ဆန္ေခ်ာေစ်း စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္ေအာင္ ဘယ္သူေတြလုပ္ၿပီး ဘယ္သူေတြ အက်ဳိးရွိေနသလဲ

ေဒသအသီးသီးမွဆန္မ်ား အမ်ားဆံုးပို႔ေဆာင္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၀ါးတန္းဆိပ္ကမ္းျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု – ၾကည္ႏုိင္)

ၿပီးခဲ့တဲ့ ငါးႏွစ္တာကာလ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ျပည္တြင္းမွာ ေပၚဆန္းေစ်းႏႈန္းက တစ္အိတ္ကို ခုနစ္ေထာင္က်ပ္ အထိသာ အျမင့္ဆံုး ျမင့္တက္ခဲ့ေပမယ့္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ တစ္ႏွစ္အတြင္း ေပၚဆန္းတစ္အိတ္ကို ၁၈,၀၀၀ က်ပ္အထိ စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ေရႊဘိုေပၚဆန္း ေစ်းႏႈန္းက တစ္အိတ္ကို က်ပ္ ၆၄,၀၀၀ အထိကို ျဖစ္ေနပါတယ္။

ႏွစ္အလိုက္ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ေပၚဆန္းေစ်းႏႈန္းေတြကို ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္မွာ ေပၚဆန္းတစ္အိတ္ ၃၆,၅၀၀ က်ပ္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္မွာ ေပၚဆန္း တစ္အိတ္ ၄၁,၀၀၀ က်ပ္၊ ေရႀကီးနစ္ျမႇဳပ္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့  ၂၀၁၅ ခု ႏွစ္တြင္မွာေတာင္ ေပၚဆန္းတစ္အိတ္ ၃၈,၅၀၀ က်ပ္သာ ရွိၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္တြင္ ေပၚဆန္းတစ္အိတ္ ၃၄,၅၀၀ က်ပ္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ၾသဂုတ္မွာ ေပၚဆန္းတစ္အိတ္ ၃၄,၀၀၀ က်ပ္ပဲ ရွိခဲ့ေပမဲ့ ၂၀၁၈ ၾသဂုတ္မွာေတာ့ ၆၄,၀၀၀ အထိ ျဖစ္လာတာပါ။

ဒီစာရင္းဇယားေတြအရ ၂၀၁၃  ခုႏွစ္ ကေန ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ငါးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ဆန္ေစ်းႏႈန္း အျမင့္ဆံုးနဲ႔ အနိမ့္ဆံုး ကြာျခားခ်က္က က်ပ္ ၇,၀၀၀ ပဲ ရွိခဲ့ေပမဲ့ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္မွာ ေပၚဆန္းေစ်းႏႈန္း တစ္အိတ္ကို ၅၂,၀၀၀ က်ပ္အထက္ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့အတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွာ ျဖစ္ေပၚခ့ဲတဲ့ ေပၚဆန္းေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္မယ္ ဆိုရင္ကို တစ္ႏွစ္အတြင္း တစ္အိတ္ကို ၁၈,၀၀၀ က်ပ္အထိ  စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

“ဆန္ေစ်းႏႈန္းေတြကို ႏိႈင္းယွဥ္ဇယားနဲ႔ ျပထားတာပါ။ ဒီေနရာမွာ ေလ့လာၾကည့္ရင္ ဒီႏွစ္ျဖစ္ေနတဲ့ ေပၚဆန္းေစ်းႏႈန္းဟာ အျမင့္ဆံုး ေရာက္ရွိေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္” လို႔  ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးကုန္သည္ အသင္းဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္းဦးက ေျပာပါတယ္။

ေတာင္သူလက္ထဲမွာ ဆန္၊ စပါး မရွိခ်ိန္ ကုန္သည္လက္ထဲမွာ ဆန္၊ စပါး ေရာက္ေနခ်ိန္မွ စံခ်ိန္တင္ ေစ်းတက္တာက ျမန္မာ့ထံုးစံပါ။ ဒီအေျခအေနကို ဘယ္သူေတြက ေျပာင္းလဲႏိုင္မလဲဆိုတာ အမွန္တကယ္ ကြၽဲ၊ ႏြားနဲ႔ ရႊံ႕ထဲဗြက္ထဲ ပင္ပန္းႀကီးစြာ ႐ုန္းကန္ေနရတဲ့ ေတာင္သူေတြကိုယ္စား အစိုးရက ေမးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

ဆန္ေခ်ာ စိုက္ပ်ိဳးမႈေလ်ာ့က်လာသလား၊ ျပည္တြင္းစားသံုးမႈ ျမင့္တက္လာသလား

ေပၚဆန္းဆန္ေစ်း စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ခဲ့ရတာက စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ ေလ်ာ့က်ခဲ့တာေၾကာင့္လား။ ဒါမွမဟုတ္ စားသံုးမႈက ပိုမိုျမင့္တက္ခဲ့တာလားဆိုတာ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ေပမဲ့လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ျပည္တြင္းမွာ  အဓိက စားသံုးတဲ့ ေပၚဆန္းဆန္ စိုက္ပ်ိဳးမႈက အရင္ႏွစ္ေတြကထက္ ပိုမ်ားခဲ့ၿပီး စားသံုးမႈကလည္း ပံုမွန္အတိုင္းသာ ရွိေနတာပါ။

ျပည္တြင္းစားသံုးမႈနဲ႔ ထုတ္လုပ္မႈ ကြာျခားခ်က္မရွိဘဲ ပံုမွန္အတိုင္း ျဖစ္ေနေပမယ့္ အရင္ႏွစ္ေတြက ဆန္ေခ်ာေစ်းႏႈန္း တစ္ခါတက္ရင္ တစ္အိတ္ကို သံုးရာက်ပ္နဲ႔ ငါးရာက်ပ္ေလာက္ပဲ ေစ်းႏႈန္းတက္ေလ့ရွိၿပီး ဒီႏွစ္အတြင္းမွာေတာ့ ေစ်းႏႈန္းတစ္ခါတက္ရင္ က်ပ္ ၂၀၀၀ ကေန ၃၀၀၀ အထက္ ျမင့္တက္ေနတာပါ။ ဆန္ေစ်းကို ဘယ္သူေစ်းဆြဲ တင္ေနပါသလဲ။

ပိုၿပီးသိသာ ထင္ရွားတဲ့ အခ်က္က ႏွစ္စဥ္ဆန္ အေရာင္းအ၀ယ္နဲ႔ ေစ်းႏႈန္းၿငိမ္သက္ေလ့ရွိတဲ့ မိုးတြင္းကာလ ၾသဂုတ္လ အတြင္းမွာ သိသိသာသာ ေစ်းႏႈန္းတက္ခဲ့တာပါ။ ဒီလို တက္တဲ့အျပင္ ၾသဂုတ္လ တစ္လအတြင္းမွာပဲ ေပၚဆန္းတစ္အိတ္ကို က်ပ္ ၁၀,၀၀၀ ခန္႔ ျမင့္တက္ခဲ့တယ္။

“ဒီႏွစ္ၾသဂုတ္လမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေပၚဆန္းေစ်းႏႈန္းဟာ အျမင့္ဆံုးေရာက္ရွိေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္” လို႔ ဦးေအာင္သန္းဦးက ေျပာၾကားပါတယ္။

ျပည္တြင္းစားသံုးတဲ့ဆန္ကို ျပည္ပတင္ပို႔မႈ အရင္ထက္ ပိုလာသလား

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာ ႏွစ္အတြင္း ေစ်းကြက္သစ္ေတြ တိုးခ်ဲ႕တင္ပို႔ႏုိင္တာေၾကာင့္ ျပည္ပကို ျမန္မာ့ဆန္တန္ခ်ိန္ ၃ ဒသမ ၆ သန္းနီးပါးတင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္အတြင္း စံခ်ိန္တင္တင္ပို႔ ႏိုင္ခဲ့ျခင္းအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္ပဆန္ တင္ပို႔မႈက ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာ ႏွစ္ကစတင္ၿပီး ႏွစ္စဥ္တိုးတက္လာ ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ျပည္ပ ကို ဆန္တန္ခ်ိန္ ၃ ဒသမ ၅၈ သန္း ေက်ာ္အထိ စံခ်ိန္တင္ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ တဲ့အတြက္ ၀င္ေငြေဒၚ လာ ၁ ဒသမ ၁၃၇ ဘီလ်ံအထိ ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ဒီလို ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာ ႏွစ္ တင္ပို႔ မႈႏႈန္းေၾကာင့္ ကမၻာ့ဆန္ တင္ပို႔ေနတဲ့ ႏိုင္ငံစာရင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဆန္တင္ပို႔မႈ အမ်ားဆံုး အဆင့္ (၁) ကေန အဆင့္ (၅) အတြင္း စာရင္း၀င္ခဲ့ပါတယ္။

လက္ရွိကာလကုိ ျပန္ၾကည့္ရင္လည္း  ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္ အထိ ေလးလေက်ာ္ အတြင္းမွာ ျပည္ပကို ဆန္နဲ႔ ဆန္ကြဲ တန္ခ်ိန္ ၈၃,၁၀၀ ေက်ာ္ (၀ ဒသမ ၈၃ သန္းေက်ာ္) သာ တင္ပို႔ထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ လက္ရွိတင္ပို႔မႈႏႈန္း ကို အေျခခံၿပီး လက္ရွိႏွစ္ဆန္တင္ပို႔မႈကို သံုးသပ္မယ္ဆိုရင္ Probability (ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အလားအလာ) က အမ်ားဆံုး ဆန္တန္ခ်ိန္ ၂ ဒသမ ၄ သန္းပဲ တင္ပို႔ႏိုင္မယ့္ အေျခအေနပဲ ရွိပါတယ္။ ဒါဟာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ထက္ တန္ခ်ိန္တစ္သန္းေက်ာ္ ေလ်ာ့က်မယ့္ အေနအထားပါ။

“ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ စံခ်ိန္တင္ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္မွာေတာင္ ဆန္ေစ်းမတက္ပဲ ဆန္တင္ပို႔မႈ ေလ်ာ့က်ေနတဲ့ ဒီႏွစ္မွာ ဆန္ေစ်းစံခ်ိန္တင္ တက္ေနတာက စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ေနပါတယ္” လို႔ ဦးေအာင္သန္းဦးက သံုးသပ္ပါတယ္။

ျပည္တြင္းမွာ အဓိကစားသံုးတဲ့ ဆန္ေခ်ာကို အဓိက အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ ၀ါးတန္းဆန္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ေစ်းႏႈန္းေတြအရ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ဆန္ကို စံခ်ိန္တင္ တင္ပို႔ခဲ့တဲ့ ႏွစ္မွာေတာင္ ေပၚဆန္းေစ်းႏႈန္းက ငါးႏွစ္အတြင္း အနိမ့္ဆံုး ေစ်းႏႈန္းပဲ ျဖစ္ခဲ့တာပါ။

အရင္ႏွစ္က ေပၚဆန္းတစ္အိတ္ကို က်ပ္ ၄၃,၀၀၀ ပဲ ရွိပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္မယ္ဆို ဒီႏွစ္မွာ တစ္အိတ္ကို ၁၈,၀၀၀ က်ပ္အထိကုိ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ျပည္တြင္းမွ စားသံုးတဲ့ ဆန္ေခ်ာေစ်း စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ေနေပမယ့္ ျပည္ပကို အဓိက တင္ပို႔ေနတဲ့ တန္းနိမ့္ဆန္ ၂၅ မွတ္ဆန္ေတြမွာေတာ့ ျပည္ပက ၀ယ္လိုအား က်ဆင္းေနပါတယ္။ ျပည္ပကို တင္ပို႔ေနတဲ့ တန္းနိမ့္ဆန္ အမ်ဳိးအစား ေတြကေတာ့ လက္ရွိတြင္ ေစ်းႏႈန္းၿငိမ္သက္ေနတယ္လို႔ တန္းနိမ့္ဆန္ကို အဓိက အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ ဘုရင္ေနာင္ ဆန္ကုန္စည္ဒိုင္က သိရပါတယ္။

ဒီအေျခအေနေတြကို ယွဥ္ၾကည့္မယ္ဆို  ျပည္သူေတြစားေနတဲ့ ဆန္ေခ်ာကို ေစ်းမတက္တက္ေအာင္ ေစ်းကစားေနတဲ့ အေျခအေနကို ေသခ်ာေပါက္ ျမင္ေနရၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒသအသီးသီးမွဆန္မ်ား အမ်ားဆံုးပို႔ေဆာင္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၀ါးတန္းဆိပ္ကမ္းတြင္ ဆန္အိတ္မ်ား ထမ္းပိုးေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု – ၾကည္ႏုိင္)

ဆန္ေခ်ာေစ်းကို ဘယ္အရာေတြက ပိုမိုျမင့္တက္ေစသလဲ

ဒီလို ဆန္ေခ်ာေစ်းႏႈန္းေတြ စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ခဲ့ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြမွာ ဆန္ေခ်ာေတြ ကုန္စည္ဒိုင္ဆီ ပံုမွန္ဆန္၀င္ေရာက္ျခင္း မရွိေတာ့ဘဲ ဆန္၀င္ေရာက္မႈကို တစ္ရက္သာ ေဆာင္ရြက္ၿပီး က်န္ရက္ေတြမွာ ေစ်းႏႈန္းဆြဲတင္ ေရာင္းခ်ေနတဲ့ အေျခအေနေတြကို ေတြ႕ေနရပါတယ္။

ျပည္တြင္းစားသံုးတဲ့ ဆန္ေခ်ာကို အဓိက ေရာင္းခ်ေနတဲ့ ၀ါးတန္းဆန္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ တစ္ပတ္ကို တစ္ရက္ပဲ ဆန္၀င္ေရာက္မႈရွိၿပီး က်န္ရက္ေတြမွာ ဆန္တစ္အိတ္ကို က်ပ္ ၂,၀၀၀ ကေန ၃,၀၀၀ အထိ ေစ်းႏႈန္းျမႇင့္တင္ ေရာင္းခ်မႈရွိေနပါတယ္။

“တခ်ိဳ႕အခ်ိန္ေတြဆို ဆန္မ၀င္ပါဘူး။ တနလၤာတစ္ရက္ပဲ ဆန္၀င္ၿပီးေတာ့ ဆန္တစ္အိတ္ကို ၂,၀၀၀၊ ၃,၀၀၀ ဆဲြတင္တဲ့ အေလ့အထေတြ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေတြကို ျပန္လည္ၿပီးေတာ့ သက္ဆိုင္ရာေဒသ အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ေရာ ေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့မွ ပံုမွန္ဆန္၀င္ေရာက္မႈျဖစ္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေလ့လာသံုးသပ္ ၿပီးေတာ့မွ ေရေၾကာင္းတို႔ ဘာတို႔နဲ႔ ျပန္ညႇိၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ပါမယ္” လို႔ ဦးေအာင္သန္းဦးက ဆိုပါတယ္။

ဒီလို ေစ်းႏႈန္းဆြဲတင္ဖို႔ ဆန္ပံုမွန္ မ၀င္တာက ဘယ္သူေတြ ထိန္းခ်ဳပ္ေနတာလဲ ဆိုတာကိုပါ အစိုးရအေနနဲ႔ စစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။

၀ါးတန္းဆန္ကုန္စည္ဒိုင္ကို ၾသဂုတ္လဆန္းပိုင္းက တစ္ေန႔ကို ဆန္အိတ္အေရအတြက္ ၈၀၀ ခန္႔အထိ ၀င္ေရာက္ေပမဲ့လည္း သံုးပတ္အၾကာမွာ  ဆန္၀င္ေရာက္မႈက ဆန္အိတ္အေရအတြက္ ၂၀၀ န႔ဲ ၃၀၀ ၾကားပဲ ၀င္ေရာက္ေတာ့တယ္လို႔ ၀ါးတန္းဆန္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ဆန္အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ အက်ိဳးေဆာင္ တစ္ဦးက ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္က ၀ါးတန္း ဆန္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

“ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုတ္လပိုင္းမွာ ေပၚဆန္းက တနလၤာေန႔ တစ္ရက္ထဲကို အိတ္ ၇၀၀၊ ၈၀၀ ေလာက္၀င္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ အျပင္မွာေရာင္း တဲ့ေစ်းက ငါးေသာင္းမျပည့္ေသး ပါဘူး။ ၄၈၅၀၀ ကေန ၄၉၅၀၀ ေလာက္အထိပဲ ေရာင္းရပါတယ္။ ေနာက္တစ္ပတ္ကို ကူးသြားတယ္ ဆန္အိတ္၀င္လာတဲ့ အေရအတြက္ ေလ်ာ့သြားတယ္။ အိတ္ ၅၀၀ ေလာက္ပဲ ပါေတာ့တယ္။ ဒီတစ္ပတ္ ထဲမွာလည္း ဆန္တက္တာ အိတ္ ၂၀၀နဲ႔ ၃၀၀ ေလာက္ပဲ ရွိပါေတာ့ တယ္။ ေအာက္မွာရွိတဲ့ ေက်းရြာက ကုန္သည္ေတြကို ေမးၾကည့္ေတာ့ လယ္ ၁၀ ဧက ၁၂ ဧကေလာက္ လုပ္တဲ့လယ္သမားမွာ လံုး၀စပါး မရွိ ပါဘူး။ လယ္ဧက ငါးဆယ္ တစ္ရာ ၇၀၊ ၈၀ အဲဒီလုိလုပ္တဲ့သူေတြ လက္ထဲမွာ စပါးကို စပါးက်ီထဲမွာ စပါးတစ္ေထာင္၊ ၁၅၀၀ မ်ဳိး အဲဒါမ်ဳိး ေလွာင္ထားတာေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒီလုိလူမ်ဳိးကလည္း ရြာတစ္ရြာ မွာ တစ္ဦးႏွစ္ဦး ေလာက္ပဲရွိပါ တယ္။ အဲလူေတြက ထုတ္ေရာင္းမယ္ ဘယ္ေစ်းရမွ ေရာင္းမယ္” လို႔  ၎က ဆိုပါတယ္။

ျပည္တြင္းမွာ ေရာင္းခ်ေနတဲ့ လက္လီအေရာင္းဆိုင္ေတြ အေနနဲ႔ကလည္း ၀ါးတန္းဆန္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ျဖစ္ေပၚတဲ့ ေစ်းႏႈန္းအတုိင္းပဲ ၀ယ္ယူကာ ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ေနရတာျဖစ္လို႔ ၀ါးတန္းကုန္စည္ဒိုင္မွာ ဘာေၾကာင့္ဆန္ေခ်ာ ေစ်းဆြဲတင္ ေနတာလဲဆိုတာ အေျဖရွိေနတာကို ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

“လက္လီဆိုင္ေတြရဲ႕ အေနအထားမွာ ျဖစ္ေပၚတဲ့ေစ်းကြက္ အေပၚမွာ ၀ယ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေရာင္းေတြက အက်ိဳးေဆာင္ေတြပါ။ သူတို႔ေတြအေနနဲ႔ ဒီေန႔ ဒီေပါက္ေစ်း ရွိတယ္ဆိုရင္ ေပါက္ေစ်း အတိုင္းပဲ ေရာင္းရပါတယ္” လို႔ လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဆန္ေခ်ာေစ်းႏႈန္းမ်ားအေပၚ ဆန္ကုန္သည္မ်ား၊ ဆန္အက်ဳိးေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဆန္လက္လီဆိုင္ ပိုင္ရွင္မ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ” ကို တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးတဲ့ လက္လီအေရာင္းဆိုင္ရွင္ တစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

ကုန္စည္ဒိုင္ဆီ ဆန္အ၀င္ အထြက္ကို စိတ္တိုင္းက်လုပ္ကိုင္ ေနတဲ့သူေတြရွိေနၿပီး လိုသလို ေစ်းႏႈန္းျမႇင့္ ေရာင္းခ်ေနသူေတြေၾကာင့္ ဆန္ေခ်ာေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ေန ရတာျဖစ္ၿပီး ဘယ္သူတာ၀န္ယူ ေျဖရွင္းမလဲဆိုတာ ျပည္သူသိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ေစ်းကြက္စီး ပြားေရးကို အစိုးရက ၀င္စြက္ဖက္တာ မဟုတ္ဘဲ မသမာတဲ့ အၾကံအစည္နဲ႔ ဆန္ေစ်းဆြဲတင္ေနတာ၊ ေစ်းကြက္လက္၀ါးႀကီး အုပ္ၿပီး က်ပ္တည္းေနတဲ့ ျပည္သူကို စား၀တ္ေန ေရးအခက္ၾကံဳေအာင္ လုပ္တာျဖစ္လို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒအရ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ အေရးယူသင့္သလို စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒ အပါအ၀င္ Related Law ေတြနဲ႔ ေစ်းကြက္ကို ထိန္းညိႇေရး စီးပြား/ကူးသန္းက အဓိက လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အေျခအေနပါ။

ဒါေၾကာင့္လည္း ဆန္ေစ်း ဆြဲတင္မႈေတြကို ေဆာင္ရြက္ေနသူေတြ ရွိေနမယ္ဆို ဆက္လက္မလုပ္ေဆာင္ဖို႔နဲ႔ ျပည္တြင္းဆန္ေစ်း အခုထက္ ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး ျမင့္တက္လာမယ္ဆိုရင္ စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒနဲ႔ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ဆန္စပါး ကုန္သည္အသင္း ဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္းဦးက သတိေပး ေျပာၾကားရတဲ့အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ ပုဂၢလိက က႑ကေတာင္ အေရးတယူ ဆန္ေစ်းဆြဲတင္ေနသူေတြကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူဖို႔ တုိင္ၾကားသြားမယ္လို႔ ေျပာေနခ်ိန္မွာ တာ၀န္ရွိသူေတြက မလႈပ္ရွားတာ အ့ံၾသစရာပါ။ ဘယ္အရာေတြက အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူေတြကို ႏႈတ္ဆိတ္ေစသလဲ ဆိုတာနဲ႔ ျပည္သူေတြ ဒုကၡေရာက္လာေအာင္ ေစ်းကြက္ကို လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ထိန္းခ်ဳပ္လာတဲ့ ျဖစ္စဥ္တုိင္းမွာ ငါတို႔ပါ၀င္ ထိန္းေက်ာင္းဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုတဲ့ အသိရွိဖို႔ လိုအပ္ၿပီး “ဒါက ေစ်းကြက္ စီးပြားေရး၊ ငါတို႔နဲ႔ မဆုိင္ဘူး” ဆိုတဲ့ Mindset ေတြ ျပင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ထုတ္လုပ္မႈလည္းမေလ်ာ့ ျပည္ပလည္း တင္ပို႔မႈမရွိတဲ့ဆန္ေတြ ဘယ္ေရာက္သြားလဲ

ဘုရင့္ေနာင္ ဆန္ပဲြ႐ုံတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု – ၾကည္ႏုိင္)

လက္ရွိအခ်ိန္မွာ အျခားစီးပြားေရး က႑ေတြမွာလည္း လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ အဆင္မေျပမႈေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒီလိုအခ်ိန္ကာလမွာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ အျခားဆန္စက္ ကုမၸဏီေတြက ျပည္တြင္းစားသံုးတဲ့ ဆန္ေတြကို ေလွာင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ခ်ိန္ကို ေစာင့္ၿပီး ေရာင္းခ်ေနျခင္းေတြလည္း ရွိေနတယ္လို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးက ဆန္ကုန္သည္တစ္ဦးက သံုးသပ္ပါတယ္။

လက္လီေရာင္းခ်သူေတြက ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ျဖစ္ေပၚတဲ့ ေစ်းႏႈန္းကိုပဲ ၀ယ္ယူေရာင္းခ်ေနႏိုင္သူေတြပါ။ လက္ရွိ ဆန္ေစ်းႀကီးျမင့္မႈက လက္ႀကီးသမားေတြနဲ႔ အက်ဳိး အျမတ္အတြက္ ဆန္ကိုေလွာင္ၿပီး ေစ်းျမင့္တက္ခ်ိန္ကို အခ်ိန္ကိုက္ ထုတ္ေရာင္းေနၾကတဲ့ ၀ိသမသမားေတြေၾကာင့္ပါ။

အျခားေသာ တစ္ဖက္မွာ လည္း ျမန္မာ -တ႐ုတ္နယ္စပ္က ကုန္သည္အခ်ိဳ႕က ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီး အထိဆင္းၿပီး ထြက္ရွိတဲ့ ဆန္မ်ားကို ေပါက္ေစ်းထက္ပိုတဲ့ ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ႀကိဳတင္ေငြေပးေခ်ၿပီး ၀ယ္ယူမႈေတြ ရွိေနတယ္လို႔ ဘုရင့္ေနာင္ ဆန္ကုန္စည္ဒိုင္ အတြင္းေရး မွဴး ဦးသန္းဦးက ေျပာၾကားထားပါတယ္။

“အခုဧရာ၀တီတိုင္းက ထြက္မယ့္ဆန္ကို သူတို႔က ထပ္၀ယ္ဖို႔ရွိတယ္။ ထပ္၀ယ္ဖို႔ရွိတဲ့ဟာက ရွမ္းမေတြက တိုက္႐ိုက္ဆင္း၀ယ္လာတယ္။ သူတို႔ကလည္း သၾကားေတြ ေရာင္းထားေတာ့ ေငြေတြပိုေနတယ္။ လာ၀ယ္ေတာ့ ဘုရင့္ေနာင္ ေပါက္ေစ်းထက္ ပို၀ယ္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဆန္ကိုေငြႀကိဳ ေပးၿပီးေတာ့ ၀ယ္တယ္။ ဘုရင့္ ေနာင္ကေန အၿမဲတမ္းနယ္စပ္ကို တင္ပို႔ေနတဲ့လူေတြလည္း မလုပ္ ႏိုင္တဲ့ေစ်းနဲ႔ သူတို႔က၀ယ္တယ္။ သူတို႔မွာ အားသာခ်က္ရွိတာက သူတို႔ဘုရင့္ေနာင္ကလူေတြ ဟိုမွာေရာင္းရင္ တစ္အိတ္ကို ၇၀၀ ေလာက္ ၈၀၀ ေလာက္ ပြဲခရတယ္။ အဲဒီပြဲခကို ဒီကနယ္စက္ပိုင္ေတြဆီမွာ ေပါင္းၿပီးေတာ့ ၀ယ္လုိက္တဲ့ အခါက်ေတာ့ ဘုရင့္ေနာင္မွာ အျမဲတမ္း ၀ယ္တဲ့သူက မ၀ယ္ႏိုင္ေတာ့ဘူးေလ” လို႔ ဦးသန္းဦးက ေျပာၾကားပါတယ္။

ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ားကေတာ့ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္း ေဖေဖာ္၀ါရီလက ျဖစ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ဘက္မွ ဆင္း၀ယ္ယူခဲ့တဲ့ ဆန္မ်ားကေတာ့ ျပည္တြင္းမွာ အဓိကစားသံုးတဲ့ ဆန္အမ်ဳိးအစားေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ျဖစ္စဥ္ေတြကို ထိန္းေက်ာင္းေပးဖို႔ ဆန္လုပ္ငန္းရွင္ေတြက တင္ျပထားပါတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ေစ်းႏွိမ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဘက္က ဆင္း၀ယ္ယူသူေတြက ေစ်းပိုေပး တုိက္႐ိုက္၀ယ္လို႔ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ အက်ဳိးပိုရွိမယ္ ဆိုရင္ေတာင္ ျပည္တြင္းဆန္ေစ်း ျမင့္တက္ေအာင္ ေစ်းကစားေနမႈမွာ တ႐ုတ္၀ယ္လက္ေတြ ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေနရင္ေတာ့ အစိုးရက တားဆီးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး တားဆီးဖို႔ တင္ျပထားၾကေပမဲ့လည္း အစိုးရကိုယ္တိုင္က မလႈပ္ရွားတာ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုတာကိုလည္း ေျဖဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

ဆန္ေစ်းႏႈန္း မတည္ၿငိမ္မႈ ျဖစ္စဥ္တိုင္းမွာ အစိုးရအဆက္ဆက္ ေျဖရွင္းခဲ့ပံုနဲ႔ အရန္ဆန္က႑

ဒီလိုမ်ဳိး ျပည္တြင္းဆန္ေစ်းႏႈန္းေတြ ႀကီးျမင့္ခ်ိန္မွာ အရင္အစိုးရ အဆက္ဆက္က အလွ်င္အျမန္ ေျဖရွင္းေပးျခင္းနဲ႔ အရန္ဆန္ ဒါမွမဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ဆန္ေတြကို ေစ်းကြက္အတြင္း ျဖစ္ေပၚတဲ့ ေစ်းႏႈန္းထက္ေလွ်ာ့ၿပီး ေစ်းႏႈန္း ျပန္လည္ၿငိမ္သက္တဲ့အထိ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့မႈေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိ NLD အစိုးရ လက္ထက္မွာေတာ့ ဒီလိုေျဖရွင္းေပးႏုိင္စြမ္း နတၳိပါ။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ နအဖေခတ္ကိုလည္း မီခဲ့ပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရေခတ္ကိုလည္း မီခဲ့ပါတယ္။ ဒီကုန္စည္ဒိုင္မွာ ဆန္ေစ်းႏႈန္းေတြ တက္လာၿပီဆိုရင္ တာ၀န္ရွိသူေတြက အလ်င္အျမန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ၿပီးေတာ့ ေစ်းကြက္မွာ လိုအပ္ခ်က္ရွိေနတဲ့ ဆန္ေတြရွိရင္ ဒီမွာလာၿပီး ေရာင္းခ်ေပးတဲ့ အစဥ္အလာေတြ ရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ ေပၚကြၽဲတစ္အိတ္ကို ႏွစ္ေသာင္းခြဲျဖစ္ေနရင္ အဲဒီအရန္ ဆန္လား ဘယ္ကဆန္လဲမသိတဲ့ ဆန္ေတြက ဒီမွာ  ႏွစ္ေသာင္းႏွစ္ ေထာင္ေလာက္နဲ႔ ၀င္ၿပီးေရာင္းေပး တာေတြရွိပါတယ္။ ဆန္ေစ်းႏႈန္း အထိုက္အေလ်ာက္က်ၿပီး ေအာက္ကပို႔တဲ့ ဆန္ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ကုန္စည္ ဒိုင္မွာရွိတဲ့ ဆန္ေစ်းႏႈန္း ညီသြားၿပီ ဆိုရင္ ေရာင္းေနတဲ့ဆန္ကို ရပ္ ဆိုင္းၿပီးေတာ့ ပံုမွန္လည္ပတ္ေစ တယ္။ ဒီေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္မွာ အရန္ဆန္ေတြ မရွိေတာ့ဘူးလားဆိုတာ ေတြးစရာ ျဖစ္ေနပါတယ္” လို႔ ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္က ၀ါးတန္းဆန္ကုန္စည္ဒိုင္ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ လက္လီ အေရာင္းဆိုင္ရွင္ တစ္ဦးက သံုးသပ္ေျပာၾကားပါတယ္။

အရင္အစိုးရ လက္ထက္က ျပည္တြင္း အရန္ဆန္ထားရွိမႈ ဘယ္ေလာက္က်န္ရွိေနတယ္ဆိုတာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈေတြ ရွိခဲ့ေပမဲ့လည္း လက္ရွိအစိုးရ လက္ထက္မွာေတာ့ အရန္ဆန္ထားရွိမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းထုတ္ျပန္ထားမႈ မရွိသလို ျပည္တြင္းဆန္ေခ်ာေစ်း စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ သြားမယ္ဆိုတာ ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုထားျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ ဒီလို ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုမႈ မရွိတဲ့အျပင္ ေစ်းကြက္၀ယ္လိုအား၊ ေရာင္းလိုအားအရ ဆိုတာမ်ဳိးနဲ႔ ေပယ်ာလကန္ျပဳထားတာကို ျမင္ေနရတာက ပိုဆိုးပါတယ္။

ဆန္ေခ်ာေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္မႈက ေအာက္ေျခ ေတာင္သူေတြအတြက္ အက်ိဳးရွိသလား      

ေတာင္သူလယ္သမားေတြ အေနနဲ႔ စပါးတင္းတစ္ရာ ႀကိတ္ခြဲမယ္ဆို ဆန္အိတ္ ၂၅ အိတ္နဲ႔ ဆန္ကြဲႀကီး ငါးအိတ္ ထြက္ပါတယ္။ လယ္တစ္ဧကကို ပွ်မ္းမွ်အနည္းဆံုး စပါးတင္းေလးဆယ္ႏႈန္းနဲ႔ တြက္မယ္ဆိုရင္ လယ္ ၁၀ ဧက ပိုင္တဲ့ ေတာင္သူတစ္ေယာက္က စပါးတင္း ၄၀၀ ပိုင္ဆိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ဆန္ေခ်ာေစ်း ၅၂,၀၀၀ က်ပ္က ၆၅,၀၀၀ က်ပ္အထိ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အခုျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ဆိုရင္ ဆန္ကြဲထြက္ရွိမႈကို ခ်န္လွပ္ထားၿပီး ဆန္အိတ္ ၂၅ အိတ္ကိုပဲ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ဆန္ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ တြက္မယ္ဆိုရင္ စပါးတင္း ၁၀၀ ေစ်းကို က်ပ္ ၁၃ သိန္းကေန ၁၆ သိန္းေက်ာ္အထိ ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။ ေအာက္ေျခ ေတာင္သူေတြအေနနဲ႔ ဒီလိုျဖစ္ေပၚတဲ့ စပါးေစ်းႏႈန္းအတိုင္း အမွန္တကယ္ ရရွိလား ဆိုတာကလည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာ ရွိပါတယ္။

“နတၱလင္း၊ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕မွာေတာ့ ဆန္ေခ်ာအေကာင္းစားေပါ့။ ဒါဆိုၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ကေတာ့ စပါးေစ်းက ခုနစ္သိန္းခြဲ ေလာက္ပဲရတယ္။ ဒီႏွစ္ေတာ့ ေစာင့္ေရာင္းႏိုင္တဲ့ အေနအထားရွိေတာ့ ေစာင့္ေရာင္းတာ ၿပီးခဲ့တဲ့ တစ္လခြဲေက်ာ္က ေရာင္းလိုက္တာ ၁,၀၅၀,၀၀၀ ေလာက္ရတယ္” လုိ႔ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕မွာ လယ္ ၁၂ ဧကေက်ာ္ရွိတဲ့ ေဒၚေသာင္းၾကည္က ေျပာပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ လယ္သမား အမ်ားစုက ေစ်းႏႈန္းတက္ခ်ိန္ကိုေစာင့္ၿပီး မေရာင္းခ်ႏိုင္ပါဘူး။ စပါးေပၚခ်ိန္မွာ ျမန္ျမန္ေရာင္းခ်တာ မ်ားပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ စိုက္ဘဏ္ေခ်းေငြ၊ စပါးမေပၚမီ စိုက္ပ်ဳိးဖို႔ယူထားရတဲ့ ေခ်းေငြေတြကို လရွည္အတိုးေပးရမွာ စိုးရိမ္တာေၾကာင့္ အလ်င္အျမန္ ေရာင္းခ်သူက မ်ားပါတယ္။

ေစ်းတက္ခ်ိန္ကိုေစာင့္ၿပီး မေရာင္းႏိုင္တဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ အဖို႔က နစ္နာျမဲနစ္နာ ေနပါတယ္။ ေငြပိုေငြလွ်ံရွိလို႔ အခ်ိန္ကိုေစာင့္ၿပီး ေရာင္းႏိုင္တဲ့သူေတြ အတြက္ေတာင္ အခ်ိန္တစ္လခြဲေလာက္ အတြင္းမွာကို စပါးတင္းတစ္ရာမွာ က်ပ္ႏွစ္သိန္းေလာက္ နစ္နာတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

“ခုဆုိရင္ ေပါင္းတည္ဘက္မွာ စပါးေစ်းက ၁၂ သိန္းေက်ာ္သြားၿပီ။ အရင္တစ္လခြဲေလာက္က ေရာင္းလိုက္တဲ့ ေစ်းနဲ႔ဆို ႏွစ္သိန္းေလာက္ ကြာသြားတယ္” လို႔ ေဒၚေသာင္းၾကည္က ဆက္ေျပာပါတယ္။

ဆန္ေစ်းအတက္အက်ကို မခန္႔မွန္းႏိုင္၊ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ႀကိဳတင္မသိရတဲ့ ေအာက္ေျခ ေတာင္သူလယ္သမား ေတြကေတာ့ အခုလို ဆန္ေစ်း၊ စပါးေစ်း စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ေနခ်ိန္မွာေတာင္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရာခုိင္ႏႈန္း အနည္းငယ္သာ ရွိပါတယ္။

ဒီလိုဆို ဘယ္သူေတြက ဒီစံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္း အေျပာင္းအလဲကာလမွာ ဘယ္သူေတြက အျမတ္အစြန္းမ်ားမ်ား ရရွိေနလဲ ဆိုတာကို ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။

တစ္ဖက္မွာလည္း ဆန္ေခ်ာေစ်းတက္လို႔ ဆန္ၾကမ္းပဲ စားၾကပါ ဆိုတာက အေျဖမွန္ မဟုတ္ပါဘူး။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လူတစ္ဦးခ်င္း တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမွ် ဆန္စားသံုးမႈဟာ ၁၅၅ ဒသမ ၁၄ ကီလိုဂရမ္ရွိၿပီး ျပည္တြင္းဆန္ စားသံုးမႈဟာ တန္ခ်ိန္ ရွစ္သန္းခန္႔ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ျပယုဂ္အျဖစ္ မိသားစု၀င္ေငြရဲ႕ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို အစားအစာအတြက္ အသံုးျပဳေနရတယ္လို႔ ေရဆင္းစိုက္ပ်ဳိးေရး တကၠသိုလ္၊ စိုက္ပ်ဳိးစီးပြား ပညာဌာနက တြဲဖက္ပါေမာကၡ ေဒါက္တာသိဂႌျမင့္တို႔ ျပဳစုတဲ့ လူတစ္ဦးခ်င္း ဆန္စားသံုးမႈ စစ္တမ္းအရ သိရပါတယ္။

ဆန္စားသံုးမႈကို ေလ့လာမႈအရ တစ္ႏိုင္ငံလံုး တစ္ဦးခ်င္း တစ္ႏွစ္ကို ပ်မ္းမွ်ဆန္စားသံုးမႈ ၁၅၅ ဒသမ ၁၄ ကီလိုဂရမ္ရွိၿပီး လူတစ္ဦးခ်င္း အနည္းဆံုး ဆန္စားသံုးမႈက ၄၃ ဒသမ ၁၀ ကီလိုဂရမ္နဲ႔ အမ်ားဆံုးစားသံုးမႈက ၃၂၆ ဒသမ ၁၁ ကီလိုဂရမ္အထိ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆန္ကို အဓိကစားသံုးတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အရင္က အစားအစာအတြက္ ၀င္ေငြအသံုးျပဳရမႈေတြကို တြက္ခ်က္ထုတ္ျပန္ရာမွာ CSO ရဲ႕ တြက္ခ်က္မႈေတြအရ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွာ ၀င္ေငြရဲ႕ ၇၃ ဒသမ ၀၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွာ ၇၀ ဒသမ ၉၅ ရာ ခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွာ ၇၁ ဒသမ ၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွာ ၆၄ ဒသမ ၀၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ ၇၀ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ ၆၃ ဒသမ ၅၁ ရာ ခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မွာေတာ့ ၅၁ ဒသမ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါ။ အျခားတစ္ဖက္မွာလည္း ျပည္သူေတြက ၀င္ေငြျမင့္တက္လာရင္ စားခ်င္တဲ့ ဆန္က ေပၚဆန္းေမႊးပါ။

ဒီလို ျပည္သူေတြစားခ်င္တဲ့ ေပၚဆန္းေမႊးဟာ NLD အစိုးရ လက္ထက္မွာ ဆန္ေစ်းဆြဲတင္မႈေတြေၾကာင့္ အစိုးရက၀င္ၿပီး ျပည္သူေတြ မနစ္နာရေအာင္ ေဆာင္ရြက္မေပးလို႔ ျပည္သူေတြက ဆန္ၾကမ္း ေျပာင္းလဲစားသံုးရမယ္ ဆိုတာက အဓိပၸာယ္ မရွိသလို အစိုးရတစ္ရပ္ရဲ႕ အရည္အခ်င္း နည္းပါးမႈကိုလည္း ထင္ဟပ္ေစသလို ျဖစ္ေစမွာပါ။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ အစိုးရအေနနဲ႔ ျပည္တြင္းဆန္စားသံုးမႈ၊ အရန္ဆန္မူ၀ါဒ၊ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္ပ်က္စီးမႈ၊ ျပည္ပတင္ပို႔မႈ အေျခအေနေတြ အားလံုးကို ခ်ိန္ဆၿပီး ဘယ္သူေတြက ဆန္ေခ်ာေစ်း ဆြဲတင္ၿပီး ေစ်းကြက္ကို ခ်ယ္လွယ္ေနသလဲ ဆိုတာကို စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ အေရးယူၿပီး ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာၾကည့္တဲ့ အစိုးရအျဖစ္ ရပ္တည္စြမ္းေဆာင္ျပဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ဆန္ေခ်ာအဓိက ေရာင္းခ်ေနသည့္ ၀ါးတန္းဆန္ ကုန္စည္ဒိုင္၌ တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ရက္သာ ဆန္၀င္ေရာက္ၿပီး က်န္ရက္မ်ားတြင္ တစ္အိတ္က်ပ္ ၂၀၀၀ မွ ၃၀၀၀ အထိ ေစ်းတင္ေရာင္းခ်မႈမ်ား ရွိေနဟုဆို

၀ါးတန္းဆန္ကုန္စည္ဒုိင္တြင္ ဆန္ေခ်ာနမူနာမ်ား ၾကည့္႐ႈေနေသာ ဆန္ကုန္သည္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ျပည္တြင္းစားသံုးသည့္ ဆန္ေခ်ာကို အဓိကေရာင္းခ်ေနသည့္ ၀ါးတန္းဆန္ကုန္စည္ဒိုင္တြင္ တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ရက္သာ ဆန္၀င္ေရာက္ၿပီး က်န္ရက္မ်ားတြင္ ဆန္ေခ်ာ၀င္ေရာက္မႈမရွိဘဲ တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၂၀၀၀ မွ က်ပ္ ၃၀၀၀ အထိ ေစ်းႏႈန္းျမႇင့္တင္ ေရာင္းခ်မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္က ၀ါးတန္း ဆန္ကုန္စည္ဒိုင္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဆန္ေခ်ာေစ်းႏႈန္းမ်ားအေပၚ “ဆန္ကုန္သည္မ်ား၊ ဆန္အက်ဳိးေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဆန္လက္လီဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ” အခမ္းအနားမွ သိရသည္။

“တခ်ဳိ႕အခ်ိန္ေတြဆို ဆန္မ၀င္ပါဘူး။ တနလၤာတစ္ရက္ပဲ ဆန္၀င္ၿပီးေတာ့ ဆန္တစ္အိတ္ကို ၂၀၀၀၊ ၃၀၀၀ ဆြဲတင္တဲ့ အေလ့အထေတြ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေတြကို ျပန္လည္ၿပီးေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအာဏာပိုင္ ေတြနဲ႔ေရာ ေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့မွ ပံုမွန္ဆန္၀င္ေရာက္မႈျဖစ္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီးေတာ့မွ ေရေၾကာင္းတို႔ ဘာတို႔နဲ႔ ျပန္ညႇိၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ပါမယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္ကုန္သည္မ်ား အသင္းဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ျပည္တြင္း၌ အဓိကစားသံုးေနသည့္ ဆန္ေခ်ာေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းသည္ ေရရွည္အတြက္ စိုးရိမ္စရာျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္း ဆန္ေစ်းကြက္ အတြက္လည္း ေကာင္းက်ဳိးမရွိႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ျပင္ ၀ါးတန္းဆန္ကုန္စည္ဒိုင္အတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ေနေသာ ဆန္အက်ဳိးေဆာင္မ်ား၊ ဆန္ကုန္သည္မ်ား အေနျဖင့္လည္း သမား႐ိုးက် ေစ်းတက္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ေစ်းႏႈန္းျမႇင့္တင္ ေရာင္းခ်ျခင္း မလုပ္ရန္ ကုန္စည္ဒိုင္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက သတိေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ၿပီးခဲ့တဲ့ တနလၤာမွာ ဆန္တစ္အိတ္ကို ၂၀၀၀၊ ၂၅၀၀ တက္တယ္။ ဒီတစ္ပတ္မွာလည္း ၂၅၀၀ တက္ပါတယ္။ ဒီဟာသည္ သမား႐ိုးက် တက္ထာထက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အားလံုး ပေယာဂ မကင္းဘူးလို႔ သံုးသပ္ပါတယ္။ ဒါေလးေတြကို ဆင္ျခင္ၿပီးေတာ့ ေရာင္း၀ယ္ၾကဖို႔ အသိေပး ေျပာၾကားလိုပါတယ္” ဟု ဦးေအာင္သန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

ဆန္ေခ်ာေစ်းသည္ လက္ရွိတြင္ ေပၚဆန္းတစ္အိတ္ က်ပ္ ၅၄,၀၀၀၊ ေပၚကြၽဲတစ္အိတ္က်ပ္ ၄၂,၀၀၀ မွ က်ပ္ ၄၅,၀၀၀ အထိႏွင့္ ေရႊဘိုေပၚဆန္း တစ္အိတ္ကို က်ပ္ ၆၄,၀၀၀ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ၀ါးတန္းကုန္စည္ဒိုင္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားအရ သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေပၚဆန္းဆန္ အမ်ဳိးအစား အားလံုးသည္ ေစ်းႏႈန္းကြာဟမႈ နည္းပါးေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္မူ ေပၚဆန္းဆန္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ယင္းအနက္ ေရႊဘိုေပၚဆန္းေစ်းႏႈန္းမွာ အျခားေပၚဆန္း ေစ်းႏႈန္းမ်ားထက္ တစ္အိတ္ကို က်ပ္ ၁၀,၀၀၀ အထိ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

စားသံုးသူမ်ား အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္ အျပည့္ျဖင့္ စားသံုးမႈပံုစံကိုလည္း ေျပာင္းလဲသင့္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္း၌ အဓိက စားသံုးေနသည့္ ေပၚဆန္းႏွင့္ ေပၚကြၽဲမ်ားကဲ့သို႔ စားသံုးႏိုင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းအားျဖင့္ က်ပ္ ၁၀,၀၀၀ အထိ သက္သာသည့္ ရက္ ၉၀ ဆန္ကို ေျပာင္းလဲစားသံုးသင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

 

ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္အတြင္းက ေပၚဆန္းဆန္တစ္အိတ္ က်ပ္ ၇,၀၀၀ အထိသာ အျမင့္ဆံုး ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္အထိ တစ္ႏွစ္အတြင္း ေပၚဆန္းဆန္တစ္အိတ္ က်ပ္ ၁၈,၀၀၀ အထိ စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ဟုဆို

ဆန္ကုန္သည္မ်ား၊ ဆန္အက်ဳိးေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဆန္လက္လီဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေဇယ်ာၿငိမ္း)

ၿပီးခဲ့သည့္ငါးႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္း၌ ေပၚဆန္းေစ်းႏႈန္းသည္ တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၇,၀၀၀ အထိသာ ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္အထိ တစ္ႏွစ္အတြင္း ေပၚဆန္းတစ္အိတ္ကို က်ပ္ ၁၈,၀၀၀ အထိ စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ၾသဂုတ္၂၃ ရက္က ၀ါးတန္းဆန္ ကုန္စည္ဒိုင္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဆန္ေခ်ာေစ်းႏႈန္းမ်ားအေပၚ ‘ဆန္ကုန္သည္မ်ား၊ ဆန္အက်ဳိးေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဆန္လက္လီဆိုင္ ပိုင္ရွင္မ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ’ အခမ္းအနားမွ သိရသည္။

“ေဖာ္ျပထားတဲ့ စာရင္းဇယားေတြအရ ၿပီးခဲ့တဲ့ငါးႏွစ္အတြင္းမွာ ေပၚဆန္းတစ္အိတ္ကို ၇,၀၀၀ က်ပ္အထိပဲ ျမင့္တက္ခဲ့တယ္။ ဒီဘက္တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ တစ္အိတ္ကို ၁၈,၀၀၀ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္” ဟု ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးေသာ ဆန္လက္လီ အေရာင္းဆိုင္ပိုင္ရွင္ တစ္ဦးက ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္။

ႏွစ္အလိုက္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေပၚဆန္းေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္တြင္ ေပၚဆန္းတစ္အိတ္ က်ပ္ ၃၆,၅၀၀၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္တြင္ ေပၚဆန္းတစ္အိတ္ က်ပ္ ၄၁,၀၀၀၊ ေရးႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေပၚဆန္းတစ္အိတ္ က်ပ္ ၃၈,၅၀၀၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္တြင္ ေပၚဆန္းတစ္အိတ္ က်ပ္ ၃၄,၅၀၀၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္တြင္ ေပၚဆန္းတစ္အိတ္ က်ပ္ ၃၄,၀၀၀ အသီးသီး ရွိခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ႏွစ္အလိုက္ ဆန္ေစ်းႏႈန္း ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္မ်ားမွ သိရသည္။

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ငါးႏွစ္အတြင္း ဆန္းေစ်းႏႈန္း အျမင့္ဆံုးႏွင့္ အနိမ့္ဆံုး ကြာျခားခ်က္သည္ က်ပ္ ၇,၀၀၀ သာရွိသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္တြင္ ေပၚဆန္းေစ်းႏႈန္း တစ္အိတ္ကို က်ပ္ ၅၂,၀၀၀ ႏွင့္အထက္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္အတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေပၚဆန္းေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက တစ္ႏွစ္အတြင္း တစ္အိတ္ကို က်ပ္ ၁၈,၀၀၀ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဆန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ဇယားနဲ႔ ျပထားတာပါ။ ဒီေနရာမွာ ေလ့လာၾကည့္ရင္ ဒီႏွစ္ၾသဂုတ္လမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ေပၚဆန္းေစ်းႏႈန္းဟာ အျမင့္ဆံုး ေရာက္ရွိေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးကုန္သည္အသင္း ဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

ယခင္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေပၚဆန္းေစ်းႏႈန္း တစ္ခါတက္ပါက တစ္အိတ္ကို က်ပ္ ၃၀၀ မွ က်ပ္ ၅၀၀ အထိသာ ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေပၚဆန္းေစ်းႏႈန္း တစ္ခါတက္ပါက တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္၂၀၀၀ မွ က်ပ္ ၃၀၀၀ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ေစ်းႏႈန္းမ်ား စံခ်ိန္တင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ္လည္း ျပည္တြင္း၌ ေပၚဆန္းဆန္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ ေလ်ာ့က်ျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ျပန္လည္သံုးသပ္တဲ့ အခါမွာ ဒီေန႔ေပၚဆန္းဆန္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈကလည္း ယခင္ႏွစ္ထက္မ်ားပါတယ္။ မႏွစ္ကထက္ စိုက္ဧကမ်ားသလို အထြက္ႏႈန္းလည္း မ်ားပါတယ္” ဟု ဦးေအာင္သန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ျပည္သူေတြစားေနတဲ့ ေရႊဘိုေပၚဆန္းဆန္က အခုဆို ၆၀,၀၀၀ ေက်ာ္သြားၿပီ။ ျပည္သူအမ်ားစုစိုက္တဲ့ ဆန္အမ်ဳိးအစားေတြက ၂၅,၀၀၀ ေလာက္ပဲရွိတာ။ ဆိုေတာ့ ေစ်းက ထက္၀က္မကဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ ေတာင္သူေတြလည္း အဆင္မေျပဘူး၊ စားသံုးသူေတြလည္း အဆင္မေျပဘူး” ဟု ဆန္ကုန္သည္တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

ျပည္တြင္းစားသံုးသည့္ ဆန္ေခ်ာေစ်း တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၅၂၀၀၀ အထိ စံခ်ိန္တင္ေစ်းျဖစ္ေနၿပီး ယခင္ထက္ တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၆၀၀၀ ၀န္းက်င္ ေစ်းျမင့္တက္

ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္ရွိ ဆန္ပြဲ႐ုံလုပ္ငန္းတစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ျပည္တြင္းစားသံုးသည့္ ဆန္ေခ်ာေစ်း တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၅၂၀၀၀ အထိ စံခ်ိန္တင္ ေစ်းျဖစ္ေနၿပီး ယခင္ထက္ တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၆၀၀၀ ၀န္းက်င္ ေစ်းျမင့္တက္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးကုန္သည္မ်ား အသင္းမွ သိရသည္။

ၾသဂုတ္လအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ဆန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၾသဂုတ္ ၃ ရက္မွ ၂၀ ရက္အတြင္း ဆန္ေခ်ာမ်ဳိးစံုေစ်းတက္ၿပီး အခ်ဳိ႕မွာ တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၄၀၀၀၊ အခ်ဳိ႕မွာ တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၅၀၀၀ ႏွင့္ က်ပ္ ၆၀၀၀ အထိ ေစ်းတက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသဂုတ္၂၀ ရက္က ဖ်ာပံုေပၚဆန္း ၁၀၈ ေပါင္ (တစ္အိတ္) လွ်င္ အနိမ့္ဆံုး က်ပ္ ၄၇၀၀၀ မွ အျမင့္ဆံုး က်ပ္ ၅၀၀၀၀ အထိ လည္းေကာင္း၊ ေဒးဒရဲေပၚဆန္းတစ္အိတ္ လွ်င္ အနိမ့္ဆံုး က်ပ္ ၄၆၀၀၀ မွ အျမင့္ဆံုး က်ပ္ ၅၀၀၀၀ အထိလည္းေကာင္း၊ ေျမာင္းျမ၊ ပုသိမ္ေပၚဆန္း တစ္အိတ္လွ်င္ အနိမ့္ဆံုး က်ပ္ ၄၈၀၀၀ မွ အျမင့္ဆံုး က်ပ္ ၅၂၀၀၀ အထိလည္းေကာင္း၊ ေပၚဆန္းနယ္စံုတစ္ အိတ္လွ်င္ အနိမ့္ဆံုး က်ပ္ ၄၄၀၀၀ မွ အျမင့္ ဆံုး က်ပ္ ၄၆၀၀၀ အထိလည္းေကာင္း ေစ်းျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးကုန္သည္အသင္း၊ ဆန္စပါး ကုန္စည္ဒိုင္ (၀ါးတန္း) မွ သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္က ဖ်ာပံုေပၚဆန္း ၁၀၈ ေပါင္ (တစ္အိတ္) လွ်င္ အနိမ့္ဆံုး က်ပ္ ၄၅၀၀၀ မွ အျမင့္ဆံုး က်ပ္ ၄၇၀၀၀ အထိ လည္းေကာင္း၊ ေဒးဒရဲေပၚဆန္း တစ္အိတ္လွ်င္ အနိမ့္ဆံုး က်ပ္ ၄၅၀၀၀ မွ အျမင့္ဆံုး က်ပ္ ၄၇၀၀၀ အထိလည္းေကာင္း၊ ေျမာင္းျမ၊ ပုသိမ္ေပၚဆန္း တစ္အိတ္လွ်င္ အနိမ့္ဆံုး က်ပ္ ၄၇၀၀၀ မွ အျမင့္ဆံုး က်ပ္ ၅၀၀၀၀ အ ထိလည္းေကာင္း၊ ေပၚဆန္းနယ္စံု တစ္အိတ္ လွ်င္ အနိမ့္ဆံုး က်ပ္ ၄၃၀၀၀ မွ အျမင့္ဆံုး က်ပ္ ၄၅၀၀၀ အထိလည္းေကာင္း အသီးသီး ေစ်းရွိခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္ ဖ်ာပံုေပၚဆန္း ၁၀၈ ေပါင္(တစ္အိတ္)လွ်င္ အနိမ့္ဆံုး က်ပ္ ၄၂၀၀၀ မွ အျမင့္ဆံုး က်ပ္ ၄၄၀၀၀ အထိ လည္းေကာင္း၊ ေဒးဒရဲေပၚဆန္းတစ္အိတ္ လွ်င္ အနိမ့္ဆံုး က်ပ္ ၄၂၀၀၀ မွ အျမင့္ဆံုး က်ပ္ ၄၄၀၀၀ အထိလည္းေကာင္း၊ ေျမာင္း ျမ၊ ပုသိမ္ေပၚဆန္းတစ္အိတ္လွ်င္ အနိမ့္ဆံုး က်ပ္ ၄၃၀၀၀ မွ အျမင့္ဆံုး က်ပ္ ၄၈၀၀၀ အထိလည္းေကာင္း၊ ေပၚဆန္းနယ္စံုတစ္ အိတ္လွ်င္ အနိမ့္ဆံုး က်ပ္ ၄၂၀၀၀ မွ အျမင့္ ဆံုး က်ပ္ ၄၃၀၀၀ အထိလည္းေကာင္း ေစ်းရွိ ခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္လဆန္းပိုင္းက ဖ်ာပံုေပၚဆန္း တစ္အိတ္လွ်င္ အနိမ့္ဆံုး က်ပ္ ၄၁၀၀၀ မွ အ ျမင့္ဆံုး က်ပ္ ၄၃၀၀၀ အထိလည္းေကာင္း၊ ေဒးဒရဲေပၚဆန္းတစ္အိတ္လွ်င္ အနိမ့္ဆံုး  က်ပ္ ၄၁၀၀၀ မွ အျမင့္ဆံုး က်ပ္ ၄၃၀၀၀ အထိလည္းေကာင္း၊ ေျမာင္းျမ၊ ပုသိမ္ေပၚ ဆန္းတစ္အိတ္လွ်င္ အနိမ့္ဆံုး က်ပ္ ၄၂၀၀၀ မွ အျမင့္ဆံုး က်ပ္ ၄၆၀၀၀ အထိလည္း ေကာင္း၊ ေပၚဆန္းနယ္စံုတစ္အိတ္လွ်င္ အနိမ့္ဆံုး က်ပ္ ၄၀၀၀၀ မွ အျမင့္ဆံုး က်ပ္ ၄၂၀၀၀ အထိလည္းေကာင္း ေစ်းရွိခဲ့သည္။

ဘ႑ာႏွစ္ၾကားကာလ ေလးလေက်ာ္ အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္ပသို႔ ဆန္ ႏွင့္ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ ၈၃၀၀၀၀ ေက်ာ္ တင္ပို႔မႈ မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၉၀ ခန္႔အထိ ရရွိထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအ သင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၾသဂုတ္ ၂  ရက္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပသို႔ ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ စုစုေပါင္း ၈၃၃၆၆၃ ဒသမ ၈၂၀          တန္ခ်ိန္တင္ပို႔ထားၿပီး တန္ဖိုးေငြအား ျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၈၈ ဒသမ ၉၈၆ သန္းရရွိထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္ပသို႔ ဆန္ တင္ပို႔ရာတြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းႏွင့္ နယ္ စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း စသည့္ လမ္းေၾကာင္း ႏွစ္ခုလံုးမွ တင္ပို႔ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ တင္ပို႔မႈသည္ ဆန္ႏွင့္ဆန္ကြဲတန္ ခ်ိန္ စုစုေပါင္း ၃၆၃,၈၇၈ ဒသမ ၄၂၀ တင္ပို႔မႈမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၁ ဒသမ ၁၂၁ သန္း ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔အတူ နယ္စပ္ကန္သြယ္ေရး စခန္းမ်ားမွ တင္ပို႔မႈသည္ ဆန္ႏွင့္ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ စုစုေပါင္း ၄၆၉,၇၈၅ ဒသမ ၄၀၀ တင္ပို႔ထားၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆၇ ဒသမ ၈၆၅ သန္းအထိ ရရွိထားျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေစ်းကြက္သစ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕တင္ပို႔ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ပသို႔ ျမန္မာ့ဆန္ တန္ခ်ိန္ ၃ ဒသမ ၆ သန္းနီးပါး တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္အတြင္း စံခ်ိန္တင္ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

 

ေႏြစပါး ကုန္သေလာက္ျဖစ္ေနၿပီး သိုေလွာင္ထားေသာ ဆန္မ်ားသာ က်န္ရွိ၍ ျပည္တြင္းဆန္ေစ်း အနည္းငယ္ ျမင့္တက္ႏိုင္ဟုဆို

၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီလအတြင္းက ဘုရင့္ေနာင္ကုန္ပြဲ႐ံုအတြင္း ဆန္အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေဇယ်ာၿငိမ္း)

ယခုႏွစ္ထြက္ရွိထားသည့္ ေႏြစပါး ကုန္သေလာက္ျဖစ္ေနၿပီး သိုေလွာင္ထားေသာ ဆန္မ်ားသာက်န္ရွိေန၍ ျပည္တြင္းဆန္ေစ်း လက္ရွိ ေစ်းႏႈန္းထက္ အနည္းငယ္ ျမင့္တက္ႏိုင္ေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ ဆန္ကုန္စည္ဒိုင္မွ သိရသည္။

“ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ေႏြစပါးေတြက ကုန္သေလာက္ ျဖစ္သြားတယ္။ လက္ရွိအသစ္ေပၚတဲ့ ေအာက္ဧရာ၀တီတိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္းက ကုန္သေလာက္ ျဖစ္သြားၿပီးေတာ့ ရွိလည္း သိုေလွာင္ထားတဲ့ဟာေတြကို ထုတ္ေရာင္းဖို႔ပဲ က်န္ေတာ့တယ္၊။ အဲဒါက်ေတာ့ သူက ေစ်းနည္းနည္း ေစာင့္ခ်င္ေသးတာေပါ့။ ဆန္က အခုထြက္တဲ့ ဆန္ေတြက ေရႊဘိုဘက္ ေရာင္းသြားၿပီေလ။ ေရႊဘိုေပၚေနၿပီေလ။ ေအာက္ပိုင္း ဧရာ၀တီ၊ ပဲခူးတိုင္းက အခုလက္ရွိေပၚေနတာက ကုန္သေလာက္ျဖစ္သြားတယ္။ ကုန္သေလာက္ျဖစ္သြားေတာ့ ဒီဟာေတြ ကုန္သြားလို႔ ၀ယ္လုိအားက ရွိေနေသးတယ္။ ၀ယ္လုိအား ျပန္ေကာင္းလာၿပီဆိုရင္ ေစ်းတက္ဖို႔ ရိွတာေပါ့။ ေစ်းတက္ၿပီးမွ ၀ယ္လုိ႔ရမွာေလ” ဟု ဘုရင့္ေနာင္ ဆန္ကုန္စည္ဒိုင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ ျပည္တြင္းဆန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ၂၅ မွတ္ ဆန္အမ်ိဳးအစား တစ္အိတ္ က်ပ္ ၁၉၀၀၀ ႏွင့္ ၂၀၀၀၀ အၾကား၊  ၁၅ မွတ္ဆန္ တစ္အိတ္ကို က်ပ္ ၂၁၅၀၀ ႏွင့္ ၅ မွတ္ဆန္ရွယ္ တစ္အိတ္ကို က်ပ္၂၂၅၀၀ ၀န္းက်င္အထိ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိဆန္ေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေနျခင္းသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ဘဏ္အေကာင့္မ်ား ပိတ္သိမ္းထားျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့ဆန္ကို နယ္စပ္မွ တ႐ုတ္ဆန္ကုန္သည္မ်ားက ၀ယ္ယူမႈ ရပ္တန္႔ထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အခုက တ႐ုတ္လည္း မ၀ယ္ဘူး။ တ႐ုတ္မ၀ယ္လို႔ ေစ်းက ဒီအေျခအေနျဖစ္တာ။ တ႐ုတ္၀ယ္ရင္ တအားျမင့္သြားမယ္” ဟု ဦးသန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္ ၂၅ မွတ္ဆန္ ဇီယာတစ္အိတ္ က်ပ္ ၁၈၅၀၀ ၀န္း က်င္၊ ၂၅ မွတ္ဆန္ ဧည့္မထ တစ္အိတ္ က်ပ္ ၁၈၅၀၀ ၀န္းက်င္၊ ငစိန္ ဆန္တစ္အိတ္ က်ပ္ ၁၈၇၀၀ ရွိခဲ့ၿပီး ဇန္န၀ါရီ ၆ ရက္က ၂၅ မွတ္ဆန္ဇီ ယာ တစ္အိတ္ က်ပ္ ၁၈၆၀၀ ႏွင့္ က်ပ္ ၁၈၇၀၀ ၾကား၊၂၅ မွတ္ဆန္ ဧည့္မထ တစ္အိတ္ က်ပ္ ၁၈၀၀၀ ႏွင့္  က်ပ္ ၁၈၇၀၀၊ ငစိန္ဆန္ တစ္အိတ္ က်ပ္ ၁၈၇၀၀ ေစ်းအသီးသီး ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပသို႔ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဆန္တင္ပို႔ေနျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ တင္ပို႔မႈမ်ားအနက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္မွ အမ်ားဆံုး၀ယ္ယူသည့္ ဆန္အမ်ိဳးအစားမ်ားသည္ ျပည္တြင္း၌ အဓိက စားသံုးေနေသာ ဆန္အမ်ဳိးအစားကို ၀ယ္ယူေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ ဆန္ကုန္စည္ဒိုင္မွ သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္၌ တ႐ုတ္ဘက္မွ နယ္စပ္အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ေနသူမ်ား ေငြေပးေငြယူ ျပဳလုပ္ရာ၌ ျပႆနာအခ်ဳိ႕ ျဖစ္ေပၚေနသျဖင့္ ဇြန္ ၁၂  ရက္မွစ၍ ေငြေပးေငြယူေငြလႊဲလုပ္ငန္းမ်ား ေခတၱ ရပ္နားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားသို႔ ေငြလႊဲလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားက  အသိေပးထားေၾကာင္း၊ ဘဏ္အေကာင့္ ပိတ္သိမ္းမႈမ်ား ျပန္လည္ခြင့္ျပဳၿပီး ဆန္အေရာင္းအ၀ယ္ ပံုမွန္ျဖစ္လာပါလည္း ျပည္တြင္းဆန္ေစ်းႏႈန္း ျပန္လည္ ျမင့္တက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။    

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ မတ္လတတိယပတ္အထိ ႏုိင္ငံေပါင္း ၅၇ ႏုိင္ငံသို႔ ဆန္ႏွင့္ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ ၃ ဒသမ ၅ သန္းေက်ာ္တင္ပို႔ၿပီး ယင္း၏ ထက္၀က္နီးပါးခန္႔ကို ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈမွ တင္ပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္

ဘုရင့္ေနာင္ရွိ ဆန္ပြဲ႐ံုတစ္ခုအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေဇယ်ာၿငိမ္း)

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ မတ္လ တတိယပတ္အထိ ႏုိင္ငံေပါင္း ၅၇ ႏုိင္ငံသို႔ ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ ၃ ဒသမ ၅ သန္းတင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၁၁ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ရရွိထားၿပီး တင္ပို႔မႈ၏ ထက္၀က္နီးပါးခန္႔ကို ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈမွ တင္ပို႔ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္၂၃ ရက္အထိ ႏုိင္ငံေပါင္း ၅၇ ႏုိင္ငံသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္၂၈၈၉၃၁၇ ဒသမ ၄၂၂ တန္ တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ ၉၅၃ ဒသမ ၇၀၄ သန္းကို လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေပါင္း ၃၃ ႏုိင္ငံသို႔ ဆန္ ကြဲတန္ခ်ိန္ ၆၂၀၆၉၆ ဒသမ ၂၄၅ တန္တင္ပို႔ မႈမွ ေဒၚလာ ၁၆၀ ဒသမ ၀၉၇ သန္းကိုလည္းေကာင္း၊ ဆန္ႏွင့္ဆန္ကြဲ တန္ခ်ိန္ ၃၅၁၀၀၁၃ ဒသမ ၆၉၇ တန္တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ ၁၁၁၃ ဒသမ ၈၀၁ သန္းရရွိထားသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ ဆန္တင္ပို႔မႈအေနျဖင့္   တန္ ၁၈၁၁၇၄၇ ဒသမ ၆၂၇ တန္တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ ၆၀၇ ဒသမ ၂၀၃ သန္းကိုလည္းေကာင္း၊ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈမွ  ၁၆၉၈၂၆၆ ဒသမ ၀၇၀ တန္တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚ လာ ၅၀၆ သန္းေက်ာ္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈ တြင္ ယခင္ႏွစ္မ်ားက နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈမွ ဆန္တင္ပို႔မႈမွာ စုစုေပါင္းတင္ပို႔မႈ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ေက်ာ္အထိ မ်ားျပားခဲ့ၿပီး ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈမွာရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ခန္႔ သာ တင္ပို႔ႏုိင္ခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္အတြင္းတြင္မူ ျပည္ပေစ်းကြက္သစ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ရရွိမႈတို႔ေၾကာင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈမွ ဆန္တင္ပို႔မႈမွာ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ျမင့္တက္လာၿပီး စုစုေပါင္းဆန္တင္ပို႔မႈ၏ ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိလာခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ဆန္စပါးက႑အတြက္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည့္ ရည္မွန္းခ်က္အရ လာမည့္သံုးႏွစ္အတြင္း ဆန္တန္ခ်ိန္ ေလးသန္းအထိ ျပည္ပသို႔ တိုးျမႇင့္တင္ပို႔ႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းထားၿပီး ၀င္ေငြ ေဒၚလာ ၁ဒသမ၅ ဘီလ်ံ အထိရရွိႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

ျပည္ပသို႔ ဆန္ပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္မ်ားကို ပိုမိုရွာေဖြခဲ့ၿပီး လက္ရွိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၆၂ ႏိုင္ငံအထိ တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္မ်ားထက္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၂ ႏိုင္ငံကို တိုးခ်ဲ႕ကာတင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ယင္းကဲ့သိုု႔ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္မ်ားကို ပိုမိုရွာေဖြထားႏိုင္သည့္အတြက္ လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္မ်ားတြင္ ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔ႏိုင္မည္ ့အေျခအေနေကာင္းမ်ားရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာၾကားထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဆန္တင္ပို႔မႈတြင္ လြတ္လပ္ေရးေခတ္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးေႏွာင္းပိုင္းကာလမ်ားအတြင္း ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ အမ်ား ဆံုးတင္ပို႔ထားသည့္  ၁၉၅၆၊ ၁၉၅၉ ႏွင့္ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္သန္းသာ တင္ပို႔ခဲ့ျခင္းရွိေၾကာင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။