခံခ်က္မေပးဘူးဆုိေတာ့ ဘယ္လုိျဖစ္သြားမလဲ။ ေမးခြန္းေပါင္း သုိ႔ေလာသုိ႔ေလာေတြက အမ်ားႀကီးေပါ့။ အဲဒီေတာ့ အန္ကယ္တုိ႔က ဒီကိစၥေထာက္ခံစာလာလုိ႔ရွိရင္ ဆုပ္လဲဆူး စားလဲ႐ူး။ မေထာက္ခံလုိ႔ ရွိရင္လည္း ျပည္သူကေန ကုိယ္စားလွယ္ကုိ ရြံသြားဦးမယ္ေလ။ အဲဒါေၾကာင့္ အန္ကယ္ အေနကေတာ့ အစုိးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္နဲ႔အစုိးရ မလုပ္သင့္တဲ့ အလုပ္ကုိ လုပ္ခ်လုိက္တာပဲလုိ႔ အန္ကယ္ ရဲရဲ၀ံ့၀့ံ ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) မွ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာၾကားသည္။

တန္ဖုိးနည္း၊ တန္ဖုိးသင့္တုိက္ခန္းမ်ား ၀ယ္ယူရန္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေထာက္ခံခုိင္းျခင္းသည္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားကုိ လက္မွတ္မထုိးေပးပါကလည္း ျပည္သူမ်ား ၿငိဳျငင္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ အဆုိးႏွင့္ အေကာင္း ဒြန္တြဲေနေၾကာင္း လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) မွ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

“အခုဟာက လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အေနနဲ႔ လုပ္ရမယ့္ကိစၥေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ထုိးခိုင္းတဲ့အတြက္ ျပႆနာက ဘာရွိလာႏုိင္လဲဆုိရင္ သူတုိ႔မမွန္လို႔ မထုိးေပးဘူးဆုိရင္ ၿငိဳျငင္လာဖုိ႔ရွိတယ္။ ဟုတ္လုိ႔ ထုိးေပးရတာ ျပႆနာမရွိဘူး။ လူေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက မွန္မွန္ကန္ကန္မွ လာလုပ္ရဲတာပါ။ မမွန္ကန္တာကေတာ့ အနည္းငယ္ ပါလာႏုိင္တယ္။ တစ္ခုပဲ လက္မွတ္ ထုိးခုိင္းတာကုိ အသိမေပးလုိက္ဘူးေပါ့။ အသိေပးရင္ အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးႏုိင္တယ္။ ထုိးတာ ဘာတစ္ခုေတာ့ ေကာင္းလဲဆုိေတာ့ ျပည္သူေတြက ဒီလက္မွတ္တစ္ခု ထုိးေပးဖုိ႔ အဆင့္ဆင့္လုပ္ရတယ္။ ေငြေပးေငြယူေတြခံရတယ္။ အခုဆုိ သူတုိ႔ကုိ ျပန္စစ္ေဆးေပးတယ္။ ဦးတုိ႔ဘက္ျခမ္းက လူေတြကေတာ့ ေတာ္ေတာ္၀မ္းသာေနတယ္။ ဘယ္အရာမဆို အဆုိးနဲ႔အေကာင္း ဒြန္တြဲေနတာေပါ့။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ဘယ္လုိပဲ ေထာက္ခံ ေထာက္ခံ ျပန္ၾကည့္မွာ။ ျပန္ၾကည့္ၿပီးေတာ့မွ မွားယြင္းေနတယ္ဆုိရင္ မေပးဘူးလုိ႔ ေျပာတယ္။ အစ္ကုိတုိ႔ဘက္က လုပ္ငန္းေခ်ာေမြ႕ေအာင္ လုပ္ေပးရတဲ့ သေဘာပဲရွိတယ္။ လုိလုိလားလားပဲ လုပ္ေပးလုိက္ပါတယ္။ ဘယ္အရာမဆုိ အဆိုးနဲ႔အေကာင္းက ဒြန္တြဲေနတယ္” ဟု ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ေထာက္ခံခိုင္းျခင္းေၾကာင့္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကားတြင္ ၀ိဒါဒကြဲျပားစရာမ်ား ရိွလာႏိုင္ေၾကာင္း၊ အစိုးရအာဏာပိုင္ အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည့္ ေျမစာရင္းႏွင့္ စည္ပင္သာယာထံတြင္ ေျမပိုင္ဆိုင္သူစာရင္း အတိအက် မရိွသည့္ေခတ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ အတိအက် မသိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေျမမရိွဟုဆိုကာ ေထာက္ခံေပးရမည္မွာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား နားလည္မႈလြဲမွားႏိုင္သည့္ အေျခအေနပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအနက္ ပုဒ္မ ၃ အား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးေစလိုေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇယ်ာေသာ္က ၎၏လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ Facebook တြင္ ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

‘ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က အိမ္ခန္းေတြ ေရာင္းခ်တဲ့ ေနရာမွာ ‘လိုုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား’ ဆိုၿပီး ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ အဲဒီထဲကမွ ပုဒ္မ ၃ မွာ ေလွ်ာက္ထားသူဟာ အိမ္ (သို႔မဟုတ္) ေျမပိုင္ဆိုင္မႈမရွိေၾကာင္းကို လက္ရွိေနထိုင္တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ရဲ႕ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ေထာက္ခံခ်က္ေပးၿပီး အဲဒါနဲ႔ ပူးတြဲေလွ်ာက္ထားရမယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ ဒီေတာ့လာေလွ်ာက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးမွာ အိမ္ ဒါမွမဟုတ္ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈရွိတယ္။ မရွိဘူးဆိုတာကို လက္ရွိ ေျမစာရင္းနဲ႔ စည္ပင္ေတြကေတာင္ မသိႏိုင္ေသးတာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ ဘယ္လိုလုပ္သိႏိုင္ပါ့မလဲ။ အၾကားအျမင္ရရင္ေတာ့ တစ္မ်ဳိးေပါ့။ ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ ေထာက္ခံခ်က္ ေရးေပးလိုက္တယ္ဆိုပါစို႔။ ေလွ်ာက္ထားသူမွာ မူလပိုင္ဆိုင္တဲ့ အိမ္ ဒါမွမဟုတ္ ေျမ ရွိေနတယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ ေထာက္ခံခ်က္ ေရးမေပးျပန္ဘူးဆိုရင္လည္း အမွန္တကယ္အိမ္။ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ မရွိတဲ့သူေတြအတြက္ နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ အသင့္ေတာ္ဆံုးက စည္းကမ္းခ်က္ပုဒ္မ ၃ ကို ပယ္ဖ်က္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားသူ ကိုယ္တုိင္အမွန္တကယ္ အိမ္ရာေျမပိုင္ဆိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ၀န္ခံကတိျပဳခိုင္း၊ ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားသူေတြကို ျပန္လည္စိစစ္၊ အမွန္တကယ္ အိမ္ရာေျမပိုင္ဆိုင္ျခင္း မရွိတဲ့သူေတြကို ဦးစားေပး၊ ပုိင္ဆိုင္မႈရွိပါလ်က္နဲ႔ ထပ္မံေလွ်ာက္ထားလာတယ္ဆိုရင္ တည္ဆဲဥပေဒနဲ႔ အေရးယူ (ရာဇသတ္ႀကီးပုုဒ္မ ၄၂၀ ရယ္၊ ၄၆၈ ရယ္နဲ႔ေတာ့ ၿငိမယ္ထင္တယ္)။ အဲဒီလိုဆို ပိုသင့္ေတာ္မယ္ ထင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ အခုလို ေဆြးေႏြးရျခင္းဟာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ အိမ္ခန္းမ်ား၀ယ္ယူခြင့္ဆိုင္ရာ စည္းကမ္းမ်ားဟာ အမွန္တကယ္ အိမ္/ေျမ မပိုင္ဆိုင္သူမ်ားကို စိစစ္ၿပီး၊ အိမ္ခန္း၀ယ္ယူခြင့္ေပးလိုတဲ့ ဆႏၵသေဘာထားျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕မွာေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္နဲ႔ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြရဲ႕ၾကားမွာ သေဘာထား ကြဲျပားစရာေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ကာ အခုထုတ္ျပန္ထားတဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ အပိုဒ္ ၃ ကို ျပန္လည္သံုုးသပ္ၿပီး အျမန္ဆံုုး ျပဳျပင္၊ ျပင္ဆင္၊ ေျပာင္းလဲသင့္ပါတယ္လိုု႔ အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးလိုပါတယ္’ ဟု Facebook တြင္ ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ထို႔ျပင္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၾကံဳေတြ႕ရႏိုင္သည့္ ျပႆနာမွာ မိမိ၏ မဲဆႏၵနယ္ေျမ အက်ယ္အ၀န္းေပၚမူတည္ၿပီး အခက္ေတြ႕မည္ျဖစ္သည္။ မဲဆႏၵနယ္ေျမက်ယ္၀န္းပါက အိမ္ရာ၀ယ္ယူခြင့္ ေထာက္ခံစာအား လာယူရာတြင္ မည္သူက အိမ္ပိုင္ရွင္ျဖစ္သလဲ၊ မည္သူက လိမ္လည္ေနသလဲဆိုသည့္ ျပႆနာအား အေျဖရွာရာတြင္ အခက္ေတြ႕ေစႏိုင္သည့္ အေျခအေန ျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ကုိယ္စားလွယ္က ေထာက္ခံတယ္ဆုိတဲ့ အပုိင္းမွာ ကုိယ္မသိရင္ ေထာက္ခံေပးလုိ႔မရဘူး။ ဥပမာ-အိမ္ပုိင္ဆုိင္မႈ မရွိဘူး။ ေျမပုိင္ဆုိင္မႈမရွိဘူး။ ကုိယ္သိရင္ေတာ့ သိတဲ့အတုိင္း ေထာက္ခံလုိ႔ရတာေပါ့ေနာ္။ အဲဒါကလည္း နယ္ေျမေဒသ အက်ယ္အ၀န္းေပၚမူ တည္တယ္။ သိပ္က်ယ္ျပန္႔တဲ့ ေဒသမွာက်ေတာ့ ကုိယ္စားလွယ္ေတြက ဘယ္လုိမွ အေသးစိတ္မသိႏုိင္ဘူး။ နယ္ေျမက်ဥ္းတဲ့ေဒသမွာက်ေတာ့ မသိေသးေသာ္လည္း ကုိယ့္ဆီလာၿပီး ေတာင္းဆုိရင္ စုံစမ္းလုိက္ရင္ သူ႔ရဲ႕ ရာဇ၀င္ကုိ စုံစမ္းလုိက္ႏုိင္တာေပါ့၊ သိလုိ႔ရွိရင္ သိတဲ့အတုိင္း ေထာက္ခံခ်က္ေပးလုိ႔ရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္အေနနဲ႔ကေတာ့ရွင္းတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ ဧရိယာကၿမိဳ႕ထဲဧရိယာ။ ကြၽန္ေတာ့္ဆီမွာ လာေတာင္းရင္ မဲဆႏၵနယ္ေျမမွာ တကယ္ပုိင္ဆုိင္တယ္၊ မပုိင္ဆုိင္ဘူးဆုိတာ အခ်ိန္တုိတုိနဲ႔ရေအာင္ ေလ့လာလုိ႔ရတယ္။ ေလ့လာခ်က္ေပၚမွာ ေထာက္ခံလုိက္မယ္” ဟု မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) မွ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးလွေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေထာက္ခံစာရယူၿပီးပါက ကိုယ္စားလွယ္၏ ေထာက္ခံစာအား ထပ္မံရယူရျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားကို ပိုမိုပင္ပန္းေစေၾကာင္း ဦးလွေဌးက ေျပာၾကားသည္။

“အခုေနာက္ပိုင္းမွာ မူတစ္ခု ေျပာင္းတယ္။ ပုံစံ တစ္ေစာင္ထုတ္လာတယ္။ အဲဒီပုံစံေပၚမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေထာက္ခံရမယ္။ ၿပီးရင္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေထာက္ခံၿပီးေတာ့မွ တုိင္းကုိယ္စားလွယ္က ေထာက္ခံဆုိတဲ့ ပုံစံတစ္ခုထြက္လာတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အယူအဆ ေျပာရရင္ အဲဒီကိစၥမႀကိဳက္ဘူး။ အဆင့္ဆင့္ ျဖစ္လာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျပည္သူက တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ သြားရတယ္” ဟု ဦးလွေဌးက ေျပာၾကားသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ဘာေတြ ဒုကၡေပးေနသလဲ

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အဓိက အခက္ေတြ႕ျခင္းမွာ လိမ္လည္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား ပါ၀င္မလာေစရန္ စိစစ္ရျခင္းျဖစ္သည္။

“အစ္မဆီကို ရာထူးႀကီးႀကီးနဲ႔ အိမ္ပိုင္ယာပိုင္လည္းရိွတဲ့သူတစ္ေယာက္က ဖုန္းဆက္တယ္။ သူ႔ကို ေထာက္ခံေပးလို႔ ရမလားဆိုတာကို ဖုန္းဆက္ေမးတာ။ လူကိုယ္တိုင္ေတာ့ မလာပါဘူး။ အဲဒီလိုေတြ ရိွတယ္” ဟု ေက်ာက္တံတားမဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈအမ်ားဆံုး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တြင္ တစ္ဦးအပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ ေဒၚၾကည္ျပာထံ လာေရာက္ဆက္သြယ္သူႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရိွအခ်ိန္အထိ (မတ္ ၃ ရက္) ျပန္လည္ဆက္သြယ္ျခင္း မရိွေသးေၾကာင္း၊ ယင္းေၾကာင့္ အမည္ႏွင့္ ရာထူးအား ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားျခင္း မျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၃၇ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ရိွသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ တန္ဖိုးနည္းတိုက္ခန္း၊ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာမ်ား ၀ယ္ယူႏုိင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သြားေရာက္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံေပးရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အခက္မေတြ႕ေစရန္ ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္ျဖင့္သာ ေျဖရွင္းေနၾကေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ သိရသည္။

ၿမိဳ႕တြင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေက်ာက္တံတား၊ ပန္းဘဲတန္းစသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေထာက္ခံစာ လာယူသူမ်ားမွာ လက္ရိွအခ်ိန္အထိ နည္းပါးလ်က္ရိွေနၿပီး စည္ပင္သာယာေရးနယ္နိမိတ္ ျပင္ပၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လည္း အလားတူ နည္းပါးေသးေၾကာင္း အဆိုပါၿမိဳ႕နယ္မ်ားရိွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ သိရသည္။

“ဒီဘက္မွာေတာ့ သိပ္မလာေသးဘူး။ ဘာလို႔ဆိုေတာ့ အလုပ္လုပ္ေနရတာက သန္လ်င္မွာ။ သန္လ်င္နဲ႔အနီးဆံုး တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာက ဒဂံုဆိပ္ကမ္းေလာက္ပဲ ရိွတာဆိုေတာ့ အခုထိေတာ့ လာေလွ်ာက္တဲ့ သူနည္းေသးတယ္။ ေမးၾကည့္ေတာ့ သူတို႔အတြက္ အလုပ္သြားအလုပ္ ျပန္အဆင္မေျပႏိုင္တာနဲ႔ မေလွ်ာက္တဲ့သူေတြလည္းရိွတယ္” ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရိွတြင္ ၾကံဳေတြ႕ႏိုင္သည့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မိမိဘာသာ စီမံထားေၾကာင္း၊ မိမိေထာက္ခံေပးလိုက္သူမွ လိမ္လည္ျခင္း မရိွႏုိင္ေစရန္ ေထာက္ခံခ်က္တြင္ အိမ္ပိုင္ရာပိုင္ မရိွသည့္ အေၾကာင္းအား ခံ၀န္ဂတိအျဖစ္ ပူးတြဲ ေရးသားေစကာ လက္မွတ္ထိုးေစေၾကာင္း၊ လိမ္လည္သူ တစ္ေယာက္ေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ အိမ္ပိုင္ရာပိုင္မရိွသူတစ္ဦး ရရိွႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ႏိုင္ထြန္းက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

“အခက္အခဲကေတာ့ မရိွေသးဘူး။ ႐ံုးအဖြဲ႕က လာေလွ်ာက္တဲ့သူေတြကို လက္ခံေပးတယ္။ လိုအပ္တာေလးကို ေက်းရြာရပ္ကြက္ ေထာက္ခံခ်က္ကို ယူလာခိုင္းတယ္။ မျပည့္စံုရင္ ျပန္ယူခိုင္းရတယ္။ အဲဒါေတြကို ႐ံုးအဖြဲ႕က လက္ခံထားၿပီးေတာ့မွ ညဘက္ကို လက္မွတ္ထိုးေပးတယ္။ အခုရက္ပိုင္းမွာေတာ့ သိပ္မမ်ားေသးဘူး။ ေသခ်ာေတာ့ ေမးတယ္။ အဓိကကသားသမီးနဲ႔ပဲေနေန မိဘနဲ႔ပဲေနေန ျပႆနာ မရိွဘူး။ တကယ္အိုးပိုင္အိမ္ပိုင္ မရိွရဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက သြားေနႏိုင္ရမယ္။ မေနႏိုင္ဘဲနဲ႔ေတာ့ မေလွ်ာက္နဲ႔။ ေလွ်ာက္လို႔က်လာရင္ တကယ္သြားေနရမွာ ဆိုၿပီးေျပာေတာ့ သိပ္မေလွ်ာက္ၾကေသးဘူး။ ေထာက္ခံေပးရတာေတာ့ သန္လ်င္ဘက္ကေတာ့ လက္တေလာေတာ့ သံုးဦးပဲရိွေသးတယ္။ ႐ံုးအဖြဲ႕ဘက္မွာေတာ့ တင္ထားတာေတြရိွတယ္။ စိစစ္ေနတုန္းပဲ။ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြကိုလည္း မွာတယ္။ ဒါက တကယ္မရိွတဲ့ သူေတြကို ေပးခ်င္တာျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ေသခ်ာစိစစ္ေပးပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္ကလည္း တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈ အျပည့္နဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုၿပီးမွာထားတယ္။ ျပန္ၿပီးတာ၀န္ယူေပးဖို႔ လိုမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ေျပာထားတယ္။ အခုဟာကေတာ့ ရပ္ကြက္ေရာ၊ ၿမိဳ႕နယ္ေရာ ခံထားတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက လိုအပ္လို႔ ဒီဟာက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ ဘယ္သူကေတာ့ ဘယ္လိုဆိုတာကို စံုစမ္းႏိုင္ေအာင္လို႔ လုပ္ထားတာလည္းရိွတယ္။ အကုန္ျပည့္စံုတယ္ေတာ့ မျဖစ္ဘူးေပါ့။ ေနာက္တစ္ခုကလည္း ေျပာထားရတယ္။ ၀ယ္ယူခြင့္ေပါက္ရင္ စိစစ္ဦးမွာ။ အဲဒီမွာ စိစစ္လို႔ျဖစ္လာတဲ့ ျပႆနာကိုေတာ့ မိမိဘာသာ တာ၀န္ယူရမယ္ဆိုၿပီး ရွင္းျပထားတယ္” ဟု ဦးေအာင္ႏိုင္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အခက္ၾကံဳရသည့္ ကိစၥမွာ သန္းေခါင္စာရင္းကိစၥျဖစ္သည္။ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားမွာ မိဘႏွင့္ ေနစဥ္ကတည္းက ထည့္သြင္းထားသည့္ သန္းေခါင္စာရင္းသာရိွၿပီး ေနထိုင္သည့္ေနရာမ်ား မတူေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားၿပီဆိုပါက အခက္ေတြ႕ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ သိရသည္။

“တခ်ဳိ႕က်ေတာ့ သန္းေခါင္စာရင္း ကိစၥ။ ဒီမွာက ငွားေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ သန္းေခါင္စာရင္းမွာက တျခားၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္ေနတယ္။ မိဘနဲ႔ မခြဲရေသးဘဲနဲ႔ ျဖစ္ေနတာေတြလည္း ရိွတယ္။ အဲဒီအတြက္ကလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ထားတဲ့ Form ေလးမွာဆိုရင္ ဒါက အိမ္ေထာင္စုစာရင္း၊ ဧည့္စာရင္းနဲ႔ေနတာ၊ ဒါက ယာယီသန္းေခါင္စာရင္းနဲ႔ ေနတာလား။ ေနာက္တစ္ခုက မိဘနဲ႔ေနတာလား။ သားသမီးနဲ႔ေနတာလား။ အဲဒါေလးေတြကို ေမးၿပီး ေဖာင္ထဲမွာ ျဖည့္ခိုင္းတယ္။ အဲဒီေဖာင္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘာသာလုပ္တာ ဘယ္သူမွလုပ္တာ မဟုတ္ဘူး။ ႏို႔မို႔ဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္စစ္ရမွာ။ အဲဒါေလးလုပ္ထားေတာ့ လြယ္တယ္။ သူတို႔ကို ေမးၿပီး ျဖည့္လိုက္႐ံုပဲ” ဟု ဦးေအာင္ႏိုင္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕က ကန္႔ကြက္ခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေထာက္ခံခ်က္ ေပးရမည့္ကိစၥမွာ လတ္တေလာတြင္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူ နည္းပါးေနေသးသည့္အတြက္ အခက္အခဲ နည္းေနေသးေသာ္လည္း မ်ားျပားလာပါက အခက္ေတြ႕ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေသာ္လည္း အိမ္ရာမရရိွပါက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား စိတ္၀မ္းကြဲစရာ အေျခအေနမ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ အိမ္ပိုင္ရာပိုင္ရိွသူမ်ားလည္း တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ားကို ေလွ်ာက္ထား၀ယ္ယူခဲ့သျဖင့္ အမွန္တကယ္ အိမ္ရာမရိွသူမ်ား မရခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားလည္း ရိွခဲ့သည္။

လက္ရိွအေျခအေနတြင္ အိမ္ရာ၀ယ္ယူလိုသူမ်ားအတြက္ ႏွစ္ရွည္ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေငြေပးေခ်ႏိုင္သည့္ အားသာခ်က္ေၾကာင့္ စိတ္၀င္စားသူလည္း မ်ားျပားလ်က္ရိွသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လာေရာက္ အေျခခ်ေနထိုင္လိုသူမ်ားအတြက္ အဓိက အေရးႀကီးဆံုးျပႆနာမွာ ေက်ာတစ္ခင္းစာေနရာရရိွေရးပင္ ျဖစ္သည္။

ငွားရမ္းခႀကီးျမင့္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား အိမ္ပိုင္ရရိွေရးအတြက္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား အခက္ေတြ႕ႏုိင္မလားဆိုသည္မွာ ေစာင့္ၾကည္ရမည္ျဖစ္ေပသည္။

လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္ ငါးႏွစ္အတြင္း တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္၊ တန္ဖိုးျမင့္အိမ္ရာ တိုက္ခန္းေပါင္းတစ္သန္း တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး တိုက္ခန္းေလးေသာင္းေက်ာ္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးျဖစ္

ကေနာင္တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-႐ႈိင္းလင္းေအာင္)

လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္ ငါးႏွစ္အတြင္း တစ္ႏိုင္ငံလုံး၌ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္၊ တန္ဖိုးျမင့္အိမ္ရာတိုက္ခန္းေပါင္း တစ္သန္းတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ကာ အိမ္ရာတိုက္ခန္းေပါင္း ေလးေသာင္းေက်ာ္ေဆာက္လုပ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

လက္ရွိအစိုးရ စတင္တာ၀န္ယူခ်ိန္မွစ၍ သက္တမ္းကုန္သည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ အိမ္ရာတိုက္ခန္းတစ္သန္း အၿပီးတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အိမ္ရာတိုက္ခန္းေပါင္း ႏွစ္သိန္းေဆာက္လုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အိမ္ရာႏွစ္သိန္းအနက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ ျဖစ္ေသာတိုက္ခန္းေပါင္း ၃၆၀၀၀ ကို ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက တည္ေဆာက္ေပးမည္ျဖစ္ကာ က်န္ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၀ ကို အစိုးရဌာနမ်ား၊ ပုဂၢလိကတို႔က တည္ေဆာက္ျဖစ္သည္ဟု ၿမိဳ႕ျပ ႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးယုခိုင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

“ငါးႏွစ္စီမံကိန္းမွာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာနဲ႔ အိမ္ရာတစ္သန္းေဆာက္မယ္။ အိမ္ရာတစ္သန္းဆိုေတာ့ တစ္ႏွစ္မွာ အိမ္ရာ ၂ သိန္း ေဆာက္လုပ္မွာေပါ့။ ေဆာက္ဖုိ႔အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနက ေဆာက္ လုပ္တဲ့အိမ္ရာလည္းရွိမယ္။ က်န္တဲ့၀န္ႀကီးဌာနကေဆာက္မယ့္ အိမ္ရာေတြလည္း ရွိမယ္။ တစ္ႏွစ္ အိမ္ရာ ႏွစ္သိန္းမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ရာခိုင္ႏႈန္း  ၂၀ (တိုက္ခန္းေပါင္း ၃၆၀၀၀)ေဆာက္လုပ္ေပးမယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္မွာ ေလးေသာင္းေက်ာ္ေလာက္ ေဆာက္ၿပီးသြားၿပီ။ လ်ာထားခ်က္ထက္ ေက်ာ္တာေပါ့။ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္၊ တန္ဖိုးျမင့္အိမ္ရာေတြေပါ့။ အခုႏွစ္မွာလည္း ေဆာက္လုပ္ေနဆဲအိမ္ရာေတြ ရွိပါတယ္”ဟု ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးယုခိုင္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အၿပီးတည္ေဆာက္မည့္ အိမ္ရာတိုက္ခန္းတစ္သန္းအနက္ ေလးေသာင္းေက်ာ္ကို တည္ေဆာက္ၿပီးစီးသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါေနအိမ္တိုက္ခန္း ေလးေသာင္းေက်ာ္အနက္ ထက္၀က္ခန္႔ကို ေရာင္းခ်ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေျမာက္ဥကၠလာ၊ လိႈင္သာယာ၊ ေရႊျပည္သာ၊ ဒဂုံေတာင္၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ တန္ဖိုးနည္းႏွင့္ တန္ဖိုးသင့္တိုက္ခန္း ၈၆၂ ခန္းကို ၀ယ္ယူရန္အတြက္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္မွ မတ္ ၁၆ ရက္အတြင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနတြင္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားတင္ကာ တိုက္ခန္းမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းတိုက္ခန္းမ်ားကို ၀ယ္ယူခြင့္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ၀င္ေငြနည္း ျပည္သူမ်ား၊ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ပင္စင္ယူသြားသည့္အၿငိမ္းစား၀န္ထမ္းမ်ား၊ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ား စသည့္ျဖင့္ အမ်ဳိးအစားေလးမ်ဳိး ခြဲျခားထားေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း က်ဳးေက်ာ္မ်ားအတြက္ ေရရွည္ေခ်းေငြစနစ္ျဖင့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ၀ယ္ယူႏုိင္ေရး ေျမကို အစိုးရကထည့္၀င္ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဘက္က အိမ္ရာတည္ေဆာက္ရန္ ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ဟုဆို

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိေသာ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း က်ဴးေက်ာ္မ်ားအတြက္ ေရရွည္ေခ်းေငြစနစ္ျဖင့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ၀ယ္ယူႏုိင္ေရးေျမကို အစိုးရက ထည့္၀င္ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဘက္က အိမ္ရာတည္ေဆာက္ရန္ ႏုိင္ငံတကာရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၌ က်င္းပသည့္ ဒုတိယသမၼတ (၁) ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုပြဲ ၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားသည္။

“ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း က်ဴးေက်ာ္ေတြကို စနစ္တက်ေနရာခ်ထားေပးဖို႔ ေဆာင္ရြက္ရပါမယ္။ ဒီေနရာခ်ထားေပးမႈဟာ ေျမကြက္႐ိုက္ၿပီးေတာ့ လယ္ကြင္းလိုေနရာမ်ဳိးမွာ သြားၿပီးထားလို႔ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ သူတို႔ရဲ႕လူမႈဘ၀ေတြ အဆင့္ျမႇင့္တင္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ အိမ္ရာစီမံကိန္းလုပ္ဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီအတြက္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာထိုးၿပီးသားေတြ ရွိတယ္။ စာခ်ဳပ္အဆင့္တက္လွမ္းၿပီး ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈကို ဖိတ္ေခၚၿပီး ေရရွည္ေခ်းေငြစနစ္တစ္ခုနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ရွိပါတယ္။ အိမ္ခန္းရယူတဲ့ သူေတြကလည္း သူတို႔အိမ္ခန္းကို ရယူထားၿပီးတဲ့ အေျခအေနမွာ တျဖည္းျဖည္း ခုနစ္ေသာင္း၊ ရွစ္ေသာင္းေလာက္ ေပးဆပ္ျခင္းအားျဖင့္ အႏွစ္၂၀၊ ၂၅ ေလာက္မွာ ပိုင္ဆုိင္မႈရသြားႏုိင္တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးျဖစ္ဖို႔ အဆင့္ျမႇင့္တင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ အိမ္ရာမ်ားတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ေျမကုိ အစိုးရက ထည့္၀င္ေပးၿပီး လုပ္ငန္းရွင္ဘက္က တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ကြင္းဆက္တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုက ခ်ိတ္ဆက္ေနပါတယ္။ တစ္ခုကို ေျဖရွင္းမယ္ဆိုရင္ တစ္ဖက္က က်ဴးေက်ာ္ကို ရွင္းမယ္ဆိုရင္ က်ဴးေက်ာ္အတြက္ စနစ္တက် ျပင္ဆင္ထားမွ စီမံကိန္းမရွိဘဲ ဒီေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္မႈက ဒီအပံုတစ္ပံုကို တျခားတစ္ေနရာကို ေရႊ႕တာနဲ႔ အတူတူပဲျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း က်ဴးေက်ာ္ ေလးသိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး လိုအပ္ပါက သတင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ေျပးေလးေျပး၊ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား၊ လိမ္လည္စာရင္းသြင္းမႈမ်ားကို စိစစ္မည္ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၉ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရ အဖြဲ႕႐ုံးတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕၏ တစ္ႏွစ္တာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“က်ဴးေက်ာ္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခန္႔မွန္းထားတာ သံုးသိန္းေက်ာ္ေလာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လက္ေတြ႕ ေျမျပင္အေျခအေနမွာ ေလးသိန္းေက်ာ္ေလာက္ရွိပါတယ္။ ဒီထဲမွာရွိတဲ့သူေတြ အားလံုးဟာ က်ဴးေက်ာ္အစစ္အမွန္ ဟုတ္ မဟုတ္ ေသခ်ာစိစစ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လိုအပ္လာမယ္ဆုိရင္ သတင္းတပ္ဖြဲ႕ေတြကိုေပးၿပီး စိစစ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီထဲမွာ ေျပးေလးေျပးလိုမ်ဳိး ပါေနတာမ်ဳိးေတြ၊ ဒါမွမဟုတ္ ဒီနယ္ေျမေတြအတြင္းမွာ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္သူေတြ ရွိေနတာမ်ဳိးေတြ က်ဴးေက်ာ္မဟုတ္ဘဲ အစိုးရအဖြဲ႕ကို လိမ္လည္စာရင္းသြင္းေနတဲ့ အေျခအေနေတြမ်ဳိးေတြကို စိစစ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ဴးေက်ာ္ေတြကို စနစ္တက်ေနရာခ်ထားေပးဖို႔အတြက္ အင္မတန္မွ စိတ္၀င္စားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ UNHABITAT နဲ႔ ညႇိႏိႈင္းၿပီး ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းေတြကပါ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္တဲ့ က်ဴးေက်ာ္မ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေရးကိစၥကို ႀကိဳးပမ္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ဴးေက်ာ္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္သစ္တစ္ရပ္ အတြက္လည္း ဧရိယာတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ဖို႔အတြက္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ ျပဳေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ စနစ္တက်ေနရာခ်ထားေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ေရႊျပည္သာ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္းရွိ တစ္ခန္းလွ်င္ အနိမ့္ဆံုး က်ပ္ ၁၀၉ သိန္းမွ အျမင့္ဆံုး က်ပ္ ၁၇၄ သိန္းၾကားတန္ဖိုးရွိ တိုက္ခန္းမ်ားကို လက္ငင္းေငြေခ်စနစ္ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ တိုက္႐ိုက္ေရာင္းခ်မည္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေရႊျပည္သာ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္းရွိ တစ္ခန္းလွ်င္  အနိမ့္ဆံုးက်ပ္ ၁၀၉ သိန္းမွ အျမင့္ဆံုး က်ပ္ ၁၇၄ သိန္းၾကားရွိ တိုက္ခန္းမ်ားကို လက္ငင္း ေငြေခ်စနစ္ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ တိုက္႐ိုက္ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ ေဆာင္ရြက္သည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ စက္မႈလမ္း ႏွင့္ ပိေတာက္လမ္းေထာင့္ ေရႊျပည္သာတန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္းရွိ ရွစ္ခန္းတြဲ ေျခာက္ထပ္တိုက္ RC အေဆာက္အအံုေလးလံုးမွ တစ္ခန္းလွ်င္ ၄၉၀ စတုရန္းေပရွိ အခန္းမ်ား ကို ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေျမညီထပ္ရွိအခန္းတစ္ခန္းလွ်င္ က်ပ္ ၁၇၄ သိန္း၊ ပထမထပ္ရွိအခန္းတစ္ခန္းလွ်င္  က်ပ္ ၁၅၄ သိန္း၊ ဒုတိယထပ္ရွိအခန္းတစ္ ခန္းလွ်င္ က်ပ္ ၁၄၄ သိန္း၊ တတိယထပ္ရွိ အခန္းတစ္ခန္းလွ်င္ က်ပ္ ၁၃၃ သိန္း၊ စတုတၳ ထပ္ရွိ အခန္းတစ္ခန္းလွ်င္ က်ပ္ ၁၂၂ သိန္း၊  ပဥၨမထပ္ရွိအခန္းတစ္ခန္းလွ်င္ က်ပ္ ၁၀၉ သိန္းျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ေရာင္းခ်မည့္ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္ႏွင့္ တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာမ်ားကို ႏွစ္ရွည္အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏုိင္ရန္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ မည္သည့္ ဘဏ္ခြဲတြင္မဆို အိမ္ရာစုေဆာင္းေငြစာရင္း  (Housing Savings Account) ကို က်ပ္ေငြ ၁၀,၀၀၀ ႏွင့္စတင္၍ဖြင့္လွစ္ၿပီး မိမိ၀ယ္ယူလိုေသာ တိုက္ခန္းတန္ဖိုး၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀  ကိုျပည့္မီေအာင္ CHD ဘဏ္တြင္ စုေဆာင္းထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား ၀ယ္ယူရန္အ တြက္ တိုက္ခန္းတန္ဖိုး၏ ကနဦးေပးသြင္းေငြကို ယခင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ မွ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ အထိ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး က်န္သည့္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၀ ကို ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြျဖင့္ ေရာင္း ခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

လစဥ္စုေဆာင္းရမည့္ ေငြပမာဏကို သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိဘဲ မိမိ၀င္ေငြေပၚ မူတည္၍ လစဥ္ပံုမွန္ စုေဆာင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စုေဆာင္းထားစဥ္တြင္လည္း မိမိစုေဆာင္းေငြအေပၚ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အတိုးရရွိမည္ျဖစ္သည္။

အစိုးရႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအသင္းတို႔ပူးေပါင္းကာ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ အငွားအိမ္ရာႏွင့္ အျခားအေရာင္းအိမ္ရာမ်ားပါ၀င္ၿပီး အိမ္အခန္းေပါင္း ၇၀၀ ခန္႔ရွိသည့္ ကနဦးတန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္း (Pilot Project) ကို ၿမိဳ႕ႀကီးသံုးခုတြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး စီမံကိန္းလ်ာထားခ်က္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ၿပီးစီမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန မွ သိရသည္။