ခါးပိုက္ႏိႈက္

ယခုလက္ရွိအသုံးျပဳေနသည့္ ဖုန္းႏွင့္ပါဆိုလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္ကိုင္တြယ္၊ အသုံးျပဳခဲ့သည့္ ဖုန္းအေရအတြက္မွာ သုံးလုံးတိတိရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ပထမဦးဆုံး ကိုင္တြယ္ခဲ့သည့္ ဖုန္းမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလုပ္  ခလုတ္ဖုန္းအမ်ဳိး အစားျဖစ္ၿပီး အသုံးျပဳမ်ားျခင္းေၾကာင့္ ပ်က္သြားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုဖုန္းေလးေနာက္ ဒုတိယကိုင္တြယ္ခဲ့သည့္ ဖုန္းမွာ Huawei တံဆိပ္ႏွင့္ Touch Screen အမ်ဳိးအစား ဖုန္းေလးျဖစ္ၿပီး အလုပ္ျပန္ခ်ိန္တစ္ခုတြင္ ကားေပၚ၌ ခါးပိုက္ႏိႈက္ခံလိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အတန္တန္သတိထား ဂ႐ုစိုက္ေနသည့္ၾကားမွပင္ ခါးပိုက္ႏိႈက္ခံထိသြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္အတိုင္း ၀န္ခံရလွ်င္ ထိုဖုန္းကေလး ခါးပိုက္ႏိႈက္ခံရျခင္းအတြက္ မ်ားစြာပင္  စိတ္မေကာင္း ေဒါသျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရျခင္းမွာ ေခြၽးႏွဲစာေလးကို က်ားကုတ္က်ားခဲ စုေဆာင္းၿပီးမွ ၀ယ္ယူႏိုင္ခဲ့သည့္ ဖုန္းကေလးျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ေဒါသျဖစ္ရျခင္းကေတာ့ ဖုန္းကတ္ျပန္လည္ ေလွ်ာက္ထားရျခင္းကဲ့သို႔ အလုပ္မ်ဳိးကို ျပန္လည္လုပ္လိုက္ရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

တကယ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ဘ၀တြင္ ထိုတစ္ႀကိမ္အျပင္ ေနာက္ထပ္ႏွစ္ႀကိမ္တိတိ ခါးပိုက္ႏိႈက္ခံခဲ့ရဖူးၿပီး တစ္ႀကိမ္တြင္ ခါးပိုက္ႏိႈက္ကို လက္ပူးလက္ၾကပ္ပင္ ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ပါ သည္။ မွတ္မွတ္ရရ ထိုတစ္ႀကိမ္မွာ ဒိုင္နာ အမ်ဳိးအစား ၅၁ နံပါတ္လိုင္းကားေပၚတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ (YBS စနစ္ မျဖစ္မီ ဟိုးယခင္က ျဖစ္ပါသည္။) ခါးပိုက္ႏိႈက္သူမွာ အသက္ ၄၀ ေက်ာ္အရြယ္ သန္႔ျပန္႔သည့္ ႐ုပ္ရည္ျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေန႔က ကြၽန္ေတာ္သည္ ပိုက္ဆံထည့္ရန္ အိတ္ကပ္ပါသည့္ အက်ႌကို ၀တ္ဆင္ထားခဲ့ပါသည္။ တကယ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္မွာရွိသည့္ အက်ႌအမ်ားစုမွာ ထိုအက်ႌကဲ့သို႔ ပိုက္ဆံ၊ ေဘာပင္တို႔လို အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားထည့္ရန္ အိတ္ကပ္ပါသည့္ အက်ႌမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မျဖစ္မေန ေဆာင္ယူရမည့္ အခါမ်ဳိးမွလြဲလွ်င္ ပိုက္ဆံအိတ္ကိုင္ရန္ ၀ါသနာမရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုေန႔ကလည္း ပိုက္ဆံတို႔ကို အက်ႌအိတ္ကပ္သို႔သာ ထည့္၍ယူေဆာင္သြားခဲ့ပါသည္။ ထိုအမ်ဳိးသမီးသည္ လမ္းမွတ္တိုင္ တစ္ခုဆီမွ တက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္၏ နံေဘးတြင္ ေနရာရခဲ့ပါသည္။ ထိုအမ်ဳိးသမီး၏ လက္ထဲတြင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္အခ်ဳိ႕ ထည့္ထားခဲ့သည့္ ဆြဲျခင္းေတာင္းတစ္လုံးကို ကိုင္ထားခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔သတိထားမိျခင္းမွာလည္း ထိုအမ်ဳိးသမီးႀကီး ကြၽန္ေတာ္၏ နံေဘးတြင္ ထိုင္ရန္ေနရာမရမီ ထိုအမ်ဳိးသမီး၏ လက္ထဲတြင္ ကိုင္ထားသည့္ ဆြဲျခင္းေတာင္းကို ကူကိုင္ေပးရန္ စဥ္းစားမိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း ထိုအမ်ဳိးသမီးႀကီးမွာ ကြၽန္ေတာ္၏နံေဘးတြင္ ထိုင္စရာ တစ္ေနရာရရွိသြားေသာေၾကာင့္ မကိုင္ေပး ျဖစ္ခဲ့ေတာ့ပါ။

ထိုအမ်ဳိးသမီးသည္ ထိုင္စရာေနရာရသည္ႏွင့္ ဆြဲျခင္းေတာင္းကို ေပါင္ေပၚတင္ကာ ဆြဲျခင္းေတာင္း၏ ကိုင္းမ်ားေပၚတြင္ လက္ႏွစ္ဖက္ကို ယွက္တင္၍ထိုင္ပါသည္။ အမွန္အတိုင္း၀န္ခံရလွ်င္ ထိုအခ်ိန္အထိ ထိုအမ်ဳိးသမီး၏ အျပဳအမူေပၚကြၽန္ေတာ္ အမႈမဲ့ အမွတ္မဲ့ပင္ ရွိခဲ့ပါေသးသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္းမ်ား မၾကာမီအခ်ိန္မ်ားမွာေတာ့ ထိုအမ်ဳိးသမီးႀကီးအေပၚကြၽန္ေတာ္ သကၤာမကင္း ျဖစ္လာခဲ့မိပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုအမ်ဳိးသမီးႀကီး၏ ဆြဲျခင္းေတာင္း ကိုင္းေပၚယွက္တင္ထားခဲ့သည့္ လက္မ်ားထဲမွ တစ္ဖက္သည္ ကြၽန္ေတာ့္၏ အိတ္ကပ္အေပၚသို႔ မၾကာခဏ ေ၀့၀ဲေရာက္ရွိလာေၾကာင္း သတိထားလိုက္မိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ မွတ္တိုင္တစ္ခုသို႔ေရာက္၍ ဘရိတ္တစ္ခါ အုပ္လိုက္တိုင္း ထိုအမ်ဳိးသမီး၏ လက္ေခ်ာင္းကေလးမ်ားက  ကြၽန္ေတာ္၏ အိတ္ကပ္ထဲမွ ပိုက္ဆံတို႔ကို ႏိႈက္ယူရန္ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္းကို ေမွးမွိတ္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ထားသည့္ မ်က္လုံးမ်ားျဖင့္  ကြၽန္ေတာ္ ေသခ်ာစြာပင္ ျမင္ေတြ႕လိုက္ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ တကယ္လည္း ကြၽန္ေတာ္ မသကၤာမိသည့္အတိုင္း ထိုေန႔က ကြၽန္ေတာ္၏ အိတ္ကပ္ထဲမွ ပိုက္ဆံတို႔ကို ႏိႈက္ယူလိုက္စဥ္ လက္ပူးလက္ၾကပ္ပင္ ဖမ္းမိခဲ့ပါသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း အမ်ဳိးသမီးျဖစ္ေနသည္ကတစ္ေၾကာင္း အလုပ္မ႐ႈပ္လိုသည္ကတစ္ေၾကာင္း သနားစဖြယ္ေကာင္းေအာင္  ေတာင္းပန္သည္က တစ္ေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ မလုပ္ရန္ သတိေပးၿပီး  ကားေပၚကေန ဆင္းခိုင္းလိုက္သည္မွအပ မည္သည့္အေရးယူမူကိုမွ မျပဳလုပ္လိုက္မိပါ။

ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ကေတာ့ အလုပ္ျပန္ခ်ိန္ ကားေပၚတြင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုတစ္ႀကိမ္မွာေတာ့ ဘယ္သူက ဘယ္အခ်ိန္မွာ  ႏိႈက္လိုက္မွန္းပင္ မသိရဘဲ အႏိႈက္ခံလိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ပိုက္ဆံအခ်ဳိ႕၊ မွတ္ပုံတင္ႏွင့္ မင္မိုရီစတစ္တစ္ခု ပါသြားခဲ့ပါသည္။ ခါးပိုက္အႏိႈက္ခံလိုက္ရျခင္းကိုပင္ ကားေပၚကေန ဆင္းၿပီးကာမွ သိခြင့္ရလိုက္ရပါသည္။ တကယ္ေတာ့ တစ္ႀကိမ္မဟုတ္ ႏွစ္ႀကိမ္မက သုံးႀကိမ္တိတိ ခါးပိုက္အႏိႈက္ခံရျခင္းသည္ ကြၽန္ေတာ္၏ ေပါ့ဆမႈ၊ နေမာ္နမဲ့ႏိုင္မႈမ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္လိမ့္မည္ ထင္ပါသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ခရီးသြားသည့္အခါ အလုပ္သြား အလုပ္ျပန္ ကားက်ပ္က်ပ္ကို တိုးေ၀ွ႔စီးနင္းၾကရသည့္ အခါမ်ဳိးမ်ားတြင္ မိမိတို႔၏ ပိုက္ဆံအိတ္မ်ား၊ လက္၀တ္လက္စားမ်ားကို အထူးဂ႐ုတစိုက္ ထိန္းသိမ္းသင့္သည္ဟု ထင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ မိမိတို႔၏ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားကို ပိုမိုကာ ဂ႐ုတစိုက္ ထိန္းသိမ္းသင့္သည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။ တကယ္လည္း ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ေငြေၾကးပိုက္ဆံထက္ ပိုမိုလြယ္ကူစြာ ရယူႏိုင္သည့္ ဖုန္းမ်ားကို  ဦးတည္ႏိႈက္ယူလာၾကသည္ကို ၾကားသိျမင္ေတြ႕လာခဲ့ရပါသည္။

ခါးပိုက္ႏိႈက္ယူ႐ုံတင္မက ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ ဖုန္းလုေျပးျခင္း၊ အုပ္စုဖြဲ႕၍လုယက္ျခင္း၊ ဖုန္း ဆိုင္မ်ားကိုမွ ေရြးခ်ယ္ေဖာက္ထြင္းခိုးယူျခင္းကဲ့သို႔ ကိစၥမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္လာေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ တကယ္ေတာ့ ကေလးကအစ လူႀကီးအဆုံး လူတိုင္းနီးပါး ဖုန္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္အသုံးျပဳေနၾကသည့္ ေခတ္ႀကီးထဲတြင္ ခါးပိုက္ႏိႈက္သူ လုယက္သူတို႔ကဲ့သို႔ အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ထံပါးမွ အခ်ိန္ႏွင့္ေငြတို႔ကို တိတ္တဆိတ္ တတိတိ ႏိႈက္ယူစားသုံးပစ္ေနသည့္ အရာတစ္ခုလည္း  ရွိေနခဲ့ပါေသးသည္။ ဟုတ္ပါသည္။ ထိုအရာမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တန္ဖိုးႀကီးႀကီးေပး၀ယ္ကာ ကိုင္တြယ္ေနၾကသည့္ ဖုန္းမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ တကယ္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ေန႔စဥ္ Facebook အသုံးျပဳျခင္းကဲ့သို႔ ကိစၥမ်ဳိး၊  ဂိမ္းေဆာ့ျခင္း ဗီဒီယိုၾကည့္ျခင္းကဲ့သို႔ ကိစၥမ်ဳိးမ်ားျဖင့္ အခ်ိန္မ်ားကို ကုန္မွန္းမသိ ကုန္လြန္ေနခဲ့ၾကရပါသည္။ ေငြမ်ား ကုန္မွန္းမသိ ကုန္ေနခဲ့ၾကရပါသည္။ အခ်ဳိ႕သူမ်ားဆိုပါလွ်င္ လစဥ္ဖုန္းဆက္ျခင္း အင္တာနက္သုံးျခင္း မ်ားအတြက္ ကုန္က်မႈမွာ သိန္းဂဏန္းအထက္မွာပင္ ရွိေနခဲ့ပါသည္။ ယုတ္စြအဆုံး စည္းကမ္းႏွင့္ သုံးပါသည္ဆိုသည့္သူမ်ားပင္ အနည္းဆုံး ဖုန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ထြက္သြားသည့္ ေငြေၾကးပမာဏမွာ လစဥ္ေသာင္း ဂဏန္းအထက္မွာ ရွိေနခဲ့ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ဖုန္းကို ေန႔ေရာ ညပါ မ်က္ႏွာႏွင့္ မခြာစတမ္း အသုံးျပဳမႈေၾကာင့္ မ်က္လုံးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေရာဂါမ်ား၊ ဦးေႏွာက္၊ အာ႐ုံေၾကာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ေရာဂါမ်ားလည္း ျဖစ္ပြားႏိုင္ေသးပါသည္။၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ေလ့လာမႈစစ္တမ္းတစ္ခုအရ စမတ္ဖုန္းအသုံးျပဳသူကေလးမ်ားသည္ စမတ္ဖုန္းအသုံးမျပဳသူ ကေလးမ်ားထက္ မ်က္စိေစြေစာင္းသည့္ေရာဂါကို ပိုမိုကာ ခံစားရႏိုင္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထို႔အျပင္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ စာ႐ိုက္ရျခင္းေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္အေနအထား မမွန္ျခင္း ဇက္နာျခင္း ဇက္ေၾကာထိုးျခင္းကဲ့သို႔ ေ၀ဒနာမ်ားကို  ခံစားရႏိုင္သည္ဟူလည္း ဆိုၾကပါေသးသည္။

ထိုမွ်မက ေ၀ါစထရိဂ်ာနယ္ ႐ုံးခန္းတြင္းရွိ ဖုန္းရွစ္လံုးတြင္ ေရာဂါပိုးမႊားမည္မွ် ပါ၀င္သည္ကို စမ္းသပ္မႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး  စစ္ေဆးခဲ့သည့္ ဖုန္းအလံုးတုိင္းတြင္ မစင္မွတစ္ဆင့္ ပါ၀င္ေသာ ပိုးမႊားမ်ား ပါ၀င္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရိွခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ၎ဖုန္းမ်ားတြင္ ကပ္ေနသည့္ ေရာဂါပိုးမႊားပမာဏသည္ အိမ္သာကမုတ္ရွိ ေရာဂါပိုးမႊားပမာဏထက္ ပိုမိုမ်ားျပားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္ဟုလည္း ဆိုထားပါေသးသည္။ ထို႔အျပင္ နားၾကပ္တပ္၍ နားေထာင္ျခင္းေၾကာင့္ အာ႐ုံေၾကာမ်ားကို ထိခိုက္ေစနိုင္သည္ဟူ၍လည္း ဆိုၾကပါေသးသည္။

ေလ့လာမႈမ်ားအရ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား အသက္  ၂၀ ေက်ာ္အရြယ္မ်ားအနက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ သည္ ႀကိမ္ႏႈန္းျမင့္အၾကား အာ႐ုံအနည္းငယ္ ခြၽတ္ယြင္းေနၾကသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထို႔အျပင္ လမ္းေလွ်ာက္ရင္း ဖုန္းအသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ေဆး႐ုံေရာက္ရသူ မနည္းေတာ့ေၾကာင္း အိုဟုိင္းယိုးျပည္နယ္ တကၠသိုလ္၏ ေလ့လာမႈတစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ မေတာ္တဆျဖစ္သူမ်ားတြင္ ၁၆ ႏွစ္မွ  ၂၅ ႏွစ္ၾကားလူငယ္မ်ား အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထို႔အတူပင္ စမတ္ဖုန္းမ်ားေၾကာင့္ ခ်စ္သူခင္သူမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္မဆိုင္း ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း စမတ္ဖုန္းေၾကာင့္ပင္ ဆက္ဆံေရးပ်က္မႈမ်ား ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆိုပါသည္။ စာ႐ိုက္ၿပီး ေတာင္းပန္သည့္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ စာ႐ိုက္ၿပီး ျပႆနာေျဖရွင္းသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ခိုင္ျမဲေသာ ဆက္ဆံေရးမရရွိႏိုင္ေၾကာင္း ဘရစ္ဟမ္ယန္းတကၠသိုလ္မွ သုေတသနပညာရွင္မ်ားက ေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထိုမွ်မက တယ္လီဖုန္းမ်ားေၾကာင့္ အိပ္ခ်ိန္မ်ားကို အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသးသည္ဟု ဆိုျပန္ပါသည္။

တကယ္လည္း အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၄၄ ႏွစ္အရြယ္မ်ား၏ ၇၅  ရာခိုင္ႏႈန္းသည္  ဖုန္းကို လက္တစ္ကမ္း အကြာထား၍  အိပ္စက္တတ္ၾကၿပီး လက္ပ္ေတာ့မ်ားႏွင့္ စမတ္ဖုန္းမ်ားမွ ထုတ္လႊတ္ေသာေရာင္ျခည္ျပာသည္ အိပ္စက္ျခင္းအေပၚ ဆုိးရြားစြာ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေနေၾကာင္းကိုေတာ့ သိသူရွားပါးလွသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထို႔အျပင္ဖုန္းမ်ားမွ ထုတ္လႊတ္သည့္  အလင္းေရာင္အတုေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္သည္ ႏြမ္းနယ္လာၿပီး အိပ္ခ်င္စိတ္ေပါက္ေစသည့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားကို မထုတ္လုပ္ႏုိင္ေတာ့ဘဲ လူမွာ ပိုၿပီးတက္ႂကြသလို  ခံစားရေၾကာင္း ဟက္ဖင္တန္ပို႔စ္က ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးပါသည္။

ကေနဒါႏုိင္ငံက၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀ေသာ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဂ်ာနယ္၌ အသက္ကိုးႏွစ္မွ ၁၁ ႏွစ္အရြယ္ရွိ  ကေလးမ်ားသည္ အိပ္ရာထဲသို႔ စမတ္ဖုန္း၊ တက္ဘလက္ႏွင့္ လက္ပ္ေတာ့ပ္တစ္ခုခုကို ယူသြားေလ့ရွိၾကျခင္းေၾကာင့္ ၎တုိ႔အတြက္ အအိပ္ပ်က္ျခင္းႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ဆင္းျခင္းတုိ႔ကို ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထို႔အျပင္ အိပ္ေရးပ်က္ျခင္းေၾကာင့္  ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈကိုပါ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္အျပင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားႏွင့္ လူလတ္ပိုင္းအရြယ္မ်ားအတြက္ အသက္အရြယ္ ႀကီးျပင္းလာေသာအခါ  ဦးေႏွာက္ပိုင္းဆုိင္ရာ အားနည္းခ်က္မ်ားခံစားရသည့္ အႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္း ပညာရွင္တုိ႔က သတိေပးထားခဲ့ၾကပါေသးသည္။ ထိုမွ်မက တစ္ေန႔ကို စမတ္ဖုန္း ၆၈ မိနစ္ခန္႔ သံုးစြဲျခင္းသည္ စိတ္ဖိ စီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္ၿပီး  ၁၇ မိနစ္ထက္ မေက်ာ္ေအာင္ သံုးမွသာလွ်င္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈတစ္ခုကို ဖန္တီးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ဆိုပါသည္။

ထို႔အျပင္ စိတ္ဖိစီးမႈ အမ်ားဆံုးသူမ်ား၏  စမတ္ဖုန္းအသံုးျပဳပံုမ်ားကို ထပ္မံေလ့လာခဲ့သည့္အခါ ထိုစိတ္ဖိစီးမႈမ်ားသူတို႔သည္ အင္တာနက္သံုးျခင္းႏွင့္ ဂိမ္းကစားျခင္းတို႔ကို  ဖုန္းေျပာျခင္းထက္ ပိုမုိအသံုးျပဳၾကၿပီး သူတို႔၏ အဓိက စိတ္ဖိစီးရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ သူတို႔သည္ အျပင္မထြက္ဘဲ တစ္ေနရာတည္း၌သာ ဖုန္းအသံုးျပဳေနျခင္းေၾကာင့္ တက္ၾကြမႈ မရွိေတာ့ဘဲ စိတ္ဖိစီးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ရွင္းျပခဲ့ၾကၿပီး ထိုေလ့လာမႈကို Medical Internet Research ဟူသည့္ ဂ်ာနယ္၌ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ အိတ္ကပ္အတြင္းမွ ပိုက္ဆံတို႔ကို ႏိႈက္ယူလာမည့္ ခါးပိုက္ႏိႈက္တို႔အႏၲရာယ္ကို  သတိထားကာကြယ္ရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ အိတ္ေထာင့္အတြင္း၌ေန၍ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏၀င္ေငြ၊  အခ်ိန္ႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ လူမူေရးတို႔ကို တတိတိ ႏိႈက္ယူစားသုံးေနသည့္ အနီးကပ္ဆုံး ခါးပိုက္ႏိႈက္ သို႔မဟုတ္ အိမ္တြင္းသူခိုးတို႔၏ အႏၲရာယ္ကို သတိထားကာကြယ္ရန္ လိုအပ္ေနခဲ့ၿပီဟူ၍လည္း ထင္ျမင္ေနခဲ့မိပါသည္။

မဟာသၾကၤန္ အက်ေန႔ႏွင့္ အၾကတ္ေန႔တြင္ မ႑ပ္မ်ား၌ ေရကစားေနသူမ်ားဆီက ခါးပိုက္ႏိႈက္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား ဖမ္းဆီးရမိ

Photo: Yangon Police

မဟာသၾကၤန္ အက်ေန႔ႏွင့္ အၾကတ္ေန႔တို႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းရွိ ေရကစားမ႑ပ္မ်ား၌ ေရကစားေနသူမ်ားထံမွ ခါးပိုက္ႏိႈက္မႈ က်ဴးလြန္ေနသူမ်ားကို  ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရကစားမ႑ပ္မ်ား၌ ေရကစားေနသူမ်ားထံမွ ခါးပိုက္ႏိႈက္ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးရမိေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ဧၿပီ ၁၄ ရက္ (သႀကၤန္အက်ေန႔) တြင္ အေနာက္ပိုင္းခရိုင္၊ လသာၿမိဳ႕နယ္ရွိ အမွတ္(၄) ရပ္ကြက္ SKY NET ေရကစားမ႑ပ္ေရွ႕တြင္ ေရကစားေနသူထံမွ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ေန မင္းသူ (ခ) ကရင္ (ခ) ဖားႀကီး (၄၈) ႏွစ္က ေငြ(၉၀၀၀)က်ပ္၊ MY TEL ေရကစားမ႑ပ္တြင္ ေရကစားေနသူမ်ားထံမွ ဒလၿမိဳ႕နယ္ ေနသူမ်ားျဖစ္သည့္ ဇြဲကိုဦး(ခ) ႏိုင္ေဇာ္(၁၇)ႏွစ္က ေငြ(၅၄၅၀)က်ပ္၊ ေအာင္ေအာင္(ခ) ဆင္မ (၁၇) ႏွစ္က ေရစိုခံအိတ္ တစ္လုံး၊ စစ္ႏိုင္ (၂၈)ႏွစ္ႏွင့္ ေဇာ္၀င္းထြဋ္ (၂၁) ႏွစ္တို႔က WAVE အမ်ိဳးအစား အျပာေရာင္ လက္ကိုင္ဖုန္း တစ္လုံးႏွင့္ Hopo အမ်ိဳးအစား ေငြမွင္ေရာင္ လက္ကိုင္ဖုန္း တစ္လုံး၊ ထက္ေအာင္စန္း (၁၉)ႏွစ္က ေငြ(၁၀၀၀၀)က်ပ္၊ ၾကည့့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ေန ကိုမင္း(၂၁)ႏွစ္က ေငြ(၅၀၀၀)က်ပ္တို႔အား ႏိႈက္ယူေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ဖမ္းဆီး အေရးယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ စက္မႈဇုန္ထိပ္ ေရကစားမ႑ပ္တြင္ ေရကစားေနသူထံမွ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ေနသူမ်ားျဖစ္သည့္ တင္ထူး(၂၅)ႏွစ္ႏွင့္ သီဟေက်ာ္(၂၂)ႏွစ္တို႔က ေငြ(၁၂၀၀၀)က်ပ္အား ႏိႈက္ယူေနသည္ကို ေတြ႕ရွိဖမ္းဆီးရမိခ့ဲၿပီး သႀကၤန္အက်ေန႔ ကာလအတြင္း ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္မွ ႏွစ္မႈ၊ လသာၿမိဳ႕နယ္မွ ၁၀ မႈ၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္မွ တစ္မႈ စုစုေပါင္း ခါးပိုက္ႏိႈက္မႈ ၁၃ မႈ ဖမ္းဆီးရမိခ့ဲေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

မဟာသႀကၤန္ အၾကတ္ေန႔ျဖစ္ေသာာ ဧၿပီ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ခါးပိုက္ႏိႈက္ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးရမိေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ အေနာက္ပိုင္းခရိုင္၊ လသာၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၄) ရပ္ကြက္၊ MY TEL ေရကစားမ႑ပ္တြင္ ေရကစားေနသူမ်ားထံမွ လက္ကိုင္ဖုန္းႏွင့္ ေငြမ်ားအား လိုက္လံႏိႈက္ယူေနသူ မင္းေဇာ္ႏွင့္ သူရေအာင္တို႔ထံမွ ႏိႈက္ယူရရွိခဲေသာ Honnor အျဖဴေရာင္ လက္ကိုင္ဖုန္း တစ္လံုးအား လည္းေကာင္း၊ ၎မ႑ပ္၌ပင္ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ေန ခင္ညြန္႔၊ အသက္(၂၈)ႏွစ္အား ေတြ႔ရွိစစ္ေဆးရာ ၎ထံမွ ေငြက်ပ္(၁၀၅၀၀)အားႏွင့္ ယာဘက္လက္အတြင္းမွ ပလိတ္ဓား တစ္ေခ်ာင္းအား ေတြ႕ရွိရၿပီး အဆိုပါေငြမ်ားအား ေရကစားေနသူ အသက္(၂၀)ႏွစ္ခန္႔ရွိ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးထံမွႏိႈက္ယူခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ ေစာရန္ႏိုင္၊ ေအာင္ကိုလတ္တို႔အား ေတြ႕ရွိစစ္ေဆးရာ ေအာင္ကိုလတ္ လြယ္ထားသည့္ ေက်ာပိုးအိတ္အတြင္းမွ ခါးပိုက္ႏိႈက္မႈ က်ဴးလြန္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ပလိတ္ဓား(၆)ခု၊ ေငြက်ပ္ (၁၀၀၀၀)တို႔ႏွင့္ Nokia လက္ကိုင္ဖုန္းတို႔အား ေတြ႕ရွိရၿပီး ၎ပစၥည္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္ေမးရာ ေရကစားေနသူ အမ်ိဳးသားထံမွ ႏိႈက္ယူ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ အလားတူ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ
SPY ေရကစားမ႑ပ္အတြင္း၌ ေရကစားေနသူမ်ားထံမွ MI အမ်ိဳးအစား လက္ကိုင္ဖုန္းႏွင့္ Huawei လက္ကိုင္ဖုန္းတို႔အား ႏိႈက္ယူေနသူ ညီညီေအာင္(ခ)ကတံုးႏွင့္ မ်ိဳးႀကီး(ခ)မ်ိဳးမင္းေအာင္တို႔အား ဖမ္းဆီး အေရးယူခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ယင္းေနာက္ အေနာက္ပိုင္းခရိုင္၊ ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴးရံုး၊ မႈခင္းႏွိမ္နင္းေရးဌာနစုမွတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားက ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ဗဟိုမ႑ပ္ေရွ႕တြင္ ခါးပိုက္ႏိႈက္မႈ က်ဴးလြန္သူ ေသာင္းထြန္းအား လည္းေကာင္း၊ ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴးရံုး၊ မႈခင္းႏွိမ္နင္းေရးဌာနစုမွတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားက ရန္ကုန္-ပုသိမ္ လမ္းေဘးရွိ ေရးကစားမ႑ပ္တြင္ ခါးပိုက္ႏိႈက္ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူ ထြန္းထြန္းအားလည္းေကာင္း အသီးသီး ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ရဲစခန္းမ်ားတြင္ အမႈဖြင့္ကာ အေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ပါရွိသည္။

YBS ယာဥ္ေပၚတြင္ ခရီးသည္ထံမွ ပိုက္ဆံအိတ္ ႏိႈက္ယူခဲ့သည့္ ခါးပိုက္ႏိႈက္ ႏွစ္ဦးအား ဖမ္းဆီးရမိ

မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္၌ YBS ယာဥ္ေပၚတြင္ လိုက္ပါလာသည့္ ခရီးသည္အမ်ဳိးသမီးထံမွ ပိုက္ဆံအိတ္ႏိႈက္ယူခဲ့သည့္ ခါးပိုက္ႏိႈက္ ႏွစ္ဦးအား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွ စံုစမ္းသိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ YBS ယာဥ္ေပၚတြင္ ခရီးသည္ အသြင္ယူကာ လိုက္ပါစီးနင္းၿပီး ခါးပိုက္ႏိႈက္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို လုိက္လံဖမ္းဆီးစဥ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ ရက္ နံနက္ ၇ နာရီခြဲက မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ မဂၤလာဒံုေစ်းဘက္မွ ခေရပင္ မွတ္တိုင္ဘက္သို႔ ေမာင္းႏွင္လာသည့္ YBS အမွတ္ (၄၁) ယာဥ္လိုင္းမွ ခရီးသည္တင္ ယာဥ္တစ္စီးမွာ ခေရပင္မွတ္တိုင္အေရာက္ ရပ္တန္႔ၿပီး ခရီးသည္ အတင္အခ်ျပဳလုပ္စဥ္ ယာဥ္ေပၚမွ ဆင္းလာသည့္ အမ်ဳိးသားႏွစ္ဦးကို တာ၀န္ရိွသူမ်ားက မသကၤာသျဖင့္ ထိန္းသိမ္းကာ စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္ေဆးရာ ၎တို႔ႏွစ္ဦးမွာ ခါးပိုက္ႏိႈက္ ျပစ္ခ်က္ေဟာင္းရိွသူ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ေန သန္းေထြး (၄၈ႏွစ္) ႏွင့္ ႏိုင္ဦး (၅၈ႏွစ္) ဆိုသူတို႔ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ထံမွ က်ပ္ ၁၈၀၀၀ ပါ ပိုက္ဆံအိတ္တစ္လံုးကို ေတြ႕ရိွခဲ့ရသျဖင့္ အဆိုပါ ပိုက္ဆံအိတ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆက္လက္ စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္စစ္ေဆးရာ ယင္းပိုက္ဆံအိတ္မွာ ယာဥ္ေပၚပါ အသက္ ၄၀ ၀န္းက်င္ရိွ ခရီးသည္အမ်ိဳးသမီး၏ လက္ဆြဲျခင္းထဲမွ ႏိႈက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ေပၚေပါက္ခ်က္အရ ၎တို႔ ႏွစ္ဦးအား သက္ဆိုင္ရာ ရဲစခန္းတြင္ အမႈေရးဖြင့္ကာ အျခားခါးပိုက္ႏိႈက္မႈမ်ား ရိွ၊ မရိွ ဆက္လက္ စစ္ေဆးလ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

YBS ယာဥ္ေပၚတြင္ ခရီးသည္အမ်ဳိးသမီးထံမွ ပိုက္ဆံအိတ္ကို ႏိႈက္ယူၿပီး ၀ိုင္း၀န္းထိုးႀကိတ္သည့္ ခါးပိုက္ႏိႈက္အဖြဲ႕အား ဖမ္းဆီးရမိ

ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၌ YBS ယာဥ္ေပၚတြင္ စီးနင္းလိုက္ပါလာသည့္ ခရီးသည္ အမ်ဳိးသမီးထံမွ ပိုက္ဆံအိတ္ႏိႈက္ယူၿပီး ၀ိုင္း၀န္းထိုးႀကိတ္သည့္ ခါးပိုက္ႏိႈက္အဖြဲ႕အား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီခန္႔က လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ သနပ္ျပင္ေက်းရြာေန မ…. သည္ YBS အမွတ္(၁) ယာဥ္လိုင္းမွ ယာဥ္တစ္စီးျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းဘက္သို႔ စီးနင္းလိုက္ပါလာစဥ္ ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ နတ္စင္မွတ္တိုင္အေရာက္၌ ၎၏ ပိုက္ဆံအိတ္ကို ယာဥ္ေပၚရိွ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးက ႏိႈက္ယူသြားသည္ကို ေတြ႕ရိွရသျဖင့္ ယင္းပိုက္ဆံအိတ္ကို ျပန္ေပးရန္ ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသို႔ေျပာဆိုစဥ္ အဆိုပါအမ်ဳိးသားက မ…. ၏ ဦးေခါင္းကို လက္သီးျဖင့္ထုၿပီး ဆဲဆိုကာ တံေတြးျဖင့္ေထြးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎ႏွင့္အတူပါလာသည့္ အျခားအမ်ဳိးသား ႏွစ္ဦးကလည္း မ….အား ၀ိုင္း၀န္းဆဲဆိုၿပီး လက္ကို လိမ္ခ်ဳိးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ေနသျဖင့္ ယာဥ္ေပၚတြင္ လိုက္ပါလာသည့္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးက ၀င္ေရာက္ဖ်န္ေျဖစဥ္ ယင္းအမ်ဳိးသားကိုလည္း ၎တို႔က ဆဲဆိုၿပီး တံေတြးျဖင့္ေထြးျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယာဥ္ေပၚတြင္ ထိုသို႔ျဖစ္ပြားေနသျဖင့္ ယာဥ္ေမာင္းျဖစ္သူက နီးစပ္ရာ ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕မရဲစခန္းသို႔ ယာဥ္အားေမာင္းသြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးရာ ၎တို႔မွာ အေရွ႕ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ေန ေနဖုန္းေအာင္(ခ)ဟိန္းေဇာ္ဦး (၃၁ႏွစ္)၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ေန ထက္ေအာင္(၃၆ႏွစ္)ႏွင့္ ၿဖိဳးေ၀ထြန္း(ခ) ၿဖိဳးႀကီး (၂၃ႏွစ္) ဆိုသူတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ခါးပိုက္ႏိႈက္တာကို အမ်ဳိးသမီးက ျမင္သြားေတာ့ ဆဲဆိုၿပီး အမ်ဳိးသမီးကို ထိုးႀကိတ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ တံေတြးနဲ႔ေထြးတယ္လို႔ သိရတယ္။ ေဘးက၀င္ေျပာတဲ့ လူတစ္ေယာက္ကိုလည္း တံေတြးနဲ႔ေထြးတယ္လို႔ သိရတယ္။ အခုသူတို႔သံုးေယာက္ကို စခန္းမွာ ဖမ္းဆီးထားပါတယ္။ ဒီေန႔ရမန္ယူတယ္” ဟု အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ အရာရိွတစ္ဦးက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္မွ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူသံုးဦးကို ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕မရဲစခန္းက (ပ)၂၈၇/ ၂၀၁၈၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၈၂/၃၅၄/၂၉၄/၁၁၄ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားၿပီး ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးလ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။