ဘ႑ာႏွစ္ ၾကားကာလ ေျခာက္လအတြင္း ျပည္ပသို႔ ဆန္ႏွင့္ဆန္ကြဲ တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ရန္ ခန္႔မွန္းထားေသာ္လည္း ဘ႑ာႏွစ္ ၾကားကာလ ကုန္ဆံုးခ်ိန္အထိ ဆန္ႏွင့္ဆန္ကြဲ တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၁ သန္းေက်ာ္သာ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့

ဘ႑ာႏွစ္ ၾကားကာလ ေျခာက္လအတြင္း ျပည္ပသို႔ ဆန္ႏွင့္ဆန္ကဲြ တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေသာ္လည္း ဘ႑ာႏွစ္ ၾကားကာလ ကုန္ဆံုးခ်ိန္အထိ ဆန္ႏွင့္ဆန္ကြဲ တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၁ သန္းေက်ာ္သာ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္၏ ျပည္ပဆန္တင္ပို႔မႈ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ဘ႑ာႏွစ္ ၾကားကာလ ေျခာက္လျဖစ္သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ ျပည္ပသို႔ ဆန္ႏွင့္ဆန္ကြဲ တန္ခ်ိန္ စုစုေပါင္း ၁ ဒသမ ၁၂၇ သန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ထားၿပီး တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၉၁ သန္းနီးပါး ရရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသို႔ တင္ပို႔ရာတြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ တင္ပို႔မႈသည္ တန္ခ်ိန္ ၆၃၈,၃၀၀ ေက်ာ္ တင္ပုိ႔ထားၿပီး တန္ဖိုး အေမရိကန္ ေဒၚလာ၂၂၇ သန္းနီးပါး ရရွိထားသည့္အတြက္ စုစုေပါင္း တင္ပို႔မႈ၏ ၅၆ ဒသမ ၆၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အတူ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ တင္ပို႔မႈသည္ တန္ခ်ိန္ ၄၈၈,၉၀၀ ေက်ာ္ တင္ပုိ႔ထားၿပီး တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆၄ သန္းနီးပါး ရရွိထားသည့္အတြက္ စုစုေပါင္း တင္ပို႔မႈပမာဏ၏ ၄၃ ဒသမ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယခု ဘ႑ာႏွစ္ၾကားကာလ ေျခာက္လ ကုန္ဆံုးခ်ိန္အထိ ျပည္ပသို႔ ဆန္ႏွင့္ဆန္ကြဲ တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သန္းေက်ာ္သာ တင္ပို႔ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၄ ရက္က UMFCCI တြင္ ကုန္သည္ စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) ႏွင့္ IFC (International Finance Corporation) တို႔ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း အခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဒီႏွစ္ကေတာ့ မႏွစ္ထက္ေတာ့ အထိုက္အေလ်ာက္ေတာ့ ေလ်ာ့ႏိုင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အခုက ဧက ေလးသိန္းေလာက္ကလည္း ပ်က္စီးတဲ့ အတိုင္းအတာ ရွိတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ရာသီခ်ိန္ကေတာ့ ေစာေသးတယ္။ အခုမွန္းထားတာကေတာ့ တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သန္းေက်ာ္ကေတာ့ တင္ပို႔ႏိုင္မွာပါ” ဟု ဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဘ႑ာႏွစ္ၾကားကာလ ေျခာက္လ ကုန္ဆံုးခ်ိန္ စက္တင္ဘာလကုန္အထိ ျပည္ပသုိ႔ ဆန္ႏွင့္ဆန္ကြဲ တန္ခ်ိန္ စုစုေပါင္း ၁ ဒသမ ၁ သန္းအထိ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ က ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ထို႔ျပင္ လာမည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ဆန္တင္ပို႔ႏိုင္မည့္ ပမာဏကို ခန္႔မွန္းႏိုင္ရန္အတြက္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးရဲမင္းေအာင္က အထက္ပါ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲအၿပီးတြင္ သံုးသပ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“လာမယ့္ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ကေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမယ္” ဟု ဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈ ေအးေနၿပီး သေဘၤာစင္းလံုးျဖင့္ ဆန္တင္ပို႔မႈ မရွိဘဲ ကြန္တိန္နာ အလံုးအေရအတြက္ ၁၀ လံုးခန္႔ေလာက္သာ တင္ပို႔မႈရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“စက္တင္ဘာလအတြက္ သေဘၤာစင္းလံုး ေရာင္းထားတဲ့သူ မရွိဘူး။ ကြန္တိန္နာပံုးနဲ႔ပဲ ငါးပံုး၊ ၁၀ ပံုး ငါးမွတ္ဆန္ တန္းျမင့္ဆန္ ျပန္ၿပီး စက္ေပၚတင္ၿပီး Polish တင္ၿပီး ေရာင္းတဲ့အဆင့္ပဲ ရွိတယ္” ဟု ဘုရင့္ေနာင္ ဆန္ကုန္စည္ဒိုင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔ရာတြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ သေဘၤာျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔လည္း တင္ပို႔ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ တင္ပို႔မႈတြင္ သေဘၤာတင္ အေရအတြက္ နည္းေနသကဲ့သို႔ နယ္စပ္လမ္းေၾကာင္းမွလည္း ၀ယ္လိုအား နည္းေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆန္တင္ပို႔မႈသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္က ေစ်းကြက္သစ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕တင္ပို႔ႏုိင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ပသို႔ ျမန္မာ့ဆန္တန္ခ်ိန္ ၃ ဒသမ ၆ သန္းနီးပါး တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္အတြင္း စံခ်ိန္တင္ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္သို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွဆန္ တရား၀င္ တင္ပို႔ႏုိင္ေရးအတြက္ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာအထိ သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး ယင္းစာခ်ဳပ္အရ ပံုမွန္အတိုင္း ဆက္လက္ တင္ပို႔မည္

ဘုရင့္ေနာင္ရွိ ဆန္ပြဲ႐ံုတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေဇယ်ာၿငိမ္း)

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွဆန္ တရား၀င္ တင္ပို႔ႏုိင္ေရးအတြက္ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာအထိ သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ ခ်ဳပ္ဆိုလိုက္ၿပီး ယင္းစာခ်ဳပ္အရ ပံုမွန္အတုိင္း ဆက္လက္တင္ပို႔ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဆန္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ စာခ်ဳပ္သက္တမ္း ကုန္ဆံုးသြားေသာ Sanitary and Phytosanitary (SPS Protocol) စာခ်ဳပ္အား ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာအထိ သက္တမ္း တိုးျမႇင့္ထားႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ စာခ်ဳပ္အရ ဆန္အတြက္ ပံုမွန္တင္ပို႔မႈအတိုင္း ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆန္ကြဲ (Broken Rice) တင္ပို႔ႏုိင္ေရးအတြက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဘက္မွ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္သျဖင့္ ဆန္တင္ပို႔မႈကိုသာ ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း သိရသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွဆန္ တရား၀င္ တင္ပို႔ႏုိင္ေရးအတြက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ကုန္ပစၥည္းအရည္အေသြး စစ္ေဆးေရး (AQSIQ) ၀န္ႀကီးႏွင့္ ဆန္စပါး အရည္အေသြးပိုင္းႏွင့္ စစ္ေဆးေရးပိုင္းဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္ကိုလည္းေကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ လယ္ယာက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ လယ္ယာသီးႏွံ ေစ်းကြက္ရရွိေရး စာခ်ဳပ္ကိုလည္းေကာင္း အသီးသီး လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တ႐ုတ္၀န္ႀကီးႏွစ္ဦးစလံုးမွ နယ္စပ္က ကုန္သြယ္ေရးကို ဦးစားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ေစ်းကြက္ကို ျမန္မာ့ပို႔ကုန္ေစ်းကြက္အျဖစ္ မွတ္ယူေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္မွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ား ပါ၀င္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွလည္း နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး လြယ္ကူေခ်ာေမြ ့စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး ေတာင္းဆိုခဲ့ရာ တ႐ုတ္ဘက္မွလည္း အကူအညီေပးမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ့ဆန္ကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ တရား၀င္တင္ပို႔ႏုိင္ေရး ႏွစ္ႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးအဆင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ (MRF) က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ေလးႏွစ္အၾကာတြင္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးၿပီျဖစ္သည့္ အဆိုပါ သက္တမ္းတိုးႏိုင္ေရးအတြက္ MRF အေနျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာသံ႐ံုးတို႔မွ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈတြင္ ယခင္ႏွစ္မ်ားက နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈမွ ဆန္တင္ပို႔မႈမွာ စုစုေပါင္းတင္ပို႔မႈ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ေက်ာ္အထိ မ်ားျပားခဲ့ၿပီး ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈမွာ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ခန္႔သာ တင္ပို႔ႏုိင္ခဲ့သည္။

နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈမွ ဆန္တင္ပို႔ရာ၌လည္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ မူဆယ္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွတစ္ဆင့္ အမ်ားဆံုး တင္ပို႔ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာဘက္မွ တရား၀င္တင္ပို႔ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ဘက္ကမူ တရား၀င္ တင္ပို႔ျခင္းဟု သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိသျဖင့္ မၾကာခဏဆိုသလို အဖမ္းအဆီးမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။

လက္ရွိ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ တရား၀င္ ဆန္တင္ပို႔မႈ အမ်ားစုကိုမူ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမွ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ တင္ပို႔ျခင္းျဖစ္ၿပီး တင္ပို႔ရမည့္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ပမာဏမ်ားကိုလည္း ႏွစ္ႏုိင္ငံ MoU လက္မွတ္ေရးထိုးကာ တင္ပို႔ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရိွ ၾကားကာလငါးလနီးပါးအတြင္း ျပည္ပသို႔ ဆန္ႏွင့္ဆန္ကြဲ တန္ခ်ိန္ကိုးသိန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ တန္ခ်ိန္တစ္သိန္းေက်ာ္ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေသာ္လည္း ၀င္ေငြေဒၚလာ ၁၅ သန္းေက်ာ္ ပိုမိုရရွိထား

ဘုရင့္ေနာင္ပြဲ႐ံုအတြင္းရွိ ဆန္အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ေနသည့္ ဆန္ပြဲ႐ံုမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေဇယ်ာၿငိမ္း)

လက္ရိွၾကားကာလ ငါးလနီးပါးအတြင္း ျပည္ပသို႔ ဆန္ႏွင့္ဆန္ကြဲ တန္ခ်ိန္ကိုးသိန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ တန္ခ်ိန္တစ္သိန္းေက်ာ္ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေသာ္လည္း ၀င္ေငြ ေဒၚလာ ၁၅ သန္းေက်ာ္ ပိုမိုရရွိခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

လက္ရွိၾကားကာလျဖစ္သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္အထိ ျပည္ပသို႔ ဆန္ႏွင့္ဆန္ကြဲ တန္ခ်ိန္ ၉၀၉,၃၇၆ ေက်ာ္ တင္ပို႔ထားၿပီး ၀င္ေငြေဒၚလာ သန္း ၃၁၅ ဒသမ ၂၈၃ သန္းအထိ ရရွိထားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ၾသဂုတ္ပထမပတ္အထိ ျပည္ပသို႔ ျမန္မာ့ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲ တန္ခ်ိန္ ၁၀၂၄၄၅၉ တင္ပို႔မႈမွ တန္ဖိုးေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ နီးပါး ရရွိထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္တြင္ ဆန္ႏွင့္ဆန္ကြဲ တင္ပို႔မႈတန္ခ်ိန္ ၁၁၅,၀၇၃ ေက်ာ္အထိ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေသာ္လည္း ၀င္ေငြအားျဖင့္ ေဒၚလာ ၁၅ သန္းေက်ာ္ ပိုမိုရရွိျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေစ်းကြက္သစ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕တင္ပို႔ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ပသို႔ ျမန္မာ့ဆန္တန္ခ်ိန္ ၃ ဒသမ ၆ သန္းနီးပါး တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္အတြင္း စံခ်ိန္တင္ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္မူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ နယ္စပ္မွ ဆန္တင္ပို႔မႈ အေျခအေန ေကာင္းမြန္မွသာ ျပည္ပသုိ႔ စံခ်ိန္တင္ ဆန္တင္ပို႔ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

“အဓိက,ကေတာ့ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းက တင္ပို႔မႈက ပံုမွန္ပဲ၊ ေလ်ာ့သြားမွာမဟုတ္ဘူး။ နယ္စပ္ကိုေတာ့ နည္းနည္းစုိးရိမ္တယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ အေျခအေနေရာ သူ႔ႏိုင္ငံရဲ႕ Minium Support Price ေပၚမွာမူတည္ၿပီးေတာ့ နည္းနည္းေလး ေလ်ာ့ႏိုင္မလား၊ တိုးႏိုင္မလား အဲဒီအေပၚမွာ အေျခခံေနတဲ့ အတြက္ နယ္စပ္ကိုေတာ့ အရမ္းႀကီးေျပာလို႔မရေသးဘူး။ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကေတာ့ ဒီအတိုင္းကို ဆက္လက္ၿပီးသြားမွာပါ” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ တြဲဖက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးလူေမာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာၾကားထားသည္။

လက္ရွိတြင္ ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္ေနသည့္အတြက္ ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔ရာတြင္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားမ်ား ရရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔ရာတြင္ Letter of Credit (LC) စနစ္ျဖင့္သာ အမ်ားဆံုး ေငြေပးေခ်ေနရေသာေၾကာင့္ အဆိုပါ ကာလအတြင္း ဆန္တင္ပို႔သူမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ပသို႔ ဆန္ပိုမိုတင္ပို႔သြားရန္ကို ခ်င့္ခ်ိန္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

“ဆန္ Export သမားေတြက သူက ခ်က္ခ်င္းေရာင္းလို႔ မရဘူး။ အခု ေဒၚလာ ေစ်းတက္လို႔ဆိုၿပီးေတာ့ ေရာင္းထားၿပီးသား သေဘၤာတင္ရရင္ LC ျပန္ထြက္လာရင္ သူတို႔ ဒါအက်ဳိးအျမတ္ရွိတာေပါ့။ တကယ္လို႔ အခုမွလိုက္ေရာင္းရင္ ေဒၚလာေစ်းေကာင္းလို႔ ေရာင္းမယ္ဆိုရင္ ကမၻာ့ဆန္ေစ်းက က်ေနေတာ့ အ၀ယ္သမားက ေရာင္းၿပီးရင္လည္း ေနာက္ႏွစ္လၾကာ၊ သံုးလၾကာ အဲဒီလိုအခ်ိန္မွ တင္မွာေလ။ အဲဒီလို အေ၀းႀကီးေတြက်ေတာ့လည္း လူေတြက စြန္႔စားၿပီး မေရာင္းရဲၾကဘူး။ ေဒၚလာေစ်းတက္တဲ့အေပၚမွာ အခုလက္ရွိ ေရာင္းထားၿပီးသား သေဘၤာတင္ရမွ၊ သေဘၤာတင္ၿပီးမွ အဲဒီရလာတဲ့ အက်ဳိးအျမတ္ကို သူတို႔ခံစားရမွာ။ အခုမွ ေဒၚလာေစ်းတက္လို႔ ေစ်းေကာင္းရတယ္ဆိုၿပီး လိုက္ေရာင္းလို႔ မရဘူး” ဟု ဘုရင့္ေနာင္ ဆန္ကုန္စည္ဒိုင္မွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈတြင္ ယခင္ႏွစ္မ်ားက နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈမွ ဆန္တင္ပို႔မႈမွာ စုစုေပါင္းတင္ပို႔မႈ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ေက်ာ္အထိ မ်ားျပားခဲ့ၿပီး ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈမွာ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ခန္႔သာ တင္ပို႔ႏုိင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ပေစ်းကြက္သစ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ရရွိမႈတို႔ေၾကာင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈမွ ဆန္တင္ပို႔မႈမွာ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ျမင့္တက္လာၿပီး စုစုေပါင္းဆန္တင္ပို႔မႈ၏ ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိလာခဲ့သည္။

ဘ႑ာႏွစ္ၾကားကာလ ေလးလေက်ာ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံက ျပည္ပသို႔ ဆန္ႏွင့္ဆန္ကြဲ တန္ခ်ိန္ ရွစ္သိန္းသံုးေသာင္းေက်ာ္ တင္ပို႔ထားၿပီး ေဒၚလာသန္း ၂၉၀ ခန္႔ ရရွိထား

ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္ရွိ ဆန္ပြဲ႐ုံလုပ္ငန္းတစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ဘ႑ာႏွစ္ၾကားကာလ ေလးလေက်ာ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံက ျပည္ပသို႔ ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ ရွစ္သိန္းသံုးေသာင္းေက်ာ္ တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာသန္း ၂၉၀ ခန္႔ ရရွိထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပသို႔ ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ စုစုေပါင္း ၈၃၃,၆၆၃ ဒသမ ၈၂၀ တင္ပို႔ထားၿပီး တန္ဖိုးအေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၈၈ ဒသမ ၉၈၆ သန္း ရရွိထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔ရာတြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းစသည့္ လမ္းေၾကာင္း ႏွစ္ခုစလံုးမွ တင္ပို႔ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ တင္ပို႔မႈသည္ ဆန္ႏွင့္ဆန္ကြဲ တန္ခ်ိန္ စုစုေပါင္း ၃၆၃,၈၇၈ ဒသမ ၄၂၀ တင္ပို႔မႈမွ တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၁ ဒသမ ၁၂၁ သန္း ရရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔အတူ နယ္စပ္ကန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ တင္ပို႔မႈသည္ ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ စုစုေပါင္း ၄၆၉,၇၈၅ ဒသမ ၄၀၀ တင္ပို႔ထားၿပီး တန္ဖိုးေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆၇ ဒသမ ၈၆၅ သန္း ရရွိထားျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေစ်းကြက္သစ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕တင္ပို႔ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ပသို႔ ျမန္မာ့ဆန္တန္ခ်ိန္ ၃ ဒသမ ၆ သန္းနီးပါး တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္အတြင္း စံခ်ိန္တင္ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈတြင္ ယခင္ႏွစ္မ်ားက နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈမွ ဆန္တင္ပို႔မႈမွာ စုစုေပါင္းတင္ပို႔မႈ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ေက်ာ္အထိ မ်ားခဲ့ၿပီး ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈမွ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ခန္႔သာ တင္ပို႔ႏုိင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ပေစ်းကြက္သစ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ရရွိမႈေၾကာင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈမွ ဆန္တင္ပို႔မႈ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ျမင့္တက္လာၿပီး စုစုေပါင္း ဆန္တင္ပို႔မႈ၏ ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိလာခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ဘ႑ာႏွစ္က ကမၻာ့ဆန္တင္ပို႔မႈ အမ်ားဆံုး ငါးႏိုင္ငံစာရင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္မူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ နယ္စပ္မွ ဆန္တင္ပို႔မႈအေျခအေန ေကာင္းမြန္မွသာ ျပည္ပသုိ႔ စံခ်ိန္တင္ ဆန္တင္ပို႔ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

“အဓိကေတာ့ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းက တင္ပို႔မႈက ပံုမွန္ပဲ။ ေလ်ာ့သြားမွာမဟုတ္ဘူး။ နယ္စပ္ကိုေတာ့ နည္းနည္းစုိးရိမ္တယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕အေျခအေနေရာ သူ႔ႏိုင္ငံရဲ႕ Minium Support Price ေပၚမွာမူတည္ၿပီးေတာ့ နည္းနည္းေလး ေလ်ာ့ႏိုင္မလား၊ တိုးႏိုင္မလား။ အဲဒီအေပၚမွာ အေျခခံေနတဲ့ အတြက္ နယ္စပ္ကိုေတာ့ အရမ္းႀကီးေျပာလို႔မရေသးဘူး။ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကေတာ့ ဒီအတိုင္းကို ဆက္လက္ၿပီးသြားမွာပါ” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးလူေမာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၄-၂၀၁၅ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာႏွစ္ထိ ေလးႏွစ္တာအတြင္း ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမ်ားမွ သေဘၤာ ၅၂ စင္းျဖင့္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၀ သိန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့

ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေအးရွားေ၀ါလ္ဆိပ္ကမ္းအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု – ၾကည္ႏုိင္)

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ထိ ေလးႏွစ္တာကာလအတြင္း ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမ်ားမွ သေဘၤာစီးေရ ၅၂ စင္းျဖင့္ ဆန္တန္ခ်ိန္  ၁၀ သိန္းေက်ာ္  ေက်ာ္တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း  ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္မွ သတင္းရရွိသည္။

“၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ကေန  ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ဘ႑ာႏွစ္ထိ ေလးႏွစ္တာကာလ အတြင္းမွာ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းေတြကေန ဆန္တင္ပို႔မႈက ၁ç၀၃၂ç၁၄၈ တန္ကို သေဘၤာစီးေရ ၅၂  စင္းနဲ႔တင္ပို႔ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဆူးေလဆိပ္ကမ္းကေန ဆန္တင္ပို႔မႈ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္မွ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးနီေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဆိပ္ကမ္းမ်ားမွ ဆန္တင္ပို႔မႈမွာ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ သေဘၤာကိုးစင္းျဖင့္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၆၁,၇၁၃ တန္၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ သေဘၤာႏွစ္စင္းျဖင့္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၄၁ç၀၀၀ တန္၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ သေဘၤာ ၁၀ စင္းျဖင့္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၉၅,၇၇၅ တန္၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ သေဘၤာ  ၃၁ စင္းျဖင့္ ဆန္တန္ ခ်ိန္ ၆၃၃,၆၆၀ တန္တင္ပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆူးေလဆိပ္ကမ္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ပင္လယ္ကူးသေဘၤာခုႏွစ္စီး တစ္ၿပိဳင္နက္ဆိုက္ ကပ္ရန္ ဆိပ္ခံတံတား ခုနစ္စင္းရွိၿပီး ဆိပ္ခံတံတား ၁ မွ ၄အထိသည္ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္ႏွင့္ ဖက္စပ္ကုမၸဏီတို႔မွ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၅ မွ ၇ အထိသည္  ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္မွ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈအမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ ဆူးေလဆိပ္ကမ္းအား တန္ခ်ိန္သံုးေသာင္းဆံ့ ႏိုင္ငံတကာသေဘၤာႀကီးမ်ား ၀င္ထြက္ဆိုက္ ကပ္ႏိုင္ရန္ အဆင့္ျမႇင့္တင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္မွ သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္၌ ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၇ သန္းတင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့သည့္ အနက္ ဆူးေလဆိပ္ကမ္းမွ ဆန္တန္ခ်ိန္ ခုနစ္သိန္းခန္႔ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး အျခားဆိပ္ကမ္းမ်ားမွ ကြန္တိန္နာျဖင့္ ဆန္တန္ခ်ိန္တစ္ သန္းနီးပါး တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆန္တန္ခ်ိန္ ေလးသန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ရန္ ခန္႔မွန္းထားသျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဆိပ္ကမ္းမ်ားမွ လြယ္ကူ လ်င္ျမန္စြာ တင္ပို႔ႏိုင္ရန္ ေသာင္တူးျခင္း၊ ေရေၾကာင္းအေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္းတို႔အား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသို႔ ေရလမ္းေၾကာင္း ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ယခင္က ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသို႔ သေဘၤာအလ်ား ၁၆၇ မီတာ အရွည္ႏွင့္ တန္ခ်ိန္ ၁၅,၀၀၀၊ ၂၀,၀၀၀ ခန္႔ရွိ သေဘၤာမ်ားသာ ၀င္ထြက္ဆိုက္ကပ္ႏိုင္ခဲ့ရာမွ လက္ရွိတြင္ အလ်ား ၁၉၀ မီတာ၊ တန္ခ်ိန္သံုး ေသာင္းခန္႔ရွိ သေဘၤာမ်ား ၀င္ထြက္သြားလာႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းဧရိယာအတြင္း ကုန္ေသတၱာတင္သေဘၤာမ်ား ဆိုက္ကပ္သည့္ ဆိပ္ကမ္းတံတားငါးခုျဖစ္သည့္ ေအးရွား ေ၀ါလ္/ထီးတန္းဆိပ္ခံတံတား၊ ျမန္မာ့စက္မႈဆိပ္ကမး္၊ အလုံအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဆိပ္ခံတံတား၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ဆိပ္ခံတံတားႏွင့္ သီလ၀ါအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆိပ္ခံတံတားမ်ားသည္ လက္ရွိတြင္ ကုန္ေသတၱာတင္ သေဘၤာမ်ား ဆိုက္ကပ္၍ ကုန္စည္ကိုင္တြယ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ မတ္ ၉ ရက္အထိ ႏုိင္ငံေပါင္း ၅၇ ႏုိင္ငံသို႔ ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ ၃ ဒသမ ၃ သန္းေက်ာ္ တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာတစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ ရရွိ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဘုရင့္ေနာင္၀င္းအတြင္းရွိ ဆန္ပြဲ႐ုံတစ္႐ုံကုိ ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ မတ္ ၉ ရက္အထိ ႏုိင္ငံေပါင္း ၅၇ ႏုိင္ငံသို႔ ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ ၃ ဒသမ ၃ သန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ထားမႈမွ ေဒၚလာတစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ ရရွိထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၉ ရက္အထိ ႏိုင္ငံေပါင္း ၅၇ ႏုိင္ငံသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၂ ဒသမ ၈ သန္းနီးပါး တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ ၉၀၅ သန္းေက်ာ္ကို လည္းေကာင္း၊ ဆန္ကြဲတင္ပို႔မႈအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၃၃ ႏုိင္ငံသို႔ ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ ၅ ဒသမ ၈ သိန္းေက်ာ္ တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ ၁၅၁ သန္းကိုလည္းေကာင္း အသီးသီးရရွိထားသည္။

ျပည္ပသို႔ ဆန္ႏွင့္ဆန္ကြဲတင္ပို႔မႈတြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈမွ တန္ခ်ိန္ေပါင္း ၁ယ၇၃၅ယ ၁၄၅ ဒသမ ၁၇၇ တင္ပုိ႔မႈမွ ေဒၚလာ ၅၇၈ သန္းေက်ာ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈမွတန္ခ်ိန္ ၁ယ၆၀၇ယ၆၄၈ ဒသမ ၄၇၀ ကို တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ ၄၇၇ သန္းေက်ာ္ ရရွိထားသည္။

နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈတို႔တြင္ ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈကို ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွ ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈမွ ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ကုန္သြယ္မႈျပဳလုပ္ထားသည္။

ပင္လယ္ေရေၾကာင္းေစ်းကြက္ကို ပိုမိုရွာေဖြႏိုင္ခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္းတင္ပို႔မႈ၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ အာဖရိကေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ တင္ပို႔ရာတြင္ တန္းျမင့္ဆန္မ်ားကို ဥေရာပေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔လ်က္ရွိၿပီး တန္းနိမ့္ ၂၅ မွတ္ဆန္မ်ားကို အာဖရိကေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ဆန္စပါးက႑အတြက္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည့္ ရည္မွန္းခ်က္အရ လာမည့္သံုးႏွစ္အတြင္း ဆန္တန္ခ်ိန္ေလးသန္းအထိ ျပည္ပသို႔ တိုးျမႇင့္တင္ပို႔ႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းထားၿပီး ၀င္ေငြေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံအထိ ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း မတ္ ၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္က်င္းပေသာ ျမန္မာ့ဆန္စပါးက႑ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ေဆြးေႏြးပြဲ ၂၀၁၈ အခမ္းအနားမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆန္တင္ပို႔မႈတြင္ လြတ္လပ္ေရးေခတ္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးေႏွာင္းပိုင္းကာလမ်ားအတြင္း ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ အမ်ားဆံုးတင္ပို႔ထားသည့္ ၁၉၅၆၊ ၁၉၅၇၊ ၁၉၅၉ ႏွင့္ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္တစ္သန္းသာ တင္ပို႔ခဲ့ျခင္းရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

အမ်ားဆုံးတင္ပို႔ထားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ တ႐ုတ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အေနာက္အာဖရိကႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ အုိင္ဗရီကုိ႔စ္၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ ဂါနာ၊ မက္ဒါဂါစကာ၊ သီရိလကၤာႏွင့္ အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံ၊ ဆီနီေဂါႏွင့္ ပိုလန္ႏိုင္ငံတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္ကာလမ်ားက ျပည္ပသို႔ ဆန္စပါးတင္ပို႔ရာမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ တင္ပို႔ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ေစ်းကြက္သစ္မ်ားကို ရွာေဖြတိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားကုိ အဓိကတင္ပို႔ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပို႔ကုန္က႑ တိုးတက္လာေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရိွဘ႑ာႏွစ္ ၁၁ လခန္႔တြင္ ဆန္ႏွင့္ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ ၃ ဒသမ ၂ သန္းနီးပါး တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာတစ္ဘီလ်ံနီးပါး ရရွိထား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဘုရင့္ေနာင္၀င္းအတြင္းရွိ ဆန္ပြဲ႐ုံတစ္႐ုံကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေဇယ်ာၿငိမ္း)

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲတင္ပို႔မႈ ျမင့္တက္လာသည့္အတြက္ ယခုဘ႑ာႏွစ္ ၁၁ လခန္႔တြင္ ျပည္ပသို႔ ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ ၃ ဒသမ ၂ သန္းနီးပါး တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာတစ္ဘီလ်ံနီးပါးအထိ ရရွိထားၿပီး ယခင္ႏွစ္မ်ားက ပင္လယ္ေရေၾကာင္းတင္ပို႔မႈ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ခန္႔သာရွိခဲ့ရာမွ ယခုႏွစ္တြင္ ၄၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ဘ႑ာႏွစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆန္ႏွင့္ဆန္ကြဲတင္ပို႔မႈ ပမာဏစုစုေပါင္း၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ေက်ာ္မွာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ တင္ပို႔ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ျပည္ပေစ်းကြက္ ပိုမိုရွာေဖြႏိုင္သည့္အတြက္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း တင္ပို႔မႈသည္ ၄၇ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္အထိ ျပည္ပသို႔ ဆန္ႏွင့္ဆန္ကြဲတင္ပို႔မႈသည္ ပင္လယ္ေၾကာင္းမွ တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၅ သန္းေက်ာ္တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာသန္း ၄၄၀ ရရွိထားၿပီး ၄၇ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ဆန္ႏွင့္ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ ၁ဒသမ ၆ သန္းေက်ာ္မွ တန္ဖိုးေဒၚလာ ၅၅၈ သန္းေက်ာ္ရရွိထားၿပီး ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

ပင္လယ္ေရေၾကာင္းေစ်းကြက္ကို ပိုမိုရွာေဖြႏိုင္ခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္းတင္ပို႔မႈ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀ ခန္႔က အာဖရိကေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ တင္ပို႔ရာတြင္ တန္းျမင့္ဆန္မ်ားကို ဥေရာပေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔လ်က္ရွိၿပီး တန္းနိမ့္ ၂၅ မွတ္ဆန္မ်ားကို အာဖရိကေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

“တင္ပို႔မႈရဲ႕ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက အာဖရိကကိုသြားတာပါ။ သူကေတာ့ တန္းနိမ့္ဆန္ရယ္၊ ဆန္ကြဲရယ္သြားတာမ်ားတယ္။ တန္းနိမ့္ဆန္ဆိုတာ ၂၅ မွတ္အဆင့္ေပါ့။ တန္းျမင့္ဆန္က ဥေရာပသြားတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးလူေမာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ပသို႔ ဆန္ပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္မ်ားကို ပိုမိုရွာေဖြခဲ့ၿပီး လက္ရွိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၆၂ ႏိုင္ငံအထိ တိုးခ်ဲ႕ကာတင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္မ်ားထက္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၂ ႏိုင္ငံကို တိုးခ်ဲ႕ကာ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“ဒီႏွစ္က ေတာ္ေတာ္မ်ားၿပီ၊ ကုိယ္တို႔တိုးခ်ဲ႕ထားၿပီ။ ေစ်းကြက္တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္တာက ဒီျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၂၀၁၇ ဧၿပီ၊ ေမမွာ The Rice Traders Conference ကိုလုပ္ခဲ့တယ္ေလ။ လုပ္ခဲ့ေတာ့ဒီညီလာခံနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဆန္စပါးေစ်းကြက္တိုးခ်ဲ႕ေရးကို IFC, World Bank ေပါ့ ကမၻာ့ဘဏ္ကလည္း ကူညီေပးတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ရဲ႕ ေကာ္မတီေတြ၊ ေနာက္တစ္ခါ ကုမၸဏီေတြကလည္း တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေတာ့ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းေနၿပီ။ အဲဒီေနာက္ကေန ထုတ္လုပ္မႈကပါ လိုက္လာမယ္ဆိုရင္ တန္ခ်ိန္ေလးသန္းကို ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုႏွစ္မွာ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ပို႔ႏိုင္ၿပီ” လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ့ဆန္စပါးက႑အတြက္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည့္ ရည္မွန္းခ်က္အရ လာမည့္သံုးႏွစ္အတြင္း ဆန္တန္ခ်ိန္ ေလးသန္းအထိ ျပည္ပသို႔တိုးျမႇင့္တင္ပို႔ႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းထားၿပီး ၀င္ေငြေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံအထိ ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း မတ္ ၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္က်င္းပေသာ ျမန္မာ့ဆန္စပါးက႑ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးႏွီးေႏွာဖလွယ္ေဆြးေႏြးပြဲ- ၂၀၁၈ အခမ္းအနားမွ သိရသည္။

ပခုကၠဴဆန္ေစ်းကြက္သို႔ ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚေဒသထြက္ မိုးဆန္သစ္၀င္ေရာက္မႈ ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး တစ္တင္းလွ်င္ က်ပ္ ၂၆၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိေၾကာင္း သိရ

ပခုကၠဴဆိပ္ကမ္းတြင္ ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚေဒသမွ တင္ပို႔သည့္ဆန္မ်ားအား ၿမိဳ႕တြင္းသို႔သယ္ပို႔ရန္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္

ပခုကၠဴဆန္ေစ်းကြက္သုိ႔ ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚေဒသထြက္ မိုးဆန္အသစ္မ်ား ယခုမတ္လပိုင္းတြင္ ကုန္၀င္ေရာက္မႈ ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး တစ္တင္းလွ်င္ က်ပ္ ၂၆၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိကာ ေစ်းႏႈန္းအနည္းငယ္ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ေဒသခံကုန္သည္မ်ားထံမွ သိရသည္။

ပခုကၠဴဆန္ေစ်းကြက္သုိ႔ ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚေဒသထြက္ မိုးဆန္အသစ္မ်ား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလလယ္ပိုင္းမွ စတင္၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေစ်းကြက္အတြင္း စတင္၀င္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၂၃၅၀၀ မွ က်ပ္ ၂၄၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“မိုးဆန္အသစ္၀င္ေတာ့ နည္းသြားၿပီ။ ဒီဖက္ကလိုခ်င္ေပမဲ့ ေအာက္ပိုင္းမွာ ၀ယ္ရခက္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း အ၀ယ္နည္းသြားတာပါ။ လက္ရွိျဖစ္ေနတဲ့ ေစ်းႏႈန္းက နည္းနည္းတက္လာတယ္ဆိုေပမဲ့ ပံုမွန္အတိုင္းလို႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ အရင္ႏွစ္ေတြကလည္း ဒီလိုအခ်ိန္ဆို မိုးဆန္ေစ်းကတစ္တင္း က်ပ္ ၂၆၀၀၀ ၀န္းက်င္ရွိပါတယ္။ အေရာင္းအ၀ယ္ကေတာ့ ပံုမွန္ပါပဲ” ဟု ပခုကၠဴၿမိဳ႕မွ ဆန္ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ကိုင္သူ ကိုထက္က ေျပာၾကားသည္။

ယခင္ႏွစ္မ်ားက မိုးဆန္အသစ္ေပၚခ်ိန္တြင္ ပခုကၠဴဆန္ေစ်းကြက္သုိ႔ မိုးဆန္သစ္မ်ား မတ္လကုန္ပိုင္းထိ ၀င္ေရာက္ေလ့ရွိၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားတင္ပို႔မႈ မ်ားျပားသည့္အတြက္ ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚေဒသမွ မိုးဆန္အသစ္ ၀ယ္ယူရ ခက္ခဲျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေဒသခံ ဆန္ကုန္သည္မ်ားက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚေဒသ၌ ေႏြဆန္သစ္မ်ား ေပၚေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ပခုကၠဴဆန္ေစ်းကြက္သို႔ ယခုလကုန္ပိုင္းမွသာ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ၿပီး လက္ရွိတြင္ မိုးဆန္သစ္မ်ားကိုသာ အားထားေရာင္းခ်ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

ပခုကၠဴဆန္ေစ်းကြက္တြင္ ဆန္ေခ်ာေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လ်က္ရွိၿပီး ေရႊဘုိေပၚဆန္း တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၅၃၀၀၀ အထက္ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ေရႊဘုိ၊ ေရဦးေဒသထြက္ ဧရာမင္း အေဟာင္းတစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၄၅၀၀၀ ခန္႔ႏွင့္ အသစ္တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၃၅၀၀၀ ခန္႔ ေပါက္ေစ်းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

မိုးဆန္သစ္မ်ား ပခုကၠဴေစ်းကြက္သို႔ စတင္၀င္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ေဒသတြင္း သီးႏွံေရာင္းခ်ခ်ိန္ျဖစ္သည့္အတြက္ ယခင္ႏွစ္မ်ားက ေရာင္း၀ယ္မႈအားေကာင္းခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ သီးႏွံေစ်းက်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ပခုကၠဴဆန္ေစ်းကြက္မွာ ပံုမွန္တိုင္းသာ အေရာင္းအ၀ယ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ စပါးတင္း ၁၀၀ လွ်င္ အေျခခံေစ်း က်ပ္ငါးသိန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူေပးရန္ မတ္ ၆ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ဆန္ေစ်းျမင့္တက္ေနျခင္းေၾကာင့္ စပါးတင္း ၁၀၀ လွ်င္ က်ပ္ေျခာက္ သိန္းအထက္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ပခုကၠဴဆိပ္ကမ္းသို႔ မိုးဆန္သစ္မ်ား ၀င္ေရာက္မႈ မ်ားျပားခ်ိန္တြင္ ဆိပ္ကမ္း၌ ဆန္ပို႔ေမာ္ေတာ္မ်ားရပ္နားရန္ ေနရာအခက္အခဲ ၾကံဳေတြ႕ရၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ ေမာ္ေတာ္မ်ားမွာ ျမစ္လယ္တြင္ ယာယီရပ္နားၿပီး ဆန္ခ်ရန္ ေစာင့္ဆိုင္းရေၾကာင္း သိရသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္၊ ေယာေဒသ၊ မႏၲေလးတိုင္းႏွင့္ စစ္ကိုင္းတုိင္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ဆန္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနေသာ ပခုကၠဴၿမိဳ႕ဆန္ ေစ်းကြက္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္းေဒသမ်ားမွ ထြက္ရွိေသာ ဆန္မ်ားအားအဓိက ၀ယ္ယူေရာင္းခ်ရာ ဆန္ေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လာမည့္သံုးႏွစ္အတြင္း ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ေလးသန္း တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထား

ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္အတြင္းရွိ ဆန္ပြဲ႐ံုတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေဇယ်ာၿငိမ္း)

ျမန္မာ့ဆန္စပါးက႑အတြက္ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္မည့္ ရည္မွန္းခ်က္အရ လာမည့္သံုးႏွစ္အတြင္း ဆန္တန္ခ်ိန္ေလးသန္းအထိ ျပည္ပသို႔ တိုးျမႇင့္တင္ပို႔ႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းထားၿပီး ၀င္ေငြေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံအထိ ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း မတ္ ၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပေသာ ျမန္မာ့ဆန္စပါးက႑ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးႏွီးေႏွာဖလွယ္ေဆြးေႏြးပြဲ ၂၀၁၈ အခမ္းအနားမွ သိရသည္။

ျမန္မာ့ဆန္စပါးက႑အတြက္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ မွ ၂၀၂၀-၂၀၂၂ (သုံးႏွစ္) ကာလတိုအတြင္း ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားအရ ကာတိုစီမံခ်က္၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ (Vision)၊ ကာလတိုစီမံခ်က္၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား (Mission) ႏွင့္ ကာလတိုစီမံခ်က္၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (Target) တို႔ကို ခ်မွက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအနက္ ကာလတိုစီမံခ်က္၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအရ လာမည့္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ တြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ေလးသန္း တင္ပို႔ေရးႏွင့္ ဆန္တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံအထိ ၀င္ေငြရရွိေစရန္ ရည္မွန္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

ျပည္ပသို႔ ဆန္ပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္မ်ားကို ပိုမိုရွာေဖြခဲ့ၿပီး လက္ရွိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၆၂ ႏိုင္ငံအထိ တိုးခ်ဲ႕ကာ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္မ်ားထက္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၂ ႏိုင္ငံကို တိုးခ်ဲ႕ကာ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္မ်ားကို ပိုမိုရွာေဖြထားႏိုင္သည့္အတြက္ လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္မ်ားတြင္ ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔ႏိုင္မည့္ အေျခအေနေကာင္းမ်ားရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးရဲမင္းေအာင္က ဆိုသည္။

“ဒီႏွစ္က ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ တိုးခ်ဲ႕ထားၿပီး ေစ်းကြက္တိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္တာက ဒီျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၂၀၁၇ ဧၿပီ၊ ေမမွာ The Rice Traders Conference ကို လုပ္ခဲ့တယ္ေလး။ လုပ္ခဲ့ေတာ့ ဒီညီလာခံနဲ႔ စပ္ဆက္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဆန္စပါးေစ်းကြက္တိုးခ်ဲ႕ေရးကို IFC, World Bank ေပါ့ ကမၻာ့ဘဏ္ကလည္း ကူညီေပးတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္ရဲ႕ ေကာ္မတီေတြ ေနာက္တစ္ခါ ကုမၸဏီေတြကလည္း တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေတာ့ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းေနၿပီ။ အဲဒီေနာက္ကေန ထုတ္လုပ္မႈကပါ လိုက္လာမယ္ဆိုရင္ တန္ခ်ိန္ ေလးသန္းကို ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုႏွစ္မွာ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ ပို႔ႏိုင္ၿပီ” လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ယခုႏွစ္တြင္ ဆန္စပါးထုတ္လုပ္မႈတြင္ ႏိုင္၏စားနပ္ရိကၡာဖူလံု႐ံုသာမက ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္သံုးသန္းအထိ တိုးခ်ဲ႕တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ အတြင္း စံခ်ိန္သစ္တစ္ရပ္မွတ္တမ္းတင္ ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း မတ္ ၂ ရက္တြင္ က်ေရာက္ေသာ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ အခမ္းအနားသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ထံမွ ေပးပို႔လုိက္သည့္ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆန္တင္ပို႔မႈတြင္ လြတ္လပ္ေရးေခတ္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးေႏွာင္းပိုင္းကာလမ်ားအတြင္း ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ အမ်ားဆံုး တင္ပို႔ထားသည့္ ၁၉၅၆၊ ၁၉၅၇၊ ၁၉၅၉ ႏွင့္ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္တစ္သန္းသာ တင္ပို႔ခဲ့ျခင္းရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

လက္ရွိ ေစ်းကြက္တိုးခ်ဲ႕ ရွာေဖြထားႏိုင္သည့္အတြက္ ထုတ္လုပ္မႈက႑ဘက္မွ ထပ္တူ တိုးတက္လာမည္ဆိုပါက လာမည့္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ေလးသန္းကို အလြယ္တကူ တင္ပို႔ႏိုင္မည္ဟုဆို

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဘုရင့္ေနာင္၀င္းအတြင္းရွိ ဆန္ပြဲ႐ုံ တစ္႐ုံကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု- ေဇယ်ာၿငိမ္း)

ဆန္စပါးတင္ပို႔မႈက႑ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးကို ေကာင္းမြန္စြာ တိုးခ်ဲ႕ရွာေဖြထားႏိုင္သည့္အတြက္ ထုတ္လုပ္မႈက႑ဘက္မွ ထပ္တူ တိုးတက္လာမည္ဆိုပါက လာမည့္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ေလးသန္းကို လြယ္လြယ္ကူကူ တင္ပို႔ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

“ဒီႏွစ္က ေတာ္ေတာ္မ်ားႀကီးကုိ တိုးခ်ဲ႕ထားၿပီး ေစ်းကြက္တိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္တာက ဒီျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၂၀၁၇ ဧၿပီ၊ ေမမွာ The Rice Traders Conference ကို လုပ္ခဲ့တယ္ေလး။ လုပ္ခဲ့ေတာ့ ဒီညီလာခံနဲ႔ ဆက္ဆက္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဆန္စပါးေစ်းကြက္ တိုးခ်ဲ႕ေရးကို IFC, World Bank ေပါ့ ကမၻာ့ဘဏ္ကလည္း ကူညီေပးတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ရဲ႕ေကာ္မတီေတြ ေနာက္တစ္ခါ ကုမၸဏီေတြကလည္း တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေတာ့ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းေနၿပီ အဲဒီေနာက္ကေန ထုတ္လုပ္မႈကပါ လိုက္လာမယ္ဆိုရင္ တန္ခ်ိန္ ေလးသန္းကို ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုႏွစ္မွာ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ ပို႔ႏိုင္ၿပီ”ဟု အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ယခင္က ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲတင္ပို႔မႈ စုစုေပါင္းပမာဏ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ေက်ာ္ကို မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ အဓိကတင္ပို႔ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပေစ်းမ်ားကို ပိုမိုရွာေဖြႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲ တင္ပို႔မႈမ်ား ျမင့္တက္လာေၾကာင္း သိရသည္။

ယခု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဆန္ႏွင့္ဆန္ကြဲ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၆၂ ႏိုင္ငံအထိ ေစ်းကြက္တိုးခ်ဲ႕ကာ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္မ်ားထက္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၂ ႏိုင္ငံအထိ တိုးခ်ဲ႕တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆန္ႏွင့္ဆန္ကြဲ အမ်ားဆံုး တင္ပို႔ထားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ တ႐ုတ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အေနာက္အာဖရိကႏိုင္မ်ား၊ သီရိလကၤာ၊ ဆီနီေဂါ၊ အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္ ပိုလန္ႏိုင္ငံတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အာဖရိကေစ်းကြက္က ၀ယ္လိုအား ေကာင္းပါတယ္။ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းရဲ႕ ၁ ဒသမ ၁ ၊ ၁ ဒသမ ၂ ေလာက္ တင္ပို႔ၿပီးၿပီေပါ့ေနာ္။ အဲဒီတင္ပို႔မႈရဲ႕ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက အာဖရိကကို သြားတာပါ။ သူကေတာ့ တန္းနိမ့္ဆန္ရယ္၊ ဆန္ကြဲရယ္ သြားတာမ်ားတယ္။ တန္းနိမ့္ ဆန္ဆိုတာ ၂၅ မွတ္အဆင့္ေပါ့။ တန္းျမင့္ဆန္က ဥေရာပသြားတယ္”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးလူေမာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္အထိ ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ သံုးသန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ထားၿပီး ႏွစ္ ၅၀ အတြင္း ပထမဆံုးစံခ်ိန္တင္ တင္ပို႔ႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။