ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကုိ ဆဲဆုိေ၀ဖန္ ပုတ္ခတ္သည့္စာမ်ား Facebook တြင္ ေရးသားသည္ဟု ဆုိကာ ပုဒ္မ ၁၂၄ (က) ျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ခံရေသာ ငါးမင္းေဆြကုိ ေထာင္ ၇ ႏွစ္ႏွင့္ ဒဏ္ေငြ က်ပ္တစ္သိန္း ေပးေဆာင္ရန္ အမိန္႔ခ်ၿပီး ဒဏ္ေငြမေဆာင္ပါက ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္ ထပ္မံက်ခံေစရန္ အမိန္႔ခ်

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကုိ ဆဲဆုိေ၀ဖန္ ပုတ္ခတ္သည့္စာမ်ား Facebook တြင္ ေရးသားသည္ဟု ဆုိကာ ပုဒ္မ ၁၂၄ (က) ျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ခံရေသာ ငါးမင္းေဆြကုိ ေထာင္ ၇ ႏွစ္ႏွင့္ ဒဏ္ေငြ က်ပ္တစ္သိန္း ေပးေဆာင္ရန္ အမိန္႔ခ်ၿပီး ဒဏ္ေငြမေဆာင္ပါက ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္ ထပ္မံက်ခံေစရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္း အေနာက္ပိုင္းခရိုင္တရားရံုးမွ သိရသည္။

ငါးမင္းေဆြအား စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ အေနာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ တရား႐ုံး၌ ႐ံုးထုတ္ခဲ့ၿပီး ယင္းသို႔အၿပီးသတ္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ငါးမင္းေဆြကုိ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ လိႈင္ျမင့္မိုရ္အိမ္ရာ မာဃလမ္း ၁၀ ရပ္ကြက္ရွိ ေနအိမ္တြင္ ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္ ညေန ၅ နာရီခြဲခန္႔တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္လခန္႔အၾကာတြင္ ယင္းသို႔ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ပုဒ္မ-၁၂၄ (က) မွာ မည္သူမဆုိ ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အမွတ္အသားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ထင္ရွားေသာ ပုံသဏၭာန္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အျခားနည္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ေထာင္စုအတြက္၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ျပည္ေထာင္စု အဖြဲ႕၀င္မ်ားအတြက္ ဥပေဒအရ တည္ေထာင္ထားေသာ အစုိးရကုိ မုန္းထားေအာင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မေလးမစားေအာင္ေသာ္ လည္းေကာင္း ျပဳလွ်င္၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ေမတၱာပ်က္ေအာင္၊ လႈံ႔ေဆာ္လွ်င္ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ထုိသုိ႔လံႈ႔ေဆာ္ရန္ အားထုတ္လွ်င္၊ ထုိသူကုိ ေငြဒဏ္ႏွင့္တကြ တစ္သက္တစ္ကြၽန္းဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ႏွင့္တကြ သုံးႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္သက္သက္ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ရာဇသတ္ႀကီး အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္အရ သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေမတၱာပ်က္ေစျခင္းဆုိသည့္ စကားတြင္ သစၥာမဲ့ျခင္းႏွင့္ အၿငိဳးထားေသာစိတ္လည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ မုန္းထားေအာင္ေသာ္ လည္းေကာင္း မေလးစားေအာင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေမတၱာပ်က္ေအာင္ေသာ္ လည္းေကာင္း ျဖစ္ေစရန္ လႈံ႔ေဆာ္ျခင္း သုိ႔တည္းမဟုတ္ လႈံ႔ေဆာ္ရန္ အားထုတ္ျခင္းမရွိဘဲ အစုိးရ၏ ေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္ကုိ ဥပေဒႏွင့္ညီေသာနည္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲျပဳျပင္ေစရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ထုိေဆာင္ရြက္မႈကုိ သေဘာမက်ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ျခင္းသည္ ဤပုဒ္မအရ ျပစ္မႈမေျမာက္၊ မုန္းထားေအာင္ေသာ္ လည္းေကာင္း မေလးစားေအာင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေမတၱာပ်က္ေအာင္ေသာ္ လည္းေကာင္း ျဖစ္ေစရန္ လႈံ႔ေဆာ္ျခင္း သုိ႔တည္းမဟုတ္ လႈံ႔ေဆာ္ရန္ ၾကံစည္အားထုတ္ျခင္း မရွိဘဲ အစုိးရ၏ စီရင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈကုိ သုိ႔တည္းမဟုတ္ အျခားေဆာင္ရြက္မႈကုိ သေဘာမက်ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ျခင္းသည္ ဤပုဒ္မအရ ျပစ္မႈမေျမာက္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကုိ ဆဲဆုိေ၀ဖန္ ပုတ္ခတ္သည့္စာမ်ား Facebook တြင္ ေရးသားသည္ ဟုဆုိကာ ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္တစ္ကြၽန္းအထိ ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ ပုဒ္မ ၁၂၄ (က) ျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ခံရေသာ ငါးမင္းေဆြကုိ လာမည့္႐ုံးခ်ိန္းတြင္ အၿပီးသတ္ အမိန္႔ခ်မွတ္မည္

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကုိ ဆဲဆုိေ၀ဖန္ ပုတ္ခတ္သည့္စာမ်ား Facebook တြင္ ေရးသားသည္ ဟုဆုိကာ ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္တစ္ကြၽန္းအထိ ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ ပုဒ္မ ၁၂၄ (က) ျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ခံရေသာ ငါးမင္းေဆြကုိ လာမည့္႐ုံးခ်ိန္းတြင္ အၿပီးသတ္ အမိန္႔ခ်မွတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ငါးမင္းေဆြအား စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ အေနာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ တရား႐ုံး၌ ႐ံုးထုတ္ခဲ့ၿပီး တရားလုိဘက္မွ ခ႐ုိင္ဥပေဒ အရာရွိႏွင့္ ငါးမင္းေဆြတုိ႔က အၿပီးသတ္ ႏွစ္ဖက္ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးရာ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ အၿပီးသတ္ အမိန္႔ခ်မွတ္ရန္ တရားသူႀကီးက ျပန္လည္ခ်ိန္းဆုိ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားလုိဘက္မွ တရားသူႀကီးထံ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးတစ္ဦး ျဖစ္သည့္အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတုိ႔ကုိ ဦးစီးဦးရြက္ျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္ေနသူ တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ငါးမင္းေဆြ၏ ေ၀ဖန္ပုတ္ခတ္ ဆဲဆုိေရးသားမႈမ်ားသည္ ဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားေသာ အစုိးရအေပၚ အမ်ားျပည္သူက မလုိမုန္းထား ေမတၱာပ်က္ေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သျဖင့္ ငါးမင္းေဆြကုိ ဥပေဒအရ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ေပးရန္ ေလွ်ာက္လဲခဲ့သည္။

အမႈအား ေရွ႕ေနမေခၚဘဲ ကုိယ္တုိင္ထုေခ်ေနသည့္ ငါးမင္းေဆြက တရားသူႀကီးထံ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ၎သည္ အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆဲဆုိခဲ့သည့္စာမ်ား ရွိေသာ္လည္း နာမည္တပ္မထားေၾကာင္း၊ ၎အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ စတင္ေရးသားစဥ္က ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အား ႏုိင္ငံေတာ္၏ အၾကည္ညိဳခံ ျဖစ္ေစလုိ၍ ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေၾကာင့္ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂၄-က ျဖင့္ ၿငိစြန္းျခင္း မရွိေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ၎တို႔ႏွစ္ဦးက တရားသူႀကီးထံသုိ႔ စာျဖင့္ေရးသား၍လည္း ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကသည္။ ငါးမင္းေဆြကုိ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ လိႈင္ျမင့္မိုရ္အိမ္ရာ မာဃလမ္း ၁၀ ရပ္ကြက္ရွိ ေနအိမ္တြင္ ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္ ညေန ၅ နာရီခြဲခန္႔တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပုဒ္မ-၁၂၄ (က)မွာ မည္သူမဆုိ ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အမွတ္အသားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ထင္ရွားေသာ ပုံသဏၭာန္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အျခားနည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ေထာင္စုအတြက္၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ျပည္ေထာင္စု အဖြဲ႕၀င္မ်ား အတြက္ ဥပေဒအရ တည္ေထာင္ထားေသာ အစုိးရကုိ မုန္းထားေအာင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မေလးမစားေအာင္ေသာ္ လည္းေကာင္း ျပဳလွ်င္၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ေမတၱာပ်က္ေအာင္၊ လႈံ႔ေဆာ္လွ်င္၊ သုိ႔တည္း မဟုတ္ ထုိသုိ႔လံႈ႔ေဆာ္ရန္ အားထုတ္လွ်င္၊ ထုိသူကုိ ေငြဒဏ္ႏွင့္တစ္ကြ တစ္သက္တစ္ကြၽန္းဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ႏွင့္တစ္ကြ သုံးႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္သက္သက္ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ရာဇသတ္ႀကီး အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္အရ သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေမတၱာပ်က္ေစျခင္းဆုိသည့္ စကားတြင္ သစၥာမဲ့ျခင္းႏွင့္ အၿငိဳးထားေသာ စိတ္လည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ မုန္းထားေအာင္ ေသာ္လည္းေကာင္း မေလးစားေအာင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေမတၱာပ်က္ေအာင္ေသာ္ လည္းေကာင္း ျဖစ္ေစရန္ လႈံ႔ေဆာ္ျခင္း သုိ႔တည္းမဟုတ္ လႈံ႔ေဆာ္ရန္ အားထုတ္ျခင္း မရွိဘဲ အစုိးရ၏ ေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္ကုိ ဥပေဒႏွင့္ ညီေသာနည္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲျပဳျပင္ေစရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ထုိေဆာင္ရြက္မႈကုိ သေဘာမက်ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ျခင္းသည္ ဤပုဒ္မအရ ျပစ္မႈမေျမာက္၊ မုန္းထားေအာင္ ေသာ္လည္းေကာင္း မေလးစားေအာင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေမတၱာပ်က္ေအာင္ ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေစရန္ လႈံ႔ေဆာ္ျခင္း သုိ႔တည္းမဟုတ္ လႈံ႔ေဆာ္ရန္ ၾကံစည္အားထုတ္ျခင္း မရွိဘဲ အစုိးရ၏ စီရင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈကုိ သုိ႔တည္းမဟုတ္ အျခားေဆာင္ရြက္မႈကုိ သေဘာမက်ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ျခင္းသည္ ဤပုဒ္မအရ ျပစ္မႈမေျမာက္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္တစ္ကြၽန္းအထိ ခ်မွတ္ႏုိင္သည့္ အစုိးရကုိ အၾကည္ညိဳပ်က္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း ပုဒ္မ ၁၂၄ (က) ျဖင္႔ ငါးမင္းေဆြအား စြဲခ်က္တင္

ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္တစ္ကြၽန္းအထိ ခ်မွတ္ႏုိင္သည့္ အစုိးရကုိ အၾကည္ညိဳပ်က္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂၄ (က) ျဖင့္ ငါးမင္းေဆြကုိ ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္တြင္ အေနာက္ပုိင္းခ႐ိုင္ တရား႐ုံးက စြဲခ်က္တင္ခဲ့သည္။

အဆုိပါအမႈကုိ စစ္ေဆးေနသည္႔ အေနာက္ပုိင္းခ႐ိုင္ တရား႐ုံး ႐ုံးခန္းအမွတ္ (၃) တြဲဖက္ခ႐ိုင္ တရားသူႀကီး (၂) တရားခြင္တြင္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ငါးမင္းေဆြက ၎သည္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ ဦးတည္ကာ တုိင္းျပည္အက်ိဳးအတြက္ ေရးသားခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သျဖင္႔ ၎တြင္ အျပစ္မရွိေၾကာင္း၊ တရားခြင္တြင္ ျငင္းဆုိခဲ့ၿပီး လာမည္႔႐ုံးခ်ိန္း၌ ၎စစ္ေဆးခံရသည္ ႔အခ်ိန္တြင္ ေရးသားခဲ့ၿပီးသည္႔ ေဆာင္းပါးႏွင့္ စာမ်ားကုိ သက္ေသအျဖစ္ တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ယင္းေၾကာင္႔ လာမည့္ ႐ုံးခ်ိန္းကုိ စက္တင္ဘာ ၄ ရက္သုိ႔ ျပန္လည္ ခ်ိန္းဆုိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ လိႈင္ျမင့္မိုရ္အိမ္ရာ မာဃလမ္း ၁၀ ရပ္ကြက္ေန ငါးမင္းေဆြကုိ ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္ ညေန ၅ နာရီ မိနစ္ ၃၀ ခန္႔တြင္ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားက ငါးမင္းေဆြ၏ ေနအိမ္သုိ႔ သြားေရာက္ကာ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ငါးမင္းေဆြကုိ ဖမ္းဆီး တရားစြဲဆုိရျခင္းမွာ အစုိးရအား အမ်ားျပည္သူက မလုိမုန္းထား မေလးစားေအာင္ အၾကည္အညိဳပ်က္ေအာင္ ေရးသား လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားေၾကာင္႔ ဖမ္းဆီးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း တရားစြဲဆုိထားသည့္ ပုဒ္မအရ သိရသည္။

ပုဒ္မ-၁၂၄ (က) မွာ မည္သူမဆုိ ႏႈတ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ စာျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အမွတ္အသားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ထင္ရွားေသာ ပုံသဏၭာန္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အျခားနည္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ေထာင္စုအတြက္၊ သုိ႔တည္း မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စု အဖြဲ႕၀င္မ်ားအတြက္ ဥပေဒအရ တည္ေထာင္ထားေသာ အစုိးရကုိ မုန္းထားေအာင္ေသာ္ လည္းေကာင္း ၊ မေလးမစားေအာင္ေသာ္ လည္းေကာင္း ျပဳလွ်င္၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ေမတၱာပ်က္ေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္လွ်င္၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ထုိသုိ႔ လံႈ႕ေဆာ္ရန္ အားထုတ္လွ်င္၊ ထုိသူကုိ ေငြဒဏ္ႏွင့္တကြ တစ္သက္တစ္ကြၽန္းဒဏ္ ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ႏွင့္တကြ သုံးႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ သက္သက္ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ရာဇသတ္ႀကီး အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္အရ သိရသည္။

ထုိ႔အျပင္ ေမတၱာပ်က္ေစျခင္း ဆုိသည္႔ စကားတြင္ သစၥာမဲ့ျခင္းႏွင္႔ အၿငိဳးထားေသာ စိတ္လည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ မုန္းထားေအာင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မေလးစားေအာင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေမတၱာပ်က္ေအာင္ေသာ္ လည္းေကာင္း ျဖစ္ေစရန္ လႈံ႔ေဆာ္ျခင္း သုိ႔တည္းမဟုတ္ လႈံ႔ေဆာ္ရန္ အားထုတ္ျခင္း မရွိဘဲ အစုိးရ၏ ေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္ကုိ ဥပေဒႏွင့္ညီေသာ နည္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲျပဳျပင္ေစရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ထုိေဆာင္ရြက္မႈကုိ သေဘာမက်ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ျခင္းသည္ ဤပုဒ္မအရ ျပစ္မႈမေျမာက္၊ မုန္းထားေအာင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မေလးစားေအာင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေမတၱာပ်က္ေအာင္ေသာ္ လည္းေကာင္း ျဖစ္ေစရန္ လႈံ႔ေဆာ္ျခင္း သုိ႔တည္းမဟုတ္ လႈံ႔ေဆာ္ရန္ ၾကံစည္အား ထုတ္ျခင္းမရွိဘဲ အစုိးရ၏ စီရင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈကုိ သုိ႔တည္းမဟုတ္ အျခားေဆာင္ရြက္မႈကုိ သေဘာမက်ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ျခင္းသည္ ဤပုဒ္မအရ ျပစ္မႈမေျမာက္ဟုလည္း ေရးသားေဖာ္ျပ ပါရွိသည္။

 

ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္တစ္ကြၽန္း ခ်မွတ္ႏုိင္သည့္ ပုဒ္မျဖင့္ တရားစြဲခံထားရသည့္ ငါးမင္းေဆြအမႈ တရားလုိကုိ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္သုိ႔ ႐ုံးခ်ိန္းျပန္ခ်ိန္း

ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္တစ္ကြၽန္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ ပုဒ္မျဖင့္ တရားစြဲခံထားရသည့္ ငါးမင္းေဆြအမႈတြင္ တရားလုိအား စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး လာမည့္႐ုံးခ်ိန္းကုိ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္သုိ႔ ျပန္လည္ ခ်ိန္းဆုိထားေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ သိရသည္။ အေနာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ တရား႐ုံး၌ ပုဒ္မ -၁၂၄ (က) ျဖင့္ တရားစြဲခံထားရသူ ငါးမင္းေဆြကုိ ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္တြင္ ႐ုံးထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ငါးမင္းေဆြကုိ မေန႔က ႐ုံးထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ တရားလုိကုိ စစ္ေဆးခဲ့တာပါ။ ေနာက္႐ုံးခ်ိန္းကုိေတာ့ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္ကုိ ခ်ိန္းဆုိထားပါတယ္။ ဘယ္သူ႔ကုိ စစ္မယ္ဆုိတာေတာ့ မသိပါဘူး”ဟု ရန္လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ အရာရွိတစ္ဦးက ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ လိႈင္ျမင့္မိုရ္အိမ္ရာ၊ မာဃလမ္း၊ ၁၀ ရပ္ကြက္ေန ငါးမင္းေဆြကုိ ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္၊ ညေန ၅ နာရီခြဲခန္႔တြင္ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားက ငါးမင္းေဆြ ေနအိမ္သုိ႔ သြားေရာက္ကာ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ငါးမင္းေဆြကုိ ဖမ္းဆီး တရားစြဲဆုိရျခင္းမွာ အစုိးရအား အမ်ားျပည္သူက မလုိမုန္းထား မေလးစားေအာင္ ေရးသားမႈမ်ားေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဖမ္းဆီးခံရသည့္ ငါးမင္းေဆြမွာ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေနထုိင္သည္မွာ ငါးႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔ ၾကာျမင့္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း (၁၀) ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ပုဒ္မ-၁၂၄ (က) မွာ မည္သူမဆုိ ႏႈတ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ စာျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အမွတ္အသားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ထင္ရွားေသာ ပုံသ႑ာန္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အျခားနည္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ေထာင္စုအတြက္၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕၀င္မ်ားအတြက္ ဥပေဒအရ တည္ေထာင္ထားေသာ အစုိးရကုိ မုန္းထားေအာင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မေလးမစားေအာင္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳလွ်င္၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ေမတၱာပ်က္ေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္လွ်င္၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ထုိသုိ႔ လံႈ႔ေဆာ္ရန္ အားထုတ္လွ်င္၊ ထုိသူကုိ ေငြဒဏ္ႏွင့္ တစ္ကြ တသက္တကြၽန္းဒဏ္ ျဖစ္ေစ၊ ေငြႏွင့္တကြ သုံးႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ သက္သက္ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္တစ္ကြၽန္းက်ႏုိင္သည့္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၁၂၄ (က) ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ ငါးမင္းေဆြအား ပထမအႀကိမ္ ႐ံုးထုတ္ရမန္ယူ

ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္တစ္ကြၽန္းခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ ပုဒ္မ-၁၂၄ (က) ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရသည့္ ငါးမင္းေဆြအား ဇူလိုင္ ၁၃ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အေနာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ တရား႐ုံး၌ ႐ုံးထုတ္ရမန္ယူခဲ့ေၾကာင္း ၎၏ မိသားစု၀င္မ်ားထံမွ စုံစမ္းသိရိွရသည္။

“ငါးမင္းေဆြကုိ စီအုိင္ဒီက ဒုရဲမွဴး ဦးသာဒြန္းက တရားလုိလုပ္ၿပီး တရား႐ုံးကုိ ဦးတုိက္ေလွ်ာက္တာပါ။ အဲဒီမွာ တရားသူႀကီးက အမႈကုိလက္ခံဖုိ႔ ျပည့္စုံလုံေလာက္တယ္ဆုိၿပီး ယူဆတဲ႔အတြက္ အမႈကုိလက္ခံလုိက္တယ္။ စြဲရတဲ႔အမႈက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ လူမႈကြန္ရက္မွာ ေတာက္ေလွ်ာက္ပုတ္ခတ္ ေစာ္ကားလုိ႔ဆုိၿပီး ဖြင့္တာပါ။ ပုဒ္မက ၁၂၄ (က) ပါ။ အေနာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ တရား႐ုံးမွာပါ။ ဒီေန႔က ခ်ဳပ္ရက္ ရမန္ယူတာပါ။ အခု အင္းစိန္ေထာင္ကုိ ပုိ႔လုိက္ၿပီ။ ႐ုံးခ်ိန္းကုိ လာမယ့္ ၂၀ ရက္မွာ ျပန္ခ်ိန္းထားတယ္”ဟု ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ ငါးမင္းေဆြ၏ မိသားစု၀င္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ လိႈင္ျမင့္မိုရ္အိမ္ရာ မာဃလမ္း ၁၀ ရပ္ကြက္ေန ငါးမင္းေဆြအား ဇူလုိင္  ၁၂ ရက္ ညေန ၅ နာရီခြဲခန္႔တြင္ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားက လာေရာက္ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ဖမ္းဆီးခံရသည့္ ငါးမင္းေဆြမွာ လိႈင္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေနထုိင္သည္မွာ ငါးႏွစ္ေက်ာ္ ခန္႔ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း (၁၀) ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ပုဒ္မ-၁၂၄ (က) မွာ မည္သူမဆုိ ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အမွတ္အသားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ထင္ရွားေသာပုံသဏၭာန္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အျခားနည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ေထာင္စုအတြက္၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုအ ဖြဲ႕၀င္မ်ားအတြက္ ဥပေဒအရ တည္ေထာင္ထားေသာ အစုိးရကုိ မုန္းထားေအာင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မေလးမစားေအာင္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳလွ်င္၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ေမတၱာပ်က္ေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္လွ်င္၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ထုိသုိ႔လံႈ႔ေဆာ္ရန္ အားထုတ္လွ်င္၊ ထုိသူကုိ ေငြဒဏ္ႏွင့္တကြ တစ္သက္တစ္ကြၽန္းဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြႏွင့္တကြ သုံးႏွစ္အထိေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္သက္သက္ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္တစ္ကြၽန္း က်ႏုိင္မည့္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၁၂၄ (က) ျဖင့္ ငါးမင္းေဆြ ဖမ္းဆီးခံရ

ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္တစ္ကြၽန္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ ပုဒ္မ-၁၂၄ (က) ျဖင့္ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ လိႈင္ျမင့္မိုရ္အိမ္ရာ မာဃလမ္း ၁၀ ရပ္ကြက္ေန ငါးမင္းေဆြအား ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္ ညေန ၅ နာရီခြဲခန္႔တြင္ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားမွ လာေရာက္ ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ငါးမင္းေဆြ ဖမ္းဆီးခံရသည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိသားစု၀င္ တစ္ဦးက “ဘယ္သူက တရားလုိ ျပဳလုပ္လုိ႔ လာဖမ္းတာကုိ မသိရဘူး။ ရဲက စာရြက္ေတာ့ ျပတယ္။ အဲဒီစာရြက္ကုိ သိခ်င္လုိ႔ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ဖုိ႔ ေျပာေတာ့ ေပးမ႐ုိက္ဘူး။ အဲဒီစာထဲမွာ ဘာေတြ ေရးထားလဲဆုိတာ ေသခ်ာမျမင္လုိက္ရဘူး။ သူ႔ကုိ ပုဒ္မ- ၁၂၄ (က) နဲ႔ စြဲတယ္ဆုိတာ ကုိေတာ့ သိရတယ္။ မနက္ကုိ လိႈင္တရား႐ုံးမွာ ႐ုံးထုတ္မယ္လုိ႔ သိရတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက “ရဲစခန္းကုိ ေမးၾကည့္ေတာ့ အေနာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ တြဲဖက္ခ႐ုိင္ တရားသူႀကီးက ဖမ္း၀ရမ္းထုတ္ ဖမ္းတာလုိ႔ သိရတယ္။ တရားလုိေတာ့ မသိေသးဘူး။ မနက္ျဖန္မွာ ဖမ္း၀ရမ္း အတည္ျပဳမယ္။ ပုဒ္မကေတာ႔ ၁၂၄(က) ျဖစ္တယ္။ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ျဖစ္တယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ငါးမင္းေဆြ ဖမ္းဆီးခံရသည့္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လိႈင္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းသုိ႔ ဖုန္းဆက္ေမးျမန္းရာ “ျဖစ္စဥ္ကုိ ယူခ်င္ရင္ တုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွာ သြားယူပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အကုန္လုံး တုိင္းကုိ တင္ျပထားၿပီးသားပါ။ တုိင္းကုိ ေမးလုိက္ပါ”ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

ပုဒ္မ-၁၂၄(က) မွာ မည္သူမဆုိ ႏႈတ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ စာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အမွတ္အသားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ထင္ရွားေသာ ပုံသဏၭာန္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အျခားနည္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ေထာင္စုအတြက္၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕၀င္မ်ားအတြက္ ဥပေဒအရ တည္ေထာင္ထားေသာ အစုိးရကုိ မုန္းထားေအာင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မေလးမစားေအာင္ေသာ္ လည္းေကာင္း ျပဳလွ်င္၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ေမတၱာပ်က္ေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္လွ်င္၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ထုိသုိ႔ လံႈ႔ေဆာ္ရန္ အားထုတ္လွ်င္၊ ထုိသူကုိ ေငြဒဏ္ႏွင့္တကြ တစ္သက္တစ္ကြၽန္းဒဏ္ ျဖစ္ေစ၊ ေငြႏွင့္တကြ သုံးႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ သက္သက္ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။