ဆန္စပါးကုန္စည္ဒိုင္ (မူဆယ္) တြင္ စပါးမ်ား လံုး၀တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခြင့္ မျပဳေၾကာင္းႏွင့္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈမ်ားကို အထူးတားျမစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္

ဆန္စပါးကုန္စည္ဒိုင္ (မူဆယ္) တြင္ စပါးမ်ား လံုး၀တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခြင့္ မျပဳေၾကာင္းႏွင့္ တင္ပို႔ေရာင္းခ် ေနမႈမ်ားအား အထူးတားျမစ္ေၾကာင္း ဆန္စပါး ကုန္စည္ဒိုင္ (မူဆယ္) အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယခုအခါ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ကုန္သည္ပြဲစားမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဒသအသီးသီးမွ ထြက္ရွိေသာ စပါးမ်ားကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ ေမွာင္ခိုလမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

စပါးတင္ပို႔မႈကို ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရကလည္း တရား၀င္ ခြင့္ျပဳထားျခင္း မရွိသကဲ့သို႔ ဥပေဒအရလည္း အေရးယူခံရျခင္းမ်ား ရွိႏုိင္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဆန္စပါးကုန္စည္ဒိုင္ (မူဆယ္) အေနျဖင့္ စပါးတင္ပို႔ ေရာင္းခ်ေနမႈမ်ားသည္ တရားမ၀င္ေၾကာင္းႏွင့္ စပါးတင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနမႈမ်ား အားလည္း အထူးတားျမစ္ပါေၾကာင္း သတိေပး ႏႈိးေဆာ္ထားသည္။

တရားမ၀င္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကား ေနသူမ်ားအားလည္း သတိေပး တုိင္ၾကားမႈမ်ား  ရွိလာပါက သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ေဒသခံ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ လိုအပ္သလို ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္မံသတိေပး ႏႈိးေဆာ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္အား ၂၀၁၈ခု ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ  ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္၊ အလုပ္အမႈေဆာင္ အစည္းအေ၀း (၀၇၃/၂၀၁၈-၂၀၁၉) ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ အသင္းသား၊ အသင္းသူမ်ား သိရွိေစရန္ ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုအခါ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အသီးသီးရွိ စပါးထြက္ရွိရာ ေဒသမ်ားတြင္ စပါးေပၚခ်ိန္၌ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမွ ကုန္သည္မ်ားက ေဒသထြက္စပါးမ်ားကို ၀ယ္ယူၿပီး တရားမ၀င္ တင္ပို႔ကုန္သြယ္ေနသည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဆန္စက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းမွ တင္ျပလာေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ စပါးမ်ား တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္တင္ပို႔မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အေနျဖင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွတစ္ဆင့္  ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရသို႔ တင္ျပထားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုးမွလည္း ျပည္ပသို႔ နယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ စပါးမ်ား တရားမ၀င္တင္ပို႔မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒအရ တားဆီးအေရးယူ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ညႊန္ၾကားထားၿပီးျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္တြင္ မိုးစပါး ေကာက္ေစာစပါးေပၚသည့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အေနာက္ျခမ္းတြင္ ရာသီစ ေကာက္သစ္ စပါးမ်ားအား ေန႔စဥ္တင္းေသာင္းခ်ီ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ  တရားမ၀င္ ၀ယ္ယူတင္ပို႔မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေန၍ ေဒသခံ ဆန္စက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းမ်ားမွာ အခက္အခဲ ၾကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း  ထပ္မံတင္ျပလာေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ စပါးမ်ား တရားမ၀င္ ထြက္ရွိေနမႈအား ထိေရာက္စြာ အေရးယူ ကိုင္တြယ္ႏုိင္ျခင္း မရွိပါက ေစ်းႏႈန္းဖ်က္၍ လိုအပ္သေလာက္သာ ၀ယ္ယူျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းဆန္စပါး ေစ်းကြက္အေပၚ ထိခိုက္ျခင္း၊ စပါးေစ်းႏႈန္း ဆန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္လာေစျခင္း၊ ျပည္တြင္းဆန္စက္အခ်ဳိ႕ လံုး၀ရပ္နားရမည့္ အေျခအေန ျဖစ္လာျခင္း၊ ဆန္ထြက္ကုန္ၾကမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္ႏြယ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ၾကက္ေမြးျမဴေရး၊ ငါး၊ ႏြားေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေလ်ာ့က်ေစျခင္း စသည့္ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္အတြင္းက ေပၚဆန္းဆန္တစ္အိတ္ က်ပ္ ၇,၀၀၀ အထိသာ အျမင့္ဆံုး ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္အထိ တစ္ႏွစ္အတြင္း ေပၚဆန္းဆန္တစ္အိတ္ က်ပ္ ၁၈,၀၀၀ အထိ စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ဟုဆို

ဆန္ကုန္သည္မ်ား၊ ဆန္အက်ဳိးေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဆန္လက္လီဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေဇယ်ာၿငိမ္း)

ၿပီးခဲ့သည့္ငါးႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္း၌ ေပၚဆန္းေစ်းႏႈန္းသည္ တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၇,၀၀၀ အထိသာ ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္အထိ တစ္ႏွစ္အတြင္း ေပၚဆန္းတစ္အိတ္ကို က်ပ္ ၁၈,၀၀၀ အထိ စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ၾသဂုတ္၂၃ ရက္က ၀ါးတန္းဆန္ ကုန္စည္ဒိုင္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဆန္ေခ်ာေစ်းႏႈန္းမ်ားအေပၚ ‘ဆန္ကုန္သည္မ်ား၊ ဆန္အက်ဳိးေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဆန္လက္လီဆိုင္ ပိုင္ရွင္မ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ’ အခမ္းအနားမွ သိရသည္။

“ေဖာ္ျပထားတဲ့ စာရင္းဇယားေတြအရ ၿပီးခဲ့တဲ့ငါးႏွစ္အတြင္းမွာ ေပၚဆန္းတစ္အိတ္ကို ၇,၀၀၀ က်ပ္အထိပဲ ျမင့္တက္ခဲ့တယ္။ ဒီဘက္တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ တစ္အိတ္ကို ၁၈,၀၀၀ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္” ဟု ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးေသာ ဆန္လက္လီ အေရာင္းဆိုင္ပိုင္ရွင္ တစ္ဦးက ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္။

ႏွစ္အလိုက္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေပၚဆန္းေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္တြင္ ေပၚဆန္းတစ္အိတ္ က်ပ္ ၃၆,၅၀၀၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္တြင္ ေပၚဆန္းတစ္အိတ္ က်ပ္ ၄၁,၀၀၀၊ ေရးႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေပၚဆန္းတစ္အိတ္ က်ပ္ ၃၈,၅၀၀၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္တြင္ ေပၚဆန္းတစ္အိတ္ က်ပ္ ၃၄,၅၀၀၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္တြင္ ေပၚဆန္းတစ္အိတ္ က်ပ္ ၃၄,၀၀၀ အသီးသီး ရွိခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ႏွစ္အလိုက္ ဆန္ေစ်းႏႈန္း ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္မ်ားမွ သိရသည္။

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ငါးႏွစ္အတြင္း ဆန္းေစ်းႏႈန္း အျမင့္ဆံုးႏွင့္ အနိမ့္ဆံုး ကြာျခားခ်က္သည္ က်ပ္ ၇,၀၀၀ သာရွိသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္တြင္ ေပၚဆန္းေစ်းႏႈန္း တစ္အိတ္ကို က်ပ္ ၅၂,၀၀၀ ႏွင့္အထက္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္အတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေပၚဆန္းေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက တစ္ႏွစ္အတြင္း တစ္အိတ္ကို က်ပ္ ၁၈,၀၀၀ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဆန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ဇယားနဲ႔ ျပထားတာပါ။ ဒီေနရာမွာ ေလ့လာၾကည့္ရင္ ဒီႏွစ္ၾသဂုတ္လမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ေပၚဆန္းေစ်းႏႈန္းဟာ အျမင့္ဆံုး ေရာက္ရွိေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးကုန္သည္အသင္း ဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

ယခင္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေပၚဆန္းေစ်းႏႈန္း တစ္ခါတက္ပါက တစ္အိတ္ကို က်ပ္ ၃၀၀ မွ က်ပ္ ၅၀၀ အထိသာ ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေပၚဆန္းေစ်းႏႈန္း တစ္ခါတက္ပါက တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္၂၀၀၀ မွ က်ပ္ ၃၀၀၀ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ေစ်းႏႈန္းမ်ား စံခ်ိန္တင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ္လည္း ျပည္တြင္း၌ ေပၚဆန္းဆန္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ ေလ်ာ့က်ျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ျပန္လည္သံုးသပ္တဲ့ အခါမွာ ဒီေန႔ေပၚဆန္းဆန္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈကလည္း ယခင္ႏွစ္ထက္မ်ားပါတယ္။ မႏွစ္ကထက္ စိုက္ဧကမ်ားသလို အထြက္ႏႈန္းလည္း မ်ားပါတယ္” ဟု ဦးေအာင္သန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ျပည္သူေတြစားေနတဲ့ ေရႊဘိုေပၚဆန္းဆန္က အခုဆို ၆၀,၀၀၀ ေက်ာ္သြားၿပီ။ ျပည္သူအမ်ားစုစိုက္တဲ့ ဆန္အမ်ဳိးအစားေတြက ၂၅,၀၀၀ ေလာက္ပဲရွိတာ။ ဆိုေတာ့ ေစ်းက ထက္၀က္မကဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ ေတာင္သူေတြလည္း အဆင္မေျပဘူး၊ စားသံုးသူေတြလည္း အဆင္မေျပဘူး” ဟု ဆန္ကုန္သည္တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

ထမင္းတစ္နပ္ကို ရွာေဖြျခင္း

ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး

တစ္စံုတစ္ခုကို ၾကားရေသာအခါ၊ ဖတ္ရေသာအခါ ေတြ႕ၾကံဳရေသာအခါ ထိုအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး အေတြးပြားျခင္းသည္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရိွေသာ သေဘာတရား ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ တိုက္ဆိုင္မႈမွ တစ္ဆင့္ အတိတ္မွ ေတြ႕ၾကံဳဖူးေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ ၾကားဖူးနား၀ စကားမ်ားကို ျပန္လည္ သတိရတတ္သည္မွာလည္း လူသားသဘာ၀ တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ လတ္တေလာ ကြၽန္ေတာ္ စာအုပ္ဖတ္ေနသည္။ ကြၽန္ေတာ္ ဖတ္ေနေသာ စာအုပ္မွာ ဆရာၿငိမ္းေအးအိမ္၏ ညိဳ႕ငင္ေတာင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္ အေရွ႕ေျမာက္ဖ်ားေဒသ ဆြမ္ပရာဘြမ္ အီေမာဘြမ္ေဒသအေၾကာင္း ေရးထားေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ သူကိုယ္တိုင္ ထိုေဒသဘက္တြင္ ေနခဲ့ေသာေၾကာင့္လား သို႔မဟုတ္ ဆရာ၏ စာအေရးအသား စကားလံုး အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို သေဘာက် ႏွစ္သက္မိေသာေၾကာင့္လား မသိ။ စာအုပ္ကို စဖတ္ကတည္းက လက္ထဲမွ မခ်ခ်င္ေအာင္ ျဖစ္ရသည္။ စာအုပ္ဖတ္ရင္း ၾကည္ႏူးပီတိ ျဖစ္ရတာေတြ ရွိသလို ရင္ေမာ နာက်င္ရတာေတြလည္း ပါသည္။ စာဖတ္ေနရင္းက မေတြးဘဲ မေနႏိုင္ေသာ အေတြးမ်ား ေရာက္လာသည္။ မစဥ္းစားဘဲ မေနႏိုင္ေသာ စဥ္းစားစရာမ်ား ေရာက္လာသည္။

အသက္၏ အေစ့အဆန္…တဲ့။ ေခါင္းစဥ္ကို နာမည္ေပးတာကအစ စြဲမက္ဖြယ္ ေကာင္းသည္။ စာကို ဖတ္တဲ့အခါ ေတြးစရာေတြ ပါလာသည္။ ဆင္ျခင္ ႏွလံုးသြင္းစရာေတြ ပါလာသည္။ အထူးသျဖင့္ ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္တဲ့ အေဖနဲ႔ ဘႀကီးကို တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ သတိရသြားမိသည္။ ( လာဗ်ဴေခ်ာင္တြင္ ေတြ႕ရွိေသာ စပါးေစ့မ်ား၏ သက္တမ္းကို ေက်ာက္ေခတ္ေႏွာင္းပိုင္းဟု ခန္႔မွန္းသည္ကို ဖတ္ရၿပီးေသာအခါ ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပိုင္းက စပါးစိုက္ပ်ဳိးမႈ သမိုင္းသည္ “ေငါ့ခ်န္းခ” ခ်ိဳင့္၀ွမ္းမွ စတင္ခဲ့ေလသလား စဥ္းစားရင္း ကြၽန္ေတာ့္ အေတြးတို႔သည္ စပါးႏွင့္ဆန္ဆီသို႔ ေရာက္သြားခဲ့ျပန္ပါသည္) ဟု ေရးထားသည္။ ထို႔ေနာက္ ႐ုပ္ၾကြင္းမ်ားအေပၚ ကာဗြန္ (၁၄) စမ္းသပ္မႈျဖင့္ သက္တမ္း ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ၅၅၀၀ ဘီစီခန္႔တြင္ ဆန္စပါး စိုက္ပ်ိဳးျခင္းကို အာရွမွ စသည္ဟု ေရးထားသည္။ ဆန္စပါး စိုက္ပ်ဳိးမႈကို တ႐ုတ္ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွ စသည္ဟု မွတ္တမ္းျပဳထားေၾကာင္းလည္း ဆရာၿငိမ္းက ေရးျပထားသည္။ ထားပါ။ ဆန္စပါး စိုက္ပ်ိဳးမႈကို တ႐ုတ္ျပည္က စခဲ့တာပဲျဖစ္ေစ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံတစ္ခုခုက စခဲ့တာျဖစ္ေစ ဆရာၿငိမ္းေတြးသလို “ေငါ့ခ်န္းခ” ခ်ဳိင့္၀ွမ္းမွ စတင္ခဲ့သည္ ျဖစ္ေစ ဆန္စပါးသည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ အစားထိုးမရေသာ တန္ဖိုးႀကီး သယံဇာတ ျဖစ္ပါသည္။

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဂ်ံဳႏွင့္ေပါင္မုန္႔သည္ လူသားသမိုင္း၏ အသက္ေသြးေၾကာ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေရွ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဆန္စပါးႏွင့္ ထမင္းသည္ အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲ တိုးတက္လာေသာ လူသားသမိုင္း၏ အသက္ေသြးေၾကာ ျဖစ္သည္။ (မိသားစု ထမင္း၀ိုင္းတြင္ ထမင္းအတူ စားၾကစဥ္ ကြၽန္ေတာ့္ပန္းကန္ထဲမွ ထမင္းေစ့မ်ား ဖိတ္လွ်ံက်သည့္အခါ အဘြားက “ဟဲ့ ငါ့ေျမး..ထမင္းတစ္ေစ့ အျပင္ကို မဖိတ္ေစရဘူး။ ထမင္းဟာ လူေတြရဲ႕ အသက္ပဲ။ မင္းစားေနတဲ့ ထမင္းတစ္ေစ့ ရဖို႔ စပါးစိုက္ေနရတဲ့ လူေတြရဲ႔ ပင္ပန္းဆင္းရဲမႈကို အားနာရမယ္) ဟု စာအုပ္ေရးသူ ဆရာၿငိမ္းအား သူ႔အဘြားက ေျပာဆိုဆံုးမပံုကို ေရးျပထားသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဗမာကေလးငယ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားသည္ ထိုသို႔ေျပာဆို ဆံုးမခံရေလ့ ရွိသည္။ အဆူအေငါက္ အဆံုးအမ မခံရေသာ ကေလးငယ္ မရွိသေလာက္ ရွားမည္ဟု ထင္သည္။ ကြၽန္ေတာ္ ငယ္စဥ္က အေဖ့ရဲ႕စိတ္ဆိုးဆူပူမႈကို မၾကာခဏ ခံရသည္။ ထမင္းကို ေပပြေနေအာင္ စားပါက စိတ္ဆိုး ဆူပူေလ့ရွိၿပီး ထမင္းေစ့ ဖိတ္က်ေအာင္ စားပါက ထိုထမင္းေစ့အား ျပန္လည္ ေကာက္ယူေစၿပီး စားခိုင္းေလ့ ရွိသည္။ ေအာက္သို႔ ျပဳတ္က်ေသာ အစားအစာကို စားပါက ဉာဏ္ထိုင္းသည္ဟု ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားတြင္ အယူရွိေသာ္လည္း ထမင္းစားေသာအခါ ဖိတ္စဥ္ပါက ထိုအယူကို အေဖလက္ခံေလ့ မရွိေပ။

အေဖဆံုးပါး ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ ကြၽန္ေတာ္သည္ ဘႀကီးႏွင့္ ေနခဲ့ရ၏။ ဘႀကီးမွာ အေမ၏ အစ္ကို၀မ္းကြဲျဖစ္ကာ သတင္းစာ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဆရာ ေပၚဦးသက္၊ ဆရာႀကီး ဦးသုခတို႔ႏွင့္လည္း ရင္းႏွီးေသာ မိတ္ေဆြမ်ား ျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္ ဘႀကီးထံ ေရာက္သြားခ်ိန္မွာေတာ့ သတင္းစာ ကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္းကို မလုပ္ေတာ့ပါ။ ဘႀကီးႏွင့္ ေနရစဥ္ ကြၽန္ေတာ္သည္ ထမင္းေစ့မ်ားကို ဖိတ္စင္ေအာင္ စားတတ္ေသာ ကေလးေပါက္စအရြယ္လည္း မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ထမင္းေစ့မ်ား ဖိတ္စဥ္ေအာင္ စား၍ ဘႀကီး၏ ဆူပူျခင္းကို မခံရ။ သို႔ေသာ္ ပန္းကန္ထဲသို႔ ထည့္ထားေသာ ထမင္းကို ကုန္ေအာင္ မစားသည့္အတြက္ မၾကာခဏ အဆူခံရသည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ မိမိႀကိဳက္ေသာ ဟင္းခ်က္သည့္အခါျဖစ္ပါက ထမင္းပန္းကန္ထဲသို႔ ေလာဘတႀကီး ထမင္း ထည့္တတ္သည္။ ကိုယ္ထင္သေလာက္ ခံတြင္းမေတြ႕ေသာ အခါျဖစ္ေစ၊ ထမင္းစားရင္း အီသြားေသာ အခါမ်ဳိးတြင္ျဖစ္ေစ ထည့္ထားေသာ ထမင္းကို ထက္၀က္ခန္႔ပင္ ကုန္ေအာင္ မစားေတာ့ဘဲ သြန္ပစ္တတ္သည္။ ထိုအခါမ်ဳိးတြင္ ဘႀကီး၏ ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းျခင္းကို ခံရေတာ့၏။ ဆူပူၿပီးေနာက္ ေလေျပေအးႏွင့္ ေျပာဆိုဆံုးမေလ့ရွိေသာ စကားမွာ “မင္းက ထမင္းတစ္နပ္ကို လြယ္လြယ္ေလး ခူးခပ္စားေနရေတာ့ ထမင္း တစ္ပန္းကန္ရဲ႕ တန္ဖိုးကို မသိဘူး။ ထမင္းကို လြယ္လြယ္ေလး သြန္ပစ္ေနတယ္။ ထမင္းတစ္နပ္ ထမင္း တစ္ပန္းကန္အတြက္ ခက္ခက္ခဲခဲ ရွာေဖြ ႐ုန္းကန္ေနရတဲ့ ဘ၀ေတြ ဘယ္ေလာက္အမ်ားႀကီး ရွိသလဲဆိုတာ မင္း နားမလည္ေသးဘူး” ဟူ၍ျဖစ္သည္။

ထမင္းတစ္နပ္ရဲ႕တန္ဖိုးကို နားလည္မည္ ဆိုက နားလည္ခ်င္စရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ခက္ခဲခဲ့ေသာ အခ်ိန္တခ်ဳိ႕ ကြၽန္ေတာ့္မွာ ရွိခဲ့ဖူးသည္။ ထိုအခ်ိန္က ကြၽန္ေတာ့္အသက္ ေလးႏွစ္ခန္႔အရြယ္သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုအျဖစ္အပ်က္ကို ေကာင္းေကာင္း မွတ္မိေနသည္။ ရွစ္ေလးလံုးဟု ေခၚဆိုေသာ (၈၈) အေရးအခင္း ကာလတြင္ျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရြာတြင္ ဆန္ျပတ္သြား၏။ အိမ္ေျခ ၁၀၀၀ ခန္႔ရွိေသာ ရြာတြင္ အိမ္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ဆန္ျပတ္သြားသည္။ ၀ယ္လို႔လည္း မရ။ ဆန္ေလွာင္ထားေသာ အိမ္တခ်ဳိ႕က သူတို႔ ေလွာင္ထားေသာ ဆန္မ်ားကို ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႔ ပို႔ေပးၾကသည္။ ရပ္ရြာလူႀကီးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားက ထိုဆန္မ်ားကို သင့္တင့္မွ်တေအာင္ ဆန္ျပဳတ္က်ဳိ၍ တိုက္ၾကသည္။ ကေလးငယ္မ်ားကို ဦးစားေပးကာ ေကြၽးေမြးျခင္း ျဖစ္၏။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွ ေၾကးေမာင္းတီးလွ်င္ ကေလးမ်ားသည္ ဇလံု၊ ခ်ဳိင့္ စသျဖင့္ တစ္ခုခုယူကာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႔ သြားရသည္။ ေအးေအးျဖည္းျဖည္း သြားလို႔မျဖစ္။ ေနာက္က်ပါက ေရေရာထားေသာ ဆန္ျပဳတ္ကိုသာ ရရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ တကယ္ေတာ့ ထိုအခ်ိန္က ထမင္းတစ္နပ္၏ တန္ဖိုး နားလည္ဖို႔ထက္ မိမိ မေတြ႕ၾကံဳဖူးေသာ အေတြ႕အၾကံဳေပၚမွာ ကြၽန္ေတာ့္အာ႐ံုက တိမ္းညြတ္ေနခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆန္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု မရွိ၍ ဆန္ျပဳတ္ေသာက္ခဲ့ေသာ အေနအထားတြင္ ထမင္းတစ္နပ္၏ တန္ဖိုးကို ကြၽန္ေတာ္ နားမလည္ခဲ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း အေဖ ႏွင့္ ဘႀကီး၏ ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းျခင္းကို မၾကာခဏ ခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္မည္ထင္သည္။

ကြၽန္ေတာ့္တြင္ သေဘၤာသား မိတ္ေဆြတစ္ဦး ရွိပါသည္။ သူသည္ သေဘၤာျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာသို႔ ကူးသန္းသြားလာရင္း ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၏ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုသို႔ ေရာက္သြား၏။ သေဘၤာေပၚ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ သေဘၤာထမင္း၊ သေဘၤာဟင္း၊ သေဘၤာစားဖိုမွဴး၏ လက္ရာျဖင့္သာ စားေနရာမွ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ေရာက္ခိုက္ စားေသာက္ဆိုင္သို႔ သြားကာ စားၾကေသာက္ၾကသည္။ စိတ္ထဲရွိရာ မွာၾကသည္။ အမွန္တကယ္ စားၾကေသာက္ၾကေတာ့ မွာထားတာေတြ ကုန္ေအာင္ မစားႏိုင္ၾကဟု ဆိုသည္။ ထိုကိစၥအတြက္ သူတို႔ကို ဒဏ္ေငြတပ္သည္ဟု ဆိုသည္။ သယံဇာတကို ျဖဳန္းတီးေသာေၾကာင့္ဟု ဆိုပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာကေတာ့ အစားအေသာက္ ကုန္တာ မကုန္တာ၊ သြန္ပစ္ရတာ၊ လႊင့္ပစ္ရတာက အေရးမႀကီး။ မိမိမွာေသာ အစားအစာအတြက္ က်သင့္ေငြ ရွင္းႏိုင္ဖို႔သာ ပဓာနျဖစ္၏။

ကြၽန္ေတာ့္အိမ္တြင္ မၾကာခဏ ထမင္းအိုး သြန္ရေလ့ ရွိသည္။ ပံုမွန္စားမည့္သူက ႏွစ္ဦးသာ ရွိေသာ္လည္း ေန႔စာညစာ ေပါင္းကာ အိုးအျပည့္ တည္ေလ့ရွိသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္သည္ အိမ္မွာ ထမင္းစားေလ့ မရွိဘဲ ၾကံဳတဲ့ေနရာမွာ ၾကံဳသလို စားေလ့ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ေယာက္စာ ထမင္းသည္ ေန႔စဥ္လို သြန္ပစ္ေနရသည္။ ေနာက္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ ထမင္း ထည့္မခ်က္ပါနဲ႔ဟု ေျပာရေတာ့သည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ တျခားအရာေတြကို မႏွေျမာေသာ္လည္း ထမင္းမ်ား စားသူမရွိဘဲ သြန္ပစ္ရတာကို အင္မတန္ ႏွေျမာသည္။ ထိုသို႔ႏွေျမာျခင္းသည္ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားဆီမွ လာေသာ ႏွေျမာျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ဘႀကီးေျပာခဲ့ဖူးေသာ “မင္းက ထမင္းတစ္နပ္ကို လြယ္လြယ္ေလး ခူးခပ္စားေနရေတာ့ ထမင္းတစ္ပန္းကန္ရဲ႕တန္ဖိုးကို မသိဘူး။ ထမင္းကို လြယ္လြယ္ေလး သြန္ပစ္ေနတယ္။ ထမင္းတစ္နပ္ ထမင္း တစ္ပန္းကန္အတြက္ ခက္ခက္ခဲခဲ ရွာေဖြ ႐ုန္းကန္ေနရတဲ့ ဘ၀ေတြ ဘယ္ေလာက္အမ်ားႀကီး ရွိသလဲဆိုတာ မင္းနားမလည္ေသးဘူး” ဟူေသာ စကား ကို မၾကာမၾကာ ျပန္လည္ ၾကားေယာင္မိသည္။ အခုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ နားလည္ၿပီဟု ထင္သည္။ ေနရာေပါင္းစံုမွာ ေနခဲ့ၿပီးၿပီ။ ဘ၀ေပါင္းစံုကို ေတြ႕ခဲ့ၿပီးၿပီ။ ဆန္ကို ၾကမ္းသည္ ႏုသည္ ေၾကးမ်ားမိေသာအခါ ဆန္နီၾကမ္းကိုပင္ အႏိုင္ႏိုင္စားေနရတဲ့ ရွားပါးခက္ခဲတဲ့ နယ္ပယ္ေဒသ လူမႈဘ၀ေတြကို သတိရသည္။ ထမင္းမ်ားကို သြန္ပစ္ရေသာအခါ ထမင္းစားခ်ိန္လြန္မွ အႏိုင္ႏိုင္ ေငြေၾကးေလးျဖင့္ ဆန္တစ္ဘူး တန္သည္၊ ႏွစ္ဘူး တန္သည္ ၀ယ္ယူခ်က္ျပဳတ္ကာ စား၀တ္ေနေရးကို ေျဖရွင္းေနရေသာ မိသားစုမ်ားကို သတိရသည္။ ဆန္စပါးရိကၡာ ရွားပါးေသာ၊ ဆန္စပါးစိုက္ရန္ ခက္ခဲေသာ ေတာင္ေပၚေဒသ တခ်ဳိ႕ကို သတိရသည္။

ဆရာၿငိမ္းေအး အိမ္ကေတာ့ သူ႔ရဲ႕ ညိဳ႕ငင္ေတာင္ စာအုပ္မွာ ဆန္စပါးရိကၡာ ရွားပါးခက္ခဲတဲ့ လန္ဆယ္ရြာေလးအေၾကာင္းကို အခုလို ေရးျပထားသည္။ “ဒီေနရာမွာ လယ္မရွိဘူး။ ေတာင္ယာပဲ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ၾကတယ္။ ေတာင္ယာမွာ ေျပာင္းဖူးပဲ ျဖစ္ထြန္းတယ္။ ဆန္ထြက္တဲ့ ေနရာ၊ ၀ယ္ယူလို႔ ရႏိုင္မယ့္ ေနရာေတြက ခရီးေ၀းလြန္းေတာ့ သူတို႔ဟာ ေတာင္ယာထြက္ ေျပာင္းဖူးနဲ႔ပဲ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အသက္ဆက္ခဲ့ရတယ္” တဲ့။ ဆရာၿငိမ္း ေရးထားသည့္ စာေၾကာင္းေလးေတြကို ဖတ္ေနရင္း “ဆန္စပါး စိုက္လို႔မရႏိုင္ေသာ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားတြင္ ထမင္းတစ္နပ္သည္ ဘယ္ေလာက္မ်ား ခက္ခဲလိုက္မည္နည္း။ ေငြေၾကး မျပည့္စံုလို႔ ဆန္ကို အပို၀ယ္မထားႏိုင္ဘဲ အလုပ္ကျပန္လာမွ ဆန္၀ယ္ၿပီး ခ်က္ျပဳတ္ရေသာ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအတြက္ ထမင္းတစ္နပ္သည္ ဘယ္ေလာက္မ်ား ခက္ခဲလိုက္မည္နည္း”ဟု စဥ္းစားေနမိသည္။ ထို႔ေနာက္ ထမင္းက်န္မ်ားကို လြယ္လြယ္ကူကူ သြန္ပစ္ေနၾကသည့္ ျမင္ကြင္းမ်ားကို ျမင္ေယာင္ရင္း ႏွေျမာလို႔မဆံုး ျဖစ္ေနရပါေတာ့သည္။

၂၀၁၈-၂၀၂၀ အတြင္း ႏွစ္စဥ္ ဆန္တန္ခ်ိန္ သံုးသန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ရန္ ရည္မွန္းပါက Beyond Yangon ကုိ စဥ္းစားျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ စစ္ေတြဆိပ္ကမ္း၊ ပုသိမ္ဆိပ္ကမ္းတို႔မွ ျပန္လည္တင္ပို႔ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏုိင္)

၂၀၁၈-၂၀၂၀ အတြင္း ဆန္တန္ခ်ိန္ သံုးသန္းေက်ာ္ ႏွစ္စဥ္တင္ပို႔ရန္ ရည္မွန္းပါက Beyond Yangon ကို စဥ္းစားျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ၿပီး စစ္ေတြဆိပ္ကမ္း၊ ပုသိမ္ဆိပ္ကမ္းတို႔မွ ျပန္လည္တင္ပို႔ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဇြန္ ၂၃ ရက္က ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္တြင္  က်င္းပသည့္ ျမန္မာ့ဆန္စပါး ဥပေဒတစ္ရပ္ ျပ႒ာန္းႏိုင္ေရး ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္က ျပဳစုထားေသာ အေျခခံ (မူၾကမ္း) ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲမွ သိရသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆိပ္ကမ္းကုန္က်စရိတ္မွာ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ႏွစ္ဆျမင့္မားေနေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ဆန္ပမာဏမ်ားမ်ား ၀ယ္ယူသူမ်ားသည္ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ဆန္၀ယ္ယူလို႔ မရမွသာလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွဆန္ကို ၀ယ္ယူျခင္းအျပင္ ဆန္တစ္တန္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀ ခန္႔အထိ ေစ်းႏႈန္းေလ်ာ့၍ ရရွိမွသာ ၀ယ္ယူေနတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

တန္ခ်ိန္ ႏွစ္ေသာင္း၀င္ သေဘၤာႀကီးမ်ား ဆိပ္ကမ္းသို႔ ဆိုက္ကပ္ရပ္နားရသည့္ ကုန္က်စရိတ္မွာ ျပည္ပသို႔ ဆန္အဓိက တင္ပို႔ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေဒၚလာ ၆၅၀၀၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ ေဒၚလာ ၆၀၀၀၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ေဒၚလာ ၇၅၀၀ ႏွင့္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံတြင္ ေဒၚလာ ၁၁၀၀၀ အသီးသီး ကုန္က်ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ တင္ျပသည့္ စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံတကာ ဆိပ္ကမ္းျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆိပ္ကမ္းသို႔ တန္ခ်ိန္ႏွစ္ေသာင္း၀င္ သေဘၤာမ်ား ဆိုက္ကပ္ရပ္နားရသည့္ ကုန္က်စရိတ္သည္ ေဒၚလာ ၁၄၅၀၀ အထိ ကုန္က်သည့္အတြက္ ယင္းပမာဏသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမ်ားထက္ ထက္၀က္ေက်ာ္ ပိုမ်ားေနသည့္ ကုန္က်စရိတ္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ဆန္ပမာဏမ်ားစြာ ၀ယ္ယူသူမ်ားသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား ၀ယ္၍မရမွသာလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၀ယ္ယူရန္ ေနာက္ဆံုးမွ စဥ္းစားေၾကာင္း၊  အထူးသျဖင့္ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ အိႏၵိယႏွင့္ ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ၀ယ္ယူရန္ အဆင္မေျပမွသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၀ယ္ယူရန္ စဥ္းစားျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေစ်းေလွ်ာ့၀ယ္ယူျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာ့ဆန္သည္ အမ်ိဳးအစားတူ၊ အရည္အေသြးတူ ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ား၏ Quoted Price  ထက္ အျမဲဆိုသလို တစ္တန္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀ မွ ၃၀ ခန္႔ ေလ်ာ့နည္းေလ့ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

လယ္ယာပို႔ကုန္ႏွင့္ ဆန္၀ယ္ယူသူမ်ားအတြက္ Think Myanmar Last မွ Think Myanmar First ျဖစ္ေစရန္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ေသာ ဆိပ္ကမ္းစရိတ္စက ျဖစ္ေစေရး ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္က ေလ့လာအၾကံျပဳျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့ဆန္စပါး က႑အတြက္ လာမည့္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ တြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ေလးသန္း တင္ပို႔ေရးႏွင့္ ဆန္တင္ပို႔မႈမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံအထိ ၀င္ေငြရရွိေစရန္ ရည္မွန္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ယခင္ႏွစ္က ကမၻာ့ဆန္တင္ပို႔မႈ အမ်ားဆံုး ငါးႏိုင္ငံစာရင္း၌ ျမန္မာႏို္င္ငံ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္မူ တ႐ုတ္သို႔ နယ္စပ္မွ ဆန္တင္ပို႔မႈ အေျခအေန ေကာင္းမြန္မွသာ ျပည္ပသို႔ စံခ်ိန္တင္ ဆန္တင္ပို႔ႏိုင္မည္ဟုဆို

ဘုရင့္ေနာင္ရွိ ဆန္ပြဲ႐ံုတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေဇယ်ာၿငိမ္း)

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ကမၻာ့ဆန္တင္ပို႔ အမ်ားဆံုး ငါးႏိုင္ငံစာရင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္မူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ နယ္စပ္မွ ဆန္တင္ပို႔မႈ အေျခအေန ေကာင္းမြန္မွသာ ျပည္ပသုိ႔ စံခ်ိန္တင္ ဆန္တင္ပို႔ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

“အဓိကေတာ့ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းက တင္ပို႔မႈက ပံုမွန္ပဲ။ ေလ်ာ့သြားမွာ မဟုတ္ဘူး။ နယ္စပ္ကိုေတာ့ နည္းနည္းစုိးရိမ္တယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕အေျခအေနေရာ သူ႔ႏိုင္ငံရဲ႕ Minimum Support Price ေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ နည္းနည္းေလး ေလ်ာ့ႏိုင္မလား တိုးႏိုင္မလား။ အဲဒီအေပၚမွာ အေျခခံေနတဲ့အတြက္ နယ္စပ္ကိုေတာ့ အရမ္းႀကီးေျပာလို႔ မရေသးဘူး။ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကေတာ့ ဒီအတိုင္းကို ဆက္လက္ၿပီး သြားမွာပါ” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ တြဲဖက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးလူေမာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေစ်းကြက္သစ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕တင္ပို႔ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ပသို႔ ျမန္မာ့ဆန္ တန္ခ်ိန္ ၃ ဒသမ ၆ သန္းနီးပါး တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္အတြင္း စံခ်ိန္တင္ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပဆန္တင္ပို႔မႈ ပမာဏသည္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္စဥ္တိုးတက္လာခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္တြင္ ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၃ ဒသမ ၅၈ သန္းေက်ာ္အထိ စံခ်ိန္တင္ပို႔ႏိုင္မႈမွ၀င္ေငြ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၁၃၇ ဘီလ်ံ ရရွိခဲ့သည္။ ယင္းတင္ပို႔မႈအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ဆန္တင္ပို႔ ႏိုင္ငံမ်ား၏ အဆင့္ (၁) မွ အဆင့္ (၅) အတြင္း စာရင္း၀င္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ  သိရသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ MSP (Minimum Support Price) ကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ေသာေၾကာင့္ ဧၿပီႏွင့္ ေမ ႏွစ္လအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နယ္စပ္ဆန္တင္ပို႔မႈ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္ တြဲဖက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးလူေမာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

“ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကေတာ့ ပံုမွန္ပါပဲ။ သေဘၤာနဲ႔ တင္ပို႔မႈ၊ ကုန္တိန္နာနဲ႔ တင္ပို႔မႈကေတာ့ ပံုမွန္ရွိပါတယ္။ ဒီဧၿပီနဲ႔ေမ ႏွစ္လ နယ္စပ္ကေန တင္ပို႔မႈ နည္းနည္းေလး ေလ်ာ့သြားတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ တ႐ုတ္ျပည္မွာ သူရဲ႕ Minimum Support Price ကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္တဲ့အတြက္ ေနာက္ၿပီး သူ႔ရဲ႕အရန္ဆန္ေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဒါေတြကို ေရာင္းခ်င္တယ္။ Minimum Support Price ကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်လိုက္တဲ့အတြက္ ျမန္မာျပည္ကေန ဆန္ေတြ၀ယ္တာ ေတာ္ေတာ္ေလး ေလ်ာ့သြားတယ္” ဟု ဦးလူေမာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ဇူလိုင္လအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္သိန္း (သို႔မဟုတ္) တန္ခ်ိန္ႏွစ္သိန္းကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ အစိုးရခ်င္း သေဘာတူညီမႈ (GtoG) စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ထပ္မံ၀ယ္ယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ေမ ၁၁ ရက္အထိ ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲ ျပည္ပတင္ပုိ႔မႈ တန္ခ်ိန္ ၂ ဒသမ ၇ သိန္း ေက်ာ္ (တန္ ၂၇၈၉၆၃ ဒသမ ၁၆၀) ရွိၿပီး တန္ဖုိးေဒၚလာ ၉၆ သန္းေက်ာ္ (၉၆ ဒသမ ၇၅၂  သန္း) ရရွိခဲ့ေၾကာင္း  စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ တစ္လေက်ာ္ ကာလအတြင္း ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈမွ ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲ တန္ခ်ိန္ ၁၁၄၄၀၀ ေက်ာ္၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈမွ ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ ၁၆၄၅၀၀ ေက်ာ္ တင္ပုိ႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခင္ႏွစ္ေပါက္ေစ်းထက္ ေစ်းႏႈန္းကြာျခားမႈမရွိဘဲ စပါးအမ်ဳိးအစားေပၚမူတည္၍ ေႏြစပါး တင္းတစ္ရာလွ်င္ က်ပ္ေျခာက္သိန္းခြဲ ၀န္းက်င္ရွိၿပီး စပါးေစ်းထက္ ဆန္ၾကမ္းေစ်း က်ဆင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ ဒု/ဥကၠ႒ ေျပာၾကား

ယခင္ႏွစ္ေပါက္ေစ်းထက္ ေစ်းႏႈန္းကြာျခားမႈမရွိဘဲ စပါးအမ်ဳိးအစားေပၚ မူတည္၍ ေႏြစပါး တင္းတစ္ရာလွ်င္ က်ပ္ေျခာက္သိန္းခြဲ ၀န္းက်င္ရွိကာ စပါးေစ်းထက္ ဆန္ၾကမ္းေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္မွ ဒု/ဥကၠ႒ ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ပတင္ပို႔မႈႏွင့္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ စားသံုးမႈျမင့္တက္လ်က္ရွိၿပီး ဆန္ၾကမ္း အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည့္ ရတနာတိုး၊ ဇီယာ၊ မေနာသုခႏွင့္ ဆင္းသြယ္လတ္ အမည္ရွိ ေႏြစပါး တင္းတစ္ရာလွ်င္ က်ပ္ငါးသိန္းခြဲမွ ေျခာက္သိန္းခြဲၾကား ေပါက္ေစ်းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ဆန္ၾကမ္းအမ်ဳိးအစား ေႏြစပါးက တင္းတစ္ရာကို က်ပ္ငါးသိန္းခြဲကေန ေျခာက္သိန္းခြဲၾကားထိ ေပါက္ေစ်းရွိတယ္။ မႏွစ္က ေစ်းနဲ႔ဆိုရင္ ထူးထူးျခားျခား ကြာျခားမႈမရွိပါဘူး။ ပံုမွန္ေစ်းအတိုင္းပါပဲ။ အခုႏွစ္က စပါးေစ်းထက္ ဆန္ၾကမ္းေစ်းက ပိုက်တယ္။ တစ္အိတ္ကို အမ်ဳိးအစားေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ ပ်မ္းမွ် က်ပ္ ၂၀၀၀ ကေန ၃၀၀၀ ၾကားထိ ေစ်းက်တယ္။ အခု ခ်ိန္စပါး၀ယ္ပီး ဆန္က်ိတ္ ေရာင္းရင္႐ံႈးတယ္။ ေႏြစပါးက အခုေလာေလာဆယ္ ေစ်းအမ်ားႀကီး မက်န္ေတာ့ပါဘူး။ ေတာင္သူေတြ လက္ထဲမွာလည္း သိပ္မရွိေတာ့ဘူး။ လာမယ့္မိုးစပါးကလည္း ေစ်းအမ်ားႀကီးက်ဖို႔ မရွိဘူးလို႔ ျမင္ပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ ဒု/ဥကၠ႒ ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ေနရာေဒသႏွင့္ စပါးအမ်ဳိးအစားေပၚ မူတည္ကာ ေႏြစပါးေစ်းႏႈန္း ကြဲျပားမႈမ်ားရွိၿပီး ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းကြက္ႀကိဳက္မ်ဳိးမ်ားကို ေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ဳိးသင့္ေၾကာင္း စပါးေစ်းအေနျဖင့္လည္း တင္းတစ္ရာလွ်င္ က်ပ္ ေလးသိန္းခြဲအထက္ ရရွိႏိုင္မွသာ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

“စပါးေစ်းေကာင္းတယ္၊ မေကာင္းဘူး ဆိုတာက အမ်ဳိးအစားေပၚလည္း မူတည္တယ္။ ေတာင္သူေတြ အေနနဲ႔ကလည္း ေစ်းကြက္ႀကိဳက္မ်ဳိးေတြကို ေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ဳိးသင့္တယ္။ စပါးအရည္အေသြးေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ ေစ်းေတြကလည္း ကြဲသြားတာပါ။ ေတာင္သူေတြကလည္း ကိုယ့္စပါးမ်ဳိးကို သန္႔ေအာင္လုပ္သင့္တယ္။ ဒါမွလည္း ေစ်းေကာင္းရမွာပါ” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ေစ်းကြက္၌ စပါးေစ်းႏႈန္း ေကာင္းမြန္ေစရန္ အဓိက စပါးေစ်းႏႈန္းေပၚတြင္ လႊမ္းမိုးႏိုင္သည့္ အခ်က္သံုးခ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါ  အခ်က္မ်ားမွာ (၁) ေစ်းကြက္မွ လိုအပ္သည့္ စပါးမ်ဳိးကို ေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ဳိးရန္ (၂) ေတာင္ သူမ်ားအတြက္ တြက္ေျခကိုက္သည့္ စပါးမ်ဳိးကို ေရြးခ်ယ္သင့္ရန္ (၃) ကမၻာ့ကုန္သြယ္မႈ အဆင္မေျပ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ေစ်းကြက္ ကေမာက္ကမ ျဖစ္ေပၚလာပါက ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အရ အစိုးရအေနျဖင့္ ၀င္ေရာက္ညိႇႏိႈင္းေပးရန္ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျခခံစပါးေစ်းႏႈန္းအား မတ္လအတြင္းက သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး အေျခခံေစ်းႏႈန္းအား တင္းတစ္ရာလွ်င္ က်ပ္ငါးသိန္း သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထြက္ရွိသည့္ ဆန္ၾကမ္းအမ်ဳိးအစားမ်ားကို ျပည္ပႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ အမ်ားဆံုး တင္ပို႔ေနၿပီး အာဖရိက၊ ဘယ္ဂ်ီယံ၊ ဂ်ပန္၊ စင္ကာပူ၊ အိႏိၵယ၊ စပိန္ အပါအ၀င္ ျပင္သစ္၊ မေလးရွားႏွင့္ ကေနဒါ စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔လည္း တင္ပို႔ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၃ ဒသမ ၄ သန္းတင္ပို႔ထားၿပီး လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ သံုးသန္းတင္ပို႔ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း ဦးစိုးထြန္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ တ႐ုတ္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ရွိသည့္ ဆန္မ်ားကို ပံုမွန္၀ယ္ယူလ်က္ရွိၿပီး ေစ်းႏႈန္းအေနျဖင့္ အနည္းငယ္ က်ဆင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

စပါးေပၚခ်ိန္ ေစ်း အလြန္အမင္း က်ဆင္းမႈအား တားဆီးရန္ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ သိုေလွာင္႐ံု ကုန္အပ္လက္မွတ္ကုိအေျခခံၿပီး ေခ်းေငြထုတ္ေပးသည့္စနစ္ စတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အစိုးရထံတင္ျပ

စပါးေပၚခ်ိန္တြင္ ေစ်းအလြန္အမင္းက်ဆင္းမႈမွ ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ေဆာင္ရြက္သည့္ ေစ်းက်ခ်ိန္တြင္ေရာင္းရန္မလိုဘဲ ေစ်းတက္ခ်ိန္ ေစာင့္ေရာင္းႏိုင္သည့္ သိုေလွာင္႐ံုကုန္အပ္လက္မွတ္ကို အေျခခံၿပီး ေခ်းေငြထုတ္ေပးသည့္စနစ္ (Warehouse Receipt Financing System)ကို စနစ္တက် စတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေပးေရးကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရထံ တင္ျပထားေၾကာင္း  ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ေပါက္ေစ်းျမင့္ေနခ်ိန္ကို အခ်ိန္ကိုက္၍ ေရာင္းႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ပို႔ကုန္၀င္ေငြ ပိုမိုရရွိႏိုင္သည့္အခ်က္ကို ဦးစားေပးေဖာ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိကဲ့သို႔ အခ်ိန္ကိုက္ ေစာင့္ေရာင္းႏိုင္ရန္အတြက္ သိုေလွာင္႐ံုမ်ား လိုအပ္ျခင္းအျပင္ ေငြေၾကးျဖင့္ေတာင့္ခံထားႏိုင္ရန္လည္း လိုအပ္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။

စပါးေပၚခ်ိန္ ေတာင္သူမ်ားထံ ေငြလံုးေငြရင္းမ်ားျဖင့္ ေစ်းေကာင္းေပး၀ယ္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ ဆန္စက္ပိုင္မ်ား၊ ဆန္ကုန္သည္ႏွင့္ Exporter မ်ားအား ေခ်းေငြထုတ္ေပးႏိုင္မည့္စနစ္တစ္ခု စဥ္းစားသံုးသပ္ေပးရန္ အစိုးရထံအႀကံျပဳတင္ျပထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

“အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံတစ္ခုကို ဆန္ေရာင္းပါတယ္ စုစုေပါင္းဆန္တန္ခ်ိန္တစ္သိန္းပါ ဘယ္အခ်ိန္မွာလည္းဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စပါးသစ္ေပၚတဲ့ သီတင္းကြၽတ္ကာလေပါ့ သီတင္ကြၽတ္ကာလဆိုေတာ့ တင္ပို႔ဖို႔စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ပါတယ္။ အစိုးရခ်င္းျဖစ္တဲ့အခါမွာ G to G ျဖစ္တဲ့အတြက္ LC နဲ႔ ေရာင္းရပါတယ္။ LC နဲ႔ေရာင္းတဲ့အခါက်ေတာ့ ဒီဇင္ဘာေလာက္မွ ေငြေၾကးေတြ ၀င္လာပါတယ္။ စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၄၄ သန္းဖိုးေလာက္ေရာင္းရပါတယ္။ ေရာင္းတဲ့အခါမွာ လက္ထဲမွာ Exporter ၁၀ ခုေလာက္ကေန တင္ပို႔ပါတယ္။ တင္ပို႔တဲ့အခါမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္ထဲမွာ စပါးေတြေပၚလာတဲ့အခ်ိန္မွာ လံုလံုေလာက္ေလာက္၀ယ္ေပးဖို႔ မေလာက္ပါဘူး မလံုေလာက္တဲ့အခါမွာ ျပည္တြင္းဘဏ္တစ္ခုကေန ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေရာင္းတဲ့ LC ကို  ဒီဇင္ဘာမွ ၀င္မယ္ေငြကို ၁၀ လပိုင္းမွာ TT ေပးပါဆိုေတာ့ ျပည္တြင္းဘဏ္တစ္ခုကေန ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း TT Financing ႀကိဳေပးပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳးႀကိဳေပးလိုက္တဲ့အခါ ဆန္ပိုင္ေတြ စပါးကုန္သည္ေတြ လယ္သမားေတြဆီ စပါးကို ေစ်းေကာင္းေပးၿပီး ၀ယ္ႏိုင္တယ္”  ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးေနလင္းဇင္က ေျပာၾကားသည္။

ႏွစ္စဥ္ ဆန္စပါးအေျခခံေစ်းႏႈန္းမ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္းကို မိုးစပါးအတြက္ မတ္ႏွင့္ ဧၿပီတြင္လည္းေကာင္း၊ ေႏြစပါးအတြက္ ႏို၀င္ဘာႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလတို႔တြင္လည္းေကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ ထံ တင္ျပထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အေျခခံရည္ညႊန္းစပါးေစ်းႏႈန္းအျဖစ္ တင္း ၁၀၀ လွ်င္ က်ပ္ငါးသိန္းသတ္မွတ္လုိက္ၿပီး စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈရာသီအလုိက္ျဖစ္သင့္သည့္ အေျခခံေစ်းႏႈန္းမ်ား ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆန္စပါးအေျခာက္ခံစက္ႏွင့္ သိုေလွာင္႐ံု ပူးတြဲပါ၀င္သည့္ DSC Project ေနရာ ၁၀၀ ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ေခ်းေငြ က်ပ္ ၅၀ ဘီလ်ံခန္႔ရရွိေရး အစိုးရထံ တင္ျပထား

ဆန္စပါး အေျခာက္ခံစက္ႏွင့္ သိုေလွာင္႐ံုမ်ား ပူးတြဲပါ၀င္သည့္ Drying & Storage Center (DSC Project) ေနရာ ၁၀၀ ကို အျမန္ဆံုး စတင္တည္ေဆာက္ထားရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ေခ်းေငြ က်ပ္၅၀ ဘီလ်ံခန္႔ကို သက္သာေသာ အတိုးႏႈန္းျဖင့္ အျမန္ဆံုးရယူ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရန္ အစိုးရထံ တင္ျပထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔ရာတြင္ ၾကာရွည္ သိုေလွာင္ႏိုင္မည့္ သိုေလွာင္႐ံုမ်ား၊ အေျခာက္ခံစက္မ်ားသည္ ဆန္စပါးက႑အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္သျဖင့္ အဆိုပါ စီမံကိန္းကို အေထာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေခ်းေငြ က်ပ္ ၅၀ ဘီလ်ံသည္ စီမံကိန္းကုန္က်စရိတ္၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ျဖစ္ၿပီး က်န္ကုန္က်စရိတ္ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ကိုမူ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ Equity အျဖစ္ထည့္၀င္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆန္စပါးက႑အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ စပါးသီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးေသာ ေတာင္သူလယ္သမားအတြက္ အေျခခံ စပါးေစ်းႏႈန္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးရန္ အၾကံျပဳခ်က္၌ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာ့ဆန္စပါးက႑အတြက္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ မွ ၂၀၂၀-၂၀၂၂ (၃ ႏွစ္) ကာလတိုအတြင္း ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားအရ ကာတိုစီမံခ်က္၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ (Visoin)၊ ကာလတိုစီမံခ်က္၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား (Mission) ႏွင့္ ကာလတိုစီမံခ်က္၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (Target) တို႔ကို ခ်မွက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအနက္ ကာလတိုစီမံခ်က္၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအရ လာမည့္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ တြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ေလးသန္းတင္ပို႔ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ဆန္တင္ပို႔မႈမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံအထိ ၀င္ေငြရရွိရန္ ရည္မွန္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

ျပည္ပသို႔ ဆန္ပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္မ်ားကို ပိုမိုရွာေဖြခဲ့ၿပီး လက္ရွိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၆၂ ႏိုင္ငံအထိ တိုးခ်ဲ႕ကာ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္မ်ားထက္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၂ ႏိုင္ငံကို တိုးခ်ဲ႕ကာတင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ယင္းကဲ့သိုု႔ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္မ်ားကို ပိုမိုရွာေဖြထားႏိုင္သည့္အတြက္ လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္မ်ားတြင္ ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔ႏိုင္မည့္ အေျခအေနေကာင္းမ်ားရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာၾကားထားသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဆန္စပါးေစ်းကြက္ တိုးခ်ဲ႕ေရးကို IFC,World Bank ေပါ့ ကမၻာ့ဘဏ္ကလည္း ကူညီေပးတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ရဲ႕ေကာ္မတီေတြ ေနာက္တစ္ခါ ကုမၸဏီေတြကလည္း တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေတာ့ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းေနၿပီ အဲေနာက္ကေန ထုတ္လုပ္မႈကပါ လိုက္လာမယ္ဆိုရင္ တန္ခ်ိန္ေလးသန္းကို ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုႏွစ္မွာ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ ပို႔ႏိုင္ၿပီ” ဟု ဦးရဲမင္းေအာင္က ဆုိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ယခုႏွစ္တြင္ ဆန္စပါးထုတ္လုပ္မႈတြင္ ႏိုင္ငံ၏စားနပ္ရိကၡာဖူလံု႐ံုသာမက ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္သံုးသန္းအထိ တိုးခ်ဲ႕တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ အတြင္း စံခ်ိန္သစ္တစ္ရပ္ မွတ္တမ္းတင္ ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း မတ္ ၂ ရက္တြင္ က်ေရာက္ေသာ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ အခမ္းအနားသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ထံမွ ေပးပို႔လုိက္သည့္ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားထားသည္။

ဆန္စပါးႏွင့္ ပဲမ်ဳိးစံု အပါအ၀င္ လယ္ယာထြက္ကုန္သီးႏွံမ်ား၏ ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ကို ေလ့လာၿပီး ေတာင္သူမ်ား တြက္ေျခကိုက္သည့္ ေစ်းကြက္ႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟုဆို

ဧရာ၀တီတိုင္း ေက်းလက္တစ္ခုတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ မိုးစပါးေပၚခ်ိန္က ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု-မင္းသူ၀င္းထြဋ္)

ဆန္စပါးႏွင့္ ပဲမ်ဳိးစံု အပါအ၀င္ လယ္ယာထြက္ကုန္သီးႏွံမ်ား၏ ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ကို ေလ့လာၿပီး ေတာင္သူမ်ား တြက္ေျခကိုက္သည့္ ေစ်းကြက္ႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လယ္ယာထုတ္ကုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕၏ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းတြင္ လယ္ယာထုတ္ကုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးက ေျပာၾကားသည္။

လယ္ယာထုတ္ကုန္စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးက လယ္ယာထုတ္ကုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ကို ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားျမႇင့္တင္ေရးဥပေဒႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိက စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ားျဖစ္သည့္ ဆန္စပါး၊ ပဲမ်ိဳးစုံတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေတာင္သူမ်ားသင့္တင့္ မွ်တေသာ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ေစ်းကြက္ရရွိေရးတို႔အတြက္ ကူညီပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း ေဒသမ်ား၌ ယခုႏွစ္ထြက္ရွိေသာ ပဲစင္းငုံမ်ားသည္ မိုးရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ သီးႏွံအရည္အေသြး ညံ့ဖ်င္းျခင္းႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းမတည္ၿငိမ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သူ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ထိခိုက္နစ္နာ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားရွိေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ား၏ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားအေပၚ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည့္ အစီအမံမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေဆြးေႏြးေပးၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ႏွစ္စဥ္ဆန္စပါး အေျခခံေစ်းႏႈန္းမ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္းကို မိုးစပါးအတြက္ မတ္ႏွင့္ ဧၿပီတြင္လည္းေကာင္း၊ ေႏြစပါးအတြက္ ႏို၀င္ဘာႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္လည္းေကာင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာေပးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရထံ တင္ျပထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အေျခခံရည္ညႊန္းစပါးေစ်းႏႈန္းအျဖစ္ တင္း ၁၀၀ လွ်င္ က်ပ္ငါးသိန္း သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏွစ္စဥ္ ဆန္စပါးအေျခခံ ေစ်းႏႈန္းမ်ားထုတ္ျပန္ရာ၌ မိုးစပါးအတြက္ မတ္ႏွင့္ ဧၿပီတြင္လည္းေကာင္း၊ ေႏြစပါးအတြက္ ႏို၀င္ဘာႏွင့္ ဒီဇင္ဘာတြင္လည္းေကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္က အစိုးရထံ တင္ျပ

ႏွစ္စဥ္ ဆန္စပါးအေျခခံေစ်းႏႈန္းမ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္းကို မိုးစပါးအတြက္ မတ္ႏွင့္ ဧၿပီတြင္လည္းေကာင္း ေႏြစပါးအတြက္ ႏို၀င္ဘာႏွင့္ ဒီဇင္ဘာတြင္လည္းေကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရထံ တင္ျပထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အေျခခံရည္ညႊန္းစပါးေစ်းႏႈန္း အျဖစ္ တင္း ၁၀၀ လွ်င္ က်ပ္ငါးသိန္း သတ္မွတ္လုိက္ၿပီး စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈရာသီအလုိက္ ျဖစ္သင့္သည့္ အေျခခံေစ်းႏႈန္းမ်ား ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၈ /၂၀၁၈) ျဖင့္ မတ္ ၆ ရက္တြင္ အသိေပးေၾကညာလုိက္သည္။

ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္ကို ကာမိၿပီး အက်ဳိးအျမတ္ အနည္းဆံုး ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ အာမခံေပးသင့္ၿပီး အေျခခံေစ်းႏႈန္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းထက္ ျမင့္လို႔မရေၾကာင္းႏွင့္ ေစ်းထပ္မက်ေစရန္အတြက္သာ ခုခံေပးေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။

ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းသည္ အေျခခံေစ်းႏႈန္း၏ အေပၚတြင္ျဖစ္ပါက ေစ်းကြက္ေပါက္ ေစ်းအတုိင္း ၀ယ္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းသည္ အေျခခံေစ်းႏႈန္းေအာက္တြင္ က်ဆင္းျဖစ္ေပၚပါက အေျခခံေစ်းအတုိင္း ၀ယ္ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခု မတ္လအတြင္းေပၚမည့္ ေႏြစပါးမ်ား ေစ်းႏႈန္းေကာင္းေနျခင္းေၾကာင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ တင္ပို႔ေနေသာ တန္းနိမ့္ဆန္ရရွိရန္ အခက္အခဲရွိေနၿပီး ျပည္တြင္း၌ စားသံုးေနသည့္ ရွယ္ဆန္မ်ား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ပိုမိုထြက္သြားႏိုင္ၿပီး ျပည္တြင္းဆန္ေစ်းႏႈန္း ထပ္မံျမင့္တက္ႏုိင္ေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ဆန္ ကုန္စည္ဒိုင္မွ သိရသည္။

“အခုဆန္ရဲ႕ ၀ယ္လိုအားက တ႐ုတ္ျပည္က ၀ယ္လိုအားရွိတယ္။ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကလည္း ၂၅ မွတ္ကလည္း ၀ယ္ဖို႔ရွိတယ္။ အခုထြက္လာတဲ့ ေႏြစပါးက ေျခာက္သိန္းေစ်းနဲ႔ စေနေတာ့ ၂၅ မွတ္ တန္းနိမ့္အဆင့္ကိုရမယ့္ အေနအထားကို မရွိဘဲနဲ႔ ရွယ္ေတြခ်ည္းပဲ တ႐ုတ္ျပည္နယ္စပ္ကို ထြက္သြားလိမ့္မယ္။ ဒီဘက္ ၂၅ မွတ္သမားက ျပႆနာတက္မယ္။ ဆန္ေစ်းက က်စရာေတာ့ မရွိဘူး” ဟု ဘုရင့္ေနာင္ဆန္ကုန္စည္ဒိုင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ၀ယ္လိုအားမွာ ပိုမိုျမင့္တက္ေနၿပီး ျမန္မာ -တ႐ုတ္နယ္စပ္မွ ကုန္သည္အခ်ဳိ႕က ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအထိဆင္းကာ ယင္းေဒသမွ ထြက္ရွိမည့္ ဆန္မ်ားကို ေပါက္ေစ်းထက္ပိုေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ႀကိဳတင္ေငြေပးေခ်ကာ ၀ယ္ယူလ်က္ရွိေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ဆန္ကုန္စည္ဒိုင္မွ သိရသည္။

“အခု ဧရာ၀တီတိုင္းက ထြက္မယ့္ဆန္ကို သူတို႔က ထပ္၀ယ္ဖို႔ရွိတယ္။ ထပ္၀ယ္ဖို႔ ရွိတဲ့ဟာက ရွမ္းမေတြက တိုက္႐ိုက္ဆင္း၀ယ္လာတယ္။ သူတို႔ကလည္း သၾကားေတြ ေရာင္းထားေတာ့ ေငြေတြပိုေနတယ္” ဟု ဘုရင္ေနာင္ဆန္ကုန္စည္ဒိုင္အတြင္း ေရးမွဴး ဦးသန္းဦးက ဆုိသည္။