ဆယ္ေက်ာ္သက္တို႔၏ ဆႏၵျပမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၌ မိုဘိုင္းအင္တာနက္လိုင္းမ်ားအား ပိတ္ပင္

ၾသဂုတ္ ၄ ရက္က ၿမိဳ႕ေတာ္ဒါကာရွိ လမ္းတစ္လမ္းေပၚ၌ ေက်ာင္းသားမ်ား ခ်ီတက္ဆႏၵျပေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲလာေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေက်ာင္းသားဆႏၵျပ မႈမ်ားကို ႏွိမ္နင္းရန္ အာဏာပိုင္မ်ားက ႀကိဳးပမ္းေနစဥ္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ မိုဘိုင္းအင္တာနက္လိုင္းမ်ားကို ပိတ္ထားသည့္အေၾကာင္း အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ား တြင္ ၾသဂုတ္ ၅ ရက္က ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

အရွိန္ျမႇင့္ထားေသာ ဘတ္စ္ကားတစ္စီးႏွင့္ တိုက္မိကာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ႏွစ္ဦး  ေသဆံုးခဲ့ရၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံ၏နိမ့္က်ေသာ လမ္းေဘးကင္းလံုျခံဳေရးအဆင့္အတန္း အတြက္ ေက်ာင္းသားဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ လာေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဒါကာ၏ ေနရာအစိတ္အပိုင္းအခ်ဳိ႕တြင္  ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းတစ္ပတ္လံုး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ရသည္။

ၾသဂုတ္ ၄ ရက္တြင္မူ ဒါကာရွိ ဂ်ီကာ တာလာရပ္ကြက္တြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ၿပီး ဒဏ္ရာရရွိသူ ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ရဲမ်ားသည္ ဆႏၵျပသူမ်ားကို ရာဘာက်ည္မ်ား၊ မ်က္ရည္ယိုဗံုးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီး အစိုးရလိုလားသည့္ တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားကလည္း လူငယ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသျဖင့္ အခ်ဳိ႕လူငယ္မ်ားအား အနီးအနားရွိ ေဆး႐ံုမ်ားသို႔ အလ်င္အျမန္ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ရသည္ဟု မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ထိုသို႔ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပြားၿပီး မၾကာမီ ၾသဂုတ္ ၄ ရက္ေႏွာင္းပိုင္းမွစၿပီး 3G ႏွင့္ 4G အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၂၄ နာရီၾကာ ပိတ္ထားလိုက္သည့္ အေၾကာင္းကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ထိပ္တန္းသတင္းစာ Prothom Alo တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

လူမႈမီဒီယာမ်ားေပၚတြင္လည္း ဖုန္းျဖင့္ အင္တာနက္သံုး၍ မရသည့္အေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသားမ်ားက ေရးသားထားသည့္ စာမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ Wireless ႏွင့္ Wired Network မ်ားကိုမူ ပိတ္ပင္ခဲ့ဖြယ္မရွိေပ။

အစိုးရထံမွ အမိန္႔တစ္ခုရရွိခဲ့သည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မရွင္ (BTRC) မွ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဂ်ဟီ႐ူဟာ့က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအမိန္႔သည္ မည္သို႔ျဖစ္ေၾကာင္းကိုမူ မထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေပ။ အမည္မေဖာ္လိုေသာ အႀကီးတန္းဆက္သြယ္ေရးအ ရာရွိတစ္ဦးကမူ အစိုးရ၏ အမိန္႔ေၾကာင့္ BTRC သည္ အင္တာနက္ကို ေႏွးေကြးေအာင္ လုပ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ဆႏၵျပပြဲမ်ားအား အာဏာပိုင္မ်ား၏ ကိုင္တြယ္ပံုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ေဒါသထြက္မႈမ်ား ျပန္႔ႏွံႀကီးထြားလာမည့္အေရးကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္အေနႏွင့္ အစိုးရက ထိုကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ဖြယ္ရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း လူမႈမီဒီယာမ်ားေပၚတြင္ အာဏာရပါတီမွ တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားအား တိုက္ခိုက္ေနသည္ဟု ယူဆရေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားမွာ ျပည့္လွ်ံေန ၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ ေဒါသမ်ားမွ တစ္ဖန္ျပန္ လည္ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕ကမူ ၎တို႔သည္ ဆႏၵျပလူငယ္မ်ားအား ရာဘာက်ည္မ်ား၊ မ်က္ရည္ယို ဓာတ္ေငြ႕မ်ားျဖင့္ မပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း ျငင္းဆိုလ်က္ရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေဆး႐ံု၀န္ထမ္း မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ဒဏ္ရာရရွိသူ ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာရွိေနၿပီး အခ်ဳိ႕မွ ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ဒဏ္ရာရသြားခဲ့ၾကကာ ဒဏ္ရာမ်ားသည္ ရာဘာက်ည္ေၾကာင့္ ရသည္ႏွင့္ တူညီေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။ အာဏာရ အ၀ါမီလိခ္ပါတီကလည္း ၎တို႔၏လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ႐ိုက္ႏွက္ျခင္း မလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ျငင္းဆန္ေနၾကသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၏ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးက႑သည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားၿပီး စည္းကမ္းပ်က္ျပားကာ အႏၲရာယ္မ်ားသည္ဟု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ႐ႈျမင္ခံရလ်က္ရွိသည္။ ထိုစဥ္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ႏွစ္ဦးကား တိုက္ခံရၿပီး ေသဆံုးမႈသည္ လူမႈမီဒီယာေပၚ ၌ ျပည္သူမ်ား၏ အစိုးရအေပၚ ေဒါသကို ဓာတ္ဆီေလာင္းေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမိဳ႕နယ္ တစ္ဖက္ကမ္း ေအးရြာအေနာက္ပုိင္းရွိ သခ်ဳႋင္းအား သက္ဆုိင္ရာက ဖ်က္သိမ္းေရႊ႕ေျပာင္းမည္ကုိ ေဒသခံမ်ား ကန္႔ကြက္တားဆီး

သခ်ဳႋင္းေျမ ေျပာင္းေရႊ႕မႈအေပၚ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပေနသည့္ ေဒသခံမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမိဳ႕နယ္ တစ္ဖက္ကမ္းရွိ ေအးရြာအေနာက္ပုိင္းရွိ သခ်ဳႋင္းအား သက္ဆုိင္ရာက ဖ်က္သိမ္းေရႊ႔ေျပာင္းမည္ကုိ ေဒသခံမ်ားက သေဘာမတူ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၂၂ ရက္တြင္ အဆုိပါ သခ်ဳႋင္းေရွ႕၌ ပိတ္ဆုိ႔တားဆီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ စည္ပင္၀န္ထမ္းမ်ားက သခ်ဳႋင္းအား ေျပာင္းေရႊ႕ရန္အတြက္ ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္ ညေန ၃ နာရီတြင္ သြားေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ေဒသခံမ်ားက ပြင့္လင္းျမင္သာမူ မရွိျခင္းႏွင့္ ၎တုိ႔ဆႏၵမပါဘဲ တစ္ဖက္သတ္ လုပ္ေဆာင္သည္ ဟုဆုိကာ သခ်ဳႋင္းသြားသည့္ လမ္းေပၚတြင္ တားဆီးကန္႔ကြက္ ခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔ျပင္ေဒသခံမ်ားက သခ်ဳႋင္းမေရႊ႕ေျပာင္းေရး ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ား ထိခုိက္မည့္လုပ္ရပ္အား မလုပ္ကုိင္ေရး၊ သခ်ဳႋင္းအသစ္ ဖ်က္သိမ္းေပးေရးတုိ႔ကုိ ေၾကြးေၾကာ္ေတာင္းဆုိ ခဲ့ၾကသည္။

“ဒီေနရာမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္အထိ ေဒသခံေတြ မီးသၿဂႋဳဟ္ ေျမခ်တာေတြ လုပ္လာတာ။ အခုမွ ပုိင္ရွင္ဆီ ျပန္၀ယ္ထားတယ္။ ဖ်က္သိမ္းမယ္ဆုိၿပီး အေၾကာင္းၾကားလာတယ္။ အဲဒီပုိင္ရွင္ဆုိတာ ဟုိးအရင္ကတည္းက ေျမအစား ျပန္ရၿပီးသား။ ၿမိဳ႕နယ္တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ ေဒသခံေတြ အစည္းအေ၀း လုပ္ကတည္းက လက္ခံသေဘာမတူပါဘူးလုိ႔ ေျပာထားၿပီးသား။ အခုက အတင္းအက်ပ္လုပ္ဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေနတာ။ သူတုိ႔အသစ္လုပ္ေပးတဲ့ သခ်ဳႋင္းက ေျမေနရာက်ဥ္းတယ္။ ဘယ္လုိမွ အဆင္မေျပဘူး။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ စီးပြားေရးသမားကုိ ဒီေျမေရာင္းစားဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေနတာ။ အတင္းအက်ပ္ လုပ္လာရင္ တရားဥပေဒအရ သခ်ဳႋင္းေရွ႕ ေန႔ညမပ်က္ ပိတ္ဆုိ႔တားဆီးသြားမယ္” ဟု ေဒသခံ တစ္ဦးျဖစ္သူ ေအးရြာေန ေဒၚညြန္႔ (ခ) ေဒၚေအးၾကြယ္က ေျပာၾကားသည္။

ေဒသခံမ်ား ပိတ္ဆို႔တားဆီးထားသျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာက ညေန ၅ နာရီေနာက္ပုိင္းတြင္ မလုပ္ေဆာင္ေတာ့ဘဲ ျပန္လွည့္ဆုတ္ခြာခဲ့ၿပီး ယင္းသခ်ဳႋင္းေျမ၏ မူလပုိင္ရွင္က ေျမျပန္လည္ ရလုိေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားခဲ့သျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ လုပ္ေဆာင္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေျပာၾကားသည္။

“မူလေျမပုိင္ရွင္က ဟုိးယခင္ကတည္းက ဒီေျမကုိ သခ်ဳႋင္းေျမလုပ္ေပးဖုိ႔ ယာယီလွဴခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဟုိးအရင္ သခ်ဳႋင္းေျမက ကမ္းၿပိဳသြားတဲ့အတြြက္ ေအးရြာေရွ႕ေနာက္ ေက်ာင္းတုိက္ဆရာေတာ္ ႏွစ္ပါးက အလွဴခံခဲ့တာလုိ႔ သိရတယ္။ အခုသူက သက္ဆုိင္ရာကုိ ျပန္ေလွ်ာက္ေတာ့ ျပန္ရတယ္လုိ႔ သိရတယ္။ အခုက ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ုိင္၊ တုိင္းညႊန္ၾကားမႈအရ ကြၽန္ေတာ္က ပူးေပါင္းကူညီ ေဆာင္ရြက္ရတာ ျဖစ္တယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ရပ္ကြက္မွာ အစည္းအေ၀းလုပ္တယ္။ ရပ္ကြက္ေန ျပည္သူေတြကုိလည္း ဖိတ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ျဖစ္စဥ္ကုိ ၿမိဳ႕နယ္ကုိ သတင္းပုိ႔ေတာ့ ႐ုပ္သိမ္းဖုိ႔နဲ႔ ျပန္ညိႇႏူိင္း လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ အေၾကာင္းၾကားပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီသခ်ဳႋင္း အေဟာင္းေရာ အသစ္ေရာသည္ ယာယီေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တုိဘက္က သခ်ဳႋင္းၿပီးသြားခဲ့ရင္ အားလုံးက အဲဒီမွာပဲ နာေရးကိစၥေတြ လုပ္ေဆာင္ရမွာပါ” ဟု ေအးရြာအေနာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဇာ္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

ေဒသခံမ်ားကမူ လက္ရွိသခ်ဳႋင္းေျမ ေနရာအား စီးပြားေရးသမား တစ္ဦးက ၀ယ္ယူထားၿပီး သခ်ဳႋင္းသစ္ လုပ္ေဆာင္ေပးထားသည္မွာ ေျမေနရာက်ဥ္းလြန္း၍ သခ်ဳႋင္းအဂၤါရပ္ႏွင့္ မညီေၾကာင္းႏွင့္ သခ်ဳႋင္းအေဟာင္းသာ အသုံးျပဳလုိသည္ကုိ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား ေတာင္းဆုိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ သခ်ဳႋင္းေျမအား ေရႊ႕ေျပာင္းရန္အတြက္ ယခင္က လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈမ်ား ရိွခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

 

သိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရိွေရးႏွင့္ ေျမယာအျငင္းပြားမ်ားအတြက္ လမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵျပခဲ့သည့္ ေဒၚစုစုေႏြး အပါအ၀င္ သုံးဦးအား ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕မရဲစခန္းက ပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္ အမႈဖြင့္

သိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ ေျမယာအျငင္းပြားမ်ားအတြက္ ေကာ့မွဴးမွ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္အထိ လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵျပခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ (ဗဟုိ) ဥကၠ႒ ေဒၚစုစုေႏြး အပါအ၀င္ သုံးဦးကုိ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕မရဲစခန္းက ပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္  အမႈဖြင့္လုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ခံရသူမ်ားတြင္ ေဒၚစုစုေႏြးက ဆႏၵျပပြဲ၌ ဦးေဆာင္သူအျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ္လည္း လယ္သမားအေရး ေဆာင္ရြက္သူ ကုိေဇာ္ရမ္းႏွင့္ ကုိႏုိင္ႏုိင္ေအာင္တုိ႔မွာ ေဟာေျပာသူမ်ား အျဖစ္သာ ပါ၀င္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚစုစုေႏြးက ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚစုစုေႏြးက “ဆိပ္ကမ္းရဲစခန္းကေန ဦးေဆာင္သူဆုိၿပီး ကြၽန္မရယ္၊ ကုိေဇာ္ရမ္းရယ္၊ ကုိႏုိင္ႏုိင္ေအာင္ရယ္ကုိ ပုဒ္မ ၁၉ နဲ႔ အမႈဖြင့္ထားတယ္ဆုိၿပီး မေန႔က အေၾကာင္းၾကားစာပုိ႔တယ္။ ႐ုံးက၀န္ထမ္းကုိ လာမေပးဘဲ အိမ္ေတြကုိ လာေပးသြားတယ္။ အေပၚမွာ ရက္စြဲက ကြက္လပ္ျဖစ္ေနတယ္။ တကယ္ေတာ့ ကုိေဇာ္ရမ္းနဲ႔ ကုိႏုိင္ႏုိင္ေအာင္က ဦးေဆာင္သူ မဟုတ္ပါဘူး။ ေဟာေျပာေပးဖုိ႔ ဖိတ္ၾကားခံရတာပါ။ သူတုိ႔အမႈဖြင့္ခံရတာ ကြၽန္မလက္မခံဘူး” ဟု ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ဆႏၵျပပြဲကုိ နစ္နာသည့္ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမား သမဂၢတုိ႔ ပူးေပါင္း၍ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံအထိ ႏွစ္ရက္ၾကာ လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵျပခဲ့ၿပီး ျဖတ္သန္းခဲ့ေသာ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္၊ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္၊ ဒလၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းစာ တင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ကုိမူ မတင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဆိပ္ကမ္းအာဏာပုိင္မ်ားကုိ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္မတုိ႔က ဆိပ္ကမ္းရဲကုိ မတင္ဘဲနဲ႔ ဆိပ္ကမ္းအာဏာပုိင္ဦးစီးဆီ သြားတင္လုိက္တယ္။ သူတုိ႔က မတင္နဲ႔ဆုိလုိ႔ ကြၽန္မတုိ႔ မတင္တာ။ ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ေနရာေလးက နည္းနည္းေလး။ ဒီဘက္က အကုန္လုံး ခြင့္ျပဳတာပဲလုိ႔ ရဲေတြစကားကုိ သြားၿပီးေတာ့ ယုံလုိက္တာ” ဟု ေဒၚစုစုေႏြးက ေျပာၾကားသည္။

ဆႏၵျပပြဲကုိ ဇြန္ ၃၀ ရက္တြင္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ထမ္းမႏုိင္ေက်းရြာမွ စတင္ခဲ့ၿပီး တြံေတးၿမိဳ႕နယ္တြင္ တစ္ညနားခဲ့ေၾကာင္း၊ ဇူလုိင္ ၁ ရက္တြင္ ဒလၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္းဆိုးတန္းဆိပ္ကမ္း၊ ကမ္းနားလမ္းတုိ႔ကုိ ျဖတ္သန္းကာ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံတြင္ အဆုံးသတ္ခဲ့သည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕မရဲစခန္းသို႔ ဖုန္းျဖင့္ သုံးႀကိမ္ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

တာေမြတြင္ စစ္ပြဲရပ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ ျပဳလုပ္သူမ်ားႏွင့္ တန္ျပန္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားကို တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ႀကိဳတင္ေတြ႕ဆုံ ညိႇႏႈိင္းျခင္း၊ တားဆီးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ မလုိလားအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း လူ႔အခြင္႔အေရးေကာ္မရွင္ ထုတ္ျပန္

တာေမြတြင္ စစ္ပြဲရပ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားႏွင့္ တန္ျပန္ဆႏၵျပသူမ်ားကို တာ၀န္ရိွသူမ်ားက ႀကိဳတင္ေတြဆုံ ညိႇႏႈိင္းျခင္း၊ တားဆီးျခင္းမ်ား မရိွသျဖင့္ မလိုလားအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္က ဇြန္ ၂၇ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

လူ႔အခြင္႔အေရးေကာ္မရွင္က စုံစမ္းေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ စစ္ပြဲရပ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားသည္ ၿငိမ္းစုစီ ဥပေဒႏွင္႔အညီ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကုိ အသိေပးခဲ့ေသာ္လည္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင္႔ ေဒသႏၲရ အမိန္႔အရ ခြင့္ျပဳႏုိင္ျခင္း မရွိပါက မည္သည့္အတြက္ ခြင့္မျပဳႏုိင္ေၾကာင္းကုိ ႀကိဳတင္ေတြ႕ဆုံ ညိႇႏႈိင္းျခင္း၊ ရွင္းလင္း အသိေပးျခင္း၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ နားလည္မႈရယူျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရရွိရသည့္အျပင္ ၿငိမ္းစုစီ ဥပေဒႏွင္႔အညီ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံျခင္းမရွိဘဲ တန္ျပန္ဆႏၵျပမည္႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ လူပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိလည္း ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္မည္ကုိ သတင္းရရွိပါလ်က္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ႀကိဳတင္ေဆြးေႏြး ညိႇႏႈိင္းတားဆီးျခင္း မျပဳခဲ႔ျခင္းေၾကာင္႔ မလုိလားအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။

အဆုိပါျဖစ္စဥ္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ စစ္ပြဲမ်ားရပ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားကုိ ၿငိမ္းစုစီ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၀ ျဖင့္ အမႈဖြင္႔ အေရးယူထားသကဲ့သုိ႔ တရား၀င္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္း မရွိဘဲ တန္ျပန္ ဆႏၵျပသူမ်ားကုိ အရပ္၀တ္ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ ဖမ္းဆီးခဲ့သူမ်ားအနက္ ရွစ္ဦးကုိ ေမ ၂၈ ရက္တြင္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးသုိ႔ ဦးတုိက္ေလွ်ာက္ထား တရားစြဲဆုိခဲ့ေသာေၾကာင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးလ်က္ ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ သတင္းရယူသည့္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား အေနျဖင့္လည္း သတင္းမီဒီယာသမားအျဖစ္ သိသာ ထင္ရွားေစေသာ အမွတ္အသားမ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ သတင္းရယူသင့္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ၿပီးခဲ႔သည္႔ ေမ ၁၂ ရက္ ညေနပုိင္းက တာေမြအ၀ိုင္းရွိ အုိးရွင္းစင္တာေရွ႔တြင္ စစ္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ေရးအတြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားကုိ ရဲတပ္ဖြဲ႕က တားဆီးရာတြင္ အရပ္၀တ္အခ်ဳိ႕က ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားကုိ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ဖမ္းဆီးေပးျခင္း၊ သတင္းရယူေနေသာ မီဒီယာသမားမ်ားကုိ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပဲခူးၿမိဳ႕ ျပည္တြင္းျပည္ပ စက္မႈဇုန္ရွိ Bellmart Myanmar အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ အလုပ္သမား ၄၀၀ ခန္႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

ပဲခူးၿမိဳ႕ ျပည္တြင္းျပည္ ပစက္မႈဇုန္ အတြင္းရွိ Bellmart Myanmar အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံတြင္ အလုပ္သမားမ်ား လုပ္ငန္းခြင္ မ၀င္ဘဲ စက္႐ံု၀င္းအတြင္း ဆႏၵျပေနစဥ္

ပဲခူးၿမိဳ႕ ျပည္တြင္းျပည္ပစက္မႈဇုန္ရွိ Bellmart Myanmar အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ၌ ဇြန္ ၁၂ ရက္တြင္ အလုပ္သမား ၄၀၀ ခန္႔က ေတာင္းဆိုခ်က္ ၁၀ ခ်က္ မရရွိေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္ မ၀င္ဘဲ စက္႐ံု၀င္းအတြင္း ထိုင္သပိတ္ ျပဳလုပ္၍ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ပဲခူးၿမိဳ႕ ျပည္တြင္းျပည္ပ စက္မႈဇုန္အတြင္းရွိ Bellmart Myanmar အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံတြင္ အလုပ္သမား ၄၃၀ ခန္႔ရွိ၍ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ား ဆုံး႐ံႈးေနသည္ဟုဆိုကာ အလုပ္သမား ၄၀၀ ခန္႔ ထိုင္သပိတ္ျဖင့္ ဇြန္ ၁၁ ရက္ နံနက္မွစ၍ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အလုပ္သမားမ်ားက (၁) အလုပ္သမားမ်ားအား လုပ္သက္ေၾကးအျဖစ္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္တစ္ေသာင္း လစာထုတ္တိုင္း စလစ္ထဲ ထည့္ေပးရန္၊ (၂)အလုပ္သမားမ်ားကို အခ်ိန္ပိုခြဲျခား၍ မခိုင္းေစရန္၊ (၃) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလုပ္သမားဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာရန္၊ (၄) အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား ႏွစ္ဦး သေဘာတူ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ကို အလုပ္ရွင္ဘက္မွ ေလးစားလိုက္နာရန္၊ (၅) အေျခခံ လုပ္ခလစာ က်ပ္ ၄၈၀၀ သတ္မွတ္ၿပီးေနာက္ ယခင္က ရရွိေသာ အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ေၾကး ျဖတ္ေတာက္ထားျခင္းကို ျပန္ေပးရန္၊ (၆) အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္းအား အသိအမွတ္ျပဳရန္၊ (၇) လုပ္ငန္းခြင္ တည္ၿငိမ္မႈ၊ ေအးခ်မ္းမႈ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကို ထိခိုက္ေစေသာ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းအား အလုပ္သမားမ်ားကို မျပဳလုပ္ရန္၊ (၈) လုံေလာက္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ား လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ထားရွိေပးရန္၊ (၉) Gatepass ျဖင့္ ထြက္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားကို ရက္မွန္ေၾကး မျဖတ္ေတာက္ရန္၊ (၁၀) လုပ္သက္ခြင့္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ခြင့္ ၁၀ ရက္ မယူလွ်င္ ထိုခြင့္ ၁၀ ရက္အား တစ္ႏွစ္ျပည့္သည့္ေန႔၌ လုပ္သက္ခြင့္လစာ ခ်က္ခ်င္းရွင္းေပးရန္ စသည့္ ၁၀ ခ်က္ကို ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ အလုပ္သမားမ်ားဘက္မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၊ အလုပ္ရွင္ဘက္မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အလုပ္သမားေရးရာ႐ုံးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဇြန္ ၁၁ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီမွ ည ၁၀ နာရီအထိ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြး ၾကေသာ္လည္း အလုပ္ရွင္ဘက္မွ အခ်က္ရွစ္ခ်က္သာ လိုက္ေလ်ာၿပီး အမွတ္စဥ္ (၁)၊ (၂) အခ်က္ကို လိုက္ေလ်ာမႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ဆက္လက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခုေတာင္းဆိုေနတာ လုပ္ခလစာအတြက္ မဟုတ္ဘူး။ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုေနတာ။ အခု လုပ္ခလစာ ၄၈၀၀ က်ပ္ေတာ့ေပးၿပီး အရင္တုန္းကေပးတဲ့ အခြင့္အေရးေတြကို ျပန္႐ုပ္သိမ္းေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတာင္းဆိုတဲ့ အထဲမွာ ေတာင္းဆိုမႈ အသစ္က နံပါတ္ (၁) အခ်က္ပဲ ရွိတယ္။ က်န္တာေတြက အရင္က ရေနက် ပုံမွန္အခြင့္အေရးေတြပါ။ ဒီႏွစ္ခ်က္ကိုေတာ့ အလုပ္ရွင္ဘက္က မလိုက္ေလ်ာဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း ဒီေတာင္းဆိုခ်က္ ၁၀ ခ်က္ရမွ အလုပ္ပုံမွန္ဆင္းမယ္။ မရမခ်င္း ေအးခ်မ္းစြာေန႔တိုင္း ထိုင္သပိတ္ ျပဳလုပ္ေနမွာပဲ” ဟု ဦးေဆာင္သူ အလုပ္သမား ကိုေအးမင္းသန္႔က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ပဲခူးၿမိဳ႕ ျပည္တြင္းျပည္ပ စက္မႈဇုန္အတြင္း ေမလအတြင္းကလည္း ဖိနပ္စက္႐ုံႏွစ္ခုတြင္ အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကၿပီး Bellmart Myanmar အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံရွိ အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းမွာ စက္႐ုံသုံးခုေျမာက္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

တာေမြတြင္ စစ္ပြဲရပ္ဆႏၵျပသူမ်ားကုိ ၿဖိဳခြဲရာတြင္ ပါ၀င္သည့္ အရပ္၀တ္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကုိ အေရးယူေပးရန္ အစုိးရလႊတ္ေတာ္စသည့္ ဌာနအသီးသီးသိုိ႔ စာေပးပုိ႔ထား

တာေမြ Ocean ေရွ႕စစ္ပြဲရပ္ဆႏၵျပသူမ်ားကုိ ၿဖိဳခြဲရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ အရပ္၀တ္မ်ားကုိ ဖမ္းဆီးျခင္းမရွိေသးသည့္အေပၚ အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရသူမ်ားက ေမ ၃၀ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္႐ုံးခန္းတြင္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။

အဆုိပါ အရပ္၀တ္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္စဥ္မွ တာ၀န္ရွိသည့္အာဏာပုိင္မ်ားကုိ အေရးယူေပးရန္ အစုိးရလႊတ္ေတာ္၊ လူ႔အခြင္႔အေရးေကာ္မရွင္ အပါအ၀င္ သက္ဆုိင္ရာဌာန ၁၄ ခုသုိ႔ ေမ ၃၀ ရက္က စာေပးပုိ႔ထားေၾကာင္း သိရသည္။

“လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ရယ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတပါမယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံးရယ္၊ ျပည္ထဲေရးရယ္ လႊတ္ေတာ္ရယ္၊ ျပည္သူတုိ႔၏ တုိင္ၾကားစာေကာ္မတီနဲ႔ တရားစီရင္ေရးနဲ႔ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးေကာ္မတီရယ္၊ ႏုိင္ငံသားနဲ႔ မူလအခြင့္အေရးမ်ား ေကာ္မတီ၊ ရန္ကုန္တုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းနဲ႔ သက္ဆုိင္တာေတြလည္း တုိင္ပါတယ္” ဟု သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွ မခင္စႏၵာက ေျပာၾကားသည္။

ေမ ၁၂ ရက္ ညေန ၄ နာရီခန္႔တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားကုိ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးရာတြင္ လူတစ္စုမွ ၀ုိင္း၀န္းထုိးႀကိတ္ကန္ေက်ာက္၍ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ လူ႔အခြင္႔အေရးမ်ား ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းတုိ႔ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရး ဆုံး႐ႈံးနစ္နာေနမႈကုိ အျမန္ဆုံးေျဖရွင္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိေၾကာင္း အဆိုပါ ေပးပို႔ထားသည့္စာတြင္ ေရးသားထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ရဲခ်ဳပ္ရဲ႕သတင္းစာရွင္းပြဲမွာ သူကိုယ္တိုင္ေျပာသြားတာရွိတယ္။ အရပ္ဘက္ေတြကို မသံုးပါဘူး။ ရဲကိုယ္တိုင္က မသံုးဘူး။ အဲဒီလူေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူမယ္လို႔ေျပာတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဗဟန္းရဲစခန္းမွဴးက ဒါကုိ ဦးတုိက္ေလွ်ာက္ၿပီးေတာ့ တုိင္ထားတယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ ဒါေပမဲ့ဘယ္ပုဒ္မနဲ႔ ဘယ္သူေတြကုိ တုိင္ထားတယ္ဆုိတာမ်ဳိးခုထိ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဘူး” ဟု မခင္စႏၵာက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔ ဦးတုိက္ေလွ်ာက္တရားစြဲဆုိထားသည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း ထမင္း၀ေအာင္စားထားဆုိသည့္ အမႈကဲ႔သုိ႔ပင္ ျဖစ္သြားမည္ကုိ စုိးရိမ္ေၾကာင္း၊ စစ္ပြဲရပ္ဟုဆိုရာတြင္လည္း စစ္တုိက္သည့္ႏွစ္ဖက္စလုံးကုိ ေျပာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ဆက္လက္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းစာ ရွင္းလင္းသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ က်ပ္ ၄၈၀၀ ေပးေခ်ၿပီးပါက အျခားခံစားခြင့္မ်ား ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမျပဳရန္ အပါအ၀င္ အခ်က္ ၁၆ ခ်က္ရရွိရန္ Adidas ဖိနပ္မ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ုံရွိ အလုပ္သမား ၆၀၀၀ ခန္႔ ဆႏၵျပ

ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေနသည့္ အလုပ္သမားမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု- ႐ိႈင္းလင္းေအာင္)

အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ က်ပ္ ၄၈၀၀ ေပးေခ်ၿပီးပါက အျခားခံစားခြင့္မ်ား ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမျပဳရန္ အပါအ၀င္ အခ်က္ ၁၆ ခ်က္ရရွိရန္အတြက္ Adidas ဖိနပ္မ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ုံရွိ အလုပ္သမား ၆၀၀၀ ခန္႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ Adidas ဖိနပ္မ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ံုမွာ ခ်န္းရိအမည္ရိွ စက္႐ံုျဖစ္ၿပီး လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ အေနာ္ရထာစက္မႈဇုန္ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္းတြင္ တည္ရွိကာ အလုပ္သမားမ်ားက ေမ ၁၄ ရက္က စတင္ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုေနျခင္းျဖစ္သည္။

ဆႏၵအလုပ္သမားမ်ား ေတာင္းဆိုထားသည့္ အခ်က္မ်ားမွာ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ က်ပ္ ၄၈၀၀ အား စတင္ေပးရန္၊ က်ပ္ ၄၈၀၀ ရရွိၿပီးလွ်င္ အျခားေသာ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမျပဳရန္၊ အခ်ိန္ပိုမဆင္းလွ်င္ မည္သည့္ရပိုင္ခြင့္မ်ားထဲမွ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း မျပဳရန္၊ အခ်ိန္ပိုဆင္းလွ်င္ မုန္႔စားခ်ိန္ နာရီ၀က္အား မုန္႔၀ယ္ခြင့္ျပဳရန္၊ အစမ္းခန္႔ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ အလုပ္ထုတ္ျခင္းမျပဳရန္၊ ကြန္တိန္နာကား၀င္လွ်င္ ပစၥည္းအတင္အခ်ခိုင္းျခင္း မျပဳရန္၊ အ၀တ္အစားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလုပ္ရွင္မွ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းမျပဳရန္၊ ထုတ္လုပ္မႈ ဆုေၾကးႏွင့္ ရက္မွန္ေၾကးအား ညႇိႏိႈင္းေပးရန္၊ အလုပ္သမားမ်ား အခ်င္းခ်င္း ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မျပဳရန္၊ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားက အလုပ္သမားမ်ားအား တိုက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းမျပဳရန္၊ All Super မ်ား၊ Super မ်ားက ဆဲဆိုျခင္းမျပဳရန္၊ ႏွစ္ျပည့္၀န္ထမ္းမ်ားအား ႏွစ္ေၾကးေပးရန္၊ လူမႈဖူလုံေရးကတ္ မရွိျခင္းအား ျပဳလုပ္ေပးရန္၊ ထုတ္လုပ္မႈ ဆုေၾကးအား ၀န္ထမ္းအားလုံး တစ္ေျပးညီေပးရန္၊ အလုပ္သမားဦးေရေပၚ မူတည္၍ ေဆးခန္း၊ ဆရာ၀န္မ်ား လုံေလာက္စြာထားေပးရန္ စသည့္အခ်က္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“၄၈၀၀ ကို စက္႐ုံက တရား၀င္ မေပးေသးတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဆႏၵျပတာပါ။ ၄၈၀၀ ေပးၿပီး က်န္တဲ့ခံစားခြင့္ေတြ မျဖတ္တာေတြ၊ အခ်ိန္ပိုမဆင္းရင္ ရက္မွန္ေၾကးျဖဳတ္တာ မလုပ္ဖုိ႔နဲ႔ အစမ္းခန္႔ ၀န္ထမ္းေတြကို ဆႏၵျပတဲ့အတြက္ အလုပ္မထုတ္ဖုိ႔နဲ႔ အျခားအခ်က္ေတြ ေတာင္းဆိုထားတယ္။ မေန႔ကေတာ့ စက္႐ုံထဲမွာ ညႇိႏိႈင္းခဲ့တဲ့အတြက္ မူအားျဖင့္ေတာ့ ေလး၊ ငါးခ်က္ သေဘာတူညီမႈ ရထားၿပီးၿပီ။ စာခ်ဳပ္ေတာ့ မခ်ဳပ္ရေသးဘူး။ က်န္တဲ့ အခ်က္ေတြကို ဆက္ညႇိေနတယ္။ ေတာင္းဆိုထားတာေတြ မရမခ်င္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဆက္ၿပီးေတာ့ ဆႏၵျပသြားပါမယ္” ဟု အဆိုပါ စက္႐ံုတြင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွသည့္ ကိုခ်စ္ကိုကိုေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

“စက္႐ုံထဲမွာ ယူနီေဖာင္းမေပးတဲ့အျပင္ ႐ွဴးဖိနပ္ ၀တ္ရတယ္။ သူတို႔က မေပးတဲ့အတြက္ ကိုယ့္ပိုက္ဆံနဲ႔ကိုယ္ ၀ယ္၀တ္ရတယ္။ ကြၽန္မတို႔က အေျခခံ လူတန္းစာေတြေလ။ ဒီကေပးတဲ့လစာနဲ႔ အ၀တ္အစားတို႔ ဖိနပ္တို႔ ၀ယ္၀တ္ရတယ္။ ထဘီတို႔၊ စကတ္တို႔ ၀တ္ခြင့္ မရွိဘူး။ ရာသီဥတုက ပူတဲ့အတြက္ ေဘာင္းဘီရွည္၊ ႐ွဴးဖိနပ္နဲ႔ အလုပ္လုပ္ရတာ အဆင္မေျပဘူး။ အဲဒါေတြ အဆင္မေျပတဲ့အတြက္ ေတာင္းဆိုထားပါတယ္” ဟု ဆႏၵထုတ္ေဖာ္လ်က္ရိွသည့္ အလုပ္သမား တစ္ဦးျဖစ္သူ မခင္ၾကည္ျပာက ေျပာၾကားသည္။

အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ Adidas ဖိနပ္မ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ ခ်န္းရိကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို သြားေရာက္ေမးျမန္းခဲ့ရာ မေျဖၾကားႏိုင္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနသည့္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ စက္႐ံုတာ၀န္ရိွသူမ်ားအၾကား က်န္ရိွေနသည့္ အခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ညိႇႏိႈင္း လ်က္ရိွေၾကာင္း၊ ညေန ၅ နာရီေက်ာ္အထိ ၿပီးျပတ္ျခင္း မရိွေသးေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါစက္႐ံုမွာ Adidas ဖိနပ္မ်ားကို ထုတ္လုပ္လ်က္ရိွသည့္ စက္႐ံုတစ္႐ံုျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမား ၆၀၀၀ ေက်ာ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသား ေကာ္မတီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အလုပ္သမားမ်ား အတြက္ ေနရာေဒသႏွင့္ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား မခြဲျခားဘဲ တစ္ႏိုင္ငံလုံး တစ္ေျပးညီ တစ္နာရီလွ်င္ က်ပ္ ၆၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ အလုပ္ခ်ိန္ ၈ နာရီ (တစ္ရက္) က်ပ္ ၄၈၀၀ ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမ ၁၄ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ အမိန္႔ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

 

စစ္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔ေရး တာေမြၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဆႏၵျပေတာင္းဆုိသူမ်ားအား ရဲတပ္ဖြဲ႕က အင္အားသုံးၿဖိဳခြင္းၿပီး ဆႏၵျပသူ ကိုးဦးခန္႔အား ဖမ္းဆီး

ကခ်င္ျပည္နယ္ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံအတြင္း စစ္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔ေရးႏွင့္ စစ္ပြဲေၾကာင့္ ပိတ္မိေနသူမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ ကူညီခြင့္ရရွိေရး အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေမ ၁၂ ရက္ ညေန ၅ နာရီ၀န္းက်င္က တာေမြၿမိဳ႕နယ္ တာေမြအ၀ုိင္းအနီးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ထိုသို႔ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုေနသူမ်ားအား ရဲတပ္ဖြဲ႕က အင္အားသံုးၿဖိဳခြင္းကာ ဦးေဆာင္သူ ကိုးဦးအား ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္း သိရသည္။

ဆႏၵျပမႈအား ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ရဲတပ္ရင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ၿမိဳ႕မရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ လူၿဖိဳခြင္းရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ေရအေျမာက္ကားမ်ားျဖင့္ အင္အားအမ်ားအျပား အသုံးျပဳကာ ဆႏၵျပသူမ်ားကို လမ္းမ်ားပိတ္ဆို႔၍ ၿဖိဳခြဲဖမ္းဆီးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆႏၵျပေတာင္းဆုိသူမ်ားက စစ္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔ေရးအေၾကာင္း ေရးသားထားသည့္ ဆုိင္းဘုတ္မ်ားႏွင့္ အျပာေရာင္အလံမ်ား ကုိင္ေဆာင္၍ စစ္ပြဲေၾကာင့္ ပိတ္မိေနသူမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ ကူညီခြင့္ရရွိေရးကုိ ေၾကြးေႀကာ္ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ စုေ၀းလမ္းေလွ်ာက္မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ လမ္းေလွ်ာက္ခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္းဆုိကာ သက္ဆုိင္ရာက မျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ လူစုခြဲေပးရန္သာ အသိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

”ကၽြန္မတုိ႔က ဘယ္အဖြဲ႕အစည္း၊ ပါတီရဲ႕ အမွတ္တံဆိပ္ကုိ ကုိင္ေဆာင္သြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ စစ္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔ေရးကို ေတာင္းဆုိတာပါ။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္သြားမယ္။ ဘာပစၥည္း၊ ဘာလက္နက္မွ မပါဘဲ သြားမွာပါ။ အဲဒီအတြက္ ခြင့္ျပဳေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔နဲ႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုိလားသူအားလုံးကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္”ဟု ဆႏၵျပရာတြင္ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက ဆႏၵေဖာ္ထုတ္စဥ္ ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဆႏၵျပသူမ်ားက တာေမြ အုိးရွင္းစင္တာ အျပင္ေလွ်ာက္လမ္းေရွ႕တြင္ စုေ၀းထုိင္ကာ ကမၻာေျမၿငိမ္းခ်မ္းေရးသီခ်င္း သီဆုိျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕က လမ္းဖြင့္မေပးဘဲ လူစုခြဲျပန္ရန္ ေျပာဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ဆႏၵျပသူမ်ားအား ၀င္ေရာက္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

”ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က လူစုခြဲၿပီး ျပန္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြကုိ လမ္းဖြင့္ေပးဖုိ႔ ေျပာတယ္။ ရဲေတြက အုိးရွင္းကားပါကင္က သြားဖုိ႔ေျပာၿပီးေတာ့ ရဲတပ္ရင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြက အတင္း၀င္လာၿပီး ၀င္ရုိက္ ဖမ္းဆီးေတာ့တာပဲ” ဟု ဆႏၵျပသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

လတ္တေလာ အဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားတြင္ ကုိေဇယ်ာလြင္၊ ကုိတင္ထြဋ္ပုိင္၊ ကုိဖုိးစုိး၊ ကုိအုပ္စုိးပုိင္၊ ကုိျမတ္ေက်ာ္၊ ကုိျပည့္ၿဖိဳးပုိင္၊ ကုိရဲထြဋ္လြင္ ၊ မအိအိမုိး ၊ မထားထားႏြယ္ အပါအ၀င္ ဆႏၵျပသူ ၁၀ ဦးထက္မနည္း ဖမ္းဆီးကာ ရန္ကင္းၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း ကုိတင္ထြဋ္ပုိင္၏ Facebook တြင္ ေဖာ္ျပထားမႈအရ သိရသည္။

ၿပီးခဲ့ရက္ပုိင္းအတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအုိင္ေအ ႏွစ္ဖက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံ ျပည္သူအခ်ဳိ႕ ပိတ္မိေနမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ႏွစ္ေၾကးမ်ား လစဥ္ ရရွိလိုသျဖင့္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ေငြပင္လယ္ စက္မႈဇုန္ရွိ Running Tex အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံတြင္ အလုပ္သမား ၆၀၀ ေက်ာ္ ဆႏၵျပ

Running Tex အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေအာင္ေဇယ်ၿဖိဳး)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ ေငြပင္လယ္စက္မႈဇုန္၊ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္းရွိ Running Tex အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံတြင္ ႏွစ္ေၾကးမ်ား လစဥ္ရရွိလိုသျဖင့္ အလုပ္သမား ၆၀၀ ေက်ာ္သည္ မတ္ ၂၉ ရက္မွ စတင္ကာ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Running Tex အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ုံရွိ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ႏွစ္ေၾကးအျဖစ္ လုပ္သက္ ေျခာက္လျပည့္သူမ်ားကို က်ပ္ ၂၅၀၀၊ လုပ္သက္ တစ္ႏွစ္ရွိသူမ်ားကို က်ပ္ ၅၀၀၀၊ လုပ္သက္ ႏွစ္ႏွစ္ရွိသူမ်ားကို တစ္ေသာင္းက်ပ္ စသည္ျဖင့္ေပးရန္ မတ္ ၂၉ ရက္မွ ၃၁ ရက္အထိ စက္႐ုံအတြင္း အလုပ္မလုပ္ဘဲ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသို႔ အလုပ္သမားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈကို စက္႐ုံတာ၀န္ရွိသူမ်ားက လိုက္ေလ်ာေပးျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ စတင္ကာ စက္႐ုံေရွ႕ထြက္၍ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုေနၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“စက္႐ုံထဲမွာ သုံးရက္ အလုပ္မလုပ္ဘဲ ဆႏၵျပခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ အျပင္ထြက္ၿပီး ဆႏၵျပေနတာ သုံးရက္ရွိၿပီ။ ကြၽန္မတို႔ အလုပ္သမားေတြ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆုိေနတာက ႏွစ္ေၾကးတစ္ခုတည္း ရရွိဖုိ႔အတြက္ပဲ။ အလုပ္ရွင္က တစ္ႏွစ္ကို ေျခာက္ေသာင္း၊ ရွစ္ေသာင္း ႏွစ္ေၾကးေပးမယ္လို႔ ေျပာတယ္။ကြၽန္မတို႔ အလုပ္သမားေတြ အားလုံးက ႏွစ္ေၾကးကို တစ္လတစ္ခါ လိုခ်င္တယ္”ဟု Running Tex အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံရွိ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနသည့္ အလုပ္သမားတစ္ဦးျဖစ္သူ မတင္တင္ေ၀က ေျပာၾကားသည္။

ဆႏၵျပ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ႏွစ္ေၾကးကို လစဥ္ ရရွိလိုျခင္းမွာ အလုပ္မွထြက္လွ်င္ ႏွစ္ေၾကးႏႈန္းထားကို မရရွိဘဲ နစ္နာမႈ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္အတြက္ လစဥ္ရရွိလုိျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Running Tex အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ ဆႏၵျပ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ စက္႐ုံ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္သမားဆက္ဆံေရး ဦးစီးဌာနတြင္ ႏွစ္ႀကိမ္ တိုင္တိုင္ သြားေရာက္ ညႇိႏိႈင္းခဲ့ေသာ္လည္း ေျပလည္မႈ မရရွိေသးသျဖင့္ ဧၿပီ ၆ ရက္ ထပ္မံ ညႇိႏိႈင္းရန္ ခ်ိန္းဆိုထားေၾကာင္း သိရသည္။

စက္႐ုံရွိ အလုပ္သမား ၆၀၀ ေက်ာ္ ႏွစ္ေၾကးရရွိရန္ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ Running Tex အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံရွိ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ ဖုန္းကိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္လည္ေျဖဆိုျခင္း မရွိေပ။

Running Tex အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံသည္ အီတလီႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ရန္ အက်ႌမ်ား ခ်ဳပ္လုပ္သည့္ စက္႐ုံျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ ေက်ာက္မ်က္ ဥပေဒၾကမ္းအား ကန္႔ကြက္သည့္အေနျဖင့္ ကခ်င္ပါတီမ်ား ဦးေဆာင္၍ ဖားကန္႔တြင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္

၂၀၁၇ ျမန္မာ့က်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒၾကမ္းအား ကန္႔ကြက္သည့္အေနျဖင့္ ကခ်င္ပါတီမ်ား ဦးေဆာင္၍ မတ္လ ၁၉ ရက္ (ယေန႔) နံနက္ပိုင္းတြင္ ဖားကန္႔၌ စီတန္းလွည့္လည္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲအား ကခ်င္ပါတီမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ KNC ၊ KDP ၊ KSDP စသည့္ ကခ်င္ပါတီ သုံးပါတီ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔မွ ဦးေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကခ်င္အမ်ဳိးသား ကြန္ဂရက္ပါတီ(KNC) ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ အမ္ေကာန္လက ဥပေဒၾကမ္းအား ကန္႔ကြက္ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေဟာေျပာခဲ့သည္။

ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲတြင္ အႀကီးစား တူးေဖာ္ခြင့္အား ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း၊ ၂၄ နာရီ စက္ယႏၱရား အသံုးျပဳ တူးေဖာ္မႈအား ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းႏွင့္ စက္ယႏၱရား ကန္႔သတ္ေရး၊ ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒအား အသစ္ျပန္လည္ ေရးဆြဲျပဌာန္းႏိုင္ေရးတို႔ အပါအဝင္ ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္မႈ က႑တြင္ ႏိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသားမ်ား လက္ထဲတြင္ တန္းတူအခြင့္အေရး ရ႐ွိေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ ေဒသခံ ေရမေဆးသမားမ်ား အႏၱရာယ္ ကင္း႐ွင္းေရးတို႔အတြက္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။