ကမၻာ႔ေရနံေစ်း က်ေသာ္လည္း ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တက္ျခင္းေၾကာင့္ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္း သံုးလနီးပါးအတြင္း တစ္လီတာ က်ပ္ ၆၀-၇၀ ၾကား ေစ်းတက္ၿပီး ေမ ၁၈ ရက္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ရွစ္ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ျမင့္တက္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ပုဂၢလိက စက္သုံးဆီ အေရာင္းဆုိင္တစ္ဆုိင္အား ေတြ႕ရစဥ္

ၾသဂုတ္လအတြင္း ကမၻာ့ေရနံေစ်း က်ဆင္းေသာ္လည္း ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တက္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္း စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္း တစ္လီတာ က်ပ္ ၆၀-၇၀ ၾကား ေစ်းတက္ခဲ့ၿပီး ေမ ၁၈ ရက္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ခုနစ္ရာခုိင္ႏႈန္း နီးပါးမွ ရွစ္ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း စက္သံုးဆီ အေရာင္းဆုိင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံစက္သံုးဆီ တင္သြင္းေရာင္းခ် ျဖန္႔ျဖဴးေရးအသင္းမွ သတ္မွတ္ထားေသာ စက္သံုးဆီ လက္လီေစ်းမ်ားမွာ ဒီဇယ္တစ္လီတာ က်ပ္ ၉၄၅ (တစ္ ဂါလန္ ၄၂၉၀ က်ပ္) ပရီမီယံဒီဇယ္တစ္လီတာ က်ပ္ ၉၅၅ (တစ္ဂါလန္ ၄၃၃၅ က်ပ္)၊ ေအာက္တိန္း 92 Ron တစ္လီတာ က်ပ္ ၉၁၅ (တစ္ဂါလန္ ၄၁၅၄ က်ပ္) ေအာက္တိန္း 95 Ron တစ္လီတာ ၉၆၀ က်ပ္ (တစ္ဂါလန္ ၄၃၅၈ က်ပ္) ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ဒုတိယပတ္မွစတင္၍ ကမၻာ့ေရနံေစ်းႏႈန္း သိသိသာသာ စတင္ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လဆန္းပုိင္းက ၄၉ ေဒၚလာ၀န္းက်င္ရွိေသာ ကမၻာ့ေရနံေစ်းႏႈန္းသည္ ေအာက္တုိဘာလဆန္းပုိင္းတြင္ ၅၁ ေဒၚလာ၊ ႏုိ၀င္ဘာလဆန္းတြင္ ၅၅ ေဒၚလာ၊ ဒီဇင္ဘာလဆန္းတြင္ ၅၈ ေဒၚလာ၊ ဇန္န၀ါရီလဆန္းတြင္ ၆၁ ေဒၚလာ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလဆန္းတြင္ ၆၄ ေဒၚလာ၊ ဧၿပီလကုန္ပုိင္းတြင္ ၆၈ ေဒၚလာ၊ ေမ ၂၁ ရက္တြင္ ၇၂ ေဒၚလာ၊ ဇူလုိင္ ၁၀ ရက္ တြင္ ၇၄ ေဒၚလာအထိ ဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၇ ရက္တြင္ ၆၉ ေဒၚလာ၊ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္တြင္ ၆၇ ေဒၚလာ၀န္းက်င္အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းသည္ ဇြန္လမွစတင္၍ သိသိသာသာ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ဇြန္ ၁၁ ရက္တြင္ ၁၃၄၆ က်ပ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေဒၚလာေစ်းသည္ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္တြင္ ၁၄၈၈ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေသာ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းသည္ ကမၻာ့စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္း၊ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး စရိတ္အေပၚ အေျခခံၿပီး ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚျခင္း ျဖစ္သည္ဟု စက္သံုးဆီ တင္သြင္းေနသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆုိသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္ ၁၀ ရက္ေစ်းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ကမၻာ့ေရနံေစ်းသည္ ကုိးရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ေဒၚလာေစ်းသည္ ႏွစ္လေက်ာ္အတြင္း ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ စက္သံုးဆီ တင္သြင္းေရာင္းခ် ျဖန္႔ျဖဴးေရးအသင္းမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္တြင္ ျပည္ပမွ ၀ယ္ယူရသည့္ စက္သံုးေစ်းႏႈန္း (တစ္စည္) MOPS Price မ်ားမွာ 92 Ron ၈၁ ဒသမ ၆၇ ေဒၚလာ၊ 95 Ron ၈၄ ဒသမ ၂၁ ေဒၚလာ၊ ဒီဇယ္ ၈၆ ဒသမ ၆၆ ေဒၚလာ၊ ပရီမီယံဒီဇယ္ ၈၇ ဒသမ ၆၇ ေဒၚလာတုိ႔ ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ စက္သံုးဆီ လက္လီေစ်းမ်ားမွာ ဒီဇယ္တစ္လီတာ က်ပ္ ၅၀၀ (တစ္ဂါလန္ ၂၂၇၀ က်ပ္) ပရီမီယံဒီ ဇယ္တစ္လီတာ က်ပ္ ၅၄၀ (တစ္ဂါလန္ ၂၄၅၁ က်ပ္)၊ ေအာက္တိန္း 92 Ron တစ္လီတာ က်ပ္ ၅၅၀ (တစ္ဂါလန္ ၂၄၉၇ က်ပ္) ေအာက္တိန္း 95 Ron တစ္လီတာ ၆၅၀ က်ပ္ (တစ္ ဂါလန္ ၂၉၅၁ က်ပ္) ျဖစ္ရာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္ေစ်းႏႈန္း ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၂၈ လေက်ာ္အတြင္း ဒီဇယ္ ၈၉ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ပရီမီယံ ဒီဇယ္ ၇၇ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ 92 Ron ၆၆ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ 95 Ron ၄၈  ရာခုိင္ႏႈန္း ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမ်ားမွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၌ ဒီဇယ္၊ ဓာတ္ဆီႏွင့္ ေလယာဥ္ဆီ အပါအ၀င္ စုစုေပါင္းစက္သံုးဆီ တန္ခ်ိန္ငါးသန္းေက်ာ္အား သေဘၤာစင္းေရ ၄၂၄ စင္းျဖင့္ တင္သြင္းခဲ့

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေအးရွားေ၀ါလ္ဆိပ္ကမ္းအား ေတြ႕ရစဥ္(ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏိုင္)

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမ်ားမွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၌ ဒီဇယ္၊ ဓာတ္ဆီႏွင့္ ေလယာဥ္ဆီ အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း စက္သံုးဆီတန္ခ်ိန္ ငါးသန္းေက်ာ္အား သေဘၤာစင္းေရ ၄၂၄ စင္းျဖင့္ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္မွ သတင္းရရွိပါသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၌ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ သီလ၀ါႏွင့္ ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းမ်ားသို႔ စက္သံုးဆီတင္သေဘၤာ ၄၂၄ စင္းျဖင့္ ဒီဇယ္၊ ဓာတ္ဆီႏွင့္ ေလယာဥ္ဆီ အပါအ၀င္ စက္သံုးဆီတန္ခ်ိန္ ၅၆၄၂၀၂၂ တန္အား တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

စက္သံုးဆီတင္သြင္းမႈမွာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္၌ သေဘၤာအစင္းေရ ၄၆၈ စင္းျဖင့္ စက္သံုးဆီတန္ခ်ိန္ ၅၄၄၂၉၀၉ သန္းအား ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမ်ားမွ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၌ စက္သံုးဆီတင္သြင္းမွာ တန္ခ်ိန္ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ ပိုမိုတင္သြင္းႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဒီဇယ္၊ ဓာတ္ဆီနဲ႔ ေလယာဥ္ဆီ အပါအ၀င္ စုစုေပါင္းစက္သံုးဆီတန္ခ်ိန္ ငါးသန္းေက်ာ္အား သေဘၤာစင္းေရ ၄၂၄ စင္းနဲ႔ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ထက္ စက္သံုးဆီ တန္ခ်ိန္ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ ပိုမိုတင္သြင္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္မွ ဒုတိယအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာ မ်ဳိးၿငိမ္းေအးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ဧၿပီလ၌ သေဘၤာအစင္းေရ ၂၉ စင္းျဖင့္ ၃၄၉၂၄၄တန္၊ ေမလ၌ သေဘၤာအစင္းေရ ၄၃ စင္းျဖင့္ ၅၂၇၀၁၀ တန္၊ ဇြန္လ၌ သေဘၤာအစင္းေရ ၃၇ စင္းျဖင့္ ၄၃၅၅၆၇ တန္၊ ဇူလိုင္လ၌ သေဘၤာအစင္းေရ ၃၃ စင္းျဖင့္ ၄၃၆၁၇၂တန္၊ ၾသဂုတ္လ၌ သေဘၤာအစင္းေရ ၂၀ ျဖင့္ ၂၄၉၄၂၁ တန္၊ စက္တင္ဘာလ၌ သေဘၤာအစင္းေရ ၂၇ စင္းျဖင့္ ၃၃၁၂၅၀ တန္၊ ေအာက္တိုဘာလ၌ သေဘၤာအစင္းေရ ၃၅ စင္းျဖင့္ ၅၁၀၇၃၆ တန္၊ ႏို၀င္ဘာလ၌ သေဘၤာအစင္းေရ ၃၃ စင္းျဖင့္ ၄၆၉၇၃၇ တန္၊ ဒီဇင္ဘာလ၌ သေဘၤာအစင္းေရ ၄၃ ျဖင့္ ၅၈၈၁၆၆ တန္၊ ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီလ၌ သေဘၤာအစင္းေရ ၄၃ စင္းျဖင့္ ၆၁၆၀၇၆ တန္၊ ၂၀၁၈ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၌ ၅၆၇၁၉၅ တန္ႏွင့္ ၂၀၁၈ မတ္လ၌ သေဘၤာအစင္းေရ ၄၁ ျဖင့္ ၅၆၁၄၄၈ တန္ စုစုေပါင္း စက္သံုးဆီတန္ခ်ိန္ ၅၆၄၂၀၂၂ တန္အား တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ႏွင့္ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ စက္သံုးဆီတင္သေဘၤာမ်ား အမ်ားဆံုးဆိုက္ကပ္သည့္ စက္သံုးဆီတင္ခ် ဆိပ္ခံတံတားမ်ားမွာ ျမတ္ေမတၱာမြန္၊ MPE၊ APEX၊ PUMA၊ Green Asia၊ OEA/NEA ဆိပ္ကမ္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းစက္သံုးဆီေစ်း ထိန္းညႇိရန္အတြက္ ႏိုင္ငံပိုင္ စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္ရွစ္ဆိုင္က သင့္ေလ်ာ္ေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့့္ ပိတ္ရက္မရွိ တိုက္႐ုိက္လက္လီျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မည္

ႏိုင္ငံတကာစက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းကို ထိန္းညႇိႏိုင္ရန္အတြက္ ဇူလုိင္ ၁ ရက္မွစတင္ကာ ႏိုင္ငံပိုင္ စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္ ရွစ္ဆိုင္က သင့္ ေတာ္ေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ တိုက္႐ုိက္ပိတ္ရက္မရွိ လက္လီျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ႏိုင္ငံတကာစက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းကို ထိန္းညႇိႏိုင္ ရန္ရည္ရြယ္၍ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ္ငန္း၊ ေရနံ ဓာတုေဗဒစက္႐ံုစု (သံပုရာကန္) မွ ထုတ္လုပ္သည့္ ျပည္တြင္းထုတ္ဓာတ္ဆီမ်ားအား  သင့္ေတာ္ေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ဇူလိုင္ ၁ ရက္မွ စတင္၍ ျမန္မာ့ေရနံထြက္ပစၥည္း ေရာင္း၀ယ္ေရး လုပ္ငန္း၏ ႏိုင္ငံပိုင္စက္သံုးဆီအေရာင္း ဆိုင္ ရွစ္ဆိုင္မွတစ္ဆင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ငယ္မ်ား၊ ဆိုင္ကယ္မ်ားသံုးစြဲရန္ တိုက္႐ိုက္ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ေရာင္းခ်ေပးရာတြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္ ရွစ္ဆိုင္ျဖစ္ သည့္ ေနျပည္ေတာ္ (၀၃၅၄)၊ ရန္ကုန္ (၀၂၇၅)၊ ရန္ကုန္ (၀၂၅၄)၊ ရန္ကုန္ (၀၂၄၇)၊ မႏၲေလး (၀၆၁၁)၊ မႏၲေလး (၀၆၁၄)၊ ပဲခူး (၀၁၉၂) ႏွင့္ ဟင္းငုတ္ပင္ (ေတာင္ငူ) (၀၁၆၀) ႏိုင္ငံပိုင္စက္သံုးဆီဆိုင္မ်ားမွ တိုက္႐ုိက္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနအေန ျဖင့္ ျပည္တြင္းစက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္ေနျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ ဓာတ္ဆီ တစ္ဂါလန္ကို က်ပ္ ၃၂၀၀ ျဖင့္  ဂါလန္ေပါင္းသံုးသန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံစက္သံုးဆီ တင္သြင္း ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေရးအသင္းထံသို႔ ဧၿပီလအကုန္ပိုင္းမွ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးထားေၾကာင္း ဇြန္ ၇ ရက္က လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနက ျမန္မာႏိုင္ငံစက္သံုးဆီတင္သြင္း ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ေရးအသင္းသို႔ ေရာင္းခ်ေပးထားေသာ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းသည္ ဓာတ္ဆီတစ္လီတာလွ်င္ က်ပ္ ၇၁၀ ေက်ာ္သာ က်သင့္မည္ ျဖစ္သည္။

 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း PUMA စြမ္းအင္ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စက္သံုးဆီ လက္လီအေရာင္းဆိုင္မ်ား ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး ၁၀ ႏွစ္အတြင္း ဆိုင္ခြဲေပါင္း ၅၀ အထိ ဖြင့္လွစ္မည္

ဇြန္ ၂၁ ရက္က Union Business Centre တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ PUMA စြမ္းအင္ကုမၸဏီ၏ သတင္းစာရွင္းပြဲအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေဇယ်ာၿငိမ္း)

လာမည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း စင္ကာပူ အေျခစိုက္ PUMA စြမ္းအင္ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း စက္သံုးဆီ လက္လီအေရာင္းဆိုင္မ်ား ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဆယ္ႏွစ္အတြင္း ဆိုင္ခြဲေပါင္း ငါးဆယ္အထိ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇြန္ ၂၁ ရက္က Union Business Centre တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ PUMA စြမ္းအင္ကုမၸဏီ၏ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။

“လက္လီအပိုင္းကိုေတာ့ တိုးခ်ဲ႕ဖို႔ရွိတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ အျမန္ဆံုး Brand ကို Market ထဲမွာေပါက္ေအာင္ေတာ့ လုပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတယ္။ အခ်ိန္အေနနဲ႔ေတာ့ နည္းနည္းေျပာဖို႔ခက္တယ္။ ဒီမွာလည္း သူ႔ရဲ႕စိန္ေခၚမႈေလးေတြ ရွိတာေပါ့။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ အျမန္ဆံုး ၂၀၁၉ ေလာက္ကိုေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ေအာင္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႀကိဳးစားေနတာေတာ့ ရွိတယ္” ဟု PUMA စြမ္းအင္ကုမၸဏီ၏ Commercial Manager ဦးေ၀လ်ံမင္းက ေျပာၾကားသည္။

PUMA ကုမၸဏီအေနျဖင့္ စက္သံုးဆီ လက္လီအေရာင္းဆိုင္ စတင္ဖြင့္လွစ္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း လက္လီအေရာင္းဆိုင္သံုးဆယ္မွ ငါးဆယ္အၾကား တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဆီဆိုင္အေနနဲ႔ကေတာ့ အကယ္၍ အခြင့္အေရးရမယ္ဆိုရင္ ဆီဆိုင္သံုးဆယ္၊ ေလးဆယ္၊ ငါးဆယ္တစ္ခုခုေပါ့ေနာ္ ဘယ္ေလာက္ျမန္ျမန္ရမလဲဆိုတာက ငါးႏွစ္ကေန ၁၀ ႏွစ္အတြင္း ခ်ဲ႕ဖို႔ေတာ့ရွိပါတယ္” ဟု ဦးေ၀လ်ံမင္းက ေျပာၾကားသည္။

PUMA စြမ္းအင္ကုမၸဏီအေနျဖင့္ စက္သံုးဆီလက္လီအေရာင္းဆုိင္မ်ားကို ေစ်းကြက္အမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ အမ်ားဆံုး ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္တြင္ ေစ်းႏႈန္းတက္ပါက ျပည္တြင္း စက္သံုးဆီေစ်းကြက္၌ အဆိုပါေစ်းႏႈန္းအတိုင္း ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ ေရာင္းခ်ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္တြင္ ေစ်းႏႈန္းျပန္က်ေသာ္လည္း ေစ်းေလွ်ာ့ေရာင္းခ်ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ေစ်းကြက္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ရယူထားမႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုသာ ေရာင္းခ်ခြင့္မျပဳလုပ္ဘဲ ႏိုင္ငံတကာမွ စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္ကုမၸဏီမ်ား ျပည္တြင္း၌ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

PUMA စြမ္းအင္ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလဆန္းပိုင္းက လက္လီေရာင္းခ်ခြင့္ကို ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေစ်းကြက္ေလ့လာမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း အထက္ပါ သတင္းစာရွင္းပြဲမွ သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏိုင္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္ စုစုေပါင္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္သံုးဆီ တင္သြင္းေရာင္းခ် ျဖန္႔ျဖဴးေရးအသင္းမွ သိရသည္။

PUMA စြမ္းအင္ကုမၸဏီအေနျဖင့္ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းတြင္ စက္သံုးဆီကုဗမီတာ ၉၁,၀၀၀ အထိ သိုေလွာင္ႏိုင္သည့္ သိုေလွာင္ကန္မ်ားကိုလည္း တည္ေဆာက္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လက္ကားျဖန္႔ျဖဴးေရးအပိုင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္တြင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ဘက္စံုသံုးဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စီးပြားအက်ဳိးအျမတ္တစ္ခုတည္းကုိ မၾကည့္ဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ လံုျခံဳေရးကုိ ေရွး႐ႈေလ့လာသံုးသပ္ရန္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေျပာၾကား

ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀းက်င္းပေနပံုအား ဇြန္ ၈ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္

ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ Multi purpose Terminal ဘက္စံုသံုး ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စီးပြား အက်ဳိးအျမတ္တစ္ခုတည္းကုိ မၾကည့္ဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ လံုျခံဳေရးကုိ ေရွး႐ႈ ေလ့လာ သံုးသပ္ရန္ ပန္းဘဲတန္း ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသန္းႏိုင္ဦးက ဇြန္ ၈ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀း (၄၂ ရက္ေျမာက္ေန႔) တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕က ေပးပုိ႔ထားေသာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ သရက္ေတာေက်းရြာတြင္ Multi purpose Termnial ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ရန္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း အစီရင္ခံစာ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသန္းႏုိင္ဦးက ယင္းကဲ့သုိ႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အခု ဆိပ္ကမ္းအသစ္ေတြ ေဆာက္မယ့္ေနရာကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ပင္လယ္ထြက္ေပါက္ အႀကီးဆံုးေနရာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စီးပြားအက်ဳိးအျမတ္ တစ္ခုတည္းကုိသာ မၾကည့္ဘဲနဲ႔ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကုိ ထိပါးႏုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ လံုျခံဳေရး ကုိေရွး႐ႈၿပီးေတာ့ ေလ့လာသံုးသပ္ေပးဖုိ႔ တင္ျပရင္းနဲ႔ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြလုပ္ၿပီးမွ လႊတ္ေတာ္ကုိ ျပန္လည္တင္ျပသင့္ပါတယ္”  ဟု လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသန္းႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ေက်ာက္ျဖဴစီမံကိန္းကုိပင္ ျပန္လည္သံုးသပ္ေနသည္ကုိ ၾကားသိရေၾကာင္း၊ ေက်ာက္ျဖဴဆိပ္ကမ္းမွာ ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံႏွင့္ ဆက္စပ္စီးပြားဇုန္အတြက္ ေဒၚလာႏွစ္ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ရာခုိင္ႏႈန္း ၇၀၊ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားက ရာခုိင္ႏႈန္း ၃၀ျဖစ္၍ စီမံကိန္းသာ ေကာင္းေကာင္း အလုပ္မျဖစ္ႏုိင္ပါက ျမန္မာဘက္က အေၾကြး မဆပ္ႏုိင္ဘဲ တ႐ုတ္ပုိင္ဆိပ္ကမ္းျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

“ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီေတြရဲ႕ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈလား။ Lone ေခ်းေငြနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလား။ အတုိးႏႈန္း ဘယ္ေလာက္လဲ။ BOT လား၊ PPP လား ဆုိတာကုိ သံုးသပ္ၿပီးေတာ့ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာနဲ႔ ျပည္တြင္းျပည္ပကုမၸဏီေတြကုိ အားလံုး ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔ ဒီစီမံကိန္းကုိ ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီးေတာ့ လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးသန္းႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ကမၻာတစ္၀န္းမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားအရ အဆုိးရြားဆံုး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ေနေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမျဖစ္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကုိလည္း တိတိက်က် ေဖာ္ျပေပးရန္လုိေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္သူမ်ားမွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဥေရာပ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာအဖဲြ႕ OECD ထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိလည္း လုိက္နာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရာတြင္ ဘက္စံုသံုးသပ္ ဆိပ္ကမ္းအစား Oil Terminal သီးသန္႔အျဖစ္ အရင္ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ EIA၊ SIA အေလးထားေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား၊ ေရခ်ဳိရရွိမႈ၊ စြမ္းအင္ရရွိရန္တုိ႔ကုိ အေလးထား စဥ္းစားေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသန္းႏုိင္ဦးက ဆိုသည္။

ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္တြင္ စက္သံုးဆီ သုိေလွာင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းႏွင့္ အျခားျပည္ပပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားပါ၀င္ေသာ ဘက္စံုသံုးဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ရန္ စီမံကိန္း အစီရင္ခံစာအား တုိင္းအစုိးရအဖဲြ႕က ဇြန္ ၅ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀း (၄၀ ရက္ေျမာက္ေန႔) တြင္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ သြင္းခဲ့သည္။

အဆုိပါ စီမံကိန္းအစီရင္ခံစာအား ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖဲြ႕၊ ရခုိင္တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေအာင္က ရွင္းလင္တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စက္သံုးဆီမ်ားကုိ ျပည္ပမွ ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမွ်ဂါလန္ သန္း ၇၀၀ ခန္႔ ၀ယ္ယူ တင္သြင္း သံုးစဲြေနေသာ္လည္း စက္သံုးဆီ သုိေလွာင္ႏုိင္မႈ ဂါလန္ ၅၃ သန္းခန္႔သာ ရွိသျဖင့္ ျပည္တြင္းသံုးစဲြမႈ လံုေလာက္ရန္ လုိအပ္ခ်က္ပမာဏ မ်ားစြာရွိေနဟု ဆုိ

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စက္သံုးဆီမ်ားကုိ ျပည္ပမွ ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမွ်ဂါလန္ သန္း ၇၀၀ ခန္႔ ၀ယ္ယူ တင္သြင္း သံုးစဲြေနေသာ္လည္း စက္သံုးဆီ သိုေလွာင္ႏုိင္မႈ ဂါလန္ ၅၃ သန္းေက်ာ္ခန္႔ ရွိသျဖင့္ ျပည္တြင္းသံုးစဲြမႈ လုံေလာက္ရန္ လုိအပ္ခ်က္ပမာဏ မ်ားစြာရွိေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕၊ ရခုိင္ တုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း (၄၀ ရက္ေျမာက္ေန႔) တြင္ ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္တြင္ စက္သံုးဆီ သုိေလွာင္ျဖန္႔ျခင္းႏွင့္ အျခား ျပည္ပပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ ဆိပ္ကမ္းမ်ား ပါ၀င္ေသာ ဘက္စံုသံုးဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ရန္ စီမံကိန္း အစီရင္ခံစာအား တုိင္းအစုိးရအဖဲြ႕ ကုိယ္စားလႊတ္ေတာ္သုိ႔ သြင္းရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနနဲ႔ စက္သံုးဆီမ်ားကုိ ျပည္ပမွ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် ဂါလန္ သန္း ၇၀၀ ခန္႔ ၀ယ္ယူ တင္သြင္း သံုးစဲြေနရၿပီး စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕စာရင္းဇယားအရ တရား၀င္ စက္သံုးဆီ သုိေလွာင္ႏုိင္မႈမွာ ဂါလန္ ၅၃ ဒသမ ၆၇၁ သန္းခန္႔သာ ရွိသျဖင့္ စက္သံုးဆီအတြက္ ျပည္တြင္းသံုးစဲြမႈ လံုေလာက္ရန္ လုိအပ္ခ်က္ပမာဏ မ်ားစြာရွိေနေသးတာကုိ ေတြ႕ရွိရပါတယ္”ဟု ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္တြင္း ကုန္ေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္မႈရွိေစေရးအတြက္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး က႑အတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈစရိတ္စက သက္သာေစေရးအတြက္ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေရးဟာလည္း အဓိကက်တဲ့ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္း ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား မျပည့္၀ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ငါးဘီလ်ံခန္႔ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ား ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ေရး၊ Export Oriented ျဖစ္လာေစေရး၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္မႈရွိေစေရး၊ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစေရး စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စက္သံုးဆီ အစရွိသည့္ Multipurpose Terminal ဆိပ္ကမ္းတစ္ခု ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္၊ သရက္ေတာေက်းရြာႏွင့္ ကြမ္းျခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာ္ဓလူးေက်းရြာအၾကားတြင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ Multipurpose Terminal ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ေျမဧရိယာ ဧက ၁၀၅၃ ဧကခန္႔ကုိ လ်ာထား သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ဆိပ္ကမ္းသစ္သည္ ဘက္စံုသံုး ဆိပ္ကမ္းျဖစ္ျခင္းႏွင့္အညီ ျပည္တြင္းမွ ထြက္ရွိသည့္ ဆန္စပါး၊ ဂ်ံဳ၊ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ တင္ပုိ႔ ျခင္း၊ စက္မႈဇုန္မ်ားမွ ထြက္ရွိသည့္ ျပည္ပပုိ႔ကုန္မ်ား တင္ပုိ႔ျခင္းႏွင့္ ကုန္ၾကမ္းမ်ား တင္သြင္းျခင္း၊ ျပည္တြင္းလုိအပ္ခ်က္ ရွိသည့္ စားသံုးဆီ တင္သြင္းျခင္း၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးက႑အတြက္ လုိအပ္သည့္ စက္သံုးဆီ တင္သြင္းျခင္း စသည့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းႏွင့္ ကမ္း႐ုိးတန္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ အဓိကအားျဖင့္ ဆိပ္ကမ္းကုိးခုျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမွ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္သည့္ ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္၏ ၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္း စီမံခန္႔ခဲြလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမ်ား အေနျဖင့္ လက္ရွိတြင္ သေဘၤာ ၄၆ စင္း တစ္ၿပိဳင္နက္ ၀င္ေရာက္ ဆုိက္ကပ္ႏုိင္ၿပီး ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းတြင္ ၂၆ စီးႏွင့္ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းတြင္ အစင္း ၂၀ ဆုိက္ကပ္ႏုိင္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ကုန္သြယ္ သေဘၤာလုိင္းေပါင္း ၂၀ မွ သေဘၤာ ၄၆ စီးသည္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းကုိ အသံုးျပဳလ်က္ရွိၿပီး စကၤာပူူ၊ မေလးရွား၊ အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္၊ သီရိလကၤာ၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ ဗီယက္နမ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ထုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔ႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ ကုန္သြယ္လ်က္ ရွိေသာ္လည္း လက္ရွိ ဆိပ္ကမ္းမ်ားမွာ ဖြဲ႕စည္းပံုေသးငယ္ၿပီး လုပ္ငန္းငယ္မ်ားကုိသာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

 

ပုဂၢလိကစက္သုံးဆီ အေရာင္းဆုိင္မ်ားတြင္ သတ္မွတ္အျခင္အတြယ္ ျပည့္မီမႈမရွိဟု သံသယရွိပါက ဆုိင္ရွိစံခြက္ျဖင့္ အခ်ိန္မေရြး စစ္ေဆးႏိုင္ၿပီး အျခင္အတြယ္ မျပည့္၀ေၾကာင္း တုိင္ၾကားပါက ထိေရာက္စြာ အေရးယူသြားမည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ပုဂၢလိက စက္သုံးဆီ အေရာင္းဆုိင္တစ္ဆုိင္အား ေတြ႕ရစဥ္

ပုဂၢလိက စက္သုံးဆီ အေရာင္းဆုိင္မ်ားတြင္ သတ္မွတ္အျခင္အတြယ္ ျပည့္မီမႈမရွိဟု သံသယရွိပါက ၀ယ္ယူသုံးစြဲသူ ျပည္သူလူထု အေနျဖင့္ ဆုိင္ရွိစံခြက္ျဖင့္ အခ်ိန္မေရြး စစ္ေဆးႏိုင္ၿပီး အျခင္အတြယ္ မျပည့္၀ေၾကာင္း တုိင္ၾကားပါက ထိေရာက္စြာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ပုဂၢလိက တင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်သည့္ ဆက္သုံးဆီမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ အျခင္အတြယ္ မွန္ကန္ေစေရးအတြက္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ေရနံႏွင့္ေရနံထြက္ပစၥည္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္မ်ားအလုိက္ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းၿပီး စစ္ေဆးၾကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစ၍ ယေန႔အထိ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးမႈဆုိင္ေပါင္း ၆၀ ဆုိင္၊ Mobile Fuel Lab ျဖင့္ စစ္ေဆးမႈဆုိင္ေပါင္း ၁၉၆ ဆုိင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး အရည္အေသြး မွန္ကန္ျခင္းမရွိေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရသည့္ ပုဂၢလိကစက္သုံးဆီ အေရာင္းဆုိင္ စုစုေပါင္း ၆၆ ဆုိင္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ခြင့္ လုိင္စင္မ်ားကုိ ကာလသတ္မွတ္ ကန္႔သတ္ပိတ္သိမ္း၍ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

စက္သုံးဆီ ၀ယ္ယူသုံးစြဲသည့္ ျပည္သူလူထု အေနျဖင့္ စက္သုံးဆီ အျခင္အတြယ္ ျပည့္မီမွန္ကန္မႈ မရွိဟု သံသယရွိပါက စက္သုံးဆီ အေရာင္းဆုိင္မ်ားတြင္ ထားရွိရသည့္ လီတာ ၂၀ စံခြက္ သုိ႔မဟုတ္ ေလးဂါလန္စံခြက္ျဖင့္ အခ်ိန္မေရြး စစ္ေဆးႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ စက္သုံးဆီ အျခင္အတြယ္ မွန္ကန္မႈမရွိေၾကာင္း စစ္ေဆးတုိင္ၾကားသျဖင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရသည့္ျဖစ္စဥ္ မရွိေသးေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

စက္သုံးဆီ ၀ယ္ယူသုံးစြဲသူ ျပည္သူလူထုမွ စံခြက္ျဖင့္ တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးၿပီး တုိင္ၾကားသျဖင့္ အျခင္အတြယ္ မွန္ကန္မႈမရွိေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက ေရနံႏွင့္ေရနံထြက္ပစၥည္းဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိေရာက္စြာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇြန္ ၇ ရက္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ေလျပင္းမုန္တုိင္းေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးခဲ့ရၿပီး လွ်ပ္စစ္ျပတ္ေတာက္ခဲ့၍ ျပည္သူမ်ား ဓာတ္အားျပန္လည္ရရွိရန္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၂၇၀၀ ေက်ာ္ ကုန္က်ခံျပင္ဆင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ဇြန္ ၇ ရက္က လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနကပင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ေမ ၂၈၊ ၂၉ ရက္က တုိက္ခတ္ခဲ့သည့္ ေလျပင္းမုန္တုိင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္း၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုိင္းမ်ားႏွင့္ ထရန္စေဖာ္မာမ်ား ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးခဲ့ရၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ား လွ်ပ္စစ္ျပတ္ေတာက္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။

ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ျပင္ဆင္ရာတြင္ ရန္ကုန္အေရွ႕ပုိင္းခ႐ုိင္အတြင္း ၂၂၈၇၂၀၀၀ က်ပ္၊ အေနာက္ပုိင္းခ႐ုိင္အတြင္း ၈၉၃၄၅၅၀ က်ပ္၊ ေတာင္ပုိင္းခ႐ုိင္အတြင္း ၅၀၆၃၀၀၀၀ က်ပ္၊ ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္အတြင္း ၂၆၁၇၀၀၀၀၀ က်ပ္ စုစုေပါင္း ၃၄၄၂၃၆၅၅၀ က်ပ္ တန္ဖုိးပ်က္စီး ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားကုိ အျမန္ျပင္ဆင္၍ ျပည္သူမ်ားသုိ႔ ဓာတ္အား အျမန္ဆုံး ျပန္လည္ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္စရိတ္ ၂၇၂၉၇၅၅၅၀ က်ပ္ အကုန္က်ခံကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး အမ်ားျပည္သူ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သုံးစြဲရာတြင္ စိတ္ခ်မ္းေျမ့စြာ သုံးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာန၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေကာင္းမြန္စြာျဖင့္ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈ မျဖစ္ေပၚေစေရး၊ ျဖစ္ေပၚလာပါက အျမန္ဆုံး ဓာတ္အားျပန္လည္ေပးႏိုင္ေရးကုိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကမၻာ့ဆီေစ်း ျမင့္တက္တာမွန္ေပမဲ့ အစိုးရနဲ႔လႊတ္ေတာ္က လုပ္ေပးႏိုင္တာရွိတယ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုအတြင္းရွိ စက္သံုးဆီဆိုင္တစ္ဆုိင္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု – မ်ဳိးထက္ပိုင္)

စက္သံုးဆီေစ်းကြက္ကို လက္၀ါးႀကီးအုပ္၊ အခြန္ေရွာင္ခိုးသြင္းမႈေတြနဲ႔ နာမည္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စက္သံုးဆီေစ်းကြက္ကို ျခယ္လွယ္ေနတဲ့ ခ႐ိုနီတုိင္ကြန္းတစ္စုရဲ႕ ႀကီးစိုးမႈဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မပေပ်ာက္ ႏိုင္ေတာ့ဘူးလားလို႔ ေမးခြန္းထုတ္စရာပါ။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက စက္သံုးဆီက႑မွာ ျပည္ပႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးေတာ့မယ္လို႔ ေျပာခ်ိန္မွာ တစ္ခဲနက္ ကန္႔ကြက္သံညံခဲ့တာက အစိုးရေဘးမွာ လွဴရင္းတန္းရင္း အက်ဳိးအျမတ္ရွာေနတဲ့ တုိင္ကြန္းေတြပါပဲ။

တုိင္ကြန္းညီရင္ ‘ဤ’ ဟာ ‘ကြၽဲ’ ျဖစ္မျဖစ္ မေသခ်ာေပမယ့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြကို စက္သံုးဆီက႑မွာ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ကေတာ့ တိုင္ကြန္းတစ္စု ကန္႔ကြက္မႈေအာက္မွာ အခုအခ်ိန္အထိ အသက္မသြင္းႏိုင္ဘဲ  အရင္အစုိးရေတြတုန္းကလိုပဲ တိုင္ကြန္းတစ္စုရဲ႕ ကန္႔ကြက္စကားေတြသာ ပန္း၀င္ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းစက္ သံုးဆီက႑မွာ တိုင္ကြန္းေတြသာ ဆက္လက္ႀကီးစိုးခြင့္ရေနခဲ့ပါတယ္။

စက္သံုးဆီေစ်းျမင့္တက္ၿပီဆိုတာနဲ႔ သူ႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈအေပၚ အရင္းခံရတဲ့ စားေသာက္ကုန္စရိတ္ ေတြအကုန္ျမင့္တက္ပါတယ္။ ဒီလိုျမင့္တက္လာတဲ့ စားေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္းတိုင္းကို က်ပ္တည္းေနတဲ့ ျမန္မာ့ျပည္သူေတြဟာ ခံႏိုင္ရည္မရွိပါဘူး။ ဒီလိုခံႏိုင္ရည္မရွိတာ ေၾကာင့္လဲ က်ပ္တည္းမႈအေပၚ သည္းခံႏိုင္စြမ္းမရွိတဲ့ ျပည္သူေတြက စက္သံုးဆီေစ်းျမင့္တက္မႈအေပၚ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈျဖစ္စဥ္ေတြ ရွိခဲ့တယ္ ဆိုတာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေရႊ၀ါေရာင္အေရးအခင္းက သက္ေသခံပါတယ္။

စက္သံုးဆီက႑ကို ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြ ၀င္ခြင့္ျပဳဖို႔ အစိုးရက လုပ္ေဆာင္တုိင္း ခ႐ိုနီတုိင္ကြန္းေတြက လက္မခံၾကတာဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ထံုးစံလိုျဖစ္ေနၿပီး အစိုးရတုိင္းကလည္း ျပည္သူ ၅၃ သန္းမ်က္ႏွာထက္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ေနတဲ့ တိုင္ကြန္းတစ္စုအသံကိုပဲ နားေထာင္တာဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ေတာ့ ကံဆိုးမႈလို႔ပဲ ေျပာရမွာျဖစ္ၿပီး ဒီေန႔အထိေတာ့ ကံဆိုးမႈေတြ မရပ္တန္႔ေသးပါဘူး။

ပိုၿပီးဆိုးတာက ျမန္မာႏုိင္ငံက စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းဟာ ႏုိင္ငံတကာမွာ ေစ်းတက္ရင္ လုိက္တက္ၿပီး ႏုိင္ငံ တကာမွာ ေစ်းက်ရင္ ျပန္မက်တာပါ။ ဒါ့အျပင္ သတ္မွတ္အရည္အေသြးအတိုင္း တင္သြင္းမႈမရွိတာေတြကို ျပည္သူေတြ ၾကံဳခဲ့ရပါတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္းမွာ ထိန္းေက်ာင္းမႈရွိလာတယ္ဆိုေပမယ့္ ျပည္တြင္းစက္သံုး ဆီေစ်းကြက္ဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်ိန္ တန္ေနပါၿပီ။

လက္ရွိအခ်ိန္ ကမၻာ့ဆီေစ်းကြက္ကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံေတြက ေရနံထုတ္လုပ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပါ။ ဒီလို ေရနံထုတ္လုပ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံလို ျပည္ပက စက္သံုးဆီ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ တင္သြင္းေနရတဲ့ႏုိင္ငံက ေစ်းတက္မွာ သဘာ၀ပါ။ ဒီေနရာမွာ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္က တစ္လီတာ ၅၀၀ ေက်ာ္ပဲ ရွိခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ ႏႈိင္းယွဥ္မႈေတြနဲ႔ NLD အစိုးရလက္ထက္မွာ တစ္လီတာကို က်ပ္ ၉၀၀ ေက်ာ္ေနၿပီ။ အစိုးရ ဘာလုပ္ေနတာလဲဆိုတဲ့ ေ၀ဖန္သံေတြကို ‘‘အစိုးရ ကိုင္တြယ္ပံု ည့ံဖ်င္းလို႔မဟုတ္ဘူး’’ ဆိုၿပီး အားေပးေထာက္ခံသူေတြက ျငင္းခ်က္ထုတ္ေနၾကမယ့္ တုိင္ကြန္း တစ္စုခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့ ျမန္မာ့စက္သံုးဆီက႑ကို ဘယ္လိုေျဖေလွ်ာ့မလဲဆိုတာ စဥ္းစားရမယ့္ အေျခအေနပါ။

ဒီေနရာမွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ဖိအားေၾကာင့္ OPEC နဲ႔ ႐ုရွားက ေရနံတိုးထုတ္ဖို႔ ေျပာဆိုတာေၾကာင့္ စက္သံုးဆီေစ်းဟာ ေမ ၂၅ ရက္မွာ စတင္က်ဆင္းလာတယ္ဆိုေပမယ့္ ကုန္ခန္းႏိုင္တဲ့ သဘာ၀သယံဇာတ ေတြျဖစ္တာေၾကာင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံေတြက ေရနံထုတ္လုပ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ ေတြးထားၿပီးသား အေျခအေနမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔လည္း တက္လိုက္က်လိုက္ျဖစ္ေနမယ့္ စက္သံုးဆီေစ်းကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျမန္မာ့စက္သံုးဆီ တင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴး မႈပံုစံေတြကို ေျပာင္းလဲဖို႔ မျဖစ္မေန လိုအပ္လာၿပီျဖစ္ပါတယ္။

■ ဆီေစ်း ေရရွည္တက္လာမယ္ဆိုရင္

ကမၻာ့ေရနံေစ်းနဲ႔အတူ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း လုိက္ပါျမင့္တက္ေနလို႔ ျပည္တြင္းစက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းဟာ ႏွစ္ပတ္ေက်ာ္အတြင္း တစ္လီတာ ၃၅ က်ပ္ကေန က်ပ္ ၄၀ အၾကား ေစ်း တက္ခဲ့ၿပီး ဧၿပီ ၃၀ ရက္ေစ်းနဲ႔ ႏႈိင္း ယွဥ္မယ္ဆို ေမ ၁၈ ရက္မွာ ေလးရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၇ ေမလနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္မယ္ဆိုရင္ တစ္လီတာကို က်ပ္ ၂၀၀ ေလာက္ ျမင့္တက္လာတဲ့ ျပည္တြင္းစက္သံုးဆီ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္လာမႈမွာ ရက္ပိုင္းအတြင္း ေစ်းႏႈန္းအျမန္ဆံုးနဲ႔ အျမင့္ဆံုးတက္လာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ တရားခံက ကမၻာ့စက္သံုးဆီေစ်းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ဒုတိယပတ္ကစၿပီး ကမၻာ့ေရနံေစ်းႏႈန္း သိသိသာသာ စတင္ျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လဆန္းပုိင္းက ၄၉ ေဒၚ လာ၀န္းက်င္ပဲရွိတဲ့ ကမၻာ့ေရနံစိမ္းေစ်းႏႈန္းဟာ ေအာက္တုိဘာလဆန္းမွာ ၅၁ ေဒၚလာ၊ ႏုိ၀င္ဘာလဆန္းမွာ ၅၅ ေဒၚလာ၊ ဒီဇင္ဘာလဆန္းမွာ ၅၈ ေဒၚလာ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလဆန္းမွာ ၆၁ ေဒၚလာ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ လဆန္းမွာ ၆၄ ေဒၚလာ၊ ဧၿပီလကုန္ပုိင္းမွာ ၆၈ ေဒၚလာ၊ ေမ ၁၀ ရက္မွာ ၇၁ ေဒၚလာအထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ဧၿပီလဆန္းပုိင္းေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္မယ္ဆို ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္း၀န္းက်င္ျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။ ေမ ၂၃ ရက္မွာဆိုရင္ ၇၁ ဒသမ ၈၄ ေဒၚလာအထိ ျဖစ္ခဲ့ရာက ေမ ၂၄ ရက္မွာ ၇၁ ဒသမ ၅၉ ေဒၚလာအထိ  က်လာခဲ့ၿပီး ေမ ၂၅ ရက္ ေစ်းကြက္ပိတ္ခ်ိန္မွာေတာ့ အေမရိကန္ဖိအားေၾကာင့္ ေရနံစိမ္းတစ္စည္ကို ၆၇ ဒသမ ၈၈ ေဒၚလာအထိ က်ဆင္းလာခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုက ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းပါ။ ေငြလဲႏႈန္းဟာ ေမလအတြင္း  သိသိသာသာျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ဧၿပီလကုန္ပုိင္းမွာ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၃၁ က်ပ္၀န္းက်င္ရွိတဲ့ ေဒၚလာေစ်းဟာ ေမ ၁၈ ရက္မွာ ၁၃၄၇ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ေမ ၂၅ ရက္မွာဆို ဗဟိုဘဏ္သတ္မွတ္ေစ်းက တစ္ေဒၚလာကို ၁၃၅၆ က်ပ္အထိ သတ္မွတ္ ထားပါတယ္။ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္မွာ ေရာင္းခ်ေနတဲ့ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းဟာ ကမၻာ့စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္း၊  ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစရိတ္၊ အခြန္အခေတြအေပၚ အေျခခံအျမတ္တင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚတာျဖစ္လို႔ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ျမင့္တက္မႈကလည္း ျပည္တြင္းစက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈျမင့္တက္ခဲ့ပါ တယ္။ ေလ့လာမႈတခ်ဳိ႕အရ စက္သံုးဆီေရာင္းခ်သူေတြက ဆီအေပၚမွာ အမ်ားဆံုးရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ေလာက္အထိ အျမတ္တင္ေရာင္းခ်ပါတယ္။ ေစ်းက်တုန္းမွာ ႀကိဳ၀ယ္ထားတဲ့ဆီကို ေစ်းတက္ေနခ်ိန္ေပါက္ေစ်းနဲ႔ ခ်ိန္ၿပီး ႐ံႈးတယ္ေျပာေနတာက ကေလးဆန္ပါတယ္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္မွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၁၈ ရက္က ျဖစ္ေပၚတဲ့ စက္သံုးဆီ လက္လီေစ်းေတြဟာ ဒီဇယ္ တစ္လီတာ က်ပ္ ၈၈၀  (တစ္ဂါလန္ ၃၉၉၅ က်ပ္) ပရီမီယံဒီဇယ္တစ္လီတာ  က်ပ္ ၈၉၅ (တစ္ဂါလန္ ၄၀၆၃ က်ပ္)၊ ေအာက္တိန္း 92 Ron တစ္လီတာ  က်ပ္ ၈၄၅  (တစ္ဂါလန္ ၃၈၃၆ က်ပ္) ေအာက္တိန္း 95 Ron တစ္လီတာ ၈၉၅ က်ပ္ (တစ္ဂါလန္ ၄၀၆၃ က်ပ္) ျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၃၀ ရက္မွာ ျဖစ္ေပၚတဲ့ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္မယ္ဆို ဒီဇယ္တစ္လီတာ ၃၅ က်ပ္ (၄ ဒသမ ၁၄ ရာခုိင္ႏႈန္း)၊ ပရီမီယံ ဒီဇယ္တစ္လီတာ ၃၅ က်ပ္ (၄ ဒသမ ၀၆ ရာခုိင္ႏႈန္း)၊ ေအာက္တိန္း 92 Ron တစ္လီတာ ၃၅ က်ပ္ (၄ ဒသမ ၃၂ ရာ ခုိင္ႏႈန္း)၊ ေအာက္တိန္း  95 Ron တစ္လီတာ ၄၀ က်ပ္ (၄ ဒသမ ၆၇ ရာခုိင္ႏႈန္း) ၁၈ ရက္အတြင္း ျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။

ေမ ၂၄ ရက္မွာ ကမၻာ့ေရနံစိမ္းေစ်းႏႈန္း က်ရိပ္ျပစျပဳလာခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက စက္သံုးဆီဆိုင္ေတြဟာ ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းမႈ မရွိသလို ေမ ၂၅ ရက္မွာ ေရနံစိမ္းေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းေနခ်ိန္မွာလည္း ျပည္တြင္းဆီဆိုင္ ေတြက အျမင့္ေစ်းမွာ ဆက္ရပ္ေနၿပီး ဒီဇယ္တစ္လီတာ ၉၀၅ က်ပ္၊ ပရီမီယံ ဒီဇယ္ တစ္လီတာ  က်ပ္ ၉၂၀၊ ေအာက္တိန္း 92 Ron တစ္လီတာ က်ပ္ ၈၇၀၊ ေအာက္တိန္း 95 Ron တစ္လီတာ က်ပ္ ၉၂၀ ဆိုတဲ့ အျမင့္ေစ်းနဲ႔ပဲ ဆက္လက္ေရာင္းခ်ေနပါတယ္။

ဒီလိုေစ်းႏႈန္းဟာ ရန္ကုန္ကိုပဲ အေျခခံေဖာ္ျပေနတာျဖစ္ၿပီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ကုန္က်စရိတ္အရ ေဒသတစ္ခုနဲ႔တစ္ခု အကြာအေ၀းအလိုက္ တစ္လီတာကို အနည္းဆံုး ၁၀ က်ပ္ကေန အမ်ားဆံုး က်ပ္ ၁၀၀ ေလာက္အထိ ျမင့္တက္ၿပီး ေရာင္းခ်ၾကတာေၾကာင့္ ေနရာေဒသအလိုက္ တစ္ဂါလန္ကို က်ပ္ ၅၀၀ ေလာက္ ပိုေပး ေနရတဲ့ ေဒသေတြလည္း ရွိေနပါ တယ္။ ဒါဟာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမရွိဘဲ ႏုိင္ငံ ျခားကုမၸဏီေတြ၊ ၀င္ေရာက္ခြင့္မျပဳ ဘဲ ခ႐ိုနီတုိင္ကြန္းေတြ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ထားတာကိုပဲ ၾကည့္ေနရတဲ့ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ ၀ဋ္ေၾကြးပါ။

■ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြ ၀င္ခြင့္ေပးပါ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမ ၁၉ ရက္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ရဲ႕ အစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္ ၈/၂၀၁၇ မွာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာ ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး စင္ကာပူမွာ ႐ံုးခ်ဳပ္ဖြင့္ထားတဲ့ စြမ္းအင္ကုမၸဏီျဖစ္တဲ့ PUMA ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စက္သံုးဆီျဖန္႔ ျဖဴးေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

လွ်ပ္စစ္နဲ႔ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ကိုးသန္းေက်ာ္ျမႇဳပ္ႏွံမယ့္ PUMA ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စက္သံုးဆီ လက္လီျဖန္႔ျဖဴးမယ့္ စီမံကိန္းဟာ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ပ်က္သြားခဲ့ပါတယ္။ ျပည္တြင္းကုမၸဏီေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းမယ့္ ႏုိင္ငံျခားဖက္စပ္ကုမၸဏီေတြ ကို စက္သံုးဆီ လက္လီေရာင္းခ်ခြင့္ ေပးထားတယ္ဆိုေပမယ့္ ႏိုင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြအတြက္ လက္လီေရာင္းခ်ခြင့္က ဒီေန႔အထိ မျဖစ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ခ႐ိုနီတုိင္ကြန္းတစ္စုရဲ႕ ျပည္ပကုမၸဏီေတြ စက္သံုးဆီက႑မွာ ၀င္မလာေရးတိုက္ပြဲဟာ ေအာင္ျမင္သလားလို႔ ထင္စရာပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီေတြ စက္သံုးဆီျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ခြင့္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အခုအခ်ိန္အထိ တရား၀င္ခြင့္ျပဳတာမ်ဳိး မရွိေသးတဲ့အေနအထားပါ။

‘‘ႏိုင္ငံျခားသားေတြကေတာ့ ေစာေစာက ခြင့္မျပဳထားဘူးေပါ့ဗ်ာ။ ၿပီးခဲ့တဲ့တစ္ႏွစ္ေလာက္အထိေပါ့။ ၿပီးခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္ကစၿပီး ခြင့္ျပဳထားၿပီးသားပါ။ ဒါေလးကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္တာက စဥ္းစားေပးေစခ်င္တာက ႏိုင္ငံျခားသား မပါတာနဲ႔ပဲ ဒီလုပ္ငန္းကို လက္၀ါးႀကီးအုပ္ထားတယ္လုိ႔ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ ဆိုလို႔ရပါသလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေလးေတာ့ ေမးခ်င္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံသားတိုင္း မည္သူမဆို လုပ္ခြင့္ရေနၿပီး အဲဒါကိုမွ ႏိုင္ငံျခားသားကို ေပးမလာရင္ေတာ့ မင္းတို႔ဒီလုပ္ငန္းေတြ လက္၀ါးႀကီးအုပ္လုိ႔ သတ္မွတ္မွာလား။ ႏိုင္ငံျခားသားလာမွပဲ လက္၀ါးႀကီးအုပ္မျဖစ္ေတာ့ဘူးလား။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ အဲဒီလိုမထင္ပါဘူး။  တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံသားေတြပဲ လုပ္ခြင့္ေပးပါဆိုၿပီးေတာ့ ျပည္သူေတြအတြက္ လုံေလာက္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈမေပးႏိုင္ဘူး၊ အရည္အခ်င္းမရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ မွန္ပါတယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔က ႏိုင္ငံျခားသားေတြကို ေခၚကိုေခၚရပါ မယ္။ ကုိယ့္ႏိုင္ငံသားေတြက လုပ္တာလည္း လက္ခံႏိုင္တဲ့အေနအထား ျဖစ္ေနၿပီဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ့္ေျမမွာ ျဖဴျပာပြင့္ဖို႔ပဲ အားေပးသင့္ပါတယ္ေပါ့’’ လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕  စက္သံုးဆီ ေစ်းကြက္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏုိင္သူေတြထဲမွာ ပါ၀င္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံစက္ သံုးဆီတင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ၀င္းျမင့္က ဆိုပါတယ္။

ေဒါက္တာ၀င္းျမင့္က စက္သံုးဆီျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်တဲ့က႑မွာ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီေတြကို အစိုးရက ၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳထားၿပီးၿပီလို႔ ေျပာေပမဲ့ ဒီေန႔အထိေတာ့ စက္သံုးဆီ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မႈက႑မွာ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီေတြ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ရွင္းလင္းတဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္၊ ခိုင္မာတဲ့ဖိတ္ေခၚမႈေတြ မေတြ႕ရပါဘူး။

ဒီလို ၀ိ၀ါဒကြဲျပားေနတယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနေတြနဲ႔ PUMA ဟာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ျပဳၿပီးမွ ျပန္ထြက္သြားရတယ္ဆိုတဲ့အေျခအေနေတြအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ  ေကာ္မရွင္တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ လွ်ပ္စစ္နဲ႔စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနက တာ၀န္ရွိသူေတြကို ဆက္သြယ္ခဲ့ေပမယ့္ ထံုးစံအတုိင္း ဖုန္းပိတ္ထားတဲ့အေျခ အေနေတြနဲ႔ပဲ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါတယ္။

တကယ္ဆို ျပည္တြင္းမွာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကို စက္သံုးဆီ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ခြင့္က႑မွာ ခြင့္ျပဳသင့္ေနတာ ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ခ႐ိုနီလူတစ္စုရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကိုပဲ ၾကည့္ေပးၿပီး ဆီေစ်းတက္လို႔ ျပည္သူလူထုက ေတာင့္မခံႏုိင္မွ အစိုးရသိုေလွာင္ထားတဲ့ စက္သံုးဆီေတြ ထုတ္ေရာင္းၿပီး ေခြၽးသိပ္ရင္း ခ႐ိုနီလူတစ္စုကို ကာကြယ္ေပးထားတာ အေျဖမွန္မဟုတ္သလို စက္သံုးဆီ သန္းနဲ႔ခ်ီသိုေလွာင္ထားႏုိင္တဲ့ ကန္ေတြေဆာက္၊ အစိုးရက ကုမၸဏီေထာင္ၿပီး စက္သံုးဆီေစ်း က်ဆင္းေအာင္လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ရဲ႕ ႀကံဳး၀ါးသံကလည္း ျမန္မာ့စက္သံုးဆီက႑အတြက္ အေျဖမွန္ မဟုတ္ပါဘူး။ စက္သံုးဆီအရည္အေသြးမွန္မွန္၊ ကမၻာ့ေစ်းႏႈန္းအတက္အက်အတိုင္း မွန္မွန္ကန္ကန္ေရာင္းခ်ေပးမယ့္သူေတြဆီက ၀န္ေဆာင္မႈေတြကပဲ ျပည္သူေတြအတြက္ အေျဖမွန္ပါ။ ခ႐ိုနီတုိင္ကြန္းတစ္စု အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီေတြကို စက္သံုးဆီျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မႈ ခြင့္မျပဳတဲ့ျဖစ္စဥ္ေတြက ဒီေန႔ေခတ္ကာလမွာ လံုး၀မရွိသင့္ေတာ့ပါဘူး။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခ႐ိုနီတိုင္ကြန္း ၁၀ ဦးေလာက္ရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံက လူဦးေရ  ၅၃ သန္းကို စက္သံုးဆီနဲ႔ ဒုကၡေပးၿပီး အက်ဳိးအျမတ္ရွာခဲ့တာေတြ ရပ္တန္႔ခ်ိန္တန္ပါၿပီ။

‘‘တခ်ဳိ႕က ေျပာၾကတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံလိုမ်ဳိး အစိုးရက ၀င္စြက္ဖက္ၿပီး Subsidize လုပ္တာမ်ဳိး Intervention လုပ္ဖို႔လိုတယ္လို႔ ဆီေစ်းတက္မႈအေပၚ ေျပာၾကတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ကေတာ့ ထုိင္းႏိုင္ငံလိုမ်ဳိး လုပ္စရာမလိုဘူးလို႔ ထင္တယ္။ ထုိင္းႏိုင္ငံက ဒီမိုကေရစီအစိုးရ မဟုတ္ဘူး။ စစ္အစိုးရ။ စစ္အစိုးရျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘာပဲေျပာေျပာ သူ႔ႏုိင္ငံသားေတြ ဆန္႔က်င္လာမွာ၊ ကန္႔ကြက္လာမွာ အမ်ားႀကီးစိုးရိမ္မယ္။ သူတို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ မလုပ္ေပးႏိုင္ေသးဘူး။ လုပ္ေပးႏိုင္မယ့္ အရိပ္အေယာင္လည္း မေတြ႕ရေသးဘူး။ အဲဒီလိုျဖစ္တဲ့အတြက္ ထုိင္းႏိုင္ငံလုပ္သလိုမ်ဳိး လုပ္ေပးစရာမလုိဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေပးရမွာ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမီတဲ့ ကုမၸဏီႀကီးေတြကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးရမယ္။ အဲဒါဆို ျပည္တြင္းမွာ ကမၻာ့ေပါက္ေစ်းအတုိင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြရမယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို လက္ရွိေရာင္းေနတာေတြက ကမၻာ့ေပါက္ေစ်းကို Plus, Plus ေတြနဲ႔ ေရာင္းေနတာပါ ပဲ။ အ႐ံႈးခံေရာင္းေနတာတစ္ေယာက္မွ မရွိပါဘူး။ ျပည္ပက သြင္းေနတာဆိုေတာ့ သူ႔ရဲ႕ Marginal Cost ေတြ အကုန္ေပါင္းၿပီးမွ အျမတ္တင္ေရာင္းေနတာပါ။ ဒီေတာ့က်ေတာ့ ဘာထူးလဲ။ ကမၻာ့ေပါက္ေစ်းအတိုင္း ေပးရမယ့္အတူတူ အရည္အေသြးေရာ၊ အခ်ိန္အတြယ္ေရာ ေကာင္းမြန္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္တဲ့ ကုမၸဏီႀကီး ေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္ခံရမွာေပါ့။ အဲဒါကို လက္ခံႏုိင္ရမယ္။ လက္ခံသင့္တယ္’’ လို႔ လက္ရွိစက္သံုးဆီ ေစ်းကြက္အေျခအေနအေပၚ Renaissance Institute မွ စီးပြားေရးပညာရွင္တစ္ဦးက သံုးသပ္ပါတယ္။

■ အခြန္အခေတြ ျပန္စိစစ္ေပးပါ

ျမန္မာႏိုင္ငံက အသံုးျပဳေနတဲ့ စက္သံုးဆီရဲ႕ ၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ကို ျပည္ပကေန တင္သြင္းရပါတယ္။ ဒီလိုတင္သြင္းတဲ့အခါမွာ စင္ကာပူႏုိင္ငံကေန တစ္ဆင့္ခံတင္သြင္းရလို႔  ေရနံတစ္တန္မွာ ၁၅ ေဒၚလာေလာက္ မ်ားပါတယ္။

ဒီလို ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပားတဲ့အျပင္ ျပည္ပက တင္သြင္းတဲ့ စက္သံုးဆီေတြအေပၚမွာ အစိုးရက ႀကိဳတင္၀င္ေငြခြန္ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္း၊  Custom Duty သံုးရာခိုင္ႏႈန္း၊ အထူးကုန္စည္ခြန္ငါးရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔  ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းေကာက္ခံတယ္လို႔ စက္သံုးဆီတင္သြင္းတဲ့လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ဆိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကုမၸဏီရဲ႕ ၀င္ေငြအေပၚမွာ ၀င္ေငြခြန္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုလည္း ေကာက္ခံေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ အခြန္အထပ္ထပ္ ေကာက္ခံေနတဲ့ ျမန္မာ့အခြန္စနစ္တစ္ရပ္လံုးဟာ ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး လုပ္သာကိုင္သာရွိတဲ့ အခြန္ႏႈန္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုေျပာင္းလဲဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုရာမွာ ေငြမည္းခ၀ါခ်တဲ့ ပုဒ္မလိုမ်ဳိး သံုးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းဆီကို ၀ုန္းခနဲထိုးဆင္းၿပီး ေငြမည္းေတြကို ေမွ်ာ္လင့္တဲ့အခြန္ႏႈန္းမ်ဳိးကို ထိုးဆင္းဖို႔ ဆိုလိုတာ မဟုတ္ဘဲ အာဆီယံမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနိမ့္ဆံုး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ လုပ္သာကိုင္သာရွိၿပီး ျပည္သူ၀န္မပိတဲ့ အခြန္ႏွစ္ထပ္၊ သံုးထပ္စည္းၾကပ္ေနတာမ်ဳိးေတြကို ျပန္လည္သံုးသပ္ဖို႔ ဆိုလိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိမွာဆိုရင္ အစိုးရဘက္က စာရြက္ေပၚက ကိန္းဂဏန္းေတြနဲ႔ စီးပြားေရး တိုးတက္တယ္ဆိုၿပီး အေကာင္းျမင္ေနတဲ့ အေျခအေနျဖစ္ေနၿပီး ျပည္သူေတြနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြက အခြန္အခဖိစီးမႈ၊ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတာမို႔ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူေတြ အေနနဲ႔ ျပည္သူေတြနဲ႔ ပိုမိုထိေတြ႕ မႈျပဳလုပ္သင့္ၿပီဆိုတဲ့ အေျခအေနကိုလည္း ျမင္ေနရပါတယ္။ စာရြက္ေပၚ က တုိးတက္မႈကို ေက်နပ္ေနမယ္ဆို ရင္ေတာ့ လက္ေတြ႕ေျမျပင္မွာ အခက္ၾကံဳေနတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ ႐ႈတ္ခ်မႈနဲ႔ပဲ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ပါတယ္။

‘‘ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္အပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေဆာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ ႔ လက္ရွိစီးပြားေရးအၾကံေပး ပေရာ္ဖက္ဆာ  Sean Turnell ျပဳလုပ္တဲ့ Myanmar’s Economy: Progress, Challenges and Prospects ဆိုတဲ့ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေျပာတာက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ GDP ဟာ တက္လာေနၿပီး ၂၀၁၆-၁၇ မွာ ၅ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရာက ၂၀၁၇-၁၈ မွာ ၆ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တက္လာတယ္။ အခု ၂၀၁၈ ႏွစ္လည္မွာ ၇ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တက္လာတယ္တဲ့။ ေနာက္ၿပီး ႏိုင္ငံရဲ ႔ လိုေငြျပမႈကလည္း အရင္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းရွိရာက အခု ၂ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ႏိုင္တယ္။ သူတို႔ မွန္းတာက ၂ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ ေလွ်ာ႔ခ်လာႏိုင္တယ္တဲ့။ အဓိက အေၾကာင္းရင္းက အခြန္ေတြ ေသေသခ်ာခ်ာ ေကာက္ခံလာႏိုင္တာ ျဖစ္ၿပီး ေငြေၾကးစီမံမႈဟာ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ အထိ ၂၀၁၇-၁၈ ထဲမွာ တိုးတက္လာတယ္။ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ကလည္း ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ တိုးတက္လာတဲ့အတြက္ လိုေငြျပမႈကိုေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္တဲ့။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ အရင္က ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကို အခုငါးရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံစီးပြားေရး အေကာင္းဘက္ ဦးတည္ေနတယ္ဆိုပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ရဲ ႔ ႀကိဳးနီစနစ္ဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အျမစ္တြယ္ေနတာပါ။ သူတို႔ ႀကိဳးစားေျဖရွင္းေနၿပီး ေျဖေလွ်ာ့မႈေတြ လုပ္ေနပါတယ္တဲ့။ ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံ ေက်ာက္ျဖဴဆိပ္ ကမ္းတည္ေဆာက္မႈကိစၥကိုပါ သူေျပာသြားတယ္။ သူက ဆက္မလုပ္ဖို႔ အဆိုျပဳထားတယ္တဲ့။ အခြန္သက္ သာခြင့္ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းကိုလည္း Sean က ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီမွာ ကန္႔ကြက္ခဲ့သူတစ္ဦးပါ။

B4B မွာ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ၁၄၀၀ ေက်ာ္ကို ေကာက္ယူခဲ့တဲ့စစ္တမ္းမွာ ေျပာတာကေတာ့ စီးပြားေရးမေကာင္းဘူးလို႔ ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။အခြန္အေကာက္ မ်ားေနတယ္။ စားေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္း ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ တက္ေနတယ္။ လူေတြရဲ႕ ၀ယ္လိုအား က်ေနတယ္။ လက္လီဆိုင္ေတြရဲ႕ေရာင္းအားက်ဆင္းၿပီး စရိတ္ေတြႀကီးလာတယ္လို႔ City Mart Holding က CEO ေဒၚ၀င္း၀င္းတင့္ကလည္း တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ဘဏ္၊ စက္မႈကုန္ထုတ္၊ လယ္ယာထြက္ကုန္၊ အထည္ခ်ဳပ္၊ Services ၊ Export & Imports နဲ႔  SME က႑ေတြကလည္း စီးပြားေရးမေကာင္းဘူးလို႔ တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း ေျပာဆိုၾကပါတယ္။ Sean အျမင္နဲ႔ လက္ေတြ႕လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားရဲ႕အသံက ဆန္႔က်င္ဘက္ပါ။ ကြၽန္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ Sean ရဲ႕အေျပာ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ မိန္႔ခြန္းေတြအရ NLD အစိုးရအေနနဲ႔ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေပၚမွာ အေကာင္းျမင္ေနၿပီး ေနာင္ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ သံုးႏွစ္ ဒီ Flow အတိုင္း ဆက္သြားမယ္လို႔ သံုးသပ္ရပါတယ္’’ လို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ေဒါက္တာစိုးထြန္းက သူ႔ရဲ႕ Facebook Acc မွာ သံုးသပ္ထားပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ၂၀၁၂ ကေန ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အၾကားဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအျမန္ဆံုးနဲ႔ ျပည္သူေတြအၾကားမွာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အျမန္ဆံုးအခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုႏွစ္အပိုင္းအျခားေတြန႔ဲ ဆန္႔က်င္ဘက္အေျခအေနက ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇ နဲ႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ေတြပါ။ ဒီႏွစ္ပိုင္းေတြမွာ ျပည္သူေတြ၊ လုပ္ငန္းေတြအားလံုးဟာ စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈဂယက္ေတြနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း ညံ့ဖ်င္းျခင္းေတြ၊ မတည္ၿငိမ္တဲ့ မူ၀ါဒေတြ နဲ႔ တင္ဒါေတြကို လက္သိပ္ထိုး ေခၚေပးခ်င္တဲ့သူေတြကို ေပးေနတာေၾကာင့္ က်ပ္တည္းမႈေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတာပါ။ ဒီအေျခအေနကို ျမင္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

‘‘နံပါတ္တစ္က စက္သံုးဆီေစ်း အခုတက္ေနတယ္ဆိုေပမယ့္ ဒီထက္တက္ဖို႔ အရိပ္အေယာင္ မရွိဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆို ေဆာ္ဒီအာေရဗ်နဲ႔ ႐ုရွားနဲ႔က ပိုမိုတိုးတက္ထုတ္မယ္ဆိုၿပီး အရိပ္လကၡဏာေတြေတြ႕ ေနရတယ္။ ဒီထက္ပိုတက္မယ္လို႔ မထင္ဘူး။ ဒီအေနအထားေလာက္မွာပဲ တက္ခ်င္တက္၊ မတက္ရင္ တန္႔ေနမယ္ေပါ့။ နံပါတ္ႏွစ္က စက္သံုးဆီေတြမွာ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီေရာင္းႏုိင္တဲ့ ကုမၸဏီႀကီးေတြကိုခြင့္ျပဳသင့္တယ္။ JV ျဖစ္ျဖစ္၊ ရာႏႈန္းျပည့္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ေပါ့။ ခြင့္ျပဳသင့္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆို စက္သံုးဆီက ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံက ထုတ္တာမဟုတ္ဘူး။ ျပည္ပက တင္သြင္းတာ။ ျပည္ပက တင္သြင္းတာျဖစ္လို႔ ျပည္ပေပါက္ေစ်းအတုိင္းပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔၀ယ္ရတယ္။ တက္ရင္ တက္ေစ်း၊ က်ရင္ က်ေစ်း။ ဒီလို၀ယ္ရေသာ္ျငားလည္း ျပည္တြင္းစက္သံုးဆီ ၀ယ္ယူအသံုးျပဳသူေတြ အဓိကလိုခ်င္တာက စက္သံုးဆီအရည္အေသြး မွန္မွန္ကန္ကန္ျဖစ္ဖုိ႔ လိုခ်င္တယ္။ စက္သံုးဆီ ေစ်းႏႈန္းက ကမၻာ့ေစ်းႏႈန္းတက္ရင္ လည္း တက္ေစ်းေပးႏိုင္တယ္။ က်ရင္လည္း က်ေစ်းေပးခ်င္တယ္။ ဒီေနရာမွာ ကမၻာ့ေရနံေစ်းတက္ရင္ ဒီမွာေစ်းလိုက္တက္ေပမယ့္ ကမၻာ့ေရနံေစ်းႏႈန္းက်ရင္ လိုက္မခ်တာေတြလည္း ရွိခဲ့တယ္။ အဲဒီေၾကာင့္မို႔လို႔ ကမၻာ့ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းအတိုင္း ျဖစ္ေနတာက ျပည္တြင္းစားသံုးသူေတြအတြက္ အဓိကမက်ဘူးထင္တယ္။ သူတို႔လိုခ်င္တာက ၀န္ေဆာင္မႈပဲ။ ျပည္ပေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်း၊ စက္သံုးဆီအရည္အေသြးနဲ႔ အခ်ိန္အတြယ္မွန္ဖို႔ေပါ့။ ေနာက္တစ္ခု နံပါတ္သံုးအခ်က္က အခြန္ကိစၥ။ အေထြေထြအခြန္ကေတာ့ ေလွ်ာ့ကို ေလွ်ာ့သင့္တယ္။ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းကို မေလွ်ာ့ႏုိင္ဘူး။ မေလွ်ာ့သင့္ဘူး မွန္ေသာ္ျငားလည္း တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးအေျခအေန အေနအထားအရ ၀င္ေငြခြန္တို႔ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္တို႔ကို ဘာပဲေျပာေျပာ စင္ကာပူတုိ႔ ဘာတို႔ ေလာက္ေတာ့ ေလွ်ာ့သင့္တယ္။  Tax Amnesty လိုမ်ဳိး သံုးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ဖို႔မလိုဘူး။ ဒါေပမဲ့ သင့္တင့္မွ်တစြာ ေလွ်ာ့ဖို႔လိုတယ္။ နံပါတ္ေလးအခ်က္အေနနဲ႔ ေျပာခ်င္တာက အခြန္ေဆာင္တဲ့ ေနရာမွာ အြန္လိုင္းက ေဆာင္ႏုိင္ရင္ ေကာင္းတယ္ဗ်ာ။ Offline ကေန မဟုတ္ဘူး။ လူခ်င္းေတြ႕ၿပီး အခြန္ေဆာင္ေနရရင္ ဇယားေတြ ႐ႈပ္တယ္။ အခုဘာပဲလုပ္လုပ္ အြန္လိုင္းက သြားႏုိင္ရင္ အမ်ားႀကီးေကာင္းလာမယ္ ယူဆတယ္။ အခု အင္တာနက္သံုးစြဲမႈကလည္း ပိုတက္လာတယ္။ ဘာပဲေျပာေျပာ အြန္လိုင္းဆိုတာ လူတုိင္းရဲ႕လက္တစ္ကမ္းမွာပဲ ရွိလာတယ္။ ေနာက္တစ္ခု နံပါတ္ငါးအေနနဲ႔ ေျပာရရင္ Ananda ဆိုတဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခု မိတ္ဆက္ပြဲ ကြၽန္ ေတာ္သြားတက္တယ္။ လူတုိင္းက လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ Wifi သံုးႏိုင္ေတာ့မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္သိခဲ့ရတယ္။ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ ျပည္သူၾကားမွာ အဲဒီလိုျဖစ္ေနၿပီဆိုရင္ အစိုးရအဆင့္မွာလည္း အဲဒီလို e-Government လိုမ်ဳိး လြယ္ကူေအာင္တတ္ႏိုင္တဲ့ အဆင့္ကေန အြန္လိုင္း၀န္ေဆာင္မႈ မ်ဳိးလုပ္သင့္တယ္။ လူခ်င္းေတြ႕ေနရတာမ်ဳိး။ ျပံဳတိုးေနရတာမ်ဳိးေတြ ေလ်ာ့သြားမယ္။ အခ်ိန္ကုန္သက္သာမယ္။ ေငြကုန္သက္သာမယ္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူေတြ ေလ်ာ့သြားမယ္။ ဆီေစ်းတက္တာက မၾကာမၾကာျဖစ္ တတ္တယ္။ ဆီက ျပည္ပကသြင္းကုန္။ ျပည္ပေပါက္ေစ်းနဲ႔ ၀ယ္ရမွာပဲ။ အခြန္ကိုေတာ့ ေလွ်ာ့သင့္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ေျပာတဲ့ ဒီငါးခ်က္က ျဖစ္လည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ လုပ္လို႔ရတဲ့ အခ်က္ေတြလို႔လည္း ထင္တယ္ ‘‘ လို႔ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက လက္ရွိ စက္သံုးဆီက႑အေပၚ အခ်က္ငါးခ်က္နဲ႔ အၾကံျပဳပါတယ္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာ့စက္သံုးဆီက႑ကို ခ႐ိုနီေတြ လူတစ္စုကပဲ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတာ အဆံုးသတ္ခ်ိန္တန္ပါၿပီ။  ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခ႐ိုနီေတြလက္၀ါးႀကီးအုပ္ထားတဲ့ စက္သံုးဆီက႑ကို NLD အစိုးရလက္ထက္မွာ တိုင္ကြန္းလို႔ အမည္ေျပာင္းတဲ့ လူတစ္စုကပဲ ဆက္ၿပီး မခ်ဳပ္ကိုင္ဖို႔ဆိုရင္ အဓိကလုပ္ သင့္တဲ့အခ်က္ႏွစ္ခ်က္က စက္သံုးဆီက႑မွာ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီေတြ လက္လီလက္ကား ေရာင္းခ်ခြင့္ ရာႏႈန္းျပည့္ခြင့္ျပဳဖို႔နဲ႔ အခြန္အခေတြကို သင့္တင့္တဲ့ႏႈန္းထားဆီ ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ပါ။

ဒီေနရာမွာ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီေတြကိုလည္း စက္သံုးဆီက႑မွာ ၀င္ခြင့္မျပဳဘူး။ ဆီေမွာင္ခိုတင္သြင္း တဲ့ ‘‘ဇ’’ ရွိတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္တခ်ဳိ႕ကို လည္း မစိစစ္ႏုိင္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ အခြန္ေလွ်ာ့ခ်မႈက ဆီေစ်းက်ဆင္းမႈအေပၚ သက္ေရာက္ေစမွာ မဟုတ္ဘဲ ခ႐ိုနီေတြပဲ ပိုအက်ဳိးရွိသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အထူးအၾကံျပဳရရင္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြကို စက္သံုးဆီလက္လီလက္ကား ေရာင္းခ်ခြင့္မျပဳဘဲနဲ႔ ေမွာင္ခိုဆီ တင္သြင္းမႈေတြကို တားဆီးထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မႈမရွိဘဲနဲ႔ အခြန္ေတြကို ေလွ်ာ့ခ်မႈ မလုပ္မိပါေစနဲ႔လို႔ပဲ အထူးအၾကံျပဳခ်င္ပါတယ္။

လက္ရွိ ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တိုဟာ စက္တင္ဘာလကုန္မွာ ကုန္ဆံုးမွာျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ဟာ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွာ စတင္မွာျဖစ္လို႔ မၾကာခင္ရက္ပိုင္းမွာ လႊတ္ေတာ္မွာ ၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ဥပေဒၾကမ္းေဆြးေႏြးေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုဥပေဒၾကမ္းေဆြးေႏြးၿပီဆိုရင္ အခြန္အခအ ထပ္ထပ္ေကာက္ေနလို႔ ျပည္သူေတြ ဖိစီးေနတဲ့ က႑ေတြကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေသေသခ်ာ ခ်ာ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးဖို႔ လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္မွာ စက္သံုးဆီက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာေမးျမန္းထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က အဆုိတင္သြင္းၿပီး ခ႐ိုနီတုိင္ကြန္းတစ္စု အုပ္စီးထားတဲ့ ျမန္မာ့စက္သံုးဆီက႑ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ခံေနရတဲ့ အေျခအေနကို ျပင္ဆင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းရပါလိမ့္မယ္။ ကမၻာ့ေရနံေစ်းက်ေနၿပီ ငါတို႔နဲ႔ မဆုိင္ဘူးေတြးဖို႔ မသင့္ေတာ့တဲ့အေျခအေနကို တိုင္ကြန္းေတြ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ထားတဲ့ စက္သံုးဆီက႑က သက္ေသျပေနတာ ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူေတြ စက္သံုးဆီကို အရည္အေသြးမွန္မွန္၊ ေစ်းႏႈန္းမွန္မွန္၊ အခ်ိန္အတြယ္မွန္မွန္နဲ႔ သံုးစြဲႏိုင္ေရး ‘‘ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ’’  ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္က လႊတ္ေတာ္ေတြက ငါတို႔နဲ႔မဆိုင္ဘူး။ ငါတုိ႔ လႊတ္ေတာ္၊ ငါတို႔အစိုးရကေတာင္ တိုင္ကြန္းကို မကင္းႏုိင္လို႔ အလွဴခံေပါင္းေနရတာ လုပ္စရာမလိုပါဘူးလို႔ ေတြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျမန္မာ့စက္သံုးဆီက႑ဟာ တိုင္ကြန္းတစ္စုရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာပဲ ဆက္ရွိေနၿပီး ျမန္မာ့လူဦးေရ ၅၃ သန္းဟာ တိုင္ကြန္းတစ္စုရဲ႕ ႀကီးစိုးမႈေအာက္မွာပဲ ဆက္ၿပီးဒုကၡခံေနရပါလိမ့္မယ္။

တစ္လအတြင္း စက္သံုးဆီ တစ္လီတာကို က်ပ္ ၁၀၀ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚမည့္ ေစ်းႏႈန္းအတက္အက်ကို မခန္႔မွန္းႏိုင္ဟု ဆို

ျပည္တြင္း စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းသည္ တစ္လအတြင္း တစ္လီတာကို က်ပ္ ၁၀၀ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚမည္ ေစ်းႏႈန္းအတက္အက်ကို မခန္႔မွန္းႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္သံုးဆီ တင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

“ဒီေန႔ ေစ်းကိုတန္ရာတန္ေစ်းေအာက္ကို ေလွ်ာ့ၿပီးေရာင္းတဲ့သူဟာ သူ႕ရဲ႕ Idea ဘာရွိတယ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္လည္း မသိႏိုင္ဘူး။ ဒီေန႔ ႏိုင္ငံျခားမွာ ေစ်းေတြတအားတက္ေနတယ္။ အဲဒီ ေစ်းေတြတက္တယ္ဆိုတာ မနက္ျဖန္ ထပ္တက္ဦးမလား ေျပာတဲ့သူက နံၾကားေထာက္ေျပာတာပါ” ဟု ေဒါက္တာ၀င္းျမင့္က ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံတကာ၌ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈႏွင့္ ေဒၚလာေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈမ်ားေၾကာင့္ တစ္လအတြင္း ျပည္တြင္းစက္သံုးဆီ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာလည္း တစ္လီတာကို က်ပ္ ၁၀၀ ခန္႔အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း စက္သံုးဆီအသင္းမွ သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္မ်ားမွ ႏိုင္ငံတကာေစ်းႏႈန္းထက္ ေလးရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ အ႐ံႈးခံေရာင္းခ်ေနေသာ္လည္း ယင္းအ႐ံႈးခံေရာင္းခ်မႈသည္ စာရြက္ေပၚ၌သာ အ႐ံႈးေပၚေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ အ႐ံႈးခံေရာင္းႏိုင္ျခင္းသည္ ယခင္က စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္း အနိမ့္ျဖင့္ရထားသည့္ဆီမ်ားကို လက္ရွိေရာက္ရွိေနသည့္ ေစ်းႏႈန္းအတိုင္း ေစ်းႏႈန္းတက္မေရာင္းခ်ဘဲ ေလးရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေလွ်ာ့ေရာင္းျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာစက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္လာသည့္ ကာလတြင္တင္သြင္းကာ ေရာင္းခ်သည့္ဆိုင္မ်ား အေနျဖင့္ ႐ံႈးႏိုင္ေၾကာင္း ၎ကရွင္းလင္း ေျပာျပသည္။

ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းသည္ေမလအတြင္း သိသိသာသာျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ဧၿပီလကုန္ပုိင္းက တစ္ေဒၚလာ ၁၃၃၁ က်ပ္၀န္းက်င္ရွိေသာ  ေဒၚလာေစ်းသည္ ေမ ၁၈ ရက္တြင္ ၁၃၄၇ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေသာ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းသည္ ကမၻာ့စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္း၊  ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး စရိတ္အေပၚအေျခခံၿပီး ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ စက္သံုးဆီတင္သြင္းေရာင္းခ်ျဖန္႔ျဖဴးေရးအသင္းမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေမ ၁၈ ရက္တြင္ ျပည္ပမွ၀ယ္ယူရသည့္ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္း (တစ္စည္) မ်ားမွာ 92 Ron ၈၉ ဒသမ ၄၂ ေဒၚလာ၊ 95 Ron ၉၂ ဒသမ ၂၅၀ ေဒၚလာ၊ ဒီဇယ္ ၉၂ ဒသမ ၀၄ ေဒၚလာ၊ ပရီမီယံဒီဇယ္ ၉၃ ဒသမ ၁၄ ေဒၚလာတုိ႔ျဖစ္ၿပီး ဧၿပီ ၃၀ ရက္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက 92 Ron သည္ ၈ ဒသမ ၁၈ ေဒၚလာ၊ 95 Ron သည္ ၈ ဒသမ ၀၄ ေဒၚလာ၊ ဒီဇယ္ ၅ ဒသမ ၆ ေဒၚလာ၊ ပရီမီယံဒီဇယ္ ၅ ဒသမ ၉၄ ေဒၚလာ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရိွတြင္ စက္သုံးဆီ အေရာင္းဆိုင္မ်ားက ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းႏႈန္းထက္ ေလးရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ အ႐ႈံးခံၿပီး ေရာင္းခ်ေနေသာ္လည္း အဆိုပါ အ႐ႈံးခံ ေရာင္းခ်မႈသည္ စာရြက္ေပၚ၌သာ အ႐ႈံးေပၚေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္သုံးဆီ တင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ေျပာၾကား

ေမ ၂၂ ရက္က ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္သံုးဆီ တင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၌ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲကို ေတြ႕ရစဥ္

လက္ရွိတြင္ စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္မ်ားက ႏိုင္ငံတကာေစ်းႏႈန္းထက္ ေလးရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ အ႐ံႈးခံ ေရာင္းခ်ေနေသာ္လည္း အဆိုပါ အ႐ံႈးခံ ေရာင္းခ်မႈသည္ စာရြက္ေပၚ၌သာ အ႐ံႈးေပၚေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေမ ၂၂ ရက္က ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္သံုးဆီ တင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၌ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ အသင္းအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

“ေစ်းက ႏိုင္ငံျခားက တက္သြားတာက တစ္လီတာကို ၁၁၈ က်ပ္ တက္သြားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္တြင္းမွာ တက္တာက ၁၀၈ က်ပ္ပဲ တက္ျဖစ္တယ္။ ၁၀ ေလာက္ေတာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေစ်းႏႈန္းတက္တာ ေလ်ာ့တယ္။ အ႐ံႈးအျမတ္ ရာခိုင္ႏႈန္း အေနနဲ႔ကေတာ့ ဧၿပီလတုန္းက ၃ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ႐ံႈးတယ္။ အခု ၄ ဒသမ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္း စာရြက္ေပၚမွာ အ႐ံႈးေပၚပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာ၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းသို႔ အ႐ံႈးခံ ေရာင္းႏိုင္ျခင္းသည္ ယခင္က စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္း အနိမ့္ျဖင့္ ရရိွထားသည့္ စက္သံုးဆီမ်ားကို လက္ရွိ ေရာက္ရွိေနသည့္ ေစ်းႏႈန္းအတိုင္း ေစ်းႏႈန္းတက္ မေရာင္းခ်ဘဲ ေလးရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေလွ်ာ့ေရာင္းျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္လာသည့္ကာလတြင္ တင္သြင္းေရာင္းခ်သည့္ ဆိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ႐ံႈးႏိုင္ေၾကာင္း ၎ကရွင္းလင္း ေျပာျပသည္။

“ဒါက ေစာေစာက ကြၽန္ေတာ္ရွင္းျပသလို ခင္ဗ်ားတို႔ သိပ္ပိုက္ဆံေပါေနလို႔လား မေမးပါနဲ႔။ တကယ္႐ံႈးတဲ့ လူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ တကယ္႐ံႈးတာက အဲဒီေန႔မွာ စက္သံုးဆီ ၀င္လာတဲ့သူေတြ အဲဒီသူေတြက အဲဒီေစ်းနဲ႔ပဲ ေရာင္းရတယ္။ အဲဒီလူေတြကေတာ့ ေသခ်ာေပါက္႐ံႈးတယ္။ ဘာလို႔ အဲဒီေစ်းနဲ႔ ျဖစ္ေနတာလဲဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အလွဴလုပ္ေနတာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အရင္တုန္းက ဆီေတြကို ၀ယ္ထားခဲ့တဲ့သူေတြ ေစ်းအနိမ့္နဲ႔ ရထားတဲ့ ကုမၸဏီေတြ ရွိတယ္။ သူတို႔က ဒီတစ္ေခါက္မွာ ေစ်းသက္သာေတာ့ သူကဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ ေလွ်ာ့ေရာင္းေနတယ္။ က်န္တဲ့သူေတြက ႐ံႈးလည္းပဲ ေရာင္းရတယ္။ ဒီသေဘာတရားပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အ႐ံႈးခံေရာင္းတာ မဟုတ္ဘူး။ အ႐ံႈးခံ ေရာင္းရတယ္လို႔ပဲ ေျပာပါရေစ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ေစ်းအနည္းနဲ႔ ရထားတဲ့သူက ျမတ္ေနတယ္” ဟု ေဒါက္တာ၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္သံုးဆီ တင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၏ တြက္ခ်က္ထားသည့္ စာရင္းမ်ားအရ ေမ ၁၇ ရက္တြင္ စက္သံုးဆီ ေရာင္းကုန္တန္ဖိုး (CIF+ အခြန္၊ ကုန္က်စရိတ္) မူရင္းတန္ဖိုးသည္ ဓာတ္ဆီ 95 တစ္လီတာကို ၉၀၅ က်ပ္ေက်ာ္က်သင့္ၿပီး ျပည္တြင္း၌ လက္ကားေစ်း ၈၇၅ က်ပ္ႏွင့္ လက္လီဆိုင္မ်ားတြင္ တစ္လီတာကို ၈၈၂ က်ပ္မွ က်ပ္ ၈၇၀ ၾကားသာ ေရာင္းခ်ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဓာတ္ဆီ 92 တစ္လီတာကို မူရင္းတန္ဖိုး ၈၇၄ က်ပ္ေက်ာ္ က်သင့္ၿပီး လက္ကားေစ်းကို အျမင့္ဆံုး က်ပ္ ၈၄၀ ႏွင့္ လက္လီေစ်း အျမင့္ဆံုး ၈၄၅ က်ပ္အထိသာ ေရာင္းခ်ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဒီဇယ္ (Premium) တစ္လီတာကို မူရင္းတန္ဖိုး ၉၁၆ က်ပ္ေက်ာ္က်သင့္ၿပီး လက္ကားေစ်းကို အျမင့္ဆံုး က်ပ္ ၉၀၀ ႏွင့္ လက္လီေစ်းႏႈန္းကို အျမင့္ဆံုး ၈၉၅ က်ပ္အထိသာ ေရာင္းေနေၾကာင္း၊ ဒီဇယ္ မူရင္းတန္ဖိုး ၉၀၁ က်ပ္ေက်ာ္က်သင့္ၿပီး လက္ကားေစ်းကို အျမင့္ဆံုး ၈၈၅ က်ပ္ႏွင့္ လက္လီေစ်း ေစ်းႏႈန္းကို အျမင့္ဆံုး က်ပ္ ၈၈၀ အထိသာ ေရာင္းခ်ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏိုင္ငံတကာ၌ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္မႈႏွင့္ ေဒၚလာေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္မႈမ်ားေၾကာင့္ တစ္လအတြင္း ျပည္တြင္း စက္သံုးဆီ ေစ်းႏႈန္းမွာလည္း တစ္လီတာ က်ပ္တစ္ရာခန္႔အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္သံုးဆီ တင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္းမွ သိရသည္။