တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရးရရွိရန္ႏွင့္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး တစ္ေနရာရရွိေရး ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕တြင္ ခ်င္းတိုင္းရင္းသား လူဦးေရစာရင္း စတင္ေကာက္ခံ

ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕တြင္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲဲ ျပဳလုပ္ေနသည္ကို ေမ ၂၄ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္

တုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရးရရွိရန္ႏွင့္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးတစ္ေနရာ ရရွိေရးအတြက္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး (အေနာက္ပိုင္း) ျပည္ခ႐ိုင္ ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕တြင္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသား လူဦးေရစာရင္းမ်ား စတင္ေကာက္ခံေနေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါစာရင္းမ်ား ေကာက္ခံႏိုင္ရန္အတြက္ ေမ ၂၄ ရက္က ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕တြင္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ခ်င္းတုိင္းရင္းသားေက်းရြာမ်ားမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ခ်င္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ၊ အ႐ိႈခ်င္းလူငယ္အစည္းအ႐ုံးတုိ႔မွ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

“ခ်င္းတုိင္းရင္းသားေတြက မိမိလူမ်ဳိးစာရင္းကို ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ေကာက္ယူထားၿပီးေတာ့ မိမိလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ခ်င္းတုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး တစ္ေနရာရရွိဖို႔ကိုလည္း ေမွ်ာ္လင့္တယ္” ဟု ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ခ်င္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီဒုဥကၠ႒ ဆလိုင္းေအးပိုင္က ေျပာၾကားသည္။

တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး တစ္ေနရာရရွိရန္အတြက္ လူဦးေရ ၀ ဒသမ ၀၁ (၅၀၀၀၀) ျပည့္မီရန္ အနည္းငယ္သာလိုေတာ့ၿပီး ေသခ်ာစစ္တမ္းေကာက္ယူလုိက္ပါက ေက်ာ္လြန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“လာမယ့္ ၂၀၂၀ အတြက္ ခ်င္းလူဦးေရစာရင္းက ပိုၿပီးေတာ့အေရးႀကီးတယ္။ ခ်င္းဆုိခ်င္းေပါ့။ ဘာမွရွက္စရာမလုိဘူး။ ရဲရဲရင္ဆုိင္ရမယ္။ ကိုယ့္႐ိုးရာ ကိုယ့္ယဥ္ေက်းမႈေတြကို တန္ဖိုးထားဖုိ႔လိုတယ္။ ကိုယ့္အခြင့္အေရးကို ရရွိေအာင္လုပ္ရမယ္” ဟု ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕နယ္ အ႐ိႈခ်င္းလူငယ္အစည္းအ႐ုံး အတြင္းေရးမွဴး မုိင္ေအးေအးမာက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းစာရင္းမ်ား ေကာက္ယူရာတြင္ လူမ်ဳိးမွာ ခ်င္းျဖစ္ေနေသာ္လည္း မွတ္ပံုတင္တြင္ ဗမာျဖစ္ေနျခင္းမ်ားကို ၾကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း၊ ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသား ေက်းရြာေပါင္း ၃၅ ရြာရွိၿပီး အျခားေက်းရြာမ်ားတြင္လည္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီး ခ်င္းတုိင္းရင္းသားလူဦးေရမွာ ၁၀၀၀၀ ခန္႔ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းေၾကာင္း စစ္တမ္းေကာက္ယူေနသူမ်ားထံက သိရသည္။

သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံမႈျပဳသည့္အေနျဖင့္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီး ဆလုိင္းအုိက္ဇက္ခင္ ေျပာၾကား

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္းက ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လိုက္လံစစ္ေဆးေနသည့္ ယခု ၀န္ႀကီးတာ၀န္မွ ႏုတ္ထြက္သြားေသာ ဆလုိင္းအုိက္ဇက္ခင္ (လယ္) အား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု- Salai Isaac Khen Facebook)

ဟားခါးၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း၊ ဟားခါးေစ်း တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ဖလမ္း ေရေပးေရး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္  သတ္မွတ္အခ်ိန္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံမႈျပဳသည့္အေနျဖင့္ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ၀န္ႀကီး ဆလုိင္းအုိက္ဇက္ခင္က ၎၏ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ မတ္ ၁၈ ရက္က ေရးသားထားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ခ်င္းျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕၊ စည္ပင္သာယာေရး၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး ဆလုိင္းအုိက္ဇက္ခင္ကုိ ယင္း၏ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ေမ  ၁၇ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးက အမိန္႔အမွတ္ (၂၁/၂၀၁၈) အား ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

“ဟားခါးၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း၊ ဟားခါးေစ်း တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ဖလမ္းေရေပးေရးစီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ သတ္မွတ္အခ်ိန္ကာလအတြင္း အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့တဲ့အတြက္ သက္ဆိုင္ရာျပည္သူလူထုေတြမွာ အခက္အခဲေတြ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရတာေၾကာင့္ မိမိကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ လုုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံမႈျပဳတဲ့အေနနဲ႔ မိမိ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ရာထူးတာ၀န္မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳရန္ တင္ျပခဲ့ၿပီး၊ ယမန္ေန႔ (၁၇ ေမလ ၂၀၁၈) မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးက တရား၀င္ ခြင့္ျပဳေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ မိမိအေနနဲ႔ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ႏွစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ျပည္နယ္အက်ဳိးအတြက္ ကိုယ္က်ဳိးမဖက္ ႐ိုးသားမွန္ကန္ သန္႔ရွင္း ေျဖာင့္မတ္စြာ ႀကိဳးစားထမ္းရြက္ခဲ့ပါတယ္။ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကို အေျခခံၿပီး မိမိေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈေတြ ျဖစ္ေပၚၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရတာမ်ဳိး ရွိခဲ့မယ္ဆိုရင္လည္း မိမိရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြပဲျဖစ္လို႔ နားလည္ခြင့္လႊတ္ ေပးၾကဖို႔ ပန္ၾကားလိုပါတယ္”ဟု ဆလုိင္းအုိက္ဇက္ခင္က ေရးသားထားသည္။

ဒီမုိကရက္တစ္လူ႔ေဘာင္တြင္ တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံၾကရသည္ျဖစ္သည့္အတြက္ မိမိဆႏၵသေဘာအေလ်ာက္ ခ်င္းျပည္နယ္၀န္ႀကီး တာ၀န္မွႏုတ္ထြက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ခ်င္းျပည္နယ္၀န္ႀကီး ဆလုိင္းအုိက္ဇက္ခင္က မတ္ ၁၈ ရက္တြင္ The Daily Eleven သတင္းစာကုိ ေျပာၾကားသည္။

“အထူးသျဖင့္ကေတာ့ ကုိယ္လုပ္ႏုိင္တာ ၁၀ ခုရွိေစကာ ဦးေတာ့ ကုိယ္မလုပ္ႏုိင္တာ တစ္ခု၊ ႏွစ္ခုေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုမွာ အခက္အခဲ ျဖစ္လာတယ္ဆုိလုိ႔ရွိရင္ ဒါဟာ  Democratic Government မွာ၊ ဒီမုိကရက္တစ္ လူ႔ေဘာင္မွာ တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံၾကတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္က တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံတဲ့အေနနဲ႔ ႏုတ္ထြက္ခြင့္တင္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ျပည္နယ္အတြက္ ႀကိဳးစားၿပီးေတာ့ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း၊ ႐ုိး႐ုိးသားသား၊ ေျဖာင့္ေျဖာင့္မတ္မတ္နဲ႔ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ ေထာက္ခံအားေပး ယုံၾကည္ေပးၾကတဲ့သူေတြ အားလုံးကုိလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ကေတာ့ အမ်ားႀကီးေတာ့ သတၱိေမြးရတာေပါ့။ သတၱိေမြးရတာေပါ့ဆုိတာက တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံတဲ့ ကိစၥအတြက္ ႏုတ္ထြက္ရတဲ့အခါမွာ ေတာ္ေတာ္ႀကီးကုိ စဥ္းစားၿပီးေတာ့ ဆုံးျဖတ္ရတဲ့ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျပင္ ဟုိဟာ ဒီဟာ မရွိပါဘူး။ မထြက္ရင္မျဖစ္တဲ့ ကိစၥမ်ဳိးလည္း မရွိပါဘူး။ ေရွ႕ဆက္ၿပီးေတာ့လည္း ကြၽန္ေတာ္တတ္ႏုိင္သမွ် ခ်င္းျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕ကုိလည္းေကာင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္လည္းေကာင္း တတ္ႏုိင္သမွ် ပံ့ပုိးကူညီသြားဖုိ႔ ရွိပါတယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တုိ႔၊ အစုိးရ၀န္ႀကီးအဖြဲ႕တုိ႔ကလည္း ၀ုိင္းကူဖုိ႔ ေျပာပါတယ္။ တတ္ႏုိင္သမွ် ၀ုိင္းကူသြားပါ့မယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဆလိုင္းအုိက္ဇက္ခင္သည္ ယခင္ကတည္းက Civil Society လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သူျဖစ္သျဖင့္ Civil Society သုိ႔ ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔ ဆလုိင္းအုိက္ဇက္ခင္အေနျဖင့္ ရာထူး တာ၀န္မွႏုတ္ထြက္ျခင္းသည္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကိစၥမ်ားရွိသည္ဟု ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆလုိင္းအုိက္ဇက္ခင္က “အဲဒါေတာ့ ေကာလာဟလေတြ၊ ဆုိရွယ္မီဒီယာေပၚမွာ ေရးတာျပဳတာရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္လည္း သိပါတယ္။ အဲဒီကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အခ်ဳိ႕ေသာ အပုိင္းမွာ ေစာင့္စည္းရတဲ့ အေနအထားရွိတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ေရာ့အင့္ဆုိၿပီး အကုန္လုံး ဖြင့္ခ်လုိ႔ မရတဲ့ ကိစၥေတြ ရွိေနေသးတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ့္တကယ္ေတာ့ ဒီလာဘ္ေပး လာဘ္ယူတဲ့ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဘာမွ အၿငိအစြန္းမရွိပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ ဘယ္လုိေနတယ္ထုိင္တယ္၊ သြားတယ္ လာတယ္ ဆုိတာ သိၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ကုိ ဆုိရွယ္မီဒီယာမွာ စြပ္စြဲတဲ့ကိစၥေတြ ေရးတဲ့ ကိစၥေတြ ၾကားရပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္း ၾကံဳရတဲ့ကိစၥေတြပါ။ သုိ႔ေသာ္ အဲဒါေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အမွန္တကယ္ အျဖစ္မွန္ သိခ်င္တယ္ဆုိရင္ အခ်ိန္ မေရြးေမးလုိ႔ရပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္းပဲ မီဒီယာေတြေပၚမွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေျဖဖုိ႔ မရွိပါဘူး။ အခ်ဳိ႕ေသာ ဂုဏ္သိကၡာေတြ ထိန္းသိမ္းေပးရတဲ့ အေနအထားမ်ဳိး ရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဒီဟာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ရွင္းလင္းစရာေတာ့ မရွိပါဘူး” ဟု ဆလုိင္းအုိက္ဇက္ခင္က ေျပာၾကားသည္။

ဆလုိင္းအုိက္ဇက္ခင္သည္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြက္ အားကိုးအားထားရေသာပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္၍ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ႏုတ္ထြက္မႈအေပၚ မ်ားစြာ၀မ္းနည္းရေၾကာင္း Chin Youth Organization(KanPetLet Township) လူငယ္အဖြဲ႕က သေဘာထားထုတ္ျပန္သည္။

NLD ပါတီ ဦးေဆာင္ေသာအစုိးရလက္ထက္တြင္ ဦးထင္ေက်ာ္ သမၼတတာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္က တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕အခ်ဳိ႕တြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွစ္ဦး သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ႏုတ္ထြက္ျခင္း၊ ၀န္ႀကီးအခ်ဳိ႕ႏုတ္ထြက္ျခင္းႏွင့္ တာ၀န္ရပ္စဲခံရျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး လက္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ တာ၀န္စတင္ထမ္းေဆာင္သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၀ ရက္ေနာက္ပုိင္းတြင္ ပထမဆုံးအျဖစ္ ၀န္ႀကီး ဆလုိင္းအုိက္ဇက္ခင္ ရာထူးတာ၀န္မွ ႏုတ္ထြက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။