ဇင္ဘာေဘြက က်န္းမာေရးႏွင့္ သိပၸံဆုိင္ရာ ေလ့လာမႈမ်ားအတြက္ ေဆးေျခာက္သံုးစြဲခြင့္ကို တရား၀င္ခြင့္ျပဳ

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၂၉ ရက္က ခ်ီလီႏိုင္ငံ ဆန္တီယာဂိုတြင္ ေဆးေျခာက္အေစ့မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

က်န္းမာေရးဆုိင္ရာအတြက္ သို႔မဟုတ္ သိပၸံဆုိင္ရာ ေလ့လာမႈမ်ားအတြက္ ေဆးေျခာက္ထုတ္လုပ္မႈကို ဇင္ဘာေဘြက တရား၀င္ ခြင့္ျပဳေပးထားေၾကာင္း ေအအက္ဖ္ပီက ဧၿပီ ၂၈ ရက္တြင္ ရရွိခဲ့ေသာ စည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေဆးေျခာက္ကို က်န္းမာေရးအတြက္ သို႔မဟုတ္ သိပၸံဆုိင္ရာ ေလ့လာမႈမ်ားအတြက္ ထုတ္လုပ္ခြင့္ ရယူလိုပါက က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းစည္းမ်ဥ္းသစ္က ဆုိသည္။

ထုတ္လုပ္မည့္ လုပ္ငန္းခြင္၏ အစီအစဥ္ကို မိတၱဴသံုးစံုျဖင့္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး သင့္တင့္သည့္ အခေၾကးေငြေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စည္းမ်ဥ္းသစ္က ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဆးေျခာက္ ထုတ္လုပ္လိုသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ားျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အေထာက္အထားႏွင့္တကြ တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီျဖစ္ပါက ဇင္ဘာေဘြတြင္ ကုမၸဏီတည္ေထာင္ထားေၾကာင္း အေထာက္အထား တင္ျပရမည္ဟု စည္းမ်ဥ္းသစ္က ဆုိသည္။

ထုတ္လုပ္ခြင့္လိုင္စင္သည္ ငါးႏွစ္သက္တမ္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္သက္တမ္းတုိးရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ဇင္ဘာေဘြတြင္ ပန္းနာရင္က်ပ္၊ ၀က္႐ူးျပန္ျခင္းႏွင့္ စိတ္က်န္းမာေရးကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားကို ကုသရန္အတြက္ ေဆးေျခာက္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳေသာ္လည္း ေဆးေျခာက္ထုတ္လုပ္ သံုးစြဲမႈသည္ တရားမ၀င္ဟု အစိုးရက ျပ႒ာန္းထားသည္။ ဇင္ဘာေဘြတြင္ ေဆးေျခာက္ကို အေျမာက္အျမား ပိုင္ဆုိင္မႈ၊ ထုတ္လုပ္မႈတုိ႔အတြက္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၂ ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ခံရႏုိင္သည္။

Ref: AFP

ရာထူးမွဖယ္ရွားခံရမႈသည္ အာဏာသိမ္းခံရမႈဟု ဇင္ဘာေဘြသမၼတေဟာင္းမူဂါဘီ ေျပာၾကား

Photo: AFP

ဇင္ဘာေဘြသမၼတေဟာင္း ေရာဘတ္မူဂါဘီက ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ ႏို၀င္ဘာတြင္ ရာထူးမွထြက္ခြာခဲ့ရမႈသည္ အာဏာသိမ္းမႈျဖစ္ေၾကာင္း ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း မတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ထုတ္လႊင့္ခဲ့ေသာ ၎၏ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ႐ုပ္သံအင္တာဗ်ဴးမ်ား၌  ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ဟာရာရီရွိ ႐ံုးတစ္႐ံုးမွေန၍ ေတာင္အာဖရိက႐ုပ္သံ SABC ၏ ထုတ္လႊင့္မႈတြင္ မီးခိုးေရာင္၀တ္စံု ၀တ္ဆင္ထားေသာ အသက္ ၉၄ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္သည့္ မူဂါဘီက သူ ႏွင့္ သူ၏ဇနီးျဖစ္သူ ဂေရ႕စ္တို႔၏ ပံုတူ ပန္းခ်ီကားေရွ႕တြင္ ထိုင္လ်က္ ျဖည္းညင္းစြာျဖင့္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အဲဒါက အာဏာသိမ္းမႈတစ္ခုပါ။ လူတခ်ဳိ႕ေတာ့ ဒါကို အာဏာသိမ္းမႈလုိ႔ ေခၚဖို႔ ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကတယ္” ဟု ၎ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ရၿပီးေနာက္ စစ္ဘက္က အာဏာကို အခိုက္အတန္႔ ၀င္ေရာက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈအား ရည္ညႊန္းလ်က္ မူဂါဘီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎တုိ႔က ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၾကေသာ ယင္းရွက္ဖြယ္ျဖစ္စဥ္ကို ပ်က္ျပယ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔သည္ ယင္းႏွင့္ မထိုက္တန္ေၾကာင္း၊ ဇင္ဘာေဘြက ယင္းႏွင့္ မထိုက္တန္ေၾကာင္း မူဂါဘီကေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၿဗိတိန္႐ုပ္သံ ITV News ႏွင့္ ေနာက္ထပ္ အလားတူအင္တာဗ်ဴးတြင္လည္း မူဂါဘီက “က်ဳပ္ သမၼတ မျဖစ္ခ်င္ေတာ့ဘူး။ တကယ္ပါ။ အခု အသက္ ၉၄ ႏွစ္ရွိၿပီေလ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎၏ေနရာအား ဆက္ခံခဲ့သည့္ အသက္ ၇၅ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ အမ္မာဆန္အမ္နန္ဂါဂြါအား မုန္းတီးျခင္း မရွိေၾကာင္း မူဂါဘီက အင္တာဗ်ဴးႏွစ္ခုစလံုး၌ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း အမ္နန္ဂါဂြါသည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအား သစၥာေဖာက္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စဲြခဲ့သည္။  ျဖဳတ္ခ်ခံခဲ့ရေသာ မူဂါဘီက သူသည္ သမၼတသစ္ႏွင့္ လက္တဲြလုပ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ၎၏သမၼတျဖစ္မႈသည္ တရားမ၀င္ဘဲ ဖဲြ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္လည္း မညီေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “လူေတြက အစိုးရတစ္ရပ္ကို စနစ္တက်နဲ႔ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရသင့္တယ္။ ဒီကိစၥကို ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္။ အဲဒီအတြက္ ကူညီခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ဳပ္ကို ဖိတ္ဦးမွပါ”  ဟု မူဂါဘီက ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

သမၼတသစ္ အမ္နန္ဂါဂြာအတြက္ ပထမဆံုး ေရြးေကာက္ပဲြစမ္းသပ္မႈျဖစ္လာမည့္ ၾသဂုတ္လကုန္ပိုင္း၌ က်င္းပမည့္ သမၼတ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားမတုိင္မီ မူဂါဘီ၏ ယင္း ေျပာၾကားခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ “သူ႔စိတ္ထဲမွာ (မူဂါဘီက) ျပႆနာ ရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ သူက အေျဖရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္တယ္လို႔လည္း ႐ႈျမင္ေနတယ္”  ဟု ဂ်ဳိဟန္နက္စဘတ္ အေျခစိုက္ Political Economy Southern Africa ပညာရွင္အဖဲြ႕မွ သုေတသီ ဂီဒီယြန္ခ်ီတန္ဂါက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မူဂါဘီ၏အင္တာဗ်ဴးမ်ားအတြက္ အမ္နန္ဂါဂြါအား ျဖဳတ္ခ်ရန္ ရည္မွန္းထားေသာ အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္ အမ္ဘ႐ို႕စ္မူတင္ဟီရီ ဦးေဆာင္ေသာ ပါတီသစ္ National Partriotic Front (NPF) က စီစဥ္ေပးခဲ့ဖြယ္ရွိသည္။ မူဂါဘီက NPF ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ မၾကာေသးမီ က ေတြ႕ဆံုခဲ့သည့္ ဓာတ္ပုံထြက္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ အာဏာရပါတီ  ZANU-PF ပါတီမွ လူငယ္အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ေထာက္ခံသူမ်ားက  စုေ၀းမႈတစ္ခုတြင္ မူဂါဘီအား ဆန္႔က်င္သည့္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား ဟစ္ေအာ္ခဲ့ၾကသည္။

 

မူဂါဘီ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ၿပီးေနာက္ ၾကားျဖတ္သမၼတျဖစ္လာမည့္ ဒုတိယသမၼတေဟာင္းက ႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လာမည္

ဇန္န၀ါရီ ၇ ရက္က ဟာရာရီရွိ စ်ာပနအခမ္းအနားတစ္ခုအတြင္း ေတြ႕ရေသာ ဇင္ဘာေဘြဒုတိယသမၼတ အန္နန္ဂါဂြာအား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo – AFP)

ဇင္ဘာေဘြ အာဏာရွင္သမၼတ ေရာဘတ္မူဂါဘီသည္ ၎၏ ၃၇ ႏွစ္ၾကာ အုပ္စိုးမႈအား ႐ုတ္တရက္အဆံုးသတ္ရန္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒုတိယသမၼတေဟာင္း အမ္မာဆန္အန္နန္ဂါဂြါသည္ အာဏာရယူရန္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၂ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံသုိ႔ ျပန္လာမည္ ျဖစ္သည္။ အသက္ ၉၃ ႏွစ္ရွိ မူဂါဘီအား စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈအဆုိ တင္သြင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ ပါလီမန္တြင္ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း မူဂါဘီေရးထားေသာစာကို ဖတ္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖင့္ ၎၏ ကာလရွည္ၾကာအုပ္စုိးမႈကို အဆံုးသတ္ေစခဲ့သည္။

မူဂါဘီ၏ ႏုတ္ထြက္စာတြင္သူသည္ ဆႏၵအေလ်ာက္ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေခ်ာေမြ႕ေသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ၊ အၾကမ္းမဖက္ေသာ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးမႈအတြက္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ေရးသားထားသည္ဟု သိရသည္။

မူဂါဘီရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္းသတင္း ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ လမ္းေပၚတြင္ ညသန္းေခါင္အထိ အလြန္အမင္း ေအာင္ပြဲခံခဲ့ၾကၿပီး လူအုပ္ႀကီးက ကားဟြန္းသံမ်ားအၾကားတြင္ ကခုန္ျခင္းႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း ဂုဏ္ျပဳျခင္းမ်ားကို အ႐ူးအမူး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

မူဂါဘီ ႏုတ္ထြက္ၿပီးေနာက္ မၾကာမီ အလြန္အမင္း သေကၤတဆန္ေသာ ျမင္ကြင္းတစ္ရပ္မွာ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုအတြင္း ဘက္ရွိနံရံမွ မူဂါဘီ၏ ပံုတူပန္းခ်ီကားအား ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ၿပီး အန္နန္ဂါဂြါ၏ ပံုျဖင့္အစားထုိးခဲ့မႈ ျဖစ္သည္။

မူဂါဘီက ႏုိ၀င္ဘာ ၆ ရက္တြင္ အသက္ ၇၅ ႏွစ္ရွိ အန္နန္ဂါဂြါအား ရာထူးဖယ္ရွားခဲ့ရာမွ အစျပဳ၍ ေဒါသထြက္ခဲ့ေသာ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္က ၀င္ေရာက္ၾကား၀င္ခဲ့ကာ ယခုကဲ့သုိ႔ မူဂါဘီ ႏုတ္ထြက္ရသည့္ အေျခအေနအထိ ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ မူဂါဘီ၏ အဓိက မဟာမိတ္ေဟာင္းျဖစ္ေသာ အန္နန္ဂါဂြါသည္ ရာထူးမွထုတ္ပယ္ခံရၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံမွ ထြက္ေျပးခဲ့ၿပီး ၎၏ လံုျခံဳေရးအတြက္ အာမခံေပးမွသာ ျပန္လာမည္ဟု ေျပာၾကားထားသည္။

အန္နန္ဂါဂြါသည္ ၾကားျဖတ္သမၼတအျဖစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆုိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အာဏာရ ZANU – PF ပါတီက ႏုိ၀င္ဘာ ၂၂ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ပါတီ၏ ကာလရွည္ၾကာ သစၥာခံတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး စစ္တပ္ႏွင့္ အနီးကပ္ဆက္ဆံေရးရွိသည့္ အန္နန္ဂါဂြါသည္လည္း အစိုးရ ေထာက္ပံ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည့္ သေဘာထားတင္းမာသူတစ္ဦးဟု ေ၀ဖန္သူမ်ားက စြပ္စြဲခဲ့ၾကသည္။

မူဂါဘီႏွင့္ ၎၏ ဇနီးျဖစ္သူ ဂေရ႕စ္တုိ႔သည္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ရွိေနေၾကာင္း ယခုခ်ိန္ထိ မသိရေသးေပ။

Ref း AFP

အာဏာရွင္သမၼတမူဂါဘီ ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့ၿပီး ဇင္ဘာေဘြကို ၃၇ ႏွစ္ၾကာအုပ္စုိးမႈအား အဆံုးသတ္ခဲ့

 

၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီ ၈ ရက္က ႐ိုက္ကူးထားေသာဓာတ္ပံုတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေနေသာ မူဂါဘီအား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

ဇင္ဘာေဘြကို ၃၇ ႏွစ္ၾကာအုပ္စိုးခဲ့ေသာ အာဏာရွင္သမၼတေရာဘတ္မူဂါဘီသည္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္သြာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဇင္ဘာေဘြပါလီမန္ဥကၠ႒ ဂ်က္ေကာ့မူဘင္ဒါက ႏုိ ၀င္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

မူဂါဘီက ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည့္စာကို မူဘင္ဒါက ပါလီမန္တြင္ ဖတ္ျပခဲ့သည္။

ဇင္ဘာေဘြပါလီမန္က သမၼတ ေရာဘတ္မူဂါဘီအား စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈကို ႏုိ၀င္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ စတင္ေဆြးေႏြးခ်ိန္တြင္ မူဂါဘီ က ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ကို ေပး ပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မူဂါဘီက ဇင္ဘာေဘြသမၼတအျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚခဲ့ ၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ျပည္သူမ်ားက ဇင္ဘာေဘြ၏ သမိုင္း၀င္ျဖစ္ရပ္ကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေအာင္ပြဲခံခဲ့ၾကသည္။

ဇင္ဘာေဘြစစ္တပ္က ၿမိဳ႕ေတာ္ဟာ ရာရီကို ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေျခာက္ရက္အၾကာတြင္ ပါလီမန္က မူဂါဘီကို စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စစ္တပ္က အာဏာကို ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား ရက္ႏွင့္ခ်ီ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ္လည္း မူဂါဘီက ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ရန္ ျငင္းဆိုေနခဲ့သည္။

မူဂါဘီက ႏုတ္ထြက္ရန္ ျငင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ပါလီမန္က စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈအဆိုကို စတင္ ၾကားနာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျဖဳတ္ခ်ခံဒုသမၼတ အမ္မာဆင္အန္နန္ ဂါဂြါက မူဂါဘီကို ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္ ပါလီမန္တြင္ သမိုင္း၀င္ေဆြးေႏြးမႈကို စတင္ခဲ့သည္။ ပါလီမန္ ဥကၠ႒ဂ်က္ေကာ့မူဘင္ဒါက ေအာက္ လႊတ္ ေတာ္ႏွင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ပူးတြဲ အစည္းအ ေ၀းကို ဦးစီးခဲ့ၿပီး မူဂါဘီအား စြပ္ စြဲျပစ္တင္မႈ ကို စတင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

မူဂါဘီႏုတ္ထြက္မႈက ဇင္ဘာေဘြတြင္ ေခတ္တစ္ေခတ္ အဆံုးသတ္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၿဗိတိန္ထံမွ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း မူဂါဘီသည္ ႏုိင္ငံကို တင္းက်ပ္စြာျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္ေလးစုနီးပါး အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။

ဇင္ဘာေဘြစစ္တပ္က ၿမိဳ႕ေတာ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး မူဂါဘီအား ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ထားခဲ့ၿပီးေနာက္ ၎၏ အာဏာကိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္က ၿပိဳလဲသြားခဲ့သည္။

အသက္ ၉၃ ႏွစ္အရြယ္ မူဂါဘီ၏ဆက္ခံသူ ေရြးခ်ယ္ေရးအတြက္ ပါတီတြင္းတိုက္ပြဲမ်ား  ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ဇင္ဘာေဘြ ႏုိင္ငံေရး အက်ပ္အတည္း စတင္ခဲ့သည္။ ယခုလ အေစာပိုင္းက အန္နန္ဂါဂြါအား ဒုသမၼတအျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ မူဂါဘီ၏ဇနီး ဂေရ႕စ္မူဂါဘီက ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ေနရာကို ဆက္ခံရန္အတြက္ ေသခ်ာသေလာက္ျဖစ္သြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ဇင္ဘာေဘြစစ္တပ္က ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ခဲ့သည္။ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးအတြက္ စိုးရိမ္ရသျဖင့္ ႏုိင္ငံမွ ထြက္ ေျပးေနခဲ့ေသာ အမ္မာဆင္အန္နန္ဂါဂြါက သမၼတအျဖစ္ လႊဲေျပာင္း ဆက္ခံဖြယ္ရိွသည္။

အန္ နန္ဂါဂြါသည္ ေလာေလာဆယ္တြင္ ေတာင္အာဖရိက၌ ရွိေနသည္ဟု ယံုၾကည္ထားၾကသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္တစ္ပတ္က အက်ပ္အတည္း စတင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ မူဂါဘီသည္ ၿမိိဳ႕ေတာ္ရိွ အမိုးျပာအိမ္ေတာ္၌ အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ခံထားရသည္။

မူဂါဘီႏုတ္ထြက္သြားမႈသည္ ဇင္ဘာေဘြအတြက္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကင္းစင္ေသာ လမ္းေၾကာင္းသစ္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အခြင့္အလမ္း ရရိွျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ထရီ ဇာေမက ေျပာခဲ့သည္။