မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ဧရာ၀တီယဥ္ေက်းမႈ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အနာဂတ္အလားအလာမ်ားနွင့္ သမိုင္းထဲက ငလ်င္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ငလ်င္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

ငလ်င္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား ေဆြးေႏြးေနစဥ္

မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ဧရာ၀တီယဥ္ေက်းမႈ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အနာဂတ္အလားအလာမ်ားနွင့္ သမိုင္းထဲက ငလ်င္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ငလ်င္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲအား မတ္ ၃ ရက္မြန္းလြဲပိုင္းက လမ္း ၈၀ ႏွင့္ ၃၅ လမ္းေထာင့္ရွိ ယခင္မႏၲေလးတကၠသိုလ္၊ ရတနာ ဘုမၼိနယ္ေျမရွိ ေအာင္ပင္လယ္ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲအား သဘာ၀စိမ္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မွ ဦးေဆာင္က်င္းပျခင္းျဖစ္ကာ အတိတ္ကာလတြင္ လႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ ငလ်င္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအပါအ၀င္ ေလ့လာသိရွိထားသည္မ်ားႏွင့္ ငလ်င္ႏွင့္ပတ္သက္ကာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္က်င္းပျခင္းျဖစ္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမငလ်င္အသင္းမွ ေဒါက္တာမ်ဳိးသန္႔၊ မႏၱေလးတကၠသိုလ္ ပထ၀ီဌာန ကထိက ေဒါက္တာ တင္မိုးလြင္၊ မႏၲေလးအေ၀းသင္တကၠသိုလ္မွ ေဒါက္တာ၀င္းေဆြႏွင့္ ဆရာႀကီး ဦးကိုေလး (အင္း၀ဂုဏ္ရည္) တို႔မွ ၾကံဳေတြ႕ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ငလ်င္မ်ားအေၾကာင္းအား ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေတြ က်ေရာက္လာရင္ ရင္ဆိုင္ႏုိင္ဖို႔က နည္းလမ္းႏွစ္သြယ္ ရွိပါတယ္။ ဘယ္လိုလိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေအာင္ေနမလဲနဲ႔ ဘယ္လိုႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈ ျပဳမလဲဆိုတာပါ။ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈျပဳျပင္ရင္း လိုက္ေလ်ာညီေထြေအာင္ ေနထိုင္ျခင္းနဲ႔ အနာဂတ္ဘ၀ေတြကို ဆက္လက္ရွင္သန္ႏုိင္ေအာင္ သယ္ေဆာင္ၾကရမွာျဖစ္တယ္။ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈရွိႏုိင္ေအာင္ဆိုတာ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ တစ္ေယာက္တည္းသိေန႐ံုနဲ႔ မၿပီးပါဘူး။ ဒီလိုလိုအပ္ခ်က္ေတြ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ေအာင္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းအပိုင္းေတြ၊ ပညာရွင္ေတြနဲ႔ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမွာပါ။ ငလ်င္နဲ႔ပတ္သက္ရင္ ဖုန္းမက္ေဆ့ခ်္ေတြမွာလည္း အသိေပးေနတာေတြ ရွိတယ္။ မီဒီယာေတြကလည္း ႏိႈးေဆာ္ေရးသားေနတာေတြရွိတယ္။ ဒီလိုအေနအထားေတြမွာ လူထုအေနနဲ႔ ဘာေတြသိထားသလဲ ဘာေတြလုပ္ဖို႔လိုသလဲဆိုတာေတြ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ေပါင္းစပ္ၿပီး လုပ္ငန္းလမ္းစဥ္ေတြ ခ်မွတ္ႏုိင္ဖို႔ရည္ရြယ္ၿပီး ဒီပြဲကို စီစဥ္က်င္းပရျခင္းျဖစ္တယ္” ဟု သဘာ၀စိမ္းသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အဖြဲ႕မွ ဦးေမာင္ေမာင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“မႏၲေလးၿမိဳ႕ကလည္း ငလ်င္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အႏၲရာယ္ကရွိေနေတာ့ ေဆြးေႏြးျဖစ္တာပါ။ ေဆြးေႏြးတာကေတာ့ ငလ်င္နဲ႔ ငလ်င္ေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့ဆိုးက်ဳိးမ်ားေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးမွာပါ။ အဓိကကေတာ့ မႏၲေလးၿမိဳ႕အနီး၀န္းက်င္ အမရပူရ၊ အင္း၀၊ စစ္ကိုင္းမွာ အတိတ္ကာလက လႈပ္ခတ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ငလ်င္ေတြအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၿပီး အတိတ္က လႈပ္ခတ္ခဲ့တဲ့ ငလ်င္အေတြ႕အၾကံဳေတြနဲ႔ အနာဂတ္မွာ ျဖစ္လာႏုိင္တဲ့ ငလ်င္အလားအလာေတြနဲ႔ တကယ္လို႔ ျဖစ္ခဲ့ရင္ ၾကံဳေတြ႕ရမယ့္ ဆိုးက်ိဳးအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ဘယ္လိုေလွ်ာ့ခ်မလဲဆိုတာကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးတာပါ” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ငလ်င္ေကာ္မတီ ဒုဥကၠ႒ ေဒါက္တာမ်ဳိးသန္႔က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူမ်ားသိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ငလ်င္ေကာ္မတီႏွင့္ပူးေပါင္းကာ အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ငလ်င္လႈပ္ခတ္သည့္အခါ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရန္နည္းလမ္းမ်ား၊ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ သ႐ုပ္ျပေလ့က်င့္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မႏၲေလးမွာ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ႏွင့္ နီးကပ္စြာတည္ရွိသည့္အတြက္ အတိတ္ကာလလႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ ငလ်င္ဒဏ္မ်ားအား ေလ့လာသံုးသပ္မႈမ်ားအရ ငလ်င္အႏၲရာယ္ရွိေသာ ၿမိဳ႕တစ္ခုျဖစ္သည့္အတြက္ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ အနာဂတ္ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ႀကိဳတင္ထည့္တြက္စဥ္းစားကာ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ ငလ်င္အႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္

ငလ်င္အႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္မႈကို ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ သာယာေအးရပ္ကြက္ႏွင့္ ေဇယ်ာသီရိရပ္ကြက္တို႔မွ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္ေလ့က်င့္ေနစဥ္

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ေဇယ်ာသီရိရပ္ကြက္ရွိ ေလာကမာရဇိန္ေငြဘံုသာ ဆုေတာင္းျပည့္ဘုရားႀကီး၀င္း၌ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ငလ်င္အႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ငလ်င္အႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္မႈကို လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာနမွ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္ဦးစီးဌာန၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳနယ္ ၾကက္ေျခနီသူနာျပဳတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ လူမႈကူညီကယ္ဆယ္ေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာနဦးစီးမွဴး ေဒၚျဖဴျဖဴေအးက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္မတို႔ဌာနအေနနဲ႔ အရင္ကေတာ့ တျခားသဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္တာေတြ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အခုငလ်င္အႏၲရာယ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္ျဖစ္တာက ကြၽန္မတို႔
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အခုေနာက္ပိုင္း ငလ်င္ေတြ ေတာက္ေလွ်ာက္လႈပ္ေနတာကို အမ်ားႀကီးေတြ႕ရတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္မတို႔မြန္ျပည္နယ္အေနနဲ႔လည္း ငလ်င္ေၾကာေပၚမွာ မတည္ရွိေပမဲ့ မြန္ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ ျပည္သူေတြ ငလ်င္လႈပ္တဲ့ေဒသေတြကို သြားလာမိၿပီး ငလ်င္လႈပ္တာနဲ႔ ၾကံဳႀကိဳက္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ငလ်င္အႏၲရာယ္ကို ဘယ္လိုရင္ဆိုင္ေက်ာ္ျဖတ္မလဲ။ ၿပီးေတာ့ ေရွာင္ရန္ေဆာင္ရန္ေတြကို ျပည္သူေတြလက္ေတြ႕သိရွိေစဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဒီဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္မႈကို ျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒၚျဖဴျဖဴေအးက ဆုိသည္။

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ၾကက္ေျခနီသူနာျပဳတပ္ဖြဲ႕မွဴး ဦးမ်ိဳး၀င္းကလည္း “ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ ့ဒီဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္မႈမွာ ငလ်င္လႈပ္တယ္ဆိုၿပီး ၾကားၾကားခ်င္း အခင္းျဖစ္တဲ့ေနရာကို ေရာက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ အိမ္ေတြမွာ လူနာေတြကို ရွာေဖြတယ္။ ၿပီးေတာ့ ခိုကိုးရာမဲ့ အားကိုးတႀကီးနဲ႔ ေျပးလႊားေနၾကတဲ့ ျပည္သူေတြကို ေနရာခ်ေပးတာေတြ၊ ေနရာထုိင္ခင္းျပဳလုပ္ေပးတာေတြ၊ ကယ္ဆယ္ေရးဌာနမွာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးတာေတြကို ေလ့က်င့္ခဲ့ပါတယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

“အခုလိုဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္မႈေတြက ျပည္သူေတြအတြက္ တကယ္လိုအပ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေတြ ျဖစ္လာၿပီးဆိုရင္ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔မႈ၊ ေၾကာက္ရြံ႕မႈနည္းပါးေအာင္ ဒီလိုမ်ဳိးအသိပညာေပး ေလ့က်င့္မႈေတြကို ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ အမ်ားႀကီးသိသင့္သိထိုက္တဲ့အတြက္ ဒီလိုေလ့က်င့္မႈေတြ လုိအပ္ပါတယ္။ ေနာင္လည္း အလ်ဥ္းသင့္သလို ေဆာင္ရြက္ေပးေစခ်င္ပါတယ္” ဟု ဦးမ်ိဳး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီေန႔ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္မႈပံုစံမွာက ပထမပိုင္းအေနနဲ႔ ျပည္သူေတြကို ငလ်င္ေဘးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အသိပညာေပးေဟာေျပာမႈေတြ၊ ပညာေပးဇာတ္လမ္းတိုေတြ ဖြင့္ျပတာေတြ ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ ဒုတိယပိုင္းအေနနဲ႔က ငလ်င္လႈပ္ၿပီးရင္ ဒုတိယငလ်င္ကလည္း ထပ္လႈပ္လာႏိုင္တဲ့အတြက္ ေနအိမ္ေတြမွာရွိေနတဲ့ ျပည္သူေတြကိုကြင္းျပင္ထဲကို ေရႊ႕ေျပာင္းေပးတဲ့ေလ့က်င့္မႈေတြ၊ ေနာက္ၿပီး ဌာနဆိုင္ရာေတြ၊ ၾကက္ေျခနီ၊ မီးသတ္ဦးစီးဌာနနဲ႔ ၿမိဳ႕ေပၚမွာရွိတဲ့ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕ေတြက ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိတဲ့သူေတြ၊ ပိတ္မိေနတဲ့လူေတြကို ရွာေဖြကယ္ဆယ္တာေတြ ေလ့က်င့္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေဆး႐ံု၊ ေဆးေပးခန္းေတြကို ပို႔ေဆာင္ေပးတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက တိုက္ေတြေပၚမွာ ပိတ္မိေနတဲ့လူေတြကို မီးသတ္ဦးစီးဌာနနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ကယ္ထုတ္တာေတြကို ေလ့က်င့္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ဘိုဘို၀င္း လူမႈကူညီကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕မွ ဦးဘိုဘို၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီေန႔ေလ့က်င့္မႈမွာ ငလ်င္လႈပ္ခဲ့ရင္ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ရမလဲဆိုတာ သိရပါတယ္။ ငလ်င္လႈပ္ခဲ့ရင္ ကေလးေတြကို ဆြဲေခၚၿပီးေတာ့ ေဘးလြတ္တဲ့ သတ္မွတ္ထားတဲ့ကြင္းျပင္လို ေနရာကိုသြားမယ္။ ၿပီးရင္ ေခါင္းငုံ႔ေနမယ္ စသျဖင့္ေပ့ါေနာ္၊ ေနာက္မီးႀကိဳးေတြနဲ႔ လြတ္တဲ့ေနရာမွာလည္း ေနရမယ္ဆိုၿပီး သိရပါတယ္။ အန္တီတို႔အသက္အရြယ္အရ ဒါမ်ိဳးမၾကံဳဖူးေပမဲ့ ငလ်င္ေဘးၾကံဳခဲ့ရင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုတာေတြကို အေတြ႕အၾကံဳေလးရပါတယ္” ဟု ေဇယ်ာသီရိရပ္ကြက္ေန ေဒၚသိန္းေအးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ငလ်င္အႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္မႈကို ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ သာယာေအးရပ္ကြက္ႏွင့္ ေဇယ်ာသီရိရပ္ကြက္တို႔မွ ျပည္သူ ၃၀၀ ခန္႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေလ့က်င့္ခဲ့ၾကသည္။

မကၠဆီကိုတြင္ ျပင္းအား ၇ ဒသမ ၂ ရိွ ငလ်င္ လႈပ္ခတ္မႈေၾကာင့္ လမ္းေပၚသုိ႔ လူမ်ားအထိတ္တလန္ ေျပးထြက္ခဲ့ရ

Photo : AFP

လူေပါင္းရာခ်ီ ေသဆုံးသြားခဲ့သည့္ ျပင္းထန္ေသာ ေျမငလ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္လႈပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေျခာက္လ မျပည့္ေသးခ်ိန္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ မကၠဆီကိုေတာင္ပိုင္းႏွင့္ အလယ္ပိုင္းကို အားျပင္းငလ်င္ လႈပ္သြားခဲ့သျဖင့္ လူမ်ားအထိတ္တလန္ ့ျဖစ္ခဲ့ၾကရေၾကာင္း သိရသည္။

အေဆာက္အအုံမ်ား ၿပိဳလဲသြားျခင္း မရိွဟု အေစာပိုင္း သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ငလ်ုင္ဗဟိုျပဳရာ မကၠဆီကိုေတာင္ပိုင္း ေအာက္ဆာကာျပည္နယ္ရိွ ၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕အနီးတြင္ ပ်က္စီးမႈသတင္းမ်ားကို ရရိွခဲ့ၿပီး  ျပည္နယ္အာဏာပိုင္မ်ားက ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး စခန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မကၠဆီကို အမ်ိဳးသားငလ်င္ဌာနႏွင့္ အေမရိကန္ ဘူမိေလ့လာေရးဌာနတို႔က ေျမငလ်င္ျပင္းအားကို ၇.၂ ရိွသည္ဟု သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ငလ်င္သည္မကၠဆီကိုစီးတီး၏ ငလ်င္အခ်က္ေပးစနစ္ကို ပြင့္သြားေစခဲ့ျပီး    ျမိဳ႕ေတာ္ရိွ အေဆာက္အအုံမ်ားကို လႈပ္ရမ္းသြားေစခဲ့သည္။ ဂြါရဲရိုး၊ ျပဴးဘလားႏွင့္ မီခ်ိဳယာကန္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း သက္ေရာက္မႈ ရိွခဲ့သည္။

Photo : AFP

လြန္ခဲ့ေသာ စက္တင္လာတုန္းက အေဆာက္အအုံမ်ားကို ၿပိဳလဲေစခဲ့ၿပီး လူစုစု  ေပါင္း ၄၆၅ ဦးကို ေသဆုံးေစခဲ့သည့္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈ ႏွစ္ႀကိမ္ျဖစ္ခဲ့သလို ထပ္မံျဖစ္ပြားမည္ကို စုိးရိမ္လ်က္ ထိတ္လန္႔ေနေသာ ေဒသခံမ်ားသည္ လမ္းမ်ားေပၚကို ေျပးထြက္ခဲ့ၾကသည္။

ငလ်င္သည္အနက္ ၂၇.၇ ကီလိုမီတာတြင္ လႈပ္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အေမရိကန္ ဘူမိေလ့လာေရးဌာနက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ငလ်င္ဗဟိုျပဳရာေနရာသည္ ေအာက္ဆာကာျပည္နယ္ ပီႏိုတီပါဒီဒါန္လူး၀စ္၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ၃၇ ကီလိုမီတာ (၂၂မိုင္) တြင္ ျဖစ္သည္ ဟုဆိုသည္။ တစ္နာရီခန္႔ အၾကာတြင္ ျပင္းအား ၅.၉ ရိွေသာ ေနာက္ဆက္တဲြငလ်င္တစ္ခု လႈပ္သြားခဲ့ေသးသည္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ျပင္းအား ၈.၂ ရိွေသာ ငလ်င္သည္ မကၠဆီကိုတြင္ လႈပ္သြားခဲ့သျဖင့္ ၉၆ ဦးေသဆုံးသြားခဲ့ရာ ေသဆုံးသူအမ်ားစုမွာ ေအာက္ဆာကာႏွင့္ ခ်ီယာပက္စ္ ျပည္နယ္တို႔မွျဖစ္သည္။ လူေပါင္း ၁၀၀၀၀ ကို ေသဆုံးေစခဲ့သည့္ ၁၉၈၅ ငလ်င္ႀကီး၏ ၃၂ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန ့ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္လည္း ျပင္းအား ၇.၁ ရိွ ငလ်င္ လႈပ္သြားေသာေၾကာင့္ လူေပါင္း ၃၆၉ ဦး ေသဆုံးခဲ့ရသည္။

မကၠဆီကိုသည္ ေျမလႊာခ်ပ္ႀကီးငါးခုဆုံေသာ ေနရာတြင္ ရိွေသာေၾကာင့္ ငလ်င္ဒဏ္ကို ခံနုိင္စြမ္းမရိွေသာ နုိင္ငံျဖစ္သည္။

ထိုင္ဝမ္တြင္ အင္အား ၆.၄ အဆင့္ရွိ ငလ်င္လႈပ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ဟိုတယ္ၿပိဳက်

(Photo : Daily Mail)

ထိုင္ဝမ္ အေရွ႕ေျမာက္ကမ္း႐ိုးတန္းတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ ရက္က အင္အား ၆.၄ အဆင့္ရွိ ငလ်င္တစ္ခု လႈပ္ခဲ့ၿပီး အေဆာက္အအံုမ်ား ၿပိဳက်ခဲ့ေၾကာင္း ထိုင္ဝမ္မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ငလ်င္သည္ ေဇာက္တိမ္ငလ်င္ျဖစ္ၿပီး ငလ်င္၏ ဗဟိုခ်က္ ဟြာလ်န္ေကာင္တီတြင္ ဟိုတယ္တစ္လံုး အပါအဝင္ အေဆာက္အအံုမ်ား ၿပိဳက်ခဲ့ေၾကာင္း ထိုင္ဝမ္မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

(Photo : Daily Mail)

လူမ်ား အထိတ္တလန္႔ႏွင့္ လမ္းမ်ားေပၚ ထြက္ေျပးခဲ့ၿပီး လမ္းမ်ားလည္း ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္ဝမ္သည္ ေျမလႊာခ်ပ္ႀကီးႏွစ္ခုဆံုရာ အနီးတြင္ရွိၿပီး ငလ်င္ဒဏ္ကို မၾကာခဏ ၾကံဳရသည္။

မၾကာေသးခင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း အဆိုးဆံုး ငလ်င္သည္၁၉၉၉ ခုႏွစ္က အင္အား ၇.၆ ရွိေသာ ငလ်င္ျဖစ္ၿပီး လူ ၂၄၀၀ ခန္႔ ေသဆံုးခဲ့ရသည္။

စစ္သမိုင္းျပတုိက္စီမံကိန္း၊ လႊတ္ေတာ္မတင္တဲ့ ရန္ကုန္စီမံကိန္းေတြနဲ႔ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ရင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဟာ ဘယ္ေလာက္အထိနာမလဲ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ ၾကည့္ျမင္တိုင္တစ္ဖက္ကမ္း ေျမအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ႀကီးမားတဲ့ဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈေတြ စတင္ေနတာလားလို႔ ေမးခြန္းထုတ္ရေလာက္ေအာင္ပဲ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းျဖစ္တဲ့ ဇန္န၀ါရီလမွာတင္ ရခိုင္အဓိက႐ုဏ္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ ႏွစ္ႀကိမ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္မွာ အာနန္ေကာ္မရွင္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္အၿပီး တစ္ေက်ာ့ျပန္ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ရခိုင္ပဋိပကၡအၿပီး အေျခအေန ၿငိမ္သက္ေတာ့မွာလားလို႔ ေတြးထင္စမွာပဲ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ရဲ႕ ခ်ဳံခိုတုိက္ခိုက္ခံရမႈျဖစ္စဥ္ေတြ ရွိေနခဲ့သလို ေျမာက္ဦးအဓိက႐ုဏ္းမွာလည္း ျပည္သူမ်ားစြာ ေသြးေျမက်မႈျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။

ဒီလိုျဖစ္စဥ္ေတြ ျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္မွာပဲ ရခိုင္အၾကံေပးအဖြဲ႕ဟာ ဖံုးဖိဖို႔ႀကိဳးပမ္းေနၿပီး ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဂုဏ္သိကၡာရွိတဲ့ ဦးေဆာင္ႏိုင္မႈမရွိဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္နဲ႔ ရခုိင္အၾကံေပးအဖြဲ႕မွာ ၾသဇာအႀကီးဆံုးလို႔ဆိုႏိုင္တဲ့ အေမရိကန္၀န္ႀကီးေဟာင္း ရစ္ခ်က္ဆင္ရဲ႕ စြပ္စြဲမႈ ထြက္ေပၚခဲ့တာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာက မီဒီယာစစ္ပြဲမွာ အေရးနိမ့္ေနတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ဘယ္လိုဆိုးက်ဳိး သက္ေရာက္မႈေတြ ရွိလာဦးမလဲဆိုတာကို ေတြးပူခဲ့ရျပန္ပါတယ္။

အျခားတစ္ဖက္မွာလည္း ပညာေရးဘတ္ဂ်က္ တုိးျမႇင့္ေပးဖို႔ ဆႏၵျပတဲ့ ေက်ာင္းသား ၇၂ ေယာက္ထဲက ေက်ာင္းသားေတြကိုဆက္တုိက္ ေက်ာင္းထုတ္ပယ္မႈျဖစ္စဥ္ေတြ ရွိေနခဲ့သလို အျခားတစ္ဖက္မွာဆိုရင္လည္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရေသးဘဲ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းေတြကို ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ထားၿပီး ေပးရန္ေၾကြးက်န္ေတြအျဖစ္ တင္ျပေတာင္းခံလာမႈေတြဟာ တည္ဆဲဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းေတြကို ခ်ဳိးေဖာက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္လို႔ အိတ္ေထာင္ထဲမွာ ေငြေတြသိမ္းထားၿပီး ျပည္သူ႔အခြန္နဲ႔ အေၾကြးဆပ္ေနရတဲ့ပံုစံမျဖစ္ဖို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးတဲ့ျဖစ္စဥ္လည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။

ဆီးသီးဗန္းေမွာက္ျဖစ္စဥ္ေတြ ပန္း၀င္ေနဆဲ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီရက္သတၱပတ္ စီးပြားေရးသံုးသပ္ခ်က္မွာ စစ္သမိုင္းျပတိုက္ေနရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ ဟိုတယ္၊ ႐ံုးခန္းနဲ႔ ေစ်း၀ယ္စင္တာစီမံကိန္းေတြဟာ သတ္မွတ္အျမင့္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေနၿပီး ျပန္လည္ဆန္းစစ္ဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုတာ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ လုပ္ခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းေတြဟာ လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ လုပ္ေဆာင္သြားခဲ့တယ္ဆိုတာေတြနဲ႔ ရန္ကုန္မွာ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ရင္ ဘယ္ေလာက္အထိ ထိခိုက္ႏုိင္မလဲဆိုတဲ့ အေျခအေနေတြကို ဒီတစ္ပတ္ရဲ႕ စီးပြားေရးသံုးသပ္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပလိုပါတယ္။

ျပန္ဆန္းစစ္ဖို႔လိုတဲ့ စစ္သမိုင္းျပတိုက္စီမံကိန္း

ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္႐ုံးပုိင္ တပ္မေတာ္စစ္သမုိင္းျပတုိက္ေဟာင္းေနရာမွာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက အက်ဳိးတူပူးေပါင္းပါ၀င္တဲ့ Y Complex ကုမၸဏီက ေဒၚလာ သန္း ၃၂၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး ဟုိတယ္၊ ႐ုံးခန္းနဲ႔ ေစ်း၀ယ္စင္တာစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စီမံကိန္းကို အပုိင္းႏွစ္ပုိင္း ခြဲထားၿပီး ၅ ဒသမ ၀၇ ဧကကို ပထမစီမံကိန္း၊ ဒုတိယအပုိင္းအေနနဲ႔ ၃ ဒသမ ၉၉ ဧကေပၚမွာ ၂၀၁၇ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအသစ္နဲ႔ Yangon Technical and Trading Co.,Ltd နဲ႔ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက မစၥတာ ယူရွီယုိစူကီတုိ႔ ပူးေပါင္းခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသားကုမၸဏီဟာ Yangon Museum Development PTE Ltd ဟု ဖြဲ႕စည္းထားသလို ဒီကုမၸဏီႏွစ္ခု အက်ဳိးတူပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ Y Complex Co.,Ltd ထူေထာင္ၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

“ဦး၀ိစာရလမ္းနဲ႔ ေရႊတိဂုံဘုရား လမ္းႏွစ္ခုၾကားကုိ ေရာက္ေနတယ္။ အဲဒီေနရာက ေရႊတိဂုံ အနီးအနား ပတ္၀န္းက်င္ျဖစ္တာကလည္းတစ္ေၾကာင္း၊ စလာကတည္းက ဦး၀ိစာရလမ္းကုိ ေလးထပ္ထက္ပုိမေပးဘူး။ လမ္းအေနအထားအရ ေပးကုိမေပးတာ။ ေနာက္တစ္ခုက ေရႊတိဂုံဘုရား အနီးအနားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အထပ္ျမင့္ေတြ ေဆာက္တာလုပ္လုိ႔ မရဘူး။ အဲဒါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီရဲ႕ ေျမအသုံးခ်မႈမူ၀ါဒနဲ႔ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာေတြအရ အဲဒီေနရာကုိ ေလးထပ္ထက္ ေဆာက္ခြင့္မရွိပါဘူး။ အဲဒါေတြအျပင္ ေရႊတိဂံုဘုရားနဲ႔ အလြန္နီးကပ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အဲဒီေနရာကုိ ေလးထပ္ထက္ ပုိေပးလုိ႔မရဘူး” လို႔ ေဇာတိက ဦးခင္လႈိင္က ဆိုပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ေရႊတိဂံုေစတီရဲ႕ ျမင္ကြင္း၊ သက္တမ္းရွည္ၾကာ ျမန္မာ့အေမြအႏွစ္ ေစတီတစ္ခု ထာ၀စဥ္တည္ျမဲေရး စတဲ့အခ်က္ေတြကို အျမဲအဓိကစဥ္းစားခဲ့တာေၾကာင့္ ဇုန္ႏွစ္ခုခြဲၿပီး အထပ္ျမင့္ေတြကို ခြင့္ျပဳမႈ ကန္႔သတ္ထားပါတယ္။ လက္ရွိ ဒီစစ္သမိုင္းျပတုိက္ စီမံကိန္းဟာလည္း ျပည္သူအမ်ားစု တစ္ခဲနက္ ကန္႔ကြက္ခဲ့တာေၾကာင့္ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရတဲ့ ဒဂံုစီးတီးစီမံကိန္းပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ အလားတူျဖစ္တာေၾကာင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္ဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္မေန လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္မတင္တဲ့ ရန္ကုန္စီမံကိန္းေတြ

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ဟာ စီမံကိန္းေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့တယ္လို႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ တစ္ႏွစ္တာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

လက္ရွိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ထဲမွာဆိုရင္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း၊ က်ဴးေက်ာ္အိမ္ရာစီမံကိန္း၊ YPS ကတ္စီမံကိန္းစတဲ့ စီမံကိန္းမ်ားစြာကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့တာရွိေနၿပီး ဒီလို စီမံကိန္းမွန္သမွ်ဟာ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အတည္ျပဳခ်က္ တစ္ခုမွ်မပါဘဲ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ စီမံကိန္းေတြျဖစ္တယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

“ၾကည့္ျမင္တုိင္တစ္ဖက္ကမ္းက ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ဆုိၿပီး တင္ျပတယ္။ ၀န္ႀကီးဦးျမင့္ေသာင္းက ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးခ်င္ရင္ မနက္ျဖန္ ၁၂ နာရီအေရာက္ ေဆြးေႏြးမယ့္အခ်က္မ်ားပုိ႔ပါဆုိေတာ့ ဒါေတာ့ ကြၽန္ေတာ္က မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ အခုမွ ခ်ျပတယ္။ မနက္ျဖန္ ၁၂ နာရီအေရာက္ဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မေဆြးေႏြးႏုိင္ဘူး။ အဲဒါ လိပ္ခဲတည္းလည္းျဖစ္ၿပီးေတာ့ ယေန႔အထိ မေဆြးေႏြးျဖစ္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ စီမံကိန္းေတြနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ဒီေန႔အထိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕က လႊတ္ေတာ္ကုိ အတည္ျပဳခ်က္ရယူၿပီး လုပ္တဲ့စီမံကိန္းတစ္ခုမွ မရွိပါဘူးဆုိတာကုိ ကြၽန္ေတာ္ေျပာခ်င္ပါတယ္” လို႔ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာပါတယ္။

ဒီလို တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အေပၚ တင္ျပမႈမရွိဘဲ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ စီမံကိန္းေတြဟာ တည္ဆဲဥပေဒေတြအရ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးေတြ ရွိႏုိင္ၿပီးေတာ့ ဒီအေျခအေနမ်ဳိးေတြ ျပင္ဆင္ဖို႔လိုအပ္တယ္လို႔ ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူေတြက ေထာက္ျပထားပါတယ္။

“ေက်ာ္ေဇယ်ေရ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက ေျပာေနၿပီ။ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ပုဒ္မ ၂၅၁ အရ လုိက္မလုပ္လုိ႔ စည္ပင္၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းကုိ လႊတ္ေတာ္ကေန လုပ္လုိက္ပါတယ္။ မင္းတုိ႔ ရန္ကုန္တုိင္းလႊတ္ေတာ္ကေရာ စီမံကိန္းေတြ လုိက္မလုပ္နဲ႔လုိ႔ မင္းတုိ႔ေျပာတာ ေျပာေနတာ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရန္ကုန္တုိင္းနဲ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္က အႏွစ္သာရခ်င္း မတူဘူးဗ်။ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာက NLD ပါတီက အမတ္က နည္းတယ္။ ရန္ကုန္တုိင္းက်ေတာ့ NLD ကမ်ားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကမ်ားေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကလုပ္လုိက္လုိ႔ အစုိးရအဖဲြ႕ တစ္ခုခုျဖစ္သြားရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က သားသမီးေတြေလ။ အေမ စိတ္မေကာင္းျဖစ္သြားမွာေတာ့ စိုးရိမ္တယ္။ အဲဒါေလး တစ္ခ်က္ေလး တစ္ခ်က္ပဲ။ ရခုိင္လုိမ်ဳိးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဒီမွာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရင္ ရန္ကုန္တုိင္းဟာ တြန္းတြန္းတုိက္တုိက္ လုပ္လုိ႔မရတဲ့ အေနအထားေလးေတြရွိတယ္။ ခြင့္လႊတ္ပါဆုိတာကုိ ကြၽန္ေတာ္ေျပာခ်င္တယ္” လို႔ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ရန္ကုန္တုိင္းလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အက်ပ္အတည္းအေပၚ ေျပာပါတယ္။

ငလ်င္ေၾကာင့္ ဘယ္ေလာက္ထိခိုက္မလဲ

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္မွာ လႈပ္ခတ္ခဲ့တဲ့ ေခ်ာက္ငလ်င္ဟာ လူေသဆံုးမႈရွိခဲ့တဲ့အျပင္ ကီလိုမီတာ ၅၀ ကြာေ၀းတဲ့ေနရာက ပုဂံေရွးေဟာင္းဘုရားေစတီေတြအေပၚကိုလည္း ျပင္းထန္တဲ့ဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈ ရွိခဲ့ၿပီး ေရွးေဟာင္းေစတီပုထိုးေပါင္း ၃၈၉ ဆူ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈရွိခဲ့ပါတယ္။ ရစ္ခ်္တာစေကး ၆ ဒသမ ၈ ရွိတဲ့ ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ဘုရားေစတီမ်ားစြာ ထိခိုက္ခဲ့သလို ျပန္လည္ျပဳျပင္ဖို႔ အတြက္ကိုလည္း က်ပ္ ေျခာက္ဘီလ်ံေက်ာ္ ကုန္က်မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုပဲ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၃ ရက္မွာ လႈပ္ခတ္ခဲ့တဲ့ တိုက္ႀကီးငလ်င္ဟာ ျပင္းအား ၅ ဒသမ ၈ ရွိၿပီးေတာ့ လူႏွစ္ဦးေသဆံုးခဲ့သလို ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူလည္း မ်ားျပားခဲ့ၿပီးေတာ့ က်ပ္ သန္း ၂၀၀ ေလာက္အထိ ဆံုး႐ံႈးမႈလည္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈေတြ မ်ားျပားလြန္းေနတဲ့ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ စံႏႈန္းမမီတဲ့ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ေတြနဲ႔ ငလ်င္ဒဏ္ကို ခံႏိုင္ရည္မရွိႏိုင္ေလာက္တဲ့ တုိက္အိုေဟာင္းေတြေၾကာင့္ ရန္ကုန္မွာသာ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ရင္ ဘယ္ေလာက္အထိ တုိင္းျပည္နစ္နာႏိုင္သလဲဆိုတာ ေမးခြန္းေတြ ထြက္ေပၚလာပါတယ္။

ဒီလိုအေျခအေနနဲ႔ ေမးခြန္းေတြ ထြက္ေပၚလာမႈနဲ႔တစ္ၿပိဳင္နက္ ရန္ကုန္မွာ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ၁၃ မိုင္အကြာကို ဗဟုိျပဳလႈပ္ခတ္ခဲ့တဲ့ ရစ္ခ်္တာစေကး ၃ ဒသမ ၉ သာရွိတဲ့ အင္အားနည္းငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈ ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အင္အားနည္းပါးေပမယ့္ ငလ်င္ဒဏ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနသူေတြ သိသာစြာ ခံစားခဲ့ရပါတယ္။ ဒီလိုသိသာစြာ ခံစားခဲ့ရတဲ့ အေျခအေနေတြေၾကာင့္ အရင္အစိုးရလက္ထက္ လြန္ခဲ့တဲ့ ေလးႏွစ္က ေျမႀကီးအတြင္း ျမႇဳပ္ႏွံထားတဲ့ Seismic စက္ေတြနဲ႔ တိုင္းတာခ်က္အရ ေျမငလ်င္လႈပ္ခ်ိန္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ၿပိဳက်ႏိုင္တဲ့တိုက္ေတြ၊ ထိခိုက္ႏိုင္တ့ဲ အေျခအေနေတြကို ျပည္သူေတြသိရိွေစဖို႔ ဖြင့္ခ်ေပးမယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘူမိသိပၸံအသင္း အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအးလြင္က ဆိုပါတယ္။

ငလ်င္ေၾကာင့္ လူေသတယ္၊ ထိခိုက္တယ္ဆိုေပမယ့္ တကယ္တမ္းမွာ ငလ်င္ေၾကာင့္ ေသတာ မဟုတ္ဘဲ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ခ်ိန္မွာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ အားနည္းတာ၊ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ႏိုင္မႈမရွိတာ၊ တိုက္တာ အေဆာက္အအံုၿပိဳက်တာ၊ မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈ စတာေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က နီေပါႏိုင္ငံမွာ လႈပ္ခတ္ခဲ့တဲ့ ၇ ဒသမ ၈ ျပင္း အားရွိတဲ့ငလ်င္ေၾကာင့္ လူဦးေရ ၉၀၀၀ ေက်ာ္ေသဆံုးၿပီး ေသာင္းနဲ႔ခ်ီ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့သလို လူဦးေရ သန္းနဲ႔ခ်ီ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ျပန္လည္ထူေထာင္ဖို႔ ေဒၚလာဘီလ်ံခ်ီ လိုအပ္တဲ့အေျခအေနမ်ဳိး မျဖစ္ေစဖို႔ဆိုရင္ ရန္ကုန္မွာ လိုအပ္တဲ့ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈေတြ အမ်ားႀကီးလုပ္ထားဖို႔၊ ငလ်င္လႈပ္တာနဲ႔ ၿပိဳက်ပ်က္စီးႏုိင္တဲ့ေနအိမ္ေတြ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ တည္ေဆာက္ဖို႔ စီမံကိန္းခ်ပါေတာ့လို႔ တုိက္တြန္းရင္း ဒီတစ္ပတ္ရဲ႕ စီးပြားေရးသံုးသပ္ခ်က္ကို ရပ္နားလိုက္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေျမငလ်င္လႈပ္ခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ၿပိဳက်ႏိုင္သည့္ တိုက္တာအေဆာက္အအံုမ်ား စာရင္းႏွင့္ ထိခိုက္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို ျပည္သူမ်ား သိရိွေစရန္ ဖြင့္ခ်မည္

ယခင္အစိုးရလက္ထက္ လြန္ခဲ့သည့္ ေလးႏွစ္က ေျမႀကီးအတြင္း ျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ Seismic စက္မ်ားျဖင့္ တိုင္းတာခ်က္အရ ေျမငလ်င္လႈပ္ခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ၿပိဳက်ႏိုင္သည့္တိုက္မ်ား၊ ထိခိုက္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို ျပည္သူမ်ားသိရိွေစရန္ ဖြင့္ခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္၊ NLD စီးပြားေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘူမိသိပၸံအသင္း အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအးလြင္က ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခု ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္ (ေသာၾကာ ေန႔) နံနက္အေစာပိုင္းမွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀န္း ငလ်င္ငယ္မ်ားစြာ လႈပ္ခတ္ခဲ့သည္။ ပထမဆံုးျဖစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ ျဖဴးၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ပဲခူး႐ိုးမေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပမာဏ (၆) ခန္႔ရွိ ငလ်င္ေနာက္ပိုင္း ယင္းပတ္၀န္းက်င္တြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ငလ်င္ငယ္မ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲငလ်င္ (Aftershock) မ်ားဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမငလ်င္ေကာ္မတီရွိ ဘူမိေဗဒ ပညာရွင္မ်ားက ထင္ျမင္ေၾကာင္းႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ငလ်င္ငယ္မ်ားသည္ ပမာဏအားျဖင့္ ေသးငယ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတြင္ ငလ်င္မ်ား ျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည့္ ေျမထုခ်ပ္မ်ား ပိုမိုလႈပ္ရွားလာမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု အသိေပးထားသည္။

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ၁၃ မိုင္အကြာကို ဗဟုိျပဳလႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ ရစ္ခ်္တာစေကး ၃ ဒသမ ၉ သာရွိသည့္ အင္အားနည္းေသာ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈ ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အင္အားနည္းပါးသည့္ ငလ်င္ျဖစ္ေသာ္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနသူမ်ား ငလ်င္ဒဏ္ကို သိသာစြာ ခံစားခဲ့ရသည္။

“လြန္ခဲ့တဲ့ ေလးႏွစ္ကတည္းက Seismic အလံုးေပါင္း ေဒၚလာ ၁၁ သန္းဖိုး ေျမႀကီးထဲမွာ ျမႇဳပ္ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ျဖဴးကဘယ္လို လႈပ္သလဲ။ ဗန္းေမာ္က ဘယ္လိုလႈပ္သလဲ စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္းသိတာ။ အဲဒီငါးႏွစ္စာ လုပ္ထားတဲ့ သုေတသနကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ငလ်င္ေက်ာင္းနဲ႔ လာမယ့္ ၃၁ ရက္မွာ အကုန္ဖြင့္ခ်မွာ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ မ်က္လံုးမွိတ္လိုက္။ ဆာကူရာတာ၀ါေပၚတက္ၿပီး ေတြ႕တဲ့ေနရာ လက္ညႇိဳးထိုးလိုက္။ ထိုးတဲ့ေနရာ အကုန္အႏၲရာယ္ ရွိပါတယ္။ ဒီသုေတသနကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခိုးလုပ္ခဲ့ရတာပါ။ ဘယ္ေလာက္အထိ လုပ္ထားသလဲဆိုရင္ ရန္ကုန္မွာ ငလ်င္လႈပ္ရင္ ဘယ္ၿမိဳ႕နယ္သည္ ဘယ္ႏွအိမ္ၿပိဳမယ္။ ဘယ္ေလာက္စေကးနဲ႔ လႈပ္ရင္ ဘယ္ႏွအိမ္ၿပိဳမယ္။ ဘယ္အိမ္မွာ အသက္ ၆၀ အထက္ ဘယ္ႏွေယာက္ရွိလဲ။ ၅၀  အထက္ ဘယ္ႏွေယာက္ရွိလဲ။ လူမမာ ဘယ္ႏွေယာက္ရွိလဲ ဆိုတာကအစ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ထားၿပီးပါၿပီ။ အရင္အစိုးရ တုန္းကေတာ့ ျပည္သူေတြ ေၾကာက္မွာစိုးလို႔ အထိတ္တလန္႔ မလုပ္ပါနဲ႔ ေျပာတယ္။ ဒါေတြ အားလံုးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ Open ဖြင့္ခ်မွာ” ဟု ဦးေအးလြင္က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တိုက္ေဟာင္းၿပိဳက်သည့္ျဖစ္စဥ္ တစ္ခုတြင္ ပိတ္မိေနသည့္ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးက ထိုစဥ္က ဆယ္လူလာဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္၍ ကယ္ဆယ္ရန္ အေၾကာင္းၾကားသည့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြား ခဲ့ဖူးေသာ္လည္း အပ်က္အစီးမ်ားကို ဖယ္ရွားႏိုင္မည့္ ယႏၲရား ရွာေဖြမရေသာေၾကာင့္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခန္႔တြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ တိုက္ေဟာင္းၿပိဳက်မႈမွာ ည ၈ နာရီခြဲခန္႔မွ ပိတ္မိေနသည့္ အမ်ဳိးသမီးငယ္ကို ေတြ႕ရိွခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္ေႏွာင္းခဲ့၍ ည ၈ နာရီခန္႔တြင္ အသက္ဆံုး႐ံႈးေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအးလြင္က ယင္းအေတြ႕အၾကံဳအေပၚ ေျပာၾကားၿပီး လက္ရိွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ငလ်င္လႈပ္ခ်ိန္တြင္ အစိုးရက ကယ္ဆယ္ေရးယာဥ္၊ လူနာတင္ယာဥ္၊ ယႏၲရား စသည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ား မည္သို႔ ျပင္ဆင္ထားသလဲဟု ဦးေအးလြင္က ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။

ယခုလအတြင္း လႈပ္ခတ္ခဲ့ေသာ ငလ်င္ေၾကာင့္ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕ ကုသိနာ႐ုံေက်ာင္းတုိက္မွ သက္တမ္းတစ္ရာေက်ာ္ရွိ ေရွးေဟာင္းေက်ာင္းေဆာင္ႀကီး အက္ေၾကာင္းရာမ်ားျဖစ္ေပၚေနၿပီး ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ လုိအပ္ေန

ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕ ကုသိနာ႐ုံ ေက်ာင္းတုိက္မွ သက္တမ္းတစ္ရာေက်ာ္ရွိ ေရွးေဟာင္းေက်ာင္းေဆာင္ကို ေတြ႕ရစဥ္

ယခုလအတြင္း၌ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ အေနာက္ဘက္ကုိ ဗဟုိျပဳ၍ လႈပ္ခတ္ခဲ့ေသာ ငလ်င္ဒဏ္မ်ားေၾကာင့္ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မ (၁) ရပ္ကြက္ ဘုရားႀကီးလမ္း ကုသိနာ႐ံုပါဠိသိပၸံေက်ာင္းတိုက္မွ သက္တမ္းတစ္ရာေက်ာ္ရွိသည့္ ေရွးေဟာင္း ေက်ာင္းေဆာင္ႀကီးတြင္ အက္ကြဲပ်က္စီးမႈ မ်ား ပုိမုိျဖစ္ေပၚလာၿပီး  ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ လုိအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“မူလေက်ာင္းအလွဴရွင္မ်ားကေတာ့ ေက်ာင္းအစ္မႀကီး ေဒၚေဖာ့ႏွင့္သားသမီး ေျမး ျမစ္တစ္စုတို႔က ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းခဲ့တာျဖစ္ၿပီး မူလအလွဴရွင္မ်ားႏွင့္လည္း ဆက္သြယ္လို႔ မရေတာ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ဖို႔ရန္အတြက္ မူလေရွးေဟာင္းလက္ရာမ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရပိုင္းအေနျဖင့္လည္း လာေရာက္ေလ့လာ ကူညီပံ့ပိုးေပးေစခ်င္ပါတယ္။ လာေရာက္ ေလ့လာဖို႔လည္း ဖိတ္ေခၚပါတယ္”  ဟု ပါဠိ သိပၸံေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္ (ရွစ္ဘြဲ႕ရ ဆရာေတာ္) အရွင္က၀ိေသ႒ာလကၤာရက မိန္႔ၾကားသည္။

ေက်ာင္းေဆာင္မွာသံဃာေတာ္မ်ား သီတင္းသံုးေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ ၁၉၀၅ ခုႏွစ္တြင္ အလွဴရွင္ေက်ာင္းအစ္မမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေဒၚေဖာ့ႏွင့္ သားသမီး (မိသားစု)မ်ားမွ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းထားျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ေက်ာင္းေဆာင္ႀကီးတြင္ အက္ကြဲရာမ်ား ထင္၍ ပ်က္စီးမည့္ အေနအထားရွိေနေသာ္လည္း ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ရန္ မူလအလွဴရွင္မ်ားအား ဆက္သြယ္၍မရေတာ့ေၾကာင္း၊ ထုိသို႔ ဆက္သြယ္မရေသာေၾကာင့္ သက္တမ္း ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိေနၿပီျဖစ္သည့္ ေရွး ေဟာင္းေက်ာင္းေဆာင္ႀကီးအား ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေစတနာ သဒၶါျဖင့္ လွဴဒါန္းလုိေသာ အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္းေကာင္း လာေရာက္ေလ့လာ၍ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျပဳျပင္ ေပးေစလုိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအုံေတြကုိလွဴဒါန္းတဲ့အလွဴ႕အမေတြမွာ ဒီဘ၀မွာပဲ က်န္းက်န္းမာမာ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာနဲ႔ အသက္ရွည္ျခင္းဆုိတဲ့ အက်ဳိးတရားကုိ လက္ေတြ႕ရရွိခံစားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာင္ ဘ၀သံသရာ အဆက္ဆက္မွာလည္းပဲ၊ လူ ခ်မ္းသာနတ္ခ်မ္းသာဆုိတဲ့ ေကာင္းရာသုဂ တိ ခ်မ္းသာေတြခံစားရၿပီးေတာ့ ေနာက္ဆုံး နိဗာန္ခ်မ္းသာကုိလည္းပဲ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ ရရွိျပည့္စုံခံစားႏုိင္ၾကရမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ က်န္းက်န္းမာမာခ်မ္းခ်မ္းသာသာနဲ႔ အသက္ရွည္ခ်င္ၾကတဲ့ ပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ အလွဴ႕ဒါ ယကာအလွဴ႕အမမ်ား၊ ေက်ာင္းဒကာ၊ ေက်ာင္းအမမ်ားအေနနဲ႔ ဦးဇင္းတုိ႔ရဲ႕ ေရွးေဟာင္းႏွစ္ ထပ္တုိက္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကုိ လာေရာက္ေလ့လာၿပီးေတာ့ ျပဳျပင္လွဴဒါန္းႏုိင္ဖို႔အတြက္ကုိ ဦးဇင္းတို႔အေနနဲ႔ ဖိတ္ေခၚခ်င္ပါတယ္” ဟု အရွင္က၀ိေသ႒ာလကၤာရက ဆက္လက္မိန္႔ၾကားသည္။

အဆိုပါေရွးေဟာင္းေက်ာင္းေဆာင္ႀကီးသည္ အလ်ား ၃၁ ေပ၊ အနံ ၃၁ ေပ၊ အျမင့္ ၃၆ ေပခန္႔ရွိၿပီး သက္တမ္းၾကာျမင့္ျပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ အက္ကြဲေၾကာင္းမ်ား ပ်က္စီးယုိယြင္းမႈမ်ားပုိမုိျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုလအတြင္း၌ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္အေနာက္ဘက္ကုိဗဟုိျပဳ၍ လႈပ္ခတ္သြားခဲ့ေသာ ငလ်င္မ်ားေၾကာင့္လည္း အက္ေၾကာင္းမ်ား ပုိႀကီးလာကာ အခ်ဳိ႕နံရံမ်ား ကြာက်လ်က္ ၿပိဳက်ပ်က္စီးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သက္တမ္းရာေက်ာ္ေနၿပီျဖစ္သည့္ ေက်ာင္းေဆာင္ႀကီးအား အျမန္ဆံုးျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖဴးၿမိဳ႕ အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၁၇ မိုင္ခန္႔အကြာကုိ ဗဟိုျပဳလႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ ငလ်င္၏ ေနာက္ဆက္တြဲငလ်င္ အႀကိမ္ ၆၀ ေက်ာ္ လႈပ္ခတ္ထား

ျဖဴးၿမိဳ႕အေနာက္ – အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၁၇ မုိင္ခန္႔အကြာကုိဗဟိုျပဳၿပီး အင္အားရစ္ခ်္တာစေကး ၆ ဒသမ ၀ အဆင့္ရွိ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ ငလ်င္မွ ေနာက္ဆက္တြဲ ငလ်င္အႀကိမ္ ၆၀ ေက်ာ္ခန္႔အထိ လႈပ္ခတ္ထားေၾကာင္း မုိးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒ ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ေဒါက္တာဦးေက်ာ္မုိးဦးက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါငလ်င္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ “ျဖဴးရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲငလ်င္က အႀကိမ္ ၆၀ ေလာက္ရွိသြားၿပီ။ ရစ္ခ်္တာစေကး ၂ ေလာက္ကေန ၄ ဒသမ ၉ ေလာက္ထိ က ၅၇ ႀကိမ္ေလာက္ ရွိသြားၿပီ။ ၅ ဒသမ ၃ က သုံးႀကိမ္ရွိသြားၿပီ။ ၆၀ ေက်ာ္ေလာက္ရွိၿပီ။ ငလ်င္ေနာက္ဆက္တြဲေတြက တစ္လႏွစ္လေလာက္နဲ႔လဲ ၿပီးသြားၿပီ။ ေခ်ာက္ငလ်င္ဆုိရင္ သိပ္ေတာ့မၾကာဘူး။ တစ္ရက္ႏွစ္ရက္နဲ႔ၿပီး သြားတယ္။ သပိတ္က်င္းငလ်င္က်ေတာ့ ရွစ္လကုိးလေလာက္ၾကာတယ္။ ေနာက္ဆက္တြဲ လႈပ္တာကေတာ့ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုက အခ်ိန္ကာလေတြက မတူၾကဘူး” ေဒါက္တာ ဦးေက်ာ္မုိးဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေျမငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈသည္ ေက်ာက္သားထုခ်ပ္ႏွစ္ခုတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု တြန္းတုိက္မိရာမွ တစ္ခုမွ အျခားတစ္ခုေအာက္သုိ႔ ငုံ႔လွ်ိဳး၀င္ေရာက္ၿပီး အေပၚတစ္ခုသည္ တြန္းတုိက္ခံရသည့္အတြက္ တြန္႔ေခက္လာကာ အဆုိပါတြန္းတုိက္သည့္ေနရာတြင္ အားမ်ားတျဖည္းျဖည္းစုစည္းလာၿပီး စုစည္းမိေသာ အားမ်ား႐ုတ္တရက္ ႐ုန္းကန္ကာ ျပန္႔ထြက္ၿပီး ေျမငလ်င္လႈပ္ခတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအဖ်ားပုိင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ ပူတာအုိအနီးမွ စတင္ခဲ့ၿပီး မုတၱမပင္လယ္ေကြ႕အထိ ေျမာက္မွ ေတာင္အထိရွိေနသည့္ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕သည္ အဆုိးရြားဆုံး ငလ်င္ေၾကာႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။ ထုိ႔ျပင္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ကေလး၀အနီး ေတာင္-ေတာင္ေျမာက္တန္းလ်က္တည္ရွိေနသည့္ ကေဘာ္ျပတ္ေရြ႕၊ ျပင္ဦးလြင္အနီးမွ စတင္ၿပီး ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕အနီး ေတာင္ေျမာက္တန္း လ်က္တည္ရွိသည့္ ေက်ာက္ၾကမ္းျပတ္ေရြ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းအေရွ႕၊ အေနာက္တန္းလ်က္တည္ရွိေနသည့္ မုိးမိတ္ျပတ္ေရြ႕မ်ားသည္ ငလ်င္ေၾကာႀကီးမ်ား ျဖစ္ေပသည္။ ငလ်င္ျပတ္ေရြ႕အေသး ၄၀ ခန္႔ရွိေသာေၾကာင့္ ငလ်င္ဒဏ္အား အခ်ိန္မေရြး ခံစားႏုိင္သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေျမငလ်င္အႏၲရာယ္ အႀကီးမားဆံုးႏုိင္ငံမ်ား စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ေနၿပီး ပမာဏႀကီးမားသည့္ အဓိက ေျမငလ်င္ေၾကာႀကီး ငါးခုရိွသည္။ ထို႔ျပင္ မၾကာခဏလႈပ္ရွားေနသည့္ ျပတ္ေရြ႕ေၾကာမ်ားစြာလည္းရိွေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမငလ်င္ေကာ္မတီမွ သိရသည္။

ငလ်င္လႈပ္ခတ္ပါက အင္အားရစ္ခ်္တာစေကး ၁ မွ ၄ ဒသမ ၉ အထိ လႈပ္ခတ္ပါက အနည္းငယ္လႈပ္ခတ္ျခင္းျဖစ္ကာ ရစ္ခ်္တာစေကး ၅ မွ ၅ဒသမ ၉ အထိ လႈပ္ခတ္မႈသည္ အင္အားအသင့္အတင့္ႏွင့္ ပ်က္စီးမႈ အနည္းအငယ္ရွိႏုိင္ၿပီး ရစ္ခ်္တာစေကး ၆ မွ ၇ ဒသမ ၅ အထိလႈပ္ခတ္ပါက အင္အားျပင္း အဆင့္သတ္မွတ္ၿပီး အပ်က္အစီးမ်ားကာ ရစ္ခ်္တာစေကး ၇ ဒသမ ၆ ႏွင့္ အထက္ လႈပ္ခတ္ေသာ ငလ်င္ကုိ အားအလြန္ျပင္းအျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး ႀကီးမားေသာ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ပြားႏုိင္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၇ ဒသမ ၅ အဆင့္ရွိ အားျပင္းငလ်င္အထိ လႈပ္ခတ္မႈရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ငလ်င္မလႈပ္ခတ္မီႏွင့္ လႈပ္ၿပီးအခ်ိန္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ အခ်က္မ်ား

ေျမငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈသည္ ေက်ာက္သားထုခ်ပ္ႏွစ္ခု တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု တြန္းတုိက္မိရာမွ တစ္ခုမွအျခားတစ္ခုေအာက္သုိ႔ ငုံ႔လွ်ိဳး၀င္ေရာက္ၿပီး အေပၚတစ္ခုသည္ တြန္းတုိက္ခံရသည့္အတြက္ တြန္႔ေခါက္လာကာ အဆုိပါ တြန္းတုိက္သည့္ေနရာတြင္ အားမ်ားတျဖည္းျဖည္း စုစည္းလာၿပီး စုစည္းမိေသာအားမ်ား ႐ုတ္တရက္ ႐ုန္းကန္ကာ ျပန္႔ထြက္ၿပီး ေျမငလ်င္လႈပ္ခတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအဖ်ားပုိင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ ပူတာအုိအနီးမွစတင္ခဲ့ၿပီး မုတၱမပင္လယ္ေကြ႕အထိ ေျမာက္မွေတာင္အထိ ရွိေနသည့္ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕သည္ အဆုိးရြားဆုံး ငလ်င္ေၾကာႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ ထုိ႔ျပင္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ကေလး၀အနီး ေတာင္-ေတာင္ေျမာက္တန္းလ်က္ တည္ရွိေနသည့္ ကေဘာ္ျပတ္ေရြ႕၊ ျပင္ဦးလြင္အနီးမွစတင္ၿပီး ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕အနီး ေတာင္ေျမာက္တန္းလ်က္တည္ရွိသည့္ ေက်ာက္ၾကမ္းျပတ္ေရြ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း အေရွ႕၊ အေနာက္တန္းလ်က္ တည္ရွိေနသည့္ မုိးမိတ္ျပတ္ေရြ႕မ်ားသည္ ငလ်င္ေၾကာႀကီးမ်ား ျဖစ္ေပသည္။

ငလ်င္ျပတ္ေရြ႕အေသး ၄၀ ခန္႔ ရွိေသာေၾကာင့္ ငလ်င္ဒဏ္အား အခ်ိန္မေရြး ခံစားရႏုိင္သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေျမငလ်င္အႏၲရာယ္ အႀကီးမားဆံုးႏုိင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ေနၿပီး ပမာဏႀကီးမားသည့္ အဓိက ေျမငလ်င္ေၾကာႀကီးငါးခု ရိွသည္။ ထို႔ျပင္ မၾကာခဏ လႈပ္ရွားေနသည့္ ျပတ္ေရြ႕ေၾကာမ်ားစြာလည္း ရိွေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမငလ်င္ေကာ္မတီမွ သိရသည္။

ငလ်င္လႈပ္ခတ္ပါက အင္အားရစ္ခ်္တာစေကး ၁ မွ ၄ ဒသမ ၉ အထိ လႈပ္ခတ္ပါက အနည္းငယ္ လႈပ္ခတ္ျခင္းျဖစ္ကာ ရစ္ခ်္တာစေကး ၅ မွ ၅ ဒသမ ၉ အထိ လႈပ္ခတ္မႈသည္ အင္အားအသင့္အတင့္ႏွင့္ ပ်က္စီးမႈ အနည္းငယ္ရွိႏုိင္ၿပီး ရစ္ခ်္တာစေကး ၆ မွ ၇ ဒသမ ၅ အထိ လႈပ္ခတ္ပါက အင္အားျပင္းအဆင့္ သတ္မွတ္ၿပီး အပ်က္အစီးမ်ားကာ ရစ္ခ်္တာစေကး ၇ ဒသမ ၆ ႏွင့္အထက္ လႈပ္ခတ္ေသာ ငလ်င္ကုိ အားအလြန္ျပင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ႀကီးမားေသာ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ပြားႏုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၇ ဒသမ ၅ အဆင့္ရွိ အားျပင္းငလ်င္အထိ လႈပ္ခတ္မႈရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မီးေဘး၊ ေရေဘး၊ ေလေဘး၊ ငလ်င္ေဘး၊ ဆူနာမီေဘး၊ ေျမၿပိဳေဘးစသည့္ သဘာ၀ေဘးမ်ဳိးစုံ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအနက္မွ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္သည္ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္း၍ မရဘဲ ႀကိဳတင္သိရွိရျခင္းလည္း မရွိသျဖင့္ အလြန္အႏၲရာယ္ႀကီးမားသည့္ ေဘးအႏၲရာယ္တစ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါသည္။

၂။ အင္အားျပင္းငလ်င္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါကလည္း ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈ ႀကီးမားတတ္ၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ ငလ်င္ငယ္မ်ား (Aftershocks) လႈပ္ျခင္း၊ ေရကာတာႀကီးမ်ား က်ဳိးပ်က္၍ေရလႊမ္းျခင္း၊ ေတာင္ၿပိဳျခင္း၊ ေျမၿပိဳျခင္း၊ ဆူနာမီ ေရလႈိင္းမ်ားျဖစ္ေပၚႏိုင္ျခင္း၊ ႐ုတ္တရက္ လွ်ပ္စစ္ႀကိဳးမ်ား ပူးသြားျခင္းေၾကာင့္ လၽွပ္စစ္မီးပြားမွတစ္ဆင့္ မီးေလာင္ျခင္း၊ ေလာင္စာဆီ၊ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္မ်ား ပ်က္စီးရာမွတစ္ဆင့္ မီးေလာင္ကြၽမ္းျခင္းစသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။

၃။ ငလ်င္ႀကီးလႈပ္ၿပီးေနာက္ ငလ်င္လတ္ႏွင့္ ငလ်င္ငယ္မ်ားသည္ နာရီပိုင္း၊ ရက္ပိုင္း၊ သီတင္းပတ္ပိုင္းမွသည္ လပိုင္းအထိ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားႏိုင္ၿပီး ကြဲအက္ခ်ည့္နဲ႔သြားေသာ တိုက္တာအေဆာက္အအံုမ်ား၊ လမ္း၊ တံတားမ်ားသည္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေျမငလ်င္မ်ားေၾကာင့္ ထပ္မံပ်က္စီး၊ ၿပိဳက်တတ္ပါသည္။ အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ အုတ္က်ိဳးအုတ္ပဲ့မ်ား ၿပိဳက်မႈ၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ႀကိဳးမ်ား ျပဳတ္က်မႈႏွင့္ အျခားေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ရွိႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း သတိရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။

၄။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီမွ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း အင္အားအနည္းငယ္ႏွင့္ အသင့္အတင့္ရွိ ေျမငလ်င္မ်ား အႀကိမ္ ၇၀ ခန္႔ လႈပ္ခတ္ခဲ့ၿပီး ႏို၀င္ဘာ၊ ဒီဇင္ဘာႏွင့္ ယခု ဇန္န၀ါရီလတို႔တြင္ မၾကာခဏ လႈပ္ခတ္လ်က္ရွိသျဖင့္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတိျပဳေနထိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါရန္ အသိေပးႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္-

■ မိမိအိမ္တြင္ ၿပိဳက်၊ ျပဳတ္က်၊ ကြဲရွႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ား၊ တြဲေလာင္းက်ေနေသာအရာမ်ားကို အႏၲရာယ္မျဖစ္ေစရန္ ျမဲျမံေအာင္ ျပဳလုပ္ထားပါ။

■ မိသားစုသုံး အေရးေပၚပစၥည္းမ်ား၊ အေရးႀကီး စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားပါ။

■ မိမိအိမ္၏ ခိုင္ခံ့မႈကို ပုံမွန္စစ္ေဆးၿပီး ေတာင့္တင္းခိုင္မာေအာင္ ျပဳလုပ္ထားပါ။

■ ငလ်င္လႈပ္ပါက ငါးစကၠန္႔အတြင္း အေဆာက္အအုံအျပင္သို႔ ေရာက္ႏိုင္ပါက ေျပးထြက္ပါ။ မေျပးထြက္ႏိုင္ပါက ခိုင္ခံ့သည့္ စားပြဲ၊ ခုတင္ေအာက္တြင္လည္းေကာင္း၊ အခန္း၏ေထာင့္ေနရာမ်ားတြင္လည္းေကာင္း အကာအကြယ္ယူ၍ေနပါ။

■ ျမင့္မားေသာအေဆာက္အအုံ၊ လွ်ပ္စစ္မီးႀကိဳး၊ ဓာတ္တိုင္မ်ား၊ သစ္ပင္မ်ား၊ ၿပိဳက်ႏိုင္ေသာအရာမ်ားႏွင္‌့ ေ၀းရာသို႔ေျပးပါ။ ကြင္းျပင္မ်ားတြင္ ေခတၱခိုလႈံပါ။

■ မီးအသုံးျပဳေနစဥ္ ငလ်င္လႈပ္ပါက မီးေတာက္ၿငႇိမ္းပါ။ မီးခလုတ္မ်ား ပိတ္ပါ။

■ ဆိုင္ကယ္၊ ကားစသည္တို႔ ေမာင္းႏွင္ေနခ်ိန္ျဖစ္ပါက အရွိန္ေလွ်ာ့ၿပီး ေဘးကင္းရာေနရာတြင္ ရပ္ထားပါ။

■ ငလ်င္လႈပ္ေနခ်ိန္တြင္ အေဆာက္အအုံထဲသို႔ ေျပးမ၀င္ပါႏွင့္၊ ဓာတ္ေလွကားမ်ား အသုံးမျပဳပါႏွင့္၊ အထပ္ျမင့္တိုက္မ်ားမွ ခုန္ခ်ျခင္းမျပဳပါႏွင့္။

■ ငလ်င္လႈပ္ၿပီးေနာက္ အေဆာက္အအုံ၏ ခိုင္ခံ့မႈကို စစ္ေဆးျခင္းမျပဳဘဲ မ၀င္ပါႏွင့္၊ ျမစ္ကမ္းပါး၊ ေတာင္ေစာင္းမ်ားသို႔ မသြားပါႏွင့္၊ ေျမၿပိဳႏိုင္ပါသည္။ ဆည္၊ ေရေလွာင္ကန္မ်ားအနီးတြင္ မေနပါႏွင့္။ ဆည္က်ိဳးေပါက္ၿပီး ေရႀကီးႏိုင္သည္။ တာ၀ါတိုင္မ်ား၊ ေမွ်ာ္စင္မ်ား၊ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအုံမ်ား ၿပိဳက်ႏိုင္သျဖင့္ အနီးသို႔မသြားပါႏွင့္။

■ အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ပါ။ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ ပညာေပး အစီအစဥ္မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ နားေထာင္ပါ။ ၾကည့္႐ႈပါ။ မွ်ေ၀ပါ။

၅။ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ငလ်င္ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတိျပဳ ေနထိုင္ရန္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၏ အသိပညာေပး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ ေလ့လာမွတ္သား၍ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း လိုက္နာျခင္းျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါရန္ အသိေပးႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။

ကိုးကား
လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန

ခန္႔မွန္း၍ မရသည့္ ငလ်င္ေဘး

အင္အားႏွင့္ တည္ေနရာအလိုက္ ေျမငလ်င္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပပံု (ပံု-၁)၊ အင္အားႏွင့္ Depth အလိုက္ ေျမငလ်င္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပပံု (ပံု -၂)

၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္မွ စတင္ၿပီး ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ရက္အထိ ျပည္တြင္းကုိ ဗဟိုျပဳၿပီး ငလ်င္ ၁၈ ႀကိမ္အထိ လႈပ္ခတ္ခဲ့ေပသည္။ အဆုိပါ ငလ်င္မ်ားထဲတြင္ ျဖဴးၿမိဳ႕အနီးကုိ ဗဟိုျပဳၿပီး လႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ အင္အားရစ္ခ်္တာစေကး ၆ အဆင့္ရွိ ငလ်င္သည္ အင္အားအျပင္းဆုံး ျဖစ္သည္။

ယင္းငလ်င္သည္ အင္အားျပင္းၿပီး ေဇာက္တိမ္တြင္ လႈပ္ခတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ငလ်င္ဗဟုိခ်က္သည္ ပဲခူး႐ုိးမေတာအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သျဖင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ား မရွိခဲ့ဘဲ ျပည္သူမ်ားအတြက္ သက္သာရာရခဲ့သည္။

“ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္မွာ လႈပ္သြားတဲ့ ငလ်င္က ပဲခူး႐ုိးမမွာရွိတဲ့ ျပတ္ေရြ႕က လႈပ္သြားတာ ရွိတယ္။ အရင္တုန္းကေတာ့ ျဖဴးငလ်င္တုိ႔ ဘာတုိ႔ေတာ့ ရွိတယ္။ အဲဒီနားေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ အခုဟာက ပဲခူး႐ုိးမဘက္မွာ ငလ်င္ငယ္ေလးေတြ မၾကာခဏေတာ့ လႈပ္တယ္။ ဗဟိုခ်က္က ႐ုိးမေပၚမွာ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ လူေနသိပ္သည္းမႈ နည္းတယ္။ အေဆာက္အအုံလည္း နည္းတယ္။ စုံစမ္းၾကည့္တာေတာ့ ျဖဴးတုိ႔ ေတာင္ငူတုိ႔ဘက္မွာ အပ်က္အစီး မရွိဘူးလုိ႔ သိရတယ္။ အင္အားက ၆ ဒသမ ၀ ဆုိေတာ့ နည္းနည္းေတာ့ မ်ားတယ္။ လႈပ္တာက ေတာထဲမွာဆုိေတာ့ အပ်က္အစီးမမ်ားတာ ျဖစ္တယ္”ဟု မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ေဒါက္တာယဥ္မ်ဳိးမင္းေထြးက ေျပာၾကားသည္။

ငလ်င္ႀကီးလႈပ္ၿပီးေနာက္ အလတ္စား ငလ်င္ႏွင့္ အေသးစား ငလ်င္မ်ားသည္ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ လႈပ္တတ္ၿပီး ယင္းငလ်င္မ်ားသည္ နာရီပုိင္း၊ ရက္ပုိင္း သီတင္းပတ္မွသည္ လပုိင္းအထိ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္။ ပဲခူး႐ိုးမအတြင္း ရစ္ခ်္တာစေကး ၆ ျဖင့္ လႈပ္ခတ္ခဲ့ေသာ ငလ်င္၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ငလ်င္သည္ ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ရက္အထိ ခုနစ္ႀကိမ္အထိ လႈပ္ခတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္က အခုခ်ိန္ထိ စုစုေပါင္း ငလ်င္ ၁၄ ႀကိမ္အထိ လႈပ္ခဲ့တယ္။ အင္အားျပင္း ငလ်င္ေတြမွာ ေနာက္ဆက္တြဲ ငလ်င္ေတြ ဆက္လႈပ္တယ္။ အခုငလ်င္ကေတာ့ တအားႀကီး အင္အားမမ်ားဘူး။ တခ်ဳိ႕ ႏုိင္ငံေတြမွာဆုိ အင္အား ၈ ေက်ာ္တဲ့အခါ ပုိၿပီးေတာ့ ေနာက္ဆက္တြဲ ငလ်င္လုိက္တာ မ်ားတယ္။ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္လည္း ၾကာတယ္။ အခု လႈပ္ခတ္သြားတဲ့ ငလ်င္ကလည္း ေနာက္ဆက္တြဲေလးေတြ ထပ္လႈပ္ႏုိင္တာကုိေတာ့ သတိျပဳဖုိ႔ လုိတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ အဓိကျပတ္ေရြ႕ႀကီးကေတာ့ စစ္ကုိင္းျပတ္ေရြ႕ႀကီး ျဖစ္တယ္။ စစ္ကုိင္းျပတ္ေရြ႕က ကမၻာ့ေျမငလ်င္ပညာရွင္ေတြ စိတ္၀င္စားတဲ့ ျပတ္ေရြ႕တစ္ခု ျဖစ္တယ္”ဟု ေဒါက္တာ ယဥ္မ်ဳိးမင္းေထြးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ရက္တြင္ ထန္းတစ္ပင္ၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ႏွစ္မုိင္ခန္႔ အကြာကုိ ဗဟုိျပဳၿပီး အင္အားရစ္ခ်္တာစေကး ၃ ဒသမ ၉ အဆင့္ရွိ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ခဲ့ၿပီး အင္အားနည္းေသာ္လည္း ဗဟိုခ်က္ႏွင့္ နီးသျဖင့္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျပည္သူမ်ား သိသိသာသာ ခံစားခဲ့ရေပသည္။

“ငလ်င္ႀကီးေတြက အမ်ားႀကီးပဲ ၁၂ ရက္က လႈပ္ခဲ့တဲ့ ငလ်င္ကေတာ့ အေနာက္ပဲခူး႐ုိးမက လႈပ္တယ္။ ျပင္းအားက ၆ ရွိတယ္။ လႈပ္တဲ့ေနရာက ေတာေတာင္ထဲမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ လူေတြေနတဲ့ ရပ္ရြာေတြနဲ႔ ေ၀းတဲ့အတြက္ ကံေကာင္းတာေပါ့”ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံေျမငလ်င္ေကာ္မတီမွ ေဒါက္တာမ်ဳိးသန္႔က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္ (ေသာၾကာေန႔) နံနက္ေစာပိုင္းမွ ယခုအခ်ိန္အထိ ၄၈ နာရီအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀န္း ငလ်င္ငယ္မ်ားစြာ လႈပ္ခတ္ခဲ့ပါသည္။ ပထမဆံုး ျဖစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ ျဖဴးၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဖက္ ပဲခူး႐ိုးမေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပမာဏ ၆  ခန္႔ရွိ ငလ်င္ေနာက္ပိုင္း ယင္းပတ္၀န္းက်င္တြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ငလ်င္ငယ္မ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲငလ်င္ (Aftershock) မ်ားဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမငလ်င္ေကာ္မတီရွိ ဘူမိေဗဒပညာရွင္မ်ားက ထင္ျမင္ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံ၏ အျခားေနရာမ်ားတြင္ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ငလ်င္ငယ္မ်ားသည္ ပမာဏအားျဖင့္ ေသးငယ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတြင္ ငလ်င္မ်ားျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည့္ ေျမထုခ်ပ္မ်ား ပိုမိုလႈပ္႐ႈားလာမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမငလ်င္ေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ငလ်င္မ်ား လႈပ္ခတ္ရျခင္း၏ မူရင္းအေၾကာင္းခံမွာ အိႏၵိယသမုဒၵရာ ေျမထုခ်ပ္သည္ ျမန္မာေျမထုခ်ပ္ေအာက္သို႔ စိုက္၀င္ တြန္းတိုက္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေၾကာင့္ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ႏွင့္ အျခားငလ်င္ျပတ္ေရြ႕မ်ား ျဖစ္ေပၚလာရေၾကာင္း၊ ေျမထုခ်ပ္ လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ငလ်င္ငယ္မ်ား ဆက္ကာ လႈပ္ရွားေနျခင္းသည္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ၀န္အား (Strain) ေလ်ာ့က်သြားေစၿပီး ငလ်င္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးႏိုင္သည္ဟု ယူဆႏိုင္သကဲ့သို႔ ငလ်င္ႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚရန္ အေျခအေနရွိေနသည္ဟုလည္း ယူဆႏိုင္ေၾကာင္း၊ ငလ်င္သည္ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္း၍ မရေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ တစ္ရပ္ျဖစ္႐ံုသာမက ငလ်င္ေၾကာင့္ လူမေသဘဲ လူမ်ားေဆာက္လုပ္ထားေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားေၾကာင့္သာ လူတို႔ ထိခိုက္ပ်က္စီးရသည္ျဖစ္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ားအား စစ္ေဆးျပင္ဆင္ျခင္း၊ မိသားစုတို႔ ေနထိုင္ရာ ေနရာမ်ားတြင္ ျပဳတ္က်ႏိုင္ေသာ ပရိေဘာဂမ်ားအား စစ္ေဆးျပင္ဆင္ျခင္း၊ အေရးၾကံဳလွ်င္ ထိခိုက္မႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ မည္သို႔ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ကို စဥ္းစားထားျခင္း၊ အစိုးရဌာနမ်ားကလည္း မိမိတို႔၏ ကာကြယ္ကူညီေရးအဖြဲ႕မ်ား ယႏၲရားမ်ားကို စဥ္းစား သိရွိသတိရွိျခင္းသည္ ယခုရက္မ်ားအတြင္း ျဖစ္ပြားေနေသာ ငလ်င္မ်ားအတြက္ မွန္ကန္ေသာ တုံ႔ျပန္မႈျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမငလ်င္ေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အဓိက ငလ်င္ႀကီးမ်ား ရွိသည့္အနက္ အေရးႀကီးဆုံးသည္ စစ္ကုိင္းျပတ္ေရြ႕ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္ကုိင္းျပတ္ေရြ႕၏ ေတာင္ဘက္အစြန္ဆုံးပုိင္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႏွင့္ ကီလုိမီတာ ၂၅၊ ၃၀ ေလာက္ခန္႔သာ ကြာေ၀းသျဖင့္ အႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္း၊ အဆုိပါ အနီးအနား၌ ၁၉၂၉ ခုႏွစ္တြင္ အင္အား ၇ ဒသမ ၃ ျဖင့္ ဆြာငလ်င္ စလႈပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၁၉၃၀ ေမ  ၅ ရက္တြင္ အင္အားရစ္ခ်္တာစေကး ၇ ဒသမ ၃ ျဖင့္ ပဲခူးငလ်င္ လႈပ္ခတ္ခဲ့ၿပီး ပဲခူးတြင္ လူ ၅၀၀ ေသဆုံးခဲ့ကာ ရန္ကုန္တြင္ လူ ၅၀ ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၁၉၃၀ ေမ ၅ ၿပီးေနာက္ ၁၉၃၀ ဒီဇင္ဘာတြင္ အင္အားရစ္ခ်္တာ စေကး ၇ ဒသမ ၃ ျဖင့္ ျဖဴးငလ်င္ ထပ္လႈပ္ခဲ့ေၾကာင္း အဆုိပါေနရာမ်ားတြင္ ငလ်င္ျပတ္ေရြ႕မ်ား၏ အခ်က္အလက္အရ လည္းေကာင္း အတိတ္တြင္ လႈပ္ခဲ့သည့္ ငလ်င္မ်ားအရေသာ္လ ည္းေကာင္း ႏွစ္ ၈၀၊ ၁၀၀၊ ၁၅၀ ပတ္လည္ကာလတြင္ ျပင္းအား ၇ ႏွင့္ ၇ အထက္ ျပန္လည္ လႈပ္ခတ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ၁၉၃၀ မွ ၂၀၁၈ အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၉၀ နီးပါးျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျပန္လႈပ္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေနသျဖင့္ အႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ဳိးသန္႔ က ေျပာၾကားသည္။

“စစ္ကုိင္းျပတ္ေရြ႕ရဲ႕ ေျမာက္ဘက္ကုိ နည္းနည္း တက္သြားမယ္ဆုိရင္ ၀မ္းတြင္းေပါ့၊ ေနာက္ဆုံးလႈပ္ခဲ့တာက ၁၈၃၉ အင္း၀ငလ်င္ေပါ့။ ျပင္းအားက ၇ ဒသမ ၅ ေလာက္ဆုိေတာ့ ၁၈၃၉ ကေန အခု ၂၀၁၈ ဆုိေတာ့ အဲဒီေနရာက လႈပ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္လည္း စုိးရိမ္ရတာပဲ၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ၁၉၅၆ မွာဆုိရင္ စစ္ကုိင္းငလ်င္ဆုိတာ ၾကားဖူးၾကမွာေပါ့။ ျပင္းအားကလည္း ၇ ပဲ။ လူေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ၆၀ ေလာက္ ေသတယ္။ ဘယ္ေနရာက အႏၲရာယ္အကင္းဆုံးလည္းဆုိရင္ ၂၀၁၂ သပိတ္က်င္းငလ်င္ လႈပ္ခဲ့တဲ့ေနရာက အႏၲရာယ္အကင္းဆုံးပဲ လုိ႕ေတာ့ေျပာရမွာေပါ့။ လႈပ္ထားတာ မၾကာေသးဘူး။ က်န္တဲ့အပုိင္းေတြကေတာ့ သတိျပဳရမွာေပါ့”ဟု ေဒါက္တာမ်ဳိးသန္႔က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ျပည္တြင္းကုိ ဗဟိုျပဳၿပီး အင္အားအနည္းငယ္ႏွင့္ အသင့္အတင့္ရွိ ေျမငလ်င္မ်ား အႀကိမ္ ၇၀ ခန္႔ လႈပ္ခတ္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါ ငလ်င္မ်ားအနက္မွ ၂၀၁၇ မတ္ ၁၃ ရက္တြင္ တုိက္ႀကီးၿမိဳ႕၏ ငါးမုိင္ခန္႔အကြာကုိ ဗဟုိျပဳ၍ အင္အားရစ္ခ်္တာစေကး ၅ ဒသမ ၈ အဆင့္ရွိ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ခဲ့ၿပီး တုိက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ ေထြအုပ္႐ုံးႏွင့္ အိမ္အခ်ဳိ႕ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္အတြင္း တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားသည္ ငလ်င္ဒဏ္ ခံႏုိင္ရည္ရွိမႈကုိ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ တည္ေဆာက္ထားျခင္း မရွိေၾကာင္း ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မင္းဓမၼလမ္းရွိ MCC ခန္းမတြင္ျပဳ လုပ္သည့္ ေျမငလ်င္ဆုိင္ရာ ဖုိရမ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အင္ဂ်င္နီယာဌာနမွ လက္ေထာက္အင္ဂ်င္နီယာ ေဒၚႏွင္းအိ၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းမွ မုတၱမပင္လယ္ေကြ႕အထိ ကီလုိမီတာ ၁၀၀၀ ခန္႔ အကြာအေ၀းႏွင့္ သြယ္တန္းေနသည့္ စစ္ကုိင္းျပတ္ေရြ႕အနီးတြင္ တည္ရွိၿပီး ၁၉၃၀ ျပည့္တြင္ လႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ အင္အား ၇ ရစ္ခ်္တာစေကးအဆင့္ရွိ ငလ်င္ေၾကာင့္ ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ လူဦးေရ ၅၀၀ ခန္႔ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လူဦးေရ ၅၀ ခန္႔ ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၁၉၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လူဦးေရသည္ ေလးသိန္းခန္႔သာ ရွိေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လူဦးေရ ေျခာက္သန္းေက်ာ္ ရွိလာေသာေၾကာင့္ ေျမငလ်င္တစ္ခု လႈပ္ခတ္ဒဏ္ကုိ ခံစားရလွ်င္ ဆုံး႐ႈံးမႈႏွင့္ ပ်က္စီးမႈမ်ားကုိ မည္သူမွ် မခန္႔မွန္းႏုိင္ေပ။

“ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အေဆာက္အအံုေတြ ေဆာက္တဲ့အခါ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ေလာက္မွာ အေဆာက္အအံုေတြ ေဆာက္တဲ့အခါ လုိက္နာရမယ့္ စံေတြကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္းနဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔ ပူးေပါင္းထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္။ အဲဒီေနာက္ပုိင္းမွာ အေဆာက္အအံုေတြ ငလ်င္ဒဏ္ခံႏုိင္တဲ့ ဟာေတြကုိ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ ေဆာက္လုပ္လာၾကတယ္တယ္။ အဲဒီမတုိင္ခင္က ငလ်င္ဒဏ္ခံႏုိင္ဖုိ႔ ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ထားတာ မရွိေလာက္ဘူးလုိ႔ ထင္တယ္။ အခုရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ေဆာက္ထားတဲ့ အုိးအိမ္တိုက္တာေတြ ရွိတယ္။ ေနာက္ေဆာက္ထားတာေတြကလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားထားတာ မရွိဘူးဆုိ ရင္ ၁၉၃၀ ငလ်င္တုန္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က လူ ၅၀ ေသတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က အေဆာက္အဦးေတြလည္း သိပ္မရွိေသးဘူး။ အခု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ လူဦးေရက သန္းေခါင္စာရင္းက                       ၄ ဒသမ ၅ သန္းေလာက္ ရွိတယ္။ ၁၉၃၀ ကေတာင္ လူ ၅၀ ေသခဲ့တယ္ဆုိရင္ အခုခ်ိန္မွာဆုိ မစဥ္းစား၀ံ့စရာေပါ့၊ သုိ႔ေသာ္လည္းပဲ အဲဒါႀကီးကုိသိၿပီး ေၾကာက္လန္႔ေနစရာ မလုိဘူး။ ငလ်င္က လူကုိ ေသေစတာ မဟုတ္ဘူး။ အေဆာက္အအံုေတြက လူကုိေသေစတာ၊ အခုႀကိဳတင္ကာကြယ္မူေတြအတြက္ လုပ္ေတာ့ လုပ္ေနၾကတယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနရယ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမငလ်င္ဌာနရယ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္းရယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီရယ္ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နယ္ ေလး ငါးေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ငလ်င္ဒဏ္ ခံႏုိင္ရည္ ရွိ မရွိကုိ ေလ့လာမႈ လုပ္ေနတယ္။ ခံႏုိင္ရည္ မရွိဘူးဆုိရင္ ျပန္ျပဳျပင္ရမယ္။ ေဆး႐ုံတုိ႔၊ ေက်ာင္းေတြ အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြကုိ စမ္းစစ္မႈေတြ လုပ္ေနတယ္။ မြမ္းမံလုိ႔ မရဘူးဆုိရင္ အသစ္ျပန္ေဆာက္ရမယ္။ ငလ်င္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျပည္သူလူထုကုိ ေဟာေျပာပြဲေတြ မ်ားမ်ားလုပ္ေပးသင့္တယ္။ အခုလုိ ပူးေပါင္းမႈေတြ လုပ္ထားတဲ့အခါ ငလ်င္လႈပ္ခဲ့ရင္ ထုိက္သင့္တဲ့ ပမာဏကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္လိမ့္မယ္”ဟု ေဒါက္တာမ်ဳိးသန္႔ က ေျပာၾကားသည္။

ေျမငလ်င္ လႈပ္ခတ္မႈသည္ ေက်ာက္သားထုခ်ပ္ႏွစ္ခု တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု တြန္းတုိက္မိရာမွ တစ္ခုမွ အျခားတစ္ခုေအာက္သုိ႔ ငုပ္လွ်ဳိး၀င္ေရာက္ၿပီး အေပၚတစ္ခုသည္ တြန္းတုိက္ခံရသည့္အတြက္ တြန္႔ေခါက္လာကာ အဆုိပါ တြန္းတုိက္သည့္ ေနရာတြင္ အားမ်ား တျဖည္းျဖည္း စုစည္းလာၿပီး စုစည္းမိေသာ အားမ်ား ႐ုတ္တရက္ ႐ုန္းကန္ကာ ျပန္႔ထြက္ၿပီး ေျမငလ်င္လႈပ္ခတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အဖ်ားပုိင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ ပူတာအုိအနီးမွ စတင္ခဲ့ၿပီး မုတၱမပင္လယ္ေကြ႕အထိ ေျမာက္မွေတာင္အထိ ရွိေနသည့္ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕သည္ အဆုိးရြားဆုံး ငလ်င္ေၾကာႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။ ထုိ႔ျပင္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ကေလး၀အနီး ေတာင္-ေတာင္ေျမာက္ တန္းလ်က္တည္ရွိေနသည့္ ကေဘာ္ျပတ္ေရြ႕၊ ျပင္ဦးလြင္အနီးမွ စတင္ၿပီး ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕အနီး ေတာင္ေျမာက္တန္းလ်က္ တည္ရွိသည့္ ေက်ာက္ၾကမ္းျပတ္ေရြ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း အေရွ႕၊ အေနာက္ တန္းလ်က္ တည္ရွိေနသည့္ မုိးမိတ္ျပတ္ေရြ႕မ်ားသည္ ငလ်င္ေၾကာႀကီးမ်ား ျဖစ္ေပသည္။ ငလ်င္ျပတ္ေရြ႕အေသး ၄၀ ခန္႔ ရွိေသာေၾကာင့္ ငလ်င္ဒဏ္အား အခ်ိန္မေရြး ခံစားႏုိင္သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေျမငလ်င္အႏၲရာယ္ အႀကီးမားဆံုးႏုိင္ငံမ်ား စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ေနၿပီး ပမာဏႀကီးမားသည့္ အဓိက ေျမငလ်င္ေၾကာႀကီး ငါးခု ရိွသည္။ ထို႔ျပင္ မၾကာခဏ လႈပ္ရွားေနသည့္ ျပတ္ေရြ႕ေၾကာမ်ားစြာလည္း ရိွေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမငလ်င္ေကာ္မတီမွ သိရသည္။

ငလ်င္လႈပ္ခတ္ပါက အင္အား ၁ ရစ္ခ်္တာစေကး ၁ မွ ၄ ဒသမ ၉ အထိ လႈပ္ခတ္ပါက အနည္းငယ္ လႈပ္ခတ္ျခင္းျဖစ္ကာ ရစ္ခ်္တာစေကး ၅ မွ ၅ ဒသမ ၉ အထိ လႈပ္ခတ္မႈသည္ အင္အားအသင့္အတင့္ႏွင့္  ပ်က္စီးမႈ အနည္းငယ္ ရွိႏုိင္ၿပီး ရစ္ခ်္တာစေကး ၆ မွ ၇ ဒသမ ၅ အထိလႈပ္ခတ္ပါက အင္အားျပင္းအဆင့္ သတ္မွတ္ၿပီး အပ်က္အစီးမ်ားကာ ရစ္ခ်္တာစေကး ၇ ဒသမ ၆ ႏွင့္အထက္ လႈပ္ခတ္ေသာ ငလ်င္ကုိ အားအလြန္ျပင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ႀကီးမားေသာ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ပြားႏုိင္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၇ ဒသမ ၅ အဆင့္ရွိ အားျပင္းငလ်င္အထိ လႈပ္ခတ္မႈရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မီးေဘး၊ ေရေဘး၊ ေလေဘး၊ ငလ်င္ေဘး၊ ဆူနာမီေဘး၊ ေျမၿပိဳေဘး စသည့္ သဘာ၀ေဘးမ်ဳိးစုံ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအနက္မွ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္သည္ ႀကိဳတင္ခန႔္မွန္း၍မ ရဘဲ ႀကိဳတင္သိရွိရျခင္းလည္း မရွိသျဖင့္ အလြန္အႏၲရာယ္ႀကီးမားသည့္ ေဘးအႏၱရာယ္တစ္မ်ဳိး ျဖစ္ေပသည္။

အင္အားျပင္း ငလ်င္မ်ားျဖစ္ေပၚလာပါကလည္း ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈ ႀကီးမားတတ္ၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ ငလ်င္ငယ္မ်ား (Aftershock) လႈပ္ျခင္း၊ ေရကာတာႀကီးမ်ား က်ဳိးပ်က္၍ ေရလႊမ္းျခင္း၊ ေတာင္ၿပိဳျခင္း၊ ေျမၿပိဳ ျခင္း၊ ဆူနာမီေရလႈိင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ျခင္း၊ ႐ုတ္တရက္ လွ်ပ္စစ္ႀကိဳးမ်ား ပူးသြားျခင္းေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္မီးပြားမွ တစ္ဆင့္ မီးေလာင္ျခင္း၊ ေလာင္စာဆီ၊ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္မ်ား ပ်က္စီးရာမွတစ္ဆင့္ မီးေလာင္ကြၽမ္းျခင္း စသည့္  ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ငလ်င္အႏၲရာယ္ မျဖစ္ပြားပီ မိမိအိမ္တြင္ ၿပိဳက်၊ ျပဳတ္က်၊ ကြဲရွႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ တြဲေလာင္းက်ေနေသာ အရာမ်ားကို အႏၲရာယ္မျဖစ္ေစရန္ ျမဲျမံေအာင္ ျပဳလုပ္ထားရန္၊ မိသားစုသုံး အေရးေပၚပစၥည္းမ်ား၊ အေရးႀကီး စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္ မိမိအိမ္၏ ခိုင္ခံ့မႈကို ပုံမွန္စစ္ေဆးၿပီး ေတာင့္တင္းခိုင္မာေအာင္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး၊ ငလ်င္လႈပ္ပါက ငါးစကၠန္႔အတြင္း အေဆာက္အအုံအျပင္သို႔ ေရာက္ႏိုင္ပါက ေျပးထြက္ပါ။ မေျပးထြက္ႏိုင္ပါက ခိုင္ခံ့သည့္ စားပြဲ၊ ခုတင္ေအာက္တြင္ လည္းေကာင္း၊ အခန္း၏ ေထာင့္ေနရာမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း အကာအကြယ္ယူ၍ ေနပါ၊ ျမင့္မားေသာ အေဆာက္အအုံ၊ လွ်ပ္စစ္မီးႀကိဳး၊ ဓာတ္တိုင္မ်ား၊ သစ္ပင္မ်ား၊ ၿပိဳက်ႏိုင္ေသာ အရာမ်ားႏွင္‌့ ေ၀းရာသို႔ေျပးပါ။ ကြင္းျပင္မ်ားတြင္ ေခတၱခိုလႈံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လည္း လူကယ္က ထုတ္ျပန္ထားေပးသည္။

မီးအသုံးျပဳေနစဥ္ ငလ်င္လႈပ္ပါက မီးေတာက္ၿငႇိမ္းသတ္ျခင္း၊ မီးခလုတ္မ်ား ပိတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ၿပီး၊ ဆိုင္ကယ္၊ ကား စသည္တို႔ ေမာင္းႏွင္ေနခ်ိန္ ျဖစ္ပါက အရွိန္ေလွ်ာ့ၿပီး ေဘးကင္းရာေနရာတြင္ ရပ္ထားသင့္ေပသည္။ ငလ်င္လႈပ္ေနခ်ိန္တြင္ အေဆာက္အအုံထဲသို႔ ေျပး၀င္ျခင္း၊ ဓာတ္ေလွကား အသုံးျပဳျခင္းမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားသင့္ေၾကာင္း၊ ငလ်င္လႈပ္ၿပီးေနာက္ အေဆာက္အအုံ၏ ခိုင္ခံ့မႈကို စစ္ေဆးျခင္းမျပဳဘဲ မ၀င္ပါႏွင့္၊ ျမစ္ကမ္းပါး၊ ေတာင္ေစာင္းမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ျခင္းကုိ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ေပသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေျမၿပိဳျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဆည္၊ ေရေလွာင္ကန္မ်ားအနီးတြင္ မေနပါႏွင္‌့။ ဆည္က်ဳိးေပါက္ၿပီး ေရႀကီးႏိုင္သည္။

ငလ်င္အႏၲရာယ္သည္ မည္သည့္အခ်ိန္ မည္သည့္ေနရာကုိ ဗဟိုျပဳၿပီး လႈပ္ခတ္မည္ကုိ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ပညာရွင္မ်ား ထြက္ထုတ္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးဘဲ ငလ်င္ႀကီးလႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ျပန္လည္လႈပ္ခတ္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနကုိသာ ခန္႔မွန္းႏုိင္သျဖင့္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ခဲ့ပါက ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေရွာင္ရန္၊ ေဆာင္ရန္မ်ားကုိ လုိက္နာက်င့္သုံးၿပီး ငလ်င္ေဘးကုိ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားသင့္ေပသည္။