ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျမစ္၊ ေခ်ာင္းမ်ား၏ ျမစ္ေရခ်ိန္မ်ား စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္ႏွင့္ စိုးရိမ္ေရမွတ္အနီးသို႔ ေရာက္ရွိေန

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ျမစ္၊ ေခ်ာင္းမ်ား၏ ျမစ္ေရခ်ိန္မ်ားမွာ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္ နံနက္ ၆ နာရီခြဲ တိုင္းထြာခ်က္အရ စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္ႏွင့္ စိုးရိမ္ေရမွတ္အနီးသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီး မိုးအားဆက္လက္ ေကာင္းမြန္ပါက စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္သို႔ အသီးသီး ေရာက္ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္ မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိရသည္။

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ျမစ္ေရႏွင့္ မိုးေရခ်ိန္မ်ားမွာ ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ သံလြင္ျမစ္သည္ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္ နံနက္ ၆ နာရီခြဲ တိုင္းထြာခ်က္အရ ၎၏စိုးရိမ္ေရအမွတ္ ၇၅၀ စင္တီမီတာကို ေက်ာ္လြန္ကာ ၈၈၆ စင္တီမီတာ ေရာက္ရွိေနၿပီး မိုးေရခ်ိန္ ၀ ဒသမ ၁၆ လက္မ၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဂ်ဳိင္း (က်ံဳဒိုး) ျမစ္ေရသည္ စိုးရိမ္ေရအမွတ္ ၅၅၀ စင္တီမီတာအနီး ၅၀၈ စင္တီမီတာသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး မိုးေရခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၁၄ လက္မ၊ ေဟာင္သေရာျမစ္ေရသည္ စိုးရိမ္ေရအမွတ္ ၅၃၀ စင္တီမီတာအနီး ၄၈၈ စင္တီမီတာသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး မိုးေရခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၁၄ လက္မ၊ ျမ၀တီၿမိဳ႕တြင္ ေသာင္ရင္းျမစ္ေရသည္ ၎၏စိုးရိမ္ေရအမွတ္ ၄၇၇ စင္တီမီတာေအာက္ ၂၃၅ စင္တီမီတာသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး မိုးေရခ်ိန္ ၀ ဒသမ ၄၄ လက္မ၊ လိႈင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ လိႈင္းဘြဲေခ်ာင္းေရသည္ စိုးရိမ္ေရအမွတ္ ၉၈၀ စင္တီမီတာအနီး ၉၆၇ စင္တီမီတာသို႔ ေရာက္ရွိကာ မိုးေရခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၅၇ လက္မ၊ သံလြင္ ျမစ္ေရသည္ ေရႊဂြန္းေက်းရြာတြင္ စိုးရိမ္ေရအမွတ္ ၉၈၀ စင္တီမီတာအထက္ ၁၁၁၈ စင္တီမီတာသို႔ေရာက္ရွိၿပီး မိုးေရခ်ိန္ ၀ ဒသမ ၆၈ လက္မ၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဇမိျမစ္ေရသည္ စိုးရိမ္ေရအမွတ္ ၁၀၆၈ စင္တီမီတာေအာက္ ၇၅၇ စင္တီမီတာ ေရာက္ရွိၿပီး မိုးေရခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၆၆ လက္မ၊ က်ဳိက္ဒံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဟာင္သေရာျမစ္ေရသည္ စိုးရိမ္ေရအမွတ္ ၅၁၈ စင္တီမီတာေအာက္ ၂၂၉ စင္တီမီတာသို႔ ေရာက္ရွိကာ မိုးေရခ်ိန္ ၀ ဒသမ ၈၃ လက္မ၊ ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဇမိျမစ္ေရသည္ ၎၏ စိုးရိမ္ေရအမွတ္ ၂၇၄ စင္တီမီတာေအာက္ ၁၂၂ စင္တီမီတာရွိၿပီး မိုးေရခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၁၈ လက္မ၊ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယြန္းစလင္းေခ်ာင္းေရသည္ စိုးရိမ္ေရအမွတ္ ၆၀၀ စင္တီမီတာေအာက္ ၃၀၅ စင္တီမီတာသို႔ က်ဆင္းေနၿပီး မိုးေရခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၈၁ လက္မ၊ သံလြင္ျမစ္ေရသည္ ကမေမာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ စိုးရိမ္ေရအမွတ္ ၈၆၂ စင္တီမီတာေအာက္ ၆၄၆ စင္တီမီတာ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ဧရာ၀တီျမစ္ေရမွတ္မွာ ၿမိဳ႕၏စိုးရိမ္ေရမွတ္ေရာက္ရန္ ေလးေပခန္႔အလိုအထိ ျမင့္တက္လ်က္ရွိၿပီး လာမည့္ဇူလိုင္လ တတိယပတ္တြင္ စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္ ေရာက္ရွိႏိုင္

ဧရာ၀တီျမစ္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေရအမွတ္မွာ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္ နံနက္ပိုင္း တိုင္းထြာခ်က္မ်ားအရ ၁၁၁၅ စင္တီမီတာသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ကာ မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ စိုးရိမ္ေရအမွတ္ျဖစ္ေသာ ၁၂၆၀ စင္တီမီတာသို႔ေရာက္ရွိရန္ ေလးေပခန္႔လိုေသးကာ လာမည့္ဇူလိုင္ တတိယပတ္တြင္ စိုးရိမ္ေရအမွတ္အထက္ ေရာက္ရွိသည္အထိ ျမင့္တက္ႏိုင္ေၾကာင္း မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ဧရာ၀တီျမစ္ေရမွာ ဇူလိုင္ ၁ ရက္တြင္ ၉၈၀ စင္တီမီတာရွိခဲ့ရာမွ ေန႔စဥ္တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ စင္တီမီတာ ၁၁၀၀ ေက်ာ္အထိ ရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“လက္ရွိျမစ္ေရက သံုး၊ ေလးရက္ေလာက္ေနရင္ ျပန္က်ဖု႔ိရွိတယ္။ ေျမာက္ပိုင္းမွာ မိုးတအားမေကာင္းေသးေပမဲ့ အထက္ပိုင္းမွာ ေရနည္းနည္းျပန္တက္တယ္။ လက္ရွိမွာ ကသာနဲ႔ ဗန္းေမာ္ၾကားမွာ ေရက်ေနတယ္။ မႏၲေလးမွာက ေနာက္ႏွစ္ရက္ေလာက္မွာ ျပန္က်ဖို႔ရွိတယ္။ ခုေတာ့ စိုးရိမ္ေရအမွတ္နီးဖို႔ ေလးေပေလာက္လိုေသးတယ္။ ဇူလိုင္ဒုတိယ ၁၀ ရက္ပတ္မွာ မုတ္သုံအားေကာင္းဖြယ္ ရွိတာေၾကာင့္ ဇူလိုင္တတိယ ၁၀ ရက္ပတ္မွာ ျမစ္ေရျမင့္တက္ဖို႔ရွိၿပီး မႏၲေလးေရအမွတ္က စိုးရိမ္ေရအမွတ္ ေရာက္သည္အထိ ျမင့္တက္ႏိုင္ဖြယ္ရွိတယ္။ လက္ရွိ ေရအေျခအေနနဲ႔ ဒုတိယ ၁၀ ရက္ပတ္မွာ မုတ္သုံအားေကာင္းတဲ့ အေျခအေနနဲ႔ဆိုရင္ ဇူလိုင္ေနာက္ဆံုးအပတ္မွာ စိုးရိမ္ေရအမွတ္ေရာက္ႏိုင္တဲ့ အလားအလာရွိတယ္” ဟု အထက္ျမန္မာျပည္ မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (မႏၲေလး) မွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္လြင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ဇူလိုင္လအတြင္း ဧရာ၀တီျမစ္ မႏၲေလး ေရအမွတ္မ်ားမွာ ဇူလိုင္ ၁ ရက္တြင္ ၉၈၀ စင္တီမီတာမွ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္အထိ ၁၀ ရက္အတြင္း ေလးေပခြဲခန္႔ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။