တာေမြတြင္ စစ္ပြဲရပ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ ျပဳလုပ္သူမ်ားႏွင့္ တန္ျပန္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားကို တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ႀကိဳတင္ေတြ႕ဆုံ ညိႇႏႈိင္းျခင္း၊ တားဆီးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ မလုိလားအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း လူ႔အခြင္႔အေရးေကာ္မရွင္ ထုတ္ျပန္

တာေမြတြင္ စစ္ပြဲရပ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားႏွင့္ တန္ျပန္ဆႏၵျပသူမ်ားကို တာ၀န္ရိွသူမ်ားက ႀကိဳတင္ေတြဆုံ ညိႇႏႈိင္းျခင္း၊ တားဆီးျခင္းမ်ား မရိွသျဖင့္ မလိုလားအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္က ဇြန္ ၂၇ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

လူ႔အခြင္႔အေရးေကာ္မရွင္က စုံစမ္းေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ စစ္ပြဲရပ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားသည္ ၿငိမ္းစုစီ ဥပေဒႏွင္႔အညီ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကုိ အသိေပးခဲ့ေသာ္လည္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင္႔ ေဒသႏၲရ အမိန္႔အရ ခြင့္ျပဳႏုိင္ျခင္း မရွိပါက မည္သည့္အတြက္ ခြင့္မျပဳႏုိင္ေၾကာင္းကုိ ႀကိဳတင္ေတြ႕ဆုံ ညိႇႏႈိင္းျခင္း၊ ရွင္းလင္း အသိေပးျခင္း၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ နားလည္မႈရယူျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရရွိရသည့္အျပင္ ၿငိမ္းစုစီ ဥပေဒႏွင္႔အညီ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံျခင္းမရွိဘဲ တန္ျပန္ဆႏၵျပမည္႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ လူပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိလည္း ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္မည္ကုိ သတင္းရရွိပါလ်က္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ႀကိဳတင္ေဆြးေႏြး ညိႇႏႈိင္းတားဆီးျခင္း မျပဳခဲ႔ျခင္းေၾကာင္႔ မလုိလားအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။

အဆုိပါျဖစ္စဥ္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ စစ္ပြဲမ်ားရပ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားကုိ ၿငိမ္းစုစီ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၀ ျဖင့္ အမႈဖြင္႔ အေရးယူထားသကဲ့သုိ႔ တရား၀င္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္း မရွိဘဲ တန္ျပန္ ဆႏၵျပသူမ်ားကုိ အရပ္၀တ္ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ ဖမ္းဆီးခဲ့သူမ်ားအနက္ ရွစ္ဦးကုိ ေမ ၂၈ ရက္တြင္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးသုိ႔ ဦးတုိက္ေလွ်ာက္ထား တရားစြဲဆုိခဲ့ေသာေၾကာင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးလ်က္ ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ သတင္းရယူသည့္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား အေနျဖင့္လည္း သတင္းမီဒီယာသမားအျဖစ္ သိသာ ထင္ရွားေစေသာ အမွတ္အသားမ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ သတင္းရယူသင့္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ၿပီးခဲ႔သည္႔ ေမ ၁၂ ရက္ ညေနပုိင္းက တာေမြအ၀ိုင္းရွိ အုိးရွင္းစင္တာေရွ႔တြင္ စစ္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ေရးအတြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားကုိ ရဲတပ္ဖြဲ႕က တားဆီးရာတြင္ အရပ္၀တ္အခ်ဳိ႕က ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားကုိ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ဖမ္းဆီးေပးျခင္း၊ သတင္းရယူေနေသာ မီဒီယာသမားမ်ားကုိ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆီနီေဂါႏုိင္ငံကို ကိုင္လႈပ္ခဲ့သည့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားတုိ႔၏ ဆႏၵျပပြဲမ်ား

ေမ ၁၆ ရက္က ရွိတ္အန္တာဂ်ဳတ္တကၠသိုလ္ အျပင္ဘက္၌ ဆႏၵျပစဥ္အတြင္း ေက်ာင္းသားမ်ားက ဆီနီေဂါရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကို ေက်ာက္ခဲမ်ားႏွင့္ ပစ္ေပါက္ေနစဥ္ (Photo: AFP)

မၾကာေသးမီ သီတင္းပတ္မ်ားအတြင္းက ဆီနီေဂါႏိုင္ငံကို ကိုင္လႈပ္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားဆႏၵျပပြဲမ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ရာစုႏွစ္ တစ္၀က္ခန္႔အၾကာက ႏိုင္ငံအတြင္းရိွ တကၠသိုလ္မ်ားဆီ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ေသာ အခ်ိန္တိုေတာင္းေသာ္လည္း ျပင္းထန္သည့္ မၿငိမ္မသက္မႈႀကီးကို အမွတ္ရစရာ ျဖစ္လာသည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ ေမလက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အဆိုပါ ဆႏၵျပမႈႀကီးေၾကာင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ ျပဳတ္က်လုနီးပါး ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ယခုအႀကိမ္ ဆႏၵျပမႈမွာမူ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေနာက္က်မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမ ၁၅ ရက္က တကၠသိုလ္တစ္ခု၌ ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္ၿပီး လူေသဆံုးမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ဒုတိယႏွစ္ေက်ာင္းသား မိုဟာမက္ေဖာ လူဆီနီ (၂၅ ႏွစ္) သည္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဆီနီေဂါႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္း စိန္႔လူ၀ီၿမိဳ႕ရိွ ဂတ္စတြန္ဘာ ဂါတကၠသိုလ္၌ ျဖစ္ပြားသည့္ ဆႏၵျပပြဲကို ႏွိမ္နင္းစဥ္အတြင္း ေသဆံုးခဲ့ရသည္။

ေဖာလူဆီနီ ေသဆံုးၿပီးေနာက္ တရားစြဲဆိုသူ အီဘရာဟီမာအင္ဒူအာယီက အေလာင္းကို ခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈ၌ ေဖာလူဆီနီသည္ ေသနတ္ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ေသဆံုးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တရားစြဲဆိုသူက ပစ္ခတ္သူသည္ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မျပဳေပ။ သို႔ေသာ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ သူ၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို ယခုသီတင္းပတ္အကုန္ထက္ ေနာက္မက်ဘဲ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎ေသဆံုးမႈေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဒက္ကာရိွ ရွိတ္အန္တာဂ်ဳတ္တကၠသိုလ္အနီး၌ ေနာက္ထပ္ဆႏၵျပပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းရိွ ဇီဂန္႐ိႈၿမိဳ႕တြင္လည္း ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က ႏွိမ္နင္းခဲ့ရသည္။

ရွိတ္အန္တာဂ်ဳတ္တကၠသိုလ္အနီးတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကို ေက်ာက္ခဲမ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ခဲ့ၾကၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕က မ်က္ရည္ယိုဓာတ္ေငြ႕မ်ားျဖင့္ တံု႔ျပန္ခဲ့သည္။

ဇီဂန္႐ိႈၿမိဳ႕တြင္လည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ႏွိမ္နင္းရန္ မ်က္ရည္ယိုဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို အသုံးျပဳခဲ့သည္။ အဆိုပါၿမိဳ႕တြင္ အစိုးရအေဆာက္အအံုမ်ားစြာတို႔ လုယက္ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည္ဟု ေဒသခံသတင္းစာမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။

ဘန္ေဘႏွင့္ ရီွယက္ၿမိဳ႕မ်ားရိွ တကၠသိုလ္မ်ား၌လည္း ဆႏၵျပပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားကာ ပင္မအဆင့္ျမင့္ ပညာေရးသမဂၢႀကီးက ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ တစ္ေသြးတစ္သားတည္းရိွေၾကာင္း ျပသလ်က္ အေထြေထြသပိတ္ႀကီး စတင္ခဲ့သည္။

ဂက္စတြန္ဘာဂါတကၠသိုလ္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ေဖာလူဆီနီ ေသဆံုးခဲ့သည့္ေနရာတစ္ေလွ်ာက္ စီတန္းလွည့္လည္ခဲ့ၾကၿပီး ဆုေတာင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ဆီနီေဂါျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး အလီနဂူယီ အင္ဂ်ဳိင္းက အေစာပိုင္းဆႏၵျပမႈသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎တို႔၏ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ရရိွျခင္း မရိွေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တကၠသိုလ္စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၌ ပိုက္ဆံမေပးဘဲ စားေသာက္ၾကၿပီး ယင္းအတြက္ တကၠသိုလ္အာဏာပိုင္မ်ားက ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို ေတာင္းပန္ခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည္။

သမၼတမက္ကီဆယ္လ္က ေက်ာင္းသား ေသဆံုးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အလြန္၀မ္းနည္းမိေၾကာင္း Twitter ၌ ေရးသားခဲ့ၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ရန္ ေစခိုင္းခဲ့သည္။

လာမည့္ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲျပန္၀င္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသူ ဆယ္လ္သည္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ေက်ာင္းသားပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးကို တုိးျမႇင့္ေပးမည္ဟုလည္း ေၾကညာခဲ့ရသည္။

သို႔ေသာ္ ေဖာလူဆီနီ၏ တကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဇြန္ ၁ ရက္တြင္ ဆႏၵျပေနဆဲျဖစ္ၿပီး တရားမွ်တမႈကို ေတာင္းဆိုလ်က္ ႏိုင္ငံေရးသို႔ ဦးတည္သြားခဲ့သည္။

အတိတ္၏ေျခရာ

၁၉၆၈ ခုႏွစ္ကလည္း ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသားတစ္ဦး ေသဆံုးမႈလည္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ က အဆိုပါ ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ ထိုစဥ္က သမၼတလီယိုပိုး ဆီဒါဆန္ေဂါကို ေခတၱၿခိမ္းေျခာက္မႈ ျပဳႏုိင္ခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ လမ္းမ်ားကို သိမ္းပိုက္ကာ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကၿပီး အကာအကြယ္ အတားအဆီးမ်ားကိုလည္း ခ်ထားခဲ့သည္။

ယင္းအခ်ိန္သည္ ကမၻာတစ္လႊား၌ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲ၊ လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားမႈ အစရိွေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လူငယ္မ်ား ဆႏၵျပေနၾကသည့္အခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္၌ ျပင္သစ္တို႔ထံမွ လြတ္လပ္ေရး ရယူခ်ိန္ကတည္းက ရာထူးရယူထားသူ ဆန္ေဂါကို ဒက္ကာမွ ေက်ာင္းသားမ်ားက နယ္ခ်ဲ႕၀ါဒ လက္ပါးေစဟု စြပ္စြဲခဲ့ၾကသည္။

၁၉၆၈ ခုႏွစ္ ေမ ၂၇ ရက္၌ ေက်ာင္းသားမ်ားဆႏၵျပမႈ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား တကၠသိုလ္အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ေက်ာင္းသားတစ္ဦး ေသဆံုးကာ အမ်ားအျပား ဒဏ္ရာရရိွခဲ့ေၾကာင္း တရား၀င္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

ယင္းတို႔သည္ ျပင္သစ္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ကမၻာ့အျခားေနရာမ်ား၌ ထိုစဥ္က ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ လူငယ္တို႔၏ ဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္မတူဘဲ ဆီနီေဂါဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ ဆီနီေဂါႏိုင္ငံအတြင္းမွ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး မေက်နပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း သမိုင္းပညာရွင္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးေဟာင္း အဗၺဒူလာယီဘာသီလီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အခ်ိန္တိုေသာ္လည္း အမွတ္အသား က်န္ရစ္ခဲ့

ယင္းေနာက္ ေမ ၃၀ ရက္တြင္ အလုပ္သမားမ်ားက သပိတ္ေမွာက္ရန္ ေၾကညာခဲ့ၿပီး အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အစိုးရအဖြဲ႕ ယိမ္းယိုင္သြားခဲ့သည္ဟု သမိုင္းပညာရွင္ အိုမာဂူယီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က သမၼတဆန္ေဂါသည္ အဆိုပါဆႏၵျပမႈႀကီးကို ဥေရာပတိုက္ ေက်ာင္းသားဆႏၵျပပြဲမ်ားမွ ေပၚထြက္လာသည့္ ဆိုးရြားေသာအရာ ျဖစ္သည္ဟု ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ခဲ့သည္။

သမၼတဆန္ေဂါသည္ စစ္တပ္ႏွင့္ ၾသဇာႀကီးမားသည့္ မြတ္ဆလင္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကို ေတာင္းဆိုခဲ့႐ံုသာမက ၿမိဳ႕ေတာ္ရိွ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ေနရာမ်ားတြင္ ျပင္သစ္တပ္မ်ားကို ခ်ထားေစခဲ့ေသာ္လည္း မၿငိမ္မသက္မႈႀကီး ပိုမိုဆိုးရြားလာေသာေၾကာင့္ ဒက္ကာတကၠသိုလ္ကို ပိတ္လိုက္ရၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားေက်ာင္းသားမ်ားကို ေနရပ္ျပန္ေစခဲ့သည္။

“အဲဒီတုန္းက လယ္သမားေတြကေတာ့ ဆန္ေဂါနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ကို ကာကြယ္ဖို႔ဆိုၿပီး ႐ိုင္ဖယ္ေတြ၊ ေလးျမားေတြကိုင္ၿပီး ေရာက္လာၾကတယ္” ဟု ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ အီဘရာဟီမာ၀ိုနီက ျပန္ေျပာျပသည္။

သို႔ေသာ္ သံုးရက္အတြင္း ဆႏၵျပမႈအရွိန္ ေလ်ာ့သြားၿပီး ႏုိင္ငံျခားသားေက်ာင္းသားမ်ားလည္း ျပန္လည္ေရာက္ရိွလာကာ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း စာေမးပြဲမ်ားကို က်င္းပခဲ့သည္။

အခ်ိန္တိုေတာင္းသည့္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ ေမလက ဆီနီေဂါ မၿငိမ္မသက္မႈႀကီးသည္ ဒီမိုကေရစီ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ျဖစ္ေစခဲ့သည္ဟု ထိုအခ်ိန္က ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢကို ဦးေဆာင္ခဲ့သူ မူဘာယီဒိုင္းယက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၁၉၇၄ ခုႏွစ္သို႔ အေရာက္တြင္ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာႏုိင္ငံသည္ ပါတီစံုစနစ္ကို လက္ခံခဲ့ၿပီး ဆန္ေဂါကို ၁၉၈၁ ခုႏွစ္၌ ဆက္ခံသည့္ သမၼတအဗၺဒူဂ်ဳ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။

“ရာစုႏွစ္ထက္၀က္ ၾကာၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ တကၠသိုလ္ေလာကမွာ အလားတူျပႆနာေတြကို ဆန္႔က်င္ဖို႔ ထပ္မံျဖစ္ေပၚလာျပန္ပါတယ္” ဟု ဟစ္ေဟာ့အႏုပညာသမားႏွင့္ သုေတသနျပဳသူ ယူဆူဖာဆားက ဒက္ကာၿမိဳ႕ ျပင္သစ္တကၠသိုလ္၌ ျပဳလုပ္ေသာ ဖိုရမ္တစ္ခုတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္အတြင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“၆၈ ေက်ာင္းသားေတြက ဆန္ေဂါကို ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကတဲ့အတိုင္း အခုေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြက မက္ကီဆယ္လ္ကို အျပစ္တင္ၾကပါတယ္” ဟု လည္း ယူဆူဖာဆားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။