မူဂါဘီ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ၿပီးေနာက္ ၾကားျဖတ္သမၼတျဖစ္လာမည့္ ဒုတိယသမၼတေဟာင္းက ႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လာမည္

ဇန္န၀ါရီ ၇ ရက္က ဟာရာရီရွိ စ်ာပနအခမ္းအနားတစ္ခုအတြင္း ေတြ႕ရေသာ ဇင္ဘာေဘြဒုတိယသမၼတ အန္နန္ဂါဂြာအား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo – AFP)

ဇင္ဘာေဘြ အာဏာရွင္သမၼတ ေရာဘတ္မူဂါဘီသည္ ၎၏ ၃၇ ႏွစ္ၾကာ အုပ္စိုးမႈအား ႐ုတ္တရက္အဆံုးသတ္ရန္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒုတိယသမၼတေဟာင္း အမ္မာဆန္အန္နန္ဂါဂြါသည္ အာဏာရယူရန္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၂ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံသုိ႔ ျပန္လာမည္ ျဖစ္သည္။ အသက္ ၉၃ ႏွစ္ရွိ မူဂါဘီအား စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈအဆုိ တင္သြင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ ပါလီမန္တြင္ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း မူဂါဘီေရးထားေသာစာကို ဖတ္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖင့္ ၎၏ ကာလရွည္ၾကာအုပ္စုိးမႈကို အဆံုးသတ္ေစခဲ့သည္။

မူဂါဘီ၏ ႏုတ္ထြက္စာတြင္သူသည္ ဆႏၵအေလ်ာက္ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေခ်ာေမြ႕ေသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ၊ အၾကမ္းမဖက္ေသာ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးမႈအတြက္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ေရးသားထားသည္ဟု သိရသည္။

မူဂါဘီရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္းသတင္း ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ လမ္းေပၚတြင္ ညသန္းေခါင္အထိ အလြန္အမင္း ေအာင္ပြဲခံခဲ့ၾကၿပီး လူအုပ္ႀကီးက ကားဟြန္းသံမ်ားအၾကားတြင္ ကခုန္ျခင္းႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း ဂုဏ္ျပဳျခင္းမ်ားကို အ႐ူးအမူး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

မူဂါဘီ ႏုတ္ထြက္ၿပီးေနာက္ မၾကာမီ အလြန္အမင္း သေကၤတဆန္ေသာ ျမင္ကြင္းတစ္ရပ္မွာ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုအတြင္း ဘက္ရွိနံရံမွ မူဂါဘီ၏ ပံုတူပန္းခ်ီကားအား ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ၿပီး အန္နန္ဂါဂြါ၏ ပံုျဖင့္အစားထုိးခဲ့မႈ ျဖစ္သည္။

မူဂါဘီက ႏုိ၀င္ဘာ ၆ ရက္တြင္ အသက္ ၇၅ ႏွစ္ရွိ အန္နန္ဂါဂြါအား ရာထူးဖယ္ရွားခဲ့ရာမွ အစျပဳ၍ ေဒါသထြက္ခဲ့ေသာ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္က ၀င္ေရာက္ၾကား၀င္ခဲ့ကာ ယခုကဲ့သုိ႔ မူဂါဘီ ႏုတ္ထြက္ရသည့္ အေျခအေနအထိ ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ မူဂါဘီ၏ အဓိက မဟာမိတ္ေဟာင္းျဖစ္ေသာ အန္နန္ဂါဂြါသည္ ရာထူးမွထုတ္ပယ္ခံရၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံမွ ထြက္ေျပးခဲ့ၿပီး ၎၏ လံုျခံဳေရးအတြက္ အာမခံေပးမွသာ ျပန္လာမည္ဟု ေျပာၾကားထားသည္။

အန္နန္ဂါဂြါသည္ ၾကားျဖတ္သမၼတအျဖစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆုိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အာဏာရ ZANU – PF ပါတီက ႏုိ၀င္ဘာ ၂၂ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ပါတီ၏ ကာလရွည္ၾကာ သစၥာခံတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး စစ္တပ္ႏွင့္ အနီးကပ္ဆက္ဆံေရးရွိသည့္ အန္နန္ဂါဂြါသည္လည္း အစိုးရ ေထာက္ပံ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည့္ သေဘာထားတင္းမာသူတစ္ဦးဟု ေ၀ဖန္သူမ်ားက စြပ္စြဲခဲ့ၾကသည္။

မူဂါဘီႏွင့္ ၎၏ ဇနီးျဖစ္သူ ဂေရ႕စ္တုိ႔သည္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ရွိေနေၾကာင္း ယခုခ်ိန္ထိ မသိရေသးေပ။

Ref း AFP

အာဏာရွင္သမၼတမူဂါဘီ ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့ၿပီး ဇင္ဘာေဘြကို ၃၇ ႏွစ္ၾကာအုပ္စုိးမႈအား အဆံုးသတ္ခဲ့

 

၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီ ၈ ရက္က ႐ိုက္ကူးထားေသာဓာတ္ပံုတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေနေသာ မူဂါဘီအား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

ဇင္ဘာေဘြကို ၃၇ ႏွစ္ၾကာအုပ္စိုးခဲ့ေသာ အာဏာရွင္သမၼတေရာဘတ္မူဂါဘီသည္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္သြာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဇင္ဘာေဘြပါလီမန္ဥကၠ႒ ဂ်က္ေကာ့မူဘင္ဒါက ႏုိ ၀င္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

မူဂါဘီက ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည့္စာကို မူဘင္ဒါက ပါလီမန္တြင္ ဖတ္ျပခဲ့သည္။

ဇင္ဘာေဘြပါလီမန္က သမၼတ ေရာဘတ္မူဂါဘီအား စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈကို ႏုိ၀င္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ စတင္ေဆြးေႏြးခ်ိန္တြင္ မူဂါဘီ က ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ကို ေပး ပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မူဂါဘီက ဇင္ဘာေဘြသမၼတအျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚခဲ့ ၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ျပည္သူမ်ားက ဇင္ဘာေဘြ၏ သမိုင္း၀င္ျဖစ္ရပ္ကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေအာင္ပြဲခံခဲ့ၾကသည္။

ဇင္ဘာေဘြစစ္တပ္က ၿမိဳ႕ေတာ္ဟာ ရာရီကို ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေျခာက္ရက္အၾကာတြင္ ပါလီမန္က မူဂါဘီကို စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စစ္တပ္က အာဏာကို ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား ရက္ႏွင့္ခ်ီ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ္လည္း မူဂါဘီက ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ရန္ ျငင္းဆိုေနခဲ့သည္။

မူဂါဘီက ႏုတ္ထြက္ရန္ ျငင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ပါလီမန္က စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈအဆိုကို စတင္ ၾကားနာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျဖဳတ္ခ်ခံဒုသမၼတ အမ္မာဆင္အန္နန္ ဂါဂြါက မူဂါဘီကို ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္ ပါလီမန္တြင္ သမိုင္း၀င္ေဆြးေႏြးမႈကို စတင္ခဲ့သည္။ ပါလီမန္ ဥကၠ႒ဂ်က္ေကာ့မူဘင္ဒါက ေအာက္ လႊတ္ ေတာ္ႏွင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ပူးတြဲ အစည္းအ ေ၀းကို ဦးစီးခဲ့ၿပီး မူဂါဘီအား စြပ္ စြဲျပစ္တင္မႈ ကို စတင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

မူဂါဘီႏုတ္ထြက္မႈက ဇင္ဘာေဘြတြင္ ေခတ္တစ္ေခတ္ အဆံုးသတ္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၿဗိတိန္ထံမွ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း မူဂါဘီသည္ ႏုိင္ငံကို တင္းက်ပ္စြာျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္ေလးစုနီးပါး အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။

ဇင္ဘာေဘြစစ္တပ္က ၿမိဳ႕ေတာ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး မူဂါဘီအား ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ထားခဲ့ၿပီးေနာက္ ၎၏ အာဏာကိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္က ၿပိဳလဲသြားခဲ့သည္။

အသက္ ၉၃ ႏွစ္အရြယ္ မူဂါဘီ၏ဆက္ခံသူ ေရြးခ်ယ္ေရးအတြက္ ပါတီတြင္းတိုက္ပြဲမ်ား  ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ဇင္ဘာေဘြ ႏုိင္ငံေရး အက်ပ္အတည္း စတင္ခဲ့သည္။ ယခုလ အေစာပိုင္းက အန္နန္ဂါဂြါအား ဒုသမၼတအျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ မူဂါဘီ၏ဇနီး ဂေရ႕စ္မူဂါဘီက ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ေနရာကို ဆက္ခံရန္အတြက္ ေသခ်ာသေလာက္ျဖစ္သြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ဇင္ဘာေဘြစစ္တပ္က ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ခဲ့သည္။ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးအတြက္ စိုးရိမ္ရသျဖင့္ ႏုိင္ငံမွ ထြက္ ေျပးေနခဲ့ေသာ အမ္မာဆင္အန္နန္ဂါဂြါက သမၼတအျဖစ္ လႊဲေျပာင္း ဆက္ခံဖြယ္ရိွသည္။

အန္ နန္ဂါဂြါသည္ ေလာေလာဆယ္တြင္ ေတာင္အာဖရိက၌ ရွိေနသည္ဟု ယံုၾကည္ထားၾကသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္တစ္ပတ္က အက်ပ္အတည္း စတင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ မူဂါဘီသည္ ၿမိိဳ႕ေတာ္ရိွ အမိုးျပာအိမ္ေတာ္၌ အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ခံထားရသည္။

မူဂါဘီႏုတ္ထြက္သြားမႈသည္ ဇင္ဘာေဘြအတြက္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကင္းစင္ေသာ လမ္းေၾကာင္းသစ္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အခြင့္အလမ္း ရရိွျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ထရီ ဇာေမက ေျပာခဲ့သည္။