ဧရာ၀တီတိုင္းအတြင္းရွိ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားမွ အမႈေဆာင္အရာရွိသံုးဦးနွင့္ တာ၀န္ခံအင္ဂ်င္နီယာသံုးဦးတို႔အား ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ခ်ထားခဲ့ၿပီး အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ျပည္သူႏွင့္အဆင္ေျပညီညြတ္စြာ မလုပ္ေဆာင္သည့္ စည္ပင္၀န္ထမ္းမ်ားကို ရာထူးတိုးေပးမည္မဟုတ္ဟုဆို

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားမွ အမႈေဆာင္အရာ ရွိသံုးဦးႏွင့္ တာ၀န္ခံအင္ဂ်င္နီယာသံုးဦးတို႔ အား တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ မူလတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ၿမိဳ႕မ်ားမွ အျခားေသာ ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ခ်ထားခဲ့ၿပီး အစိုးရ သစ္လက္ထက္တြင္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ အဆင္ေျပညီညႊတ္စြာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္ စည္ပင္သာယာေရး၀န္ထမ္းမ်ားကို ရာထူးမ်ားတိုးေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၀င္ စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕တည္းတြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ တာ၀န္က်ေနသည့္ ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ အမႈေဆာင္အရာရွိ၊ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ အမႈေဆာင္အရာရွိႏွင့္ ၿမိဳ႕ခံျပည္သူအခ်ဳိ႕ႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ တိုင္ၾကားမႈမ်ားအား ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ အမႈေဆာင္အရာရွိ၊ ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ တာ၀န္ခံအင္ဂ်င္နီယာ၊ ၀ါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ တာ၀န္ခံအင္ဂ်င္နီယာ၊ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ တာ၀န္ခံအင္ဂ်င္နီယာတို႔အား တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အျခားေသာ ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ တာ၀န္မ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ခ်ထားရန္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးအရအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းအရ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ လက္ေအာက္ရွိ ၀န္ထမ္း ၂၀ ေက်ာ္ကို လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရာထူးအား တိုးျမႇင့္ေပးၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္သူလူထု ႏွင့္ အဆင္ေျပညီညႊတ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကိုမူ ၀န္ထမ္း ရာထူးတိုး တန္းစီဇယားတြင္ ပါ၀င္ေနေသာ္လည္း ရာထူးမ်ား တိုးျမႇင့္ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

“ေျမာင္းျမကေတာ့ စည္ပင္ေကာ္မတီနဲ႔ ၿမိဳ႕လူထုရဲ႕ တင္ျပခ်က္အရ အဲဒီတင္ျပခ်က္ေတြအေပၚမွာ တိုင္းစည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕က စိစစ္တင္ျပခ်က္အရ ေျပာင္းေရႊ႕ လိုက္ရတာေပါ့။ က်န္တာေတြကေတာ့ သတ္မွတ္ကာလထက္ ေက်ာ္လြန္သြားတဲ့အတြက္ ေျပာင္းေရႊ႕ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေျပာင္း ေရႊ႕တဲ့ေနရာမွာလည္း ၿမိဳ႕သံုးၿမိဳ႕ အမႈေဆာင္ အရာရွိသံုးေယာက္၊ အဲဒီၿမိဳ႕သံုးၿမိဳ႕ကပဲ အင္ဂ်င္နီယာမွဴး သံုးေယာက္ကို လိုအပ္ခ်က္အရ ေျပာင္းေရႊ႕ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ၀န္ထမ္းတခ်ိဳ႕ ၀တၱရားပ်က္ကြက္လို႔ သတိေပးရတာေတြေတာ့ ရွိပါတယ္။ တာ၀န္ပ်က္ကြက္လို႔ အေရးယူတာေတာ့ မရွိေသးပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ က ႀကိဳတင္သတိေပးျခင္းနဲ႔ပဲ ၀န္ထမ္းေတြကို ပညာေပးျပဳျပင္တဲ့နည္းလမ္းနဲ႔ပဲ သြားပါတယ္။ အခ်ဳိ႕လက္ေထာက္အင္ဂ်င္နီယာတို႔ အင္ဂ်င္နီယာ(၂) တို႔ အဲဒီလို ကေလးေတြက လူငယ္ေတြဆိုေတာ့ ေသာက္ၾကစားၾကနဲ႔ တာ၀န္ပိုင္းကို ေပါ့ေလ်ာ့ေနၾကတာလည္း ရွိပါတယ္။ ဒီကေလးေတြကိုလည္း သတိေပး ျခင္း သတိေပးလို႔မွ မရတဲ့အခါက်ရင္ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းဆိုတဲ့ ပညာေပးျခင္းမ်ားကို ေပးသြားၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုမွဌာနအတြက္ ဌာနအက်ိဳးစီးပြားကို ဘယ္လိုမွေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ ျပဳျပင္လို႔ ထိန္းေက်ာင္းလို႔မရဘူးဆိုရင္ေတာ့ အေရးယူရမယ့္အပိုင္းျဖစ္သြားမွာေပါ့။ လက္ရွိအထိေတာ့ အေရးယူတဲ့အပိုင္းေတာ့ မရွိေသးပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရာထူူးတိုးျမႇင့္တဲ့ေနရာမွာ ၀န္ထမ္းေတြက တိုးေတာ့မယ့္ အဆင့္ဆိုရင္ မူလအဆင့္မွာ တာ၀န္ကိုဘယ္ေလာက္ေက် ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့လဲ၊ ျပည္သူလူထုနဲ႔ေပါင္းစပ္ၿပီး ျပည္သူလူထုနဲ႔ညီညႊတ္စြာ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းလဲ ဆိုတဲ့အခ်က္ေတြကို အမ်ားႀကီးၾကည့္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ၀န္ထမ္းေတြမွာကေတာ့ ၀န္ထမ္းရဲ႕လုပ္သက္ သူ႔ရဲ႕တာ၀န္ေက်စြာ ထမ္းေဆာင္မႈ သူ႔တက္ခဲ့ရတဲ့သင္တန္းေတြ ဒါေတြကိုၾကည့္ၿပီးေတာ့ အမွတ္ေပးသလိုပဲ ေစာေစာက ကြၽန္ေတာ္ျပည္သူလူထုနဲ႔ အဆင္ေျပညီညႊတ္စြာ ဆက္ဆံမႈ လုပ္ငန္းကိုႀကိဳး စားေဆာင္ရြက္မႈ စည္းကမ္းလုိက္နာမႈဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြကိုလည္း ၾကည့္႐ႈပါတယ္။ ဒီအခ်က္အလက္ေတြမွာ တအားခ်ဳိ႕ယြင္းေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြဆိုရင္ တန္းစီဇယားမွာ ပါေနတာေတာင္မွ သူကေတာ့ျပစ္ခ်က္ေတြ သိပ္မ်ားေနရင္ က်န္ခဲ့မယ့္သေဘာ ရွိပါတယ္” ဟု စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕၀န္ထမ္းမ်ားၾကားတြင္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မၾကာခဏ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား တိုင္ၾကားမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။