တ႐ုတ္တစ္႐ွဴး ငွက္ေပ်ာခင္းမ်ားကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ဧက က်ပ္တစ္ေသာင္းမွ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းအထိ ေကာက္ခံရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

တ႐ုတ္တစ္႐ွဴး ငွက္ေပ်ာခင္းမ်ားကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ဧက က်ပ္တစ္ေသာင္းမွ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းအထိေကာက္ခံရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က တင္သြင္းသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေျမယာခြန္ဥပေဒၾကမ္းကို  ဧၿပီ ၄ ရက္တြင္က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းဆ႒မေန႔တြင္ အတည္ျပဳရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသာ္လည္း က်ပ္တစ္ေသာင္းမွ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းအတြင္း ေကာက္ခံေရးကို အျငင္းပြားၿပီး ဧၿပီ ၅ ရက္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ဆႏၵမဲေပး၍ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က ယင္းအခြန္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျငင္းပယ္လိုျခင္း မရွိေသာ္လည္း အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက အျမင့္ဆံုး က်ပ္သံုးေထာင္အထိသာ သတ္မွတ္ထားသျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႕က နည္းဥပေဒ ေရးဆြဲရာတြင္အစိုးရ၏ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ သတ္မွတ္ႏႈန္းထားအတိုင္း တြက္ယူမည္ဆိုပါက ယခုထက္ပိုမိုေသာ ပမာဏမ်ားလည္း ထြက္ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။

အစိုးရ၏ တင္ျပခ်က္အေပၚ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ဥပေဒတပ္ရပ္ကို လႊတ္ေတာ္ကသာ အတည္ျပဳခြင့္ရွိၿပီး လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳၿပီးပါကလည္း လႊတ္ေတာ္တြင္ အခ်ိန္အခါမေရြး ျပင္ဆင္ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ကိုသာယူလိုေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပခဲ့သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ လွ်ဳိ႕၀ွက္မဲေပးစနစ္ျဖင့္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာတြင္ တက္ေရာက္လာသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄၃ ဦးစလံုး မဲေပးခဲ့ၿပီး ေထာက္ခံမဲ ၃၃ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ခုနစ္မဲ၊ ၾကားေန ႏွစ္မဲ၊ ပယ္မဲ တစ္မဲျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အတည္ျပဳခဲ့သည့္ဥပေဒၾကမ္းကို မၾကာမီတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ကာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ခုနစ္ရက္အတြင္း လက္မွတ္ထိုးသည္ျဖစ္ေစ၊ မထိုးသည္ျဖစ္ေစ အတည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဧရာ၀တီျမစ္အေရွ႕ဘက္ကမ္းတြင္ ဧကေပါင္းေသာင္းႏွင့္ခ်ီ ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ားရွိေနၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က ခြင့္ျပဳခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာ ေပးထားျခင္း မရွိေသးေခ်။ တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ားေၾကာင့္ ေအာက္ေျခတြင္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေရွရွည္တြင္ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ေျဖရွင္းရမည္ကို စိုးရိမ္စရာျဖစ္ေနေၾကာင္း ေထာက္ျပေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုး၀င္းအတြင္း ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္႐ံုး (ခြဲ)တြင္ မတ္ ၈ ရက္စာရင္းအရ ကုမၸဏီေပါင္း ၉၄ ခုအထိ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ္လည္း ကုန္သြယ္ေရး၊ ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီမ်ားသာျဖစ္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရး ကုမၸဏီမ်ား မပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က ငွက္ေပ်ာ စိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ား တိုးခ်ဲ႕မစိုက္ပ်ိဳးရန္ ညႊန္ၾကား ထားေသာ္လည္း ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္၊ တာေလာႀကီးေဒသတြင္ ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ဳိးမႈမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တာေလာႀကီးေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဆန္းထူးက “ခ႐ိုင္ကေတာ့ ငွက္ေပ်ာကုမၸဏီ ေတြကို ထပ္မံမတိုးခ်ဲ႕ဖို႔ လက္မွတ္ထိုးခိုင္းတယ္။ တခ်ိဳ႕ကုမၸဏီေတြက လက္မွတ္မထိုးၾကဘူး။ တာေလာႀကီးရြာ၀န္းက်င္ေတာ့ ကုမၸဏီ ေလးခု၀င္ေနတယ္။ အားလံုးက လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၾကတယ္။ ေတာင္သူေတြလည္း ေတာၾကမ္းဆိုရင္ တစ္သိန္း၊ ေျမယဥ္ဆိုရင္ ႏွစ္သိန္း ငွားေနၾကတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း ဒီအတိုင္းၾကည့္ေနရတယ္။ဘာမွေျပာလို႔ မရဘူး။ ကုမၸဏီနဲ႔ ေတာင္သူ ႏွစ္ဦးသေဘာတူျဖစ္ေနတာ။ ဘယ္သူမွလည္း ကြင္းဆင္းတာ မရွိဘူး။ ကြၽန္ေတာ္လည္း ဒီဟာေတြ မရွင္းတတ္ဘူး”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ ၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံမ်ား တ႐ုတ္တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာခင္း အလိုမရွိေၾကာင္း ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။

တ႐ုတ္ တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာစိုက္ပ်ိဳးမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ေတာင္သူမ်ား ႀကီးမားေသာ နစ္နာမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလကေကာက္ယူထားေသာ စာရင္းမ်ားအရ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တ႐ုတ္တစ္႐ွဴး ငွက္ေပ်ာစိုက္ဧက ေလးေသာင္းေက်ာ္ရိွၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ စိုက္ပ်ဳိး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရ ခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီးေသာ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းတြင္ ဧက ၄၉၆၀၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မရေသးေသာ ေျမလြတ္ေျမ ႐ိုင္းတြင္ ၆၁၆၇ ဧက၊ ပံုစံ (၇) ရၿပီး ေျမတြင္ ၃၁၆၇ ဧက၊ ပံုစံ (၇) မရရွိေသးသည့္ ေျမတြင္ ၉၃၄၈ ဧက၊ သစ္ေတာေျမတြင္ ၄၂၀၅ ဧက ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္၊ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ မန္စီၿမိဳ႕ နယ္၊ ေရႊကူၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနား-ဗန္းေမာ္ ကားလမ္းနံေဘးရွိ စစ္ေရွာင္ေက်းရြာ၀န္းက်င္မ်ားတြင္ ငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေနမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးစာရင္းမ်ား ကိုေကာက္ယူရန္ ခက္ခဲေနေၾကာင္း ကခ်င္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က ဆိုသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဧရာ၀တီျမစ္႐ိုးေက်းရြာမ်ားတြင္ ယင္းတစ္႐ွဴး ငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္းမ်ားအတြက္ ေျမဧကေထာင္ခ်ီ ၀ယ္ယူမႈမ်ားျဖစ္ေနၿပီး ေက်းရြာစားက်က္ေျမမ်ား၊ သစ္ေတာေျမမ်ား၊ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ား ေရာင္းခ်မႈျဖစ္ေနသျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးေသာ ေက်းရြာမ်ား၏ ေရရွည္အတြက္ စိုးရိမ္ မႈမ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ တ႐ုတ္ငွက္ေပ်ာစိုက္ ကုမၸဏီမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္တြင္ မွတ္ပံုတင္ရန္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ညႊန္ၾကား

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ား လာေရာက္စိုက္ပ်ဳိးထားသည့္ ငွက္ေပ်ာပင္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

ကခ်င္ျပည္နယ္ တ႐ုတ္ငွက္ေပ်ာစိုက္ ကုမၸဏီမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္တြင္ မွတ္ပံုတင္ရန္ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခက္ေအာင္က The Daily Eleven သတင္းစာသို႔ ေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က ငွက္ေပ်ာစုိက္ကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ တရား၀င္ျဖစ္ေရး တစ္ဆင့္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီး  တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ဳိးမႈမ်ား ဆက္လက္မလုပ္ေဆာင္ရန္လည္း ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခက္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ခက္ေအာင္က “ေျမယာဥပေဒနဲ႔ ညီေအာင္ႏိုင္ငံေတာ္က ျပ႒ာန္းတဲ့ ဥပေဒေဘာင္ထဲ၀င္ေအာင္ ျပည္နယ္အစိုးရေရာ အက်ဳိးရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ တစ္ဆင့္ခ်င္း အမ်ားႀကီးလုပ္ရဦးမွာပါ။ ငွက္ေပ်ာစုိက္တဲ့ ကုမၸဏီေတြကိုလည္း ျမစ္ႀကီးနားမွာ ဖြင့္ထားတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္႐ံုးခြဲမွာ မွတ္ပံုတင္ၿပီးလုပ္ၾကဖို႔ ညႊန္ၾကားထားပါတယ္။ တိုးခ်ဲ႕မစိုက္ဖို႔လည္း လုပ္ေနတယ္။ စိုက္ဧကေတြလည္း ထပ္ၿပီးေကာက္ေနတယ္။ အခုစာရင္းရထားတာ ဧကေလးေသာင္းေက်ာ္ၿပီ”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ စိုက္ပ်ဳိး ေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဦးျမသိန္းက “ျပည္ေထာင္စု စီးပြားေရးေကာ္မတီကို ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ်ဳိးမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး  တင္ျပထားေပမယ့္ အေၾကာင္းမျပန္လာေသးဘူး။ မေဆြးေႏြးေသးဘူးလို႔ ၾကားတယ္။ အစည္းအေ၀းေခၚေတာ့ ကုမၸဏီေပါင္း ၂၁ ခုရွိတယ္။ အစည္းအေ၀းေတာ့ အားလံုးမလာၾကဘူး။ တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ဳိးေနတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မေန႔က ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာန စီးပြားေရးေကာ္မတီက ဘယ္လိုညႊန္ၾကားမယ္ မသိဘူး။ ျပည္နယ္အစိုးရညႊန္ၾကားခ်က္နဲ႔ တစ္ရွဴးငွက္ေပ်ာစိုက္ကုမၸဏီေတြကို ဒီမွာ မွတ္ပံုတင္ခိုင္းတယ္။ ျပည္နယ္အစိုးရက ညႊန္ၾကားတာေပါ့။ ဒီမွာက အေမရိကန္ေဒၚလာ ငါးသန္း ပမာဏအထိ လက္ခံတာကိုး။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္ကုမၸဏီမွ စာရင္းလာမတင္ေသးဘူး” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုး၀င္းအတြင္း ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္ မရွင္႐ံုး (ခြဲ) တြင္ မတ္ ၈ ရက္ စာရင္းအရ ကုမၸဏီေပါင္း ၉၄ ခုအထိ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ္လည္း ကုန္သြယ္ေရး၊ ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီမ်ားသာျဖစ္ၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေရးကုမၸဏီမ်ား မပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က ငွက္ေပ်ာစိုက္ပ်ဳိးမႈမ်ား တိုးခ်ဲ႕မစိုက္ပ်ဳိးရန္ ညႊန္ၾကားထားေသာ္လည္း ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ တာေလာႀကီးေဒသတြင္ ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕ စိုက္ပ်ဳိးမႈမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တာေလာႀကီးေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဆန္းထူးက “ခ႐ိုင္ကေတာ့ ငွက္ေပ်ာကုမၸဏီေတြကို ထပ္မံမတိုးခ်ဲ႕ဖို႔ လက္မွတ္ထိုးခိုင္းတယ္။ တခ်ဳိ႕ကုမၸဏီေတြက လက္မွတ္မထိုးၾကဘူး။ တာေလာႀကီး ရြာ၀န္းက်င္ေတာ့ ကုမၸဏီေလးခု ၀င္ေနတယ္။ အားလံုးက လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၾကတယ္။ ေတာင္သူေတြလည္း ေတာၾကမ္းဆိုရင္ တစ္သိန္း၊ ေျမယဥ္ဆိုရင္ ႏွစ္သိန္း ငွားေနၾကတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း ဒီအတိုင္းၾကည့္ေနရတယ္။ ဘာမွေျပာလို႔မရဘူး” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ ၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံမ်ား တ႐ုတ္တစ္ရွဴး ငွက္ေပ်ာခင္းအလို မရွိေၾကာင္း ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ  ၃ ရက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ လက္ရွိတြင္ စိုက္ဧကေပါင္း တစ္သိန္းအေက်ာ္ထက္ရွိေနေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားၾကေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလစာရင္းအရ ဧကေပါင္း ေလးေသာင္းေက်ာ္သာ စာရင္းေကာက္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တ႐ုတ္တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္းမ်ား တစ္ဧက တစ္ႏွစ္ က်ပ္သိန္း ၅၀ အထက္ အျမတ္ရရွိေနေသာ္လည္း ေျမငွားရမ္းခမွာ တစ္ဧက ႏွစ္သိန္းေအာက္သာ ရရွိေနေၾကာင္း သိရ

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ားက ဌားရမ္းစိုက္ပ်ဳိးထားသည့္ ဌက္ေပ်ာစိုက္ခင္းမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

ကခ်င္ျပည္နယ္ တ႐ုတ္တစ္႐ွဴးငွက္ ေပ်ာစိုက္ခင္းမ်ား တစ္ဧက က်ပ္သိန္း ၅၀ အထက္ အျမတ္မ်ားရရွိေနေသာ္လည္း ငွားရမ္းခမွာ တစ္ဧက ႏွစ္သိန္းေအာက္သာ ရရွိေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာခင္း လုပ္ကိုင္ေနသူ ရြာသစ္ ေက်းရြာသားတစ္ဦးက “ငွက္ေပ်ာအပင္ ၇၀၀၀ ေက်ာ္ ျပဳစုရတယ္။လုပ္အားခ သိန္း ၅၀ ရတယ္။ က်င္စားေခၚတာေပါ့။ (တစ္က်င္ ၃၄ က်ပ္သားခန္႔)။ ငွက္ေပ်ာသြင္းၿပီး က်န္တာ ကိုယ့္အတြက္ေပါ့။ တ႐ုတ္ေလာပန္းက တစ္က်င္ သံုးယြမ္ႏႈန္းနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကုိ ရွင္းတယ္။ ေပါက္ေစ်းက ငါးယြမ္အထက္ရွိေနတယ္။ လာအိုက ငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္းေတြက ေျမၾသဇာေတြေၾကာင့္ ပိတ္ထားတယ္လုိ႔ ၾကားရတယ္။ အဲဒီလိုဆိုေတာ့ ငွက္ေပ်ာေစ်းတက္တဲ့ သေဘာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အခင္းအသစ္ေတြ (ေျမသစ္)ဆိုေတာ့ငါးႏွစ္ေလာက္ေတာ့ ေအာင္ျမင္မယ့္ သေဘာရွိတယ္။ အရင္ႏွစ္ေတြက သိန္း ၄၀ ေလာက္အျမတ္ရွိတယ္။ ဒီႏွစ္ေတာ့ အခင္းတိုင္း တစ္ဧက သိန္း ၅၀ ေအာက္ထစ္ျမတ္မယ္။ တခ်ိဳ႕လည္း သိန္း ၇၀ ေက်ာ္မယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္ခ်င္းစပ္ေနသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ေျမတစ္ဧကနီးပါး ငွားရမ္းခမွာ  က်ပ္သိန္း ၁၅ သိန္းေစ်း အထိရွိေနၿပီး ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ တာေလာႀကီးေဒသတြင္ တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္းမ်ားအတြက္ တစ္ႏွစ္ငွားရမ္းခမွာ တစ္ဧက တစ္ ႏွစ္တစ္သိန္းႏႈန္းသာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး အသံုးျပဳၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားမွာ ႏွစ္သိန္းအထိ ရရွိေနေၾကာင္း ေဒသခံရြာသားမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

တာေလာႀကီးေဒသခံ ဦးတင္ျမင့္က “အခုေတာ့ ေငြက အားလံုးကို ႏိုင္တဲ့သေဘာရွိတယ္။ ဆႏၵလည္းျပၿပီးၿပီ။ ဘယ္အစိုးရ ဘယ္၀န္ႀကီးမွ ကြင္းမဆင္းဘူး။ ႏႈတ္မိန္႔နဲ႔ တားတယ္လို႔ ၾကားတယ္။ အခုအထိက ေအာက္ေျခမွာ ျဖစ္ခ်င္သလိုျဖစ္ေနတာ။ ကုမၸဏီက တာေလာႀကီးတိုက္နယ္မွာ ၁၀ ခုရွိတယ္။ ေတာင္သူေတြလည္း ေငြလိုေတာ့ တစ္ဧက တစ္သိန္းႏႈန္းနဲ႔ ငွားေနၾကတာ။ တခ်ိဳ႕လည္း ႏွစ္သိန္းရတာရွိတယ္။ ဧကေထာင္ဂဏန္းေတာ့ ပါသြားၿပီ။ အစိုးရက မေျဖရွင္းရင္ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ေဒသခံေတြက ေျဖရွင္းလို႔ မရဘူး။ အခုေတာင္ ေျမႏွင့္ပတ္သက္ရင္ ဓားဆြဲ၊ တုတ္ဆြဲျဖစ္ေနၾကတာ။ အခုေတာ့ ေငြက ေကအိုင္ေအကိုလည္းႏိုင္တယ္။ ရြာသားတြကိုလည္း ႏိုင္တယ္။ အစိုးရကိုလည္း ႏိုင္တယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္မွာ တစ္ဧက တစ္ႏွစ္ ၁၅ သိန္းရွိတယ္လို႔ ၾကားတယ္။ ဒါေတာင္ ငွက္ေပ်ာ၊ ၾကံမစိုက္ရဘူး။ အခုငွားသြားတာ ကေလးမုန္႔ဖိုးေပးသလို လုပ္သြားၾကတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ တာေလာႀကီးေက်းရြာတြင္ ေျမယာျပႆနာျဖစ္ပြားသည့္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၁၆၀ ေက်ာ္အထိရွိေနေၾကာင္း ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီပါတီ၏ စာရင္းေကာက္ယူထားခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

တာေလာႀကီး ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဆန္းထူးက “ခ႐ိုင္ကေတာ့ ငွက္ေပ်ာကုမၸဏီေတြကို ထပ္မံမတိုးခ်ဲ႕ဖို႔ လက္မွတ္ထိုးခိုင္းတယ္။ တခ်ိဳ႕ကုမၸဏီေတြက လက္မွတ္မထိုးၾကဘူး။ တာေလာႀကီးရြာ၀န္းက်င္ေတာ့ ကုမၸဏီေလးခု ၀င္ေနတယ္။ အားလံုးက လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနၾကတယ္။ ေတာင္သူေတြလည္း ေတာၾကမ္းဆိုရင္ တစ္သိန္း၊ ေျမယဥ္ဆိုရင္ ႏွစ္သိန္းငွားေနၾကတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း ဒီအတိုင္းၾကည့္ေနရတယ္။ ဘာမွေျပာလို႔ မရဘူး။ ကုမၸဏီနဲ႔ ေတာင္သူ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ျဖစ္ေနတာ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

တ႐ုတ္တစ္႐ွဴး ငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္မ်ားျပန္လည္ စုစည္းေနေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ စိုက္ပ်ဳိး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဦးျမသိန္းက ဆိုသည္။

ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ ၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံမ်ား တ႐ုတ္တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာခင္း အလိုမရွိေၾကာင္း ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။

၀ိုင္းေမာ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၂ မွ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနာ္လီက ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယင္းဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈမွာ ေဒသခံမ်ား အမွန္တကယ္နစ္နာေန၍ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယင္းကိုယ္တိုင္ မည္ကဲ့သို႔ စီမံခန္႔ခြဲေနေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္ဘ႑ာ မည္ကဲ့သုိ႔ရရွိေနေၾကာင္းမွာ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ ေအာက္ေျခသို႔ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၿပီး ေဒသခံမ်ားအတြက္ နစ္နာမႈမ်ားေနပါက ရပ္နားသင့္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထုကို ပြင့္လင္းျမင္ သာစြာခ်ျပသင့္ေၾကာင္း အဆိုတင္ရာ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ျပည္နယ္အစိုးရမွ ေအာက္ေျခကြင္းစိစစ္မႈ မရွိေသးေၾကာင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာေနေၾကာင္းႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ စစ္ေရွာင္ရြာမ်ား၀န္းက်င္တြင္ ငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္းတိုးခ်ဲ႕လာမႈမွာ တစ္ပူေပၚ ႏွစ္ပူဆင့္အျဖစ္မ်ိဳးႏွင့္ ရင္ဆိုင္လာရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္း၏ လူမႈကြန္ရက္တြင္ ျဖန္႔ေ၀ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္းတစ္ ဧကလွ်င္ တစ္သီးလွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ က်ပ္ သိန္း ၃၀ ေက်ာ္အျမတ္ရွိၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ တစ္ဆင့္ ဥေရာပ၊ အေမရိကေဒသမ်ားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ လက္ရွိတြင္ စိုက္ ဧကေပါင္း တစ္သိန္းေက်ာ္အထက္ရွိေနေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားၾကေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလစာရင္းအရ ဧကေပါင္း ၄၀၀၀၀ ေက်ာ္သာ စာရင္းေကာက္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း သိရသည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက တ႐ုတ္တစ္ ႐ွဴးငွက္ေပ်ာစိုက္ပ်ဳိးမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စာရင္း မေကာက္ႏိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားကို ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။

ေကအိုင္အိုအဖြဲ႕ကလည္း  တစ္႐ွဴးငွက္ ေပ်ာစိုက္ခင္းမ်ား ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕လာမႈေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလအတြင္း စစ္ေရွာင္ ေက်းရြာမ်ား၏ ေျမမ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္မ်ားကို အဓမၼသိမ္းယူျခင္းမျပဳရန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ တ႐ုတ္တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာခင္းမ်ားႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား နစ္နာမႈမရွိေစေရး ၾကပ္မတ္စီမံေဆာင္ရြက္ေရး အဆိုကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၄ ရက္က ဒုတိယအႀကိမ္ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အဌမ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ တင္သြင္းဆံုးျဖတ္ရာ အဆိုေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ယင္းအဆိုမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္႐ွဴး ငွက္ေပ်ာခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး (၂) ႀကိမ္ ေျမာက္တင္သြင္းသည့္အဆိုျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးေနသည့္ တရုတ္တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာခင္းကိစၥမ်ားကို ျပည္ေထာင္အစိုးရက ထိေရာက္စြာ တားဆီးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေ၀ဖန္ေထာက္ျပၾကသည္။