ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆိပ္ကမ္းကုန္က်စရိတ္သည္ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ထက္၀က္ေက်ာ္မ်ားသျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ဆန္ကုန္သည္မ်ား အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားမွ ဆန္၀ယ္၍ မရမွသာ ျမန္မာ့ဆန္ကို ၀ယ္ယူျခင္းအျပင္ ဆန္တစ္တန္ ေဒၚလာ ၃၀ ခန္႔ ေစ်းေလ်ာ့ရရွိမွသာ ၀ယ္ယူဟုဆို

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏိုင္)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆိပ္ကမ္းကုန္က်စရိတ္မွာ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ထက္၀က္ေက်ာ္ ျမင့္မားေနေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ဆန္ပမာဏမ်ားမ်ား ၀ယ္ယူသူမ်ားသည္ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ဆန္၀ယ္ယူ၍ မရမွသာလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွဆန္ကို ၀ယ္ယူျခင္းအျပင္ ဆန္တစ္တန္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀ ခန္႔အထိ ေစ်းႏႈန္းေလ်ာ့၍ ရရွိမွသာ ၀ယ္ယူေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း မတ္ ၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္  ျမန္မာ့ဆန္စပါးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ ေဆြးေႏြးပြဲ ၂၀၁၈ အခမ္းအနားမွ သိရသည္။

တန္ခ်ိန္ႏွစ္ေသာင္း၀င္ သေဘၤာႀကီးမ်ား ဆိပ္ကမ္းသို႔ ဆိုက္ကပ္ရပ္နားရသည့္ ကုန္က်စရိတ္မွာ ျပည္ပသို႔ ဆန္အဓိက တင္ပို႔ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေဒၚလာ ၆၅၀၀၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ ေဒၚလာ ၆၀၀၀၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ေဒၚလာ ၇၅၀၀ ႏွင့္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံတြင္ ေဒၚလာ ၁၁၀၀၀ အသီးသီး ကုန္က်ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ တင္ျပသည့္ စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံတကာဆိပ္ကမ္းျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆိပ္ကမ္းသို႔ တန္ခ်ိန္ႏွစ္ေသာင္း၀င္ သေဘၤာမ်ား ဆိုက္ကပ္ရပ္နားရသည့္ ကုန္က်စရိတ္သည္ ေဒၚလာ ၁၄၅၀၀ အထိ ကုန္က်သည့္အတြက္ ယင္းပမာဏသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမ်ားထက္ ထက္၀က္ေက်ာ္ ပိုမ်ားေနသည့္ ကုန္က်စရိတ္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ဆန္ပမာဏမ်ားမ်ား ၀ယ္ယူသူမ်ားသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၀ယ္၍ မရမွသာလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၀ယ္ယူရန္ ေနာက္ဆံုးမွ စဥ္းစားေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ အိႏၵိယႏွင့္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ၀ယ္ယူရန္ အဆင္မေျပမွသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၀ယ္ယူရန္ စဥ္းစားျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေစ်းေလွ်ာ့၀ယ္ယူျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာ့ဆန္သည္ အမ်ဳိးအစားတူ၊ အရည္အေသြးတူ ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆိုပါ ႏိုင္ငံမ်ား၏ Quoted Price ထက္ အျမဲဆိုသလို တစ္တန္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀ မွ ၃၀ ခန္႔ ေလ်ာ့နည္းေလ့ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

လက္ရွိရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းတြင္ ရန္ကုန္တြင္း ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ သီလ၀ါ ဆိပ္ကမ္းေနရာ ႏွစ္ခုခြဲထားၿပီး ယင္းေနရာ ႏွစ္ခုေပါင္း ဧရိယာကုိ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေနရာ ႏွစ္ခုေပါင္း ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း၌ စုစုေပါင္း သေဘၤာအစင္း အေရအတြက္ ၃၆ စင္းတစ္ၿပိဳင္နက္ ဆိုက္ကပ္ရပ္နားႏိုင္ၿပီး ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈ၏ ရာခုိင္ႏႈန္း ၉၀ ေက်ာ္အထိ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ျမန္မာ့ဆန္စပါး က႑အတြက္ ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ မွ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ (သံုးႏွစ္) ကာလတိုအတြင္း ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအနက္ ကာလတိုစီမံခ်က္၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအရ လာမည့္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ တြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ေလးသန္း တင္ပို႔ေရးႏွင့္ ဆန္တင္ပို႔မႈမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံအထိ ၀င္ေငြရရွိေစရန္ ရည္မွန္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

 

ေႏြစပါး ေစ်းေကာင္းေနျခင္းေၾကာင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွတင္ပို႔မည့္ တန္းနိမ့္ဆန္ ရရွိရန္ခက္ခဲေနၿပီး ျပည္တြင္းစားသံုးသည့္ ရွယ္ဆန္မ်ား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ပိုမိုထြက္သြားႏိုင္သည့္အတြက္ ျပည္တြင္းဆန္ေစ်းႏႈန္း ထပ္မံျမင့္တက္ႏိုင္ဟုဆို

ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္ကို ဇန္န၀ါရီလဆန္းပိုင္းက ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေဇယ်ာၿငိမ္း)

ယခုမတ္လအတြင္းေပၚမည့္ ေႏြစပါးမ်ား ေစ်းေကာင္းေနျခင္းေၾကာင့္ ပင္လယ္ ေရေၾကာင္းမွတင္ပို႔ေနေသာ တန္းနိမ့္ဆန္ရရွိရန္ အခက္အခဲရွိေနၿပီး ျပည္တြင္း၌စားသံုးေနသည့္ ရွယ္ဆန္မ်ား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ပိုမိုထြက္သြားႏိုင္ၿပီး ျပည္တြင္းဆန္ေစ်းႏႈန္း ထပ္မံျမင့္တက္ႏုိင္ေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ဆန္ကုန္စည္ဒိုင္မွ သိရသည္။

“အခု ဆန္ရဲ႕၀ယ္လိုအားက တ႐ုတ္ျပည္က ၀ယ္လိုအားရွိတယ္။ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကလည္း ၂၅ မွတ္ကလည္း ၀ယ္ဖို႔ရွိတယ္။ အခုထြက္လာတဲ့ ေႏြစပါးက ေျခာက္သိန္း ေစ်းနဲ႔စေနေတာ့ ၂၅ မွတ္တန္းနိမ့္အဆင့္ကို ရမယ့္ အေနအထားကိုမရွိဘဲနဲ႔ ရွယ္ေတြႀကီးပဲ တ႐ုတ္ျပည္နယ္စပ္ကို ထြက္သြားလိမ့္မယ္။ ဒီဘက္ ၂၅ မွတ္သမားက ျပႆနာတက္မယ္။ ဆန္ေစ်းကေတာ့ က်စရာေတာ့မရွိဘူး”  ဟု ဘုရင့္ေနာင္ဆန္ကုန္စည္ဒိုင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္တစ္ပတ္အတြင္း ျပည္တြင္းဆန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး စားသံုးသူမ်ား မလိုက္ႏိုင္သည္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ျပန္လည္ေအးကာ ေစ်းႏႈန္းျပန္လည္ၿငိမ္သက္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းျပန္လည္က်ဆင္းမႈမရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

“ပံုမွန္ေစ်းေတာ့ ေမွးေရာင္းေနတယ္။ သေဘာကေတာ့ နည္းနည္းေအးတယ္လို႔ ေခၚတာေပါ့။ ေစ်းက်တာေတာ့ မဟုတ္ဘူး”  ဟု ဦးသန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ၀ယ္လိုအားမွာ ပိုမိုျမင့္တက္ေနၿပီး ျမန္မာ -တ႐ုတ္ နယ္စပ္မွ ကုန္သည္အခ်ဳိ႕က ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီးအထိဆင္းကာ ယင္းေဒသမွ ထြက္ရွိမည့္ဆန္မ်ားကို ေပါက္ေစ်းထက္ပိုေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ႀကိဳတင္ေငြေပးေခ်ကာ ၀ယ္ယူ လ်က္ရွိေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ဆန္ကုန္စည္ဒိုင္မွ သိရသည္။

“အခု ဧရာ၀တီတိုင္းကထြက္မယ့္ ဆန္ကို သူတို႔က ထပ္၀ယ္ဖို႔ရွိတယ္။ ထပ္၀ယ္ဖို႔ ရွိတဲ့ဟာက ရွမ္းမေတြက တိုက္႐ိုက္ဆင္း၀ယ္လာတယ္။ သူတို႔ကလည္း သၾကားေတြေရာင္းထားေတာ့ ေငြေတြပိုေနတယ္။ လာ၀ယ္ေတာ့ ဘုရင့္ေနာင္ေပါက္ေစ်းထက္ ပို၀ယ္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဆန္ကို ေငြႀကိဳေပးၿပီးေတာ့ ၀ယ္တယ္။ ဘုရင့္ေနာင္ကေန အျမဲတမ္း နယ္စပ္ကိုတင္ပို႔ေနတဲ့လူေတြလည္း မလုပ္ႏိုင္တဲ့ ေစ်းနဲ႔ သူတို႔က၀ယ္တယ္။ သူတို႔မွာ အားသာခ်က္ရွိတာက သူတို႔ ဘုရင့္ေနာင္ကလူေတြ ဟိုမွာေရာင္းရင္ တစ္အိတ္ကို ၇၀၀၊ ၈၀၀ ေလာက္ ပြဲခရတယ္။ အဲဒီပြဲခကို ဒီကနယ္စက္ပိုင္ေတြဆီမွာေပါင္းၿပီးေတာ့ ၀ယ္လုိက္တဲ့ အခါက်ေတာ့ ဘုရင့္ေနာင္မွာ အျမဲတမ္း၀ယ္တဲ့သူက မ၀ယ္ႏိုင္ေတာ့ဘူးေလ”  ဟု ဘုရင္ေနာင္ ဆန္ကုန္စည္ဒိုင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔ရာတြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းႏွင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ႏွစ္ခုစလံုးမွေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ တင္ပို႔မႈပမာဏ စုစုေပါင္း ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ အာဖရိကေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ တင္ပို႔ရာတြင္ တန္းျမင့္ဆန္မ်ားကို ဥေရာပေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔လ်က္ရွိၿပီး တန္းနိမ့္ ၂၅ မွတ္ဆန္မ်ား ကို အာဖရိကေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔ေနျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ ကုန္ သြယ္ေရးစခန္းမွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ၀ယ္ ယူေနသည့္ဆန္မ်ားသည္ ျပည္တြင္း၌ စားသံုးေနသည့္ ဆန္အမ်ဳိးအစားမ်ားကို အမ်ားဆံုး ၀ယ္ယူေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ဆန္ ကုန္စည္ဒိုင္မွ သိရသည္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္မွ ကုန္သည္အခ်ဳိ႕ ဧရာ၀တီတိုင္းအထိဆင္းၿပီး ေဒသထြက္ဆန္မ်ားကို ေပါက္ေစ်းထက္ပိုေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ႀကိဳတင္ေငြေပးေခ်ကာ ၀ယ္ယူေနဟုဆို

ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္မွ ကုန္သည္အခ်ဳိ႕က ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအထိ ဆင္းကာ ယင္းေဒသမွ ထြက္ရွိမည့္ ဆန္မ်ားကို ေပါက္ေစ်းထက္ပိုေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ႀကိဳတင္ေငြေပးေခ်ကာ ၀ယ္ယူလ်က္ရွိေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ဆန္ကုန္စည္ဒိုင္မွ သိရသည္။

“အခုဧရာ၀တီတိုင္းက ထြက္မယ့္ဆန္ကို သူတို႔က ဆင္း၀ယ္ဖို႔ရွိတယ္။ ဆင္း၀ယ္ဖို႔ရွိတဲ့ဟာက ရွမ္းမေတြက တိုက္႐ိုက္ဆင္း၀ယ္လာတယ္။ သူတို႔ကလည္း သၾကားေတြ ေရာင္းထားေတာ့ ေငြေတြပိုေနတယ္။ လာ၀ယ္ေတာ့ ဘုရင့္ေနာင္ေပါက္ေစ်းထက္ ပို၀ယ္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဆန္ကိုေငြကိုႀကိဳေပးၿပီးေတာ့ ၀ယ္တယ္။ ဘုရင့္ေနာင္ကေန အၿမဲတမ္းနယ္စပ္ကို တင္ပို႔ေနတဲ့လူေတြလည္း မလုပ္ႏိုင္တဲ့ ေစ်းနဲ႔သူတို႔က ၀ယ္တယ္။ သူတို႔မွာ အားသာခ်က္ရွိတာက သူတို႔ဘုရင့္ေနာင္ကလူေတြ ဟိုမွာေရာင္းရင္ တစ္အိတ္ကို ၇၀၀ ေလာက္ ၈၀၀ ေလာက္ပြဲခရတယ္။ အဲဒီပြဲခကို ဒီကနယ္စက္ပိုင္ေတြဆီမွာ ေပါင္းၿပီးေတာ့ ၀ယ္လုိက္တဲ့အခါက်ေတာ့ ဘုရင့္ေနာင္မွာ အျမဲတမ္း၀ယ္တဲ့သူက မ၀ယ္ႏိုင္ေတာ့ဘူးေလ” ဟု ဘုရင့္ေနာင္ ဆန္ကုန္စည္ဒိုင္အတြင္း ေရးမွဴးဦးသန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ့ဆန္ကို နယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အဓိက၀ယ္ယူလ်က္ရွိၿပီး တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူးကာလအတြင္းက ၀ယ္လိုအားျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ ၀ယ္ယူရာတြင္ ပဲခူးတုိင္းအေရွ႕ႏွင့္ အေနာက္ျခမ္းအထိ တိုက္႐ိုက္ဆင္း၀ယ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးက တ႐ုတ္ျပည္က ႏွစ္ကူးရက္ေတြမွာေတာ့ ၀ယ္တယ္။ ၀ယ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ပစၥည္း၀ယ္လိုအား ပဲခူးတိုင္းအေရွ႕တို႔ အေနာက္တို႔ အဲဒီလိုေတြမွာ မေနာသုခေတြ အဲဒီလိုဟာေတြကို တ႐ုတ္ျပည္က ရိကၡာျပန္ၿပီးေတာ့စုတယ္။ အဲဒါေတြ အကုန္လံုး၀ယ္သြားတယ္” ဟု ဦးသန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

ယခင္က ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲတင္ပို႔မႈ စုစုေပါင္းပမာဏ၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ အဓိကတင္ပို႔ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပေစ်းမ်ားကို ပိုမိုရွာေဖြႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲတင္ပို႔မႈမ်ား ျမင့္တက္လာေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔ရာတြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းႏွင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ႏွစ္ခုလံုးမွေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ တင္ပို႔မႈ ပမာဏစုစုေပါင္း ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ အာဖရိကေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ တင္ပို႔ရာတြင္ တန္းျမင့္ဆန္မ်ားကို ဥေရာပေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔လ်က္ရွိၿပီး တန္းနိမ့္ ၂၅ မွတ္ဆန္မ်ားကို အာဖရိကေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ၀ယ္ယူေနသည့္ ဆန္မ်ားသည္ ျပည္တြင္း၌ စားသံုးေနသည့္ ဆန္အမ်ိဳးအစားမ်ားကို အမ်ားဆံုး ၀ယ္ယူေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ဆန္ကုန္စည္ဒိုင္မွ သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာနုိင္ငံမွ ျပည္ပႏိုင္ငံေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္သုိ႔ ဆန္တင္ပို႔ေနၿပီး လက္ရိွဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ သုံးသန္းျပည့္ေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး စံခ်ိန္တင္ပို႔ကုန္အျဖစ္ ေရာက္ရိွေန

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္ရွိ ဆန္ပြဲ႐ုံတစ္ခုျမင္ကြင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္အတြင္းတြင္ ယခုဘ႑ေရးႏွစ္ ဆန္တင္ပို႔မႈမွာ စံခ်ိန္တင္ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးစိုင္းေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ယခု လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ႏုိင္ငံေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ တင္ပို႔ေနခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ယခင္ႏွစ္မ်ားတြင္ ျပည္ပဆန္တင္ပို႔သည္ တန္ ၁ ဒသမ ၈ သန္း အျမင့္ဆုံး တင္ပို႔ထားၿပီး ယခုဘ႑ာေရးႏွစ္၌ ဆန္တန္ခ်ိန္ သုံးသန္းျပည့္ေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး စံခ်ိန္တင္ပို႔ကုန္အျဖစ္ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားမွ ဆန္ေစ်းကြက္သည္ အျမင့္ဆုံးေရာက္ေနၿပီး ၂၀၁၈ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆန္စပါးထြက္ရွိမႈ တန္ခ်ိန္ထက္ အေရာင္းအ၀ယ္ ပိုျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ဦးစိုင္းေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

“၂၀၁၈ ဆန္စပါးက႑နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာရရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္ကုန္သည္ႀကီးေတြ တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္ လုပ္တဲ့သူေတြ ေတာင္သူေတြေရာ အဆင္ေျပတဲ့ႏွစ္လို႔ ေျပာရမွာပဲ။ အရင္ႏွစ္ေတြထက္ ဆန္စပါးက ၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္ခါနီးနဲ႔ ၂၀၁၈ မွာ ျပည္ပတင္ပို႔တာ မ်ားတယ္။ ဆန္စပါးေစ်းကြက္အေနနဲ႔ ေျပာရရင္ ၂၀၁၈ မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံရဲ႕ ဆန္ထြက္တဲ့ တန္ခ်ိန္ထက္ အေရာင္းအ၀ယ္ ပိုေကာင္းႏိုင္တယ္လို႔ေျပာလို႔ရတယ္၊ အိမ္နီးခ်င္း ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္တို႔မွာလည္း ဆန္ေစ်းက ဒီႏွစ္မွာ ပိုျမင့္လာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံရဲ႕ အေနအထားအေနနဲ႔လည္း ဒီႏွစ္ ဆန္တစ္အိတ္ကို ၄၀၀၀ အထိ ပိုရၾကတယ္။ အက်ဥ္းခ်ဳံးေျပာရရင္ ၂၀၁၆-၁၇ မိုးစပါးရာသီနဲ႔ ၂၀၁၇-၁၈ မိုးစပါးရာသီ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ ဆန္တစ္အိတ္ က်ပ္ ၄၀၀၀ ေလာက္ပိုတယ္။ စပါးတင္း ၁၀၀ ဆိုရင္ ခန္႔မွန္း ၁၅၀၀၀၀ ပိုရၾကတယ္။ ေတာင္သူေတြအေနနဲ႔လည္း ၂၀၁၇-၁၈ မွာ စပါးေစ်းေကာင္းတဲ့အတြက္ အဆင္ေျပၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။ ဆန္တင္ပုိ႔မႈကလည္း စာခ်ဳပ္ေတြလည္းရွိ၊ တ႐ုတ္ဘက္ကလည္း အျမဲ၀ယ္ေနတဲ့အတြက္ ဆန္ေစ်းက ၂၀၁၈ မွာ က်ႏုိင္မယ္လို႔ မျမင္ပါဘူး။ ဒီႏွစ္မွာ ၂၀၁၇-၁၈ မိုးစပါးရာသီ ထြက္လာၿပီး ေႏြစပါးကလည္း ထြက္လာမွာ နည္းနည္း၊ လိုအပ္ခ်က္က မ်ားမ်ား ျဖစ္ေနမယ္။ ၂၀၁၈ ထြက္လာမည့္ ေႏြစပါးလည္း ေစ်းကာင္းရမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ ဦးစိုင္းေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ဒုတိယပတ္အတြင္းထိ ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈသည္ ဆန္တန္ခ်ိန္ သုံးသန္း စံခ်ိန္တင္ တင္ပို႔ထားေၾကာင္း၊ ယခင္က စံခ်ိန္တင္ တင္ပို႔မႈသည္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၈ သန္းအထိ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ဆန္တန္ခ်ိန္ တန္ႏွစ္သန္းအထိ ျပည့္မီမႈ မေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွ ဆန္တင္ပို႔မႈအားေကာင္းလာၿပီး ဇန္န၀ါရီလသံုးပတ္အတြင္း ဆန္အပါအ၀င္ ပို႔ကုန္ ေဒၚလာတစ္သန္းခြဲဖိုးခန္႔ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့

ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးျဖင့္ ဆန္မ်ားကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ တင္ပို႔ရန္ စက္ေလွေပၚတင္ေဆာင္ေနစဥ္

ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွ ဆန္တင္ပို႔မႈအားေကာင္းလာေနၿပီး ဇန္န၀ါရီလ သံုးပတ္အတြင္း ဆန္အပါအ၀င္ ပို႔ကုန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္သန္းခြဲဖိုးခန္႔ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုးမွ သိရသည္။

ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ပို႔ကုန္ပမာဏ တိုးျမႇင့္တင္ပို႔လာႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္မွ ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္အထိ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးမွ ပို႔ကုန္တန္ဖိုး ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅၅၀ သန္းခန္႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒီဇင္ဘာလတစ္လလံုး ပို႔ကုန္တန္ဖိုးထက္ ပိုမို ကုန္သြယ္လာႏိုင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးျဖင့္ ပို႔ကုန္သီးသန္႔ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃၂၁ သန္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏို၀င္ဘာလထဲတြင္ ပို႔ကုန္ပမာဏ စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄၇၉ သန္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေမာင္ ေတာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ သိရသည္။ လက္ရွိတြင္ ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ဆန္၊ ငါး ေျခာက္၊ ခ်င္းတို႔ကို တင္ပို႔လ်က္ရွိေၾကာင္း ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ဆန္၀ယ္လိုအား ေကာင္းေနသျဖင့္ ဆန္ကို တစ္ေန႔လွ်င္ စက္ေလွငါးစင္းခန္႔အထိ တင္ပို႔ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္မႈတြင္ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွ ပို႔ကုန္တစ္ခုတည္းကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သြင္းကုန္လံုး၀မရွိေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ားဆံုး ပို႔ကုန္မ်ားတြင္ ဆန္၊ ငါးေျခာက္ႏွင့္ အျခားကုန္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကုန္ သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုးမွ သိရသည္။

အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ရပ္နားခဲ့သည့္ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္မွစ၍ ျပန္လည္ ကုန္သြယ္မႈျပဳေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္အထိ ပို႔ ကုန္ ေဒၚလာသံုးသိန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ခဲ့သည္။

လက္ရိွဘ႑ာႏွစ္ ၁၀ လေက်ာ္အတြင္း ဆန္တန္ခ်ိန္ ၂ ဒသမ ၈ သန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ တန္ဖိုးေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ေက်ာ္ ပိုမိုရရွိထား

ယခုဘ႑ာႏွစ္ ၁၀ လေက်ာ္အတြင္း ဆန္တန္ခ်ိန္ ၂ ဒသမ ၈ သန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ ထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၇ သန္း တန္ဖိုးေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ေက်ာ္ ပိုမိုရရွိထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“ဆန္က တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၆၈၉ သန္း ပိုပို႔ထားတယ္။ တန္ဖိုးေငြက ေဒၚလာ ၈၇၆ သန္းေက်ာ္ရထားတယ္။ ဒီႏွစ္မွာဆို ေဒၚလာ ၅၀၄ သန္း ပိုၿပီးရထားတယ္” ဟု စီးပြားေရး ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေထာက္အတြင္း၀န္ ဦးခင္ေမာင္လြင္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္အထိ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၂ ဒသမ ၈၁၉ သန္း တင္ပို႔ထားၿပီး တန္ဖိုး ေဒၚလာ ၈၇၆ သန္း ေက်ာ္ရ ရွိထားေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာ ႏွစ္ ကာလတူအခ်ိန္တြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၁၃၀ သန္းသာ တင္ပို႔ထားၿပီး တန္ဖိုး ေဒၚလာ  ၃၇၂  သန္းေက်ာ္သာ ရရွိထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာနမွ သိရသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ဆန္တင္ပို႔ေနသည့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ ပါကစၥတန္ စသည့္ႏိုင္ငံမ်ား၌ ဆန္အေဟာင္း လက္က်န္နည္းေနသည့္အတြက္ ဆန္လုိအပ္ခ်က္ရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆန္ကို ပိုမို၀ယ္ယူလာေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီေခတ္ ၁၉၂၀ မွ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ကာမ်ားအတြင္း ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ သံုးသန္းအထိ အမ်ားဆံုး တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရးေခတ္ ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးေႏွာင္းပိုင္းမ်ားကာလမ်ား အတြင္း ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ အမ်ားဆံုး တင္ပို႔မႈအျဖစ္ ၁၉၅၆၊ ၁၉၅၇၊ ၁၉၅၉ ႏွင့္ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္သန္း တင္ပို႔ခဲ့ျခင္းသာရွိခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပ သို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သန္း တင္ပို႔ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ထား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ လက္ရွိ ကာလတြင္ အဆိုပါလ်ာထားခ်က္ ေက်ာ္လြန္ တင္ပို႔ထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ဆန္စပါးေစ်းကြက္ ပံုမွန္လည္ပတ္ေရးႏွင့္ ေရရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္ပကုန္သည္ (International Buyer) မ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးသကဲ့သို႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံအစိုးရအခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ညႇိ ႏႈိင္းေရာင္းခ်သည့္ G to G အစီအစဥ္ကိုပါ ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ကိုးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္အမ်ားဆံုးအေနျဖင့္ ၁ ဒသမ ၈ သန္းေက်ာ္သာ အမ်ားဆံုး တင္ပို႔ထားျခင္းျဖစ္သည္။

လာမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ သံုးသန္းအထိ တင္ပို႔ႏိုင္ရန္အတြက္ကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္က စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

ဥေရာပသမဂၢႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံက သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းမီဆန္မ်ား၊ ေပၚဆန္းေမႊးႏွင့္ ေပါင္းဆန္အျပင္ ဆန္ပိုမို တင္ပို႔ ႏုိင္ေရး အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ European Commission EU  ေကာ္မရွင္တို႔  ေဆြးေႏြးလ်က္ ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဥေရာပသမဂၢႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ဆန္ႏွင့္ဆန္ကြဲပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ေပၚဆန္းေမႊးႏွင့္ ေပါင္းဆန္အျပင္ ဆန္ပိုမိုတင္ပို႔ႏုိင္ေရး အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ျမန္မာႏွင့္ အီးယူေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိ

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ European Commission EU ေကာ္မရွင္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ေဆြးေႏြးေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု- MRF)

ဥေရာပသမဂၢႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံက သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းမီဆန္မ်ား၊ ေပၚဆန္းေမႊးႏွင့္ ေပါင္းဆန္အျပင္ ဆန္ပိုမိုတင္ပို႔ ႏုိင္ေရးအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ European Commission EU  ေကာ္မရွင္တို႔  ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

European Commission ၏ DG Trade မွ Mr.Nikoloas ZAIMIS ဦးေဆာင္ေသာ EU ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ငါးဦးတို႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္သို႔ ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္က လာေရာက္ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးအာယု၊ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးရာဇာမ်ဳိး၊ ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္ ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေရးေကာ္ မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားက လက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ ဆန္စပါးလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ EU ႏုိင္ငံမ်ားမွ EBA ကဲ့သို႔ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိနိုင္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ နည္းပညာမ်ား၊ စက္ကရိယာမ်ား ကူညီပံ့ပိုးနိုင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲအား EU ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ပိုမိုတင္ပို႔ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ အရည္အေသြးေကာင္းဆန္မ်ား၊ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းမီဆန္မ်ား ပိုမိုတင္ပို႔ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္အစီအစဥ္မ်ား၊ ေပၚဆန္းေမႊးဆန္မ်ား၊ ေပါင္းဆန္မ်ားကို ဥေရာပသမဂၢႏုိင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္အစီအစဥ္မ်ား၊ ဆန္ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ EU ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ အကူအညီေပးႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ဇန္န၀ါရီပထမပတ္အထိ ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၂ ဒသမ ၆ သန္း ေက်ာ္အထိတင္ပို႔ထားၿပီး ယခုႏွစ္အတြင္း ျပည္ပသို႔ စံခ်ိန္တင္ဆန္တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ၀င္ေငြေဒၚလာ သန္း ၄၈၀ ေက်ာ္ ပိုမိုရရွိထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈတြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမွ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ တန္ခ်ိန္ခုနစ္သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈမွ တန္ခ်ိန္ကိုးသိန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ လက္ေထာက္အတြင္း၀န္ ဦးခင္ေမာင္လြင္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီေခတ္ ၁၉၂၀ မွ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ကာမ်ားအတြင္း ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ သံုးသန္းအထိ အမ်ားဆံုး တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရးေခတ္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးေႏွာင္းပိုင္းကာလမ်ားအ တြင္း ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ အမ်ားဆံုးတင္ပို႔မႈျဖစ္ ၁၉၅၆၊ ၁၉၅၇၊ ၁၉၅၉ ႏွင့္ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္သန္းသာ တင္ပို႔ခဲ့ျခင္းသာရွိခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ႏွစ္သန္းတင္ပို႔ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ ထားေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ လက္ရွိကာလတြင္ အဆိုပါလ်ာထားခ်က္ ေက်ာ္လြန္တင္ပို႔ထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆန္ေစ်းကြက္အတြင္း ေငြက်ပ္ငါးဘီလ်ံေက်ာ္ အ႐ႈပ္အရွင္းျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ A.S.O ကုမၸဏီ၏ ေငြေၾကးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ေကာ္မတီသံုးရပ္ ဖြဲ႕စည္းတာ၀န္ေပးအပ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္

ဆန္ေစ်းကြက္အတြင္း ေငြက်ပ္ငါးဘီလ်ံေက်ာ္အထိ အ႐ႈပ္အရွင္းျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ A.S.O ကုမၸဏီ၏ ေငြေၾကးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္  ေကာ္မတီသံုးရပ္ ဖြဲ႕စည္းတာ၀န္ေပးအပ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးကုန္သည္မ်ားအသင္းက သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

အဆိုပါေကာ္မတီမ်ားမွာ A.S.O ကုမၸဏီအား အမႈဖြင့္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးေကာ္မတီ၊ A.S.O ကုမၸဏီ၏က်န္ရွိေနေသာ ပစၥည္းမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ၊ ဆန္အက်ဳိးေဆာင္မ်ားႏွင့္ နယ္ကုန္သည္မ်ား ေငြေၾကးရွင္းလင္းေရးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီတို႔ျဖစ္သည္။

A.S.O ကုမၸဏီအား အမႈဖြင့္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးေကာ္မတီတြင္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ဆန္စပါးကုန္စည္ဒုိင္ (ဘုရင့္ေနာင္) အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းဦးက ေဆာင္ရြက္ၿပီး အဖြဲ႕၀င္ေလးဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း  ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးကုန္သည္မ်ားအသင္းက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

A.S.O ကုမၸဏီ၏ က်န္ရွိေနေသာပစၥည္းမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီတြင္ ဆန္စပါးကုန္စည္ဒိုင္ (ဘုရင့္ေနာင္)ဥကၠ႒ ဦးလူေမာ္ျမင့္ေမာင္က အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာ၀န္ယူၿပီး အဖြဲ႕၀င္ ခုနစ္ဦး ျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း  ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါး ကုန္သည္မ်ားအသင္းက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဆန္အက်ဳိးေဆာင္မ်ားႏွင့္ နယ္ကုန္သည္မ်ား ေငြေၾကးရွင္းလင္းေရးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီတြင္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးကုန္သည္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦး ေအာင္သန္းဦးက ေဆာင္ရြက္ၿပီး အဖြဲ႕၀င္ ေျခာက္ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးကုန္သည္မ်ားအသင္းက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

A.S.O ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေပးရန္ရွိေငြေၾကး၊ ေပးရန္ရွိကုန္ပစၥည္းမ်ားကို မေပးဘဲ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္မႈအေျခအေနအေပၚ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးကုန္သည္မ်ားအသင္း က သတင္းထုတ္ျပန္ထားရာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၆ ရက္ ေန႔လည္ ၂ နာရီအထိရရွိ ေသာ တုိင္ၾကားမႈ အေျခအေနအရ၊ တုိင္ၾကားသူ ၆၄ ဦးထံမွ စုစုေပါင္းေငြေၾကးပမာဏ ၅၃၇၃၉၂၄၄၂၁ တိတိရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးကုန္သည္မ်ားအသင္းအေနျဖင့္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလကတည္းက ပစၥည္းမွန္၊ ေစ်းႏႈန္းမွန္၊ အေရာင္း အ၀ယ္မွန္၊ အရည္အေသြးမွန္စြာျဖင့္ စနစ္တက် ေရာင္း၀ယ္ၾကရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ သတိေပးထားေသာ္လည္း ေရာင္းသူ၀ယ္သူမ်ားက ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အေရာင္းအ၀ယ္ကို အႀကိမ္ႀကိမ္သတိေပးသည့္ၾကားမွ လုပ္ကိုင္ၾက၍ ယခုကဲ့သို႔ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္တြင္ နစ္နာသူမ်ားအတြက္ ဥပေဒအၾကံ ဥာဏ္ေပးျခင္း၊ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိေရာက္စြာ အေရးယူႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရဌာနမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔ျဖင့္ ဆက္ လက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

 

လက္ရွိတြင္ ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈ အားေကာင္းေနသျဖင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ဆံုးခ်ိန္၌ ဆန္တန္ခ်ိန္သံုးသန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္း

ဘုရင့္ေနာင္ရွိ ဆန္ပြဲ႐ံုတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေဇယ်ာၿငိမ္း)

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈ အားေကာင္းေနၿပီး ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ဆံုးရန္ သံုးလနီးပါး က်န္ရွိေနသျဖင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ကုန္ဆံုးခ်ိန္၌ ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္သံုးသန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

“ဒီႏွစ္မွာ ျပည္ပကို ဆန္တန္ခ်ိန္ ၂ ဒသမ ၈သန္းေလာက္တင္ပို႔ ႏုိင္မယ္မွန္းထားတာ။ အခုလက္ရွိကို ဆန္တန္ခ်ိန္ ၂ ဒသမ ၅ သန္းေလာက္ တင္ပို႔ထားၿပီးၿပီ။ ဘ႑ာႏွစ္ ကုန္ဆံုးဖို႔ကလည္း နည္းနည္းလိုေသးေတာ့ ဒီႏွစ္ကုန္မွာ တန္ခ်ိန္သံုးသန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ႏုိင္မယ္လို႔ မွန္းထားပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေနလင္းဇင္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ပထမပတ္အထိ ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၂ ဒသမ ၆ သန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ထားၿပီး ယခုႏွစ္အတြင္း ျပည္ပသို႔ စံခ်ိန္တင္ ဆန္တင္ပို႔ႏိုင္သည့္အတြက္ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ၀င္ေငြေဒၚလာ သန္း ၄၈၀ ေက်ာ္ ပိုမိုရရွိထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္အထိ ျပည္ပကို ဆန္တန္ခ်ိန္ ၂ ဒသမ ၆ သန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ထားပါတယ္။ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၆ သန္းေက်ာ္ ပိုမိုတင္ပို႔ထားတာျဖစ္ၿပီး တန္ဖိုးအေနနဲ႔ ေဒၚလာ သန္း ၄၈၀ ပိုမိုရရွိထားပါတယ္” ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေထာက္အတြင္း၀န္ ဦးခင္ေမာင္လြင္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈတြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမွ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ တန္ခ်ိန္ခုနစ္သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈမွ တန္ခ်ိန္ ကိုးသိန္းေက်ာ္တင္ပို႔ထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေထာက္အတြင္း၀န္ ဦးခင္ေမာင္လြင္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီေခတ္ ၁၉၂၀ မွ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ကာလအတြင္း ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ သံုးသန္းအထိအမ်ားဆံုး တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရး ေခတ္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးေႏွာင္းပိုင္း ကာလမ်ားအတြင္း ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ အမ်ားဆံုးတင္ပို႔မႈအျဖစ္ ၁၉၅၆၊ ၁၉၅၇၊ ၁၉၅၉ ႏွင့္ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္သန္းသာ တင္ပို႔ျခင္းရွိခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

လာမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ သုံးသန္းအထိ တင္ပို႔ႏိုင္ရန္အတြက္ကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္က စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးခ်စ္ခိုင္က ေျပာၾကားသည္။

“၂၀၂၀ မွာ ေဒၚလာသန္း တစ္ေထာင္အထိ ၀င္ေငြရရွိေစဖို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ သံုးသန္း တင္ပို႔ႏိုင္ေအာင္လည္း ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟု  ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးခ်စ္ခိုင္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သန္းတင္ပို႔ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ထား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ လက္ရွိကာလတြင္ အဆိုပါလ်ာထားခ်က္ ေက်ာ္လြန္တင္ပို႔ထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ဆန္စပါးေစ်းကြက္ ပံုမွန္လည္ပတ္ေရးႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးအတြက္ ျပည္ပကုန္သည္ (International Buyer) မ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးသကဲ့သို႔  ႏွစ္ႏုိင္ငံအစိုးရအခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ညႇိႏႈိင္းေရာင္းခ်သည့္ G to G အစီအစဥ္ကိုပါ ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ဇန္န၀ါရီပထမပတ္အထိ ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၂ ဒသမ ၆ သန္းေက်ာ္တင္ပို႔ထားၿပီး ယခုႏွစ္အတြင္း စံခ်ိန္တင္ ဆန္တင္ပို႔ႏုိင္သည့္အတြက္ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ၀င္ေငြ ေဒၚလာ သန္း ၄၈၀ ေက်ာ္ ပိုမိုရရွိ

ဘုရင့္ေနာင္ရိွ ဆန္ပြဲ႐ံုတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေဇယ်ာၿငိမ္း)

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ဇန္န၀ါရီပထမပတ္အထိ ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၂ ဒသမ ၆ သန္း ေက်ာ္အထိ တင္ပို႔ထားၿပီး ယခုႏွစ္အတြင္း ျပည္ပသို႔ စံခ်ိန္တင္ ဆန္တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့သည့္ အတြက္ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ၀င္ေငြ ေဒၚလာ သန္း ၄၈၀ ေက်ာ္ ပိုမိုရရွိထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“လက္ရွိ ဘ႑ာႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္အထိ ျပည္ပကို ဆန္တန္ခ်ိန္ ၂ ဒသမ ၆ သန္း ေက်ာ္ တင္ပို႔ထားပါတယ္။ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၆ သန္းေက်ာ္ ပိုမို တင္ပို႔ထားတာျဖစ္ၿပီး တန္ဖိုးအေနနဲ႔ ေဒၚလာ သန္း ၄၈၀ ပိုမို ရရွိထားပါတယ္” ဟု စီး ပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာနမွ လက္ေထာက္အတြင္း၀န္ ဦးခင္ေမာင္လြင္က ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ေတြ စည္းစည္းလံုးလံုး ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔ ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ ႏုိင္ခဲ့ၿပီဆိုတဲ့အတြက္ ႏွစ္ ၅၀ အတြင္း ပထမဆံုး စံခ်ိန္တင္ တင္ပို႔ႏုိင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္” ဟု စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈတြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမွ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ တန္ခ်ိန္ ခုနစ္သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈမွ တန္ခ်ိန္ ကိုးသိန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ လက္ေထာက္အတြင္း၀န္ ဦးခင္ေမာင္လြင္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီေခတ္ ၁၉၂၀ မွ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္း ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ သံုးသန္းအထိ အမ်ားဆံုး တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လႊတ္လပ္ေရးေခတ္ ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးေႏွာင္းပိုင္းမ်ားကာလမ်ားအတြင္း ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ အမ်ားဆံုး တင္ပို႔မႈအျဖစ္ ၁၉၅၆၊ ၁၉၅၇၊ ၁၉၅၉ ႏွင့္ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္သန္းသာ တင္ပို႔ခဲ့ျခင္းသာရွိခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

လာမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ သံုးသိန္းအထိ တင္ပို႔ႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးခ်စ္ခိုင္က ေျပာၾကားသည္။