တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ တနသၤာရီၿမိဳ႕ေဟာင္းကုိ ေရွးေဟာင္းေနရာတည္ရွိရာဇုန္ႏွင့္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းထားေသာ ဇုန္အျဖစ္ သတ္မွတ္

ေရွးေဟာင္းအသံုးအေဆာင္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ တနသၤာရီၿမိဳ႕ေဟာင္းကို ေရွးေဟာင္းေနရာတည္ရွိရာဇုန္ႏွင့္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းထားေသာ ဇုန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကညာလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိတ္ခ႐ိုင္ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တည္ရွိသည့္ တနသၤာရီၿမိဳ႕ေဟာင္းအား တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ ဇန္န၀ါရီ ၁၁ရက္ စြဲ၊ အမိန္႔ေၾကညာစာမွတ္ ၁/၂၀၁၈ ၊ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္ ( ၁၈/  ၂၀၁၇ )အပုိဒ္ ( ၆၃ )ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ေရွးေဟာင္းေနရာတည္ရွိရာဇုန္ႏွင့္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းထားေသာ ဇုန္အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွ မိုင္ ၅၀ အကြာတြင္ တည္ရွိေသာ တနသၤာရီၿမိဳ႕ရွိ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈၿမိဳ႕ေဟာင္းအား တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းကို ဒုတိယအႀကိမ္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ တနသၤာရီမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲျမင့္ေဆြက (ၾကယ္ပြင့္ျပ) ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“တနသၤာရီၿမိဳ႕ေဟာင္းကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ကေန အမိန္႔ေၾကညာစာ ထုတ္ျပန္ၿပီး ေရွးေဟာင္းေနရာတည္ရွိတဲ့ဇုန္ႏွင့္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းတဲ့ဇုန္အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႕အေနနဲ႔ အတိုင္းမသိ ၀မ္းသာမိပါတယ္။ ဒီလိုေရွးေဟာင္းဇုန္ေတြ သတ္မွတ္လိုက္ၿပီးရင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမွာကေတာ့ အမိန္႔ေၾကညာစာမွာေဖာ္ျပထားတဲ့ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြအတိုင္း သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေရွးေဟာင္းဇုန္ သတ္မွတ္လိုက္တဲ့ အေၾကာင္းကို  ျပည္သူလူထုေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိသြားေအာင္ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း အခမ္းအနားကိုလည္း ျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟုတနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဥာဏ္လင္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

တနသၤာရီၿမိဳ႕ေဟာင္းအား ယဥ္ေက်းမႈ ဇုန္အမ်ဳိးအစားႏွစ္မ်ဳိး သတ္မွတ္ထားၿပီး AZ (Ancient site Zone) ႏွင့္  PZ ( Protected and pteserved Zone) တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ “တနသၤာရီၿမိဳ႕ေဟာင္းကို ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈဇုန္အျဖစ္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမွ စာထုတ္ေပးလိုက္တာေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီလိုသတ္မွတ္လိုက္တဲ့အတြက္ အတိုင္းမသိ ၀မ္းသာမိပါတယ္။ တနသၤာရီတိုင္းရဲ႕ မူလျဖစ္တည္တဲ့ေနရာလည္းျဖစ္တယ္။ ယဥ္ေက်းမႈဇုန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးလိုက္တာဟာ တနသၤာရီတိုင္းသားအားလုံး ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္ သားအားလံုးရဲ႕ ေအာင္ပြဲအျဖစ္ ယူဆပါတယ္။ ဒီလိုအေပ်ာ္မ်ဳိးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔လြယ္လြယ္နဲ႔ရခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။ အခုလို သတ္မွတ္လိုက္တဲ့ ေနရာမွာ AZ ႏွင့္ PZ ဆိုၿပီး ဇုန္ႏွစ္မ်ဳိးသတ္မွတ္ပါတယ္ AZ က မင္းဆက္ေပါင္း ၂၈၈ ဆက္ ထီးနန္းစီုးစံခဲ့တဲ့ တနသၤာရီ မင္းေနျပည္ရဲ႕ အတြင္းပိုင္းကို သတ္မွတ္တာပါ AZ မွာက ၿမိဳ႕႐ိုး၊ နန္းေတာ္ကုန္း၊ ဖြားေအာင္သာ ေက်ာက္တိုင္အထိ သတ္မွတ္ၿပီး ၿမိဳ႕႐ိုးရဲ႕ ေပ ၉၀ အကြာမွာ ေနာက္ထပ္ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္မႈေတြ၊ ႐ံုးေတြ ေဆာက္လုပ္တာေတြ မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး ၿမိဳ႕႐ိုးရဲ႕ အျပင္ ဘက္ကိုက်ေတာ့ တနသၤာရီျမစ္ႀကီးရဲ႕ ကမ္းေျခအထိ၊ ေနာက္တစ္ဖက္က တနသၤာရီျမစ္ငယ္ရဲ႕ ကမ္းေျခအထိကို သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ အတြင္းသားကို ကာကြယ္ဖို႔ဆိုၿပီး PZ ကို သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ၿမိဳ႕႐ိုးကေန တစ္မိုင္ပတ္လည္ကို သတ္မွတ္လိုက္ပါတယ္” ဟု တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ စာေပယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္ေရးဥကၠ႒ ဦးသန္းစိုး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္မွာ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သိရွိသူ အလြန္နည္းပါးေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရပ္ကြက္ ႏွစ္ခုသာရွိသည့္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယဥ္ေက်းမႈထိန္းသိမ္း ေရးဇုန္အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ေသာ္လည္း လက္ရွိေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ေပးရန္ လိုအပ္မည္မဟုတ္ဘဲ အေမြအႏွစ္မ်ားကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေပးရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“တနသၤာရီၿမိဳ႕ကို ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈဇုန္အျဖစ္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက သတ္မွတ္လိုက္တဲ့အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္သူ၊ ၿမိဳ႕နယ္သားမ်ားကိုယ္စား အထူး၀မ္းသာမိပါတယ္။ ဒီလိုသတ္မွတ္ေပးလိုက္တဲ့အတြက္ တနသၤာရီၿမိဳ႕ကို အနယ္နယ္အရပ္ရပ္က သိလာမွာျဖစ္တဲ့အျပင္ ကမၻာသိအဆင့္ထိ ေရာက္လာမွာျဖစ္ၿပီး ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား လာေရာက္ၾကည့္႐ႈေလ့လာၾကမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ တိုးတက္လာပါ့လိမ့္မယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ဒီလိုလာတဲ့အခါမွာ ကုန္ပစၥည္းေတြ၊ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ေတြကို ထုတ္ေဖာ္ျပသခြင့္ရပါမယ္။ လက္ရွိရပ္ကြက္ ႏွစ္ခုရွိရာကေန ၿမိဳ႕သစ္ေတြလည္း တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ေပးဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု ေခ်ာင္းႀကီးရပ္ကြက္မွ ရပ္မိရပ္ဖတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးလွျမင့္မွ ေျပာၾကားသည္။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေရွးၿမိဳ႕ေဟာင္း ခုႏွစ္ၿမိဳ႕ရွိၿပီး ေဒသမွတ္တမ္းမ်ားအရ ေရွးအက်ဆံုးမွာ သာဂရၿမိဳ႕ေဟာင္း (ထား၀ယ္) ျဖစ္ၿပီး ယဥ္ေက်းမႈဇုန္အျဖစ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ သတ္မွတ္ခဲ့ကာ တနသၤာရီၿမိဳ႕ေဟာင္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ၁၁ ရက္တြင္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တနသၤာရီၿမိဳ႕ကို ခရစ္ႏွစ္ ၁၂၇၇ ခုႏွစ္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္ဟု ေဒသမွတ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီး ပုဂံခရစ္ႏွစ္ ၁၁၇၆ ခုႏွစ္၊ ၁၁၉၄ ခုႏွစ္၊ ၁၁၉၆ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေရးထုိးခဲ့သည့္ ေက်ာက္စာမ်ားတြင္ ျမန္မာပိုင္နက္အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၿမိဳ႕႐ိုး၊ ေက်ာက္စာ၊ အုတ္၊ ဒဂၤါးမ်ား၊ လူအသံုး အေဆာင္မ်ား၊ ေရွးေဟာင္းနဂါးေလွမ်ားႏွင့္ အေထာက္အထားမ်ားစြာမွာ တနသၤာရီၿမိဳ႕ ေဟာင္းတြင္တည္ရွိေနၿပီး ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားသည္။