ထား၀ယ္ၿမိဳ ့ကမ္းနားလမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းအတြက္ Phase 1 ကို က်ပ္သန္း ၁၁၀၀ ျဖင့္ ယခုႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္အတြင္း အၿပီးတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး အရည္အေသြးပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဌာနက တာ၀န္ယူမည္ဟုဆို

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ရွိ ကမ္းနားလမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းအတြက္ Phase 1 ကို က်ပ္သန္း ၁၁၀၀ ျဖင့္ ယခုႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္အတြင္း အၿပီးတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး အရည္အေသြးပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဌာနက တာ၀န္ယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးက ေျပာၾကားသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္မွ စတင္ကာ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ထား၀ယ္ကမ္းနားလမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းအတြက္ လမ္းပိုင္းေဖာက္လုပ္မႈႏွင့္ ေျမထိန္းနံရံမ်ား တည္ေဆာက္မႈအပိုင္းတြင္ သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ျပည့္မီမႈ ရွိ မရွိႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံမ်ားအၾကား ေ၀ဖန္မႈ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္က ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ရွိ တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕႐ံုးတြင္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဌာနမ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးလွမ်ဳိးက ယင္းသို႔ ေျပာၾကားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို ့Phase 1 ကိုေပ ၁၄၀၀ လ်ာထားတယ္။ ေပ ၁၄၀၀ သည္ ကြန္ကရစ္လမ္း ၁၈ ေပလမ္းေပါ့။ ထုက ရွစ္လက္မခင္းမယ္။ အဲဒီေပ ၁၄၀၀ သည္ ဒီႏွစ္ဘတ္ဂ်က္ထဲမွာ ၿပီးသြားမယ္။ သို႔ေသာ္ ေျမထိန္းနံရံက ဘ႑ာေငြ အေနအထားအရ ေပ ၈၀၀ ပဲရမယ္။ အဲဒါကို ပဆင (ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း) က ေပ ၄၀၀။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေပ ၄၀၀ လုပ္မယ္။ ေျမထိန္းနံရံနဲ႔တြဲလ်က္ ေလွ်ာက္လမ္းေတြ လက္ရန္းေတြပါမယ္။ ၿပီးရင္အသစ္ခင္းလိုက္တ့ဲ ၁၈ ေပလမ္းမွာ အလယ္မွာ လမ္းလယ္ကြၽန္း ေလးေပအက်ယ္ထားတယ္။ အဲဒီထဲမွာ ဓာတ္တိုင္ေတြစိုက္မယ္။ ဓာတ္တိုင္ကေတာ့ ၁၅ တိုင္ေပါ့။ ေလာေလာဆယ္ ဒီေပ ၁၄၀၀ အတြင္းမွာပဲ LED မီးေတြထားမယ္။ အဲဒါအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ကိုေတာ့ အစိုးရအဖြဲ႕ကေန စည္ပင္သာယာအတြက္ သန္း ၆၀၀၊ ေဆာက္လုပ္ေရး အတြက္က သန္း ၅၀၀ ေပးထားတယ္။ ဓာတ္တိုင္စိုက္ဖို႔ အတြက္ေတာ့ EPC ကို သတ္သတ္ခြဲထုတ္ထားတယ္။ အဲဒါက ၇ ဒသမ ၇သန္း။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ သန္း ၆၀၀ နဲ႔ လုပ္မယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္မယ့္အထဲမွာ ပလက္ေဖာင္းေတြပါမယ္။ ေျမထိန္းနံရံေတြပါမယ္။ ကြန္ကရစ္လမ္း ၁၈ ေပအက်ယ္ ၈ လက္မထုပါမယ္။ ေလာေလာဆယ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဒီႏွစ္ေတာ့ ဒီေလာက္ပဲ လုပ္ႏိုင္ဦးမယ္။ လာမယ့္ႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္ေတြမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရတ့ဲ အေနအထားအေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ Phase 1 ကေန Phase 2 အထိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆက္သြားမယ္။ ရည္မွန္းထားတာကေတာ့ အဲဒီအတိုင္းပဲ။ ဒီဇိုင္းကေတာ့ ကြန္ကရစ္လမ္းေရာ၊ ေျမထိန္းနံရံေရာ၊ လက္ရန္းေတြေရာ၊ လူထုအပန္းေျဖတ့ဲ Public Use ေတြေရာ အလယ္မွာ ခ်န္ခ့ဲေပးမယ္။ သို႔ေသာ္ ဘ႑ာေငြ အေနအထားအရ အလယ္မွာ Public Use ေတြကို ဘာေတြဆက္လုပ္မွာလဲ။ ျမက္ခင္းျပင္ေတြ ထားမွာလား။ ျပည္သူအပန္းေျဖတ့ဲ ေနရာေတြ ထားမွာလား ဆိုတာကိုေတာ့ ေကာ္မတီနဲ႔ ဆံုးျဖတ္မယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စီမံကိန္းေကာ္မတီကေန ဆံုးျဖတ္ၿပီးေတာ့မွ တျဖည္းျဖည္း တစ္ႏွစ္ခ်င္း တစ္ႏွစ္ခ်င္း ဆက္တိုးသြားမွာ။ ဒီအတိုင္းေတာ့ မေနဘူး” ဟု တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးလွမ်ိဳးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအေနအထားအရ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္းမေပၚရွိ ေျမာင္းပုလဲတံတားမွ ဘုေမၼာ္တံတားအထိ Phase 1၊ Phase 2 အျဖစ္ စတင္ေဆာင္ရြက္ ေနေသာ္လည္း ေျမာင္းပုလဲတံတားမွ DDPC Shopping Center အတြင္းရွိ အစိုးရမွ ေလွေထာက္က်င္းအျဖစ္ ျပဳလုပ္ရန္ ေျမငွားဂရန္ ခ်ထားေပးေသာ ေျမမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားျဖင့္ အစိုးရမွ ျပန္လည္စိစစ္ ေနေၾကာင္း၊ ယင္းအတြက္ ေျမယာျပႆနာ ၿပီးျပတ္ေအာင္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ၎ေျမမ်ားအားလံုး အစိုးရလက္ထဲသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာပါက ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း Plan အတိုင္း Phase မ်ား တိုးခ်ဲ႕၍ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးလွမ်ိဳးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ Phase 1 အျဖစ္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေျမာင္းပုလဲတံတားမွ ကမ္းနားေစ်းအထိ ေပ ၁၄၀၀ ရွိ ကြန္ကရစ္လမ္းခင္းျခင္းႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားကို စည္ပင္သာယာေရး ဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး လမ္းေဖာက္လုပ္မႈအတြက္ ေအာက္ခံေျမသားႏွင့္ ကြန္ကရစ္ကြာလတီပိုင္းကို ေသခ်ာႀကီးၾကပ္ စစ္ေဆးကာ ေဆာင္ရြက္ေနေသာေၾကာင့္ အရည္အေသြးပိုင္းကို ၎အေနျဖင့္ တာ၀န္ယူကာ တစ္စံုတစ္ခု ပ်က္စီးမႈရွိပါက ဌာနက တာ၀န္ယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးလွမ်ဳိးက ေျပာၾကားသည္။

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ရွိ ထား၀ယ္ျမစ္နံေဘး ကမ္းနားမွာ အရွည္သံုးမိုင္ခန္႔ ရွိေသာ္လည္း လက္တေလာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းအတြက္ ေျမာင္းပုလဲတံတားမွ ဘုေမၼာ္တံတားအထိ ၃၃၈၁ ေပကို ေကာ္မတီမွေရြးခ်ယ္ကာ လက္ရွိတြင္ ေျမျပင္ရွင္းလင္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျမျပင္ရွင္းလင္းထားသည့္ ၃၃၈၁ ေပအနက္ ေျမာင္းပုလဲတံတားမွ ကမ္းနားေစ်းအထိ ၁၄၀၀ ေပကို Phase 1 အျဖစ္ စတင္ျပဳလုပ္ေနၿပီး ကမ္းနားေစ်းမွ ဘုေမၼာ္တံတားအထိကို Phase 2 အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

 

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ထား၀ယ္ႏွင့္ ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ LNG ဓာတ္ေငြ႕ရည္ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မဂၢါ၀ပ္ ၁၈၀၀ ေက်ာ္ ထုတ္လုပ္ရန္စီစဥ္ေန

LNG ဓာတ္ေငြ႕ရည္သုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံစီမံကိန္း တည္ေဆာက္မည့္ ကံေပါက္ေဒသကုိ ေတြ႕ရစဥ္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ထား၀ယ္ႏွင့္ ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ LNG ဓာတ္ေငြ႕ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မဂၢါ၀ပ္ ၁၈၀၀ ေက်ာ္ထုတ္လုပ္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ ကံေပါက္ေဒသတြင္ ၁၂၃၀ မဂၢါ၀ပ္ထြက္ရွိမည့္ LNG ဓာတ္ေငြ႕သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ရန္ အစိုးရႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအၾကား MoU လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကြၽန္းတစ္ခုေပၚ၌ ကိုရီးယားကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီတို ့တည္ေဆာက္မည့္ ၆၁၀ မဂၢါ၀ပ္ထြက္ရွိမည့္ LNG ဓာတ္ေငြ႕သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု စီမံကိန္းအတြက္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စု လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္စစ္ေဆး ၾကည့္႐ႈ၍ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံ တင္ျပၿပီး သေဘာတူပါက MoU လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး လုပ္ငန္းစတင္ ေဆာင္ရြက္ေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“အဓိက သူတို႔ဆြဲထားတ့ဲ Plan (ကံေပါက္ေဒသ၌ တည္ေဆာက္မည့္ LNG ၁၂၃၀ မဂၢါ၀ပ္စီမံကိန္း) အရေတာ့ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ပါတယ္။ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ကေန ဘုရားႀကီး (ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး) အထိဆြဲမယ္။ အားလံုး ႀကိဳးေတြ လိုင္းေတြ အကုန္လံုးသူတို ့(ကုမၸဏီ) ဘက္က ကုန္က်ခံမွာ မဟာဓာတ္အားလိုင္းေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဒီကေန တစ္လိုင္းသီးသန္႔ သြားျပီးေတာ့မွ ဘုရားၾကီးမွာ မဟာဓာတ္အားလိုင္းနဲ႔ သြားဆံုမယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ကြၽန္းစုမွာ LNG နဲ့ပဲလုပ္မယ့္ ၆၁၀ မဂၢါ၀ပ္တစ္ခုရွိတယ္။ ဒါကိုလည္း ျပည္ေထာင္စုကို Proposal တင္ထားတယ္ေပါ့။ Proposal တင္ထားေတာ့ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခိုင္ကေန လာမယ့္ ၁၇ ရက္မွာ ဆင္းၾကည့္မယ္။ ဆင္းၾကည့္ၿပီးေတာ့ လုပ္ခြင့္ျပဳမယ္ဆိုရင္ MoU ထိုးမယ္ေပါ့။ ဒါကေတာ့ ကိုရီးယား ကုမၸဏီတစ္ခုနဲ ့ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ ဖက္စပ္ပါ။ သူတို႔က မဂၢါ၀ပ္မ်ားေတာ့ ျပည္ေထာင္စုကို တင္ထားတယ္” ဟု တိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးၾကည္လႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ ကံေပါက္ေဒသတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ၁၂၃၀ မဂၢါ၀ပ္ Kanbauk Integrated LNG to Power Project ကို Total Myanmar ႏွင့္ SIEMENS Myanmar Group တို႔မွ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္ေသာ LNG ဓာတ္ေငြ႕မ်ားအတြက္ ျပင္သစ္အေျခစိုက္ Total ကုမၸဏီမွ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိထားသည့္ တနသၤာရီ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္ လုပ္ကြက္အတြင္း၌ တြင္းအသစ္မ်ား စမ္းသပ္တူးေဖာ္ေနကာ ၎တြင္းအသစ္မ်ားမွ ေအာင္ျမင္မႈရရွိပါက ရယူသြားမည့္အျပင္ လိုအပ္ပါက ျပည္ပမွတစ္ဆင့္ တင္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ၆၁၀ မဂၢါ၀ပ္ LNG ဓာတ္ေငြ႕သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုကို ကိုရီးယား အေျခစုိက္ ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ တစ္ခုတို႔မွ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္ေသာ LNG ဓာတ္ေငြ႕ကို  ျပည္ပမွ သေဘၤာမ်ားျဖင့္ တင္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကံေပါက္ေဒသတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ၁၂၃၀ မဂၢါ၀ပ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿပီးခ့ဲသည့္ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္က ကုမၸဏီတာ၀န္ရွိသူမ်ားက တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ထံ လာေရာက္ရွင္းလင္း တင္ျပခ့ဲၿပီးျဖစ္ကာ ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအၾကား စီမံကိန္းအတြက္ MoU လက္မွတ္ေရးထိုးခ့ဲၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ၆၁၀ မဂၢါ၀ပ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု စီမံကိန္းအတြက္မူ ျပည္ေထာင္စုလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးမွ စီမံကိန္း တည္ေဆာက္မည့္ ေနရာသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈၿပီးပါက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံ တင္ျပ၍ သေဘာတူပါက MoU ေရးထိုးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ ကံေပါက္ေဒသရွိ ၁၂၃၀ မဂၢါ၀ပ္ LNG ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမွ ထြက္ရွိလာေသာ လွ်ပ္စစ္ကို ကံေပါက္-ဘုရားႀကီး (ပဲခူး) သီးသန္႔ဓာတ္အားလိုင္း တစ္ခုျဖင့္ ပို႔လႊတ္ၿပီး ဘုရားႀကီးၿမိဳ႕တြင္ မဟာဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ယင္းစီမံကိန္းမွ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္အတြင္းသို႔ ဓာတ္အားလိုင္း တစ္ခုျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ေပးေ၀သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ေနသည့္ ၆၁၀ မဂၢါ၀ပ္ LNG ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမွ ထြက္ရွိလာမည့္ လွ်ပ္စစ္မ်ားကို ၿမိတ္ခ႐ိုင္အတြင္း ျဖန္႔ျဖဴးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္သို႔ပါ ဓာတ္အားလိုင္းျဖင့္ ေပးပို႔သြားႏိုင္သည့္ အေနအထားရွိေၾကာင္း၊ ကံေပါက္ေဒသရွိ LNG စီမံကိန္းမွာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ကြၽန္းစုၿမိဳ႕ရွိ LNG စီမံကိန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိပါက စီမံကိန္း ႏွစ္ခုစလံုး တစ္ၿပိဳင္နက္ ၿပီးစီးသြားႏိုင္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးၾကည္လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ထား၀ယ္၊ ၿမိတ္ႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္တို႔တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ ခုရွိၿပီး ပုဂၢလိက လွ်ပ္စစ္ေပးေ၀ေရး လုပ္ငန္းမ်ားထံမွ တစ္ယူနစ္လွ်င္ က်ပ္ ၂၀၀ မွ ၁၀၀၀ ၀န္းက်င္အထိ ၀ယ္ယူသံုးစြဲေနရေၾကာင္း၊ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္တြင္လည္း တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အစီအစဥ္ျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ေပးေ၀ေနသည့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို တစ္ယူနစ္လွ်င္က်ပ္ ၃၀၀ ၀န္းက်င္ျဖင့္ ၀ယ္ယူသံုးစြဲခ့ဲရၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ က်ပ္ ၂၀၀ ျဖင့္ သံုးစြဲေနရေၾကာင္း သိရသည္။

 

ၿမိတ္ၿမိဳ႕ရွိ ကေမၻာဇမီနီဘဏ္တြင္ ေသနတ္ျပၿပီး ေငြမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ေတာင္းယူ ထြက္ေျပးသြားသူအား ေလးလၾကာသည္အထိ ဖမ္းဆီးရမိျခင္း မရွိေသး

ၿမိတ္ၿမိဳ႕ရွိ ကေမၻာဇမီနီဘဏ္ကို ေတြ႕ရစဥ္

ၿမိတ္ၿမိဳ႕ရွိ ကေမၻာဇမီနီဘဏ္တြင္ ေသနတ္ျပၿပီး ေငြမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ေတာင္းယူ ထြက္ေျပးသြားသူအား ေလးလၾကာသည္အထိ ဖမ္းဆီးရမိျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ဖမ္းဆီးရမိရန္ နီးစပ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိတ္ခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ကန္ဖ်ားနယ္ေျမ ကန္ဖ်ားလမ္းမႀကီးေပၚတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ကေမၻာဇမီနီဘဏ္သို႔ ဆိုင္ကယ္ဦးထုပ္ ေဆာင္းထားသူ တစ္ဦးက ၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္တြင္ ေသနတ္ျပကာ ေငြမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ ေတာင္းယူ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ေသနတ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူမွာ ေငြမ်ားယူၿပီး ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ ပိေတာက္ပင္လမ္းဆံုဘက္သို႔ ေမာင္းႏွင္ထြက္ေျပး သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားၿပီး ၀န္ထမ္းမ်ားကို ေမးျမန္းစစ္ေဆးျခင္း၊ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ ေနရာမ်ားသို႔ လိုက္လံစံုစမ္းျခင္း၊ မသကၤာဖြယ္ လူမ်ားကို စစ္ေဆးျမန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔အထိ အမႈကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီလမ္းေၾကာင္းအရဆိုရင္ ထြက္ေျပးသြားတဲ့ လမ္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္မွာ လူေတြနဲ႔ အလားသဏၭာန္တူ၊ ပံုသဏၭာန္တူ အသြင္ယူၿပီး လိုက္လံစံုစမ္းေနတာက တစ္ဖြဲ႕၊ ဒါေတြကို စုစည္းျပန္လည္ တည္ေဆာက္ၿပီး ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္မလဲ ဆိုတာကို ႀကီးၾကပ္မယ့္အဖြဲ႕က တစ္ဖြဲ႕ဆိုၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ဒါေတြကို ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ထိေတြ႕ေဆာင္ရြက္ ေနပါတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အေနအထားကို ဆန္ခါတင္ စစ္ထုတ္ေနပါၿပီ။ အမႈလည္း ေပၚလိမ့္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ နီးစပ္ေနပါၿပီ။ ဒါကို ကြၽန္ေတာ္မျဖစ္မေန ေဖာ္ထုတ္မွကိုရပါမယ္” ဟု ၿမိတ္ခ႐ိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ဒုရဲမွဴးႀကီး တင္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ေသနတ္ျပၿခိမ္းေျခာက္ ေငြေတာင္းယူ သြားသူမွာ ၿမိတ္စကား (ဘိတ္အသံ) ျဖင့္ ေျပာဆိုသူ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး က်ပ္သိန္း ၂၇၀ ကို ယူေဆာင္သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“အထူးသျဖင့္ ၿမိတ္ေဒသက ျပည္သူေတြကို Message ေလးေပးခ်င္တာက ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ ျပည္တြင္းလံုျခံဳေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာတည္သေရြ႕လည္း ဒီရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္ အေပၚမွာလည္း ျပည္သူေတြ စိတ္ေအးခ်မ္းမႈ ရွိေအာင္၊ စိတ္ေက်နပ္မႈရွိေအာင္ ကိုယ္စြမ္း ဥာဏ္စြမ္းရွိသေရြ႕ ေဖာ္ထုတ္ေနပါတယ္။ မၾကာခင္မွာလည္း ျပည္သူေတြရဲ႕ဆႏၵ ျပည့္ေတာ့မယ္လို႔ Message ေလးေပးခ်င္တယ္။ စိုးရိမ္မႈေတြ မျဖစ္ၾကဖို႔လည္း ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ မျဖစ္လာေအာင္လည္း သတိႀကီးစြာနဲ႔ လွည့္ကင္း၊ ၀ပ္ကင္းေတြ ထားေနတယ္။ အသြင္ယူၿပီး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာၾကားခ်င္ပါတယ္” ဟု ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး တင္ထြန္းက ဆိုသည္။

ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ဘဏ္သို႔ ေသနတ္ျပ ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ဳိးမွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးကိုယ္တိုင္ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္ၿပီး တရားခံဖမ္းဆီးရမိေရး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း ေလးလၾကာသည္အထိ ဖမ္းဆီးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ထား၀ယ္ေလဆိပ္ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးက ျပည္ေထာင္စုအစုိးရထံ တင္ျပမည္

ထား၀ယ္ေလဆိပ္ကို ေတြ႕ရစဥ္

တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီး ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ရွိ ထား၀ယ္ေလဆိပ္ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအေနျဖင့္ သေဘာထားရွိၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံ တင္ျပသြားမည္ဟု သိရသည္။

ၿပီးခ့ဲသည့္ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္က တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုးသို႔ Hithar Group Holdings Co.,Ltd ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ Bangkok Aviation Services Enterprize (BASE) တို ့မွတာ၀န္ရွိသူမ်ား လာေရာက္၍ ထား၀ယ္ေလဆိပ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္မည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လာေရာက္ရွင္းလင္း တင္ျပခ့ဲၾကၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအေနျဖင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ သေဘာထားရွိကာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံ ဆက္လက္ တင္ျပသြားရန္ရွိေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးၾကည္လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

“လက္ရွိအေျခအေနမွာေတာ့ ထား၀ယ္ေလယာဥ္ကြင္းကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ဖို႔က ျပည္ေထာင္စုမွာေတာ့ မပါေသးဘူး။ အခုဒီႏွစ္မွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္သိရသေလာက္ ေကာ့ေသာင္းရယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ရယ္၊ ဟဲဟိုးရယ္ ဒီေလယာဥ္ကြင္းေတြပဲ ျပည္ေထာင္စု တင္ထားတယ္။ ထား၀ယ္က်ေတာ့ တင္ဒါၿပိဳင္တ့ဲ ကုမၸဏီတစ္ခုက လာၿပီးေတာ့ ေျပာျပထားတ့ဲ သေဘာရွိတယ္။ ထား၀ယ္ေလဆိပ္ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္မယ္ဆိုရင္ သူတို႔အေနနဲ ့တင္ဒါမွာ ၀င္ၿပီးယွဥ္ၿပိဳင္မယ္ဆိုတ့ဲ အေၾကာင္းေပါ့။ သူတို႔ကုမၸဏီ Profile လာေျပာျပတာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုကို တင္ျပမယ္ေပါ့။ ဘယ္လိုလုပ္မယ္ေပါ့ေလ။ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ သေဘာထားနဲ႔ပဲ ေဆာင္ရြက္ရမွာေပါ့။ အဆင့္ျမႇင့္တင္ဖို႔ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သေဘာထားရွိတယ္။ ဒီေတာ့ ျပည္ေထာင္စုကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုက္တြန္းရမွာေပါ့။ ျပည္ေထာင္စုကေနၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတ့ဲ သေဘာထားကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မသိႏိုင္ဘူးေလ” ဟု တိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးၾကည္လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ေကာ့ေသာင္း ေလယာဥ္ကြင္းအား အဆင့္ျမႇင့္တင္သည့္ လုပ္ငန္းကိုလည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ တင္ဒါေခၚယူ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထား၀ယ္ေလယာဥ္ကြင္းအား အဆင့္ျမႇင့္တင္မည္ ဆိုပါက မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္မည္ ဆိုသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ေဆာင္ရြက္သည္ျဖစ္၍ အတိအက် မေျပာႏိုင္ေၾကာင္း ဦးၾကည္လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

ထား၀ယ္ေလဆိပ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္မည့္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျဖစ္ခ့ဲပါက ေလဆိပ္၏ မူလေျပးလမ္းကို ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ သြားမည့္အျပင္ ေလဆိပ္အတြင္းရွိ အေဆာက္အအံုမ်ားကိုပါ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသခံ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ အေနအထားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္း၌ ေလယာဥ္ကြင္း ၆၉ ကြင္းရွိၿပီး ျပည္တြင္းအဆင့္ အသံုးျပဳေနေသာ ေလဆိပ္ ၃၁ ခုႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေလဆိပ္သံုးခု စုစုေပါင္း ၃၄ ခုကိုသာ အသံုးျပဳေနသည့္အျပင္ ယင္းအနက္ ေလဆိပ္ခုနစ္ခုမွာ တပ္မေတာ္ (ေလ) ႏွင့္ ပူးတြဲအသံုးျပဳေနေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ေကာ့ေသာင္း၊ ဟဲဟိုးႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ေလဆိပ္မ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက ၿပီးခ့ဲသည့္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ တင္ဒါေခၚယူထားခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

ထား၀ယ္ေလဆိပ္မွာ ဒုတိယကမၻာစစ္ အတြင္းက ေျပးလမ္းအရွည္ေပ ၄၅၀၀ x ၅၀ သူရွိခ့ဲၿပီး စစ္သံုးေလဆိပ္တစ္ခု ျဖစ္ခ့ဲေၾကာင္း၊ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ ေျပးလမ္းကို ေပ ၅၀၀၀ x ၅၀ အထိတိုးခ်ဲ႕ခ့ဲၿပီး ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ မူလေျပးလမ္းမွ ေပ ၅၁၀၀ x ၇၅ ေပအထိ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ခ့ဲေၾကာင္း၊ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္ စစ္အင္ဂ်င္နီယာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုးမွ လက္ရွိအသံုးျပဳေနသည့္ ေျပးလမ္းအသစ္ကို အရွည္ေပ ၁၂၀၀၀ x ၁၀၀၊ အင္လမ္းေပ ၂၂၀ x ၁၁၀ ႏွင့္ ေပ ၆၀၀ x ၃၀၀ အက်ယ္ရွိ ေလယာဥ္ရပ္နားရန္ ကြင္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ခ့ဲကာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ၿပီးစီး၍ ယခုအခ်ိန္ထိ အသံုးျပဳေနေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ ထား၀ယ္ေလယာဥ္ကြင္းမွာ ေျပးလမ္းအရွည္ေပ ၁၂၀၀၀ ႏွင့္ အက်ယ္ေပ ၁၀၀ ရွိၿပီး ေလယာဥ္ကြင္း ဧရိယာစုစုေပါင္း ၃၆၄ ဒသမ ၆၇၇ ဧကရွိေၾကာင္း၊ ေလယာဥ္ရပ္နားရန္ ေပ ၂၀၀ ေက်ာ္ အက်ယ္ရွိကြင္း ႏွစ္ခုႏွင့္ ေပ ၆၀၀ x ၃၀၀ အက်ယ္ရွိ ကြင္းတစ္ခုရွိၿပီး ျပည္တြင္း၌ ေျပးဆြဲေနသည့္ ေလယာဥ္ငါးစင္း တစ္ၿပိဳင္တည္း ရပ္နားႏိုင္သည့္အျပင္ ေလယာဥ္ေျပးလမ္း၏ ခံႏိုင္၀န္မွာ ေပါင္ ၈၇၃၀၀၀ ရွိသည့္အတြက္ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳေနသည့္ ေလယာဥ္အမ်ဳိးအစား အားလံုးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေနသည့္ Airbus 320 က့ဲသို႔ေသာ ေလယာဥ္မ်ားပါ ဆင္းသက္ႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။

ထား၀ယ္ေဒသတြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနသည့္ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ေလယာဥ္မ်ား ဆင္းသက္ၿပီး ခရီးသည္၀င္ေရာက္မႈ မ်ားျပားလာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ထား၀ယ္ ေလယာဥ္ကြင္းကို ၿပီးခ့ဲသည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ရန္ စီစဥ္ခ့ဲေသးေသာ္လည္း ထား၀ယ္စီမံကိန္းမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ယာယီရပ္တန္႔ခ့ဲေသာေၾကာင့္ စီမံကိန္းအား အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ခ့ဲေၾကာင္း၊ ထား၀ယ္ေလဆိပ္သို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္ ကိုယ္ပိုင္ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ စင္းလံုးငွား ေလယာဥ္မ်ားလည္း ဆင္းသက္ခ့ဲဖူးသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံတကာမွ စစ္ေလယာဥ္အခ်ဳိ႕လည္း ဆင္းသက္ခ့ဲဖူးသည္ဟု သိရသည္။

တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းတြင္ ထား၀ယ္၊ ၿမိတ္၊ ဘုတ္ျပင္းႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕မ်ား၌ ေလဆိပ္မ်ားရွိၿပီး ဘုတ္ျပင္းေလဆိပ္မွလြဲ၍ က်န္သည့္ေလယာဥ္ကြင္း သုံးခုမွာ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္းအခ်ဳိ႕ ေန ့စဥ္ေျပးဆြဲေနေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္း တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ကြၽန္းခရီးစဥ္မ်ားေၾကာင့္ လာေရာက္ လည္ပတ္သူ မ်ားျပားေနၿပီး ေလယာဥ္ေျပးဆြဲမႈ မ်ားျပားသည္ဟု ေလေၾကာင္း အသိုင္းအ၀ိုင္းထံမွ စံုစမ္းသိရသည္။

 

ထား၀ယ္-ထီးခီးလမ္းပိုင္းကို ႏွစ္လမ္းသြား ကတၱရာလမ္းအျဖစ္ ေဖာက္လုပ္ရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ေခ်းေငြရယူမည့္ ကိစၥအေပၚ အတည္ျပဳရန္ႏွင့္ အေျပာင္းအလဲရွိမရွိ ထိုင္းဘက္မွ အေၾကာင္းျပန္ၾကားလာျခင္း မရွိေသး

ထား၀ယ္-ထီးခီး ႏွစ္လမ္းသြားလမ္းမ ေဖာက္လုပ္မည့္ေနရာကို ေတြ႕ရစဥ္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ရွိ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းမွ ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္ ထီးခီးအထိ ေဖာက္လုပ္ထားေသာ ေျမသားလမ္းပိုင္းကို ႏွစ္လမ္းသြား ကတၱရာလမ္းအျဖစ္ ေဖာက္လုပ္ရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ေခ်းေငြရယူမည့္ ကိစၥအေပၚအတည္ျပဳရန္ႏွင့္ အေျပာင္းအလဲရွိမရွိကို ျမန္မာဘက္မွ ထိုင္းဘက္သို႔ ေမးျမန္းထားမႈမွာ ယခုအခ်ိန္ထိ အေၾကာင္းျပန္ၾကားလာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ ကနဦးစီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ ေျမသားလမ္းအျဖစ္ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေသာ အရွည္မိုင္ ၁၀၀ ခန္႔ရွိ ထား၀ယ္-ထီးခီး (ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္) ႏွစ္လမ္းသြားလမ္းမကို အၿပီးသတ္ ေဖာက္လုပ္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာေခ်းေငြျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၈ သန္းခန္႔ကို ထိုင္းႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္ ေခ်းယူရန္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္မွ ၿပီးခ့ဲသည့္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း၌ အေၾကာင္းျပန္ၾကားရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ အေၾကာင္းျပန္ၾကားလာမႈ မရွိေသးေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ထား၀ယ္စီမံကိန္းမွ ထီးခီးနယ္စပ္အထိ ေဖာက္လုပ္မည့္ လမ္းေၾကာင္းကိုလည္း ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ လမ္းအူေၾကာင္း ျပန္လည္တိုင္းတာမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး မည္သည့္လမ္းပိုင္းကို ေရြးခ်ယ္မည္ကို မဆံုးျဖတ္ရေသးေၾကာင္း ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီထံ ဒုဥကၠ႒ (၂) ျဖစ္သူ ဦးျမင့္ဆန္းက ေျပာၾကားသည္။

“ေခ်းေငြက ေလာေလာဆယ္ယူဖို႔ မဆံုးျဖတ္ရေသးဘူး။ မဆံုးျဖတ္ရေသးဘူးဆိုတာက လမ္းက ဒီဘက္မွာ လမ္းေရြးေနတုန္း ရွိေသးတယ္ေပါ့ေနာ္။ လမ္းဒီဇိုင္းကို ဘယ္လမ္းကိုယူမယ္ ဆိုတာက ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက စဥ္းစားေနတုန္း ရွိေသးတယ္။ လမ္းအူေၾကာင္းကို ေဆာက္လုပ္ေရးက ျပန္တိုင္းေနတာေပါ့။ ဘယ္လမ္းကို အဆင္ေျပမလဲဆိုၿပီး ဆံုးျဖတ္ၿပီးေတာ့မွ အေပၚက လူႀကီးေတြက ဘယ္လမ္းကိုယူမယ္ေပါ့ေနာ္။ ဒီဇိုင္းဘာညာ ေသခ်ာအတည္ျဖစ္ေတာ့မွ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဒါကိုလုပ္မွာေပါ့။ ထိုင္းဘက္က Reply လည္း မလာေသးပါဘူး။ ဒီဘက္ကေတာ့ဟိုဘက္ (ထိုင္းႏိုင္ငံ) က ျပန္စာကို ေစာင့္ေနတာ။ ျပန္စာက တစ္လေလာက္ေနရင္ ျပန္မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ခုထိမျပန္ေသးတာေပါ့” ဟု ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီထံ ဒုဥကၠ႒ (၂) ဦးျမင့္ဆန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထား၀ယ္အထူး စီးပြားေရးဇုန္မွ ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္ (ထီးခီး) အထိ ေဖာက္လုပ္ထားေသာ မိုင္ ၁၀၀ ခန္႔ အရွည္ရွိ ထား၀ယ္-ထီးခီး ေျမသားလမ္းကို ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္ ၄ အဆင့္ရွိ ႏွစ္လမ္းသြား ကတၱရာလမ္းမအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ေခ်းေငြရယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္း၏ ကနဦးလုပ္ငန္း ကုိးခုအနက္ ထား၀ယ္-ထီးခီးလမ္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု၊ ဆိပ္ကမ္းငယ္ႏွင့္ အလတ္စား စက္မႈဇုန္တို႔ကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိၿပီး ထား၀ယ္-ထီးခီးလမ္းကို ပထမဦးစားေပးအျဖစ္ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ကာ စီမံကိန္းအတြက္ Master Plan ကို ေမလတြင္ ေရးဆြဲၿပီးစီးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုအခ်ိန္တြင္ စီမံကိန္း၌ မည္သည့္ Project မ်ားေဆာင္ရြက္မည္ႏွင့္ မည္သည့္ႏိုင္ငံကို တင္ဒါေခၚယူမည္ ဆိုသည္ကို ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီႏွင့္ အထက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး၍ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

ထား၀ယ္အထူး စီးပြားေရးဇုန္မွ ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္ ထီးခီးအထိ ေျမသားလမ္းအျဖစ္ ေဖာက္လုပ္ထားေသာ ထား၀ယ္-ထီးခီး ႏွစ္လမ္းသြား ကတၱရာလမ္းမ Project မွာ ကနဦးအဆင့္ စီမံကိန္းအတြင္း ပါ၀င္ၿပီး ၎တို႔စတင္ တာ၀န္ယူသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ အေရးအႀကီးဆံုး ဦးစားေပး လုပ္ငန္းတြင္ ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ၎လမ္းပိုင္းကို ITD ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ယူ ေဖာက္လုပ္ရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကုမၸဏီဘက္မွ ဘ႑ာေငြ မလံုေလာက္မႈေၾကာင့္ ေဖာက္လုပ္ရန္ အခက္အခဲရွိသျဖင့္ ထိုင္းအစိုးရဘက္မွ ေခ်းေငြထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာအစိုးရဘက္မွ ယင္းေခ်းေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေခ်းေငြအတြက္ အတိုးႏႈန္းမွာ ႏိုင္ငံတကာမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ႏႈန္းထား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္ခံႏိုင္သည့္ အေနအထား ရွိေသာ္လည္း ၎ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါက သတ္မွတ္ခ်က္အရ ထိုင္းကုမၸဏီမ်ားသာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို တင္ဒါေခၚယူ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ ၎ေခ်းေငြ ေခ်းယူရန္ မူအားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ေခ်းယူ မယူ ဆိုသည္မွာ မၿပီးျပတ္ေသးသည့္ အေနအထားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ ေဖာက္လုပ္ထားသည့္ ထား၀ယ္-ထီးခီး ေျမသားလမ္းကို ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးရာ၌ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားမွာ လြန္စြာမတ္ေစာက္ေနသည့္အတြက္ လမ္းဒီဇိုင္းအေနအထား ကြင္းဆင္းရန္ ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္းအင္ဂ်င္နီယာမ်ား ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕ကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း၊ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခ်က္အရ လမ္း၏ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းအတြက္ လမ္းပိုင္းအေနအထားကို တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိၿပီး ၎ကိစၥမွာလည္း၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း အဆင္ေျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ေခ်းေငြရယူမည့္ ကိစၥအေပၚ အတည္ျပဳရန္ႏွင့္ အေျပာင္းအလဲ ရွိ၊ မရွိကို ျမန္မာဘက္မွ ထိုင္းဘက္သို ့ေမးျမန္းထားမႈ အေျဖရပါက လမ္းပိုင္းေဖာက္လုပ္မႈအတြက္ အစီရင္ခံစာ ေရးသား၍ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အထက္လူႀကီးမ်ားမွ ဆံုးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ITD ကုမၸဏီမွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကစတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ့ဲသည့္ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပသနာမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ စီမံကိန္း ယာယီရပ္နားခ့ဲၿပီးေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း၌ ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္းအစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ စီမံကိန္း၌ လုပ္ငန္းကုိးခုျဖစ္သည့္ ထား၀ယ္-ထီးခီး ႏွစ္လမ္းသြားလမ္းမ၊ ေရရရွိေရးလုပ္ငန္း၊ လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းသုံးခု၊ Township တစ္ခု၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ Small port ႏွင့္ ၂၇ စတုရန္းကီလိုမီတာ အက်ယ္ရွိေသာ အလတ္စားစက္မႈဇုန္ တစ္ခုတို႔ကို ကနဦးအေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ MoA လက္မွတ္ေရးထိုးခ့ဲေၾကာင္း၊ လက္ရွိထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီသစ္ လက္ထက္၌ ကနဦးစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရွ႕ဆက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ထိုင္းႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနသည့္အျပင္ ၁၉၆ စတုရန္းကီလိုမီတာ အက်ယ္ရွိ ပင္မစီမံကိန္း အတြက္လည္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း၊ ကနဦး စက္မႈဇုန္စီမံကိန္း၌ အသံုးျပဳမည့္ လွ်ပ္စစ္အတြက္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ျဖင့္ လည္ပတ္ရန္ ထိုင္းကုမၸဏီဘက္မွ စီစဥ္ထားသည္ဟု ထား၀ယ္အထူး စီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

 

ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ေဘာလံုးကြင္း ေျမညိႇေနသည့္ ဘက္ဟိုးေပၚသို႔ တက္ကစားသည့္ ဒုတိယတန္း ေက်ာင္းသားတစ္ဦး ဘက္ဟိုးညပ္မိၿပီး ေသဆံုး

ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ေဘာလံုးကြင္း ေျမညိႇေနသည့္ ဘက္ဟိုးကားေပၚသို႔ တက္ေဆာ့သည့္  အသက္ကိုးႏွစ္အရြယ္ ဒုတိယတန္း ေက်ာင္းသားေလး တစ္ဦးမွာ ဘက္ဟိုးညႇပ္မိကာ ေသဆံုးခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ေရပုန္းနယ္ေျမ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္ ေဘာလံုးကြင္းအသစ္ ျပဳလုပ္ရာ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေျမညႇိျခင္း ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ CATERPILLAR အမ်ဳိးအစား အ၀ါေရာင္ဘက္ဟိုး ကားေပၚသို႔ ပိုင္ပိုင္ (ခ) ယူလာပိုင္ ကိုးႏွစ္ (ဘ) ဦးမ်ဳိးေအာင္၊ ဒုတိယတန္း (အလကခြဲ)ဘံုပ်ံ၊ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ေနသူမွာ တက္ေရာက္ ေဆာ့ကစားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဘက္ဟိုးမွာ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေမာင္းႏွင္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘက္ဟိုးအေနာက္ဘက္ ၀ဲဘက္ခ်ိန္းဘီးေပၚသို႔ တက္ေရာက္ ေဆာ့ကစားလာသည္ကို ယာဥ္ေမာင္းက သတိမျပဳမိဘဲ ကေလးငယ္မွာ ခ်ိန္းဘီးႏွင့္အတူ ပါသြားခဲ့ကာ ကိုယ္ထည္ၾကား ညပ္ေနခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ကေလးငယ္မွာ ဘက္ဟိုးၾကား ညပ္ပါသြားသျဖင့္ ၀ဲဒူးက်ဳိးေပါက္ျပဲဒဏ္ရာ၊ ယာပခံုးေပါက္ျပဲဒဏ္ရာ၊ ၀မ္းဗိုက္ညိႇမည္းဒဏ္ရာ၊ ခါးညိဳမည္းဒဏ္ရာ၊ ပါးစပ္ႏွင့္ နားမ်ားမွ ေသြးထြက္ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိၿပီးေနရာတြင္ ေသဆံုးခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၿမိတ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းက ဘက္ဟိုးယာဥ္ေမာင္း လွမင္းထက္ (၂၀ ႏွစ္) ဆိုသူကို ယာဥ္အား မဆင္မျခင္ ေမာင္းႏွင္သည္ဟုဆိုကာ ယာဥ္(ပ) ၄/၂၀၁၈ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၃၀၄ (က) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

 

ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမို၀င္ေရာက္လာေစရန္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕တြင္ ခရီးသြားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပြဲေတာ္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ က်င္းပမည္

ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ အတြင္းရွိ ကြၽန္းမ်ားသို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ၾကသူမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမို၀င္ေရာက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕တြင္ ခရီးသြားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပြဲေတာ္ကို လာမည့္ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ အတြင္းရွိ ကြၽန္းမ်ားမွာ လွပၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ခရီးသြားမ်ား စိတ္၀င္စားလာသည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ရာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသြားမ်ားမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အမ်ားဆံုး လာေရာက္လည္ပတ္ ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇ ရက္တြင္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ေဒသခံမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားကို ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ခရီးသြားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပြဲေတာ္အား လာမည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ေနာက္ဆံုးအပတ္တြင္ က်င္းပရန္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေကာ့ေသာင္းေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ဆိုၿပီး ေဒသခံေတြႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုၿပီး ခရီးသြားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပြဲေတာ္တစ္ခု က်င္းပဖို႔ ညႊန္ၾကားခဲ့တယ္။ အမွန္တိုင္းသံုးသပ္ရရင္ ေဒသခံေတြအတြက္ အက်ဳိးရွိမယ့္ အေနအထား မရွိဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ခရီးသြား ဧည့္သည္ေတြက ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ေပၚကို တက္လည္ပတ္ေလ့ မရွိဘူး။ တစ္ဖက္ကမ္းကေန ကြၽန္းေတြဆီကို သြားၾကတာမ်ားတယ္။ လာေရာက္ လည္ပတ္ခ်င္ေအာင္ကလည္း ေကာ့ေသာင္းမွာ ဘာမွ မယ္မယ္ရရ စီစဥ္ေပးထားျခင္း မရွိေသးဘူး။ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္း၊ ၅၅၅ ေတာင္၊ မလိ၀မ္းေရတံခြန္တို႔လို ေနရာမ်ဳိးကို ခရီးစဥ္ထဲမွာ ထည့္ေရးဆြဲထားရမွာ ျဖစ္သလို ဒီေနရာေတြကိုလည္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ၿပီး ေဒသခံေတြကို ေစ်းေရာင္းခ်ႏိုင္ဖို႔ စီစဥ္ေပးထားသင့္တယ္။ ေနာက္ၿပီး Regional Guide ေတြအတြက္လည္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္တယ္။ ခရီးသြားကုမၸဏီ တစ္ခုတည္းက အက်ဳိးရွိမယ့္ပံုစံထက္ ေကာ့ေသာင္းေဒသခံေတြ အတြက္လည္း အက်ဳိးရွိမယ့္ပံုစံမ်ဳိး ဖန္တီးေပးသင့္တယ္” ဟု ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ခံ ဦးကိုဦးက ဆိုသည္။

“ေကာ့ေသာင္းေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အဓိကလုပ္ငန္းျဖစ္တဲ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွာ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ပိုမို၀င္ေရာက္လာဖို႔ ရည္မွန္းထားပါတယ္။ ေကာ့ေသာင္းေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေရးအတြက္ အဓိက လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း တိုးတက္လာဖို႔ လိုပါတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွလည္း ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးဖို႔ ၀ိုင္း၀န္းပံ့ပိုးကူညီမႈလုပ္ဖို႔ လိုအပ္မွာပါ။ ေဒသထြက္ကုန္ႏွင့္ အစားအစာေတြ၊ သဘာ၀မွ ေပးအပ္ထားတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္၊ ပင္လယ္ကြၽန္း အလွအပေတြႏွင့္ ဧည့္သည္မ်ား လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခ်င္စဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ထားဖို႔လိုပါမယ္။ က်င္းပမည့္ ပြဲေတာ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံကသာမက ကမၻာကပါသိေအာင္ နည္းလမ္းေပါင္းစံုုျဖင့္ ေၾကာ္ျငာအားေကာင္းစြာ အသံုးျပဳၾကဖို႔ တိုက္တြန္းပါရေစ။ ပြဲေတာ္က်င္းပေနစဥ္ ကာလအတြင္းမွာလည္း တိုင္းေဒသႀကီး ပံုရိပ္၊ ၿမိဳ႕ပံုရိပ္က် ဆင္းမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေရး လံုျခံဳေရး၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ အမႈိက္ကိစၥမ်ားပါမက်န္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းၿပီး ႀကိဳတင္စီမံထားဖို႔ လိုပါမယ္။ ေဒသၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုတာ ဆက္စပ္ေနတဲ့အတြက္ ဒီလိုေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစဖို႔ ရည္ရြယ္က်င္းပတဲ့ပြဲေတာ္ကို စည္စည္ကားကားျဖစ္ဖို႔ ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးစား အားထုတ္ဖို႔ တိုက္တြန္းေျပာၾကားပါရေစ” ဟု တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္က ေျပာၾကားသည္။

ၿမိတ္ကြၽန္းစု ေတာင္ဘက္ပိုင္းေဒသျဖစ္သည့္ ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ကြၽန္းမ်ားမွာ သဲေသာင္ျပင္လွပမႈ၊ ေရၾကည္လင္မႈ၊ ဆလံုတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေနထိုင္မႈပံုစံမ်ားႏွင့္ ထူးျခားသည့္ ကြၽန္းဖြဲ႕စည္ပံုစံမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ားၾကားတြင္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေနေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ခရီးသြားဧည့္သည္ အမ်ားဆံုး လာေရာက္ပတ္မႈရွိၿပီး ခရီးသြားႏွင့္ ရင္းႏီွး ျမႇဳပ္ႏွံမႈပြဲေတာ္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ခရီးသြား ကုမၸဏီမ်ားမွလည္း လာေရာက္ျပသမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေကာ့ေသာင္းတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုမၸဏီ ၁၀ ခုေက်ာ္ရွိၿပီး ကမၻာလွည့္ခရီးသြား အမ်ားဆံုး လာေရာက္ လည္ပတ္သည့္ ကြၽန္းမ်ားမွာ အသဲပံုကြၽန္း၊ ေညာင္ဦးဖီးကြၽန္း၊ သူေဌးကြၽန္းႏွင့္ လန္ပိကြၽန္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ား မယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အားနည္းေနသည္ကို ေတြ႕ရသည့္အတြက္ လာမည့္ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုဆို

ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေက်းရြာတစ္ရြာအား ေတြ႕ရစဥ္

ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားမွာ မယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အားနည္းေနသည္ကို ေတြ႕ရသည့္အတြက္ လာမည့္ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္က ေျပာၾကားသည္။

ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ပုလဲရတနာခန္းမတြင္ ၿမိတ္ေဒသရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းက ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တံငါလုပ္ငန္းမ်ား အဓိက လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားမွာ အံ့မခန္းကို ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအားနည္းေနသည္မွာ မိမိအေနျဖင့္ မယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ရေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ေက်းရြာတခ်ဳိ႕မွာ ယံုၾကည္စရာမရွိေအာင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအားနည္းေနသည္ကို ကိုယ္တိုင္ျမင္ေတြ႕ ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ေနာက္လာမည့္ ႏွစ္မ်ားတြင္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအပိုင္းမ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ထည့္သြင္း ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ၿပီးခဲ့တဲ့ အပတ္က ကြၽန္မ ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္ကို သြားခဲ့တယ္။ ေက်းရြာေလးရြာေလာက္ ေရာက္ခဲ့တယ္။ အဲဒီရြာေတြမွာ အလြန္အံ့မခန္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အားနည္းေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ ကြၽန္မစိတ္ထဲမွာ ယံုေတာင္ မယံုႏိုင္ပါဘူး။ တခ်ဳိ႕ေက်ာင္းေလးေတြဆို ၿပိဳက်ျပဲက်ေနတယ္။ ပင္လယ္ရြာတခ်ဳိ႕ပါ ကုန္းတြင္းပိုင္းရြာေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ တိုးတက္မႈအပိုင္း အေတာ္ေလးကို အားနည္းေနတဲ့အတြက္ ကြၽန္မတို႔ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအေနျဖင့္ လာမယ့္ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္မွာ လ်ာထားၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေပးမယ္လို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ ေနာက္ႏွစ္ေတြမွာလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အားနည္းတဲ့ ေက်းရြာေတြကို သြားေရာက္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္မွာ ထည့္သြင္းေရးဆြဲေပးဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အေနျဖင့္ ပရမ္းပတာ သြားေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ ကြၽန္မတို႔မွာ Calendar ရွိတယ္။ Calendar ဆိုတာ ျပကၡဒိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျပကၡဒိန္ကို ကြၽန္မလည္း ေရးဆြဲတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကိုယ္တိုင္ ေရးဆြဲထား ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္က ေျပာၾကားသည္။

တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအေနျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနရမည့္အစား ယခင္အစိုးရလက္ထက္က လုပ္ခဲ့သည့္ ေခ်းေငြမ်ားအတြက္ အတိုးေပးေနရသည့္ ေငြမ်ားကို ဆပ္ေနရသည္မွာလည္း အခက္အခဲမ်ားစြာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ား ဆင္းရဲသြားရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ ေရလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သည့္ တံငါသည္မ်ားအတြက္ ငါးသယံဇာတ မရွိေတာ့ျခင္းမွာ အဓိကျဖစ္ေၾကာင္း၊ ငါးဖမ္းေလွႀကီးမ်ား စည္းကမ္းမဲ့ ကမ္းနီးသို႔ ၀င္ဆြဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက ေထာက္ျပေျပာၾကားသည္။

“ေက်းလက္ေဒသက လူေတြက ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္ေတြ ရွားပါးသြားရသလဲဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ရွာရပါ့မယ္။ အေရးႀကီးဆံုးက ၀ါလတ္ (တရြတ္ဆြဲ ငါးဖမ္းေလွႀကီး) ေတြက ကမ္းနီးကို ၀င္ေရာက္ငါး၀င္ဖမ္းလို႔ ျဖစ္တာပါ။ ပင္လယ္မွာ လူဦးေရ တစ္ေသာင္းေလာက္ရွိတဲ့ ရြာေလးတစ္ရြာ အေနႏွင့္ ပင္လယ္မွာ ငါးဖမ္းအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းတဲ့ အလုပ္ပဲရွိမယ္။ ဒါကို ၀ါလတ္ေလွႀကီးေတြက ကမ္းနီးမွာ တရြတ္တိုက္ ငါးဖမ္းသြားေတာ့ အားလံုး ဒုကၡေရာက္သြားေတာ့မယ္။ ဒါကိုအေရးတယူ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ လိုပါ့မယ္။ မိုးမလင္းကြၽန္းဆိုတဲ့ တံငါရြာေလးကို ေရာက္သြားေတာ့ ကြၽန္ေတာ္က ေဒသခံေတြကို ေမးၾကည့္တယ္။ ဘာအလုပ္ လုပ္ၾကသလဲေပါ့။ သူတို႔က ပုစြန္ပိုက္လုပ္ငန္း လုပ္ၾကတယ္။ အရင္တုန္းက ေနာက္ေက်ာမွာ ေနမပူဘူး။ အခု ပုစြန္ေလး ႏွစ္ပိႆာရဖို႔ တစ္ေနကုန္ လုပ္တာေတာင္ မရေတာ့ဘူးလို႔ ေျပာတယ္။ ဒီနားမွာရွိတဲ့ ၀ါလတ္ငါးဖမ္း ေလွႀကီးေတြက မနက္ ၃ နာရီေလာက္မွာ အစင္းေရ ၃၀ ေက်ာ္လာၿပီး တရြတ္တိုက္ ဆြဲသြားတယ္။ မနက္က်ေတာ့ ျပန္ထြက္သြားတယ္ ဒီလိုနဲ႔ပဲ တံငါရြာေတြက ဒုကၡေရာက္လာၾကတာ ေတြ႕ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အက်င့္ပ်က္တဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူဖို႔ အခ်ိန္တန္ၿပီလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု ၿမိတ္ေဒသခံတစ္ဦးက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေဒသခံမ်ားမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည့္ ေရာက္ရွိလာစဥ္ ကမ္းနီးသို႔ ငါးဖမ္းေလွႀကီးမ်ား ၀င္ေရာက္ ဖမ္းဆီးေနသည့္အတြက္ ေရရွည္တြင္ ေဒသခံမ်ား ဒုကၡေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ရာတြင္ ယခုအထိ ပင္လယ္ထဲတြင္ ကမ္းနီး၀င္ဆြဲသည့္ ငါးဖမ္းေလွႀကီးမ်ား၊ အမည္ဖံုးအုပ္ထားသည့္ ငါးဖမ္းေလွမ်ား၊ ကန္႔သတ္ထားသည့္ ေရပိုင္နက္မ်ား အတြင္းသို႔ ငါး၀င္ဖမ္းျခင္းမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္မွာ ငါးသယံဇာတမ်ားစြာ ထြက္ရွိေသာ္လည္း လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားက အလြန္အကြၽံ ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈကိုသာ ခံေနရၿပီး ငါးေစ်းကြက္မွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တည္ရွိမေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထား၀ယ္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ကမ္းနီးေလွမ်ား ေလွလိုင္စင္ႏွင့္ ငါးဖမ္းလိုင္စင္မ်ားရရွိျခင္း မရွိေသးေသာေၾကာင့္ ပင္လယ္ျပင္အတြင္း၌ အခ်ိန္မေရြး ဖမ္းဆီးျခင္းခံရႏိုင္မႈအေပၚ စိုးရိမ္ေနဟု ဆို

ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ အတြင္းရွိ ကမ္းနီးေလွတစ္စင္း ပင္လယ္ျပင္မထြက္ခြာမီ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေနစဥ္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ အတြင္းရွိ မိ႐ိုးဖလာေမွ်ာပိုက္ (ကမ္းနီး) ေလွမ်ားအေနျဖင့္ ယခုအခ်ိန္ထိ ေလွလိုင္စင္ႏွင့္ ငါးဖမ္းလိုင္စင္မ်ား ရရွိျခင္း မရွိေသးေသာေၾကာင့္ ပင္လယ္ျပင္အတြင္း၌ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ အခ်ိန္မေရြး ဖမ္းဆီးျခင္းခံရႏိုင္မႈအေပၚ စိုးရိမ္ေနရၿပီး လိုင္စင္အျမန္ ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ရွင္းလင္းပြဲ၌ ေတာင္းဆိုခ့ဲသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ထား၀ယ္ခ႐ိုင္အတြင္း အႀကီးဆံုး ငါးေစ်းကြက္ျဖစ္ေသာ သေဘာ့ဆိပ္-ျပင္ႀကီးမိ႐ိုးဖလာ ေမွ်ာပိုက္ေလွမ်ား အသင္းႏွင့္ ေမာင္းမကန္ ကမ္း႐ိုးတန္း တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ကမ္းနီးေမွ်ာပိုက္ ေလွလုပ္ကိုင္သူမ်ားက မီဒီယာမ်ားအား ရွင္းလင္းခ့ဲသည္။

မိ႐ိုးဖလာ ေမွ်ာပိုက္ေလွမ်ားကို ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္အထိ ငါးဖမ္းလိုင္စင္မ်ား ခ်ထားေပးခ့ဲေသာ္လည္း ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္အစမွ စတင္ကာ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနက ေလွလိုင္စင္ႏွင့္ ငါးဖမ္းလိုင္စင္မ်ား ထပ္မံခြင့္ျပဳေပးျခင္း မရွိဘဲ ရပ္ဆိုင္းခ့ဲေသာေၾကာင့္ ေဒသခံ ကမ္းနီးငါးဖမ္းေလွမ်ား အေနျဖင့္ အခက္ၾကံဳေနရၿပီး ပင္လယ္ျပင္ အတြင္း၌ အခ်ိန္မေရြး ဖမ္းဆီးခံရႏိုင္မႈအေပၚ စိုးရိမ္ေနရေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံ မိ႐ိုးဖလာ ေမွ်ာပိုက္ေလွမ်ားအား လိုင္စင္မ်ားအျမန္ဆံုးခ်ထားေပးရန္ႏွင့္ လိုင္စင္ခ်ထားေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေသးပါက ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာ ျပဳလုပ္ေပးထားရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း သေဘာဆိပ္-ျပင္ႀကီး မိ႐ိုးဖလာ ေမွ်ာပိုက္ေလွမ်ား အသင္းထံမွ သိရသည္။

“အခုလက္ရွိ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ ေလွဂရန္ စက္ဂရန္ရွိတယ္။ ငါးဖမ္းလိုင္စင္ (လုပ္ငန္း လိုင္စင္) မရွိဘူး။ ငါးဖမ္းလိုင္စင္ မရွိဘူးဆိုရင္ တရားမ၀င္ဘူးဗ်။ ဒါေပမဲ့ တရားမ၀င္ဘူး ဆိုေပမယ့္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဖမ္းေနတာပဲ။  အခုသတင္းၾကားလာရတာက ၂၀၁၈ ၁ လပိုင္း ၁ ရက္ေန႔မွာ စၿပီးေတာ့ ပင္လယ္ျပင္မွာ စစ္ေဆးေတာ့မယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ သတင္းၾကားလာတ့ဲ အခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔က စိုးရိမ္လာတယ္။ အရင္ကလည္း ဟိုနားမွာဖမ္းလိုက္ ဒီနားမွာဖမ္းလိုက္ စစ္ေဆးလိုက္ဆိုတာ ၾကားေနရတယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က လုပ္ငန္းလိုင္စင္ေလးကို ခ်ေပးေစခ်င္တယ္။ အခုေလာေလာဆယ္ ဥပေဒျပဳေနတ့ဲ အခ်ိန္မွာ မရေသးေပမယ့္လည္း ေဒသႏၲရအမိန္႔ေလး တစ္ခုနဲ ့ေပါ့ဗ်ာရသေလာက္ေပါ့။ ေအးေအးေဆးေဆး ပင္လယ္ထဲမွာ အလုပ္လုပ္လို႔ရေအာင္ လုပ္ေပးေစခ်င္တယ္။ အခုက သတင္းၾကားတာနဲ႔ ဖမ္းမွာလား။ ေလွေတြ မထြက္ရေတာ့ဘူးလား။ (ငါး) မဖမ္းရေတာ့ဘူးလား၊ ဒါကိုစိုးရိမ္မိတာေပါ့။ ထြက္မယ္ဆိုလည္း ဖမ္းလိုက္မလား။ နားေနလို႔လည္း မရဘူး။အဲဒီလိုျဖစ္ေနတာေပါ့။ လိုင္စင္မရွိဘဲနဲ႔ ဖမ္းေနတာေတာ့ အခုေလာေလာဆယ္ (ဖမ္းဆီးတာ) မၾကံဳေတြ႕ရေသးဘူး။ ဘာမွအခက္အခဲေတာ့ မရွိေသးဘူးေပါ့။ သတင္းေတြၾကားရေတာ့ စိုးရိမ္ေနရတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ဧရာ၀တီတိုင္းမွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က ေလွႏွစ္စင္းဖမ္းမိတယ္။ လြတ္ေတာ့လြတ္သြားၿပီ။ ဒဏ္ေၾကးနဲ႔ပဲ လြတ္သလား။ ဘာေတာ့မသိဘူး။ ဒါေတြကလည္း သတင္းေတြ ရွိလာၿပီေလ။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေမာရ၀တီ ေရတပ္ကေတာ့ ဘာမွမေျပာေသးဘူး။ ဘာမွ မစစ္ေဆးေသးဘူး။ ေလာေလာဆယ္အထိေပါ့” ဟု သေဘာဆိပ္-ျပင္ႀကီး မိ႐ိုးဖလာ ေမွ်ာပိုက္ေလွမ်ား အသင္းဥကၠ႒ ဦးထြန္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

သေဘာဆိပ္-ျပင္ႀကီး မိ႐ိုးဖလာေမွ်ာပိုက္ေလွမ်ား အသင္းႏွင့္ ေမာင္းမကန္ ကမ္း႐ိုးတန္း တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ကမ္းနီးငါးဖမ္းေလွႏွင့္ မိ႐ိုးဖလာ ေမွ်ာပိုက္ေလွ စုစုေပါင္း အစင္းေရ ၄၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိၿပီး ယင္းေလွမ်ားအားလံုး၌ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ငါးဖမ္းလိုင္စင္မ်ား ထပ္မံခ်ထားေပးမႈရရွိျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ေဒသခံ ေရလုပ္သားမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ငါးဖမ္းဆီးခြင့္လုပ္ငန္းလိုင္စင္  ျပႆနာအတြက္ ေဒသခံေရလုပ္သားမ်ား စုေပါင္းလက္မွတ္ ေရးထိုးကာ ၿပီးခ့ဲသည့္ ၾသဂုတ္လအတြင္းက တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံ တင္ျပခ့ဲေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ယင္းျပႆနာအား တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရထံ တင္ျပခ့ဲေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ထိ တစ္စံုတစ္ရာ အေၾကာင္းျပန္ၾကားခ်က္ မရေသးေၾကာင္း ေဒသခံ ကမ္းနီးေရလုပ္သား ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းတြင္ ၂၀၁၅-၁၆ ငါးဖမ္းရာသီ၌ ေဒသခံ ကမ္းေ၀းငါးဖမ္းေရယာဥ္ ၅၃၄ စင္းအား လိုင္စင္ထုတ္ေပးခ့ဲၿပီး ၂၀၁၆-၁၇ ငါးဖမ္းရာသီအတြက္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၅ ရက္အထိ ၅၂၁ စင္းအား လိုင္စင္ ထုတ္ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

တနသာၤရီကမ္း႐ိုးတန္း တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ကမ္းနီးေရျပင္မ်ား၌ ကမ္းေ၀းငါးဖမ္း ေရယာဥ္မ်ားက မၾကာခဏ ခိုး၀င္ငါးဖမ္းဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသျဖင့္ ျပႆနာျဖစ္ပြားကာ လူေသဆံုးမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

 

ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ပါ၀ါအိတ္ေဇာ အလံုး ၂၀၀ ေက်ာ္ကို ႀကိတ္နင္းဖ်က္ဆီး

ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ကမ္းနားလမ္းတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဆူညံအိတ္ေဇာမ်ား ႀကိတ္နင္းဖ်က္ဆီးရန္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္

ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္သစ္ကို ႀကိဳဆိုေသာအားျဖင့္ ပါ၀ါအိတ္ေဇာ အလံုး ၂၀၀ ေက်ာ္ကို ႀကိတ္နင္းဖ်က္ဆီးသည့္ အခမ္းအနားကို ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ကမ္းနားလမ္းတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ စည္းကမ္းပ်က္ ဆူညံအိတ္ေဇာမ်ား ႀကိတ္နင္းဖ်က္ဆီးျခင္း အခမ္းအနားကို တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အရာရွိမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေမ ၁ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္အထိ ဖမ္းဆီးရမိထားေသာ ဆူညံပါ၀ါအိတ္ေဇာမ်ားကို လမ္းႀကိတ္ကားျဖင့္ ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ညဘက္ အိပ္ေမာက်ေနတဲ့ ျပည္သူလူထုေတြဟာ ဒီလိုဆူညံတဲ့ အိတ္ေဇာအသံေတြေၾကာင့္ လန္႔ႏိုးမႈေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ စိတ္ေသာက ေရာက္ၾကရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယာဥ္ထိန္းရဲေတြက လွည့္ကင္း၊ ပတ္ကင္းေတြနဲ႔ လိုက္လံဖမ္းဆီး ေဆာင္ရြက္ေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွ႕ဆက္လက္ၿပီးေတာ့လည္း ၿမိဳ႕ေပၚမွာ ဒီလိုဆူညံၿပီး ေမာင္းႏွင္ေနတဲ့ သူေတြကို ဖမ္းဆီးမွာ ျဖစ္သလို ဆိုင္ေတြကိုလည္း ဆက္လက္ရွာေဖြ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ အစီအစဥ္ ရွိပါတယ္” ဟု ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕စု (၇၆) မွ ၿမိတ္ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕စုမွဴး ရဲမွဴးကိုကိုက ေျပာၾကားသည္။

ယခုဖ်က္ဆီးေသာ ပါ၀ါအိတ္ေဇာမ်ားမွာ ဒုတိယအႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး ပါ၀ါအိတ္ေဇာ ၂၁၇ လံုး တန္ဖိုး က်ပ္သိန္း ၈၀ ခန္႔ ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပထမအႀကိမ္ ဖ်က္ဆီးျခင္းကို ဧၿပီလတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အလုံး ၁၅၀ ကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရဲမွဴးကိုကိုက ေျပာၾကားသည္။ ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ အမ်ားျပည္သူ သြားလာေနသည့္ လမ္းမ်ားတြင္ ဆိုင္ကယ္ပါ၀ါ အိတ္ေဇာမ်ားကို ဆူညံစြာ တပ္ဆင္ၿပီး သြားလာေနသည့္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဖမ္းဆီးအေရးယူရန္ ညြန္ၾကားခဲ့ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ဖ်က္ဆီးေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။