ေမြးျမဴေရးထြက္ကုန္မ်ားအေပၚ ေထာက္ခံခ်က္ထုတ္ေပးရာတြင္ ေပးေဆာင္ရမည့္ႏႈန္းထားမ်ား တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ေကာက္ခံပါက ၾကက္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အခက္အခဲျဖစ္ေပၚႏိုင္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြး

ေမြးျမဴေရးထြက္ကုန္မ်ားအေပၚ ေထာက္ခံခ်က္ထုတ္ေပးရာတြင္ ေပးေဆာင္ရမည့္ႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးေနစဥ္

ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းထြက္ကုန္မ်ားအေပၚ ေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္ထုတ္ေပးရာတြင္ ေကာက္ခံသည့္ႏႈန္းထားမ်ားကို လာမည့္ဧၿပီ ၁ ရက္မွစတင္ကာ တိုးျမႇင့္ေျပာင္းလဲေကာက္ခံရန္ ထုတ္ျပန္ထားရာ ယင္းေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေသာ ႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္း ေကာက္ခံပါက အဓိက ၾကက္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ထိခိုက္လာႏိုင္ၿပီး ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေပၚႏိုင္ေၾကာင္း ၾကက္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနက ေထာက္ခံခ်က္ထုတ္ေပးရာတြင္ ေကာက္ခံမည့္ႏႈန္းထားအသစ္မ်ားမွာ ယခင္ေကာက္ခံေနသည့္ ႏႈန္းထားမ်ားထက္ ျမင့္တက္သြားသည့္အတြက္ ေစ်းႏႈန္းျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္-မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ၾကက္ဥ၊ ၾကက္သားေမြးျမဴထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းမွ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ မတ္ ၂၀ ရက္က ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႔ ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ထုတ္လုပ္တဲ့အဆင့္ေတြ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနရဆဲအေျခအေနမွာ ႐ွိပါတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး မေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြကေန ၀င္ေရာက္ေနတဲ့ တရားမ၀င္ၾကက္၊ ဘဲ၊ ငံုးနဲ႔ ၎တို႔ရဲ႕ထြက္ကုန္ပစၥည္းေတြ ၀င္ေရာက္လာၿပီး ေမြးျမဳေရးလုပ္ငန္းေတြ အ႐ႈံးေပၚ ပိုထိခိုက္ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာလည္း ၾကက္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႔ အစာေစ်းျမင့္တက္မႈေတြေၾကာင့္ အခက္အခဲျဖစ္ေပၚေနတာေတြရွိတယ္။ ဒီလိုအခ်ိန္မွာ ၾကက္၊ ဘဲ၊ ငံုး ေမြးျမဴေရးထုတ္ကုန္ေတြကို တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမယ္။ အထပ္ထပ္အခါခါ ေကာက္ခံျခင္းျပဳမယ္၊ အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ရမယ္ဆိုရင္ ေမြးျမဴသူေတြအတြက္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ေစမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကုန္ေတြအေပၚ ေကာက္ခံတဲ့ႏႈန္းထားေတြကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ မွ်ေျခရွိတဲ့ႏႈန္းပဲသတ္မွတ္ေပးဖို႔နဲ႔ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈကို မေႏွာင့္ေႏွးတဲ့နည္းစနစ္ေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး) ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေက်ာ္ထင္က ေျပာၾကားသည္။

ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနမွ တိရစၦာန္က်န္းမာေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ လက္မွတ္ထုတ္ေပးရာတြင္ ၾကက္၊ ဘဲ သားေပါက္တစ္ေကာင္လွ်င္ ငါးက်ပ္ႏႈန္း၊ ၾကက္၊ ဘဲ (မီးလြတ္/ ေစ်းပို႔) တစ္ေကာင္လွ်င္ ၁၀ က်ပ္ႏႈန္း၊ ငံုးသားေပါက္တစ္ေကာင္လွ်င္ တစ္က်ပ္ႏႈန္း၊ ငံုး (မီးလြတ္/ ေစ်းပို႔) တစ္ေကာင္လွ်င္ ႏွစ္က်ပ္ႏႈန္း၊ ၾကက္ဥ၊ ဘဲဥတစ္လံုးလွ်င္ တစ္က်ပ္ႏႈန္း၊ ငံုးဥတစ္လံုးလ်ွင္ တစ္က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွစတင္ကာ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ေပးသြင္းရမည္ဆိုပါက ၾကက္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ေန႔စဥ္ထြက္ရွိသည့္ ၾကက္ဥမ်ားအေပၚ အခြန္ေဆာင္သကဲ့သို႔ ေပးရမည္ျဖစ္ကာ လိုအပ္ခ်က္အရ ေပးသြင္းရမည္ဆိုပါကလည္း သင့္တင့္သည့္ႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ ေပးသြင္းရမည့္ေငြေၾကးအား သက္ဆိုင္ရာဘဏ္စာရင္းသို႔ တိုက္႐ိုက္ေပးသြင္းသည့္စနစ္ျဖင့္သာ ေကာက္ခံေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ယခုသတ္မွတ္ထားသည့္ ႏႈန္းထားမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္သံုးသပ္ ျပင္ဆင္ေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အတိုးႏႈန္း ကိုးရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ က်ပ္ သိန္း ၂၀၀ မွ သိန္း ၅၀၀၀ အထိ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းမည္

စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးအေျခခံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ အတိုးႏႈန္း ကိုးရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ဘဏ္ေခ်းေငြထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အနည္းဆံုး က်ပ္သိန္း ၂၀၀ မွ အမ်ားဆံုး က်ပ္သိန္း ၅၀၀၀ အထိ ေခ်းေငြရယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ထိုသုို႔ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေပးမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးအေျခခံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ မ်ဳိးေစ့သန္႔စင္စက္၊ အေျခာက္ခံစက္၊ သိုေလွာင္႐ံု၊  အစာစပ္စက္ ၊ သီးႏွံႀကိတ္ခြဲစက္၊ ဆန္စက္၊ ဆီစက္၊ အရည္အေသြးျမင့္ထုတ္ကုန္ထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ံုမ်ား၊ ထုပ္ပိုးစက္၊ ႏွစ္တို ႏွစ္လတ္ သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ပို႔ကုန္တိုးျမႇင့္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ သြင္းကုန္အစားထိုးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအသင္းခ်ဳပ္မ်ား၏ ေထာက္ခံတင္ျပသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပးထုတ္ေခ်းသြားမည္ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းရာတြင္ ႏွစ္တို ေခ်းေငြအျဖစ္ သက္တမ္းသံုးႏွစ္၊ ႏွစ္လတ္ ေခ်းေငြအျဖစ္ သက္တမ္းငါးႏွစ္ သတ္မွတ္ၿပီး အတိုးႏႈန္းမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကိုးရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေခ်းေငြပမာဏမွာ လုပ္ငန္းႏွင့္ အာမခံပစၥည္းအေပၚ မူတည္၍ က်ပ္ သိန္း ၂၀၀ မွ က်ပ္ သိန္း ၅၀၀၀ အထိ ထုတ္ေခ်းေပးမည္ျဖစ္သည္။

ေခ်းေငြရယူႏိုင္ရန္ တင္ျပရန္လိုအပ္သည့္ အာမခံပစၥည္းမ်ားမွာ လယ္ယာလုပ္ကိုင္ခြင့္ပံုစံ(၇)၊ လန-၃၉(သို႔မဟုတ္) လယ္ယာေျမဥပေဒပုဒ္မ ၃၀ (က)ႏွင့္ (ခ)အရ အျခားသံုးစြဲခြင့္ သို႔မဟုတ္ ေျမငွားလိုင္စင္/ ဂရန္ သို႔မဟုတ္ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ၊ ေျမသံုးစြဲခြင့္ျပဳမိန္႔ မူရင္းႏွင့္ မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ားကို ေခ်းေငြအာမခံအျဖစ္ တင္သြင္းရန္ လိုအပ္ၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို

လည္း ေခ်းေငြအာမခံအျဖစ္ ေပးအပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အာမခံပစၥည္းမေပးႏိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းေကာင္းမြန္ပါက ေခ်းေငြအာမခံအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေခ်းေငြအာမခံ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ပါက ေခ်းေငြပမာဏကို အမ်ားဆံုး က်ပ္ သိန္း ၂၀၀ အထိ ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေပးၿပီးပါက ေခ်းေငြျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္ သံုးႏွစ္သက္တမ္းရွိေသာ ႏွစ္တိုေခ်းေငြအတြက္ ဆိုင္းင့ံကာလတစ္ႏွစ္ႏွင့္ က်သင့္အတိုးကို သံုးလတစ္ႀကိမ္ေကာက္ခံၿပီး အရင္းေပးဆပ္မႈကို ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ျဖင့္ ေလးရစ္ ေပးဆပ္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။

ငါးႏွစ္သက္တမ္းရွိေသာ ေခ်းေငြအတြက္ ဆိုင္းင့ံကာလ ႏွစ္ႏွစ္၊ က်သင့္အတိုးကို သံုးလတစ္ႀကိမ္ျဖင့္ ေကာက္ခံၿပီး အရင္းေပးဆပ္မႈကို သံုးႏွစ္အတြင္း ေျခာက္လ တစ္ႀကိမ္ျဖင့္ ေျခာက္ရစ္ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။