လူသားကို အစားထိုးႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ စက္႐ုပ္မ်ားအား တိုက်ဳိစက္႐ုပ္ျပပဲြ၌ ျပသခဲ့

ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္တြင္ တိုက်ဳိကမၻာ့စက္႐ုပ္ထိပ္သီး၌ လူတူစက္႐ုပ္ကို ျပသခဲ့စဥ္ (Photo : AFP)

ဂ်ပန္၌ ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ကမၻာ့စက္ ႐ုပ္ထိပ္သီးျပပဲြ၌ စက္႐ုပ္အလုပ္သမားမ်ားက ၎တို႔၏ ကြၽမ္းက်င္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ၾကၿပီး သက္ႀကီးရြယ္အို မ်ားျပားလာေနေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ အလုပ္သမား ျပတ္လပ္မႈကို ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။

တိုက်ဳိကမၻာ့စက္႐ုပ္ထိပ္သီး၌ စာပို႔ႏုိင္ေသာစက္႐ုပ္၊ အိမ္ေဆာက္ႏုိင္ေသာစက္႐ုပ္၊ ေစ်းေရာင္း အကူျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ စက္႐ုပ္တို႔ကို မိတ္ဆက္ျပသခဲ့ၾကသည္။ လန္ဒန္ဘတ္စ္ကား အ႐ုပ္ႏွင့္တူေသာ ပစၥည္းပို႔စက္႐ုပ္ CarriRo သည္ တစ္နာရီေလးမိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ပစၥည္းမ်ား ေပးပို႔ႏုိင္ေၾကာင္း သ႐ုပ္ျပခဲ့သည္။

လူသြားစႀကႍတစ္ေလွ်ာက္ လွိမ့္၍သြားရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ CarriRo စက္႐ုပ္သည္ ႏွစ္ကီလိုမီတာ ပတ္လည္အတြင္းရွိ လိပ္စာသို႔ ၿဂိဳဟ္တုလမ္းညႊန္ အကူအညီျဖင့္ သြားႏုိင္ေၾကာင္း စက္႐ုပ္ကို ေစ်းကြက္တင္ေနသည့္ ဆူမီတိုမိုေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ ခ်ီအိုအီခ်ီကာ၀ါက ရွင္းျပခဲ့သည္။

တိုက်ဳိကမၻာ့စက္႐ုပ္ထိပ္သီး၌ ေစ်း၀ယ္ရာတြင္ကူညီႏုိင္သည့္ စက္႐ုပ္ (Photo : AFP)

စမတ္ဖုန္းမွတစ္ဆင့္ စက္႐ုပ္ထံသို႔ လွ်ဳိ႕၀ွက္အမွတ္အသား ေပးပို႔ထားသူသည္ CarriRo စက္႐ုပ္ ေရာက္လာသည့္အခါ ဇစ္ဖြင့္၍ ပစၥည္းကို ထုတ္ယူႏုိင္သည္။ လူဦးေရ၏ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးသည္ အသက္ ၆၅ ႏွစ္အထက္ျဖစ္ေသာ သက္ႀကီးလူ႔အဖြဲ႕အစည္း ဂ်ပန္တြင္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အထူးလိုအပ္ေနသည္။

တိုယိုတာက ထုတ္လုပ္ေသာ HSR (Human Support Robot) သည္ တစ္မီတာခန္႔ အျမင့္ရွိၿပီး ေန အိမ္မ်ားတြင္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အကူအညီမ်ားကို ေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ စက္႐ုပ္တစ္႐ုပ္ျဖစ္သည္။ အရာ၀တၳဳ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ကိုင္တြယ္ႏုိင္စြမ္းရွိေသာ HSR စက္႐ုပ္သည္  အင္တာနက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ဖန္သားျပင္မွတစ္ဆင့္ ျပင္ပကမၻာႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ႏုိင္မည္။

အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေသာ အသက္အရြယ္ရွိ လူစြမ္းအား ျပတ္လပ္ေနေသာ ဂ်ပန္သည္ လက္လီအေရာင္း လုပ္ငန္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑မ်ားတြင္ အလုပ္သမား လိုအပ္ခ်က္ကို သိသိသာသာ ခံစားေနရသည္။  ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပကုမၸဏီ ၉၀ ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ျပသခဲ့သည့္ တိုက်ဳိစက္႐ုပ္ထိပ္သီးတြင္  ကုမၸဏီမ်ားက ဂ်ပန္၏ လူ႔စြမ္းအား လိုအပ္ခ်က္ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအား ျပသခဲ့ၾကသည္။

Omron ကုမၸဏီသည္ စူပါမတ္ကတ္အတြင္း ေလွ်ာက္သြားႏုိင္ၿပီး ျခင္းေတာင္းအတြင္းသို႔ ပစၥည္းမ်ားကို ထည့္ေပးႏုိင္ေသာ စက္႐ုပ္ တစ္႐ုပ္ကို ျပသခဲ့သည္။ ေစ်း၀ယ္သူမ်ားအတြက္ အသံုး၀င္ႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ ယင္းစက္႐ုပ္သည္ ဂိုေဒါင္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပို၍အသံုး၀င္ႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္။

လန္ဒန္ဘတ္စ္ကားအ႐ုပ္ႏွင့္ ဆင္တူေသာ စက္႐ုပ္ (Photo : AFP)

အခ်ိန္ျပည့္ဖြင့္လွစ္ထားေသာ သက္သာစတိုး ၅၅၀၀၀ ခန္႔ ရွိသည့္ ဂ်ပန္တြင္ စင္မ်ားတြင္ ပစၥည္းမ်ား ထားရန္အတြက္ ၀န္ထမ္းရွာေဖြရန္  ခက္ခက္ခဲခဲ ႐ုန္းကန္ေနရၿပီး စက္႐ုပ္မ်ားက ထိုလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၂၀၂၀ အိုလံပစ္ပဲြတြင္ ကမၻာကိုႀကိဳဆိုရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာ တိုက်ဳိအတြက္ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ေနရခ်ိန္တြင္ အလုပ္သမား လိုအပ္ခ်က္က ရွိေနသည္။ HRP – 5P ဟု အမည္ေပးထားေသာ လူတူစက္႐ုပ္သည္ ၁၈၂ စင္တီမီတာအျမင့္ရွိၿပီး အေလးခ်ိန္ ၁၀၁ ကီလိုဂရမ္ရွိသည္။  ထိုစက္႐ုပ္သည္ လူသားမ်ား ေလာေလာဆယ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း တာ၀န္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။

ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ လက္ႏွစ္ေခ်ာင္းပါ၀င္ၿပီး လူတုစက္႐ုပ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ထားေသာ HRP-5P သည္ လူသားတစ္ဦး ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ ကိရိယာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသား အဆင့္ျမင့္ သိပၸံနည္းပညာ သုေတသနဌာနက ရွင္းျပခဲ့သည္။

Ref : AFP

ဂ်ပန္ဟိုတယ္တြင္ စက္႐ုပ္ဒိုင္ႏိုေဆာမ်ားက ဧည့္ႀကိဳ၀န္ထမ္းအျဖစ္ အမႈထမ္းလ်က္ရွိ

ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္တြင္ တုိက်ဳိဆင္ေျခဖုံးရွိ Henn-na Hotel ဧည့္ႀကိဳဒိုင္ႏုိေဆာ စက္႐ုပ္ႏွစ္႐ုပ္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo : AFP)

တိုက်ဳိအေရွ႕ပိုင္းရွိ Henn Na ၌ ဧည့္သည္ႀကိဳဆိုသည့္ ေနရာတြင္ စက္႐ုပ္ဒိုင္ႏိုေဆာမ်ားက စီမံခန္႔ခြဲသည့္ ဧည့္သည္လက္ခံသည့္ စားပြဲသို႔ ေဖာက္သည္မ်ား မေရာက္မီအထိ ေခ်ာက္ခ်ားဖြယ္ တိတ္ဆိတ္ေနသည္။ စက္႐ုပ္မ်ား၏ အာ႐ံုခံကိရိယာမ်ားက လႈပ္ရွားမႈကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိေသာအခါတြင္ ၎တို႔က ႀကိဳဆိုပါတယ္ဟု ေအာ္၍ႏႈတ္ဆက္ခဲ့သည္။

ဧည့္သည္ႀကိဳဆို လက္ခံသည့္ စားပြဲတြင္ ထားရွိသည့္ ဧရာမစက္႐ုပ္ ဒိုင္ႏိုေဆာ ႏွစ္ေကာင္သည္ ဦးေခါင္း၌ ေသးငယ္သည့္ Bellboy ဦးထုပ္ေဆာင္းထားသည္မွလြဲ၍ Jurrasic Park ဇာတ္ကားမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ ဒိုုင္ႏိုေဆာမ်ားႏွင့္ ဆင္တူေနသည္။

စက္႐ုပ္ဒိုင္ႏိုေဆာမ်ားသည္ အမည္စာရင္းသြင္းမႈမ်ားကို တက္ဘလက္စနစ္မွတစ္ဆင့္ အစီအစဥ္တက် လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ဧည့္သည္မ်ားသည္ ဘာသာစကားေပါင္းစံု ေျပာဆိုတတ္ေသာ ထိုစက္႐ုပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရန္ ဂ်ပန္၊ အဂၤလိပ္၊ တ႐ုတ္ သို႔မဟုတ္ ကိုရီးယား ဘာသာစကားမ်ားကို ယင္းတက္ဘလက္တြင္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။

ႀကီးမားသည့္ ဒိုင္ႏိုေဆာမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ရွည္လ်ားသည့္ လက္မ်ားျဖင့္ လက္ဟန္ေျခဟန္ျပ ေျပာဆိုၿပီး အနည္းငယ္ေသာ စကားစုမ်ားကို ေျပာဆိုေၾကညာခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕ဧည့္သည္မ်ားက  အေတာ္အသင့္ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္ဟု Henn Na Hotel Maihama Tokyo Bay ၏ မန္ေနဂ်ာ ယူကီအိုနာဂါအီက ၀န္ခံခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အသစ္အဆန္းကို သေဘာက်သည့္ အခ်ဳိ႕ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ အခန္းတစ္ခန္းစီတြင္ Star Wars ဇာတ္ကားမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ BB-S စက္႐ုပ္ဇာတ္ေကာင္ႏွင့္ အေတာ္ေလး ဆင္တူသည့္ အေသးစား စက္႐ုပ္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းက ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္သည္။ ယင္းစက္႐ုပ္မ်ားသည္ ႐ုပ္သံလိုင္းမ်ားကို ေျပာင္းေပးျခင္းမွသည္ သီခ်င္းဖြင့္ေပးသည္အထိ ကူညီေပးသည္။

ဟိုတယ္ဧည့္ခန္းရွိ ေရကန္ထဲတြင္ ကူးခတ္ေနသည့္ ငါးမ်ားပင္လွ်င္ ဘက္ထရီအသံုးျပဳသည့္ စက္႐ုပ္ငါးမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

“ဒိုင္ႏိုေဆာေတြက စိတ္၀င္စားဖို႔ေကာင္းတယ္။ ကြၽန္မသားက သေဘာက်တယ္လို႔ထင္တယ္။ သူအရမ္းကို ေပ်ာ္ေနတယ္။ ဟိုတယ္ခန္းထဲမွာ ဥပံုစံ စက္႐ုပ္တစ္႐ုပ္လည္းရွိတယ္။ သားက အဲဒီစက္႐ုပ္နဲ႔ ေတာ္ေတာ့ကို ေဆာ့တယ္” ဟု  အသက္သံုးႏွစ္အရြယ္ရွိ သားျဖစ္သူႏွင့္အတူ ဟိုတယ္တြင္ တည္းခိုေနသည့္ Chigusa Hosoi က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပထမဆံုး Henn Na ဟိုတယ္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ နာဂါဆာကီ၌ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ယင္းဟိုတယ္သည္ စက္႐ုပ္မ်ားကို ၀န္ထမ္းအျဖစ္ ထားရွိသည့္ ကမၻာ့ပထမဆံုး ဟိုတယ္အျဖစ္၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဂင္းနက္စ္ ကမၻာ့မွတ္တမ္း၌ ေဖာ္ျပခံခဲ့ရသည္။ ယခုအခါ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းတြင္ ယင္းဟိုတယ္ရွစ္ခုကို ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ဟိုတယ္အားလံုးတြင္ စက္႐ုပ္၀န္ထမ္းမ်ားကို ထားရွိခဲ့သည္။ ယင္းစက္႐ုပ္မ်ားတြင္ အခ်ဳိ႕သည္ ဒိုင္ႏိုေဆာမ်ားၿပီး အခ်ဳိ႕သည္ လူပံုစံေပါက္သည့္ စက္႐ုပ္မ်ားျဖစ္သည္။ ဧည့္ႀကိဳတာ၀န္မွသည္ သန္႔ရွင္းေရးအထိ စက္႐ုပ္မ်ားကို မွီခိုအားထားရျခင္းသည္ အလုပ္သမားေစ်းကြက္နည္းသည့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အက်ဳိးရွိေသာ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုု ျဖစ္လာသည္ဟု နာဂါအီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဟိုတယ္ေတြမွာ အလုပ္သမား လံုလုံေလာက္ေလာက္ရဖို႔ ခက္ခဲလာၿပီ။ ဒီျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က စက္႐ုပ္ေတြနဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈေပးတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref : AFP

တ႐ုတ္မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေနရာယူလာသည့္ စက္႐ုပ္ဆရာမ်ာ

ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္တြင္ ေပက်င္းရွိ ဘက္စံုယဥ္ေက်းမႈ ပညာေရးဆိုင္ရာ Yiswind အင္စတီက်ဳတြင္ Keeko စက္႐ုပ္အား ကေလးမ်ားက ၾကည့္႐ႈေနစဥ္ (Photo : AFP)

တ႐ုတ္မူႀကိဳကေလးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ သင္ေထာက္ကူအသစ္ကေပးေသာ ပေဟဠိမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းရင္း တခစ္ခစ္ ရယ္ေမာလ်က္ ရွိၾကသည္။ ထိုသင္ေထာက္ကူအသစ္ ဆိုသည္မွာ ဖန္သားျပင္မ်က္ႏွာ တစ္ခုႏွင့္ ပုပုလံုးလံုး ပံုသဏၭာန္ရွိသည့္ ဆရာတစ္ဦးပင္ ျဖစ္သည္။

စင္တီမီတာ ၆၀ (ႏွစ္ေပ) ခန္႔ အျမင့္သာရွိၿပီး ကိုယ္တိုင္ေရြ႕လ်ား ျပဳမူႏိုင္ေသာ ထိုစက္႐ုပ္ဆရာ၏ အမည္မွာ ကီကို ျဖစ္သည္။ ပံုျပင္ေျပာႏိုင္ျခင္း၊ ဆင္ေျခေတြးေခၚမႈပိုင္းဆိုင္ရာ ပေဟဠိမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား၏ စြမ္းရည္စမ္းသပ္ျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ကီကိုသည္ မူႀကိဳေက်ာင္းအခ်ဳိ႕တြင္ လူႀကိဳက္မ်ား ထင္ရွားေနသည္။

ပုလံုးလံုးပံုစံႏွင့္ ဘီးငယ္မ်ား တပ္ဆင္ထားေသာ အဆိုပါ အျဖဴေရာင္စက္႐ုပ္ထဲတြင္ နဂိုပါ၀င္ၿပီးသား ကင္မရာမ်ားအျပင္ ဗီဒီယို မွတ္တမ္းမ်ားကို ဖမ္းထားႏိုင္ရန္ မ်က္ႏွာျပင္ေနရာ၌ ကင္မရာတစ္ခု၊ သြားလာေမာင္းႏွင္ရန္ ဆင္ဆာမ်ား ပါ၀င္သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ကုန္စံုဆိုင္မွ ပစၥည္းမ်ားကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးရန္၊ အသက္အရြယ္ႀကီးသူမ်ားအတြက္ အေဖာ္ျပဳေပးရန္၊ ဥပေဒဆိုင္ရာ အၾကံဥာဏ္မ်ား ေပးရန္အတြက္ စက္႐ုပ္မ်ားကို တီထြင္ထုတ္လုပ္ ေနၾကသည္။ ယခု စက္႐ုပ္ကီကိုအား တီထြင္သူမ်ားမွာမူ ၎တို႔၏ စက္႐ုပ္အား ဆရာအဆင့္၀င္ႏိုင္ေစရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ေပက်င္းၿမိဳ႕၏ ဆင္ေျခဖံုးေဒသတြင္ တည္ရွိေသာ ဘက္စံုယဥ္ေက်းမႈ ပညာေရးဆိုင္ရာ Yiswind အင္စတီက်ဳတြင္ ကီကိုစက္႐ုပ္သည္ ကေလးမ်ားကို ကႏၲာရထဲ၌ မင္းသားေလး တစ္ပါးအတြက္ လမ္းေၾကာင္းကို ရွာခိုင္းေစျခင္းျဖင့္ ပံုျပင္လည္းေျပာ ပေဟဠိလည္း ၀ွက္လ်က္ရွိသည္။ ကေလးမ်ားက အေျဖမွန္ေပးတိုင္း စက္႐ုပ္သည္ ၎၏အသည္းပံုသဏၭာန္ မ်က္လံုးမ်ားကို မွိတ္တုတ္မွိတ္တုတ္ လုပ္ျပျခင္းျဖင့္ ေက်နပ္ဟန္ျပသည္။

“ယေန႔ေခတ္ ပညာေရးဟာ ဆရာေတြက စာသင္ၿပီး ေက်ာင္းသားေတြက သင္ယူတယ္ဆိုတဲ့ တစ္လမ္းသြားပဲ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ လံုး၀ိုင္း၀ိုင္းပံုစံနဲ႔ ႏွစ္သက္စရာေကာင္းတဲ့ ကီကိုကို ျမင္လိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ကေလးေတြကလည္း ခ်စ္ၾကပါတယ္” ဟု ဆရာတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ကန္တီေရွာင္က ဆိုသည္။ ကန္တီသည္ လက္ရွိတြင္ ကီကိုစက္႐ုပ္ ရွာမန္နည္းပညာဌာနတြင္ သင္တန္းေပးသူအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ မူႀကိဳေက်ာင္း ၆၀၀ ေက်ာ္တြင္ အသံုးျပဳေနၿပီျဖစ္ေသာ ကီကိုစက္႐ုပ္ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အျခားေနရာမ်ားႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသသို႔ပါ ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ရန္ တီထြင္သူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။

တ႐ုတ္အစိုးရသည္ ၎၏ “Made in China 2025” အစီအစဥ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ Artificial intelligence (လူတို႔၏ ဥာဏ္ရည္ကို ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ စီစဥ္တုပမႈ) ပိုင္းတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေငြအင္အား၊ လူအင္အားစိုက္ထုတ္ကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလ်က္ရွိသည္။

ယမန္ႏွစ္ကပင္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးေသာ လူႏွင့္ တူသည့္ စက္႐ုပ္ကို ထုတ္ျပႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းစက္႐ုပ္သည္ ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္း အျပန္အလွန္ စကားေျပာႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး မ်က္ႏွာအ မူအရာမ်ားပါ လုပ္ႏိုင္သည္။  အ ျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစက္႐ုပ္ဖက္ဒေရး ရွင္းမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ စက္မႈလုပ္ငန္းသံုး စက္႐ုပ္အမ်ားဆံုးရွိသည့္ ကမၻာ့ထိပ္တန္း ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ စက္႐ံုမ်ားတြင္ စက္ ႐ုပ္ေပါင္း ၃၄၀၀၀၀ သည္ ကုန္ထုတ္ လုပ္ေရးႏွင့္ ကားတပ္ဆင္ေရးပိုင္းတြင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၾကသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္က ေပက်င္းတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ စက္႐ုပ္ညီလာခံတြင္ ေရာဂါရွာေဖြႏိုင္ေသာ စက္႐ုပ္၊ ၾကက္ေတာင္႐ိုက္ႏိုင္ေသာ စက္႐ုပ္ အစရွိသည္တို႔အျပင္ ပရိသတ္ကို ဂီတအစြမ္းျဖင့္ အံ့အားသင့္ေစခဲ့ေသာ စက္႐ုပ္မ်ားလည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။

ယခင္ႏွစ္ကမူ ၿမိဳ႕ေတာ္ေပက်င္းရွိ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းႀကီးမ်ား အ ဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕သည္ မႏၲန္မ်ားကို ရြတ္ဆိုႏိုင္ၿပီး နိဗၺာန္ေရာက္ႏိုင္ေရး အၾကံဥာဏ္မ်ားကို ေပးႏိုင္ေသာ ႏွစ္ေပ အျမင့္ရွိ ဘုန္းႀကီးစက္႐ုပ္ကို တီထြင္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ လူသားမ်ား၏ ေနရာကို စက္႐ုပ္မ်ားက အလံုးစံု အစားထိုးႏိုင္ေရးမွာ ရွည္ၾကာဦးမည့္ကိစၥဟု မူႀကိဳေက်ာင္းအုပ္ ရွီယီက ယံုၾကည္ေနသည္။ ရွီယီ၏ ေက်ာင္းတြင္လည္း ကီကို စက္႐ုပ္ကို စမ္းသပ္အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။

“စာသင္ၾကားဖို႔အတြက္ သင့္မွာလူသားရဲ႕ အထိအေတြ႕၊ မ်က္လံုးခ်င္းဆံုမႈနဲ႔ မ်က္ႏွာအမူအရာေတြ ရွိရပါမယ္။ ဒါေတြဟာ ပညာေရးကို ျပဳလုပ္ဖန္တီးေပးတဲ့ အရာေတြပါ။ ဘာသာစကား ဒါမွမဟုတ္ အေၾကာင္းအရာ သက္သက္ခ်ည္းပဲ မဟုတ္ပါဘူး။ စာသင္တာဟာ အရာအားလံုး ပါ၀င္ပါတယ္” ဟု ရွီယီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယြမ္ ၁၀၀၀၀ (ေဒၚလာ ၁၅၀၀) က်သင့္ေသာ ကီကိုစက္႐ုပ္သည္ မူႀကိဳဆရာမတစ္ဦး၏ လစဥ္လုပ္အားခႏွင့္ ညီမွ်ေသာ္လည္း အေသြးအသားႏွင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ဆရာတစ္ဦးထက္ အားသာသည့္ အခ်က္မ်ားလည္း ရွိေနႏိုင္သည္။

“စက္႐ုပ္ေတြရဲ႕ အားအသာဆံုးအပိုင္း ဟုတ္လား။ သူတုိ႔ဟာ (လူသားေတြထက္) ပိုၿပီး တစ္သမတ္တည္း ရွိတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ကန္တီက ရယ္ေမာရင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref : AFP

အဂၤလိပ္စာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေရးအတြက္ စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ ဂ်ပန္က စက္႐ုပ္မ်ား အသံုးျပဳမည္

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ တိုက်ဳိ၌ ဂ်ပန္ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီႀကီး Softbank က မိတ္ဆက္ခဲ့သည့္ Pepper စက္႐ုပ္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ား အဂၤလိပ္စာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ ဂ်ပန္က လာမည့္ႏွစ္တြင္ စာသင္ခန္း ၅၀၀ ခန္႔၌ အဂၤလိပ္စကားေျပာ AI စက္႐ုပ္မ်ား အသံုးျပဳရန္ စဥ္းစားေနသည္။ ဂ်ပန္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အဂၤလိပ္စာ အေရးအေျပာ အားနည္းမႈကို တိုးတက္ေစရန္အတြက္ ေဒၚလာ ၂၂၇,၀၀၀ ခန္႔ သံုးစြဲမည့္ စမ္းသပ္ စီမံကိန္းတစ္ခုကို ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက စီစဥ္ေနေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး ေအအက္ဖ္ပီကို အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

AI စက္႐ုပ္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ ေစ်းကြက္တြင္ ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆရာမ်ားက စစ္ေဆးေပးရန္ ခက္ခဲေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အဂၤလိပ္ အသံထြက္ကို စက္႐ုပ္မ်ားက စစ္ေဆးႏုိင္ေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လိုေသာ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ရွိသူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

AI စက္႐ုပ္မ်ားကို စမ္းသပ္ အသံုးျပဳျခင္းသည္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္သာျဖစ္ၿပီး မိုဘုိင္းေဆာ့၀္၀ဲမ်ား အသံုးျပဳျခင္း၊ အဂၤလိပ္ စကားေျပာ ဆရာမ်ားႏွင့္ အြန္လုိင္းမွ သင္ခန္းစားမ်ား သင္ယူျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပညာေရးတာ၀န္ခံက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ကေလးမ်ားသည္ အသက္ ၁၀ ႏွစ္မွစ၍ အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားရန္ ျပ႒ာန္းသည့္ ဂ်ပန္ပညာေရးသင္႐ိုးအသစ္ကို ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ေျပာင္းလဲရန္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ အဂၤလိပ္ဘာသာ သင္ၾကားေရးအတြက္ စက္႐ုပ္မ်ား အသံုးျပဳမည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ထြက္ေပၚခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ေက်ာင္းမ်ားသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာ သင္တန္းမ်ားအတြက္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီေသာ ဆရာမ်ားရရွိရန္ ႀကိဳးစားေနရၿပီး ဘာသာစကား သင္ၾကားေရး လက္ေထာက္မ်ား ခန္႔ထားရန္လည္း ေငြေၾကး မလံုမေလာက္ ျဖစ္ေနသည္။ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းအခ်ဳိ႕တြင္ အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားမႈ တိုးတက္ေရးအတြက္ နည္းပညာကို အသံုးျပဳေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္တြင္ အသက္ ၁၂ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္အတြင္း ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ားသည္ မျဖစ္မေန သင္ယူရသည့္ သင္တန္းမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မွစၿပီး အေျခခံပညာအရြယ္မွစ၍ အဂၤလိပ္စာကို သင္ၾကားရန္ ေျပာင္းလဲမည္ ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္စားေသာက္ဆုိင္တြင္ စက္႐ုပ္မ်ားက စားပြဲထိုးေနရာကို အစားထိုးေနရာယူ

ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္တြင္ ရွန္ဟိုင္းရွိ Robot.He စားေသာက္ဆုိင္၌ စားပြဲထိုးစက္႐ုပ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

စက္႐ုပ္စားပြဲထိုးက စားပြဲ၀ိုင္းအထိ ေရာက္လာၿပီး ရွန္ဟုိင္းပံုစံ ပုစြန္ဟင္းထည့္ထားေသာ ပန္းကန္အား အဖံုးဖြင့္၍ တည္ခင္းဧည့္ခံခဲ့ ၿပီး စက္သံတုိးတုိးျဖင့္ ‘သံုးေဆာင္ပါ’ ဟု ေျပာၾကားလိုက္သည္။

တ႐ုတ္အီလက္ထရြန္နစ္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းႀကီး Alibaba သည္ အနာဂတ္ေမွ်ာ္ စားေသာက္ဆုိင္အား စိတ္ကူးပံုေဖာ္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ၿပီး စက္႐ုပ္ႏွင့္ လူလုပ္ဥာဏ္တုိ႔ကို ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးတြင္ ပို၍ အသံုးျပဳလာေနေသာ တ႐ုတ္၌  ၀န္ေဆာင္မႈက႑ကို ေခတ္မီရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖစ္သည္။

ထိေရာက္မႈပိုရွိၿပီး အလုပ္သမား စရိတ္ေလွ်ာ့ခ်ရန္တုိ႔သည္ Alibaba ၏ Robot.He စားေသာက္ဆုိင္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းစားေသာက္ဆုိင္မ်ားတြင္ မိုက္ခ႐ိုေ၀့အရြယ္ စက္႐ုပ္မ်ားက စားပြဲထုိး တာ၀န္ကို အစားထိုးေနရာယူထားသည္။

“ရွန္ဟုိင္းမွာ စားပြဲထိုးတစ္ေယာက္အတြက္ စရိတ္က တစ္လ ေဒၚလာ ၁၅၀၀ ရွိပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ႏွစ္စဥ္ ကုန္က်မႈက မ်ားျပားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၀န္ထမ္းေတြကို ႏွစ္ဆုိင္း ခ်ထားဖုိ႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္”  ဟု စက္႐ုပ္စားပြဲထိုးစားေသာက္ဆုိင္ စိတ္ကူးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေသာ Alibaba ၏ ထုတ္ကုန္မန္ေနဂ်ာ ေခ်ာင္ဟိုင္ေတာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“စက္႐ုပ္ေတြအတြက္ေတာ့ တာ၀န္ခ်ိန္ ႏွစ္ဆုိင္း မလိုေတာ့ပါဘူး။ သူတုိ႔က ေန႔တုိင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စက္႐ုပ္စားပြဲထိုး စားေသာက္ဆုိင္မ်ားကို Alibaba ၏ Hema စူပါမားကတ္မ်ားႏွင့္ တြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။ Hema စူပါမားကတ္မ်ားတြင္ ေစ်း၀ယ္သူမ်ားက မိုဘိုင္းဖုန္းထဲမွ ၀ယ္ရၿပီး ဆုိင္မွအထြက္တြင္ ပစၥည္း အသင့္လာပို႔ေပးျခင္း၊ အိမ္အေရာက္ပို႔ေပးျခင္းတုိ႔ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ စနစ္ကို က်င့္သံုးသည္။

Alibaba သည္ တ႐ုတ္ၿမိဳ႕ ၁၃ ၿမိဳ႕တြင္ Hema စူပါမားကတ္ ၅၇ ဆုိင္ရွိထားၿပီး ယင္းဆုိင္မ်ားတြင္ စက္႐ုပ္စားေသာက္ဆုိင္မ်ားအား တျဖည္းျဖည္းထည့္သြင္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားစရိတ္နည္းပါးေသာ စက္႐ုပ္အလုပ္သမားအသံုး ျပဳသည့္ စီးပြားေရးပံုစံထက္ နည္းပညာ ၾကြယ္၀မႈကို ျပသရန္ Alibaba က ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေငြေပးေခ်ႏုိင္မႈေၾကာင့္ ေစ်း၀ယ္မႈမ်ားစြာအတြက္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး ေဆး၀ါး၊ စာအုပ္ႏွင့္ တျခား လက္လီ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အလိုအေလ်ာက္ေငြေခ်ႏုိင္ေသာ စက္မ်ားကို ပို၍အသံုးျပဳလာေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စားသံုးသူမ်ားက ၎တုိ႔ အလိုရွိေသာ ကုန္ပစၥည္းကို မိုဘုိင္းဖုန္းမွ မွာယူေပးေခ်ႏိုင္လာသည္။ Alibaba ၏ ၿပိဳင္ဘက္ JD.com သည္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မတုိင္မီ စက္႐ုပ္စားေသာက္ဆုိင္ ၁၀၀၀ ခန္႔ ဖြင့္လွစ္မည္ဟု ေၾကညာထားသည္။ JD.com ႏွင့္ တျခားလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ျဖန္႔ခ်ိေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္ငယ္မ်ား အသံုးျပဳရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။

တ႐ုတ္၏ အြန္လိုင္း ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ အနည္ထုိင္လာခ်ိန္တြင္ ကုမၸဏီမ်ားအား စရိတ္ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ နည္းပညာ အသံုးျပဳမႈက အေထာက္အကူ ျပဳႏုိင္သည္။

“အရင္တုန္းကေတာ့ လူတုိင္းက ျမန္ျမန္လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္ဖုိ႔ ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အခုေတာ့ တုိးတက္မႈအရွိန္အဟုန္က တန္႔သြားပါၿပီ။ လူတုိင္းက သူတုိ႔လုပ္ငန္းေတြ တုိးတက္ဖို႔ကို အာ႐ုံစိုက္လာပါတယ္” ဟု တ႐ုတ္လက္လီလုပ္ငန္း အတုိင္ပင္ခံ Bain & Company မွ ေဂ်စင္ဒင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Robot.He စားေသာက္ဆုိင္တြင္ စားသံုးသူမ်ားသည္ စားပြဲေနရာကို ႀကိဳတင္မွာၿပီး စားေသာက္မည့္ ဟင္းလ်ာမ်ားကိုလည္း မိုဘုိင္းဖုန္းမွ တစ္ဆင့္ မွာယူရမည္ျဖစ္သည္။ စားေသာက္ဆုိင္၏ ေအာင္ျမင္မႈေၾကာင့္ ဆုိင္တြင္ တန္းစီေစာင့္ဆုိင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ သူငယ္ခ်င္း တစ္ဒါဇင္ခန္႔ႏွင့္ စားေသာက္ဆုိင္သို႔ လာခဲ့ေသာ မာယီ၀င္၊ ၃၃ ႏွစ္က “ကြၽန္မတုိ႔အားလံုးက အစားသမားေတြႀကီးပါပဲ။ ေန႔လယ္စာကို ႐ံုးနားမွာစားၾကပါတယ္။ စက္႐ုပ္က ကြၽန္မတုိ႔ စားပြဲကို ဟင္းလ်ာလာခ်ေပးတဲ့ စိတ္ကူးက အရမ္းကို ဆန္းသစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စက္႐ုပ္စားေသာက္ဆုိင္ စိတ္ကူးေၾကာင့္ စရိတ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ခဲ့ သည္ဟု စားေသာက္ဆုိင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သာမန္အားျဖင့္ လူသံုးေယာက္စာအတြက္ ဟင္းလ်ာတစ္ပြဲသည္ ယြမ္ ၃၀၀ မွ ၄၀၀ ၾကား စတင္ၿပီး စက္႐ုပ္စားေသာက္ဆုိင္တြင္ ယြမ္ ၁၀၀ ေက်ာ္သာ က်သင့္ေသာေၾကာင့္ ေဖာက္သည္လည္း တုိးလာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း လူမ်ား အလုပ္အကိုင္ ဆံုး႐ံႈးႏုိင္ေျခရွိေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္သူမ်ားအတြက္ စက္အသံုးျပဳမႈက ထိရွလြယ္ေသာ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္သည္။

စက္႐ုပ္မ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္သည္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အသံုးျပဳရန္အတြက္ စရိတ္ႀကီးမားလြန္းေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း အလုပ္သမားစရိတ္မ်ား ဆက္လက္ျမင့္တက္ေနမည္ဆုိပါက စက္႐ုပ္အသံုးျပဳမႈ က်ယ္ျပန္႔လာႏုိင္ေၾကာင္း ရွန္ဟိုင္းရွိ  Jiaotong တကၠသိုလ္မွ စက္႐ုပ္ေရးရာ ပါေမာကၡ ၀မ္ေဟရွန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

 

ဂ်ပန္၏ နာမည္ေက်ာ္ အာဆီမိုစက္႐ုပ္ကို ဟြန္ဒါက အနားေပးဖြယ္ရိွ

Photo : AFP

အေမရိကန္ သမၼတေဟာင္း ဘာရက္အိုဘားမားႏွင့္ ေဘာလံုးကစားခဲ့ၿပီး ဂ်ာမန္ေခါင္းေဆာင္ အင္ဂ်လာမာကယ္ႏွင့္ အတူကခဲ့ေသာ ဂ်ပန္စက္႐ုပ္ အာဆီမိုကို ဟြန္ဒါကုမၸဏီက အနားေပးဖြယ္ရိွေနသည္။ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္က စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ေသာ လူတူစက္႐ုပ္အာ ဆီမိုသည္ ဂ်ပန္၏ အေက်ာ္ၾကားဆံုး စက္႐ုပ္ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ဧည့္သည္ေတာ္ ႏုိင္ငံေရးသမား မ်ားစြာကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဧည့္ခံလာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း အာဆီမိုစက္႐ုပ္၏ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္ကို ဖ်က္သိမ္းဖြယ္ရိွေၾကာင္း ဟြန္ဒါက ဇြန္ ၂၈ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ အာဆီမိုသည္ ယခုအခါ သတၱမေျမာက္ မ်ဳိးဆက္အထိ ရိွခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူတူစက္႐ုပ္ေတြကို ဆက္လက္သုေတသန ျပဳသြားမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အနာဂတ္ စက္႐ုပ္ေတြကို အာဆီမိုလို႔ အမည္ေပးဖြယ္ မရိွပါဘူး” ဟု ဟြန္ဒါ၏ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဟာဂ်ီမီကာေနကိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ကားကုမၸဏီဟြန္ဒါသည္ အာဆီမုိကို ဆက္လက္ မထုတ္လုပ္ေတာ့ဘဲ ကမၻာ့အေက်ာ္ၾကားဆံုးေသာ စက္႐ုပ္တစ္မ်ဳိးကို ထုတ္လုပ္ေနသည့္ ယင္းအဖြဲ႕အား ဖ်က္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း ဂ်ပန္႐ုပ္သံ NHK က ထုတ္လႊင့္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဟြန္ဒါက မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အာဆီမုိကုိ ထုတ္လုပ္ေနေသာ အဖြဲ႕အား ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္ ဆိုျခင္းကို ဟြန္ဒါက ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး အာဆီမုိ စက္႐ုပ္ကို ထုတ္လုပ္ေသာ အဖြဲ႕သည္ အထူးျပဳ အရည္အေသြးမ်ားျဖင့္ စက္႐ုပ္မ်ား ထုတ္လုပ္ေရးကို ေျပာင္းေရႊ႕ လုပ္ကိုင္သြားဖြယ္ရိွေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အာဆီမိုကို ထုတ္လုပ္ေနတုန္းမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နည္းပညာေတြ အမ်ားႀကီး ရရိွခဲ့ပါတယ္။ အခုေတာ့ အဲဒီနည္းပညာေတြကို ဘယ္လိုအသံုးျပဳမလဲဆိုတာ အဓိကကိစၥတစ္ခု ျဖစ္လာပါတယ္” ဟု ကာေနကိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားကို ကူညီႏုိင္ေသာ လူတူစက္႐ုပ္မ်ားကို ဟြန္ဒါက အာ႐ံုစိုက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လိုေသာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားကို ကိုးကားၿပီး NHK က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အမ်ားျပည္သူသို႔ မည္သည့္ အခါမွ ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္း မရိွေသာ္လည္း အာဆီမိုသည္ ႏိုင္ငံတကာမွ  အာ႐ံုစိုက္မႈကို ရရိွခဲ့ေသာ စက္႐ုပ္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီမိုသည္ အိုဘားမားႏွင့္ ေဘာလံုး ကစားခဲ့ဖူးၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ မာကယ္ႏွင့္ ကခဲ့ဖူးသည္။ ထိုႏွစ္မွာပင္ ၾသစေၾတးလ်၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မယ္ကြန္တန္ဘူးႏွင့္ အာဆီမိုက ဓာတ္ပံုအတူ တြဲ႐ိုက္ခဲ့သည္။

သတၱမေျမာက္ မ်ဳိးဆက္ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဟြန္ဒါသည္ အာဆီမို စက္႐ုပ္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္း မရိွေတာ့ေပ။ ေနာက္ဆံုးမ်ဳိးဆက္ အာဆီမိုသည္ လူသံုးဦး တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း စကားေျပာသည္ကို နားေထာင္ နားလည္ႏုိင္စြမ္းရိွေသာ စက္႐ုပ္ျဖစ္သည္။

Ref : AFP

စက္႐ုပ္မ်ားအတြက္ စူပါစြမ္းအားကို ေပးသည့္ ၾကြက္သားအတုမ်ား တီထြင္

ႏို၀င္ဘာ ၂၇ ရက္က ထုတ္ျပန္ေသာပုံတြင္ ၾကြက္သားအတု၏ အင္အားကို သ႐ုပ္ေဖာ္ျပထားစဥ္ (Photo : AFP)

ဂ်ပန္စကၠဴ႐ုပ္ေခါက္ နည္းပညာကို အတုယူလ်က္ အေမရိကန္ သုေတသန ပညာရွင္မ်ားက ေစ်းေပါသည့္ ၾကြက္သားအတုမ်ားကို လက္မႈပညာ အသုံးျပဳကာ တီထြင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ႏို၀င္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းၾကြက္သား အတုမ်ားသည္ စက္႐ုပ္မ်ားအား ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အေလးခ်ိန္ထက္ အဆ  ၁,၀၀၀ အထိ ေလးေသာ အေလးမ်ားကို မ,ႏိုင္သည့္ စြမ္းအားကို ေပးႏိုင္သည္။

ယခုတီထြင္မႈသည္ ဆတ္ေတာက္ဆတ္ေတာက္ႏွင့္ တင္းေတာင့္ေတာင့္ႏိုင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားရွိသည့္ စက္႐ုပ္မ်ိဳးဆက္ေဟာင္းမ်ား ေနရာတြင္ လ်င္ျမန္စြာ အစားထုိးႏုိင္သည့္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ စက္႐ုပ္ေလာကသစ္ တစ္ရပ္၌ ေရွ႕သို႔ ေျခတစ္လွမ္း တိုးႏုိင္ေစခဲ့သည္။

“ဒါဟာ အဲဒီစက္႐ုပ္ေတြကို စူပါစြမ္းအား ေပးလုိက္တာမ်ိဳးနဲ႔ တူပါတယ္” ဟု ယခုေလ့လာခ်က္ကို ဦးေဆာင္ေရးသားသည့္ မက္ဆာခ်ဴးဆက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (MIT) မွ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံပါေမာကၡ ဒင္နီယယ္လာရက္စ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လႈပ္ရွားသက္၀င္ေစသူဟု ေခၚေသာ ယင္းၾကြက္သားမ်ားကို သတၱဳကြိဳင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ပလတ္စတစ္ျပားမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး ၾကြက္သားတစ္ခု လုပ္ရန္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ တစ္ေဒၚလာသာ ရွိသည္ဟု အေမရိကန္ဂ်ာနယ္ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားသိပၸံ အကယ္ဒမီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္ ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဂ်ပန္စကၠဴေခါက္ပညာ စိတ္ကူးကို အခ်ိဳ႕ေသာ ၾကြက္သားမ်ား အလုပ္လုပ္ပံုျဖစ္သည့္ ေျမြလိမ္ေျမြေကာက္ ဖြဲ႕စည္းပံုမွေန၍ အေျခခံထားၿပီး အမိန္႔ေပးသည့္အတုိင္း က်ံဳ႕ျခင္းႏွင့္ ဆန္႔ျခင္းျဖစ္ေအာင္ ေလဟာနယ္သံုး ေလ သို႔မဟုတ္ ေရဖိအားကို  အသံုးျပဳသည္။

“ေက်ာ႐ိုးက စပရိန္၊ စကၠဴေခါက္ခ်ိဳးဖြဲ႕စည္းပံု ဒါမွမဟုတ္ ပတၱာဒါမွမဟုတ္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျပဳႏုိင္တဲ့ ေလဟာနယ္သံုး အစိုင္အခဲဖြဲ႕စည္းမႈ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္” ဟု ေလ့လာခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိသည့္ အသံုး၀င္မႈမ်ားတြင္ အဂၤါၿဂႋဳဟ္ေပၚ၌ အသံုးျပဳရန္ ဆန္႔ႏုိင္ေသာ အာကာသ ေနထုိင္စရာမ်ား၊ ခြဲစိတ္ကိရိယာ အငယ္စားမ်ား၊ ၀တ္ဆင္၍ရေသာ စက္႐ုပ္အပိုေက်ာ႐ိုးမ်ား၊ ပင္လယ္ေရနက္၌ စူးစမ္းေရး ကိရိယာမ်ားႏွင့္ အသြင္ေျပာင္း၍ရေသာ ဗိသုကာပံုစံမ်ားအထိ ပါ၀င္ႏုိင္သည္။

“ၾကြက္သားအတုေတြဟာ အင္ဂ်င္နီယာ ပညာရပ္နယ္ပယ္ အားလံုးမွာ အေရးအႀကီးဆံုး ဧရာမ စိန္ေခၚမႈေတြထဲက တစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ယခုေလ့လာခ်က္ကို ပူးတြဲေရးသားသူ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္မွ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာႏွင့္ အသံုးခ်သိပၸံပညာ ပါေမာကၡ ေရာ့ဘ္၀ုဒ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “သဘာ၀ ၾကြက္သားေတြနဲ႔ ဆင္တူတဲ့ ဂုဏ္သတၱိမ်ိဳးရွိတဲ့ ၾကြက္သားအတုေတြကို ဖန္တီးလိုက္ႏုိင္ျခင္းက ဘယ္လိုတာ၀န္မ်ိဳးမဆို ထမ္းေဆာင္ႏုိင္တဲ့ စက္႐ုပ္မ်ိဳးေတြကို တည္ေဆာက္ဖို႔ စိတ္ကူးရေစႏုိင္ပါတယ္” ဟုလည္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သုေတသန ပညာရွင္မ်ားသည္ ပံုသဏၭာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အရြယ္အစား အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ သတၱဳစပရိန္မ်ား၊ ကတ္ထူျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ေရျမႇဳပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ပလတ္စတစ္မ်ားကို အသံုးျပဳလ်က္ ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ၾကြက္သားအတုမ်ားကို တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၎တို႔သည္ မူလအရြယ္အစား၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ံဳ႕ႏိုင္ၿပီး ေျမျပင္မွေန၍ အႏုစိတ္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ပန္းပြင့္တစ္ပြင့္ကို မ,ယူႏိုင္ကာ ကြိဳင္တစ္ခုအျဖစ္ တြန္႔လိမ္သြားႏုိင္ေသာ ၾကြက္သားမ်ားကို ဖန္တီးခဲ့သည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပံု အားလံုးသည္ အလြန္႐ိုးရွင္းလွၿပီး ၎တို႔ထဲမွေလကို စုပ္ထုတ္လုိက္႐ံုသာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ၾကြက္သားအတုမ်ားသည္ ႏို႔တုိက္သတၱ၀ါတို႔၏ အေျခခံၾကြက္သားမ်ားက ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ ဧရိယာတစ္ခုအေပၚ သက္ေရာက္သည့္အားထက္ ေျခာက္ဆခန္႔ပို၍ ထုတ္ႏုိင္ၿပီး ၎တို႔ကိုယ္တိုင္၏ အေလးခ်ိန္ကလည္း မယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေပါ့ပါးသည္ဟု ဆုိသည္။

ဒသမ ၀၉ ေအာင္စ (၂ ဒသမ ၆ ဂရမ္) အေလးခ်ိန္ရွိ ၾကြက္သား တစ္ခုသည္ ၆ ဒသမ ၆ ေပါင္ (သံုး ကီလိုဂရမ္) ေလးေသာ အရာ၀တၱဳတစ္ခုကို မ,ႏုိင္ၿပီး ယင္းသည္ ဘဲ႐ိုင္းတစ္ေကာင္က ကားတစ္စီးလံုးကို မ,ယူႏိုင္မႈမ်ိဳးႏွင့္ ညီမွ်သည္။

ယခုေလ့လာခ်က္ကို ပူးတြဲေရးသားသူ ၀ွစ္တကၠသိုလ္မွ သုေတသန အင္ဂ်င္နီယာ ဒင္နီယယ္ေဗာ့၏ အဆုိအရ ေလဟာနယ္ကို အေျခခံထားသည့္ ၾကြက္သားမ်ားသည္ ကြဲျပဲျခင္း၊ ပ်က္ကြက္ျခင္းႏွင့္ ပ်က္စီးျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခနည္းပါးၿပီး ၎တို႔သည္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ဆန္႔ထုတ္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ လူသားခႏၶာကိုယ္ေပၚ၌  အနီးကပ္ တပ္ဆင္ထားမႈမ်ိဳးလည္း ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။

Ref : AFP