ပုေလာၿမိဳ႕နယ္ရွိ Myanmar Thai Rubber Joint Cooperation ၏ ေရာ္ဘာစက္႐ံုမွ ထြက္ရွိေသာ အနံ႔ဆိုးဒဏ္ကို ေဒသခံမ်ား ဆိုးရြားစြာ ခံစားေနရၿပီး က်န္းမာေရး စိုးရိမ္စရာျဖစ္ေန

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိတ္ခ႐ိုင္ ပုေလာၿမိဳ႕နယ္ရွိ Myanmar Thai Rubber Joint Cooperation ၏ ေရာ္ဘာစက္႐ံုမွ ထြက္ရွိလာေသာ အနံ႔ဆိုးဒဏ္ကို ေဒသခံမ်ား ဆိုးရြားစြာ ခံစားေနရၿပီး က်န္းမာေရးအတြက္ စိုးရိမ္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

ဇြန္ ၁၄ ရက္မွ စတင္က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ န၀မပံုမွန္ အစည္းအေ၀း တတိယေျမာက္ေန႔တြင္ ပုေလာမဲ ဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္မင္း (ခ) ဦးဖိုးမင္းက ပုေလာၿမိဳ႕နယ္ ၾကဲေက်းရြာအုပ္စု ဘုတ္ေခ်ာင္းေက်းရြာရွိ  Myanmar Thai Rubber Joint Cooperation ေရာ္ဘာအေစးခံ ကုမၸဏီအား ေျမယာအျခားနည္း အသံုးျပဳခြင့္ႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ တရား၀င္ခြင့္ျပဳထားျခင္း ရွိ မရွိႏွင့္ ဆိုးရြားလွသည့္ ေရာ္ဘာ အနံ႔ဆိုး ထြက္မႈကို တားဆီးကာကြယ္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိ သိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းခ့ဲေၾကာင္း၊ Myanmar Thai Rubber Joint Cooperation ေရာ္ဘာအေစး၀ယ္ အေစးခဲ ကုမၸဏီကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ကုမၸဏီမွာ ပုေလာ-သမုတ္ကား လမ္းေဟာင္း၏ နံေဘးတြင္ရွိကာ ကုမၸဏီ၏ အေရွ႕ဘက္မ်က္ႏွာစာ ကားလမ္းတစ္ဖက္တြင္ ဘုတ္ေခ်ာင္း အေျခခံပညာ မူလတန္းေက်ာင္း၊ ေတာင္ဘက္ႏွင့္ အေနာက္ဘက္တြင္ အိမ္ေျခ ၁၀၀ ခန္႔ႏွင့္ လူဦးေရ ၄၀၀ ခန္႔ရွိ ဘုတ္ေခ်ာင္း ေက်းရြာတည္ရွိေၾကာင္း၊ စက္႐ံုမွထြက္ရွိလာသည့္ အနံ႔ဆိုးမ်ားမွာ ပတ္၀န္းက်င္ တစ္ခုလံုး မခံႏိုင္ေအာင္ ဆိုးရြားေနၿပီး အနီးရွိ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ရြာအတြင္း ေနထို္င္သူမ်ား အနံ႔ဆိုးဒဏ္ကို ခံစားေနရကာ ကုမၸဏီရွိ အလုပ္သမားမ်ားလည္း အနံ႔ဆိုးဒဏ္ေၾကာင့္ က်န္းမာေရး ထိခိုက္ကာ ေဆးကုသမႈမ်ား ခံယူေနရေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္၌ ေမးခြန္းေမးျမန္းရာတြင္ ေျပာၾကားသည္။

“၎ေရာ္ဘာေစး အရည္၀ယ္အေစးခဲတ့ဲ စက္႐ံုက ထြက္လာတ့ဲ အနံ႔ဆိုးဟာ ပတ္၀န္းက်င္ တစ္ခုလံုး မခံရပ္ႏိုင္ေအာင္ ဆိုးရြားလွပါတယ္။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အနံ႔ဆိုးကာကြယ္ရန္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ ေနတယ္လို႔ေတာ့ ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေနာက္ေျမာက္ေလ တိုက္လာတ့ဲ အခါဆိုရင္ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ အေရွ႕ေလတိုက္တ့ဲ အခါမ်ိဳးမွာ ရြာထဲရွိ ျပည္သူမ်ား မေနႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အနံ႔ဆိုးဒဏ္ကို ခံစားေနၾကရပါတယ္။ မႏွစ္တုန္းကဆိုလွ်င္ အ.မ.က ဘုတ္ေခ်ာင္းရွိ ဆရာမမ်ားနဲ႔ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ေအာ့အန္မူးလဲတ့ဲအထိ ျဖစ္ၾကရပါတယ္။ စက္႐ံုရဲ႕ အေနာက္ဘက္ မ်က္ႏွာစာမွာ စုပံုထားတ့ဲ ေရာ္ဘာေခ်းမ်ားကို သိမ္းက်ံဳးလဲလွယ္တ့ဲ အခ်ိန္မ်ားမွာ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၎စြန္႔ပစ္ေရဆိုး စုေဆာင္းတ့ဲ ကန္မ်ားအတြင္းရွိ ေရမ်ားကို ဒလက္ပန္ကာမ်ားျဖင့္လည္ၿပီး အနံ႔ထုတ္တ့ဲ အခါမ်ားမွာဆိုလွ်င္ တစ္ရြာလံုး မေနႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ခံစားေနၾကရပါတယ္” ဟု ပုေလာမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္မင္း (ခ) ဦးဖိုးမင္းက ေျပာၾကားသည္။

၎၏ ေမးျမန္းမႈကို တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေမာင္က ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ Myanmar Thai Rubber Joint Cooperation ၏ စိုက္ပ်ိဳးေျမ ဧရိယာ ၇၈၆ ဒသမ ၅၈ ဧကမွာ ဗင္းေတ့ခ်္ကုမၸဏီမွ ဦးစိုင္းသန္းေအာင္ အမည္ျဖင့္ ေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္မတီထံမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၃၃၆ ဒသမ ၈၂ ဧက ႏွင့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ၄၄၉ ဒသမ ၇၆ ဧက စုစုေပါင္း ၇၈၆ ဒသမ ၅၈ ဧကအား ရာဘာစိုက္ပ်ိဳး လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိထားေၾကာင္း၊ ၂၃.၁၂.၂၀၁၅ ရက္တြင္ ဗင္းေတ့ခ်္ကုမၸဏီမွ Myanmar Thai Rubber Joint Cooperation Ltd., ထံ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရာ ယေန႔အထိ  ရာဘာပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ အေစးလွီးျခင္းမ်ား လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိကာ ယင္းေျမဧရိယာ အနက္မွ ၈ ဒသမ ၅၀ ဧက ခန္႔အား စက္႐ံုေျမအျဖစ္ အသံုးျပဳထားလ်က္ရွိၿပီး လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိသူမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ပုဂၢလိက စက္မႈလုပ္ငန္းဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ပုဂၢလိကစက္႐ံု မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ေရး ေလွ်ာက္ထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္ကို သိရေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ Myanmar Thai Rubber Joint Cooperation Ltd., အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ အမ်ဳိးသား စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဦးစီးဌာနမွ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ (749) FE/2013-2014 အရ Myanmar Thai Rubber Joint Cooperation Ltd., အေနျဖင့္ ကုမၸဏီလက္မွတ္ ရရွိထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွ ၈.၄.၂၀၁၈ ရက္စြဲျဖင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔အမွတ္ (၇၀၅/၂၀၁၄) ျဖင့္ ရာဘာစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ရာဘာအေစးျခစ္ျခင္း၊ Air Dried Sheet Concentrated Latex ႏွင့္အျခားတန္ဖိုးျမင့္ ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းအား ႏွစ္ ၅၀ လုပ္ငန္းခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆိုးရြားလွသည့္ ရာဘာအနံ႔ဆိုးထြက္မႈကို တားဆီးကာကြယ္ရန္ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ Myanmar Thai Rubber Joint Cooperation Ltd., ရာဘာအေစး စက္႐ံုသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈ မရွိေစေရးအတြက္ ကနဦး ပတ္၀န္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ (IEE) ႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ (EMP) ကို Green Myanmar Enviromental Service Co.,Ltd ႏွင့္ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ၿပီး သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာနသို႔  တင္ျပထားဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဦးျမင့္ေမာင္က ဆက္လက္ေျဖၾကားသည္။

၀န္ႀကီးဦးျမင့္ေမာင္က စက္႐ံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ IEE ႏွင့္ EMP ေရးဆြဲရာတြင္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ရမည့္ အပိုင္းမ်ားပါ အျပည့္အစံုပါၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းအစီအစဥ္မ်ားအေပၚ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားမည္ ဆိုပါက ေျမျပင္၌ ဆိုးရြားလွသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ ရွိႏိုင္မည ္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔အေနျဖင့္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား အေပၚတြင ္ထပ္မံ၍ ေျမျပင္ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒႏွင့္မညီပါက အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားခ့ဲသည္။

 

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးသုိ႔ လာမည့္ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း မဟာဓာတ္အားလိုင္း ေရာက္ရွိေတာ့မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္မီး တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၃၅ က်ပ္မွ က်ပ္ ၅၀ အတြင္းျဖင့္ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာၾကား

ၿမိတ္ၿမိဳ ႔ ျမင္ကြင္း

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးသုိ႔ လာမည့္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း မဟာဓာတ္အားလိုင္း ေရာက္ရွိေတာ့မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္မီး တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၃၅ က်ပ္မွ က်ပ္ ၅၀ အတြင္းျဖင့္ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္က ေျပာၾကားသည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ဇြန္ ၄ ရက္တြင္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ရွိ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ လူမႈစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ လာေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ လွ်ပ္စစ္မီးေစ်းႏႈန္း တျဖည္းျဖည္း တက္လာေနၿပီး တစ္ယူနစ္လွ်င္ က်ပ္ ၄၀၀ ေက်ာ္အထိ ေရာက္ရွိလာကာ ေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္းအရ လွ်ပ္စစ္မီတာခမ်ား ထပ္တိုးလာဖြယ္ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံမ်ားကလည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သလို တိုင္းအစိုးရမွလည္း လွ်ပ္စစ္ေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္က်ဆင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေနအထားမ်ားကို ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“၃၅ က်ပ္၊ ၅၀ ေလာက္နဲ႔ ရႏိုင္တယ္။ မဟာဓာတ္အားလိုင္းကေတာ့ ကြၽန္မထင္တယ္။ လိုင္းဆြဲေနၿပီ ေမာ္လၿမိဳင္ကေနၿပီးေတာ့ တစ္ႏွစ္ခြဲ၊ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ၾကာမယ္။ အဲဒါၿပီးရင္ေတာ့ ၃၅ က်ပ္ေလာက္နဲ႔ ရႏိုင္ပါလိမ့္မယ္” ဟု တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအေနထားတြင္ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း မီတာခ ႏႈန္းထားမ်ားကို တစ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ တစ္ၿမိဳ႕ပင္ ညီမွ်စြာ ေပးေဆာင္ရျခင္း မရွိဘဲ ထား၀ယ္တြင္ တစ္ယူလွ်င္က်ပ္ ၂၀၀ ေက်ာ္သာရွိၿပီး ၿမိတ္ခ႐ိုင္ႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္တြင္ ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္စြာျဖင့္ သံုးစြဲေနရေၾကာင္း၊ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၄၀၅ က်ပ္၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်ပ္ ၄၃၀၊ ေမာေတာင္ၿမိဳ႕တြင္ ၅၁၅ က်ပ္ အထိရွိေနၿပီး ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ ပလံုးတံုတံုး ေက်းရြာတြင္ တစ္ယူနစ္ က်ပ္ ၉၀၀ အထိ ျပည္သူမ်ား ေပးေဆာင္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

“ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ျဖစ္တဲ့ ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွာ ေရလုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ အမ်ားႀကီး ၀င္ေရာက္လာဖို႔ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ လွ်ပ္စစ္မီး ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈေၾကာင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ လက္တြန္႔ေနၾကတယ္။ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အရမ္းနစ္နာတယ္။ ဂက္စ္ထြက္တဲ့ေဒသျဖစ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္မီးကို ဒီဇယ္ဆီနဲ႔ ေမာင္းေနရတယ္။ လာမယ့္ ေျခာက္လအတြင္းမွာ ဒီထက္တက္လာဖို႔ ရွိေသးတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက လုပ္ေဆာင္ေနေပမယ့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ဒါကိုအခုထိ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိေသးဘူး။ ေဒသအေနနဲ႔ အရမ္းနစ္နာပါတယ္” ဟု ၿမိတ္ၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္ အေနျဖင့္ စတင္တာ၀န္ယူသည့္ အခ်ိန္တြင္ တနသၤာရီၿမိဳ႕ရွိ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း လွ်ပ္စစ္မီတာခ တစ္ယူနစ္လွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀ ေအာက္ရရွိရန္ အစိုးရသက္တမ္း ငါးႏွစ္အတြင္း အၿပီးေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ကတိျပဳ ေျပာၾကားထားသည္။

လာမည့္ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း မဟာဓာတ္အားလိုင္း ေရာက္ရွိၿပီး လွ်ပ္စစ္မီး တစ္ယူနစ္ လွ်င္ ၃၅ က်ပ္မွ က်ပ္ ၅၀ အတြင္း ရရွိႏိုင္မည္ဟု ေျပာၾကားခ်က္အရ အစိုးရသက္တမ္း ကုန္ဆံုးမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကတိေပး ေျပာၾကားခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ ရွိ မရွိကို ေဒသခံမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမႈ အေျခအေနတြင္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ေအာက္ဆံုးတြင္ ရွိေနၿပီး ႏိုင္ငံတကာစြမ္းအင္ ေအဂ်င္စီ၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာအရ လွ်ပ္စစ္မီး မရွိသူ ၂၃ သန္း ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕တြင္ အုန္းလက္တက္ခုတ္သူတစ္ဦး ဓာတ္လိုက္ေသဆံုး

ဓာတ္ပုံ – ဖုိးေဇာ္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ ရွမၼလည္ဆြဲရပ္ကြက္ ေမွ်ာ္အင္းလမ္းေပၚရွိ ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္း၀င္း အတြင္းတြင္ ဇြန္ ၁ ရက္ မနက္ပိုင္းက အုန္းလက္တက္ခုတ္သူတစ္ဦး ဓာတ္လိုက္ေသဆံုးခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

ဇြန္ ၁ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခန္႔တြင္ ၎ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္း၀င္းအတြင္း လမ္းနံေဘးရွိ အုန္းပင္ေပၚသို႔တက္၍ ဦးခ်စ္ေမာင္က အုန္းလက္တက္ခုတ္ရာ အနီးရွိ 33KV (ထား၀ယ္-သရက္ေခ်ာင္း) ဓါတ္အားလိုင္းေပၚသို႔ အုန္းလက္ျပဳတ္က်သျဖင့္ ယင္းအုန္းလက္အား ဆြဲယူရာမွ ဓာတ္လိုက္ကာ ေသဆံုးခ့ဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာသို႔ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕က ကယ္ဆယ္ေရးယာဥ္မ်ားႏွင့္ ဇမၺဴသီရိ အေရးေပၚ လူနာတင္ယာဥ္အဖြဲ႕မ်ားက သြားေရာက္ကူညီခ့ဲၿပီး အုန္းပင္ေပၚရွိ ႀကိဳးတန္းလန္းျဖင့္ ဓာတ္လိုက္ကာ ေသဆံုးေနသူကို ကရိန္းယာဥ္ျဖင့္ သယ္ယူခ့ဲရေၾကာင္း သိရသည္။

“မနက္က ခရစ္ယာန္ေက်ာင္းနားမွာ လူစည္ေနေတာ့ ပထမယာဥ္တိုက္မႈ ျဖစ္တယ္ပဲထင္တာ။ ေနာက္မွ အုန္းပင္ေပၚမွာ ဓာတ္လိုက္ၿပီး ႀကိဳးတန္းလန္းနဲ႔ ေသေနတာကို ေတြ႕တာ။ သူကအုန္းပင္ေပၚ အုန္းလက္တက္ခုတ္ေတာ့ အုန္းလက္က ဓာတ္ႀကိဳးေပၚ က်တယ္ထင္တယ္။ အဲဒါကိုဖယ္ဖို႔ လက္နဲ႔ ဆြဲလိုက္တုန္း အခုလို ဓာတ္လိုက္သြားတယ္လို႔ ယူဆတယ္။ ဓာတ္ႀကိဳးေတြကလည္းကာ ဗာႀကိဳးေတြ မဟုတ္ေတာ့ အခုလုိျဖစ္သြားတာ” ဟု အခင္းျဖစ္ပြားရာ ေနရာအနီးတြင္ ေနထိုင္သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ဓာတ္လိုက္မႈေၾကာင့္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ ၀ဲကြၽန္းေညာင္ရမ္းရပ္ကြက္ေန ဦးခ်စ္ေမာင္ (၅၀ ႏွစ္) မွာ အခင္းျဖစ္ရာတြင္ ေသဆံုးခ့ဲၿပီး ၎၏႐ုပ္အေလာင္းအား ထား၀ယ္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုထံ တင္ပို႔ကာ စစ္ေဆးေနေၾကာင္း၊ ၎မွာ အုန္းလက္မ်ား တက္ခုတ္ရာ လွ်ပ္စစ္မီးႀကိဳးေပၚသို႔ အုန္းလက္ျပဳတ္က်၍ အုန္းလက္အား လက္ျဖင့္ဆြဲယူရာမွတစ္ဆင့္ ဓာတ္လိုက္ေသဆံုးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရၿပီး ယင္းေသဆံုးမႈအား ထား၀ယ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ ေသမႈေသခင္း အမွတ္စဥ္ (၁၈/၂၀၁၈) ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္၍ စစ္ေဆးေနသည္ဟု ထား၀ယ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ သိရသည္။

ထား၀ယ္ေဒသအတြင္း သြယ္တန္းထားေသာ ဓာတ္အားလိုင္း အမ်ားစုမွာ ကာဗာႀကိဳးမ်ား မဟုတ္သည့္အျပင္ ေနအိမ္မ်ား၊ သစ္ပင္မ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ သြယ္တန္းထားေသာေၾကာင့္ မိုးရာသီ၌ လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္မႈအေပၚ ေဒသခံမ်ား အေနျဖင့္ စိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ လွ်ပ္စစ္တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ား အနီးရွိ သစ္ပင္မ်ားကို ရွင္းလင္းေနေသာ္လည္း ယခုလပိုင္းအတြင္း ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားအတြင္း သြယ္တန္းထားေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားေပၚ၌ မၾကာခဏေရွာ့ျဖစ္၍ မီးေလာင္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခ့ဲသျဖင့္ ေဒသခံမ်ားအၾကား စိုးရိမ္မႈမ်ား ျမင့္တက္ေနသည္ဟု သိရသည္။

 

ပင္လယ္ျပင္အတြင္း ကမ္းနီးငါးဖမ္းေလွငယ္မ်ား လုိင္စင္ႏွင့္ ဂရန္အခက္အခဲေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမလုပ္ကုိင္ရဲေတာ့ဘဲ ေကာ့ေသာင္းဆိပ္ကမ္းသုိ႔ အစင္းေရ ရာႏွင့္ခ်ီ ျပန္လည္၀င္ေရာက္

ေကာ့ေသာင္းဆိပ္ကမ္းသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည့္ ကမ္းနီးငါးဖမ္းေလွငယ္ အခ်ဳိ႕ကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ ပင္လယ္ျပင္အတြင္း ငါးဖမ္းဆီးျခင္း လုပ္ကိုင္ေနသည့္ တံငါေလွကေလးမ်ားမွာ ငါးဆက္လက္ မဖမ္းဆီးရဲေတာ့ဟုဆိုကာ ဆိပ္ကမ္းသို႔ အမ်ားအျပား ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္လာေၾကာင္း သိရသည္။

ပင္လယ္ျပင္အတြင္း ငါးဖမ္းဆီးျခင္း လုပ္ကိုင္ေနသည့္ တံငါေလွကေလးမ်ားမွာ ေလွဂရန္ႏွင့္ စက္ဂရန္လြဲမွားမႈ တခ်ဳိ႕ရွိေနၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားမွ ေမလအကုန္ပိုင္းအထိ ဂရန္ထုတ္ေပးျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံရႏိုင္ေၾကာင္း၊ ပင္လယ္ျပင္အတြင္း စစ္ေဆးမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည့္ သတင္းမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမလုပ္ကိုင္ ရဲေတာ့ဘဲ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ ဆိပ္ကမ္းသို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကမ္းနီးငါးဖမ္း ေလွကေလးမ်ားမွာ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ ေရႊဟသၤာရပ္ကြက္ ကမ္းနီးငါးဒိုင္အနီးသို႔  ေမ ၂၃ ရက္မွစတင္ၿပီး တျဖည္းျဖည္း ျပန္လည္၀င္ေရာက္ လာေနေၾကာင္း ေရလုပ္သားမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

“ေလွအတိုင္းအတာနဲ႔ စက္က လြဲေနတယ္။ ဂရန္ကလည္း အရင္တုန္းကဆိုရင္ သံုးလပိုင္းကုန္ရင္ ထုတ္ေပးၿပီ။ အခုက ငါးလပိုင္းကုန္လာၿပီ ေျခာက္လပိုင္းထဲကို ေရာက္ေတာ့မယ္။ ေလွအတိုင္းအတာကိုေတာ့ စက္နဲ႔ ေလွကို ေရေၾကာင္းက တိုင္းတာေပးထားတာ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ကို မခ်ေပးဘူး။ တံငါသည္ေလးေတြရဲ႕ ေလွက ဂရန္နဲ႔ လြဲေနေတာ့ ငါးမဖမ္းဆီးရဲဘူး ျဖစ္ေနၾကတယ္။ ဒီေလွကေလးေတြက မိသားစု တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ တိုင္းရင္းသား ေလွကေလးေတြပါ။ ေလွတစ္စင္းမွ မိသားစု ခုနစ္စုေလာက္က မွီခိုၿပီး လုပ္ကိုင္ေနၾကရတာပါ။ အခုငါးဖမ္းနားေနရေတာ့ စား၀တ္ေနေရး အဆင္မေျပ ၾကေတာ့ဘူး။ ေက်ာင္းဖြင့္ရာသီကလည္း ေရာက္လာေနၿပီ။ အခက္အခဲေတြ အရမ္းၾကံဳေနရတယ္။ ငါးထြက္ဖမ္းဖို႔ကလည္း စိုးရိမ္ေနရတယ္။ ထြက္လိုက္၊ ျပန္၀င္ေျပးလိုက္ ျဖစ္ေနၾကတယ္။ အဲဒီေတာ့ တံငါသည္ ေလးေတြအတြက္ ကမ္းနီးဂရန္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကမ္းလတ္ဂရန္ပဲျဖစ္ျဖစ္ တရား၀င္ ခ်ေပးေစခ်င္ပါတယ္” ဟု ေရလုပ္သားမ်ားအဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္လြင္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအေနအထားတြင္ ေကာ့ေသာင္းဆိပ္ကမ္းသို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာေသာ ကမ္းနီးေလွကေလးမ်ားမွာ အစီးေရ ၃၀၀ ေက်ာ္အထိရွိေနၿပီး ပင္လယ္ျပင္အတြင္းႏွင့္ ငါးစခန္းမ်ားသို႔ ျပန္လည္ မထြက္ခြာရဲ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ပင္လယ္ျပင္ အတြင္းမွာေတာ့ ငါးဖမ္းရာသီ ပိတ္လိုက္ၿပီဆိုေတာ့ သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ရာခိုင္ႏႈန္းအလိုက္ ဖမ္းဆီးျခင္း ရွိ၊ မရွိကို ငါးဖမ္းေလွႀကီးေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္။ ငါးဖမ္းေလွငယ္ေလးေတြမွာလည္း ခြင့္ျပဳထားတဲ့ စာရြက္စာတမ္းနဲ႔ အမွန္တကယ္ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ေလွဂရန္၊ စက္ဂရန္ေတြ ကိုက္ညီမႈ ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးေနပါတယ္။ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ အတြင္းမွာရွိတဲ့ ငါးဖမ္းေလွ အားလံုးကို စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟု တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္တြင္ ကမ္းနီးလုပ္ကိုင္ေနသည့္ တံငါေလွအစင္းေရ ၇၀၀ ေက်ာ္ ရွိေနၿပီး ၃၀၀ ေက်ာ္မွာ ဆိပ္ကမ္းသို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ကာ ငါးဖမ္းဆီးျခင္းမရွိဘဲ ရပ္နားထားေၾကာင္း၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ အနီးနားရွိ ကြၽန္းမ်ားတြင္လည္း ဆိုက္ကပ္ရပ္နားထားသည့္ တံငါေလွကေလး မ်ားစြာလည္း ရွိေနေၾကာင္း ေရလုပ္သား တစ္ဦးက ေမ ၂၆ ရက္တြင္ Eleven Media သို႔ ေျပာၾကားသည္။

ၿမိတ္၊ ထား၀ယ္၊ ေကာ့ေသာင္းေရျပင္ ငါးဖမ္းကြက္မ်ားတြင္ ငါးဖမ္းဆီးျခင္း လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကမ္းနီးငါးဖမ္း ေလွကေလးမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္၊ ေလွဂရန္ႏွင့္ ျမင္းေကာင္ေရ (ေလွစက္) မ်ား ကိုက္ညီမႈ မရွိသည့္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေနၿပီး စစ္ေဆးမႈရွိပါက ဖမ္းဆီးခံရႏိုင္သည့္ အေနအထား ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေရလုပ္သားမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနမွ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အထိ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ အသစ္ျပန္လည္ လဲလွယ္ျပဳလုပ္ ေပးေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ ေမလကုန္သည္အထိ ျပန္လည္လဲလွယ္ေပးျခင္း မျပဳလုပ္ ေပးေသးသည့္အတြက္ ငါးဖမ္းေလွငယ္မ်ားမွာ ပင္လယ္ျပင္အတြင္း မထြက္ခြာရဲဘဲ ဆိပ္ကမ္းသို႔ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

နယ္လွည့္ေဆးကုေပးသည္ ဟုဆိုကာ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ တညက္ေက်းရြာမွ ေရႊထည္မ်ား လိမ္လည္သြားသည့္ ဗိေႏၵာဆရာ အတုအား ဖမ္းဆီးရမိ

နယ္လွည့္ေဆးကုေပးသည္ ဟုဆိုကာ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ တညက္ေက်းရြာမွ ေရႊထည္မ်ား လိမ္လည္သြားသည့္ ဗိေႏၵာဆရာ အတုအား ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ေမ ၂၅ ရက္တြင္ ပလၿမိဳ႕တိုရြာတြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿမိတ္ခ႐ိုင္ ပုေလာၿမိဳ႕နယ္ ပလၿမိဳ႕တိုရြာ မွ ဗိေႏၵာဆရာ အေယာင္ေဆာင္ မင္းမင္းစိုး ၄၂ ႏွစ္ (ဘ) ဦးစိုးျမင့္ ဆိုသူမွာ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ တညက္ေက်းရြာသို႔ ေမ ၂၂ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ေရာက္ရွိလာၿပီး ဆန္မန္းျဖင့္ ေဆးကုသေပးမည္ ဟုဆိုကာ ေရႊထည္မ်ား လိမ္လည္သြားျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္အား အလယ္တန္းျပ ဆရာမတစ္ဦးက မသကၤာသျဖင့္ သြားေရာက္ ၾကည့္စစ္ေဆးရာမွ လိမ္လည္မႈ ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“နယ္လွည့္ၿပီး ေဆးလိုက္ကုေပးတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ဒူးနာေနတဲ့သူေတြ ရွိသလားလို႔ေမးတယ္။ ဦးဘတုတ္က ဒူးနာေနတဲ့သူကို ေခၚေပးလိုက္ ပထမေတာ့ ႏွိပ္ေပးမယ္ထင္ တယ္။ ဒါေပမဲ့ မႏွိပ္ေပးဘဲနဲ႔ ဒါက လူလုပ္ထားတယ္ (အပမွီ) ေရႊရည္စိမ္ၿပီး ေပးေသာက္ရမယ္ဆိုၿပီး ေရႊပုတီးကို ေတာင္းလိုက္တယ္ ၿပီးေတာ့ ေရစိမ္ၿပီး ေပးေသာက္တယ္။ ေနာက္ထပ္ေရာဂါကုသမား တစ္ေယာက္က မသီတာလို႔ေခၚတဲ့ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးရဲ႕သမီးေလးပါ။ အသက္ ငါးႏွစ္ျပည့္ေနေပမယ့္ ႏႈတ္ထိုင္းေနတယ္ စကားေျပာတာ ထစ္ေနတယ္။ အဲဒီသမီးေလးကို နဂါးသိုက္က လာတယ္ဆိုၿပီး ေရႊရည္စိမ္ ေသာက္ရမယ္လို႔ ေျပာတယ္။ အဲဒီေတာ့ မသီတာက သူ႔လည္ပင္းမွာရွိတဲ့ ေရႊပုတီး တစ္က်ပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ေလးကို ျဖဳတ္ၿပီး ဗိေႏၵာဆရာကို ေပးလိုက္တယ္။ ဦးဘတုတ္ကလည္း သူတို႔အိမ္က ေရႊ ၇ ဒသမ ၆ ဂရမ္ (ငါးမူးသား) ကိုေပးလိုက္တယ္။ ဒါကိုလည္း ေရထဲမွာစိမ္ၿပီး ေပးေသာက္လိုက္တယ္။ အဲဒီေရႊေတြကို ကာယကံရွင္ေတြကို ျပန္မေပးဘဲနဲ႔ ဆန္ကို ထပ္ေတာင္းတယ္။ ႏို႔စည္ဗူး ကိုးဗူး (တစ္ျပည္ေက်ာ္) ရွိတဲ့ဆန္ထဲကို အခုနက ေရႊတစ္က်ပ္ေက်ာ္ႏွင့္ ငါးမူးသား ေရႊေတြကို ပလတ္စတစ္အိတ္ထဲထည့္ၿပီး ျမႇဳပ္လိုက္တယ္။ ဒီအထုပ္ထဲမွာ ဘာေတြထည့္ထားလဲ ဆိုတာကို ဘယ္သူ႔မွ မေျပာနဲ႔။ ဒါကိုညေန ၃ ေက်ာ္မွ ျဖည္ရမယ္လို႔ ေျပာတယ္ၿပီးေတာ့ သူက ျပန္သြားတယ္။ ရြာကလူေတြ မျဖည္ရဲဘူး။ ဒါကို ကြၽန္မက မယံုတဲ့အတြက္ ဒီအထဲမွာ မရွိႏိုင္ေတာ့ဘူး။ တကယ္လည္း ျဖည္ၾကည့္ေတာ့ အထဲမွာ ေရႊေတြ မရွိေတာ့ဘူး။ အဲဒါမွ ကြၽန္မတို႔က တရားခံေနာက္ကို လိုက္တယ္။ မိနစ္ ၂၀ ေလာက္ၾကာမွ လိုက္တယ္ဆိုေတာ့ မမိလိုက္ဘူး” လို႔ ဆန္မန္းထုပ္အား သြားေရာက္ ျဖည္ၾကည့္သူ ေဒၚစႏၵာစိုး (အလယ္တန္းျပ- တညက္ေက်းရြာ) က ေျပာၾကားသည္။ အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္အား ရြာသားမ်ားက လိုက္လံစံုစမ္းရာ တပိုရြာတြင္ ယခုကဲ့သို႔ လိုက္လံလိမ္လည္ေနသူတစ္ဦး ရွိေနေၾကာင္း သတင္းအရ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကို တိုင္တန္းခဲ့ရာ ေမ ၂၅ ရက္က ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေမ ၂၅ ရက္မွာ ပလရဲကင္းမွဴး ဒုရဲအုပ္ ထက္ေအာင္ေရႊ ဦးေဆာင္တဲ့အဖြဲ႕က အဲဒီဗိေႏၵာဆရာ ေနအိမ္မွာ သြားေရာက္ ဖမ္းဆီးခဲ့တာပါ။ ပုေလာၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားပါတယ္။ အခုကြၽန္ေတာ္တို႔ တရားခံကို သြားေရာက္ေခၚယူၿပီး ေတာင္ရွည္နယ္ေျမ ရဲစခန္းမွာ အမႈဖြင့္ အေရးယူမွာပါ။ တညက္ရြာမွာ ႏွစ္ဦးအလိမ္ခံလိုက္ရတယ္။ ကိုေလးလံုးရွမ္းေရႊ ၇ ဒသမ ၆ ဂ၇မ္ႏွင့္ ၁၆ ဒသမ ၅၅ ဂရမ္ အလိမ္ခံလိုက္ရတာပါ” လို႔ ေတာင္ရွည္နယ္ေျမရဲစခန္းမွဴး ရဲအုပ္ေအးႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။ အဆိုပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆးဆရာ အေယာင္ေဆာင္ကာ ေရႊထည္မ်ား လိမ္ယူသြားသည့္ မင္းမင္းစိုး ၄၂ ႏွစ္ (ဘ) ဦးစိုးျမင့္ ပလၿမိဳ႕တိုရြာေနသူအား ေတာင္ရွည္နယ္ေျမ ရဲစခန္းမွ ( ပ ) ၁၀/၂၀၁၈၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၄၂၀ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ အေရးယူထားေၾကာင္း သိရသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈက်ဴးလြန္သည့္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းအား အေရးယူရန္ ဖမ္းဆီးခြင့္ေတာင္းခံလာပါက ခြင့္ျပဳခ်က္အျမန္ေပးရန္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ညႊန္ၾကား

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕႐ုံးကုိ ေတြ႕ရစဥ္

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က အဂတိလိုက္စားမႈ က်ဴးလြန္သည့္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းကို အေရးယူရန္ ဖမ္းဆီးခြင့္ေတာင္းခံလာပါက ခြင့္ျပဳခ်က္အျမန္ေပးသြားရန္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအားလံုးသို႔ ေမ ၁၀ ရက္က ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး၏ ဧၿပီ ၉ ရက္ ရက္စြဲပါ စာအမွတ္ ၅ (၁) (၀၀၅)/၆/သမၼတ႐ံုးျဖင့္ ေပးပို႔လာသည့္စာအရ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ တိုင္ၾကားခံရသူမ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ ့ျဖင့္ စစ္ေဆးခ်ိန္မွ တရား႐ံုးသို႔ တရားစြဲဆို တင္ပို႔ခ်ိန္အတြင္း ႀကိဳတင္သိရွိၿပီး ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ျခင္းေၾကာင့္ တရားခံေျပးမႈျဖစ္စဥ္မ်ား မ်ားျပားလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းတစ္ဦးကို တရားစြဲဆိုအေရးယူရန္ႏွင့္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈ ခြင့္ျပဳရန္ကိစၥတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္း အႀကီးအမွဴးထံ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းလာပါက ခြင့္ျပဳခ်က္ကို အျမန္ေပးသြားရန္ အေၾကာင္းၾကားလာသျဖင့္ သိရွိလိုက္နာ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ အေၾကာင္းၾကားပါသည္ဟု တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေကာင္းစံဦး လက္မွတ္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည့္ ညႊန္ၾကားစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“အခုက အဂတိလိုက္စားမႈေကာ္မရွင္က တစ္ခုခုျဖစ္တယ္ဆိုရင္ ထြက္ေျပးသြားၾကတယ္။ ဌာနဆိုင္ရာတခ်ဳိ႕ေပါ့။ ဥပမာ-တမူးခ႐ိုင္မွာ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္က တိုင္တယ္။ အမႈစစ္ေနရင္း တန္းလန္းမွာ သူ႔ကို အဂတိလိုက္စားမႈေကာ္မတီက လာေျဖရွင္းဖို႔ ဆင့္ေခၚေတာ့ မေျဖရွင္းဘဲ ထြက္ေျပးသြားတယ္။ အဲဒီလိုကိစၥမ်ဳိးေတြ လာတယ္ထင္တယ္။ အဲဒီလိုမ်ဳိးမျဖစ္ဖို႔အတြက္ အဂတိလိုက္စားမႈေကာ္မရွင္က စစ္ေဆးေတြ႕ရွိလို႔ အမွန္တကယ္ အေရးယူဖို႔လိုတယ္ဆိုရင္ သက္ဆိုင္ရာဌာနက ၾကန္႔ၾကာေအာင္မလုပ္ဖို႔၊ ဖမ္းတ့ဲဟာကို ခြင့္ျပဳတယ္ဆိုၿပီး သက္ဆိုင္ရာဌာနက ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ အမိန္႔ထုတ္ေပးဖို႔ ဒီစာကိုထုတ္ရတာ” ဟု တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေကာင္စံဦးက ေျပာၾကားသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က တိုင္ၾကားလာမႈမ်ားအရ စစ္ေဆးရန္လိုအပ္၍ ဆင့္ေခၚလာပါက သက္ဆိုင္ရာဌာန အႀကီးအကဲက အထက္အဆင့္ဆင့္သို႔ တင္ျပ၍ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူေနမည္ဆိုပါက အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္မွ စစ္ေဆးမႈတြင္ မတားဆီးရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမရွိဘဲ လ်င္ျမန္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးထံမွ ညႊန္ၾကားလာျခင္းျဖစ္ၿပီး တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္မွ ေခၚယူစစ္ေဆးသည့္အမႈ မရွိေသးေၾကာင္း ဦးေကာင္းစံဦးက ေျပာၾကားသည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း ႏွစ္ခုတြင္ သံုးစြဲထားသည့္ ပစၥည္းမ်ား အရည္အေသြး မျပည့္မီေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိ၍ ကုမၸဏီႏွစ္ခုအား လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းေစခ့ဲ

တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ အစိုးရဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္

တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ၿပီးခ့ဲ သည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အစိုးရအဖြဲ႕ရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း ႏွစ္ခု၌ သံုးစြဲထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားမွာ အရည္အေသြး မျပည့္မီေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရ၍ ကုမၸဏီႏွစ္ခုကို လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္း ေစခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခ့ဲသည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္က တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က လုပ္ငန္းရပ္နားခိုင္းခ့ဲသည့္ ကုမၸဏီႏွစ္ခုမွာ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ အစိုးရအဖြဲ႕ ရန္ပံုေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းႏွစ္ခု၌ အသံုးျပဳထားသည့္ တည္ေဆာက္ေရး ပစၥည္းမ်ား အရည္အေသြး မျပည့္မီမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းကုမၸဏီမ်ားကို ခြင့္ျပဳထားသည့္ လုပ္ငန္းတန္ဖိုးကို ျပန္လည္ေပးေလ်ာ္ေစသည့္ ဒဏ္႐ိုက္ေသာ အေရးယူမႈမ်ဳိး မရွိေသာ္လည္း ကုမၸဏီက အေဆာက္အအံုအတြက္ သံုးစြဲထားေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးသံုး ပစၥည္းမ်ား၏ တန္ဖိုးကိုသာ တြက္ခ်က္၍ ျပန္လည္ေပးအပ္ကာ ဒဏ္႐ိုက္သည့္အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းရပ္နား ခိုင္းခ့ဲေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးၾကည္လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔လက္ထက္မွာ Black List ကုမၸဏီက မရွိသေလာက္ပဲ။ ဒါေပမဲ့ လက္ရွိလုပ္ေနတ့ဲ အလုပ္မွာ အရည္အေသြး မျပည့္လို႔ ရပ္နားခိုင္းလိုက္တ့ဲ ကုမၸဏီေတြေတာ့ ရွိတယ္။ အလုပ္ကို ဆက္မလုပ္ခိုင္းဘဲ ရပ္နားခိုင္းလိုက္တ့ဲ အေနအထားမ်ဳိးေတာ့ရွိတယ္။ Black List သြင္းတာမ်ဳိးေတာ့မရွိဘူး။ ၿပီးခ့ဲတ့ဲႏွစ္မွာ လုပ္ငန္းရပ္ခိုင္းလိုက္တ့ဲ ကုမၸဏီႏွစ္ခုရွိတယ္။ ကုမၸဏီနာမည္ကေတာ့ သူ႔ရဲ႕သိကၡာရွိေသးေတာ့ မေျပာလိုဘူး။ ရပ္နားခိုင္းလိုက္တ့ဲ ကုမၸဏီကို ထပ္ၿပီးေဆာက္လုပ္ခြင့္ ေပးမလား ဆိုတာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က တည္/ေကာ္အဖြဲ႕ အဆံုးအျဖတ္ထက္ တကယ္လို႔ သူတင္ဒါ၀င္ၿပိဳင္တ့ဲ အခ်ိန္မွာ တင္ဒါမွာ သူ႔ရဲ႕ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအေပၚမွာ ၾကည့္ၿပီးေတာ့ Cabinet က ဆံုးျဖတ္မွာေပါ့။ တင္ဒါယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွာ အမွတ္ေတြ ေလ်ာ့သြားႏိုင္တာေပါ့။ ဒါက စဥ္းစားသံုးသပ္ရမယ့္ အခ်က္ထဲ ပါသြားတာေပါ့” ဟု တိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးၾကည္လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။ ထို႔ျပင္ လာမည့္ ဘ႑ာႏွစ္မ်ားတြင္လည္း အစိုးရအဖြဲ႕  ရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၌ အရည္အေသြး မျပည့္မီေၾကာင္း စစ္ေဆး၍ ေတြ႕ရွိပါက လုပ္ငန္းကို ရပ္နားေစမည္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယ တင္ဒါေအာင္ျမင္သည့္ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာဌာနသို႔ အပ္ႏွံၿပီး ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ သြားေစမည္ဟု ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ Black List သြင္းျခင္းခံရသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွာ ၿပီးခ့ဲသည့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီ ႏွစ္ခု၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီသံုးခုႏွင့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီ ႏွစ္ခုရွိခ့ဲၿပီး လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈ၊ ေက်းလက္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ စသည့္ဦးစီးဌာနမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားမွ တင္ဒါေခၚယူ လုပ္ကိုင္ေစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ခ့ဲသည့္ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍ ျပည္ေထာင္စု/တိုင္း ေဒသႀကီး ေငြလုံးေငြရင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား စိစစ္ၾကပ္မတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း စိစစ္ေရးေကာ္မတီက တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးတြင္ မွတ္ပုံတင္ေစခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

 

ေရငုပ္ခရီးစဥ္ႏွင့္ Aventure ခရီးစဥ္အေနျဖင့္ စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တက္ခဲ့သည့္ ၾကက္ေမာက္ကြၽန္းႏွင့္ ေညာင္ဦးဖီးကြၽန္း အပါအ၀င္ ေကာ့ေသာင္းရွိ ကြၽန္းမ်ားသို႔ ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြား သုံးသိန္းေက်ာ္ ၀င္ေရာက္

ၿမိတ္ကြၽန္းစုအတြင္းရွိ စမတ္ကြၽန္း (ခ) ပါပန္႔ကြၽန္းသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ခရီးသြားမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေဇာ္မိုးဦး(ၿမိတ္))

ေရငုပ္ခရီးစဥ္ႏွင့္ Aventure ခရီးစဥ္ အေနျဖင့္ စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တက္ခဲ့သည့္ ၾကက္ေမာက္ကြၽန္း၊ ၁၁၅ ကြၽန္းႏွင့္ ေညာင္ဦးဖီးကြၽန္း အပါအ၀င္ ေကာ့ေသာင္းရွိ ကြၽန္းမ်ားသို႔ ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံျခားခရီးသြား သံုးသိန္းေက်ာ္ ၀င္ေရာက္မႈမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ ျမန္မာေငြက်ပ္ ၆၃၃ သိန္းေက်ာ္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာန (ေကာ့ေသာင္း) မွ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးအာကာထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ႏွစ္စဥ္ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြား ၀င္ေရာက္မႈ မ်ားလာသည့္ ကြၽန္းစုမ်ားသို႔ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြား၀င္ေရာက္မႈ ၂၇၂၈၂၁ ဦးမွ ေဒၚလာ ၄၂၇၆၄၀ ႏွင့္ က်ပ္ ၇၆၅၀၀၀၀၀၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြား ၃၂၆၄၂၃ ဦး မွ ေဒၚလာ ၆၃၀၅၅၀ ႏွင့္ က်ပ္ ၇၅၉၃၀၀၀၀၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံျခားခရီးသြား ၃၄၀၁၆၀ မွ ေဒၚလာ ၆၁၃၂၀၀ ႏွင့္ က်ပ္ ၆၃၃၉၀၀၀၀ ရရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ၿမိတ္ကြၽန္းစုကို ဟိုးအရင္ႏွစ္ေတြက ႏိုင္ငံျခားခရီးသြား ဧည့္သည္ေတြ သိပ္သတိမထားမိၾကပါဘူး။ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ သတိထားမိတာက ေလးငါးႏွစ္ေလာက္ပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ၿမိတ္ကြၽန္းစုမွာ ခရီးစဥ္အသစ္ေတြ ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔လည္း ရွိတယ္လို႔ၾကားတယ္။ ဥေရာပ ႏိုင္ငံသားေတြအျပင္ ထိုင္းလူမ်ဳိးေတြ အမ်ားဆံုး လာပါတယ္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းဖို႔ကေတာ့ ဥေရာပႏုိင္ငံသားေတြက ေျပာစရာကို မလိုပါဘူး။ သူတို႔ကေတာင္ ျပန္သင္ေပးသြားတာေတြ ရွိေသးတယ္။ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြကိုပဲ ေျပာစရာရွိပါတယ္။ ထိုင္းတို႔ စင္ကာပူတို႔ဆိုရင္ စည္းကမ္းပိုင္းက လိုအပ္တယ္” ဟု ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ၿမိတ္ကြၽန္းစုသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ရြက္ေလွကုမၸဏီမ်ားက ေရငုပ္ခရီးစဥ္ႏွင့္ Aventure ခရီးစဥ္ဟူ၍ ခရီးစဥ္မ်ား ေရးဆြဲေရာင္းခ်လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ၿမိတ္ကြၽန္းစုသို႔ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ား တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ စက္တပ္ရြက္ေလွမ်ား ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ေလ့လာမႈ မ်ားလာၿပီး အဆိုပါ စက္တပ္ရြက္ေလွမ်ားကို တိုင္းရင္းသားပိုင္ ရြက္ေလွလုပ္ငန္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ ရြက္ေလွလုပ္ငန္းမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး လာေရာက္ လည္ပတ္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္လည္ပတ္မႈ အဆင္ေျပေစရန္ စက္တပ္ရြက္ေလွလုပ္ငန္း ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားသားပိုင္ ကုမၸဏီ ၁၄ ခုႏွင့္ ႏုိင္ငံသားပိုင္ ကုမၸဏီ သံုးခုကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံသားပိုင္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လာေသာ ခရီးသည္မ်ားကို ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္အထိ ေဒၚလာ ၅၀ ႏွင့္ ၿမိတ္ခ႐ိုင္အထိ ေဒၚလာ ၈၀ ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ရြက္ေလွ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လာသည့္ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားမ်ားကို ၀င္ေၾကးအျဖစ္ ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္အတြင္း တစ္ဦးလွ်င္ ေဒၚလာ ၁၀၀၊ ၿမိတ္ခ႐ိုင္အထိ ေဒၚလာ ၁၅၀ ႏွင့္ ေလးညအိပ္ ငါးရက္ထက္ပိုပါက ရက္ပိုေၾကးအျဖစ္ ခရီးသြား တစ္ဦးလွ်င္ တစ္ရက္ ေဒၚ လာ ၂၀ ႏႈန္း ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ၿမိတ္ကြၽန္းစုမ်ားသည္ ကြၽန္းစုမ်ား နီးကပ္စြာ တည္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏုိင္မႈ နည္းပါးျခင္း၊ ကြၽန္းမ်ားေပၚ၌ လူေနမႈ နည္းပါးျခင္းႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားစြာ မပ်က္မစီး တည္ရွိျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္ လည္ပတ္ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ၿမိတ္ကြၽန္းစုရွိ ကြၽန္းမ်ားသို႔ ခရီးသြားပါက အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား မဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေၾကာင့္ လူတစ္ဦးလွ်င္ တစ္ပတ္ ေနထိုင္မႈ ကုန္က်စရိတ္ ေဒၚလာတစ္သိန္းခန္႔ ကုန္က်ႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။

ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ရွားပါးငါးမ်ဳိးစိတ္ျဖစ္သည့္ ငါးမန္းဖေလာင္း (Whale Shark) ႏွစ္ေကာင္ကို ေသဆံုးလ်က္ ဖမ္းဆီးရမိ

ဖမ္းဆီးရမိေသာ ငါးမန္းဖေလာင္းကို ဓမင္းဆိပ္ကမ္းေျခတြင္ ေတြ႕ရစဥ္ (Photo – Myoe Myoe)

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း၌ ရွားပါးငါးမ်ဳိးစိတ္ျဖစ္သည့္ ငါးမန္းဖေလာင္း (Whale Shark) ႏွစ္ေကာင္အား ေသဆံုးလ်က္ ဖမ္းဆီးရမိခ့ဲၿပီး ဓမင္းဆိပ္ကမ္းေျခသို႔ ဆြဲယူလာခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခ့ဲသည့္ ေမ ၁၃ ရက္ ညေနပိုင္းက အရွည္ ၁၇ ေပႏွင့္ လံုးပတ္ ၁၀ ေပခန္႔ရွိေဒသအေခၚ ၀ဇီေပ်ာက္ ဟုေခၚသည့္ ငါးမန္းမ်ဳိး ႏြယ္၀င္ငါးကို ပင္လယ္အတြင္း ခ်ထားသည့္ က်ားပါးစပ္ပိုက္အတြင္း ဖမ္းဆီးရမိခ့ဲေၾကာင္း၊ ၎ငါးမွာ ပိုက္အတြင္း ၀င္တိုးမိ၍ ေသဆံုးခ့ဲၿပီး ငါးဖမ္းစက္ေလွျဖင့္ ဓမင္းဆိပ္ေက်းရြာ ကမ္းေျခသို႔ ဆြဲယူလာခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဓမင္းဆိပ္ေက်းရြာေန ေဒသခံထံမွ သိရသည္။

“ငါးက တနဂၤေႏြေန ့ ညေန ၅ နာရီခြဲမွာ ကမ္းစပ္ကိုေရာက္လာတယ္။ ဒီငါးက ပိုက္ထဲကို၀င္တယ္။ ပိုက္ထဲကို၀င္ၿပီးေတာ့ ႏုန္းမူးၿပီး ေသသြားတယ္။ ပင္လယ္ထဲမွာေထာင္ထားတ့ဲ က်ားပါးစပ္ပိုက္ထဲကို ၀င္တိုးမိၿပီး ျဖဳတ္မရလို႔ ကမ္းကိုဆြဲသြင္းလာတာ။ ေလးလပိုင္းကေန အခုငါးလပိုင္းအထိ ဒီလိုငါးမိေနတာ ေလးေကာင္ရွိၿပီ။ အခုမိတ့ဲေကာင္က အရွည္ ၁၇ ေပနဲ႔ လံုးပတ္ ၁၀ ေပရွိတယ္။ ငါးကမရွိေတာ့ဘူး။ ဌာနဆိုင္ရာကို အေၾကာင္းၾကားတယ္။ သူတို႔ကို ဘယ္လုိလုပ္မလဲေမးေတာ့ သူတို႔က သတင္းရၿပီးေတာ့ ရၿပီဆိုၿပီး ေျပာလို႔ ငါးကိုေျမျမႇဳပ္ပစ္လိုက္တယ္။ ဘက္ဟိုးနဲ႔ နက္နက္တူးၿပီး ျမႇဳပ္လိုက္တယ္။ ဒီလပိုင္းထဲမွာ ကမ္းကိုေရာက္လာတ့ဲ ငါးေလးေကာင္စလံုး ဓမင္းဆိပ္ကမ္းေျခမွာ လာတင္တာပါ။ ဒီေကာင္ေတြက ေဆာ့ရင္းေဆာ့ရင္းနဲ႔ ေရတိမ္ပိုင္းကို ေရာက္လာတ့ဲအခ်ိန္ ႏုန္းမူးၿပီးေတာ့ အျပင္ျပန္မထြက္ႏိုင္ဘူး” ဟု ဓမင္းဆိပ္ေက်းရြာေဒသခံ ကိုမိုးႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ဖမ္းဆီးရမိခ့ဲေသာ ငါးမန္းဖေလာင္းကို ဓမင္းဆိပ္ကမ္းေျခတြင္ ေတြ႕ရစဥ္ (Photo : Myoe Myoe)

ယခုႏွစ္ ဧၿပီလကုန္ပိုင္းမွ ေမလလယ္ပိုင္းအထိ ရက္ ၂၀ ခန္႔အတြင္း ဓမင္းဆိပ္ေက်းရြာကမ္းေျခသို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ ျမန္မာအေခၚ ငါးမန္းဖေလာင္း ဟုေခၚေသာ ငါးမန္းေလးေကာင္မွာ အရွည္ ၁၅ ေပမွ ေပ ၂၀ ခန္႔အတြင္းရွိခ့ဲၿပီး ယင္းအနက္တစ္ေကာင္မွာ ကမ္းေျခသို႔ ေသဆံုး၍ လာေရာက္ေသာင္တင္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ကာ က်န္သံုးေကာင္မွာ ပင္လယ္ျပင္အတြင္း ခ်ထားသည့္ က်ားပါးစပ္ ငါးဖမ္းပိုက္အတြင္း ၀င္တိုးမိရာမွ ျပန္မထြက္ႏိုင္ဘဲ ႏုန္းမူး၍ ေသဆံုးသျဖင့္ ကမ္းစပ္သို႔ ဆြဲယူလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အဲဒီငါးကို ျမန္မာအေခၚ ငါးမန္းဖေလာင္း၊ ငါးမန္းႀကီးလို႔လည္း ေခၚတယ္။ သိပၸံအေခၚကေတာ့ Rhincidom၊ ႏိုင္ငံတကာအေခၚကေတာ့ Whale Shark လို႔ေခၚတယ္။ ဒီမွာေတာ့ ၀ဇီေပ်ာက္လို႔ေခၚတယ္။ တစ္ေနရာနဲ႔ တစ္ေနရာ အေခၚအေ၀ၚ မတူဘူး။ အမ်ားအားျဖင့္ ငါးမန္းဖေလာင္းလို႔ေခၚတယ္။ ကိုယ္မွာ အစက္အေျပာက္ေလးေတြ ပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ ဒီလိုကမ္းေျခပိုင္းမွာေနတယ္။ လူကိုအႏၲရာယ္မေပးဘူး။ အဓိက ငါးနီတူတို႔လို ငါးအေသးေလးေတြစားတယ္။ သူ႔မွာ သြားအႀကီးေတြမပါဘူး။ ရွားပါးတ့ဲငါးမ်ဳိးစိတ္ပါ” ဟု တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္ေရႊက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ရွားပါးမ်ဳိးစိတ္ျဖစ္သည့္ ငါးမန္းဖေလာင္းေခၚ Whale Shark ကုိဖမ္းယူ၊ သတ္ျဖတ္၊ အေႏွာင့္အယွက္ျပဳျခင္း၊ သယ္ယူသိုေလွာင္၍ လက္၀ယ္ထားရွိ ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳရန္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနက ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၈ ရက္ ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေၾကညာစာအမွတ္ ၂/၀၁ ျဖင့္ တားျမစ္ထားၿပီး တားျမစ္ခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္ပါက ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ငါးလုပ္ငန္း ဥပေဒအရ ေထာင္ဒဏ္သံုးႏွစ္အထိျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္က်ပ္တစ္သိန္း အထိျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလံုးျဖစ္ေစ အေရးယူ ခ်မွတ္ျခင္း ခံရႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။ ယင္းငါးမ်ဳိးစိတ္မွာ ကမ္းနီးေရတိမ္ပိုင္းႏွင့္ ပင္လယ္ေရေမွာ္မ်ား ေပါမ်ားသည့္ေနရာတြင္ ေနထိုင္ေလ့ရွိၿပီး ငါးနီတူ (ေဒသအေခၚ ေရၾကည္ငါး) က့ဲသို႔ေသာ ငါးအေသးမ်ားကိုသာ စားသံုးေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ၎ငါးမွာ ေစ်းကြက္၀င္ ငါးအမ်ဳိးအစား မဟုတ္သည့္အတြက္ စီးပြားျဖစ္ ဖမ္းေလ့မရွိဘဲ မေတာ္တဆ ဖမ္းမိျခင္းမ်ားသာရွိကာ အရွည္ ေပ ၄၀ ခန္႔အထိရွိေၾကာင္း ဦးျမင့္ေရႊက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခ့ဲသည့္ ေမ ၁၀ ရက္ကလည္း ေရျဖဴ ၿမိဳ႕နယ္၏ အေနာက္ဘက္ ပင္လယ္ျပင္အတြင္း ခ်ထားသည့္ က်ားပါးစပ္ ငါးဖမ္းပိုက္ အတြင္း၌ အရွည္ေပ ၂၀ ခန္႔ရွိ ငါးမန္းဖေလာင္းတစ္ေကာင္ ဖမ္းဆီးရမိခ့ဲၿပီး ဓမင္းဆိပ္ေက်းရြာ ကမ္းေျခသို႔ သယ္ယူလာခ့ဲဖူးေၾကာင္း သိရသည္။

 

လုပ္ငန္းအၿပီးမသတ္မီၿပိဳက်ခ့ဲသည့္ ဆန္းခ်ီေခ်ာင္းေရထိန္းေက်ာက္စီ နံရံကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တာ၀န္ရွိသူမ်ား လႊတ္ေတာ္၌လာေရာက္ရွင္းလင္း

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ထား၀ယ္ၿမိဳ႕  တြင္ၿပီးခ့ဲသည့္ ဧၿပီ ၁၂ ရက္က လုပ္ငန္းအၿပီး မသတ္မီ ၿပိဳက်မႈျဖစ္ပြားခ့ဲသည့္ ဆန္းခ်ီေခ်ာင္းေရ ထိန္းေက်ာက္စီနံရံကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တာ၀န္ရွိသည့္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕က ေမ ၂ ရက္တြင္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္၌ လာေရာက္ရွင္းလင္းခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕၏ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္ေငြ က်ပ္ ၃၉၄ သန္း (၃၉၄၀ သိန္း)ျဖင့္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ အရွည္ ၇၆၀၀ ေပ (တစ္ ဖက္လွ်င္ ေပ ၃၈၀၀ စီ) ႏွင့္ အျမင့္ ခုနစ္ေပရွိ ဆန္းခ်ီေခ်ာင္းေက်ာက္စီနံရံ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ၿပီးခ့ဲသည့္ႏွစ္ ဇူလိုင္က စတင္တည္ေဆာက္ခ့ဲၿပီး အေခ်ာသတ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ အေျခအေနတြင္ ေခ်ာင္း၏ေအာက္ဘက္၌ ေက်ာက္စီနံရံေပ ၁၀၀ ခန္ ့ၿပိဳက်မႈ ျဖစ္ပြားခ့ဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို ့ျဖစ္ပြားခ့ဲၿပီးေနာက္ ေရထိန္းေက်ာက္စီ နံရံတည္ေဆာက္ေနမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွ ေခၚယူေမးျမန္းခ့ဲၿပီး ၎လုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ားအား ျပည္သူမ်ားထံသို႔ ခ်ျပေပးရန္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေျပာၾကားခ့ဲေသာေၾကာင့္ ထား၀ယ္ေဒသရွိ ေဒသခံ CSOs မ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားကို တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းခန္းမသို႔ ဖိတ္ၾကားကာ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ထပ္မံရွင္းလင္းခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ထား၀ယ္ျမစ္ႏွင့္ဆန္းခ်ီ ေခ်ာင္း၀ဆံုရာႏွင့္ ကမ္းနားလမ္းမေပၚရွိ တံတားအၾကားတြင္ တစ္ဖက္လွ်င္ ေပ ၄၀၀ အရွည္ရွိေက်ာက္စီ နံရံေပ ၈၀၀ ရွိၿပီး ယင္းေနရာ၌ ေက်ာက္စီနံရံေပ ၁၀၀ ၿပိဳက်သြားခ့ဲၿပီးေနာက္ ေပ ၈၀၀ စလံုးအားျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရန္စည္ပင္ သာယာေရးအဖြဲ႕ က ဒီဇိုင္းသုံးမ်ဳိးျပန္လည္ ေရးဆြဲခ့ဲေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ေက်ာက္စီနံရံၿပိဳက်မႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕က ဖြဲ႕စည္းေပးထားသည့္ ဆန္းခ်ီေခ်ာင္း ေျမထိန္းနံရံႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕က ၎ေပ ၈၀၀ ေနရာတြင္ အသစ္ေရးဆြဲထားသည့္ ဒီဇိုင္းသုံးမ်ဳိးျဖင့္ျပဳလုပ္ပါက တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ၿပိဳက်ႏိုင္သျဖင့္ ဘိုးပိုင္တိုင္မ်ားျဖင့္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါကမလုပ္သင့္ဟု ဆံုးျဖတ္ခ့ဲေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ၿပိဳက်မႈျဖစ္ခ့ဲသည့္ ကမ္းနားလမ္းတံတားမွထား၀ယ္ ျမစ္၀အထိ ေပ ၈၀၀ ကိုထပ္မံျပဳျပင္ တည္ေဆာက္ျခင္းမျပဳေတာ့ဘဲ လက္ရွိ ရွိေနေသးေသာ အပိုင္းမ်ားကို ၿဖိဳခ်ပစ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာက္စီနံရံေပ ၈၀၀ ျပန္လည္တည္ေဆာက္မႈအတြက္ ကုန္က်မည့္ေငြမ်ား(ခန္႔မွန္းသိန္း ၆၀၀ ခန္႔) ကိုအသံုးျပဳကာ တံတားအေပၚဘက္ရွိ ေက်ာက္စီနံရံ ေပ ၆၈၀၀ ကို ပိုမိုစိတ္ခ်ႏိုင္ေစရန္ RC ေထာက္တိုင္မ်ား၊ ေျမကာနံရံ (ေပ ၁၅၀၀ ခန္ ့)ျဖင့္ ထပ္မံျပဳျပင္သြားမည္ဟု တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးလွမ်ဳိးက ေျပာၾကားသည္။