စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အျမင့္ဆံုးစံခ်ိန္ခ်ဳိးခဲ့ၿပီး 92 Ron တစ္ဂါလန္ ၄၃၅၈ က်ပ္၊ ပရီမီယံဒီဇယ္ တစ္ဂါလန္ က်ပ္ ၄၅၄၀ ျဖစ္ကာ လက္ရွိအစုိးရသက္တမ္း ၂၉ လအတြင္း ၉၈ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စက္သံုးဆီ အေရာင္းဆုိင္တစ္ဆုိင္ကို ေတြ႕ရစဥ္(ဓာတ္ပံု – ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

ျပည္တြင္း စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အျမင့္ဆံုးစံခ်ိန္ကုိခ်ဳိးခဲ့ၿပီး 92 Ron တစ္ဂါလန္ ၄၃၅၈ က်ပ္၊ ပရီမီယံ ဒီဇယ္တစ္ဂါလန္ က်ပ္ ၄၅၄၀ အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ကာ လက္ရွိအစုိးရသက္တမ္း ၂၉ လအတြင္း စက္သံုးဆီေစ်း ၉၈ ရာ ခုိင္ႏႈန္းအထိျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း စက္သံုးဆီ အေရာင္းဆုိင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္မွ ၂၈ ရက္အတြင္း ကမၻာ့ေရနံေစ်း တစ္စည္ ေလးေဒၚလာခန္႔ ျမင့္တက္မႈႏွင့္အတူ ေဒၚလာေစ်းဆက္တုိက္ ျပန္တက္လာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္း ရက္ ၁၀၀ ေက်ာ္အတြင္း တစ္လီတာ က်ပ္ ၁၀၅-၁၁၅ ၾကားေစ်းတက္ခဲ့ၿပီး ေမ ၁၈ ရက္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၁၁ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္မွ ၁၃ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔အထိ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံစက္သံုးဆီ တင္သြင္းေရာင္းခ်ျဖန္႔ျဖဴးေရးအသင္းမွ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ စက္သံုးဆီ လက္လီေစ်းမ်ားမွာ ဒီဇယ္တစ္လီတာ က်ပ္ ၉၉၀ (တစ္ဂါလန္ ၄၄၉၄ က်ပ္) ပရီမီယံ ဒီဇယ္ တစ္လီတာ  က်ပ္ ၁၀၀၀ (တစ္ဂါလန္ ၄၅၄၀ က်ပ္)၊ ေအာက္တိန္း 92 Ron တစ္လီတာ  က်ပ္ ၉၆၀ (တစ္ဂါလန္ ၄၃၅၈ က်ပ္) ေအာက္တိန္း 95 Ron တစ္လီတာ ၁၀၁၀ က်ပ္ (တစ္ဂါလန္ ၄၅၈၅ က်ပ္) ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။ အျမင့္ဆံုး စံခ်ိန္တင္ထားသည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၄ ရက္တြင္ ဒီဇယ္တစ္ဂါလန္ ၄၃၁၃ က်ပ္၊ ပရီမီယံဒီဇယ္တစ္ဂါလန္ ၄၄၉၄ က်ပ္၊ 92 Ron တစ္ဂါလန္ ၄၂၆၇ က်ပ္၊ 95 Ron တစ္ဂါလန္ ၅၄၄၈ က်ပ္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္တြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက 95 Ron ေစ်းမွလဲြ၍ အျမင့္ဆံုးစံခ်ိန္မ်ားျဖစ္လာခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ဒုတိယပတ္မွစတင္၍ ကမၻာ့ေရနံေစ်းႏႈန္း သိသိသာသာ စတင္ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လဆန္းပုိင္းက ၄၉ ေဒၚလာ၀န္းက်င္ ရွိေသာ ကမၻာ့ေရနံေစ်းႏႈန္းသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီလဆန္းတြင္ ၆၄ ေဒၚလာ၊ ဧၿပီလကုန္ ပုိင္းတြင္ ၆၈ ေဒၚလာ၊ ေမ ၂၁ ရက္တြင္ ၇၂ ေဒၚလာ၊ ဇူလုိင္ ၁၀ ရက္ တြင္ ၇၄ ေဒၚလာ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္တြင္ ၆၉ ေဒၚလာ၊ ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္တြင္ ၆၅ ေဒၚလာအထိ က်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ၆၉ ေဒၚလာနီးပါးအထိ ျပန္ တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံစက္သံုးဆီ တင္သြင္း ေရာင္းခ်ျဖန္႔ျဖဴးေရးအသင္းမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္တြင္ ျပည္ပမွ၀ယ္ယူရသည့္ စက္သံုးေစ်းႏႈန္း (တစ္စည္) MOPS Price မ်ားမွာ 92 Ron ၈၄ ဒသမ ၄၀ ေဒၚလာ၊ 95 Ron ၈၆ ဒသမ ၉၇ ေဒၚလာ၊ ဒီဇယ္ ၉၁ ဒသမ ၀၉ ေဒၚလာ၊ ပရီမီယံဒီဇယ္ ၉၁ ဒသမ ၇၂  ေဒၚလာတုိ႔ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ျဖစ္ေပၚေသာ စက္သံုးဆီ လက္လီေစ်းမ်ားမွာ ဒီဇယ္တစ္လီတာ က်ပ္ ၅၀၀ (တစ္ဂါလန္ ၂၂၇၀ က်ပ္) ပရီမီယံဒီဇယ္ တစ္လီတာ က်ပ္ ၅၄၀ (တစ္ဂါလန္ ၂၄၅၁ က်ပ္)၊ ေအာက္တိန္း 92 Ron တစ္လီတာ  က်ပ္ ၅၅၀ (တစ္ဂါလန္ ၂၄၉၇ က်ပ္) ေအာက္တိန္း 95 Ron တစ္လီတာ ၆၅၀ က်ပ္ (တစ္ဂါလန္ ၂၉၅၁ က်ပ္) ျဖစ္ရာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္ေစ်းႏႈန္း ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၂၉ လ နီးပါးအတြင္း ဒီဇယ္ ၉၈ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ပရီမီယံဒီဇယ္ ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ 92 Ron ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ 95 Ron ၅၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေစ်းႏႈန္းျမင့္ တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

 

ဘ႑ာႏွစ္ၾကားကာလ ႏွစ္လခြဲအတြင္း ျပည္ပမွ စက္သံုးဆီတင္သြင္းမႈ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ တန္ခ်ိန္ကိုးေသာင္းေက်ာ္ႏွင့္ တန္ဖိုး ေဒၚလာသန္း ၂၅၀ ေက်ာ္ ပိုမိုတင္သြင္းထား

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ရွိ စက္သံုးဆီအတင္အခ်ဆိပ္ကမ္းတစ္ေနရာကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ဆန္းထူးေအာင္)

ယခုဘ႑ာႏွစ္ၾကားကာလ ႏွစ္လခြဲအတြင္း ျပည္ပမွ စက္သံုးဆီတင္သြင္းမႈသည္ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူထက္ တန္ခ်ိန္ကိုးေသာင္းေက်ာ္ ပိုမိုတင္သြင္းထားကာ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၂၅၀ ေက်ာ္ တန္ဖိုးအထိ ပိုမိုတင္သြင္းထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“မႏွစ္က တန္ခ်ိန္ ၇၀၈,၆၈၀၊ ဒီႏွစ္ တန္ခ်ိန္ ၈၀၃,၉၄၁၊ ဒီႏွစ္က တန္ခ်ိန္ ကိုးေသာင္းေလာက္ ပိုတယ္” ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ လက္ေထာက္အတြင္း၀န္ ဦးခင္ေမာင္လြင္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁၅ ရက္အထိ ျပည္ပမွ စက္သံုးဆီတင္သြင္းမႈသည္ တန္ဖိုးေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈၈၅ ဒသမ ၃၁၀ သန္း အထိ တင္သြင္းထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ ကာလတူတြင္မူ တန္ဖိုးေငြအေမရိကန္ေဒၚလာ  ၆၂၉ ဒသမ ၅၃၀ သန္းသာ တင္သြင္းထားသည့္အတြက္ ယခုဘ႑ာႏွစ္ၾကားကာလ ႏွစ္လခြဲအတြင္း စက္သံုးဆီတင္သြင္းမႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅၅ ဒသမ ၇၈၀ သန္းအထိ ပိုမိုတင္သြင္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သြင္းကုန္စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

“စက္သံုးဆီက မႏွစ္က ေဒၚလာ ၆၂၉ ဒသမ ၅၃၀ သန္း၊ ဒီႏွစ္ ေဒၚလာ  ၈၈၅ ဒသမ ၃၁၀ သန္း ၂၅၅ သန္းေလာက္ ပိုတယ္”  ဟု ဦးခင္ေမာင္လြင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁၅ ရက္အထိ ဓာတ္ဆီတန္ခ်ိန္ ၄၂၀,၇၉၈ ဒသမ ၆၀၈ အထိ တင္သြင္းထားၿပီး တန္ဖိုး ေဒၚလာ ၂၉၄  ဒသ မ ၃၀၇ သန္းအထိရွိၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူတြင္မူ တန္ခ်ိန္ ၃၉၆,၀၆၂ အထိသာ တင္သြင္းထားကာ တန္ဖိုးေဒၚလာ ၂၁၈ ဒသမ ၆၈၉ သန္းအထိသာရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁၅ ရက္အထိ ဒီဇယ္ ၄၉၀ ဒသမ ၉၂၀ သန္းအထိတင္သြင္းထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူတြင္မႈ တန္ဖိုးေဒၚလာ ၃၃၅ ဒသမ ၉၆၃ သန္းအထိသာ တင္သြင္းထားၿပီး ယခုဘ႑ာႏွစ္ၾကား ကာလႏွစ္ခြဲတြင္ တန္ဖိုး ေဒၚလာ ၁၅၅ သန္းနီးပါးအထိ ပိုမို တင္သြင္းထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ကုန္သြယ္မႈ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ႏိုင္ငံတကာ၌ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈႏွင့္ ေဒၚလာေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေမလအတြင္းက ျပည္တြင္း စက္သံုးဆီ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာလည္း တစ္လီတာကို က်ပ္တစ္ရာခန္႔အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း စက္သံုးဆီအသင္းမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္း စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းသည္ တစ္လအတြင္း တစ္လီတာကို ၁၀၀ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚမည့္ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္း အတက္အက်ကို မခန္႔မွန္းႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္သံုးဆီ တင္သြင္း ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

“ဒီေန႔ေစ်းကို တန္ရာတန္ေၾကးေအာက္ကို ေလွ်ာ့ၿပီးေရာင္းတဲ့သူဟာ သူ႔ရဲ႕ Idea ဘာရွိတယ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္လည္း မသိႏိုင္ဘူး။ ဒီေန႔ ႏိုင္ငံျခားမွာ ေစ်းေတြ တအားတက္ေနတယ္။ အဲဒီေစ်းေတြတက္တယ္ဆိုတာ မနက္ျဖန္ ထပ္တက္ဦးမလားေျပာတဲ့ သူက နံျခားေထာက္ေျပာတာပါ”  ဟု ေဒါက္တာ၀င္းျမင့္က ဆုိသည္။

ကမၻာ့ဆီေစ်း ျမင့္တက္တာမွန္ေပမဲ့ အစိုးရနဲ႔လႊတ္ေတာ္က လုပ္ေပးႏိုင္တာရွိတယ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုအတြင္းရွိ စက္သံုးဆီဆိုင္တစ္ဆုိင္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု – မ်ဳိးထက္ပိုင္)

စက္သံုးဆီေစ်းကြက္ကို လက္၀ါးႀကီးအုပ္၊ အခြန္ေရွာင္ခိုးသြင္းမႈေတြနဲ႔ နာမည္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စက္သံုးဆီေစ်းကြက္ကို ျခယ္လွယ္ေနတဲ့ ခ႐ိုနီတုိင္ကြန္းတစ္စုရဲ႕ ႀကီးစိုးမႈဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မပေပ်ာက္ ႏိုင္ေတာ့ဘူးလားလို႔ ေမးခြန္းထုတ္စရာပါ။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက စက္သံုးဆီက႑မွာ ျပည္ပႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးေတာ့မယ္လို႔ ေျပာခ်ိန္မွာ တစ္ခဲနက္ ကန္႔ကြက္သံညံခဲ့တာက အစိုးရေဘးမွာ လွဴရင္းတန္းရင္း အက်ဳိးအျမတ္ရွာေနတဲ့ တုိင္ကြန္းေတြပါပဲ။

တုိင္ကြန္းညီရင္ ‘ဤ’ ဟာ ‘ကြၽဲ’ ျဖစ္မျဖစ္ မေသခ်ာေပမယ့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြကို စက္သံုးဆီက႑မွာ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ကေတာ့ တိုင္ကြန္းတစ္စု ကန္႔ကြက္မႈေအာက္မွာ အခုအခ်ိန္အထိ အသက္မသြင္းႏိုင္ဘဲ  အရင္အစုိးရေတြတုန္းကလိုပဲ တိုင္ကြန္းတစ္စုရဲ႕ ကန္႔ကြက္စကားေတြသာ ပန္း၀င္ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းစက္ သံုးဆီက႑မွာ တိုင္ကြန္းေတြသာ ဆက္လက္ႀကီးစိုးခြင့္ရေနခဲ့ပါတယ္။

စက္သံုးဆီေစ်းျမင့္တက္ၿပီဆိုတာနဲ႔ သူ႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈအေပၚ အရင္းခံရတဲ့ စားေသာက္ကုန္စရိတ္ ေတြအကုန္ျမင့္တက္ပါတယ္။ ဒီလိုျမင့္တက္လာတဲ့ စားေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္းတိုင္းကို က်ပ္တည္းေနတဲ့ ျမန္မာ့ျပည္သူေတြဟာ ခံႏိုင္ရည္မရွိပါဘူး။ ဒီလိုခံႏိုင္ရည္မရွိတာ ေၾကာင့္လဲ က်ပ္တည္းမႈအေပၚ သည္းခံႏိုင္စြမ္းမရွိတဲ့ ျပည္သူေတြက စက္သံုးဆီေစ်းျမင့္တက္မႈအေပၚ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈျဖစ္စဥ္ေတြ ရွိခဲ့တယ္ ဆိုတာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေရႊ၀ါေရာင္အေရးအခင္းက သက္ေသခံပါတယ္။

စက္သံုးဆီက႑ကို ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြ ၀င္ခြင့္ျပဳဖို႔ အစိုးရက လုပ္ေဆာင္တုိင္း ခ႐ိုနီတုိင္ကြန္းေတြက လက္မခံၾကတာဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ထံုးစံလိုျဖစ္ေနၿပီး အစိုးရတုိင္းကလည္း ျပည္သူ ၅၃ သန္းမ်က္ႏွာထက္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ေနတဲ့ တိုင္ကြန္းတစ္စုအသံကိုပဲ နားေထာင္တာဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ေတာ့ ကံဆိုးမႈလို႔ပဲ ေျပာရမွာျဖစ္ၿပီး ဒီေန႔အထိေတာ့ ကံဆိုးမႈေတြ မရပ္တန္႔ေသးပါဘူး။

ပိုၿပီးဆိုးတာက ျမန္မာႏုိင္ငံက စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းဟာ ႏုိင္ငံတကာမွာ ေစ်းတက္ရင္ လုိက္တက္ၿပီး ႏုိင္ငံ တကာမွာ ေစ်းက်ရင္ ျပန္မက်တာပါ။ ဒါ့အျပင္ သတ္မွတ္အရည္အေသြးအတိုင္း တင္သြင္းမႈမရွိတာေတြကို ျပည္သူေတြ ၾကံဳခဲ့ရပါတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္းမွာ ထိန္းေက်ာင္းမႈရွိလာတယ္ဆိုေပမယ့္ ျပည္တြင္းစက္သံုး ဆီေစ်းကြက္ဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်ိန္ တန္ေနပါၿပီ။

လက္ရွိအခ်ိန္ ကမၻာ့ဆီေစ်းကြက္ကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံေတြက ေရနံထုတ္လုပ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပါ။ ဒီလို ေရနံထုတ္လုပ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံလို ျပည္ပက စက္သံုးဆီ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ တင္သြင္းေနရတဲ့ႏုိင္ငံက ေစ်းတက္မွာ သဘာ၀ပါ။ ဒီေနရာမွာ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္က တစ္လီတာ ၅၀၀ ေက်ာ္ပဲ ရွိခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ ႏႈိင္းယွဥ္မႈေတြနဲ႔ NLD အစိုးရလက္ထက္မွာ တစ္လီတာကို က်ပ္ ၉၀၀ ေက်ာ္ေနၿပီ။ အစိုးရ ဘာလုပ္ေနတာလဲဆိုတဲ့ ေ၀ဖန္သံေတြကို ‘‘အစိုးရ ကိုင္တြယ္ပံု ည့ံဖ်င္းလို႔မဟုတ္ဘူး’’ ဆိုၿပီး အားေပးေထာက္ခံသူေတြက ျငင္းခ်က္ထုတ္ေနၾကမယ့္ တုိင္ကြန္း တစ္စုခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့ ျမန္မာ့စက္သံုးဆီက႑ကို ဘယ္လိုေျဖေလွ်ာ့မလဲဆိုတာ စဥ္းစားရမယ့္ အေျခအေနပါ။

ဒီေနရာမွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ဖိအားေၾကာင့္ OPEC နဲ႔ ႐ုရွားက ေရနံတိုးထုတ္ဖို႔ ေျပာဆိုတာေၾကာင့္ စက္သံုးဆီေစ်းဟာ ေမ ၂၅ ရက္မွာ စတင္က်ဆင္းလာတယ္ဆိုေပမယ့္ ကုန္ခန္းႏိုင္တဲ့ သဘာ၀သယံဇာတ ေတြျဖစ္တာေၾကာင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံေတြက ေရနံထုတ္လုပ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ ေတြးထားၿပီးသား အေျခအေနမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔လည္း တက္လိုက္က်လိုက္ျဖစ္ေနမယ့္ စက္သံုးဆီေစ်းကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျမန္မာ့စက္သံုးဆီ တင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴး မႈပံုစံေတြကို ေျပာင္းလဲဖို႔ မျဖစ္မေန လိုအပ္လာၿပီျဖစ္ပါတယ္။

■ ဆီေစ်း ေရရွည္တက္လာမယ္ဆိုရင္

ကမၻာ့ေရနံေစ်းနဲ႔အတူ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း လုိက္ပါျမင့္တက္ေနလို႔ ျပည္တြင္းစက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းဟာ ႏွစ္ပတ္ေက်ာ္အတြင္း တစ္လီတာ ၃၅ က်ပ္ကေန က်ပ္ ၄၀ အၾကား ေစ်း တက္ခဲ့ၿပီး ဧၿပီ ၃၀ ရက္ေစ်းနဲ႔ ႏႈိင္း ယွဥ္မယ္ဆို ေမ ၁၈ ရက္မွာ ေလးရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၇ ေမလနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္မယ္ဆိုရင္ တစ္လီတာကို က်ပ္ ၂၀၀ ေလာက္ ျမင့္တက္လာတဲ့ ျပည္တြင္းစက္သံုးဆီ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္လာမႈမွာ ရက္ပိုင္းအတြင္း ေစ်းႏႈန္းအျမန္ဆံုးနဲ႔ အျမင့္ဆံုးတက္လာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ တရားခံက ကမၻာ့စက္သံုးဆီေစ်းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ဒုတိယပတ္ကစၿပီး ကမၻာ့ေရနံေစ်းႏႈန္း သိသိသာသာ စတင္ျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လဆန္းပုိင္းက ၄၉ ေဒၚ လာ၀န္းက်င္ပဲရွိတဲ့ ကမၻာ့ေရနံစိမ္းေစ်းႏႈန္းဟာ ေအာက္တုိဘာလဆန္းမွာ ၅၁ ေဒၚလာ၊ ႏုိ၀င္ဘာလဆန္းမွာ ၅၅ ေဒၚလာ၊ ဒီဇင္ဘာလဆန္းမွာ ၅၈ ေဒၚလာ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလဆန္းမွာ ၆၁ ေဒၚလာ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ လဆန္းမွာ ၆၄ ေဒၚလာ၊ ဧၿပီလကုန္ပုိင္းမွာ ၆၈ ေဒၚလာ၊ ေမ ၁၀ ရက္မွာ ၇၁ ေဒၚလာအထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ဧၿပီလဆန္းပုိင္းေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္မယ္ဆို ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္း၀န္းက်င္ျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။ ေမ ၂၃ ရက္မွာဆိုရင္ ၇၁ ဒသမ ၈၄ ေဒၚလာအထိ ျဖစ္ခဲ့ရာက ေမ ၂၄ ရက္မွာ ၇၁ ဒသမ ၅၉ ေဒၚလာအထိ  က်လာခဲ့ၿပီး ေမ ၂၅ ရက္ ေစ်းကြက္ပိတ္ခ်ိန္မွာေတာ့ အေမရိကန္ဖိအားေၾကာင့္ ေရနံစိမ္းတစ္စည္ကို ၆၇ ဒသမ ၈၈ ေဒၚလာအထိ က်ဆင္းလာခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုက ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းပါ။ ေငြလဲႏႈန္းဟာ ေမလအတြင္း  သိသိသာသာျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ဧၿပီလကုန္ပုိင္းမွာ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၃၁ က်ပ္၀န္းက်င္ရွိတဲ့ ေဒၚလာေစ်းဟာ ေမ ၁၈ ရက္မွာ ၁၃၄၇ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ေမ ၂၅ ရက္မွာဆို ဗဟိုဘဏ္သတ္မွတ္ေစ်းက တစ္ေဒၚလာကို ၁၃၅၆ က်ပ္အထိ သတ္မွတ္ ထားပါတယ္။ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္မွာ ေရာင္းခ်ေနတဲ့ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းဟာ ကမၻာ့စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္း၊  ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစရိတ္၊ အခြန္အခေတြအေပၚ အေျခခံအျမတ္တင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚတာျဖစ္လို႔ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ျမင့္တက္မႈကလည္း ျပည္တြင္းစက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈျမင့္တက္ခဲ့ပါ တယ္။ ေလ့လာမႈတခ်ဳိ႕အရ စက္သံုးဆီေရာင္းခ်သူေတြက ဆီအေပၚမွာ အမ်ားဆံုးရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ေလာက္အထိ အျမတ္တင္ေရာင္းခ်ပါတယ္။ ေစ်းက်တုန္းမွာ ႀကိဳ၀ယ္ထားတဲ့ဆီကို ေစ်းတက္ေနခ်ိန္ေပါက္ေစ်းနဲ႔ ခ်ိန္ၿပီး ႐ံႈးတယ္ေျပာေနတာက ကေလးဆန္ပါတယ္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္မွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၁၈ ရက္က ျဖစ္ေပၚတဲ့ စက္သံုးဆီ လက္လီေစ်းေတြဟာ ဒီဇယ္ တစ္လီတာ က်ပ္ ၈၈၀  (တစ္ဂါလန္ ၃၉၉၅ က်ပ္) ပရီမီယံဒီဇယ္တစ္လီတာ  က်ပ္ ၈၉၅ (တစ္ဂါလန္ ၄၀၆၃ က်ပ္)၊ ေအာက္တိန္း 92 Ron တစ္လီတာ  က်ပ္ ၈၄၅  (တစ္ဂါလန္ ၃၈၃၆ က်ပ္) ေအာက္တိန္း 95 Ron တစ္လီတာ ၈၉၅ က်ပ္ (တစ္ဂါလန္ ၄၀၆၃ က်ပ္) ျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၃၀ ရက္မွာ ျဖစ္ေပၚတဲ့ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္မယ္ဆို ဒီဇယ္တစ္လီတာ ၃၅ က်ပ္ (၄ ဒသမ ၁၄ ရာခုိင္ႏႈန္း)၊ ပရီမီယံ ဒီဇယ္တစ္လီတာ ၃၅ က်ပ္ (၄ ဒသမ ၀၆ ရာခုိင္ႏႈန္း)၊ ေအာက္တိန္း 92 Ron တစ္လီတာ ၃၅ က်ပ္ (၄ ဒသမ ၃၂ ရာ ခုိင္ႏႈန္း)၊ ေအာက္တိန္း  95 Ron တစ္လီတာ ၄၀ က်ပ္ (၄ ဒသမ ၆၇ ရာခုိင္ႏႈန္း) ၁၈ ရက္အတြင္း ျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။

ေမ ၂၄ ရက္မွာ ကမၻာ့ေရနံစိမ္းေစ်းႏႈန္း က်ရိပ္ျပစျပဳလာခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက စက္သံုးဆီဆိုင္ေတြဟာ ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းမႈ မရွိသလို ေမ ၂၅ ရက္မွာ ေရနံစိမ္းေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းေနခ်ိန္မွာလည္း ျပည္တြင္းဆီဆိုင္ ေတြက အျမင့္ေစ်းမွာ ဆက္ရပ္ေနၿပီး ဒီဇယ္တစ္လီတာ ၉၀၅ က်ပ္၊ ပရီမီယံ ဒီဇယ္ တစ္လီတာ  က်ပ္ ၉၂၀၊ ေအာက္တိန္း 92 Ron တစ္လီတာ က်ပ္ ၈၇၀၊ ေအာက္တိန္း 95 Ron တစ္လီတာ က်ပ္ ၉၂၀ ဆိုတဲ့ အျမင့္ေစ်းနဲ႔ပဲ ဆက္လက္ေရာင္းခ်ေနပါတယ္။

ဒီလိုေစ်းႏႈန္းဟာ ရန္ကုန္ကိုပဲ အေျခခံေဖာ္ျပေနတာျဖစ္ၿပီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ကုန္က်စရိတ္အရ ေဒသတစ္ခုနဲ႔တစ္ခု အကြာအေ၀းအလိုက္ တစ္လီတာကို အနည္းဆံုး ၁၀ က်ပ္ကေန အမ်ားဆံုး က်ပ္ ၁၀၀ ေလာက္အထိ ျမင့္တက္ၿပီး ေရာင္းခ်ၾကတာေၾကာင့္ ေနရာေဒသအလိုက္ တစ္ဂါလန္ကို က်ပ္ ၅၀၀ ေလာက္ ပိုေပး ေနရတဲ့ ေဒသေတြလည္း ရွိေနပါ တယ္။ ဒါဟာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမရွိဘဲ ႏုိင္ငံ ျခားကုမၸဏီေတြ၊ ၀င္ေရာက္ခြင့္မျပဳ ဘဲ ခ႐ိုနီတုိင္ကြန္းေတြ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ထားတာကိုပဲ ၾကည့္ေနရတဲ့ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ ၀ဋ္ေၾကြးပါ။

■ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြ ၀င္ခြင့္ေပးပါ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမ ၁၉ ရက္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ရဲ႕ အစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္ ၈/၂၀၁၇ မွာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာ ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး စင္ကာပူမွာ ႐ံုးခ်ဳပ္ဖြင့္ထားတဲ့ စြမ္းအင္ကုမၸဏီျဖစ္တဲ့ PUMA ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စက္သံုးဆီျဖန္႔ ျဖဴးေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

လွ်ပ္စစ္နဲ႔ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ကိုးသန္းေက်ာ္ျမႇဳပ္ႏွံမယ့္ PUMA ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စက္သံုးဆီ လက္လီျဖန္႔ျဖဴးမယ့္ စီမံကိန္းဟာ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ပ်က္သြားခဲ့ပါတယ္။ ျပည္တြင္းကုမၸဏီေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းမယ့္ ႏုိင္ငံျခားဖက္စပ္ကုမၸဏီေတြ ကို စက္သံုးဆီ လက္လီေရာင္းခ်ခြင့္ ေပးထားတယ္ဆိုေပမယ့္ ႏိုင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြအတြက္ လက္လီေရာင္းခ်ခြင့္က ဒီေန႔အထိ မျဖစ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ခ႐ိုနီတုိင္ကြန္းတစ္စုရဲ႕ ျပည္ပကုမၸဏီေတြ စက္သံုးဆီက႑မွာ ၀င္မလာေရးတိုက္ပြဲဟာ ေအာင္ျမင္သလားလို႔ ထင္စရာပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီေတြ စက္သံုးဆီျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ခြင့္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အခုအခ်ိန္အထိ တရား၀င္ခြင့္ျပဳတာမ်ဳိး မရွိေသးတဲ့အေနအထားပါ။

‘‘ႏိုင္ငံျခားသားေတြကေတာ့ ေစာေစာက ခြင့္မျပဳထားဘူးေပါ့ဗ်ာ။ ၿပီးခဲ့တဲ့တစ္ႏွစ္ေလာက္အထိေပါ့။ ၿပီးခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္ကစၿပီး ခြင့္ျပဳထားၿပီးသားပါ။ ဒါေလးကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္တာက စဥ္းစားေပးေစခ်င္တာက ႏိုင္ငံျခားသား မပါတာနဲ႔ပဲ ဒီလုပ္ငန္းကို လက္၀ါးႀကီးအုပ္ထားတယ္လုိ႔ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ ဆိုလို႔ရပါသလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေလးေတာ့ ေမးခ်င္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံသားတိုင္း မည္သူမဆို လုပ္ခြင့္ရေနၿပီး အဲဒါကိုမွ ႏိုင္ငံျခားသားကို ေပးမလာရင္ေတာ့ မင္းတို႔ဒီလုပ္ငန္းေတြ လက္၀ါးႀကီးအုပ္လုိ႔ သတ္မွတ္မွာလား။ ႏိုင္ငံျခားသားလာမွပဲ လက္၀ါးႀကီးအုပ္မျဖစ္ေတာ့ဘူးလား။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ အဲဒီလိုမထင္ပါဘူး။  တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံသားေတြပဲ လုပ္ခြင့္ေပးပါဆိုၿပီးေတာ့ ျပည္သူေတြအတြက္ လုံေလာက္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈမေပးႏိုင္ဘူး၊ အရည္အခ်င္းမရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ မွန္ပါတယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔က ႏိုင္ငံျခားသားေတြကို ေခၚကိုေခၚရပါ မယ္။ ကုိယ့္ႏိုင္ငံသားေတြက လုပ္တာလည္း လက္ခံႏိုင္တဲ့အေနအထား ျဖစ္ေနၿပီဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ့္ေျမမွာ ျဖဴျပာပြင့္ဖို႔ပဲ အားေပးသင့္ပါတယ္ေပါ့’’ လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕  စက္သံုးဆီ ေစ်းကြက္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏုိင္သူေတြထဲမွာ ပါ၀င္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံစက္ သံုးဆီတင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ၀င္းျမင့္က ဆိုပါတယ္။

ေဒါက္တာ၀င္းျမင့္က စက္သံုးဆီျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်တဲ့က႑မွာ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီေတြကို အစိုးရက ၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳထားၿပီးၿပီလို႔ ေျပာေပမဲ့ ဒီေန႔အထိေတာ့ စက္သံုးဆီ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မႈက႑မွာ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီေတြ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ရွင္းလင္းတဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္၊ ခိုင္မာတဲ့ဖိတ္ေခၚမႈေတြ မေတြ႕ရပါဘူး။

ဒီလို ၀ိ၀ါဒကြဲျပားေနတယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနေတြနဲ႔ PUMA ဟာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ျပဳၿပီးမွ ျပန္ထြက္သြားရတယ္ဆိုတဲ့အေျခအေနေတြအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ  ေကာ္မရွင္တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ လွ်ပ္စစ္နဲ႔စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနက တာ၀န္ရွိသူေတြကို ဆက္သြယ္ခဲ့ေပမယ့္ ထံုးစံအတုိင္း ဖုန္းပိတ္ထားတဲ့အေျခ အေနေတြနဲ႔ပဲ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါတယ္။

တကယ္ဆို ျပည္တြင္းမွာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကို စက္သံုးဆီ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ခြင့္က႑မွာ ခြင့္ျပဳသင့္ေနတာ ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ခ႐ိုနီလူတစ္စုရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကိုပဲ ၾကည့္ေပးၿပီး ဆီေစ်းတက္လို႔ ျပည္သူလူထုက ေတာင့္မခံႏုိင္မွ အစိုးရသိုေလွာင္ထားတဲ့ စက္သံုးဆီေတြ ထုတ္ေရာင္းၿပီး ေခြၽးသိပ္ရင္း ခ႐ိုနီလူတစ္စုကို ကာကြယ္ေပးထားတာ အေျဖမွန္မဟုတ္သလို စက္သံုးဆီ သန္းနဲ႔ခ်ီသိုေလွာင္ထားႏုိင္တဲ့ ကန္ေတြေဆာက္၊ အစိုးရက ကုမၸဏီေထာင္ၿပီး စက္သံုးဆီေစ်း က်ဆင္းေအာင္လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ရဲ႕ ႀကံဳး၀ါးသံကလည္း ျမန္မာ့စက္သံုးဆီက႑အတြက္ အေျဖမွန္ မဟုတ္ပါဘူး။ စက္သံုးဆီအရည္အေသြးမွန္မွန္၊ ကမၻာ့ေစ်းႏႈန္းအတက္အက်အတိုင္း မွန္မွန္ကန္ကန္ေရာင္းခ်ေပးမယ့္သူေတြဆီက ၀န္ေဆာင္မႈေတြကပဲ ျပည္သူေတြအတြက္ အေျဖမွန္ပါ။ ခ႐ိုနီတုိင္ကြန္းတစ္စု အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီေတြကို စက္သံုးဆီျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မႈ ခြင့္မျပဳတဲ့ျဖစ္စဥ္ေတြက ဒီေန႔ေခတ္ကာလမွာ လံုး၀မရွိသင့္ေတာ့ပါဘူး။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခ႐ိုနီတိုင္ကြန္း ၁၀ ဦးေလာက္ရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံက လူဦးေရ  ၅၃ သန္းကို စက္သံုးဆီနဲ႔ ဒုကၡေပးၿပီး အက်ဳိးအျမတ္ရွာခဲ့တာေတြ ရပ္တန္႔ခ်ိန္တန္ပါၿပီ။

‘‘တခ်ဳိ႕က ေျပာၾကတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံလိုမ်ဳိး အစိုးရက ၀င္စြက္ဖက္ၿပီး Subsidize လုပ္တာမ်ဳိး Intervention လုပ္ဖို႔လိုတယ္လို႔ ဆီေစ်းတက္မႈအေပၚ ေျပာၾကတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ကေတာ့ ထုိင္းႏိုင္ငံလိုမ်ဳိး လုပ္စရာမလိုဘူးလို႔ ထင္တယ္။ ထုိင္းႏိုင္ငံက ဒီမိုကေရစီအစိုးရ မဟုတ္ဘူး။ စစ္အစိုးရ။ စစ္အစိုးရျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘာပဲေျပာေျပာ သူ႔ႏုိင္ငံသားေတြ ဆန္႔က်င္လာမွာ၊ ကန္႔ကြက္လာမွာ အမ်ားႀကီးစိုးရိမ္မယ္။ သူတို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ မလုပ္ေပးႏိုင္ေသးဘူး။ လုပ္ေပးႏိုင္မယ့္ အရိပ္အေယာင္လည္း မေတြ႕ရေသးဘူး။ အဲဒီလိုျဖစ္တဲ့အတြက္ ထုိင္းႏိုင္ငံလုပ္သလိုမ်ဳိး လုပ္ေပးစရာမလုိဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေပးရမွာ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမီတဲ့ ကုမၸဏီႀကီးေတြကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးရမယ္။ အဲဒါဆို ျပည္တြင္းမွာ ကမၻာ့ေပါက္ေစ်းအတုိင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြရမယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို လက္ရွိေရာင္းေနတာေတြက ကမၻာ့ေပါက္ေစ်းကို Plus, Plus ေတြနဲ႔ ေရာင္းေနတာပါ ပဲ။ အ႐ံႈးခံေရာင္းေနတာတစ္ေယာက္မွ မရွိပါဘူး။ ျပည္ပက သြင္းေနတာဆိုေတာ့ သူ႔ရဲ႕ Marginal Cost ေတြ အကုန္ေပါင္းၿပီးမွ အျမတ္တင္ေရာင္းေနတာပါ။ ဒီေတာ့က်ေတာ့ ဘာထူးလဲ။ ကမၻာ့ေပါက္ေစ်းအတိုင္း ေပးရမယ့္အတူတူ အရည္အေသြးေရာ၊ အခ်ိန္အတြယ္ေရာ ေကာင္းမြန္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္တဲ့ ကုမၸဏီႀကီး ေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္ခံရမွာေပါ့။ အဲဒါကို လက္ခံႏုိင္ရမယ္။ လက္ခံသင့္တယ္’’ လို႔ လက္ရွိစက္သံုးဆီ ေစ်းကြက္အေျခအေနအေပၚ Renaissance Institute မွ စီးပြားေရးပညာရွင္တစ္ဦးက သံုးသပ္ပါတယ္။

■ အခြန္အခေတြ ျပန္စိစစ္ေပးပါ

ျမန္မာႏိုင္ငံက အသံုးျပဳေနတဲ့ စက္သံုးဆီရဲ႕ ၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ကို ျပည္ပကေန တင္သြင္းရပါတယ္။ ဒီလိုတင္သြင္းတဲ့အခါမွာ စင္ကာပူႏုိင္ငံကေန တစ္ဆင့္ခံတင္သြင္းရလို႔  ေရနံတစ္တန္မွာ ၁၅ ေဒၚလာေလာက္ မ်ားပါတယ္။

ဒီလို ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပားတဲ့အျပင္ ျပည္ပက တင္သြင္းတဲ့ စက္သံုးဆီေတြအေပၚမွာ အစိုးရက ႀကိဳတင္၀င္ေငြခြန္ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္း၊  Custom Duty သံုးရာခိုင္ႏႈန္း၊ အထူးကုန္စည္ခြန္ငါးရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔  ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းေကာက္ခံတယ္လို႔ စက္သံုးဆီတင္သြင္းတဲ့လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ဆိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကုမၸဏီရဲ႕ ၀င္ေငြအေပၚမွာ ၀င္ေငြခြန္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုလည္း ေကာက္ခံေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ အခြန္အထပ္ထပ္ ေကာက္ခံေနတဲ့ ျမန္မာ့အခြန္စနစ္တစ္ရပ္လံုးဟာ ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး လုပ္သာကိုင္သာရွိတဲ့ အခြန္ႏႈန္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုေျပာင္းလဲဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုရာမွာ ေငြမည္းခ၀ါခ်တဲ့ ပုဒ္မလိုမ်ဳိး သံုးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းဆီကို ၀ုန္းခနဲထိုးဆင္းၿပီး ေငြမည္းေတြကို ေမွ်ာ္လင့္တဲ့အခြန္ႏႈန္းမ်ဳိးကို ထိုးဆင္းဖို႔ ဆိုလိုတာ မဟုတ္ဘဲ အာဆီယံမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနိမ့္ဆံုး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ လုပ္သာကိုင္သာရွိၿပီး ျပည္သူ၀န္မပိတဲ့ အခြန္ႏွစ္ထပ္၊ သံုးထပ္စည္းၾကပ္ေနတာမ်ဳိးေတြကို ျပန္လည္သံုးသပ္ဖို႔ ဆိုလိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိမွာဆိုရင္ အစိုးရဘက္က စာရြက္ေပၚက ကိန္းဂဏန္းေတြနဲ႔ စီးပြားေရး တိုးတက္တယ္ဆိုၿပီး အေကာင္းျမင္ေနတဲ့ အေျခအေနျဖစ္ေနၿပီး ျပည္သူေတြနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြက အခြန္အခဖိစီးမႈ၊ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတာမို႔ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူေတြ အေနနဲ႔ ျပည္သူေတြနဲ႔ ပိုမိုထိေတြ႕ မႈျပဳလုပ္သင့္ၿပီဆိုတဲ့ အေျခအေနကိုလည္း ျမင္ေနရပါတယ္။ စာရြက္ေပၚ က တုိးတက္မႈကို ေက်နပ္ေနမယ္ဆို ရင္ေတာ့ လက္ေတြ႕ေျမျပင္မွာ အခက္ၾကံဳေနတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ ႐ႈတ္ခ်မႈနဲ႔ပဲ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ပါတယ္။

‘‘ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္အပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေဆာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ ႔ လက္ရွိစီးပြားေရးအၾကံေပး ပေရာ္ဖက္ဆာ  Sean Turnell ျပဳလုပ္တဲ့ Myanmar’s Economy: Progress, Challenges and Prospects ဆိုတဲ့ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေျပာတာက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ GDP ဟာ တက္လာေနၿပီး ၂၀၁၆-၁၇ မွာ ၅ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရာက ၂၀၁၇-၁၈ မွာ ၆ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တက္လာတယ္။ အခု ၂၀၁၈ ႏွစ္လည္မွာ ၇ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တက္လာတယ္တဲ့။ ေနာက္ၿပီး ႏိုင္ငံရဲ ႔ လိုေငြျပမႈကလည္း အရင္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းရွိရာက အခု ၂ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ႏိုင္တယ္။ သူတို႔ မွန္းတာက ၂ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ ေလွ်ာ႔ခ်လာႏိုင္တယ္တဲ့။ အဓိက အေၾကာင္းရင္းက အခြန္ေတြ ေသေသခ်ာခ်ာ ေကာက္ခံလာႏိုင္တာ ျဖစ္ၿပီး ေငြေၾကးစီမံမႈဟာ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ အထိ ၂၀၁၇-၁၈ ထဲမွာ တိုးတက္လာတယ္။ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ကလည္း ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ တိုးတက္လာတဲ့အတြက္ လိုေငြျပမႈကိုေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္တဲ့။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ အရင္က ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကို အခုငါးရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံစီးပြားေရး အေကာင္းဘက္ ဦးတည္ေနတယ္ဆိုပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ရဲ ႔ ႀကိဳးနီစနစ္ဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အျမစ္တြယ္ေနတာပါ။ သူတို႔ ႀကိဳးစားေျဖရွင္းေနၿပီး ေျဖေလွ်ာ့မႈေတြ လုပ္ေနပါတယ္တဲ့။ ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံ ေက်ာက္ျဖဴဆိပ္ ကမ္းတည္ေဆာက္မႈကိစၥကိုပါ သူေျပာသြားတယ္။ သူက ဆက္မလုပ္ဖို႔ အဆိုျပဳထားတယ္တဲ့။ အခြန္သက္ သာခြင့္ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းကိုလည္း Sean က ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီမွာ ကန္႔ကြက္ခဲ့သူတစ္ဦးပါ။

B4B မွာ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ၁၄၀၀ ေက်ာ္ကို ေကာက္ယူခဲ့တဲ့စစ္တမ္းမွာ ေျပာတာကေတာ့ စီးပြားေရးမေကာင္းဘူးလို႔ ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။အခြန္အေကာက္ မ်ားေနတယ္။ စားေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္း ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ တက္ေနတယ္။ လူေတြရဲ႕ ၀ယ္လိုအား က်ေနတယ္။ လက္လီဆိုင္ေတြရဲ႕ေရာင္းအားက်ဆင္းၿပီး စရိတ္ေတြႀကီးလာတယ္လို႔ City Mart Holding က CEO ေဒၚ၀င္း၀င္းတင့္ကလည္း တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ဘဏ္၊ စက္မႈကုန္ထုတ္၊ လယ္ယာထြက္ကုန္၊ အထည္ခ်ဳပ္၊ Services ၊ Export & Imports နဲ႔  SME က႑ေတြကလည္း စီးပြားေရးမေကာင္းဘူးလို႔ တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း ေျပာဆိုၾကပါတယ္။ Sean အျမင္နဲ႔ လက္ေတြ႕လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားရဲ႕အသံက ဆန္႔က်င္ဘက္ပါ။ ကြၽန္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ Sean ရဲ႕အေျပာ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ မိန္႔ခြန္းေတြအရ NLD အစိုးရအေနနဲ႔ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေပၚမွာ အေကာင္းျမင္ေနၿပီး ေနာင္ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ သံုးႏွစ္ ဒီ Flow အတိုင္း ဆက္သြားမယ္လို႔ သံုးသပ္ရပါတယ္’’ လို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ေဒါက္တာစိုးထြန္းက သူ႔ရဲ႕ Facebook Acc မွာ သံုးသပ္ထားပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ၂၀၁၂ ကေန ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အၾကားဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအျမန္ဆံုးနဲ႔ ျပည္သူေတြအၾကားမွာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အျမန္ဆံုးအခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုႏွစ္အပိုင္းအျခားေတြန႔ဲ ဆန္႔က်င္ဘက္အေျခအေနက ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇ နဲ႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ေတြပါ။ ဒီႏွစ္ပိုင္းေတြမွာ ျပည္သူေတြ၊ လုပ္ငန္းေတြအားလံုးဟာ စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈဂယက္ေတြနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း ညံ့ဖ်င္းျခင္းေတြ၊ မတည္ၿငိမ္တဲ့ မူ၀ါဒေတြ နဲ႔ တင္ဒါေတြကို လက္သိပ္ထိုး ေခၚေပးခ်င္တဲ့သူေတြကို ေပးေနတာေၾကာင့္ က်ပ္တည္းမႈေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတာပါ။ ဒီအေျခအေနကို ျမင္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

‘‘နံပါတ္တစ္က စက္သံုးဆီေစ်း အခုတက္ေနတယ္ဆိုေပမယ့္ ဒီထက္တက္ဖို႔ အရိပ္အေယာင္ မရွိဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆို ေဆာ္ဒီအာေရဗ်နဲ႔ ႐ုရွားနဲ႔က ပိုမိုတိုးတက္ထုတ္မယ္ဆိုၿပီး အရိပ္လကၡဏာေတြေတြ႕ ေနရတယ္။ ဒီထက္ပိုတက္မယ္လို႔ မထင္ဘူး။ ဒီအေနအထားေလာက္မွာပဲ တက္ခ်င္တက္၊ မတက္ရင္ တန္႔ေနမယ္ေပါ့။ နံပါတ္ႏွစ္က စက္သံုးဆီေတြမွာ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီေရာင္းႏုိင္တဲ့ ကုမၸဏီႀကီးေတြကိုခြင့္ျပဳသင့္တယ္။ JV ျဖစ္ျဖစ္၊ ရာႏႈန္းျပည့္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ေပါ့။ ခြင့္ျပဳသင့္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆို စက္သံုးဆီက ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံက ထုတ္တာမဟုတ္ဘူး။ ျပည္ပက တင္သြင္းတာ။ ျပည္ပက တင္သြင္းတာျဖစ္လို႔ ျပည္ပေပါက္ေစ်းအတုိင္းပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔၀ယ္ရတယ္။ တက္ရင္ တက္ေစ်း၊ က်ရင္ က်ေစ်း။ ဒီလို၀ယ္ရေသာ္ျငားလည္း ျပည္တြင္းစက္သံုးဆီ ၀ယ္ယူအသံုးျပဳသူေတြ အဓိကလိုခ်င္တာက စက္သံုးဆီအရည္အေသြး မွန္မွန္ကန္ကန္ျဖစ္ဖုိ႔ လိုခ်င္တယ္။ စက္သံုးဆီ ေစ်းႏႈန္းက ကမၻာ့ေစ်းႏႈန္းတက္ရင္ လည္း တက္ေစ်းေပးႏိုင္တယ္။ က်ရင္လည္း က်ေစ်းေပးခ်င္တယ္။ ဒီေနရာမွာ ကမၻာ့ေရနံေစ်းတက္ရင္ ဒီမွာေစ်းလိုက္တက္ေပမယ့္ ကမၻာ့ေရနံေစ်းႏႈန္းက်ရင္ လိုက္မခ်တာေတြလည္း ရွိခဲ့တယ္။ အဲဒီေၾကာင့္မို႔လို႔ ကမၻာ့ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းအတိုင္း ျဖစ္ေနတာက ျပည္တြင္းစားသံုးသူေတြအတြက္ အဓိကမက်ဘူးထင္တယ္။ သူတို႔လိုခ်င္တာက ၀န္ေဆာင္မႈပဲ။ ျပည္ပေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်း၊ စက္သံုးဆီအရည္အေသြးနဲ႔ အခ်ိန္အတြယ္မွန္ဖို႔ေပါ့။ ေနာက္တစ္ခု နံပါတ္သံုးအခ်က္က အခြန္ကိစၥ။ အေထြေထြအခြန္ကေတာ့ ေလွ်ာ့ကို ေလွ်ာ့သင့္တယ္။ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းကို မေလွ်ာ့ႏုိင္ဘူး။ မေလွ်ာ့သင့္ဘူး မွန္ေသာ္ျငားလည္း တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးအေျခအေန အေနအထားအရ ၀င္ေငြခြန္တို႔ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္တို႔ကို ဘာပဲေျပာေျပာ စင္ကာပူတုိ႔ ဘာတို႔ ေလာက္ေတာ့ ေလွ်ာ့သင့္တယ္။  Tax Amnesty လိုမ်ဳိး သံုးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ဖို႔မလိုဘူး။ ဒါေပမဲ့ သင့္တင့္မွ်တစြာ ေလွ်ာ့ဖို႔လိုတယ္။ နံပါတ္ေလးအခ်က္အေနနဲ႔ ေျပာခ်င္တာက အခြန္ေဆာင္တဲ့ ေနရာမွာ အြန္လိုင္းက ေဆာင္ႏုိင္ရင္ ေကာင္းတယ္ဗ်ာ။ Offline ကေန မဟုတ္ဘူး။ လူခ်င္းေတြ႕ၿပီး အခြန္ေဆာင္ေနရရင္ ဇယားေတြ ႐ႈပ္တယ္။ အခုဘာပဲလုပ္လုပ္ အြန္လိုင္းက သြားႏုိင္ရင္ အမ်ားႀကီးေကာင္းလာမယ္ ယူဆတယ္။ အခု အင္တာနက္သံုးစြဲမႈကလည္း ပိုတက္လာတယ္။ ဘာပဲေျပာေျပာ အြန္လိုင္းဆိုတာ လူတုိင္းရဲ႕လက္တစ္ကမ္းမွာပဲ ရွိလာတယ္။ ေနာက္တစ္ခု နံပါတ္ငါးအေနနဲ႔ ေျပာရရင္ Ananda ဆိုတဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခု မိတ္ဆက္ပြဲ ကြၽန္ ေတာ္သြားတက္တယ္။ လူတုိင္းက လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ Wifi သံုးႏိုင္ေတာ့မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္သိခဲ့ရတယ္။ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ ျပည္သူၾကားမွာ အဲဒီလိုျဖစ္ေနၿပီဆိုရင္ အစိုးရအဆင့္မွာလည္း အဲဒီလို e-Government လိုမ်ဳိး လြယ္ကူေအာင္တတ္ႏိုင္တဲ့ အဆင့္ကေန အြန္လိုင္း၀န္ေဆာင္မႈ မ်ဳိးလုပ္သင့္တယ္။ လူခ်င္းေတြ႕ေနရတာမ်ဳိး။ ျပံဳတိုးေနရတာမ်ဳိးေတြ ေလ်ာ့သြားမယ္။ အခ်ိန္ကုန္သက္သာမယ္။ ေငြကုန္သက္သာမယ္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူေတြ ေလ်ာ့သြားမယ္။ ဆီေစ်းတက္တာက မၾကာမၾကာျဖစ္ တတ္တယ္။ ဆီက ျပည္ပကသြင္းကုန္။ ျပည္ပေပါက္ေစ်းနဲ႔ ၀ယ္ရမွာပဲ။ အခြန္ကိုေတာ့ ေလွ်ာ့သင့္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ေျပာတဲ့ ဒီငါးခ်က္က ျဖစ္လည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ လုပ္လို႔ရတဲ့ အခ်က္ေတြလို႔လည္း ထင္တယ္ ‘‘ လို႔ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက လက္ရွိ စက္သံုးဆီက႑အေပၚ အခ်က္ငါးခ်က္နဲ႔ အၾကံျပဳပါတယ္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာ့စက္သံုးဆီက႑ကို ခ႐ိုနီေတြ လူတစ္စုကပဲ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတာ အဆံုးသတ္ခ်ိန္တန္ပါၿပီ။  ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခ႐ိုနီေတြလက္၀ါးႀကီးအုပ္ထားတဲ့ စက္သံုးဆီက႑ကို NLD အစိုးရလက္ထက္မွာ တိုင္ကြန္းလို႔ အမည္ေျပာင္းတဲ့ လူတစ္စုကပဲ ဆက္ၿပီး မခ်ဳပ္ကိုင္ဖို႔ဆိုရင္ အဓိကလုပ္ သင့္တဲ့အခ်က္ႏွစ္ခ်က္က စက္သံုးဆီက႑မွာ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီေတြ လက္လီလက္ကား ေရာင္းခ်ခြင့္ ရာႏႈန္းျပည့္ခြင့္ျပဳဖို႔နဲ႔ အခြန္အခေတြကို သင့္တင့္တဲ့ႏႈန္းထားဆီ ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ပါ။

ဒီေနရာမွာ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီေတြကိုလည္း စက္သံုးဆီက႑မွာ ၀င္ခြင့္မျပဳဘူး။ ဆီေမွာင္ခိုတင္သြင္း တဲ့ ‘‘ဇ’’ ရွိတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္တခ်ဳိ႕ကို လည္း မစိစစ္ႏုိင္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ အခြန္ေလွ်ာ့ခ်မႈက ဆီေစ်းက်ဆင္းမႈအေပၚ သက္ေရာက္ေစမွာ မဟုတ္ဘဲ ခ႐ိုနီေတြပဲ ပိုအက်ဳိးရွိသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အထူးအၾကံျပဳရရင္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြကို စက္သံုးဆီလက္လီလက္ကား ေရာင္းခ်ခြင့္မျပဳဘဲနဲ႔ ေမွာင္ခိုဆီ တင္သြင္းမႈေတြကို တားဆီးထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မႈမရွိဘဲနဲ႔ အခြန္ေတြကို ေလွ်ာ့ခ်မႈ မလုပ္မိပါေစနဲ႔လို႔ပဲ အထူးအၾကံျပဳခ်င္ပါတယ္။

လက္ရွိ ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တိုဟာ စက္တင္ဘာလကုန္မွာ ကုန္ဆံုးမွာျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ဟာ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွာ စတင္မွာျဖစ္လို႔ မၾကာခင္ရက္ပိုင္းမွာ လႊတ္ေတာ္မွာ ၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ဥပေဒၾကမ္းေဆြးေႏြးေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုဥပေဒၾကမ္းေဆြးေႏြးၿပီဆိုရင္ အခြန္အခအ ထပ္ထပ္ေကာက္ေနလို႔ ျပည္သူေတြ ဖိစီးေနတဲ့ က႑ေတြကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေသေသခ်ာ ခ်ာ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးဖို႔ လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္မွာ စက္သံုးဆီက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာေမးျမန္းထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က အဆုိတင္သြင္းၿပီး ခ႐ိုနီတုိင္ကြန္းတစ္စု အုပ္စီးထားတဲ့ ျမန္မာ့စက္သံုးဆီက႑ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ခံေနရတဲ့ အေျခအေနကို ျပင္ဆင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းရပါလိမ့္မယ္။ ကမၻာ့ေရနံေစ်းက်ေနၿပီ ငါတို႔နဲ႔ မဆုိင္ဘူးေတြးဖို႔ မသင့္ေတာ့တဲ့အေျခအေနကို တိုင္ကြန္းေတြ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ထားတဲ့ စက္သံုးဆီက႑က သက္ေသျပေနတာ ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူေတြ စက္သံုးဆီကို အရည္အေသြးမွန္မွန္၊ ေစ်းႏႈန္းမွန္မွန္၊ အခ်ိန္အတြယ္မွန္မွန္နဲ႔ သံုးစြဲႏိုင္ေရး ‘‘ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ’’  ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္က လႊတ္ေတာ္ေတြက ငါတို႔နဲ႔မဆိုင္ဘူး။ ငါတုိ႔ လႊတ္ေတာ္၊ ငါတို႔အစိုးရကေတာင္ တိုင္ကြန္းကို မကင္းႏုိင္လို႔ အလွဴခံေပါင္းေနရတာ လုပ္စရာမလိုပါဘူးလို႔ ေတြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျမန္မာ့စက္သံုးဆီက႑ဟာ တိုင္ကြန္းတစ္စုရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာပဲ ဆက္ရွိေနၿပီး ျမန္မာ့လူဦးေရ ၅၃ သန္းဟာ တိုင္ကြန္းတစ္စုရဲ႕ ႀကီးစိုးမႈေအာက္မွာပဲ ဆက္ၿပီးဒုကၡခံေနရပါလိမ့္မယ္။

ျပည္ပမွတင္သြင္းေသာ ဆီႏွင့္ ေစ်းကြက္ မယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္မႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းဆီစက္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၉၀ ေက်ာ္ ရပ္နားထားေၾကာင္း သိရ

ျပည္ပမွ တင္သြင္းေသာဆီမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္မယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္မႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းဆီစက္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၉၀ ေက်ာ္ ရပ္နားထားရေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆီစက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းထံမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆီစက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းတြင္ တရား၀င္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ဆီစက္ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီ မွတ္ပုံတင္မထားေသာ ဆီစက္၂၀၀၀ ေက်ာ္ စုစုေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိၿပီး အဆုိပါဆီစက္မ်ားသည္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းေသာ စားအုန္းဆီ၊ ေနၾကာဆီ၊ ပဲပုပ္ဆီမ်ားအား ေစ်းကြက္မယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္မႈေၾကာင့္ ဆီစက္လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္နားထားရေၾကာင္း သိရသည္။

“ျပည္ပက တင္သြင္းတဲ့ စားအုန္းဆီ၊ ေနၾကာဆီ၊ ပဲပုပ္ဆီေတြကုိ ျပည္တြင္းဆီစက္ေတြ ေစ်းကြက္မယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ဘူး။ ဆီစက္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၉၀ ရပ္နားထားရၿပီး လက္ေတြ႕ လည္ပတ္လုပ္ကုိင္ေနတာ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ ရွိပါေတာ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္ ဆီနဲ႔ဆီထြက္ သီးႏွံဖူလုံလာလုိ႔ရင္ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္လာႏုိင္ၿပီး ျပည္ပတင္သြင္းမႈ အလုိလုိေလ်ာ့လာမွာပါ။ ျပည္ပဆီ မတင္သြင္းပါနဲ႔လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဖက္က ေျပာဖုိ႔မရွိပါဘူး။ ျပည္တြင္းဆီႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံဖူလုံေရးအတြက္ စီမံကိန္းေတြခ်ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္”  ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံဆီစက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဒုဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္တြင္းဆီႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံဖူလုံေစေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆီစက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ စစ္ကုိင္း၊ မေကြး၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးမွ ေျမပဲ၊ ႏွမ္းစုိက္ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းကာ ၂၀၁၈ မုိးတြင္ ဧက ၆၀၀၀၊ ေဆာင္းတြင္ ဧက ၃၀၀၀ အက်ဳိး တူ စုိက္ပ်ဳိးသြားရန္ လ်ာထားေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံ၏ ဆီလုိအပ္ခ်က္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၅၀ ကုိ ျပည့္မီေအာင္ ခန္႔မွန္းလ်ာထား ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

“စားသုံးဆီက႑မွာ မသန္႔တဲ့ဆီေတြ၊ ေရာေႏွာေနတဲ့ဆီေတြကုိ ဥပေဒတစ္ရပ္ျပ႒ာန္းၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ေပးရမယ္။ ဒါမွ စားသုံးသူေတြ က်န္းမာေရးနဲ႔ညီၫႊတ္တဲ့ ဆီကုိ စားသုံးခြင့္ရလာမယ္။ တုိင္းျပည္ထဲမွာရွိတဲ့ ဆီေတြက ထိန္းခ်ဳပ္ထားတာမရွိဘူး ေရာခ်င္သလုိ ေရာေရာင္းတယ္။ အနံ႔ေတြေဆးဆုိး ေရာင္းတယ္။ ဒါေတြကုိ မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ဘူး။ စားသုံးသူေတြအတြက္ အႏၲရာယ္လည္းႀကီးပါတယ္” ဟု ဦးထြန္းထြန္းဦးက ဆိုသည္။

ျပည္ပစားအုန္းဆီေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတြင္းဆီစက္မ်ားထိခုိက္ၿပီး ဆီစက္အမ်ားအျပား ရပ္နားေနရေသာေၾကာင့္ စားအုန္းဆီတင္ပို႔မႈဆိုင္ရာမူ၀ါဒ ေျပာင္းလဲေပးရန္ ဆီစက္ပိုင္ရွင္မ်ား အစုိးရထံတင္ျပ

ျပည္ပစားအုန္းဆီေၾကာင္႔ ႏိုင္ငံတြင္းဆီစက္မ်ားထိခုိက္ၿပီး ဆီစက္အမ်ားအျပား ရပ္နားေနရေသာေၾကာင့္ စားအုန္းဆီတင္သြင္းမႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒေျပာင္းလဲေပးရန္ ဆီစက္ပိုင္ရွင္မ်ားက အစုိးရသုိ႔ အၾကံျပဳလႊာ ေပးပို႔တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ပမွ စားအုန္းဆီတင္သြင္းမႈေၾကာင္႔ ႏိုင္ငံတြင္းဆီစက္မ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ရပ္နားလိုက္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ ေစ်းႏႈန္းကြာဟမႈသည္ အဓိကအခ်က္ျဖစ္သည့္အတြက္ စားအုန္းဆီတင္သြင္းမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္လိုေၾကာင္း၊ ယခုသိရေသာ ေနာက္ဆုံးသတင္းအရ ျပည္ပမွ ပဲပုပ္ဆီႏွင့္ ေနၾကာဆီတင္သြင္းမႈမ်ားကို ကုန္သြယ္ခြန္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ သုညရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ ဆီကုန္သည္ႏွင့္ ဆီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက တင္သြင္းလာသည္ဟု ၾကားသိထားရၿပီး ထိုအခ်က္ကိုသာ ခြင့္ျပဳေပးလိုက္ပါက လက္လီေရာင္းခ်မႈစနစ္ကို အားကိုးေနရသည့္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ က်န္ရွိေတာ့ေသာ ျပည္တြင္းဆီစက္မ်ား ရပ္ဆိုင္းသြားႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆီစက္ပိုင္ရွင္မ်ားအသင္း နာယက ဦးကိုႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

“၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာ တိုင္းျပည္မူ၀ါဒအရ စားအုန္းဆီေတြကို စတင္တင္သြင္းလာခဲ့တယ္။ စတင္သြင္းခါစတုန္းက တစ္လကို တန္ခ်ိန္ငါးေထာင္ခန္႔ပဲသြင္းခဲ့ၿပီး စားအုန္းဆီဟာ အျပင္ပန္းအားျဖင့္ အေရာင္၊ အနံ႔၊ အရသာမရွိခဲ့သလို ျပည္တြင္းက ထုတ္လုပ္ေနတဲ့ ဆီေတြထက္ ေစ်းႏႈန္းကလည္း ထက္၀က္ခန္႔ သက္သာတာေၾကာင့္ စားသုံးသူေတြ အႀကိဳက္ေတြ႕ၿပီး တစ္စတစ္စ ပိုမိုတင္သြင္းလာခဲ့ရာကေန အခုဆို တစ္လကို တန္ခ်ိန္ ၅၀၀၀၀ ကေန ၇၀၀၀၀ ၾကား သြင္းေနရတယ္လို႔ ၾကားသိရပါတယ္။ ျပည္ပစားအုန္းဆီေတြ ၀င္လာတာေၾကာင့္ ဆိုးက်ဳိးႏွစ္ခု ၾကံဳရပါတယ္။ ႏိုင္ငံမွာ အဲဒီစားအုန္းဆီေတြေၾကာင့္ က်န္းမာေရးနစ္နာမႈေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ စားအုန္းဆီဟာ ျပည့္၀ဆီျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒါကိုစားသုံးတဲ့အခါ ေသြးတိုး၊ ဆီးခ်ဳိ၊ ႏွလုံး၊ အသည္းအဆီဖုံး၊ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးျခင္းေတြ ၾကံဳေတြ႕ရတဲ့အထဲမွာ စားအုန္းဆီက အဓိကေနရာကပါ၀င္ေနတယ္လို႔ သမားေတာ္ႀကီးေတြက သုံးသပ္ၾကပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ စီးပြားေရးဆိုးက်ဳိးပါ။ ျပည္တြင္းကေန ျပည္ပကို ဆီထြက္သီးႏွံ တင္ပို႔ျခင္းကေနရရွိတာက ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ၂.၂.၂၀၁၈ အထိရရွိတာက ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၂၀၅ ဒသမ ၄ သန္းပဲရွိၿပီး စားအုန္းဆီျပည္ပတင္သြင္းမႈကေတာ့ ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၄၇၇ ဒသမ ၈၉၉ ရွိၿပီး ျပည္တြင္းဆီစက္ေတြမရွိေတာ့လို႔ လိုအပ္တဲ့ တိရစၦာန္အစားအစာ ပဲပုပ္ဖတ္တင္သြင္းမႈက ေဒၚလာသန္းႏွစ္ရာေက်ာ္ဖိုး ရွိပါတယ္။ သြင္းကုန္၊ ထြက္ကုန္ရတဲ့ေငြကို အခ်ဳိးက်ၾကည့္လွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္က၀င္တဲ့ ၀င္ေငြထက္ ထြက္ေငြက သုံးဆတစ္ဆျဖစ္ေနပါတယ္။ အခုထပ္ၾကားရတဲ့သတင္းက ပဲပုပ္ဆီနဲ႔ ေနၾကာဆီကို ျပည္ပကေနတင္သြင္းမႈကို ကုန္သြယ္ခြန္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ သုညရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးဖုိ႔ ဆီကုန္သည္နဲ႔ ဆီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက တင္ျပလာတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီတင္ျပမႈကိုသာ ခြင့္ျပဳေပးလိုက္မယ္ဆိုရင္ အခု လက္လီေစ်းကြက္ကို အားကိုးေနရတဲ့ လက္က်န္ဆီစက္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းလည္း လုံး၀ရပ္ဆိုင္းသြားရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ဆီစက္ပိုင္မ်ားအသင္းအေနနဲ႔ အဲဒီကိစၥကို အထူးပင္ကန္႔ကြက္ပါတယ္” ဟု ဦးကိုႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္က ဆီစက္လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ေစရန္အတြက္ ၂၅ ဘီလ်ံ လ်ာထားထုတ္ေခ်းမည္ဟု ၾကားသိရေသာ္လည္း မိမိတို႔အေနျဖင့္ ဆီစက္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေခ်းေငြထုတ္ေပးသည္ထက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ မွ်တမႈမရွိစြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနရျခင္းကိုသာ ထိန္းညိႇေပးေစလိုေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သုိ႔ အခြန္အခမ်ား တရား၀င္ေပးေဆာင္ကာ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနရေသာ္လည္း ျပည္ပမွ တရား၀င္နည္းလမ္း၊ တရားမ၀င္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ၀င္ေရာက္ကာ ေရာင္းခ်ေနရသည့္ကိစၥမ်ားကိုသာ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အဓိကကိုင္တြယ္ေပးေစလိုေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ခံ ဆီစက္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးအတြက္ စက္သံုးဆီအရန္ဆီ သုိေလွာင္ထားရွိမႈကုိ ယခင္ေခတ္ကာလမ်ားတြင္ စီမံခ်က္ခ်ကာ ထိပ္တန္းလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္လည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရ

ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွသည့္ စက္သံုးဆီ သိုေလွာင္ကန္တစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္

ႏုိင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးအတြက္ စက္သံုးဆီ အရန္ဆီထားရွိမႈကုိ ယခင္ေခတ္ကာလမ်ားမွ စီမံခ်က္ခ်ကာထိပ္တန္း လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိကာလတြင္လည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း (စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴးေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ စြမ္းအင္)၀န္ႀကီးဦးဟံထြန္းက မတ္ ၁၂ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္အစည္း အေ၀း ၁၂ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးရန္ရွင္း၏ “ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္ဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားကုိ ေန႔စဥ္ ကမၻာ့ေရနံေစ်း၊ ေငြလဲလွယ္မႈ ႏႈန္းထားမ်ားအေပၚ မူတည္သတ္မွတ္ရာတြင္ (၁)သုိေလွာင္ကန္မ်ားတြင္ ေန႔စဥ္က်န္ရွိေသာ(၂)ျပည္ပ မွသေဘၤာျဖင့္ သယ္ယူလာစဥ္ လမ္းခရီး၌ ရွိ ေနေသာပမာဏာမ်ားကုိ ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္သည့္ ေန႔စဥ္ေစ်းအတုိင္း ေရာင္းခ်ေစပါသလား၊ ေရာက္ရွိစဥ္က သတ္မွတ္ထားေသာ ေစ်းေဟာင္းမ်ားအတုိင္း ေရာင္းခ်ေစပါသလား၊ ေန႔စဥ္၀င္ေရာက္ျဖန္႔ျဖဴး၊ လက္က်န္၊ လမ္းခရီးရွိပမာဏစသည္တုိ႔ကုိ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနတြင္ စာရင္းျပဳစုထားပါသလား၊ ေလာင္စာဆီမ်ား အေရာအေႏွာကင္းရန္၊ အရည္အေသြး မွန္ကန္ရန္ မည္သုိ႔စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေနပါသလဲ” စသည္တုိ႔ကုိ သိရွိလုိပါေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္၌ ေမးခြန္းေမး  ျမန္းမႈႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ၀န္ႀကီး ျပန္လည္ေျဖဆုိရာတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဆီ လက္က်န္စာရင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့ ေပးပုိ႔ရတဲ့အေျခအေနမွာ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘာလုိ႔အေရးႀကီးလဲဆုိရင္ ဆီမ်ားရဲ႕ သံုးစဲြမႈ၊ လက္က်န္ စတာေတြကုိ  ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုၿပီးေတာ့ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ တည္ေဆာက္ေနတဲ့လုပ္ငန္းမ်ား ဒီဟာေတြ အတြက္မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕လံုျခံဳေရး ကိစၥအတြက္ အလြန္ အေရးပါပါတယ္။ဆီလက္က်န္ပမာဏ ထားရွိမႈ  ႏုိင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးအတြက္ အရန္ဆီထားရွိမႈမ်ား အရင္ေခတ္ကာလကတည္းက အစီအမံနဲ႔ ထိပ္တန္းလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္အေနနဲ႔ ဆီသုိေလွာင္ထားရွိမႈ၊ ႏုိင္ငံေတာ္လုံျခံဳေရးအတြက္ အရန္ဆီေတြကုိ ထားရွိမႈအေျခအေနေတြကုိ ထားရွိပါတယ္။ အခု ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္မွာလည္း ဒီအတုိင္းပဲ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီး ဦးဟံထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းသို႔ ေန႔စဥ္ စက္သံုးဆီ ပ်မ္းမွ်ဓာတ္ဆီဂါလန္ ၂ ဒသမ ၂၂ သန္းႏွင့္ ဒီဇယ္ဆီဂါလန္ ၁ ဒသမ ၄၅ သန္း လက္ခံရရွိေၾကာင္း၊ ပုဂၢလိက စက္သံုးဆီဆုိင္မ်ားမွ ေန႔စဥ္ ပ်မ္းမွ်ဓာတ္ဆီ သုည ဒသမ ၂၇ သန္းႏွင့္ ဒီဇယ္ ဆီဂါလန္ သုည ဒသမ ၁၈ သန္း ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း၌ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ပုဂၢလိက စက္သံုးဆီလုပ္ငန္း စတင္လုပ္ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ အဆင့္ျမင့္ဓာတ္ဆီ၊ အဆင့္ျမင့္ဒီဇယ္၊ အျခားဓာတ္ဆီႏွင့္ ဒီဇယ္မ်ားကုိ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသုိ႔ သြင္းကုန္လုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားၿပီး ႏုိင္ငံျခားမွ ၀ယ္ယူတင္သြင္းစဥ္ ရွိတဲ့ MOE ေစ်းႏႈန္း၊ ေငြလဲလွယ္ ႏႈန္းမ်ားကုိ မူတည္တြက္ခ်က္၍ ေစ်းႏႈန္း အရွင္ (Floating Price) ျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိကာ ေစ်းႏႈန္း သတ္မွတ္၍ ေရာင္းခ်ေစတာမ်ိဳး မရွိေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းမွာ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေရာင္းခ်ေနေသာ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ား၊ ကမၻာ့ ေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထုိက္တဲ့ ေစ်းႏႈန္းမ်ား တြက္ခ်က္ႏုိင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စက္သံုးဆီ တင္သြင္း သုိေလွာင္ျဖန္႔ျဖဴးေရးအသင္း (MPTA) ကေန စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္း တြက္ခ်က္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ တင္သြင္းလာတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေစ်းႏႈန္းသက္သာၿပီးေတာ့ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ MOE ေစ်းႏႈန္း၊ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ျမင့္တက္ပါကလည္း ေစ်းႏႈန္းအနိမ့္ျဖင့္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသကဲ့သုိ႔ တင္သြင္းစဥ္က ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ ျဖစ္ေပၚေန သည့္ေစ်း က်ဆင္းပါကလည္း ေပါက္ေစ်းကုိ မေလ်ာ့ဘဲ မူလေစ်းႏႈန္းအတုိင္း ဆက္လက္ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားလည္း ရွိေနပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ အေျခအေနအရ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေနနဲ႔ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း မရွိတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီး ဦးဟံထြန္းကေျပာၾကားသည္။

စက္သံုးဆီ စစ္ေဆးသည့္အပုိင္းတြင္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းလာေသာစက္သံုးဆီ သယ္ေဆာင္လာသည့္ Tanker ကုိ တင္သြင္းသည့္ ကုမၸဏီမွ ကုိယ္စားလွယ္၊ Third Party ျဖစ္ေသာ  Surveyor အဖြဲ႕မ်ား၊ အမွတ္(၁)ေရနံခ်က္စက္႐ံုဓာတ္ခဲြခန္း မွ ၀န္ထမ္းအဖဲြ႕ ႏွင့္ အေကာက္ခြန္အရာရွိတုိ႔ ပါ၀င္သည့္ ပူးေပါင္းအဖဲြ႕မွ စည္းပိတ္ထားသည့္ Tanker အခန္းမွ နမူနာယူၿပီး  သန္လ်င္ေရနံခ်က္စက္ ႐ံုဓာတ္ခဲြခန္းသုိ႔ ေပးပုိ႔စစ္ေဆးေၾကာင္း၊ အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံညႊန္းျပည့္မီသည့္ နမူနာျဖစ္မွ ကုမၸဏီ Tanker မွလက္ခံရယူသည့္ စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းတြင္ ပုဂၢလိက စက္သံုးဆီအေရာင္းဆုိင္မ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ အခ်င္အတြယ္ကုိ တစ္လလွ်င္ ၁၀ ဆုိင္ႏွင့္အထက္ ေရွာင္တခင္၀င္ ေရာင္စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။