ႏုိင္ငံပိုင္ ေဆး႐ံုႀကီးမ်ားတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ လူနာသန္းႏွင့္ခ်ီ တက္ေရာက္ ကုသေနသည့္အတြက္ အေရးေပၚ လူနာကယ္ဆယ္ေရး အပါအ၀င္ ေဆး႐ံုအလုိက္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေန

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ခုတင္ ၁၅၀၀ အထက္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီး တစ္ခုအား ေတြ႕ရစဥ္

ႏုိင္ငံပိုင္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးမ်ားတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ လူနာဦးေရသန္းႏွင့္ခ်ီ တက္ေရာက္ကုသ ေနသည့္အတြက္ ေဆး႐ံုႀကီးမ်ားတြင္ အေရးေပၚလူနာ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း အပါအ၀င္ ေဆး႐ံုအလိုက္ လိုအပ္ေသာ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း  က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

၀န္ႀကီးဌာနမွ တရား၀င္ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ေဆးကုသခဲ့သည့္ ျပင္ပလူနာ ကိုးသန္းေက်ာ္၊ အတြင္းလူနာ ၂ ဒသမ ၅ သန္းေက်ာ္တို႔ကို က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ေဆးကုသမႈခံယူသူ လူနာဦးေရ ႏွစ္စဥ္ျမင့္တက္လ်က္ ရွိသည့္အတြက္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ သန္လ်င္၊ လႈိင္သာယာ၊ အင္းစိန္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပႏွင့္ သဃၤန္းကြၽန္း ေဆး႐ံုႀကီးမ်ားကို ယခင္ကထက္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေနၿပီး အေရးေပၚလူနာ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ လူအင္အား၊ စက္ပစၥည္း မ်ားကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးတြင္ အထူးကုေဆး႐ံု ၁၄ ႐ံု၊ သင္ၾကားေရးေဆး႐ံု သံုး႐ံု၊ ခုတင္ ၅၀၀ ဆံ့ ႏွစ္႐ံု၊ ခုတင္ ၂၀၀ ဆံ့ေလး႐ံု၊ ခုတင္ ၁၀၀ ဆံ့ေဆး႐ံုတစ္႐ံု၊ ခုတင္ ၅၀ ဆံ့ႏွင့္ ၂၅ ခုတင္ဆံ့ေဆး႐ံု ၁၁ ႐ံုစီ၊ ၁၆ ခုတင္ဆံ့ ေဆး႐ံု ေလး႐ံု၊ တိုက္နယ္ေဆး႐ံု ၃၃ ႐ံုရွိၿပီး စုစုေပါင္းေဆး႐ံု ၈၃ ႐ံုရွိေၾကာင္း   ႏွင့္ ခြင့္ျပဳခုတင္စုစုေပါင္း ၁၁၄၃၅ ခုတင္ရွိ ေၾကာင္းႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနေပါင္း ၁၇၇၈ ခု ေဆာက္လုပ္ထားၿပီး ေက်းလက္က်န္းမာေရး ဌာနခြဲေပါင္း ၉၀၈၃ခုရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံလူဦးေရ၏ ၁၀ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း (၂ ဒသမ ၅ သန္း) သည္ ဆီးခ်ဳိ ေသြးခ်ဳိျဖစ္ပြားမႈရွိေနၿပီး ဆီးခ်ဳိ ေသြးခ်ဳိျဖစ္ ပြားႏုိင္ေျခရွိသူ အႀကိဳလူနာဦးေရမွာ ၁၉ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္း (၅ သန္း) ရွိေနေၾကာင္း၊  ေသြး တိုးေရာဂါရွိသူ ၂၆ ဒသမ ၄ ရာ ခိုင္ႏႈန္း (၆ ဒသမ ၃ သန္း)၊ ေသြးထဲတြင္ အဆီဓာတ္မ်ား ေနသူ ၃၆ ဒသမ ၇ ရာ ခိုင္ႏႈန္း (၈ ဒသမ ၈ သန္း)၊ ၀သူ ၅ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း (၁ ဒသမ ၃သန္း)၊ အ၀လြန္သူ ၂၂ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း (၅ ဒသမ ၃သန္း)၊ ေဆးလိပ္ေသာက္သူ ၂၆ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း (၆ ဒသမ ၂ သန္း)၊  ကြမ္း စားသူ ၄၃ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း (၁၀ ဒသမ ၃ သန္း)၊ အရက္ေသာက္သူ ၁၉ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း (၄ ဒသမ ၇ သန္း) ႏွင့္ အရက္ အလြန္အကြၽံေသာက္သူ ၁၀ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ ႏႈန္း (၂ ဒသမ ၄ သန္း )ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ လူတို႔၏ ေနထိုင္စားေသာက္မႈ၊ လူေနမႈ ပံုစံေျပာင္းလဲမႈတို႔ေၾကာင့္ ေသြးတိုး၊  ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိ၊ အ၀လြန္၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာပိတ္၊ ေလျဖတ္၊ ကင္ဆာေရာဂါႏွင့္ နာတာရွည္ အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ စသည့္ ကူးစက္ျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ေသာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားမႈမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ပါ တစ္ေန႔တျခား တိုးပြားလ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းေရာဂါမ်ား၏ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းသာမက ယင္းေရာဂါမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားမႈ၊ ယင္းေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈမ်ားသည္လည္း လ်င္ျမန္စြာ တိုးပြားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၿပီးခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္မွ စတင္ကာ ဆီးခ်ဳိ ေသြးခ်ဳိေရာဂါ အပါအ၀င္ အျခားမကူးစက္ႏုိင္ေသာ ေရာဂါမ်ားျဖစ္သည့္ ႏွလံုး၊ ေသြးတိုး၊ ဆီးခ်ဳိ၊ ကင္ဆာ စသည့္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားမႈမွာ ျမင့္တက္လာၿပီး အဓိကအားျဖင့္ အစားအေသာက္ႏွင့္ လူေနမႈပံုစံမ်ား ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အ၀လြန္ျခင္းမ်ားလည္း မ်ားျပားလာရာ ယင္းႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သည့္ ႏွလံုး၊ အသည္း အဆီဖံုးသည့္ ေရာဂါမ်ား တြဲဖက္ျဖစ္ပြားလာသည္ကို သက္ငယ္ပိုင္းမ်ားတြင္ပါ ေတြ႕ရွိလာရေၾကာင္း ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

 

နယူးေဒလီတြင္ မီးခိုးျမဴ ပိတ္မႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းအားလံုး ပိတ္ပင္ခဲ့ရ

ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္က နယူးေဒလီတြင္ မီးခိုးျမဴမ်ား ပိတ္ဖံုးေနစဥ္ (Photo: AFP)

 

နယူးေဒလီၿမိဳ႕၏ ေလထုညစ္ညမ္းမႈသည္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕က သတ္မွတ္ထားသည့္ အႏၲရာယ္ကင္းမႈပမာဏထက္ အဆ ၇၀ ေက်ာ္ ျမင့္မားခဲ့ေသာေၾကာင့္ အေျခခံပညာေက်ာင္းအားလံုးကို ပိတ္ထားရန္ ေဒလီအစိုးရက ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ အိႏိၵယဆရာ၀န္အသင္းကလည္း ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာခဲ့ၿပီး ေလထုညစ္ညမ္းမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ အာဏာပိုင္မ်ားကို တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ကမၻာတြင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈအဆိုးဆံုးေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ နယူးေဒလီ၏ လမ္းမ်ားတြင္ မီးခိုးျမဴမ်ားထူထပ္စြာပိတ္ ေမွာင္ေနခဲ့ၿပီး အမႈန္သိပ္သည္းဆ PM 2.5 သည္ ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္ နံနက္တြင္ ၇၀၀ အထိ ေရာက္ရိွခဲ့သည္ဟု အေမရိကန္သံ႐ံုး ၀က္ဘ္ဆိုက္က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ယင္းပမာဏသည္ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစေသာ အမႈန္ ပါ၀င္မႈႏႈန္းကို ကမၻာ့ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕က သတ္မွတ္ထားသည္ ထက္ အဆ ၇၀ ေက်ာ္ ျမင့္မားခဲ့သည္။ ေဒလီေဒသႏၲရအစိုးရအဖြဲ႕၏ ဒုတိယဥကၠ႒ မာနစ္ဆီဆိုဒီယာက အေျခခံပညာေက်ာင္းအားလံုးကို တစ္ရက္ပိတ္ထားရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ပိတ္ပင္မႈကို သက္တမ္းတိုးရန္ ရိွ၊   မရိွအား နာရီႏွင့္အမွ် သံုးသပ္သြားမည္ဟု သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒလီတြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၌ သင္ၾကားေနသူေက်ာင္းသား ႏွစ္သန္းခန႔္ရိွသည္ဟု ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ အိႏိၵယအစိုးရ စာရင္းအင္းမ်ား၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေလထုညစ္ညမ္းမႈအေျခအေန ဆိုးရြားေနေသာေၾကာင့္ နယူးေဒလီတစ္၀န္းရိွ ေက်ာင္း ၆၀၀၀ တြင္ စာသင္ခန္းျပင္ပ လႈပ္ရွားမႈအားလံုးကိုလည္း တားျမစ္ထားသည္။

လူဦးေရ သန္း ၂၀ ရိွေသာ နယူးေဒလီၿမိဳ႕သည္ တ႐ုတ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေပက်င္းကိုပင္ ေက်ာ္တက္ၿပီး ကမၻာတြင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ အဆိုးဆံုးၿမိဳ႕အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရသည္။ ေဒလီ၏ ေလထုညစ္ညမ္းမႈအေျခအေန ဆိုးရြားေၾကာင္းကို ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစၿပီး ေဒလီအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ားကို ယာယီပိတ္ထားခဲ့ၿပီး လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ကားသြားလာမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းကိုလည္း စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ယာယီေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ သက္ေရာက္မႈအနည္းငယ္သာ ရိွခဲ့သည္။ ေဆာင္းရာသီ၀င္ခါနီးအခ်ိန္တြင္ ပိုေအးလာေသာ ေလမ်ားက ေလထုညစ္ညမ္းေစေသာအမႈန္မ်ားကို ေျမတြင္ ပိတ္ေလွာင္ထားေသာေၾကာင့္ ေလအရည္အ ေသြးသည္ ပို၍ဆိုးရြားလာေလ့ရိွသည္။

ေလထုအတြင္း၌ စိုထိုင္းဆျမင့္မားၿပီး ေလတိုက္ခတ္မႈ မရိွေသာေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အတြင္း မီးခိုးျမဴဆိုင္းေနမႈျဖစ္ လာခဲ့ေၾကာင္း အိႏိၵယညစ္ညမ္းမႈထိန္းခ်ဳပ္ ေရးဘုတ္အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အိႏိၵယ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ေရာက္ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ား၏ မီး႐ိႈ႕မႈမ်ားကလည္း အေျခအေနကို ပို၍ ဆိုးရြားေစသည္။

ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အြန္လိုင္းတြင္ ေရာင္းခ်ေနသည့္ အစားအေသာက္မ်ားကို FDA က အာမခံခ်က္မေပး

စူပါမားကက္တစ္ခုတြင္ တရား၀င္ေရာင္းခ်ေနေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

ႏုိ႔စို႔ကေလးႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အြန္လိုင္းတြင္ ေရာင္းခ် ေနသည့္ အစားအေသာက္မ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနက အာမခံခ်က္မေပးေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိ႔စို႔ကေလးႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ေဖာ္စပ္ထုတ္လုပ္ထားေသာ အစားအေသာက္မ်ားေစ်း ကြက္တင္ျခင္းဆိုင္ရာ အမိန္႔စာပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာမႈရွိ မရွိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ စူပါမားကက္မ်ား အပါအ၀င္ လက္လီ/လက္ကား အေရာင္းဆိုင္မ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနမွအခါ အားေလ်ာ္စြာ စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“အြန္လိုင္းေတြမွာ ေရာင္းေနတဲ့ တခ်ဳိ႕ႏုိ႔မႈန္႔ေတြ၊ ျဖည့္စြက္စာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ FDA ကအာမခံခ်က္ မေပးထားသလို တရားလည္း မ၀င္ပါဘူး။ အြန္လိုင္းက ပစၥည္းနဲ႔ အျပင္မွာျဖန္႔ေနတဲ့ ပစၥည္း၊ တံဆိပ္ အမ်ဳိးအစားေတြက အမ်ားအားျဖင့္ တူေနတတ္တယ္။ ဒါေတြက ဘယ္လိုလမ္းေၾကာင္းက ၀င္တယ္။ ဘယ္လို တင္သြင္းသလဲ ဆိုတာေတြကို အတိအက် မစစ္ေဆးႏုိင္ေသးဘူး။ အခုစစ္တယ္ဆိုတာ တရား၀င္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်တဲ့ စူပါမားကက္ေတြ၊ လက္လီ/လက္ကား အေရာင္းဆိုင္ေတြကို စစ္တယ္။ ထုတ္လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကိုလည္း ရက္သတ္မွတ္ေပးၿပီး သူတုိ႔ကုန္ပစၥည္းေတြကို သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္းလုပ္ဖို႔ ညႊန္ၾကားထားၿပီးသားပါ” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္က ထုတ္ျပန္သည့္ “ႏို႔စို႔ကေလးႏွင့္ ကေလးငယ္အတြက္ ေဖာ္စပ္ထုတ္လုပ္ထားေသာ အစားအေသာက္မ်ား ေစ်းကြက္တင္ျခင္းဆိုင္ရာ အမိန္႔” အရ ကေလးငယ္မ်ား အတြက္ ေဖာ္စပ္ထုတ္လုပ္ထားေသာ အစားအေသာက္မ်ား၊ မိခင္ႏုိ႔ရည္ အစားထိုးအစာမ်ားကို ေစ်းကြက္ တင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္ မရွိေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ ေရာင္းခ်သူမ်ားက အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း ေၾကာ္ျငာအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား ရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ အြန္လိုင္းတြင္ ေရာင္းခ်ေနသည့္ ႏုိ႔မႈန္႔မ်ားမွာ မူရင္းကုမၸဏီ ေစ်းႏႈန္းထက္ ထက္၀က္နီးပါး သက္သာၿပီး FDA ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိသည့္ ႏုိ႔မႈန္႔မ်ားကိုပင္ ေရာင္းခ်မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ယင္းပစၥည္းမ်ားကို သံုးစြဲမိသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

 

မိခင္၊ ေမြးကင္းစ၊ ကေလးက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အာဟာရျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အမ်ဳိးသားက်န္းမာေရး စီမံကိန္းတြင္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည္

စရိတ္မွ်ေပး က်န္းမာေရးစနစ္ က်င့္သံုးေနသည့္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီး တစ္႐ံုအား ေတြ႕ရစဥ္

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အမ်ဳိးသား က်န္းမာေရး စီမံကိန္း (၂၀၁၇-၂၀၂၁) ၌ မိခင္၊ ေမြးကင္းစ၊ ကေလးက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အာဟာရ ျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

စီမံကိန္းအတြက္ ႏွစ္အလိုက္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕ နယ္ ၇၅ ၿမိဳ႕နယ္၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ တြင္ ၈၂ ၿမိဳ႕နယ္၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ တြင္ ၈၃ ၿမိဳ႕နယ္၊ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ တြင္ ၈၈ ၿမိဳ႕နယ္ စုစုေပါင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၃၂၈ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ေကာက္ယူခဲ့ေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလး ေသဆံုးမႈသည္ အရွင္ေမြး ၁၀၀၀ တြင္ ၅၀ ေသဆံုးေန ေၾကာင္းသိရ၍ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ေသဆံုးမႈ ျမင့္ မားေနေၾကာင္း၊ ကေလးေသဆံုးမႈ အေျခအေနကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ေသာအခါ ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလး ေသဆံုးမႈ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀ သည္ ေမြးကင္းစကေလး ေသဆံုးမႈျဖစ္ၿပီး ေမြး ၿပီး ၂၄ နာရီအတြင္း ေသဆံုးမႈသည္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေမြး ကင္းစ ကေလးက်န္းမာေရးကို အထူးအေလးေပး ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီႏွစ္မွာ ၿမိဳ႕နယ္ ၇၀ ေက်ာ္ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး က်န္းမာေရးဌာနေတြ အတြက္လိုအပ္တဲ့ ေဆးနဲ႔ေဆးပစၥည္း အပိုင္း၊ လည္ပတ္မႈမရွိေသးတဲ့ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနနဲ႔ ဌာနခြဲေတြ ကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးအပိုင္း၊ ပ်က္စီးေနတဲ့ေနရာေတြကို ျပန္ လည္ျပဳျပင္ျခင္းအပိုင္းနဲ႔ လိုအပ္တဲ့ လူအင္အားျဖည့္တင္းျခင္း အပိုင္းေတြကို လုပ္ပါမယ္။ ဒီႏွစ္အတြင္းမွာ ဒါေတြလုပ္ဖို႔ စီမံထားပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္မယ့္ အတြက္ေၾကာင့္ လိုအပ္တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္စာရင္း ေရြးခ်ယ္ျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥ၊ နည္းပညာဆိုင္ရာ ကိစၥေတြကို လုပ္ၿပီးပါၿပီ” ဟု အမ်ဳိးသားက်န္းမာ ေရးစီမံကိန္းေရးဆြဲေရးအဖြဲ႕မွ တာ ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အစိုးရ အသံုးစရိတ္၏ ၃ ဒသမ ၆၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကိုသာ က်န္းမာေရး ဘတ္ဂ်က္အျဖစ္ အသံုးျပဳေနၿပီး အဆိုပါ ရာႏႈန္းသည္ ေဒသစံႏႈန္း၊ ကမၻာ့စံႏႈန္း မ်ားအရ လြန္စြာနည္းပါးလ်က္ ရွိေနေၾကာင္း၊ အက်ဳိးဆက္အရ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အဓိကဘ႑ာရင္းျမစ္သည္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ တိုက္႐ိုက္ က်ခံသံုးစြဲေငြ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ထိုသို႔ က်ခံသံုးစြဲရသျဖင့္ ဆင္းရဲမြဲေတျခင္းႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ႏုိင္သလို လိုအပ္သည့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို မရရွိႏုိင္ေအာင္ ပိတ္ပင္တားဆီး ထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

 

စားေသာက္ဆိုင္မ်ားက ၎တို႔သေဘာျဖင့္ ရယူေနသည့္ ၀န္ေဆာင္ခမ်ားကုိ ရယူသင့္၊ မသင့္ သေဘာထား ေကာက္ခံထားၿပီး ရရွိမႈအေပၚ မူတည္၍ စားသံုးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္မည္

Service Tax ရယူထားသည့္ စားေသာက္ဆိုင္ တစ္ဆိုင္မွ ေငြရွင္းေျပစာအား ေတြ႕ရစဥ္

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္အျပင္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားက ၎တို႔သေဘာျဖင့္ ရယူေနသည့္ ၀န္ေဆာင္ခမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရယူသင့္၊ မသင့္ သေဘာထား ေကာက္ခံထားၿပီး ရရွိမႈအေပၚ မူတည္၍ စားသံုးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ကာ ဥပေဒအရ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စားသံုးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဆြတင့္ၾကဴး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

“စားေသာက္ဆိုင္ေတြမွာ ၀န္ေဆာင္ခဆိုၿပီး အခြန္အခေတြ ေကာက္တာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး ဗဟိုေကာ္မတီမွာ ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ အဲဒီမွာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အလိုက္ သေဘာထားေတြကို ျပန္ေတာင္းထားပါတယ္။ Service Tax ဆိုတာမ်ဳိးက စားသံုးသူက ေငြရွင္းေတာ့မွ ဘီလ္မွာပါမွန္းသိတာ။ အဲဒီအခ်ိန္ စားသံုးသူက စားလည္းၿပီးေနၿပီ။ အဲဒီအခါ ေက်နပ္မႈ မရွိဘူး။ မေပးခ်င္ဘဲ ေပးရတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါကို တျခားႏုိင္ငံေတြမွာ ဘယ္လိုလုပ္သလဲဆိုေတာ့ ဥပမာ-အာဆီယံ ႏုိင္ငံေတြမွာရွိတဲ့ စားေသာက္ဆိုင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဆိုင္မ၀င္ခင္မွာ မီႏူးစတန္း ေလးေတြ ထားေပးထားတယ္။ ၿပီး ေတာ့ အဲဒီမွာ ဒီဆိုင္မွာ ၀င္သြားရင္ေတာ့ အမ်ဳိးအစားအလိုက္၊ ေစ်းႏႈန္းအလိုက္ကေတာ့ ဒါေတြရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၀န္ေဆာင္ခ ဘယ္ေလာက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးရမယ္ ဆိုတာမ်ဳိးကို သူတို႔ ႀကိဳတင္ေၾကညာ ေပးထားတယ္။ အဲဒီအခါ စားသံုးသူက သူ၀င္မယ့္ဆိုင္က ဒါေတြရွိတယ္၊ ေက်နပ္တယ္ဆိုရင္ ၀ယ္စားမယ္ေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ၀န္ေဆာင္ခေတြ ေကာက္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ စားသံုးသူကို ဆိုင္ထဲမ၀င္ခင္ ကတည္းက သတင္းအခ်က္အလက္ ႀကိဳတင္ၿပီးေတာ့ အသိေပးဖို႔ လိုပါမယ္။ ဒါကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံမွာလုပ္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးထားတယ္။ တကယ္လို႔ ဗဟိုေကာ္မတီမွာ ေဆြးေႏြးၿပီး သေဘာတူရင္ေတာ့ စားသံုးသူေရးရာဌာန အေနနဲ႔ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။ အေရးယူတဲ့ ပံုစံက်ေတာ့ မလုပ္ခဲ့ရင္ အမိန္႔အာဏာတစ္ခုကို မလုိက္နာခဲ့ရင္ ဥပေဒအရ အေရးယူႏုိင္တဲ့ အပိုင္းေတြနဲ႔ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ” ဟု ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဆြတင့္ၾကဴးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၄ ရက္တြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၀ ျဖင့္ စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါဥပေဒတြင္ စားသံုးသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာ၀န္မ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာ၀န္မ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္အတြက္ တားျမစ္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပပါရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

အမ်ဳိးသမီးသံုးဦးတြင္ တစ္ဦးမွာ သံဓာတ္ခ်ဳိ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေသြးအားနည္းေရာဂါ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရ

ေစ်းတစ္ခုအတြင္း သြားလာေနသည့္ အမ်ဳိးသမီးအခ်ဳိ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ၾကည္ႏုိင္)

ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ အမ်ဳိးသမီးသုံးဦးအနက္ တစ္ဦးတြင္ သံဓာတ္ခ်ဳိ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာ ေသြးအားနည္းေရာဂါ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိၿပီး ကုိယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိပါ ထည့္သြင္းေရတြက္မည္ ဆုိပါက အဆုိပါေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနသူဦးေရ ရာခုိင္ႏႈန္း ၅၀ ခန္႔အထိ ျမင့္တက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အာဟာရဆုိင္ရာ အၾကံေပးပုဂၢဳိလ္ ေဒါက္တာ၀င္း၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း Healthdata.org ၏ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အာဟာရ ခ်ဳိ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးမႈႏႈန္းသည္ ဒုတိယေျမာက္ အျမင့္မားဆုံးျဖစ္ကာ Iron Deficiency Anaemia (IDA) ဟုေခၚဆုိသည့္ သံဓာတ္ခ်ဳိ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာ ေသြးအားနည္း ေရာဂါေၾကာင့္ က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕တဲ့မႈ ျဖစ္ပြားႏႈန္းသည္လည္း ပဥၥမေျမာက္ အျမင့္မားဆုံး ႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သံဓာတ္ခ်ဳိ႕တဲ့ေနသည့္ အမ်ဳိးသမီး တစ္ေယာက္သည္ ေရာဂါကုိ ကုသျခင္းမရွိဘဲ က ေလးေမြးဖြားမည္ဆုိပါက ေမြးဖြားလာသည့္ ကေလးသည္ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့ႏုိင္ၿပီး သံဓာတ္ခ်ဳိ႕တဲ့မႈ ျပင္းထန္သည့္ အေျခအေနတြင္ လမေစ့ဘဲ ကေလးေမြးျခင္း၊ ကေလး အေလးခ်ိန္မျပည့္ျခင္း၊ ကေလးငယ္မ်ား အေနျဖင့္ ေမြးဖြားၿပီး ရက္ေပါင္း တစ္ေထာင္အတြင္း သံဓာတ္ပမာဏ လုံေလာက္စြာ မရရွိပါက ကေလး၏ ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈကုိ ထိခုိက္ေစႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

“သံဓာတ္ခ်ဳိ႕တဲ့တဲ့ ေသြးအားနည္း ေရာဂါဟာ လြယ္လင့္တကူ ကုစားႏုိင္ေပမဲ့ ကေလးေတြရဲ႕ သင္ယူႏုိင္စြမ္းရည္ကုိ ျပင္းထန္စြာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိေစႏုိင္ပါတယ္။ သံဓာတ္ခ်ဳိ႕တဲ့တဲ့ ေသြးအားနည္းေရာဂါျဖစ္ရင္ လူ႔ႏွလုံးက ေအာက္ဆီဂ်င္ ထုတ္လုပ္မႈ နည္းပါးလာၿပီး ေအာက္ဆီဂ်င္ လုံေလာက္စြာ ရွိဖုိ႔အတြက္ ေသြးပုိမုိ ပန္းထုတ္ေပးရတာမုိ႔ ႏွလုံးခုန္ႏႈန္း မမွန္တာ၊ ႏွလုံးရပ္တာ စတာေတြကုိ ျဖစ္ပြားေစႏုိင္ၿပီး လူ႔အသက္ကုိ ဆုံး႐ႈံးေစသည္အထိ ျဖစ္ပြားေစႏုိင္တယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

သံဓာတ္ခ်ဳိ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာ ေသြးအားနည္းေရာဂါ လကၡဏာမ်ားမွာ အလုိအေလ်ာက္ ႏြမ္းနယ္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္လုပ္ေဆာင္မႈ ေႏွးေကြးျခင္းေၾကာင့္ သင္ယူႏုိင္စြမ္း က်ဆင္းျခင္း၊ မၾကာခဏ ဖ်ားနာျခင္း၊ အျခားလကၡဏာမ်ား အေနျဖင့္ မူးေ၀ျခင္း၊  လက္သည္း ေျခသည္းမ်ား ၾကြပ္ဆတ္ျခင္း၊ ေအာက္မ်က္ခမ္းမ်ားႏွင့္ လွ်ာ ျဖဴဖပ္ျဖဴေရာ္ျဖစ္ျခင္း၊ အသားအေရ ေဖ်ာ့ေတာ့ျခင္း စသည္တုိ႔ ျဖစ္ပြားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ သံဓာတ္ေလ်ာ့နည္းသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ ခန္႔ရိွသျဖင့္ ၎တို႔မွ ေမြးဖြားလာသည့္ ကေလးငယ္မ်ားတြင္လည္း သံဓာတ္ခ်ဳိ႕တဲ့မႈ မ်ားျပားလာသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ အက်ဳိးဆက္ အေနျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားမွာ ပုညႇက္လ်က္ ရိွသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ေဒါက္တာ၀င္း၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံက အသက္ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလးရဲ႕ ထက္၀က္ေက်ာ္ဟာ သံဓာတ္ခ်ဳိ႕တဲ့ေနၿပီး ပုံမွန္ရွိရမယ့္ အရပ္ထက္ ေသးေကြးေနတယ္။ ၿပီးေတာ့ကေလးေမြးႏုိင္တဲ့ အမ်ဳိးသမီးအရြယ္ သုံးေယာက္မွာ  တစ္ေယာက္က သံဓာတ္ခ်ဳိ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားတဲ့ ေသြးအားနည္းေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနတာကုိ ေတြ႕ရတယ္” ဟု ေဒါက္တာ၀င္း၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

သံဓာတ္ခ်ဳိ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာ ေသြးအားနည္းေရာဂါသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ေမြးကင္းစကေလးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား အပါအ၀င္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ အသက္အရြယ္ရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ အျဖစ္အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ ကေလးမ်ားအားလုံး၏ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၈၀ အၾကားသည္ ေမြးဖြားၿပီး တစ္ႏွစ္အတြင္း ေသြးအားနည္းေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏုိင္ေသာ လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ပြားတတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သံဓာတ္ခ်ဳိ႕တဲ့မႈ (သုိ႔မဟုတ္) သံဓာတ္ခ်ဳိ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာ ေသြးအားနည္းေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း မေသခ်ာလွ်င္ ကြၽမ္းက်င္ေဆး၀ါး ပညာရွင္မ်ားထံ ျပသရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ၎၏ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

 

ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ရွိ တိုက္နယ္ေဆး႐ံု၊ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန/ ခြဲမ်ားအနက္ အခ်ဳိ႕သာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး က်န္ေနရာမ်ားမွာ စတင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသး

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ေရြ႕လ်ားအထူးေဆးအဖြဲ႕က က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေနစဥ္

ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ရွိ တိုက္နယ္ေဆး႐ံု၊ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန၊ ေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာနခြဲမ်ားအနက္ အခ်ဳိ႕သာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး က်န္ေနရာမ်ားမွာ ျပန္လည္စတင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

လက္ရွိ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အေျခအေနအရ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားခ်ိန္မွ စ၍ လက္ရွိအထိ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ နယ္ေဆး႐ံုမွာ ပံုမွန္အတုိင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၌ တိုက္နယ္ေဆး႐ံုႏွစ္႐ံုရွိၿပီး ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားခ်ိန္၌ တိုက္နယ္ေဆး႐ံုႏွစ္႐ံု၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ယာယီရပ္ဆိုင္းခဲ့ရၿပီး ယခုအခါ ေစတီေတာင္တုိက္နယ္ေဆး႐ံုမွာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ရာ ေတာင္ဘဇာတိုက္နယ္ေဆး႐ံု၌မူ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္စတင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ နယ္၌ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန ေျခာက္ခုေအာက္၌ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲ ၃၂ ခုရွိၿပီး ေစတီေတာင္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနေအာက္ရွိ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲ ေလးခုစလံုး၊ ေညာင္ေခ်ာင္း ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနေအာက္ရွိ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲ ေလးခုအနက္ သံုးခုႏွင့္ သပိတ္ေတာင္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနေအာက္ရွိ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲ ရွစ္ခုအနက္ ႏွစ္ခုမွာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး က်န္ေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာနခြဲမ်ားတြင္မူ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယာယီကယ္ဆယ္ေရးစခန္း ကိုးခုရွိၿပီး ဘူးသီးေတာင္အေျခစိုက္ ေရြ႕လ်ားေဆးအဖြဲ႕ငါးဖြဲ႕ႏွင့္ ေစတီေတာင္ အေျခစိုက္ ေရြ႕လ်ားေဆးအဖြဲ႕တစ္ ဖြဲ႕ျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေဆး႐ံုသည္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားခ်ိန္မွစ၍ ယေန႔ အထိ ပံုမွန္အတုိင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၌ တိုက္နယ္ေဆး႐ံု ေလးခုရွိၿပီး တိုက္နယ္ေဆး႐ံုအားလံုးတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၌ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန ငါးခုႏွင့္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲ ၄၁ ခုရွိၿပီး ေက်းလက္က်န္းမာေရး ဌာနအားလံုး လုပ္ငန္းမ်ားျပန္လည္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲမ်ားမွာမူ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္းႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယာယီကယ္ဆယ္ေရးစခန္း ၂၇ ခုရွိၿပီး ေရြ႕လ်ားေဆးအဖြဲ႕ သံုးဖြဲ႕ျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕မ်ားရွိ ေဒသခံတိုင္းရင္း သားမ်ားသည္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚ၌လာ ေရာက္တိမ္းေရွာင္ခိုလႈံခဲ့ၾကသျဖင့္ ယာယီကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားရွိခဲ့ၿပီး ေရြ႕လ်ားေဆးအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ယာယီကယ္ဆယ္ေရး စခန္း ၃၀ တြင္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၁၁၁၃ စု၊ လူဦးေရ ၃၆၉၀ ခိုလံႈလ်က္ ရွိၿပီး ေရြ႕လ်ားေဆးအဖြဲ႕ ၁၀ ဖြဲ႕ျဖင့္ အလွည့္က် က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္  ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အသက္ ၂၀ မွ ၇၉ ႏွစ္အတြင္း ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိေရာဂါ ျဖစ္ပြားသူ ၂ ဒသမ ၇ သန္းခန္႔ရွိၿပီး ငါးသန္းခန္႔မွာ ေရာဂါျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခရွိေန

ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိေရာဂါရွိ မရွိ ေသြးေဖာက္စစ္ေဆးေနစဥ္

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အသက္ ၂၀ မွ ၇၉ ႏွစ္အတြင္း ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိေရာဂါ ျဖစ္ပြားသူ ၂ ဒသမ ၇ သန္းခန္႔ရွိၿပီး ငါးသန္းခန္႔မွာ ေရာဂါျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခ ရွိေနေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိ ေရာဂါ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ဳိးမ်ားျဖစ္ေသာ ႏွလံုးေသြးေၾကာပိတ္ျခင္း၊ ေလျဖတ္ျခင္း၊ ေျခေထာက္ျဖတ္ရျခင္း၊ မ်က္စိကြယ္ျခင္း၊ သက္တမ္းမေစ့မီ ေသဆံုးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေရာဂါကာကြယ္ကုသ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းကို အမ်ဳိးသားေရးအသြင္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္း၌ ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း တစ္ရွိန္ထိုး ျမင့္တက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေရာဂါကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား တစ္ႏုိင္ငံလံုးအဆင့္ အရွိန္ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ေဆးသုေတသန ဦးစီးဌာနမွ ျပဳလုပ္သည့္ “ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိ ျဖစ္ပြားမႈ” သုေတသန စာတမ္းအရ သိရသည္။

ေဆးသုေတသန ဦးစီးဌာနက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္းက မကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ား ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ႏုိင္ငံတစ္၀န္း ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕ နယ္ေပါင္း ၅၂ ၿမိဳ႕မွ အသက္ ၂၅ ႏွစ္မွ ၆၄ ႏွစ္ရွိေသာ လူဦးေရ ၈၇၅၇ ဦးကို ေလ့လာသုေတသန ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေလ့လာခ်က္မွရရွိေသာ အခ်က္အလက္အခ်ဳိ႕ကို အသံုးျပဳ၍ တစ္ႏုိင္ငံလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းမ်ားကို တင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေလ့လာမႈမ်ားအရ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာျဖင့္ ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းမွာ ႏုိင္ငံလူဦးေရ၏ ၁၀ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိေနေၾကာင္း သိရ သည္။

အမ်ဳိးသားမ်ားတြင္ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈမွာ ၉ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိ ၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ ၁၁ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသားမ်ားတြင္ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းသည္ ၂၅၊ ၃၄ ႏွစ္ အုပ္စုတြင္ ၃ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရာ အသက္ ႀကီးရင့္သည္ႏွင့္အမွ်ျဖစ္ႏႈန္းျမင့္ သြားရာ ၅၅၊ ၆၄ ႏွစ္အုပ္စုတြင္ ၁၉ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ ၂၅၊ ၃၄ ႏွစ္အုပ္စုတြင္ ၄ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၅၅၊ ၆၄ အုပ္စုတြင္ ၂၃ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိ ျဖစ္ပြားခါနီး ေရာဂါအစပ်ဳိးေနသည့္ အေျခအေန သည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ နီးပါးခန္႔ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ေရာ ဂါျဖစ္ပြားသူဦးေရ ယခုထက္ပိုမိုလာ ႏုိင္ေျခရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ သုေတသန ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏုိင္ငံအဆင့္ အ ရွိန္ျပင္းျပင္းႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ ရန္လိုအပ္ေနေၾကာင္း က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာသုေတသနပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဒိန္းမတ္အေျခစိုက္ Novo Nordisk တို႔ ပူးေပါင္း၍            ‘ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိေရာဂါ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအစီအစဥ္ (Myanmar Diabetes Care Programme 2017-2020) ကို လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းႏွင့္ အစီအစဥ္တြင္ ကေလးဆီးခ်ဳိ ေ၀ဒနာရွင္မ်ားကို ေဆးကုသေပးျခင္းႏွင့္ ပညာေပးျခင္း၊ အမ်ဳိးအစား (၂) ဆီးခ်ဳိေ၀ဒနာရွင္မ်ားအတြက္ ဆီးခ်ဳိ၊ ေသြးခ်ဳိ ေရာဂါ အထူးကုဌာနမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ခ႐ိုင္အဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ားရွိ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္း ၂၀၀၀ ခန္႔ကို ေမြးထုတ္သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈ စစ္တမ္း ေကာက္ယူျခင္းမ်ားကို စီမံကိန္းကာလ ေလးႏွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ဖားကန္႔ႏွင့္ ျမန္မာ-ထိုင္း နယ္စပ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီျဖစ္ပြားႏႈန္း အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္

နယ္စည္းမျခား ဆရာ၀န္အဖြဲ႕ သာေကတ ေဆးခန္းတြင္ ေဆးလာေရာက္ယူေနသူမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-အိသဥၨာေက်ာ္)

ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ဖားကန္႔ႏွင့္ ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္ ထြက္ေပါက္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ ျဖစ္ပြားႏႈန္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ယင္းေနရာမ်ားတြင္ ေရာဂါကာကြယ္ တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီပိုး ကူးစက္ဖို႔ အႏၲရာယ္မ်ားတဲ့ ဦးတည္အုပ္စုေတြ ျဖစ္တဲ့ မူးယစ္ေဆး အေၾကာထဲထိုးသြင္းသူေတြ၊ အမ်ဳိးသမီးလိင္လုပ္သားေတြ၊ အမ်ဳိးသားခ်င္းလိင္တူ ဆက္ဆံသူေတြမွာ ေရာဂါကူးစက္မႈႏႈန္းက မ်ားတယ္။ ေနရာေဒသအားျဖင့္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ျမစ္ႀကီး နား၊ ဖားကန္႔လို ၿမိဳ႕ေတြနဲ႔ ျမန္မာ-ထိုင္း နယ္စပ္ထြက္ေပါက္ ၿမိဳ႕ေတြမွာ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းက အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေနတယ္လို႔ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီကူး စက္ျဖစ္ပြားမႈ အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း စစ္တမ္းေတြအရ သိထားပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကာကြယ္တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းေတြကို ဒီေနရာ၊ ဒီအုပ္စုမွာ အထူး Target ထားၿပီးလုပ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီအုပ္စုေတြမွာ ပါ၀င္တဲ့သူေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ၊ အျဖစ္မ်ားတဲ့ေနရာေတြမွာ က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြက ပိုမိုအားျဖည့္ လုပ္ေဆာင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီပိုး ကူးစက္ခံရသူအသစ္ေပါင္း ၁၁၁၄၉ ဦးခန္႔ရွိၿပီး ေန႔စဥ္ လူဦးေရ ၃၀ ခန္႔ ေရာဂါကူးစက္ ခံေနရေၾကာင္း၊ ၎တို႔အနက္ ဦးတည္ အုပ္စုမ်ားျဖစ္သည့္ မူးယစ္ေဆး အေၾကာထဲ ထိုးသြင္းသူမ်ားတြင္ ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အမ်ဳိးသမီးလိင္လုပ္ သားမ်ားတြင္ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အမ်ဳိး သားခ်င္းလိင္တူဆက္ဆံသူမ်ားတြင္ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ လိင္လုပ္သားမ်ား ၏ အမ်ဳိးသား လိင္ဆက္ဆံေဖာ္မ်ားတြင္ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိရွိေနၿပီး ေရာဂါပိုး ကူးစက္ခံသူအသစ္ စုစုေပါင္း၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ေက်ာ္အထိ ရွိေနေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၏ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ခုခံအားက်ဆင္းမႈကူးစက္ ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အစိုးရ၏ ရန္ပံုေငြ ထည့္၀င္မႈမွာ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီ အပါအ၀င္ ခုခံအား က်ဆင္းမႈ ကူးစက္ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး အသံုးစရိတ္၏ သံုးရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္သာ ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္စဥ္ တိုးျမႇင့္ခဲ့ရာ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးျမႇင့္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ ေအအာရ္တီေဆးကုသ ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူျဖည့္တင္းရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ငါးသန္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆးအစားထိုး မက္သာဒုန္းေဆး တိုက္ေကြၽးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္သန္း ရန္ပံုေငြခြဲေ၀ ခ်ထားေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈအရ ျပည္တြင္း၌ မူးယစ္ေဆး အေၾကာထဲထိုးသြင္းသူ ၈၃၀၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး ၎မူးယစ္ေဆး အေၾကာထဲထိုးသြင္းသူမ်ားအၾကား အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီပိုး ကူးစက္ခံရမႈအႏၲရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ တစ္ခါသုံး ေဆးထိုးအပ္၊ ေဆးထိုးျပြန္မ်ား ျဖန္႔ေ၀ျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာအထိ မူးယစ္ေဆး အေၾကာထဲ ထိုးသြင္းသူ ၁၂၀၀၀ ေက်ာ္အား မူးယစ္ေဆးအစားထိုး မက္သာဒုန္းေဆး တိုက္ေကြၽးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အာရွပစိဖိတ္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ေရွ႕ေျပး ႏုိင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ဦးေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ခုခံအား က်ဆင္းမႈ ကူးစက္ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္သည့္ ေနရာေဒသ၊ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေနသူမ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား လက္လွမ္းမီရရွိႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ အသံုးခ်ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

က်ဳိက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ သိမ္ဇရပ္တိုက္နယ္ ရြာေလးရပ္ကြက္တြင္ ေမြးေန႔အလွဴမွ အုန္းႏို႔ေခါက္ဆြဲစားမိၿပီး ကေလး လူႀကီး ၁၂၀ ေက်ာ္ အစာအဆိပ္သင့္မႈျဖစ္ပြား

မြန္ျပည္နယ္ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ သိမ္ဇရပ္တိုက္နယ္ ရြာေလးရပ္ကြက္တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ကေလးေမြးေန႔ အလွဴတြင္ အုန္းႏို႔ေခါက္ဆြဲစားမိၿပီးေနာက္ ကေလး၊ လူႀကီး ၁၂၆ ဦးေက်ာ္ အစာအဆိပ္သင့္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ ညေနပိုင္းအထိ ကေလး၊ လူႀကီး စုစုေပါင္း ၁၂၆ ဦးေက်ာ္အား သိမ္ဇရပ္တိုက္နယ္ေဆး႐ံုသို႔ တင္ပို႔ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ လူႀကီးေတြထက္ ကေလးမ်ား ပိုမိုအျဖစ္မ်ားေၾကာင္းႏွင့္ ဗိုက္နာျခင္း၊ မူးေ၀ေအာ့အန္ျခင္း စသည့္ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရေၾကာင္း သိမ္ဇရပ္နယ္ေျမရဲစခန္းမွ စခန္းမွဴး ရဲအုပ္တင္ေအာင္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

“လူနာေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို ့ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြရယ္၊ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ေတြ၊ ၾကက္ေျခနီနဲ႔ လူမႈအသင္းအဖြဲ႕က လူေတြအားလံုး ၀ိုင္း၀န္းကူညီသယ္ေဆာင္ေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ လူနာမ်ားလာတဲ့အခါမွာ ေဆး႐ံုမွာ လူနာထားဖို႔ အခက္အခဲျဖစ္လာေတာ့ သစ္ပင္ေအာက္ေတြမွာပါ အခင္းေတြခင္းၿပီးထားရတဲ့ အေနအထားမ်ိဳးေလး ျဖစ္သြားပါတယ္။ အားလံုး၀ိုင္း၀န္း ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးၾကတဲ့အတြက္ လူနာေတြကို ႏိုင္ႏုိင္နင္းနင္းရွိပါတယ္။ ေခါက္ဆြဲဖတ္နဲ ့ဟင္းရည္ေတြကို က်န္းမာေရးဌာနက တာ၀န္ရွိသူေတြ သိမ္းဆည္းထားပါတယ္” ဟု ရဲအုပ္ တင္ေအာင္စိုးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ျဖစ္တာက ကေလးရက္ (၁၀၀) ျပည့္ေန႔အျဖစ္ အုန္းႏို႔ေခါက္ဆြဲေကြၽးတယ္။ အဲဒီမွာ စားၾကတာေပါ့ေနာ္။ ဘယ္အရာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးဖို႔ ေခါက္ဆြဲဖတ္နဲ႔ အုန္းႏို႔ဟင္းရည္ နမူနာေတြကို ေပးပို႔ထားပါတယ္။ လူနာေတြက ဆိုးဆိုးရြားရြားေတာ့ မျဖစ္ၾကဘူး။ မူးတာ၊ အန္တာေလာက္ပဲျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒီေန႔နံနက္မွာ လူနာက ေလးေယာက္ေလာက္ပဲ က်န္ေတာ့တယ္။ သူတို႔ကိုလည္း ေဆး႐ံံုက ဆင္းခြင့္ေပးထားပါတယ္” ဟု က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွဴး ေဒါက္တာေစာကလ်ာက ေျပာၾကားသည္။

အလွဴတြင္ အုန္းႏို႔ေခါက္ဆြဲ စားေသာက္ၿပီးေနာက္ အစာအဆိပ္သင့္မႈျဖစ္ပြားခ့ဲသူမ်ားတြင္ အသက္ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလး က်ား ၁၃ ဦး၊ မ ၁၃ ဦး၊ အသက္ငါးႏွစ္အထက္ က်ား ၃၅ ဦး၊ မ ၆၂ ဦး ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အစာစားၿပီး ႏွစ္နာရီအတြင္း မူးေ၀ေအာ့အန္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။