႐ုရွားကိုအင္အားျပမည့္ ေနတိုး၏ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈႀကီး လာမည့္လတြင္ က်င္းပမည္

ဇြန္ ၄ ရက္တြင္ ေဘာ္လ္တစ္ပင္လယ္၌ ေနတိုး၏ ေရေၾကာင္းဦးစားေပး ႏုိင္ငံစံုေလ့က်င့္မႈတြင္ ကမ္းတက္ေလ့က်င့္ေနမႈကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

စစ္ေအးေခတ္ေနာက္ပိုင္း ေနတိုး၏အႀကီးဆံုး စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈအတြင္း အင္အား ၅၀၀၀၀ ရွိသည့္ တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားသည္ မည္သည့္ တိုက္ခိုက္မႈကိုမဆို တြန္းလွန္ရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း ႐ုရွားအား ျပသရန္အတြက္ ေနာ္ေ၀ေဆာင္းရာသီ၏ ပထမဆံုးႏွင္းမ်ား က်ဆင္းစဥ္ တပ္ျဖန္႔စုေ၀းၾကမည္ျဖစ္သည္ဟု သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏို၀င္ဘာလတြင္ က်င္းပမည့္ Trident Juncture စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ၌ စိတ္ကူးယဥ္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ တိုက္ခိုက္ျခင္းကို ခံရသည့္သဖြယ္ သဏၭာန္လုပ္ေလ့က်င့္မည္ ျဖစ္သည္။ Trident Juncture ေၾကာင့္ ႐ုရွား၏အလြန္ႀကီးမားေသာ ဗိုစေတာ့စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈႀကီးက်င္းပၿပီး လအနည္းငယ္ အၾကာ၌ ႐ုရွားအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံသို႔ ႀကီးမားေသာ စစ္အင္အားႀကီးတစ္ခု ေရာက္ရွိလာေစမည္ျဖစ္သည္။

ေနတိုးအုပ္စုသည္ မည္သည့္ (တစ္ႏိုင္ငံတည္းမဟုတ္ဘဲ မည္သူမဆို) က်ဴးေက်ာ္မႈကိုမဆို တန္ျပန္ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းရည္ရွိေၾကာင္း ယခုစစ္ေရးေလ့က်င္မႈက ျပသမည္ျဖစ္သည္ဟု ေနတိုး၏ မဟာမိတ္ပူးေပါင္းေရး တပ္ဖြဲ႕၏ အႀကီးအကဲျဖစ္သူ ေရတပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဂ်ိမ္းစ္ေဖာဂိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေလယာဥ္အစင္း ၁၅၀၊ သေဘၤာအစင္း ၆၀ ႏွင့္ စစ္ယာဥ္ ၁၀၀၀၀ ခန္႔က ပံ့ပိုးထားေသာ ထိုႀကီးမားသည့္ စစ္အင္အားစုႀကီးသည္ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံကို ကာကြယ္ရန္ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ေရႊ႕ေျပာင္းေရာက္ရွိႏိုင္သည္ကို ျပသလိမ့္မည္ဟု ေဖာဂိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အဓိကစစ္ေရးေလ့က်င့္မယ့္ေနရာဟာ ႐ုရွားနယ္စပ္ကေန ကီလိုမီတာ ၁၀၀၀ ကြာေ၀းပါတယ္” ဟု ေနာ္ေ၀ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႐ူနီဂ်ာေကာ့ဆင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခု စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈသည္ ႐ုရွားတို႔ကို ေျခာက္လွန္႔ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ကာကြယ္ေရးအတြက္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈတစ္ခုအျဖစ္သာ ႐ႈျမင္ေစလိုသည္ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကုိ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈရန္ ႐ုရွားႏွင့္ ဘီလာ႐ုစ္တို႔မွ စစ္ဘက္ေစာင့္ၾကည့္သူႏွစ္ဦးစီကို ဖိတ္ေခၚထားသည္။

႐ုရွားသည္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံထဲမွ ခ႐ိုင္းမီးယားကြၽန္းဆြယ္ကို သိမ္းပိုက္ခဲ့သည့္ လြန္ခဲ့ေသာ ေလးႏွစ္ကတည္းက အေနာက္မဟာမိတ္မ်ားသည္ အေရွ႕ဥေရာပႏွင့္ ေဘာ္လ္တစ္ႏိုင္ငံမ်ား၌ အလွည့္က် တပ္ခ်ကာကြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔၏ စစ္ေရးတည္ရွိမႈကိုလည္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ခဲ့ၾကသည္။

ယခု Trident Juncture 18 ကဲ့သို႔ စစ္ေရးေလ့က်င္မႈသည္ ေနတိုးအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ က်ဴးေက်ာ္ခံရသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ဳိးတြင္ ႀကီးမားသည့္ စစ္အင္အားတစ္ခုအား မည္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းမည္ကို တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား သင္ၾကားရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈအတြက္ ဂ်ာမနီက အင္အား ၆၀၀၀ ရွိသည့္တပ္မဟာတစ္ခုကို ေစလႊတ္မည္ျဖစ္ၿပီး ယခုကတည္းက ေနာ္ေ၀သို႔ ဂ်ာမန္စစ္သားအေျမာက္အျမား ေရာက္ရွိေနႏွင့္ၾကၿပီျဖစ္သည္။ ဥေရာပတစ္လႊားႏွင့္ ေျမာက္အေမရိကမွ အင္အားစုမ်ားမွာမူ ေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေနာ္ေ၀သို႔ လာမည္ျဖစ္ၿပီး ၿဗိတိန္တပ္မ်ားမွာမူ ေလေၾကာင္း၊ ကုန္းေၾကာင္းမွ တစ္ဆင့္လာမည္ျဖစ္သည္။

Ref: AFP

႐ုရွားက ႏိုင္ငံ့သမိုင္း၌ အႀကီးဆံုးစစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈႀကီးအား စတင္ရန္ ျပင္ဆင္ေန

စက္တင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ စိန္႔ပီတာစဘတ္ အျပင္ဘက္ရွီ ဆာတုိလုိဗုိၿမိဳ႕၌ တင့္ကားေန႔ အခမ္းအနားတြင္ T-80 တင့္ကားတစ္စင္းက သ႐ုပ္ျပေနစဥ္ (Photo: AFP)

႐ုရွားသည္ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံ့သမိုင္း၌ အႀကီးဆံုး စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈႀကီးကို စတင္ျပဳလုပ္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈအတြင္း တ႐ုတ္စစ္သားမ်ားႏွင့္အတူ တပ္သား ၃၀၀၀၀၀ ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကို တိုက္ပြဲႀကီးအတြက္ ေလ့က်င့္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုကာ ေနတိုးအဖြဲ႕က ႐ႈတ္ခ်ထားသည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ မြန္ဂိုလီးယားစစ္သားမ်ား ပါ၀င္ၿပီး သီတင္းတစ္ပတ္ၾကာျမင့္မည့္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈႀကီးကို Vostok-2018 (အေရွ႕-၂၀၁၈) ဟု အမည္ေပးထားၿပီး အေရွ႕ဆိုက္ ေဘးရီးယား၌ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

႐ုရွားစစ္တပ္က ယခုစစ္အင္အားျပမႈႀကီးကို ၁၉၈၁ ခုႏွစ္က ဆိုဗီယက္ယူနီယံ၏ Zapad-81 (အေနာက္-၈၁) စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈႀကီးႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ခဲ့သည္။ ဆိုဗီယက္ေခတ္အတြင္း အႀကီးဆံုးစစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈႀကီးျဖစ္ခဲ့ေသာ Zapad-81 တြင္ ဆိုဗီယက္ယူနီယံမွ စစ္သား ၁၀၀၀၀၀ မွ ၁၅၀၀၀၀ ၾကား ပါ၀င္ခဲ့သည္။

ယခုတစ္ႀကိမ္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမွာမူ ပိုမိုႀကီးမားၿပီး စစ္သားဦးေရ ၃၀၀၀၀၀၊ စစ္တပ္ယာဥ္ ၃၆၀၀၀၊ ေလယာဥ္အစင္း ၁၀၀၀၊ စစ္သေဘၤာအစင္း ၈၀ ပါ၀င္ၾကမည္ဟု ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဆာေဂး႐ႊိဳင္ဂူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “တင့္ကား၊ သံခ်ပ္ကာယာဥ္၊ ေျခလ်င္တပ္ တိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္အစရွိတဲ့ စစ္တပ္ယာဥ္အစီးေပါင္း ၃၆၀၀၀ တစ္ၿပိဳင္တည္း ေရြ႕လ်ားေနမယ့္ပံုကို ျမင္ေယာင္ၾကည့္လိုက္ပါ။ အေနအထားကိုလည္း တိုက္ပြဲအေျခအေနနဲ႔ အနီးစပ္ဆံုးတူေအာင္ လုပ္ထားပါတယ္” ဟု ႐ႊိဳင္ဂူက ဆိုသည္။

႐ုရွားစစ္တပ္သည္ ယင္း၏ေနာက္ဆံုးထုတ္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ယခုစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈႀကီးအတြင္း ထုတ္ျပဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔တြင္ ႏ်ဴကလီးယားထိပ္ဖူးကို သယ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ Iskander ဒံုးမ်ား၊ T-80 ႏွင့္ T-90 တင့္ကားမ်ား၊ မၾကာေသးမီကမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ Su-34 ႏွင့္ Su-35 ေလယာဥ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ ပင္လယ္ျပင္တြင္မူ ႐ုရွားေရတပ္သည္ Kalibr ဒံုးက်ည္ (ဆီးရီးယားတြင္ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ ဒံုးက်ည္မ်ား) မ်ား တပ္ဆင္ထားသည့္ တိုက္သေဘၤာမ်ားကို တပ္ျဖန္႔ထားမည္ ျဖစ္သည္။

ယခုမတိုင္မီ ေဒသတြင္း၌ ေနာက္ဆံုးက်င္းပခဲ့ေသာ ႐ုရွားစစ္ေရးေလ့က်င္မႈမွာ Vostok-2014 ျဖစ္သည္။ Vostok-2018 ၌ပါမည့္ အင္အား၏ ထက္၀က္နီးပါးသာရွိေသာ Vostok-2014 တြင္ စစ္သား ၁၅၅၀၀၀ ခန္႔ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

႐ုရွားသည္ ယမန္ႏွစ္ကမူ အေရွ႕ဥေရာပ၌ Zapad-2017 စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကို က်င္းပခဲ့ၿပီး တပ္ဖြဲ႕၀င္ ၁၂၇၀၀ ပါသည္ဟု အစိုးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အမွန္တကယ္ပါသည့္ အေရအတြက္မွာ မ်ားစြာပိုသည္ဟု ယူကရိန္းႏွင့္ ေဘာ္လတစ္ႏိုင္ငံမ်ားက ေျပာခဲ့ၾကသည္။

႐ုရွားသမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္ကမူ ႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္း ဗလာဒီဗိုစေတာ့ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည့္ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င္ပင္း အပါအ၀င္ အျခားႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား လာေရာက္မည္ျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးဖိုရမ္သို႔ တက္ၿပီးမွသာ Vostok-2018 ကို လာႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

႐ုရွားစစ္ေရးသံုးသပ္သူ ပါဗယ္ဖယ္ ဂ်န္ဟြာက ယင္းစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈႀကီးသည္ အနာဂတ္ကမၻာ စစ္ပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈဟု ေခၚဆိုခဲ့သည္။

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ျပည္တြင္းေရးကို ႐ုရွားက ၀င္စြက္ဖက္ေနသည္ဟု စြပ္စြဲမႈမ်ားႏွင့္အတူ ယူကရိန္းႏွင့္ ဆီးရီးယားတို႔၌ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ႐ုရွား၏ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနမႈတို႔ေၾကာင့္ ႐ုရွားႏွင့္ အေနာက္တုိင္းဆက္ဆံေရး တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနစဥ္ ယခုစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈႀကီး ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

Ref: AFP