ဆိုဗီယက္ယူနီယံကို အာခံခဲ့သူ ႐ုရွားစာေရးဆရာ ဗလာဒီမာ ဗိြဳင္ႏိုဗစ္ခ်္

ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည့္ ႐ုရွားစာေရးဆရာႏွင့္ ယခင္ဆိုဗီယက္ယူနီယံအစိုးရကို ဆန္႔က်င္ခဲ့သူ ဗလာဒီမာ ဗိြဳင္ႏိုဗစ္ခ်္သည္ အသက္ ၈၆ ႏွစ္အရြယ္၌ ႏွလံုးေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္း ဇူလိုင္ ၂၈ ရက္တြင္ သူ၏ ေဆြမ်ဳိးမ်ားက ေၾကညာခဲ့သည္။

ဗိြဳင္ႏိုဗစ္ခ်္ကို ၁၉၃၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္၌ ဆိုဗီယက္ယူနီယံ တာဂ်စ္ႏုိင္ငံ စတာလင္နာဘတ္၌ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ သူ၏ဖခင္ နီကိုလိုင္ ပါဗလိုဗစ္ခ်္ ဗိြဳင္ႏိုဗစ္ခ်္ (၁၉၀၅-၁၉၈၇)  သည္ ဆားဘီးယားမ်ဳိးႏြယ္  ဂ်ာနယ္လစ္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းသတင္းစာမ်ား၌ အယ္ဒီတာတစ္ဦးအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ သူ၏ မိခင္ ႐ိုဇာကလီမန္တီဗနာ ဂြိဳင္ခမန္ (၁၉၀၈-၁၉၇၈) သည္ ဂ်ဴးႏြယ္ဖြားတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူ၏မိခင္သည္ ခင္ပြန္း ျဖစ္သူႏွင့္အတူ ဂ်ာနယ္လစ္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ သခ်ၤာဘာသာျပ ဆရာမအျဖစ္ အသက္ေမြးခဲ့သည္။

၁၉၃၆ ခုႏွစ္တြင္ ဗိြဳင္ႏိုဗစ္ခ်္၏ဖခင္ သည္ ဆိုဗီယက္ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားသူအျဖစ္ စြပ္စြဲခံရၿပီး ေထာင္ ငါးႏွစ္က်ခဲ့ၿပီး ၁၉၄၁  ခုႏွစ္၌ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ၎တို႔၏ မိသားစုသည္  ေဆြမ်ဳိးမ်ားရိွရာ ဇာပို႐ိုဇိုင္းသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလာခဲ့ေသာ္လည္း မ်ဳိးခ်စ္စစ္ပြဲႀကီး စတင္ျဖစ္ပြားၿပီး နီကိုလိုင္ ဗိြဳင္ႏိုဗစ္ခ်္သည္ ေရွ႕တန္း စစ္ေျမျပင္သို႔ ေစလႊတ္ျခင္းခံရသည္။ နာဇီမ်ား က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ဗိြဳင္ႏိုဗစ္ခ်္တုိ႔ မိသားစုသည္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ထြက္ေျပးခဲ့ရၿပီး ႐ုရွားႏုိင္ငံ ေနရာအႏွံ႔အျပား၌ ေနထုိင္ခဲ့ရသည္။

၁၉၄၅ ခုႏွစ္တြင္ ၎တို႔ မိသားစုသည္ ဇာပို႐ိုဇိုင္းသို႔ ျပန္လာခဲ့ၿပီး ဗိြဳင္ႏိုဗစ္ခ်္သည္  အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကို ၎ၿမိဳ႕၌ ၿပီးဆံုးသည္အထိ တက္ခဲ့ရသည္။

၁၉၅၁ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္အၾကားတြင္ သူသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကာလ ဆိုဗီယက္တပ္မေတာ္၌ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ယင္းအခ်ိန္၌ သူသည္ သူ၏ကဗ်ာမ်ားကို စစ္တပ္သတင္းစာ၌ စတင္ေရးသားခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ဗိြဳင္ႏိုဗစ္ခ်္သည္ မကၠဇင္ေဂၚကီစာေပတကၠသိုလ္သို႔ တက္ေရာက္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ မေအာင္ျမင္ဘဲ ေမာ္စကို သမိုင္းတကၠသိုလ္ျဖစ္ေသာ ခရက္စကားယားတကၠသိုလ္သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ယင္း၌ တစ္ႏွစ္ခြဲသာ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၿပီး ကာဇက္စတန္သို႔ သြားေရာက္ရန္ ညႊန္ၾကားျခင္းခံရသည္။ သူသည္ ကာဇက္စတန္၌ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေနခဲ့ၿပီး ေမာ္စကိုသို႔ျပန္လာကာ သူ၏ ပထမဆံုး၀တၳဳရွည္ကို ေရးသားခဲ့သည္။

ဗြိဳင္ႏိုဗစ္ခ်္သည္ သေရာ္စာ၀တၳဳမ်ား ေရးသားျခင္းျဖင့္သာမက ကဗ်ာမ်ားေရးသားျခင္းေၾကာင့္ပါ ေက်ာ္ၾကားသူျဖစ္သည္။ ဘရက္ဇညက္လက္ထက္တြင္ သူ၏စာမ်ား ေရးသားထုတ္ေ၀ျခင္းကို ဆိုဗီယက္ယူနီယံ၌  ပိတ္ပင္ျခင္းခံရသည္။ သို႔ေသာ္ အေနာက္တုိင္း၌ အလြန္လူႀကိဳက္မ်ားေသာ စာေရးဆရာျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ သူ၏အေရးအသားမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့မႈတို႔ေၾကာင့္ ဗိြဳင္ႏိုဗစ္ခ်္သည္ ဆိုဗီယက္စာေရးဆရာမ်ားသမဂၢမွ ထုတ္ပယ္ျခင္းခံရသည္။ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ သူ႔အား ဆက္သြယ္သည့္ တယ္လီဖုန္းလိုင္း  ျဖတ္ေတာက္ျခင္းခံရၿပီး သူႏွင့္ သူ၏ မိသားစုသည္ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဖိအားေပးခံရေသာေၾကာင့္ ျပည္ပသို႔ ထြက္ခြာသြားရသည္။ သူ သည္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံအေနာက္ပိုင္း ျမဴးနစ္ၿမိဳ႕၌ အေျခခ်ၿပီး Radio Liberty ၌ အလုပ္လုပ္ခဲ့သည္။

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဗိြဳင္ႏိုဗစ္ခ်္သည္ ႐ုရွားသို႔ ျပန္လာခဲ့ၿပီး မီေခးေဂၚဘာေခ်ာ့က သူ႔အား ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ဗလာဒီမာပူတင္က ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္၌ သမၼတျဖစ္လာၿပီးမၾကာမီ ဗိြဳင္ႏိုဗစ္ခ်္အား  ႏုိင္ငံေတာ္ဆုတစ္ဆု ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။

ဗိြဳင္ႏိုဗစ္ခ်္သည္ အျခားႏုိင္ငံတကာဆုမ်ားႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳဆုမ်ားလည္း ခ်ီးျမႇင့္ခံရသူျဖစ္ၿပီး ယင္းတြင္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံေတာ္ဆု (၂၀၀၀)၊ အရပ္ဘက္ရဲစြမ္းသတိၱဆိုင္ရာ စာေရးဆရာမ်ားအတြက္ အင္ဒေရဆာခါေရာ့ဗ္ဆု (၂၀၀၂) တို႔ ပါ၀င္သည္။ သူသည္ ဆားဘီးယားသိပၸံႏွင့္ ၀ိဇၨာအကယ္ဒမီ ဘာသာစကားႏွင့္ စာေပဌာန အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။

ဗိြဳင္ႏိုဗစ္ခ်္သည္ ၀တၳဳေရးဆရာ၊ ကဗ်ာဆရာအျပင္ ျပဇာတ္ေရးဆရာႏွင့္ ဂ်ာနယ္လစ္ျဖစ္႐ံုမက ပန္းခ်ီဆရာတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ သူသည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း တြင္ ဂရပ္ဖစ္ပန္းခ်ီမ်ားကို ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး သူ၏ ပန္းခ်ီကားမ်ားကို ႐ုရွားပန္းခ်ီျပခန္းမ်ားႏွင့္  ၀က္ဘ္ဆိုက္တို႔၌ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။

သူ၏ အထင္ရွားဆံုး ၀တၳဳတစ္ပုဒ္ျဖစ္ သည့္ The Life and Extraordinary Adventures of Private Ivan Chonkin ကို ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း တပ္နီေတာ္၌ အေျချပဳထားၿပီး အာဏာရွင္အစိုးရႏွင့္ပတ္သက္၍ ေန႔စဥ္ဘ၀အလြဲမ်ားကို သေရာ္ထားသည္။  Chonkin သည္ ယခုအခါ ႐ုရွားေပၚ ျပဴလာယဥ္ေက်းမႈ၌ ထင္ရွားေသာ ဇာတ္ေကာင္တစ္ဦးျဖစ္လာၿပီး သူ၏ ၀တၳဳကို ခ်က္ဒါ႐ိုက္တာ ဂ်ီရီမင္ဇယ္က ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးခဲ့ သည္။

အဆိုပါ ၀တၳဳ၏ တတိယအပိုင္းကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က်မွသာ ထုတ္ေ၀ႏုိင္ခဲ့သည္။ ယင္းတတိယအပိုင္းတြင္  Chonkin  က အေမရိကသို႔ မိမိသေဘာဆႏၵမပါဘဲ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားျခင္း အပါအ၀င္ စစ္ၿပီးေခတ္ေနာက္ပိုင္း ယခုအထိ ဇာတ္ေကာင္မ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ဗိြဳင္ႏိုဗစ္ခ်္သည္ Moscow 2042 အမည္ရိွ  ၀တၳဳရွည္တစ္ပုဒ္ကို ေရးသားၿပီး ၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ယင္း၀တၳဳတြင္ ႐ုရွားႏုိင္ငံကို ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက အုပ္ခ်ဳပ္ပံုကို သ႐ုပ္ေဖာ္ထားသည္။ သူ သ႐ုပ္ေဖာ္ထားသည့္ ပါတီသည္ KGB ၊ ႐ုရွား ေအာ္သိုေဒါ့ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ႏွင့္ ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီတို႔ကို ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းပါတီကို KGB ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဘူကာရွက္ (ၾကမ္းပိုးဟု အဓိပၸာယ္ရ) က ဦးေဆာင္သည္။

ဗိြဳင္ႏိုဗစ္ခ်္၏ အျခား၀တၳဳမ်ားမွာလည္း  ေက်ာ္ၾကားထင္ရွားခဲ့သည္။ သူ၏ The Ivankiad ၀တၳဳ၌ ဆိုဗီယက္စနစ္၏ ဗ်ဴ႐ိုကရက္ပိတ္ဆို႔မႈအတြင္း အိမ္ခန္းတစ္ခန္းရရန္ ႀကိဳးစားသည့္ စာေရးဆရာတစ္ဦးအ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

The Fur Hat ၀တၳဳသည္ ဂိုဂိုးလ္ေရးသားခဲ့သည့္ Overcoat ၀တၳဳအား ထင္ဟပ္လ်က္ သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္ထားသည့္၀တၳဳ ျဖစ္သည္။

သူ၏ Monumental Propaganda ၀တၳဳသည္ ကြန္ျမဴနစ္ေခတ္လြန္ ႐ုရွားအား ထိုးႏွက္ေ၀ဖန္ထားသည့္ ၀တၳဳျဖစ္သည္။ ယင္း၀တၳဳ၌ စာေရးသူ၏ ထင္ျမင္ခ်က္မွာ ႐ုရွားမ်ားသည္ ဂ်ဳိးဆက္စတာလင္ေခတ္ ေနာက္ပိုင္း မ်ားစြာေျပာင္းလဲသြားျခင္းမရိွ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ဗိြဳင္ႏိုဗစ္ခ်္သည္ ထင္ရွားသည့္ စာေရးဆရာ အလက္ဇန္းဒါး ဆိုဇန္နစ္စင္ကို အႀကီးအက်ယ္ ေ၀ဖန္ထားသည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ အမွတ္တရ ႐ုပ္ပံုလႊာ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။  ဗိြဳင္ႏိုဗစ္ခ်္သည္ ဆိုဇန္နစ္စင္အား မိမိကိုယ္တိုင္ကို ပုဂၢိဳလ္ေရးကိုးကြယ္မႈျဖစ္လာေအာင္ ဖန္တီးျခင္းျပဳသူ၊ စာေရးသားကြၽမ္းက်င္းမႈ ညံ့ဖ်င္းသူႏွင့္ ဂ်ဴးဆန္႔က်င္ေရးသမားဟု ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။

ဗိြဳင္ႏိုဗစ္ခ်္သည္ တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူ တစ္ဦးအျဖစ္လည္း ထင္ရွားခဲ့သူျဖစ္သည္။ သူသည္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္  NTV ခ်န္နယ္ အား ေထာက္ခံမႈကို ေဖာ္ျပသည့္ အိတ္ဖြင့္ ေပးစာတစ္ေစာင္၌ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး  ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယေျမာက္ ေခ်ခ်င္ညာစစ္ပြဲကို ဆန္႔က်င္သည့္ စာတစ္ေစာင္ေရးသားခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ ႐ုရွားသမၼတထံ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတစ္ေစာင္ ေရးသားျဖန္႔ခ်ိခဲ့ရာ၌ ပူတင္ကို အစာငတ္ခံဆႏၵျပေနသည့္ ယူကရိန္းေလယာဥ္မွဴး  နာဒီယာဆက္ခ်င္ကိုအား လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ဗိြဳင္ႏိုဗစ္ခ်္သည္ သံုးႀကိမ္တိုင္တိုင္လက္ထပ္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္အၾကား၌ ဗလင္တီနာ ဗာဆယ္ လီယက္နာ ေဘာ္တူရွာကီနာ (၁၉၂၉-၁၉၈၈) ႏွင့္ ေပါင္းသင္းခဲ့ၿပီး သမီး မာရီနာဗိြဳင္ႏိုဗစ္ခ်္ (၁၉၅၈-၂၀၀၆) ႏွင့္ သား ပါဗယ္ဗိြဳင္ႏိုဗစ္ခ်္ (၁၉၆၂) တို႔ကို ေမြးဖြားခဲ့သည္။ သားျဖစ္သူသည္ ႐ုရွားစာေရးဆရာႏွင့္ လူသိမ်ားထင္ ရွားသူျဖစ္ၿပီး သမိုင္းေနာက္ခံ၀တၳဳမ်ားကို ေရးသားခဲ့သည္။

သူ၏ ဒုတိယဇနီးမွာ အီရီနာဒါနီေလာ့ဗ္နာဘ႐ူဒီ (၁၉၃၈-၂၀၀၄) ျဖစ္သည္။ ဒုတိယဇနီးႏွင့္ ေအာ္ဂါ ဗိြဳင္ႏိုဗစ္ခ်္ အမည္ရိွ သမီးတစ္ဦးကို ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။  သမီးျဖစ္သူသည္ ဂ်ာမန္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားေသာ စာေရးဆရာမျဖစ္သည္။

၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ အီရီနာ ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ ဗိြဳင္ႏိုဗစ္ခ်္သည္ ဆဗက္တလာနာ ယာေကာ့ဗ္လက္ဗ္နာ ကိုလက္နီခ်န္ကို အမည္ရိွ စြန္႔ဦးလုပ္ကိုင္သူ လုပ္ငန္းတစ္ဦးႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ အမ်ဳိးသမီးသည္ နာ မည္ေက်ာ္ ႐ုရွားဂ်ာနယ္လစ္ ေတာမက္ကို လက္နီခ်န္ကို၏ ဇနီး မုဆိုးမျဖစ္သည္။

ဗိြဳင္ႏိုဗစ္ခ်္ ကြယ္လြန္သည့္အခါ ႐ုရွားယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီး ဗလာဒီမာ မက္ဒင္စကီး က သူ႔အား အရိွတရားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စူးရွေသာ အျမင္ကို အျမဲတမ္းေပးၿပီး ႐ုရွား၌ လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္ျပသခြင့္ကို အားေကာင္းလာေစရန္ အေထာက္အကူျပဳခဲ့သည့္ ပါရမီရွင္ စာေရးဆရာအျဖစ္ ခ်ီးက်ဴးခဲ့သည္။

၆၀ ေက်ာ္တစ္ဦးရဲ႕ အမွန္တရားမ်ား

ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏိုင္

စာေရးဆရာမ အန္လာေမာ့ကို ကြၽန္မ ဖတ္ခဲ့တဲ့ စာေရးနည္း စာအုပ္တစ္အုပ္က သူမရဲ႕ ငွက္တစ္ေကာင္ၿပီးတစ္ေကာင္ (Bird by Bird) ဆိုတဲ့ စာအုပ္ကို ညႊန္းဆိုရာက သိခြင့္ရခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၆ ႏွစ္ ေလာက္ကျဖစ္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ သူမ စာအုပ္ေခါင္းစဥ္က သူမတို႔ ကေလးဘ၀မွာ စာေရးဆရာတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ သူမဖခင္က သူမ အစ္ကိုကိုေျပာခဲ့တဲ့ စကားကေန ဆင္းသက္လာခဲ့တာပါ။ သူမအစ္ကိုက ေက်ာင္းက အိမ္စာေပးလိုက္တဲ့ ငွက္ေတြအေၾကာင္း စာတမ္းကိုမေရးဘဲ အခ်ိန္ဆြဲၿပီး ေနာက္ေရႊ႕ေန ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ေန႔လို အၿပီးသတ္ရေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ သူက ငိုပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သူမဖခင္က သူ႔အစ္ကိုကို သူလုပ္ရမယ့္ အလုပ္က တစ္ႀကိမ္မွာ ငွက္တစ္ေကာင္အေၾကာင္းကိုသာ ေရးသား႐ံုပါလို႔ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ ငွက္တစ္ေကာင္ၿပီး တစ္ေကာင္ ပုံမွန္ ေရးသားသြားခဲ့မယ္ဆိုရင္ သူ႔ရဲ႕ စာတမ္းက အခ်ိန္တန္ရင္ ၿပီးဆံုးသြားမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာပါ။ စာေရးခ်င္သူေတြကို အဲဒီဥပမာျပၿပီး ပံုမွန္စာေရးဖို႔ တိုက္တြန္းထားတာပါ။

အဲဒီစာအုပ္ကို ဖတ္ခ်င္ေပမယ့္ ဖတ္ဖို႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လက္လွမ္းမမီခဲ့ပါဘူး။ သို႔ေပမဲ့ စာအုပ္ေခါင္းစဥ္ကို စြဲစြဲျမဲျမဲ မွတ္မိေနရင္း ကြၽန္မ လက္လွမ္းမီႏိုင္တဲ့အခ်ိန္မွာ ၀ယ္ယူျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ သူမရဲ႕ ေရးသားခ်က္အရ သူမက ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုးကို စာေရးျခင္းထဲမွာ ႏွစ္ျမႇဳပ္ထားသူ၊ စာေရးနည္းလည္း သင္ၾကားေပးသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္း သိခဲ့ရပါတယ္။

ကြၽန္မ ႏွစ္မ်ားစြာ စိတ္၀င္တစားရွိခဲ့တဲ့ စာေရးဆရာမတစ္ဦးကို TED Talk ေျပာသူအျဖစ္ အြန္လိုင္းေပၚမွာ ေတြ႕ခဲ့ရခ်ိန္မွာ သူမရဲ႕ TED Talk ကုိ အေလးထားၿပီး နားေထာင္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ သူမရဲ႕ ႐ုပ္ပံုလႊာကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျမင္ဖူးခဲ့ျခင္းပါ။ သူမက အသက္ ၆၀ ေက်ာ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သူမရဲ႕ ေဟာေျပာခ်က္ထဲကတစ္ဆင့္ သိခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ သူမရဲ႕ ေဟာေျပာမႈေခါင္းစဥ္က ဘ၀ နဲ႔ စာေရးသားျခင္းေတြကေန သူမ သင္ယူရရွိခဲ့တဲ့ အမွန္တရား ၁၂ ခု ျဖစ္ပါတယ္။ သူမ ေျပာတဲ့ အမွန္တရားေတြကို နားေထာင္ရင္း ကြၽန္မသိျမင္လာခဲ့တဲ့ အမွန္တရားေတြနဲ႔ လိုက္လံခ်ိန္ထိုးၾကည့္မိပါတယ္။

သူမ ေျပာခဲ့တဲ့ ပထမဆံုး အမွန္တရားက အမွန္တရားေတြအားလံုးက ၀ိေရာဓိျဖစ္ ေနပါတယ္တဲ့။ ဘ၀ကတစ္ဖက္မွာ လွပ ေကာင္းမြန္တဲ့ အရာေတြကို ေပးအပ္ထားသလို အျခားတစ္ဖက္မွာ ဆိုးရြားတဲ့အရာ ေတြ၊ ထိန္းခ်ဳပ္လို႔ မရတဲ့အရာေတြကိုလည္း ေပးအပ္ထားေၾကာင္း သူမက ညႊန္းဆိုေျပာ ျပသြားခဲ့ပါတယ္။ အမွန္တရားေတြ အားလံုးက ၀ိေရာဓိဆိုတာကို အျငင္းပြားႏုိင္မွာျဖစ္ေပမယ့္ သူမရဲ႕ရွင္းလင္းခ်က္ကိုေတာ့ ျငင္းဖုိ႔ ခက္ပါတယ္။ ဒုတိယ အမွန္တရားက ဆက္သြယ္မႈေတြအားလံုးကို မိနစ္အနည္းငယ္ ျဖဳတ္ပစ္လုိက္ရင္ အရာရာတိုင္းက ျပန္ၿပီး အဆင္ေျပသြားမွာပါတဲ့။ သူမက ေျပာမသြားခဲ့ေပမဲ့ ကြၽန္မ ပထမဆံုးေတြးမိတဲ့ ဥပမာတစ္ခုက ဆိုရွယ္မီဒီယာပါ။ Facebook သံုးျဖစ္တဲ့ ကာလေတြတုန္းက တစ္ခါတစ္ရံအထဲမွာ ျငင္းခံုရန္ျဖစ္ ဒါမွမဟုတ္ ပို႔စ္ေတြကို ၾကည့္ၿပီး စိတ္ဆင္းရဲ၊ ေဒါသထြက္ေတြ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ကာလေတြကို ၾကံဳခဲ့ဖူးပါတယ္။ အဲဒီလို အခ်ိန္ေတြမွာ အဲဒါေတြအားလံုးကို ပိတ္ထားၿပီးေ၀းရာမွာ ေနၾကည့္လိုက္ရင္ ေလာကႀကီးကို ျမင္တဲ့အျမင္ေတြ ေျပာင္းလဲလာၿပီး အရာရာ ျပန္အဆင္ေျပလာတယ္လို႔ ခံစားရတာကို သတိျပဳမိခဲ့ဖူးပါတယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ယူစီဘာကေလတကၠသိုလ္ရဲ႕ Greater Good မဂၢဇင္းက ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ထဲမွာ Facebook သံုးသူ ၅၀၀၀ ေက်ာ္ကို ႏွစ္ႏွစ္အၾကာမွာ တိုင္းတာၾကည့္တဲ့အခါ ဘ၀ကို ေက်နပ္ေရာင့္ရဲမႈေတြ ေလ်ာ့က်သြားၿပီး စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးေတြ ပိုမိုဆိုးရြားလာတယ္လို႔ေတြ႕ရေၾကာင္း ဆိုထားပါတယ္။ အဲဒါက ပို႔စ္ေတြတင္၊ ကြန္မန္႔ေတြေပး စသျဖင့္ တက္တက္ၾကြၾကြပဲ သံုး ေနေန၊ အျခားသူေတြ တင္တာေတြကိုပဲ ထိုင္ၾကည့္ထိုင္ဖတ္ၿပီး ခပ္ေအးေအးပဲ သံုးေနေန အတူတူပါပဲတဲ့။ ကြၽန္မ ကမၻာ့သတင္းေတြ ၾကည့္ပါမ်ားခဲ့တဲ့ ကာလေတြကလည္း ကမၻာ့ ေဒသအသီးသီးမွာရွိေနတဲ့ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈေတြ၊ ထိတ္လန္႔အံ့ၾသစရာေတြ၊ စိုးရိမ္ပူပန္ စရာေတြကသာ အဓိကသတင္းေတြျဖစ္ေလ့ရွိတာမို႔ အပ်က္ေတြခ်ည္းျမင္ၿပီး စိုးရိမ္ပူပန္ စိတ္ေတြ မ်ားလာခဲ့ဖူးပါတယ္။ အစစအရာရာ အဆင္မေျပေတာ့ဘူးလို႔ ခံစားရတိုင္း အားလံုးကို ပိတ္၊ လူေတြနဲ႔ ေ၀းရာမွာ ခဏေနလိုက္တာက ကိုယ့္မွာ တကယ္ရွိမေနတဲ့ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းပဲလို႔ သိခဲ့ဖူးတာေၾကာင့္ သူမ ေျပာတာကို ကြၽန္မ သေဘာတူျဖစ္ပါတယ္။

သူမ ေျပာတဲ့ တတိယအမွန္တရားက ခႏၶာကိုယ္က အစိတ္အပိုင္း တစ္စံုတစ္ခုကို လဲလွယ္ဖို႔ အလွဴရွင္ကို ေစာင့္ေနရတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးကလြဲရင္ မိမိရဲ႕ ျပင္ပကအရာေတြက မိမိကို ေရရွည္အတြက္ ကူညီႏိုင္စြမ္း မရွိပါဘူးတဲ့။ မိမိၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔၊ မိမိအတြက္ ေရရွည္ခံမယ့္ တိုးတက္မႈေတြ ရရွိဖုိ႔ဆိုတာ မိမိအတြင္းထဲကသာ ေဆာင္ရြက္လုိ႔ရတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြျဖစ္ပါတယ္တဲ့။ သူတစ္ပါးရဲ႕ ျပႆနာ ေတြ၊ ကိစၥရပ္ေတြကို ကြၽန္မတို႔က ၀င္ေျဖ ရွင္းေပးလို႔ မရႏိုင္ေၾကာင္း၊ အရြယ္ေရာက္ၿပီး ျဖစ္တဲ့ မိမိသားသမီးေတြရဲ႕ ျပႆနာေတြ၊ ကိစၥရပ္ေတြ ျဖစ္ေနရင္ေတာင္ သူတုိ႔ဘာသာ သူတို႔ အေျဖရွာဖုိ႔ ခြင့္ျပဳရမွာျဖစ္ေၾကာင္း သူမက ေျပာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္မ အျမဲတမ္း မွတ္မိေနတဲ့ စတီဖန္အာကိုေဗးရဲ႕ The Seven Habits of Highly Effective People စာအုပ္ထဲက ဥပမာေပးဇာတ္လမ္းကေလးကို ေျပးသတိရမိပါတယ္။ မ်က္မွန္စမ္းသပ္စစ္ေဆးသူက မ်က္စိလာစမ္းသူကို သူ႔မ်က္မွန္ခြၽတ္ေပးၿပီး အနစ္နာခံ ကူညီလိုက္တဲ့ ဥပမာပါ။ သူ မ်က္မွန္ ဆံုး႐ႈံးရသလို လာစစ္ေဆးသူအတြက္ကလည္း ပါ၀ါမကိုက္တဲ့ မ်က္မွန္မို႔ ဘာမွအသံုးမ၀င္ပါဘူး။ ဘယ္သူမွ အက်ဳိးမရွိတဲ့ အကူအညီေတြကို ကြၽန္မကိုယ္တိုင္ ဘယ္ႏွႀကိမ္ေပးခဲ့ဖူးသလဲ။ ဘယ္ ႏွႀကိမ္ အေပးခံခဲ့ရသလဲ။ ကြၽန္မ သတိတရ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ရပ္အခ်ဳိ႕က ကြၽန္မကို စိတ္မသက္သာစြာ ျပံဳးမိေစခဲ့ပါတယ္။ သူမက ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ အကူအညီေပးမႈေတြက မ်ား ေသာအားျဖင့္ အဆိပ္ေတြျဖစ္သြားတတ္တယ္တဲ့။ ကြၽန္မ အၾကြင္းမဲ့ လက္ခံျဖစ္တဲ့ အမွန္တရားတစ္ခုပါပဲ။

နံပါတ္ေလး အမွန္တရားကေတာ့ လူတိုင္းမွာ အဆင္မေျပမႈေတြ၊ ထိခိုက္မႈေတြ၊ တြယ္ဖက္မႈေတြ၊ ေၾကာက္ရြံ႕မႈေတြ ရွိေနတာ ေၾကာင့္ လူေတြရဲ႕ အျပင္ပန္းကိုၾကည့္ၿပီး မိမိရဲ႕အတြင္းနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္တာမ်ဳိး မလုပ္ပါနဲ႔တဲ့။အဲဒါက မိမိကို လက္ရွိထက္ အေျခအေန ပို ဆိုးသြားေစပါလိမ့္မယ္တဲ့။ ဟုတ္ပါတယ္။ လူေတြအားလံုးက ကိုယ့္အပူနဲ႔ကိုယ္ ႐ုန္းကန္ေနၾကရတာခ်ည္းပါပဲ။ ညည္းညဴမေနတိုင္း အစစအရာရာ အဆင္ေျပေနတာ မဟုတ္ ပါဘူး။ နံပါတ္ငါးကေတာ့ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ကာပါတဲ့ ေခ်ာကလက္က စားစရာမဟုတ္ပါဘူးတဲ့။ ေျမြေထာင္ဖုိ႔၊ လႈပ္ေနတဲ့ခံုကို ၿငိမ္ေအာင္ ခုဖုိ႔ေလာက္သာ ေကာင္းမယ့္အရာပါတဲ့။ ေခ်ာကလက္အမည္းေတြက က်န္းမာေရးအတြက္ ေကာင္းတယ္ဆိုတဲ့ စာေတြကို ဖတ္ခဲ့ဖူးတာမုိ႔ ကိုကာရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားတဲ့ ေခ်ာကလက္ေတြကို ေရြးစားဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ဖူးပါတယ္။ ၇၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိသာ စားလို႔ရခဲ့ၿပီး အဲဒီထက္ ကိုကာပိုမ်ားတာေတြက ေဆးခါးမ်ဳိရသလို ခံစားရတာမို႔ သူမေျပာတာကို သေဘာတူမိျပန္ပါတယ္။

နံပါတ္ေျခာက္က စာေရးျခင္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ပါ။ ကြၽန္မတို႔ သိတဲ့ စာေရးသူတိုင္းရဲ႕ ပထမဆံုးေရးတဲ့ စာမူၾကမ္းေတြက အလြန္ကို ဆိုးဆိုးရြားရြား ျဖစ္ပါတယ္တဲ့။ ကြာျခားသြားေစတဲ့အခ်က္ဟာ သူတုိ႔က အလုပ္လုပ္ၾကတယ္။ သူတို႔ကို ျဖတ္သန္းလာတဲ့ ဇာတ္လမ္းေတြကို နည္းနည္းခ်င္း ေရးသားသြားၾကတယ္တဲ့။ ပထမဆံုးေရးတဲ့ စာမူၾကမ္းေတြဟာ အလြန္ကို ဆိုးရြားတာကေတာ့ ကြၽန္မအတြက္ အမွန္ပါပဲ။ စာေရးဖု႔ိကို ဘယ္ကစရမယ္မွန္းမသိရင္ ကြၽန္မတို႔ေတြ႕ၾကံဳခံစားခဲ့ ရတဲ့အရာေတြက ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ေတြ မို႔ အဲဒီအတိုင္း စတင္ေရးသားဖုိ႔ တိုက္တြန္းထားပါတယ္။ လူေတြက သူတို႔အေၾကာင္း ပိုၿပီး ေႏြးေႏြးေထြးေထြး အေရးခံခ်င္ရင္ သူတို႔ က ပိုၿပီး ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ေနခဲ့ၾကေပါ့တဲ့။ ကိုယ့္အသံကိုယ္ ထုတ္ေဖာ္ၿပီး မေရးခဲ့ရင္ တစ္ေန႔မွာ ေနာင္တရႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္မ သတၱိေတြေမြးေနဆဲပါပဲ။

နံပါတ္ခုနစ္က ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခံရမႈေတြ၊ ဖန္တီးျခင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ယာယီေအာင္ျမင္မႈေတြက စာေရးသူေတြအတြက္ အဲဒီကေန က်န္းမာေရး ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ႀကိဳးစားရမယ့္ အရာေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္တဲ့။ အဲဒီအရာေတြက စာေရးသူေတြကုိ သတ္ပစ္ႏိုင္ပါတယ္တဲ့။ ေအာင္ျမင္မႈေတြက အတြင္းထဲမွာ ရွိေနတဲ့ စိတ္ဒဏ္ရာေတြကို မက်က္ေစႏိုင္ပါဘူး။ စာေရးသားျခင္းကသာ စိတ္ဒဏ္ရာေတြကို က်က္ေစႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္တဲ့။ ေအာင္ျမင္မႈေတြက စာေရးသူေတြကို နာက်င္ေစႏိုင္တယ္၊ ပ်က္စီးေစႏိုင္တယ္၊ ထင္မထားတဲ့ ပံုစံအထိ ေျပာင္းလဲသြားေစႏိုင္တယ္လို႔ သူမက ဆိုပါတယ္။ ေအာင္ျမင္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကြၽန္မခန္႔မွန္းနားလည္လို႔သာ ရႏိုင္ေပမယ့္ စာေရးသားျခင္းက စိတ္ဒဏ္ရာေတြကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ က်က္ေစႏိုင္တယ္ ဆိုတာကိုေတာ့ လက္ခံမိပါတယ္။ နံပါတ္ရွစ္က မိသားစုေတြက ဘယ္ေလာက္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္ေလာက္ အံ့အားသင့္စရာ ေကာင္းတာ ပဲျဖစ္ျဖစ္ အလြန္ကိုခက္ခဲပါတယ္တဲ့။ မိသားစု ဆံုေတြ႔ပြဲေတြမွာ လူသတ္မိမလို၊ ကိုယ့္ ကိုယ္ကိုယ္ သတ္ေသမိမလို ႐ုတ္တရက္ ခံ စားရတာမ်ဳိးအထိ ျဖစ္တတ္ပါတယ္တဲ့။ ခြင့္ လႊတ္မႈေတြကို ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ခြင့္လႊတ္မႈ ကေန စတင္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ သူမက အၾကံျပဳ ထားပါတယ္။ ကြၽန္မအတြက္ အျငင္းပြားစရာ မရွိပါဘူး။

နံပါတ္ကိုးကေတာ့ အစားအစာနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ အနည္းငယ္ ပိုေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ပါ။ နံပါတ္ ၁၀ နဲ႔ ၁၁ က သူမရဲ႕ ဘာသာေရးအျမင္နဲ႔ ပတ္သက္ေနတာေတြမို႔ ကြၽန္မ ခ်န္ထားလိုက္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးျဖစ္တဲ့ နံပါတ္ ၁၂ က ေသျခင္းတရားအေၾကာင္းပါ။ မိမိဘ၀ထဲမွာ သူတို႔မရွိဘဲ မေနႏိုင္ဘူးလုိ႔ ခံစားရတဲ့ လူအနည္းငယ္ပဲ ရွိတတ္ပါတယ္။ အဲဒီထဲက တစ္စံုတစ္ေယာက္ ေသဆံုးသြားခ်ိန္မွာ အဲဒီအေျခအေနကို ေက်ာ္လြန္ျဖတ္သန္းဖို႔ တကယ္တမ္းမွာ မလြယ္ကူလွပါဘူးတဲ့။ ဒါေပမဲ့ သူမလို အရြယ္မ်ဳိးေရာက္လာရင္ ကြၽန္မတို႔က ေသျခင္းတရားဟာ ေမြးဖြားျခင္းလိုပဲ အထြတ္အျမတ္ထားအပ္တဲ့အရာလို႔ ျမင္လာပါလိမ့္မယ္တဲ့။ သူမက “အားလံုးေျပာၿပီး ဆိုၿပီးရွိၾကတဲ့အခါ၊ ငါတုိ႔အားလံုးက တကယ္ေတာ့ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ အိမ္ျပန္ပို႔ေနၾကတာပါပဲ”ဆိုတဲ့ စိတ္ပညာရွင္၊ စာ ေရးဆရာရမ္ဒါ့စ္ရဲ႕ စကားကို ေကာက္ႏုတ္ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

ေသျခင္းတရားကို သတိရလိုက္ျခင္းက လူတစ္ေယာက္ကို ခ်က္ခ်င္း ႐ုိက်ဳိးႏွိမ့္ခ်သြားေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါက ကြၽန္မတို႔ အားလံုးရဲ႕ သြားရာလမ္း၊ ကြၽန္မတို႔ မရွိမျဖစ္လို အပ္တယ္လို႔ ခံစားရသူေတြရဲ႕ သြားရာလမ္း ပါပဲ။ ထြက္ခြာသူေတြလည္း ထြက္ခြာသြားခဲ့ ၿပီးပါၿပီ။ ေနာက္ထပ္ ဘယ္သူအရင္ ထြက္ခြာမလဲ မသိႏိုင္ပါဘူး။ ဒါကို သတိရတိုင္းမွာ ဦးစားေပးမႈေတြ ေျပာင္းသြားတတ္သလုိ အျမင္ေတြလည္း ေျပာင္းသြားတတ္ပါတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ အိမ္ျပန္ပို႔ရင္း လမ္းမွာ ရန္ေတြျဖစ္ေနမလား၊ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ ဆြဲခ်ေနၾကမလား၊ မေက်မနပ္ေတြ ျဖစ္ေနၾကမလား၊ ၆၀ ေက်ာ္ စာေရးဆရာမတစ္ဦး ေျပာသြားခဲ့တဲ့ အမွန္တရားေတြက ကြၽန္မကို ဆက္ေတြးစရာေတြ အမ်ားႀကီးနဲ႔ ခ်န္ထားခဲ့ပါတယ္။

(Ref: 12 Truths I learned from Life and Writing by Anne Lamott TED Talk, How to use social media wisely and mindfully by Ravi Chandra)