ဥပေဒႏွင့္ညီေသာ ငါးေလလံေစ်းႀကီးတစ္ခု ထြက္ေပၚလာေရးႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ၿမိတ္ေဒသကို သီးျခား Master Plan ေရးဆြဲရာတြင္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ရွိေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဆင့္မီငါးေစ်းႀကီးပံု

ဥပေဒႏွင့္ညီေသာ ငါးေလလံ ေစ်းႀကီးတစ္ခု ထြက္ေပၚလာေရးႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ၿမိတ္ေဒသကို သီးျခား Master Plan တစ္ခု ေရးဆြဲရာတြင္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေပးေနေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္က ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းက ၿမိတ္ၿမိဳ႕ရွိ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေတြ႕ဆံုစဥ္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ရွိၿပီးျဖစ္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ငါးေလလံေစ်းႀကီးကို ေအာင္ျမင္မႈရွိေစရန္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရမည့္အစား ငါးေလလံေစ်းအသစ္မ်ား ထပ္မံဖြင့္လွစ္ရန္ ႀကိဳးစားေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံမ်ား၏ ေ၀ဖန္မႈအေပၚ ျပန္လည္တံု႔ျပန္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ရွိသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ငါးေလလံေစ်းမွာ MIC က ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ ေဒၚလာသန္း ၇၀ ခြင့္ျပဳခ်က္ရထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ထပ္မံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြ ေဒၚလာသန္း ၂၀ ေငြလႊဲခြင့္ရရွိရန္ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ရွိၿပီးသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ဖန္တီးေပးရမည့္အစား ထား၀ယ္ခ႐ိုင္၊ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ၿမိတ္ေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမအတြင္း ေနာက္ထပ္ ငါးေလလံေစ်းမ်ား ထပ္မံတည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးစားေနမႈအေပၚ ၿမိတ္ေဒသခံမ်ားက ေ၀ဖန္ေနခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္မဟိုတစ္ေလာက စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရပါတယ္။ ဥပေဒႏွင့္အညီ ငါးေလလံေစ်း ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္းဆိုတဲ့ ပြဲေလးလုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ကြၽန္မတို႔လုပ္ေနတာက ဥပေဒနဲ႔မညီသလို ျဖစ္ေနတယ္။ ကြၽန္မတို႔ ဘယ္လုပ္ငန္းပဲလုပ္လုပ္ ဥပေဒနဲ႔ မညီညြတ္လို႔မရပါဘူး။ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုဆိုတာ ၾကြေရာက္လာတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြလည္း သိမွာပါ။ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ မညီရင္ ကြၽန္မတို႔ လံုး၀ (လံုး၀) လုပ္လို႔မရပါဘူး။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ကြၽန္မတို႔အေနႏွင့္ ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ လိုက္နာရမွာပဲ။ ဥပေဒႏွင့္အညီ မလုပ္ေပးတာ ဘာမွမရွိပါဘူး။ ကြၽန္မတို႔မွာ တိုင္းဥပေဒခ်ဳပ္ရွိတယ္။ တိုင္းဥပေဒ အဖြဲ႕အစည္းရွိတယ္။ မိဘျပည္သူေတြ အေနႏွင့္ ကြၽန္မတို႔ လုပ္ေနတာဟာ ဥပေဒႏွင့္အညီဆိုတာ သိေစခ်င္ပါတယ္။ ဥပေဒနဲ႔ နည္းနည္းေလးမွ လြဲလို႔မရပါဘူး” ဟု တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရိွအေနအထားတြင္ ေရသယံဇာတမရွိေသာ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ငါးေလလံေစ်းတစ္ခု၊ ေျမျပင္အေျခအေနႏွင့္ လံုျခံဳေရး အေနအထားမ်ား အခက္အခဲရိွေသာ ၿမိတ္ေလတပ္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္ေနရာအတြင္း ငါးေလလံေစ်းတစ္ခု ထပ္မံတည္ေဆာက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈ အေပၚေဒသစြဲ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည္ဟု ျပည္သူမ်ားက ထင္ျမင္ယူဆေနၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က မိမိအေနျဖင့္ တနသၤာရီတိုင္းသူ မဟုတ္သလို ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ ေဒသစြဲျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္မတို႔ ဂ်ပန္အစိုးရႏွင့္ Master Plan ဆြဲေနပါတယ္။ ၿမိတ္ေဒသကိုသီးျခား Master Plan ဆြဲေနပါတယ္။ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အခါမွာ စည္းလံုးညီညြတ္စြာႏွင့္ အမ်ားအက်ဳိး တိုင္းျပည္အက်ဳိး ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါလို႔ ေျပာၾကားပါရေစ” ဟု တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ေယာႀကီး၀ေခ်ာင္းအတြင္း ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ငါးေလလံေစ်းမွာ လက္ရွိအေနထားတြင္ ငါးဖမ္းေလွအ၀င္၊ အထြက္စစ္ေဆးေရး စခန္း (One Stop Service) ထားရွိ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း ငါးဖမ္းေလွအားလံုးက ထိုင္း၊ ရေႏွာင္းၿမိဳ႕သို႔သာ ငါးတင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္မအေနနဲ႔ ေျပာခ်င္တာကရွိၿပီးသား ငါးေလလံေစ်းကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္တဲ့ အေနထားရွိလ်က္ႏွင့္ ဘာျဖစ္လို႔ သရက္ေခ်ာင္းမွာ ငါးေလလံေစ်းဖြင့္လွစ္ဖို႔ အသည္းအသန္ ႀကိဳးစားရသလဲ။ ကကၾကည္းကို အစီရင္ခံစာတင္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ဘာေၾကာင့္ ကြၽန္မတို႔ကုမၸဏီကို အပုပ္ခ်စကားေတြေျပာၿပီး လူတစ္စုအတြက္ ေထာက္ခံေပးရသလဲ။ သရက္ေခ်ာင္းမွာ တည္ေဆာက္မယ္ဆိုတဲ့ ငါးေလလံေစ်းေနရာက ဥပေဒနဲ႔ ညီညြတ္သလား၊ ၿမိတ္ေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ထဲမွာ ဖြင့္ဖို႔ႀကိဳးစားေနတဲ့ ငါးေလလံေစ်း ေနရာကေရာ ဥပေဒပိုင္းအရ ညီညြတ္မႈရွိပါ့မလား။ ကြၽန္မေမးခ်င္ပါတယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ၿမိတ္ေလတပ္ဌာနခ်ဳပ္ေနရာကိုေတာင္ ေပးခဲ့တယ္လို႔ သိထားပါတယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့ အစိုးရဆိုတာ ျပႆနာကို မေရွာင္ဘဲ ျပႆနာ အေျဖရွာတာပါ။ ေဒၚလာ သန္း ၂၀ ေငြလႊဲခြင့္ရခဲ့မယ္ဆိုရင္ ကြၽန္မတို႔ေပးရမယ့္ ေငြေၾကးကိစၥေတြ၊ ငါးေစ်းလည္ပတ္ဖို႔ကိစၥေတြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာပါ။ ေနာက္ထပ္လည္း ေဒၚလာသန္း ၄၀ ေငြလြဲဖို႔ ရွိပါေသးတယ္။ ဒါကတရား၀င္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ရထားတဲ့ပမာဏပါ။ MIC ရဲ႕အခန္း ၁၄ မွာ တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံျခား မခြဲျခားဘူး ဆိုတာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘာေၾကာင့္ကုမၸဏီကို အပုပ္ခ်ရတာလဲ။ ကြၽန္မတို႔ငါးေလလံေစ်းကို အပုပ္ခ်တဲ့အျပင္ ငါးေလလံေစ်း ၿမိတ္မွာမရွိဘူးလို႔ ျပည္တြင္းမွာေရာ။ ျပည္ပမွာပါ အႀကိမ္ႀကိမ္သြားေရာက္ ေျပာဆိုခဲ့တယ္။ ကြၽန္မတို႔အေနနဲ႔ တရားမွ်တမႈကို ရွိေစခ်င္တယ္။ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွာပဲ လုပ္ေဆာင္ေစခ်င္တယ္” ဟု ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဆင့္မီ ငါးေလလံေစ်းႀကီး၏ MD ေဒၚေဌးေဌး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ရွိသည့္ ငါးေလလံေစ်းမွာ ဆိပ္ခံတံတား၊ အေအးခန္းႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ႐ံုးထိုင္ေနေသာ္လည္း မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲ အမ်ဳိးမ်ဳိးၾကားတြင္ ၾကန္႔ၾကာေနခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ငါးေလလံေစ်းကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိဘဲ လယ္ယာေျမမ်ား၊ လံုျခံဳေရး အေျခအေနအရ ခက္ခဲႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အသစ္ထပ္မံတည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးစားေနမႈအေပၚ ေဒသခံမ်ားၾကားတြင္ ေ၀ဖန္မႈ ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ရွိသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ငါးေလလံေစ်းႏွင့္ ၿမိတ္ေလတပ္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္အနီးတြင္ ထပ္မံတည္ေဆာက္မည့္ေနရာသို႔ ဒုသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူမွ လာမည့္ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။