စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း စိုက္ပ်ဳိးျခင္းမရွိသည့္ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းဧက ေလးသိန္းေက်ာ္ကို ျပန္လည္သိမ္းယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈ ျပန္လည္စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ေျပာၾကား

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေက်းလက္တစ္ခုတြင္ စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ ဖရဲခင္းမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း  စိုက္ပ်ဳိးျခင္းမရွိသည့္ ေျမလြတ္ ေျမ႐ိုင္းဧက ေလးသိန္းေက်ာ္ကို  ျပန္လည္ သိမ္းယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္း၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ဳိးျခင္း မရွိေသးသည့္ဧက ေလးသိန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း အမ်ားဆုံး ျပန္လည္သိမ္းယူရမည့္ ခ႐ိုင္သည္ ကေလးခ႐ိုင္၊ တမူးခ႐ိုင္၊ ခႏီၲးခ႐ိုင္၊ ကသာခ႐ုိင္ႏွင့္ ေမာ္လိုက္ခ႐ိုင္တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ားသည့္ ေနရာမ်ားကို  ျပန္လည္သိမ္းယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

“အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ကေတာ့ ဧကေလးသိန္းေက်ာ္ေလာက္ရွိတယ္။ အဓိက မ်ားတာကေတာ့ အေပၚက ေျပာခဲ့တဲ့ ခ႐ိုင္ေတြျဖစ္တယ္။ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ားတဲ့ ေနရာေတြကို ျပန္လည္သိမ္းယူသြားမယ္။ ၂၀၁၂ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္း ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းေတြကို ယူထားၿပီးေတာ့ ေလးႏွစ္ အတြင္းမွာ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ဘူးဆုိရင္  ျပန္လည္သိမ္းယူခြင္႔ရွိတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ေလးႏွစ္တာ ကာလအတြင္းမွာ စိုက္ပ်ဳိးျခင္းမရွိတဲ့ ေျမလြတ္ေျမ႐ုိင္းေတြကို ျပန္ၿပီးသိမ္းယူတာပါ” ဟု ဦးသန္း၀င္းက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္း ေလွ်ာက္ထားၿပီး စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို ျပန္လည္သိမ္း ယူျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ေလးႏွစ္တာကာလအတြင္း စိုက္ပ်ဳိးျခင္း မရွိေသးသည့္ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ားကိုသာ ျပန္လည္ သိမ္းယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ား ေလွ်ာက္ထားရယူရာတြင္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားလည္း ပါရွိေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ တစ္သီးပုဂၢလမ်ားကလည္း ေလွ်ာက္ထားရယူထားေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမရွိသည့္ ေျမလြတ္ ေျမ႐ိုင္းဧက ေလးသိန္းေက်ာ္ကို ျပန္လည္ သိမ္းယူမည့္ အထဲတြင္ ဗဟိုအဖြဲ႕က ခြင့္ေပးထားသည့္ တပ္ရင္း၊ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ားလည္း ျပန္လည္သိမ္းယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ား ျပန္သိမ္းဆည္းရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ထံ တင္ျပထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္း၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

 

စစ္ကုိင္းၿမိဳ ႔ ေဇယ်ာသီရိ႐ုပ္ရွင္႐ုံ ျပန္ဖြင့္ရန္ ၫႊန္ၾကားထားမႈကာလ သတ္မွတ္ခ်က္ ေက်ာ္လြန္ကာ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ မရသျဖင့္ တရားဥပေဒ လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရန္သာရွိဟု တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေျပာၾကား

စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕ရွိ ေဇယ်ာသီရိ႐ုပ္ရွင္႐ုံကို ဇြန္လအတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္

စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕ရွိ ေဇယ်ာသီရိ႐ုပ္ရွင္႐ုံ ျပန္ဖြင့္ရန္ ၫႊန္ၾကားထားမႈကာလ သတ္မွတ္ခ်က္ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ကာ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ မရေတာ့သျဖင့္ တရားဥပေဒ လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရန္သာ ရွိေတာ့ေၾကာင္း စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕နယ္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ (၂) မွ ေဒၚစုျမတ္ထက္မွ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ရွိ ေဇယ်ာသီရိ ႐ုပ္ရွင္ရံုအား စည္းကမ္းပါ စာခ်ဳပ္အတိုင္း မူလလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ ႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္း ျပန္လည္ျပသ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကို ၂၀၁၇ ခု ႏွစ္ မတ္ ၂၀ ရက္က အဆုိတင္ကာ အဆုိအား ကန္႔ကြက္သူမရွိ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရၿပီး စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမွ တစ္ႏွစ္အတြင္း စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းအတုိင္း ႐ုပ္႐ွင္လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ရန္ ကုမၸဏီအား ညႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရၿပီး ကုမၸဏီမွ ညႊန္ၾကားခ်က္ျပည့္သည့္ ယခုႏွစ္မတ္လအတြင္း ႐ုပ္ရွင္႐ုံျပန္ဖြင့္ႏုိင္ရန္ သက္တမ္းတုိး အသနားခံစာ တင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေဇယ်ာသီရိ႐ုပ္ရွင္႐ုံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာ အဆုိတင္ခဲ့တယ္။ အဆုိေအာင္ခဲ့တာ တစ္ႏွစ္ခြဲရွိသြားၿပီ။ ခုထိ ႐ုပ္ရွင္႐ုံ ျပန္မဖြင့္ေသးပါဘူး။ ဟုိတစ္ေန႔က ကြင္းဆင္းၾကည့္ေတာ့ အမုိးေတြကို ျပင္ထားတယ္။ ဒါကလည္း ႐ုပ္ရွင္႐ုံျပန္ဖြင့္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ မုိးယုိလာလုိ႔ ကုန္ပစၥည္းေတြ ဆုံး႐ံႈးမွာမုိ႔ ျပန္လုပ္ထားတာပါ။ ကြၽန္မနဲ႔အတူ အဆုိတင္တဲ့ မုံရြာျမစႏၵာ ႐ုပ္ရွင္႐ုံက အခုျပန္ဖြင့္လွစ္ေနပါၿပီ။ အဆုိကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔က တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ရဲ႕ တာ၀န္ပါ။ ကုမၸဏီနဲ႔လည္း ေတြ႕ဆုံညႇိ ႏိႈင္းၿပီးပါၿပီ။ သူတုိ႔က Extension ထပ္ေတာင္းတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔အေနနဲ႔ေပးဖုိ႔ရာ အဆင္မေျပေတာ့ဘူး။ ကြၽန္မက အဆုိရွင္ ျဖစ္ေပမယ့္လည္း အဆုိက လႊတ္ေတာ္မွာ ေအာင္ၿပီးသြားၿပီ။ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္လုံး ဆုိင္ၿပီးသြားၿပီျဖစ္ေတာ့ ကြၽန္မသေဘာ တစ္ခုတည္းနဲ႔ Extension ေပးဖုိ႔ အဆင္မေျပေတာ့ဘူး။ ၀ယ္ယူတုန္းက ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းအတုိင္းပဲ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမွာပါ။ တရားစြဲဖုိ႔က တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရက လုပ္မွရပါမယ္။ ကြၽန္မတုိ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္မရပါဘူး” ဟု စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ တုိင္းေဒသႀကီး (၂) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚစုျမတ္ထက္က ေျပာၾကားသည္။

ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္းပိုင္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ေဇယ်ာသီရိ႐ုပ္ရွင္ကို ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္သို႔ ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေရးေကာ္မရွင္ အစည္းအေ၀း အမွတ္ ၁/၂၀၁၁ သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ၀ယ္ယူသူသို႔ က်ပ္သန္း ၄၂၇ ဒသအ ၆၁ သန္းျဖင့္ အၿပီးအပိုင္ ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အၿပီးလႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်သည့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ စည္းကမ္းခ်က္ ခုနစ္ခ်က္ပါရွိၿပီး လက္ရွိမူလ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္ (င) တြင္ ႐ုပ္ရွင္႐ံုကို အဆင့္ျမင့္ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္မည္ ဆိုပါက အျခားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္၍ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ရွိ လူဦးေရ အခ်ိဳးအစားအရ ပရိသတ္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည့္ ႐ုပ္ရွင္႐ံုတစ္႐ံု သို႔မဟုတ္ လူ ၁၀၀/၂၀၀ ၀င္ဆန္႔ Mini Theatre ထည့္သြင္း၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါရွိၿပီး ကုမၸဏီမွ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လိုက္နာျခင္းမရွိ၊ ႐ုပ္ရွင္ျပသျခင္း မရွိဘဲ စူပါေကာ္ဖီမစ္ ကားမ်ားထားျခင္း၊ ဂုိေဒါင္အျဖစ္ အသုံးျပဳေနေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ အေရးယူျခင္းခံရမည္ ဟူသည့္ စည္းကမ္းခ်က္လည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္တုိင္း အျမဲတမ္း ပယ္မဲတစ္မဲပါေနျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္ကို ေစာ္ကားရာေရာက္ေၾကာင္း တိုင္းလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေျပာၾကား

စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးသန္းက ပယ္မဲပါေနရျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားေနစဥ္

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆႏၵမဲခံယူျခင္း၊ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ျခင္း ျပဳလုပ္ရာတြင္ အျမဲတမ္းပယ္မဲတစ္မဲ ပါေနျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္ကို ေစာ္ကားရာေရာက္ေၾကာင္း စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးသန္းက ေျပာၾကားသည္။

ဇြန္ ၁၁ ရက္က က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ (၁၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း ၁၅ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ မုံရြာၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚအမာၾကည္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ အလံ၊ အမွတ္အသားတံဆိပ္ႏွင့္ ရင္ထိုးတံဆိပ္တို႔အား သိသာထင္ရွား ကြဲလြဲျပတ္သားေသာ ဒီဇိုင္းပုံစံျဖင့္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ေပးပါရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုအား လႊတ္ေတာ္၌ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာ ပယ္မဲတစ္မဲ ပါရိွသျဖင့္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အျမဲတမ္း ပယ္မဲတစ္မဲ ပါေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီပယ္မဲတစ္မဲဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အစည္းအေ၀းတိုင္းမွာ ေတြ႕ေနရပါတယ္။ မဲမေပးတတ္လို႔ ဆိုရင္ေတာ့ ျပႆနာမဟုတ္ပါဘူး။ မဲေပးတတ္ရဲ႕နဲ႔ ပယ္မဲေပးေနတာဟာ တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္ေနတယ္လုိ႔ပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နားလည္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒါဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကို ေစာ္ကားရာေရာက္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ ဆႏၵမဲေပးတဲ႔အခါမွာ မိမိရဲ႕သေဘာဆႏၵကို သုံးခြင့္ရွိပါတယ္။ မဲေပးရမယ့္ ေနရာကလည္း ေထာက္ခံမဲ၊ ကန႔္ကြက္မဲ၊ ၾကားေနမဲဆိုၿပီးေတာ႔ သုံးမ်ဳိးရွိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ဒါမ်ိဳးမလုပ္ၾကဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကုိ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္” ဟု စစ္ကုိင္းတိုင္းလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးသန္းက ေျပာၾကားသည္။

စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္တိုင္း အျမဲတမ္း ပယ္မဲတစ္မဲကေန သုံးမဲအထိ ပါေနေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ႔သို႔ ပယ္မဲမ်ား ပါေနျခင္းသည္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကို သိကၡာက်ေအာင္ လုပ္ေနျခင္းဟု ထင္ျမင္မိေၾကာင္း ကနီၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ အမွတ္(၂) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းထြန္း၀င္းက သံုးသပ္ ေျပာၾကားသည္။

စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၆၈ ဦး၊ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ဦး၊ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ငါးဦး၊ တိုင္းလိုင္(ရွမ္းနီ) အမ်ဳိးသားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး စုစုေပါင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀၀ ရိွသည္။