၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အစ ဧၿပီလတြင္ ျမ၀တီနယ္စပ္စခန္းမွ ကုန္သြယ္မႈျမင့္တက္လာ

ျမ၀တီနယ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္လ်က္ရွိသည့္ ကုန္ကားအခ်ဳိ႕ကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ဘ႑ာႏွစ္သစ္ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အစ ဧၿပီလတြင္ ျမ၀တီနယ္စပ္စခန္းမွ ကုန္သြယ္မႈ ျမင့္တက္လာၿပီး ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၂၀ ရက္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၆ ဒသမ ၆၀၈ သန္း ကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့၍ ယခင္ႏွစ္ ကာလတူကထက္ ၉ ဒသမ ၃၂၈ သန္း ပိုမိုကုန္သြယ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဌာနမွ သိရသည္။

ႏွစ္သစ္ကူး အတာသႀကၤန္လြန္ၿပီးေနာက္ ထိုင္းကုန္ပစၥည္းမ်ား အလံုးအရင္းျဖင့္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္သုိ႔ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ရာ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၂၀ ရက္အထိ သြင္းကုန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၃ ဒသမ ၅၄၂ သန္း ဖိုးတင္သြင္းခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းထြက္ကုန္စည္ မ်ားကို ၃ ဒသမ ၀၆၆ သန္းဖိုး တင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ကြၽဲ၊ ႏြား အပါအ၀င္ ကုန္ပစၥည္း အမ်ားစုမွာ တရား၀င္တင္ပို႔ရန္ ခက္ခဲေနၿပီး ေသာင္ရင္းျမစ္ ျဖတ္ေက်ာ္ ဂိတ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ တရားမ၀င္ တင္ပို႔လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းထြက္ကုန္ျဖစ္သည့္ ေရထြက္ပစၥည္း ငါးပုစြန္၊ ကဏန္းႏွင့္ လယ္ယာထြက္ ပစၥည္းမ်ား၊ ႏွမ္း၊ နႏြင္း၊ ၾကက္သြန္၊ င႐ုတ္၊ ပဲႏွင့္ ၾကံမ်ားတရား၀င္ တင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံသား အက်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္သည့္ အေနျဖင့္ ေျပာင္းဖူးကို အဖူးထြက္ခ်ိန္တြင္ တင္ပို႔ခြင့္မရွိဘဲ ႏွစ္လၾကာခ်ိန္မွ တင္ပို႔ရသည့္အတြက္ ျမန္မာေတာင္သူမ်ား မ်ားစြာနစ္နာသလို ျမန္မာ့ဆန္ကိုလည္း ဆန္အျဖစ္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခြင့္ မရွိ၍ ဆန္ကြဲသာ တင္ပို႔ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

အေရွ႕အေနာက္ စီးပြားေရး စႀကႍမွာ တည္ရွိသည့္ ျမ၀တီနယ္စပ္စခန္းမွ ျပည္တြင္းသို႔ စက္ယႏၲရားမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား၊ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ား၊ သြပ္၊ သံ၊ ဘိလပ္ေျမ၊ စားေသာက္ကုန္မ်ဳိးစံု၊ ပလတ္စတစ္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သစ္သီးပ်ဳိးပင္မ်ားလည္း တင္သြင္းခဲ့ၿပီး စက္သံုးဆီ၊ ဓာတ္ေငြရည္မ်ား၊ စားသံုးဆီမ်ား တင္သြင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းမႈဆိုင္ရာမူ၀ါဒ အေျပာင္းအလဲ၊ အခြန္ဒဏ္ေၾကးဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းမႈ မရွိသေလာက္ နည္းပါးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း တင္သြင္းခြင့္မရွိေသာ ဘီယာမ်ဳိးစံု၊ ေအးခဲအသားႏွင့္ ၾကက္ႏွင့္ ၾကက္ထြက္ အသည္း၊ ႏွလံုးပါကင္ထုပ္မ်ား၊ ဂ်ပန္တစ္ပတ္ရစ္ Without Car မ်ားကို ဇုန္ေရွာင္ကြင္းကာ နားလည္မႈ လမ္းေၾကာင္းမွ တရားမ၀င္ တင္သြင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

ျမ၀တီနယ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ ကုန္သယ္မႈမွာ ၂၀၁၂- ၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၄ ဒသမ ၈၀၂ သန္း၊ ၂၀၁၃- ၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ၂၇၁ ဒသမ ၅၀၁ သန္း၊ ၂၀၁၄- ၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၅၆ ဒသမ ၉၀၂  သန္း၊ ၂၀၁၅- ၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၂၆ ဒသမ ၁၁၂ သန္း၊ ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၂၈ ဒသမ ၆၀၁ သန္း၊၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၁၇ ဒသမ ၇၇၃ သန္းဖိုး ကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ႏွင့္ အထူးကုန္စည္ခြန္မ်ား၏ လစဥ္က်သင့္ခြန္ကုိ သက္ဆုိင္ရာလကုန္ဆံုးၿပီး ၁၀ ရက္အတြင္းေပးေဆာင္ရန္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက အသိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ကာ ပ်က္ကြက္ပါက က်သင့္အခြန္၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ရမည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ ပန္းဆုိးတန္းလမ္းရွိ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန႐ုံးကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ႏွင့္ အထူးကုန္စည္ခြန္မ်ား၏ လစဥ္က်သင့္ခြန္ကုိ သက္ဆုိင္ရာလကုန္ဆံုးၿပီး ၁၀ ရက္အတြင္း ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ကာ ပ်က္ကြက္ပါက က်သင့္အခြန္၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနက ဧၿပီ ၂၄ ရက္တြင္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၊ အထူးကုန္စည္ခြန္မ်ား လစဥ္က်သင့္ခြန္ေပးေဆာင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိေပးႏႈိးေဆာ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။

တည္ဆဲကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂ (က) အရ မည္သူမဆုိ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း အခြန္စည္းၾကပ္ထုိက္ေသာ ေရာင္းရေငြ သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈရေငြရွိလွ်င္ လစဥ္က်သင့္ေသာ အခြန္ကုိ သက္ဆုိင္ရာ လကုန္ဆံုးၿပီး ၁၀ ရက္အတြင္း ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ တည္ဆဲကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၁ (ခ) အရ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္အတြင္း လစဥ္က်သင့္အခြန္ ေပးသြင္းရန္ပ်က္ကြက္ပါက စည္းၾကပ္မႈအရ က်သင့္အခြန္၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ညီမွ်ေသာေငြကုိ ဒဏ္ေငြအျဖစ္ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔အတူ တည္ဆဲအထူးကုန္စည္ခြန္ ပုဒ္မ ၈ အရ အထူးကုန္စည္ကုိ ျပည္တြင္း၌ ထုတ္လုပ္ျခင္းအတြက္ ေရာင္းခ်သည့္လ၏ လကုန္ဆံုးၿပီး ၁၀ ရက္အတြင္း ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ အခြန္က်သင့္ေစရန္ ၀န္ႀကီးဌာနက အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္သတ္မွတ္ထားသည့္ အထူးကုန္စည္မ်ားျဖစ္ပါက ထုတ္လုပ္သည့္လ၏ လကုန္ဆံုးၿပီး ၁၀ ရက္အတြင္း၊ ျပည္ပသုိ႔တင္ပုိ႔ျခင္းျဖစ္ပါက တင္ပုိ႔သည့္လ၏ လကုန္ဆံုးၿပီး ၁၀ ရက္အတြင္း အထူးကုန္စည္ခြန္ ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

တည္ဆဲအထူးကုန္စည္ခြန္ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၂ (ဃ) အရ ေပးေဆာင္ရမည့္အခြန္ကုိ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ေပးသြင္းရန္ပ်က္ကြက္လွ်င္ စည္းၾကပ္မႈအရ ထပ္မံေပးေဆာင္ရမည့္အခြန္၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ဒဏ္ေငြအျဖစ္ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔လုပ္ငန္းအလုိက္ လစဥ္ေပးသြင္းရမည့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ သုိ႔မဟုတ္ အထူးကုန္စည္ခြန္တုိ႔ကုိ သတ္မွတ္ရက္အတြင္း ေပးသြင္းေပးၾကပါရန္ ႏႈိးေဆာ္ထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အခြန္ရေငြကုိ က်ပ္ ၇၅၄၆ ဘီလ်ံအထိ ရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး ျပည္တြင္းထြက္ကုန္ႏွင့္ ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ သံုးစြဲမႈအေပၚေကာက္ခံသည့္ အခြန္အေကာက္တြင္ က်ပ္ ၃၆၈၁ ဘီလ်ံ၊ ၀င္ေငြႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈအေပၚ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္အေကာက္တြင္ က်ပ္ ၂၃၅၆ ဘီလ်ံ၊ အေကာက္ခြန္တြင္ က်ပ္ ၄၉၀ ဘီလ်ံ၊ ႏုိင္ငံပုိင္သယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈအေပၚေကာက္ခံသည့္ အခြန္အေကာက္တြင္ က်ပ္ ၁၀၁၈ ဘီလ်ံရရွိရန္ တြက္ခ်က္ထားသည္။

ဘ႑ာႏွစ္ ခုနစ္ႏွစ္အတြင္း ေကာက္ခံရရွိခဲ့ေသာ အခြန္ရေငြမ်ားမွာ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၁၆၉၃ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၃၃၇၂ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၄၄၅၁ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၆၅၁၈ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၆၃၁၄ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၇၁၂၂ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၇၅၄၆ ဘီလ်ံ (ေမွ်ာ္မွန္း) တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္ႏွစ္က ကုန္သြယ္မႈ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ စံခ်ိန္တင္ အမ်ားဆံုး ရရွိသျဖင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္မစမီ လက္ရွိၾကားကာလ ေျခာက္လအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၁၃ ဘီလ်ံခြဲရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထား

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္ရွိ မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ထြန္းေနလႈိင္)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ကို လာမည့္ ေအာက္တိုဘာလတြင္မွ စတင္မည္ျဖစ္ရာ လက္ရွိၾကားကာလ ေျခာက္လအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ ပမာဏကို ေဒၚ လာ ၁၃ ဘီလ်ံခြဲရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရန္ႏုိင္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီကာလကို ၁၃ ဘီလ်ံခြဲရရွိဖို႔ လ်ာထားထားပါတယ္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ပို႔ကုန္ပမာဏက အားလံုး စုစုေပါင္းဆိုရင္ ေဒၚလာ ၁၄ ဒသမ ၆၇၅ ဘီလ်ံရတယ္။ မႏွစ္က ၁၁ ဒသမ ၉၉၈ ဆိုေတာ့ မႏွစ္ကထက္ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၇၆ ဘီလ်ံေလာက္ပိုမ်ားတယ္။ သြင္းကုန္မွာ ဒီႏွစ္ရတာက ေဒၚလာ ၁၈ ဒသမ ၆၄၈ ဘီလ်ံ၊ မႏွစ္က ၁၇ ဒသမ ၂၁၁ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔ သြင္းကုန္မွာလည္း  ၁ ဒသမ ၄ ဘီလ်ံေက်ာ္ပုိမ်ားတယ္” ဟု ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရန္ႏုိင္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

“အဲဒီမွာ အဓိက လယ္ယာထြက္ကုန္မွာ ပို႔ကုန္က မႏွစ္ကထက္ ပိုမ်ားတယ္။ တိရစၦာန္ထြက္ပစၥည္း မႏွစ္ကထက္ ပိုမ်ားတယ္။ ေရထြက္ပစၥည္း မႏွစ္ကထက္ ပိုမ်ားတယ္။ သတၱဳတြင္းထြက္ပစၥည္း မႏွစ္ကထက္ ပိုမ်ားတယ္။ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းက မႏွစ္ကထက္ ၃၅ သန္းေလာက္ နည္းသြားတယ္။ သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းကေတာ့ မူလကတည္းက တမင္ကို ေလွ်ာ့ေနတာေပါ့ေနာ္။ စက္မႈကုန္ေခ်ာပစၥည္း ပိုမ်ားလာတယ္။ တျခားပစၥည္းေတြလည္းရွိတယ္။ စုစုေပါင္း ၁၄ ဒသမ ၆၇၅ ဆိုတာ ပို႔ကုန္ရဲ႕သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာေရာ ကုန္သြယ္မႈ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာေရာ အမ်ားဆံုးပဲ။ ကုန္သြယ္မႈ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ ၃၃ ဒသမ ၃၂၃ ဘီလ်ံ ရတယ္ေပါ့။ မႏွစ္ကထက္ ေလးဘီလ်ံေလာက္ ပိုမ်ားတယ္။ မႏွစ္ကရတာက ၂၉ ဒသမ ၂၀၉ ဘီလ်ံ၊ အဲဒီေတာ့ မႏွစ္က ရတာကလည္း ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္အထိ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ အမ်ားဆံုးပဲ။ ဒီႏွစ္မွာ ပို႔ကုန္ေရာ သြင္းကုန္ေရာမွာ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အမ်ားဆံုးပါပဲ” ဟု ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရန္ႏုိင္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၃၃၃၂၃ ဒသမ ၈၁၅ သန္းရွိၿပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၄၁၁၄ ဒသမ ၂၀၉ သန္း ပုိမုိခဲ့သည္။

 

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ မကုန္ဆုံးမီ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလ်ံေက်ာ္ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔မႈ လ်ာထားခ်က္ျပည့္မီရန္ လုိအပ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမ္းနားလမ္းရွိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ မကုန္ဆုံးမီ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏ လ်ာထားခ်က္ ေဒၚလာ ၂၉ ဘီလ်ံကုိ ေက်ာ္လြန္ၿပီး ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလ်ံ ေက်ာ္ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔မႈ လ်ာထားခ်က္ျပည့္မီရန္ လုိအပ္ေနေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၁၆ ရက္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၃၁၆၆၇ ဒသမ ၉၆၄ သန္းရွိၿပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၄၁၂၇ ဒသမ ၁၄၃ သန္း ပုိမုိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ မတ္ ၁၆ ရက္အထိ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလ်ံေက်ာ္တြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈမွ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၂၃၇၂၅ ဒသမ ၁၆၃ သန္းႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၇၉၄၂ ဒသမ ၈၀၁ သန္းပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၃၆၁၁ ဒသမ ၆၁၂ သန္းပုိမုိခဲ့ၿပီး နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာမူ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၅၁၅ ဒသမ ၅၃၁ သန္း ပိုမုိခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည့္ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလ်ံေက်ာ္တြင္ ပုိ႔ကုန္တန္ဖုိး ေဒၚလာ ၁၃၈၄၈ ဒသမ ၈၈၁သန္း၊ သြင္းကုန္ တန္ဖုိး ေဒၚလာ ၁၇၈၁၉ ဒသမ ၀၈၃ သန္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ သြင္းကုန္တန္ဖုိး မွာ ပုိ႔ကုန္တန္ဖုိးထက္မ်ားျပားေနသျဖင့္ ကုန္ သြယ္မႈလုိေငြ ေဒၚလာ ၃၉၇၀ ဒသမ ၂၀၂ သန္းျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရသည္။ ယခင္ ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူတြင္မူ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ မွာ ေဒၚလာ ၄၈၂၄ ဒသမ ၃၈၅ သန္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကုန္သြယ္မႈေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား၊ တိရစၦာန္ထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ သတၱဳတြင္းထြက္မ်ား၊ သစ္ေတာထြက္ကုန္မ်ား၊ စက္မႈကုန္ေခ်ာမ်ား တင္ပုိ႔ခဲ့ၿပီး လူသုံးကုန္ပစၥည္း၊ လုပ္ငန္းသုံးကုန္ၾကမ္းမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၂၉ ဘီလ်ံႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ေဒၚလာတစ္ဘီလ်ံရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသုံး ခန္႔မွန္းေျခ အဆုိျပဳ တင္ျပခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

အဆုိပါ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပပုိ႔ကုန္ တန္ဖုိး ေဒၚလာ သန္း ၁၄၀၀၀ ႏွင့္ သြင္းကုန္တန္ဖုိး ေဒၚလာ သန္း ၁၅၀၀၀ ဟု ခန္႔မွန္းထားသျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ေဒၚလာ သန္း ၂၉၀၀၀ ျဖစ္ၿပီး ကုန္သြယ္မႈလုိေငြမွာ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀၀ (တစ္ဘီလ်ံ) ျဖစ္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ လက္ရွိအေျခအေနအရ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ လ်ာထားခ်က္မွာ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ေသာ္လည္း ပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔မႈ လ်ာထားခ်က္မွာ ျပည့္မီရန္ လုိအပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္သည့္ ကုန္သြယ္မႈ စာရင္းမ်ားအရ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ေဒၚလာ ၉၁ ဒသမ ၉ သန္း၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ေဒၚလာ ၂၅၅၅ ဒသမ ၅ သန္းရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈ လုိေငြမွာ ေဒၚလာ ၄၉၁၂ ဒသမ ၅၅၉ သန္း ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

တ႐ုတ္ဘက္မွ ျမန္မာဘဏ္အေကာင့္မ်ား အပိတ္ခံရမႈတြင္ သၾကား၊ ဆန္ကုန္သည္မ်ား၏ ဘဏ္အေကာင့္မ်ားအျပင္ ေငြျဖဴ၊ ေငြမည္း မစစ္ႏုိင္သည့္ ေငြလဲႊလုပ္ငန္း အေကာင့္မ်ားလည္း ပါ၀င္ၿပီး အပိတ္ခံရမႈ တစ္ပတ္ခန္႔ ၾကာျမင့္သည့္အထိ စီးပြား/ကူးသန္းသို႔ တင္ျပျခင္း မရွိေသးဟုသိရ

တ႐ုတ္-ျမန္မာ ကုန္သြယ္မႈ စခန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း (ပို႔ကုန္စစ္ေဆးေရး) ကို ေတြ႕ရစဥ္

တ႐ုတ္ဘက္မွ ျမန္မာဘဏ္အေကာင့္မ်ား အပိတ္ခံရမႈတြင္ သၾကား၊ ဆန္ကုန္သည္မ်ား၏ ဘဏ္အေကာင့္မ်ားအျပင္ ေငြျဖဴ၊ ေငြမည္း မစစ္ႏုိင္သည့္ ေငြလႊဲလုပ္ငန္း အေကာင့္မ်ားလည္း ပါ၀င္ေနၿပီး အပိတ္ခံရမႈ တစ္ပတ္ခန္႔ ၾကာျမင့္သည့္အထိ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ျပထားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း မတ္ ၂၆ ရက္က သိရသည္။

“ဘဏ္အေကာင့္ေတြ အပိတ္ခံရတာ တစ္ပတ္ေလာက္ေတာ့ရွိၿပီ။ အစိုးရကို တင္ျပထားတာ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ မရွိေသးဘူး။ တင္ျပဖို႔က အခုက ဘယ္လိုျဖစ္ေနလဲဆိုေတာ့ ဘဏ္အေကာင့္ အပိတ္ခံရတဲ့ သူေတြက အဓိကအားျဖင့္ ေငြလဲႊသမားေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီက်ေတာ့ ေငြလဲႊသမားေတြဆိုတာ ေငြျဖဴလည္း ၀င္ခ်င္၀င္မယ္။ ေငြမည္းလည္း ၀င္ခ်င္၀င္မယ္။ ကိုယ္က လိုက္စစ္လို႔ မရႏုိင္ဘူးေလ။ ၿပီးရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ဆန္စပါးလုပ္ငန္း၊ သၾကားျဖစ္ျဖစ္၊ ေျပာင္းျဖစ္ျဖစ္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကိုယ့္ဘက္က Formal ျဖစ္ေပမယ့္ သူတို႔ဘက္က Informal ျဖစ္ေနေတာ့ ပိတ္တဲ့ဟာက ေလာင္းကစားအတြက္ ပိတ္တာလား၊ ေမွာင္ခိုအတြက္ ပိတ္တာလား ခြဲျခားမရဘူး ျဖစ္ေနတယ္” ဟု ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္မွ ကုန္သည္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ ဘဏ္အေကာင့္ အပိတ္ခံရမႈ ျပႆနာမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားေနၿပီး ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္တြင္ တရား၀င္ကုန္သြယ္ႏုိင္မွသာလွ်င္ ယင္းျပႆနာမ်ား ကင္းလြတ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ခန္႔က အြန္လုိင္းေလာင္းကစားမႈကုိ စစ္ေဆးရန္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ပိတ္ထားသည့္ ဘဏ္အေကာင့္ ၃၄၉ခုအနက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားပုိင္ ဘဏ္အေကာင့္ ၁၃၂ ခုပါ၀င္ခဲ့ကာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ အေကာင့္မ်ား ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

“အရင္ကျဖစ္တဲ့ ျပႆနာေတြမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ အကုန္လံုးျပန္ပြင့္တယ္။ သူတို႔က သံသယရွိလို႔ စစ္ေဆးတဲ့ သေဘာပဲ။ ဥပမာ အေကာင့္  ၅၀ ေလာက္ပိတ္မယ္ဆိုရင္ ႏွစ္ခုေလာက္ပဲ ျပန္မပြင့္တာ။ က်န္တာေတြက ေျခာက္လ၊ တစ္ႏွစ္ဆိုရင္ အကုန္ျပန္ပြင့္တာ။ အခုအပိတ္ခံရတဲ့အထဲမွာ သၾကားသမား၊ ဆန္သမားေတြပါတယ္” ဟု ဆန္စပါးကုန္စည္ဒိုင္ (မူဆယ္) မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္မူ ဘဏ္စာရင္းအပိတ္ခံရသည့္ စာရင္းကို အတိအက် သိရွိရမႈ မရွိေသးေၾကာင္း ဆန္စပါး ကုန္စည္ဒိုင္ (မူဆယ္) မွ သိရသည္။

“တင္ျပလာခဲ့မယ္ဆိုရင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။ ေအာက္ေျခမွာ အခ်င္းခ်င္း ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္တာ ရွိသလို တစ္ဖက္ကလည္း သံတမန္နည္းလမ္းအရ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။ ေငြေၾကးလဲလွယ္တဲ့ ကိစၥဆိုရင္ တစ္မ်ဳိးေပါ့။ ကုန္သြယ္မႈနဲ႔ဆုိင္တဲ့ ကိစၥဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က ညႇိႏႈိင္းေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အခုကိစၥက ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ တင္ျပလာတာေတြရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေဆာင္ရြက္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္အထိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီ တင္ျပလာတာ မရွိေသးပါဘူး” ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ လက္ေထာက္အတြင္း၀န္ ဦးခင္ေမာင္လြင္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္၌ ဆန္အေရာင္းအ၀ယ္ ေအးေနၿပီး မူဆယ္သို႔ တစ္ေန႔လွ်င္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၂၀၀၀ ႏွင့္ ၃၀၀၀ ၾကား ကုန္အ၀င္ ရွိေသာ္လည္း တ႐ုတ္ဘက္သုိ႔ ေရာင္းခ်ရာတြင္ ေစ်းေအးေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ေႏြစပါးအသစ္ေတြ ေပၚလာတာက တစ္ေၾကာင္း၊ သူတို႔ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္အရေရာေပါ့။ အခုေစ်းေလွ်ာ့ ၀ယ္ေနတာ။ အရင္တုန္းက ၁၅၅ ယြမ္ေလာက္ ေရာင္းရတဲ့ဆန္က အခု ယြမ္ ၁၅၀ ေလာက္ပဲ ရွိေတာ့တယ္။ ငါးယြမ္၊ ေျခာက္ယြမ္၊ ခုနစ္ယြမ္ေလာက္ ေစ်းက်သြားတယ္။ ဆန္သားအေပၚ မူတည္ၿပီး ေစ်းခ်၀ယ္တာဆိုေတာ့ တစ္အိတ္ကို က်ပ္ ၁၀၀၀ ေလာက္ ေစ်းက်တယ္” ဟု မူဆယ္နယ္စပ္မွ ဆန္ကုန္သည္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတို႔အၾကား ကုန္သြယ္မႈမွာ ႏွစ္စဥ္ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလ်ံခန္႔ရွိၿပီး စုစုေပါင္း ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

 

ျမ၀တီ ဆိုင္ကယ္ေစ်းကြက္တြင္ ယခင္ႏွစ္ ကာလတူထက္ တစ္စီးလွ်င္ က်ပ္သံုးသိန္းခန္႔ ျမင့္တက္လာၿပီး ျပည္တြင္းသို႔ တင္သြင္းမႈက်ဆင္း

ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ကုန္တင္ကားျဖင့္ တရား၀င္ တင္သြင္းလာသည့္ ဆုိင္ကယ္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

ကမၻာ့ေငြေၾကးေစ်းကြက္တြင္ ေဒၚလာေစ်းႏွင့္အၿပိဳင္ ထိုင္းဘတ္ေငြေစ်း ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ျမ၀တီနယ္စပ္ ဆိုင္ကယ္ေစ်းကြက္ ရပ္၀န္းတြင္ ယခင္ႏွစ္ ကာလတူထက္ ဆိုင္ကယ္တစ္စီးလွ်င္ က်ပ္သံုးသိန္း ၀န္းက်င္ခန္႔အထိ ျမင့္တက္လာၿပီး ယခုႏွစ္ေဒသတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္ က်ဆင္းသလို ျပည္တြင္းသို႔ တင္ပို႔မႈမွာလည္း မ်ားစြာက်ဆင္းေၾကာင္း ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ Show Room ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

“အရင္ႏွစ္က ဒီလိုအခ်ိန္မွာ က်ပ္တစ္သိန္းကို ဘတ္ ၃၀၀၀ နီးပါးနဲ႔ လဲရတယ္။ ဒီႏွစ္က်ေတာ့ ၂၄၀၀ ဘတ္ပဲရတယ္။ က်ပ္ ၁၀ သိန္းတန္ဖိုးရွိတဲ့ ပစၥည္း၀ယ္တိုင္း အရင္ႏွစ္ကထက္ က်ပ္ႏွစ္သိန္းခြဲ အပိုေဆာင္းေနရတယ္။ ဒီေတာ့ ဆိုင္ကယ္တစ္စီးကို က်ပ္သံုးသိန္း၀န္းက်င္ ျမင့္တက္သြားတဲ့အတြက္ အေရာင္းအ၀ယ္ က်လာသလို ျပည္တြင္းကို တင္ပို႔မႈမွာလည္း ထက္၀က္နီးပါး ေလ်ာ့က်သြားတယ္။ နယ္အမွာ နည္းသြားတာေပါ့။ အရင္ႏွစ္ကဆိုရင္ တစ္လအနည္းဆံုး အစီး ၅၀၀ အထက္ တင္သြင္းခဲ့ရေပမဲ့ ဒီႏွစ္ ခုလမွာ အစီး ၂၀၀ ၀န္းက်င္ေလာက္ပဲ တင္သြင္းေနရပါတယ္” ဟု ျမ၀တီၿမိဳ႕ ၾကံခင္းလမ္းရွိ ဆိုင္ကယ္အေရာင္းဆိုင္ ပိုင္ရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမ၀တီၿမိဳ႕ရွိ ဆိုင္ကယ္အေရာင္းစင္တာမ်ားတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံထုတ္ ဆိုင္ကယ္မ်ား၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံထုတ္ ဆိုင္ကယ္မ်ား၊ မေလးရွားႏိုင္ငံထုတ္ ဆိုင္ကယ္မ်ား ေရာင္းခ်လ်က္ရွိၿပီး မၾကာမီကာလအတြင္း ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာသည့္ တ႐ုတ္ဆိုင္ကယ္မ်ားကိုပါ ေရာင္းခ်ၾကေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းနယ္စပ္ ျမ၀တီကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွတစ္ဆင့္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္သို႔ တင္သြင္းလ်က္ရွိသလို တ႐ုတ္နယ္စပ္မွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ လုပ္ဆိုင္ကယ္မ်ား ပိုမို၀င္ေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ မေလးရွားႏိုင္ငံထုတ္ ဆိုင္ကယ္မ်ားထက္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာသည့္ တ႐ုတ္ဆိုင္ကယ္မ်ားကို မၾကာခင္ မွာယူေရာင္းခ်ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုင္ကယ္အေရာင္းစင္တာ ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ေနသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီမွာေရာင္းတာေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံထုတ္ ဆိုင္ကယ္၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံထုတ္ ဆိုင္ကယ္၊  မေလးရွားႏုိင္ငံထုတ္ ဆိုင္ကယ္ဆိုၿပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာဆိုေရာင္းခ်ပါတယ္။ သံုးစြဲသူေတြကိုလည္း ခြဲျခားၿပီး သိေစခ်င္ပါတယ္။ ခုေတာ့ လာအိုႏိုင္ငံထုတ္ ဆိုင္ကယ္ေတြ မလာေတာ့ဘူး။ တ႐ုတ္ဆိုင္ကယ္ေတြ ေစ်းကြက္မွာ ၀င္လာေတာ့မယ္” ဟု ဆိုင္ကယ္ တရား၀င္ ေရာင္းခ်သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမ၀တီ ဆိုင္ကယ္ေစ်းကြက္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံထုတ္ ဆိုင္ကယ္မ်ားျဖစ္သည့္ Wave 110 ကို က်ပ္ ၁၉၆၀၀၀၀ ( လိုင္စင္ပါၿပီး)Wave i 125 အမ်ဳိးအစားကို (လိုင္စင္ပါ) တစ္စီးလွ်င္ က်ပ္ ၂၄၂၀၀၀၀၊ Dream 125 တစ္စီးလွ်င္ က်ပ္ ၂၀၃၀၀၀၀ တို႔ျဖင့္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိၿပီး ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံထုတ္ Wave ဆိုင္ကယ္မ်ားအား က်ပ္ ၁၁၃၀၀၀၀၊ မေလးရွားႏိုင္ငံထုတ္ ဆိုင္ကယ္မ်ားကို က်ပ္ ၁၁ သိန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမ၀တီနယ္စပ္မွ တရား၀င္ ဆိုင္ကယ္တင္သြင္းမႈအား ခြင့္ျပဳခဲ့သည္မွာ ႏွစ္မၾကာေသးေသာ္လည္း ေသာင္ရင္းကမ္းစပ္ရွိ တရားမ၀င္ ေရာင္းခ်တင္ပို႔သည့္ ေစ်းကြက္မွာ ႏွစ္သက္ရွည္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုင္ကယ္ ၀ယ္ေရာင္းလုပ္သူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္တြင္းသို႔ အမ်ားဆံုးတင္သြင္းသည့္ ဆိုင္ကယ္မ်ားမွာ က်ပ္ ၁၉၈၅၀၀၀ တန္ဖိုးရွိ Click 125 ဆိုင္ကယ္မ်ား၊ က်ပ္သိန္ ၃၀ တန္ဘိုးရွိ CBR 150 ဆိုင္ကယ္မ်ားျဖစ္ၿပီး၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလထုတ္ ေမာ္ဒယ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

မူဆယ္နယ္စပ္မွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔မည့္ ဖရဲသီးတန္ခ်ိန္မွာ ယမန္ႏွစ္ထက္ ပုိမ်ားမည္ဟု ခန္႔မွန္းထား

မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ သစ္သီးကုန္စည္ဒိုင္တြင္ ဖရဲသီးတင္ကားမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

တရုတ္ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ မူဆယ္မွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ တင္တြင္းမည့္ ဖရဲသီးတန္ခ်ိန္မွာ ၂၀၁၅ -၂၀၁၆ ခုႏွစ္ထက္ ယခုႏွစ္သည္ ဖရဲသီးတင္ပုိ႔လာမည့္ တန္ခ်ိန္မွ မ်ားျပားလာမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ သစ္သီးကုန္စည္ဒိုင္မွ သစ္သီးကုန္သည္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ၁၀၅ မိုင္ သစ္သီးကုန္စည္ဒိုင္သို႔ တစ္ေန႔လွ်င္ ဖရဲသီးတင္ကား ၂၀၀ နီးပါး ပံုမွန္၀င္ေရာက္ကာ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ေနၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ဖရဲသီးတင္ကား အစီး ၅၀၀၊ ၆၀၀ ၀င္ေရာက္ကာ အေရာင္း အ၀ယ္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က  တ႐ုတ္ -ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ မူဆယ္မွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ တင္တြင္းမည့္ဖရဲသီးတန္ခ်ိန္ ငါးသိန္းေက်ာ္ တင္ပုိ႔ရၿပီ၊ ယခုႏွစ္တြင္  မႏွစ္ ကထက္ပုိကာ တန္ခ်ိန္ ေျခာက္သိန္းအထက္ ပုိ႔ရမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ သစ္သီးကုန္စည္ဒိုင္မွ သစ္သီးကုန္သည္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“တစ္ေန႔ ကားအစီး ၂၀၀ ပတ္၀န္းက်င္ေလာက္ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ တကယ္မ်ားတဲ့အခ်ိန္ဆုိ အစီး ၅၀၀၊ ၆၀၀ လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က တန္ခ်ိန္ ငါးသိန္းေက်ာ္ပုိ႔ရတယ္။ ဒီႏွစ္ကေတာ့ မႏွစ္ကထက္ ပုိမယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔တြက္တယ္။ တန္ခ်ိန္ေျခာက္သိန္းအထက္ေတာ့ ေရာက္မယ္လုိ႔ တြက္တယ္။ ဖရဲသီးကလည္း စုိက္ႏႈန္းက တအားမ်ားတယ္။ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးလည္း   ဖရဲသီးထြက္ႏႈန္း မ်ားတဲ့အခါက်ေတာ့ အေရာင္းအ၀ယ္ေကာင္းတယ္။ အေရာင္းအ၀ယ္က သူ႔ေရာက္သေလာက္လည္း ေရာင္းလုိ႔ရတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ေစ်းမျမင့္တာပဲ ရွိတာေပါ့။ ေရာင္းလုိအား သိပ္မ်ားေနတဲ့ အခါက်ေတာ့ ေစ်းျမင့္ႀကီး ျဖစ္ဖုိ႔ေတာ့ မလြယ္ေသးဘူး” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ အေစ့မဲ့ဖရဲ၊ အ၀ိုင္းၾကား (ထဲန္၀မ္) ဖရဲသီးတုိ႔သည့္ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ပါက တစ္ကီလိုလွ်င္ တ႐ုတ္ေငြ သုံးယြမ္မွ ေလးယြမ္ၾကားရွိၿပီး အၾကားသီး ၈၅၅ တစ္ကီလိုလွ်င္ တ႐ုတ္ေငြ ႏွစ္ယြမ္၊ ႏွစ္ယြမ္ေက်ာ္ၾကား အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေနၿပီး တ႐ုတ္ကုန္သည္မ်ားက ဖရဲသီးအရည္အေသြး ေကာင္းကိုသာ ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူ ေနၾကေၾကာင္း ဖရဲကုန္သည္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

“ဖရဲသီးက သိသာသြားတာ အရည္အေသြးျမင့္တဲ့ ဖရဲသီးသာ ေစ်းေကာင္းရသြားၿပီးေတာ့ အရည္အေသြး အလယ္၊ အလတ္၊ အသင့္ဆုိရင္ အရည္အေသြး ေကာင္းတာနဲ႔က် ေတာ္ေတာ္ေလးကြာသြားၿပီ အရင္တုန္းက တစ္ေက်ာ့၊ ႏွစ္ေက်ာ့ကြာတာ ခု ငါးေက်ာ့ အခ်ပ္ေလာက္ ကြာသြားတဲ့ အေနအထားမ်ဳိး ျဖစ္သြားၿပီး ခုကေတာ့ သိသာလာတာက အရည္အေသြး ေကာင္းမွာကုိ ျဖစ္ေတာ့မယ့္ အေနအထားေပါ့။ အသီးေကာင္းတယ္ဆုိ အၾကားသီးက ႏွစ္က်ပ္ပတ္၀န္းက်င္ စြန္းတဲ့ဟာလည္း နည္းနည္းရွိတယ္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါေတြက အရမ္းလွတဲ့ဟာေတြ၊ တစ္တန္မွ အလုံး ၇၀ ေလာက္ေပါ့။ အေစ့မဲ့ ဖရဲတုိ႔ ထဲန္၀မ္ဆုိတဲ့ ဖရဲတုိ႔ အဲဒါေတြက အရည္အေသြး ေကာင္းရင္ေတာ့ သုံးယြမ္နဲ႔ ေလးယြမ္ၾကားမွာ ရွိတာေပါ့” ဟု မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ သစ္သီးကုန္စည္ဒိုင္မွ သစ္သီးကုန္သည္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

 

ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ အခ်က္အခ်ာၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပံ့မႈဆုိင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား၌ ႏုိင္ငံသား၊ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ဖိတ္ေခၚ

ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပံ့မႈဆုိင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား၌  ႏုိင္ငံသား၊ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္က ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း သိရသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပံ့မႈဆုိင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းလုပ္ငန္းမ်ား၊  အာမခံကုန္ေလွာင္႐ုံ (Bonded Ware – house) လုပ္ငန္းမ်ား၊ အေ၀းေျပးယာဥ္၊ ကုန္တင္ယာဥ္ရပ္နားစခန္းမ်ား၊ ကုန္သြယ္မႈ အေထာက္အကူျပဳသုိေလွာင္႐ုံ၊ လက္ကားေရာင္း၀ယ္ေရး အေထာက္အကူျပဳ အေျခခံ အေဆာက္အအုံလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံသား၊ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳၾကရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ဖိတ္ေခၚခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စိတ္၀င္စားသည့္ ႏုိင္ငံသား၊ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္သုိ႔ ဆက္သြယ္စုံစမ္းႏုိင္ၿပီး လက္၀ယ္တြင္ ေျမပုိင္ဆုိင္မႈရွိၿပီး သူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္သုိ႔ အဆုိျပဳလႊာမ်ားအျမန္ဆုံး တင္ျပႏုိင္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကာ္ျငာထားသည္။ အဆုိပါရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈျပဳရန္ စိတ္၀င္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဌာနခြဲ(၄)သုိ႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က သြင္းကုန္အစားထုိးလုပ္ငန္းမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရွိေရး၊ လုပ္ငန္းအတြက္ ေျမေနရာႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးတုိ႔အတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ယခုလအတြင္းက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

အဆုိပါ သြင္းကုန္အစားထုိးလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဆက္စပ္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ လယ္ထြန္စက္ႏွင့္ လယ္ယာေနာက္တြဲယာဥ္မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ တယ္လီဖုန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္း ကိရိယာမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ စက္ႏွင့္စက္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးႏွင့္ တပ္ဆင္ေရးပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ သံႏွင့္ သံမဏိ ေဆာက္ လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ပလတ္စတစ္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္း၊ စကၠဴမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ဓာတုေဗဒခ်ည္ခင္မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ စားသုံးဆီထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေဆး၀ါးပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းတုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမ၀တီနယ္စပ္စခန္းမွ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၁၂ ဒသမ ၂၅၅ သန္း ကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၈ ဒသမ ၆၈၁ သန္း ကုန္သြယ္မႈေလ်ာ့က်

စက္ယႏၲရားမ်ားႏွင့္ လယ္ယာသံုး စက္ပစၥည္းမ်ားကို ျမ၀တီနယ္စပ္မွ ပံုမွန္တင္သြင္းလ်က္ရွိစဥ္

ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမ်ားအနက္ ကုန္သြယ္မႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ ျမ၀တီနယ္စပ္စခန္းမွ ယခုဘ႑ာႏွစ္သစ္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၁၂ ဒသမ ၂၅၅ သန္း ကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခင္ႏွစ္ ကာလတူထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၈ ဒသမ ၆၈၁ သန္း ကုန္သြယ္မႈ ေလ်ာ့က်ေနေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည့္ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ယခုႏွစ္ တရား၀င္ကုန္သြယ္မႈမွာ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ေလ်ာ့က်ေနေသာ္လည္း လာမည့္ အမွတ္ (၂) ခ်စ္ၾကည္ေရး ကုန္သြယ္မႈတံတား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခ်ိန္တြင္ ယခုထက္သံုးဆ ကုန္သြယ္မႈ ျမင့္တက္လာႏိုင္သည္ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံ ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သံုးသပ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္အထိ ျပည္တြင္းသို႔ ထိုင္းကုန္ပစၥည္း တင္သြင္းမႈမွာ ၆၀၁ ဒသမ ၁၁၀ သန္းရွိၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္သို႔ ျပည္တြင္း ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔မႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၉ ဒသမ ၈၂၆ သန္းရွိခ့ဲၿပီး စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၄၀ ဒသမ ၉၃၆ သန္း ကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္သို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္မွ တရား၀င္တင္သြင္းသည့္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ယခင္ႏွစ္ကာလတူကထက္ ေလ်ာ့က်ခဲ့ၿပီး  အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၅၆ ဒသမ ၁၁၀ သန္း ကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္သို႔ ျမန္မာ့ထြက္ကုန္တင္ပို႔မႈမွာ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ျမင့္တက္ခဲ့ကာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၆ ဒသမ ၁၄၅ သန္း ကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့၍ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၁၂ ဒသမ ၂၅၅ သန္းသာ ကုန္သြယ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ျမ၀တီ ေဒါနေတာင္ေက်ာ္ အာရွလမ္းသစ္ ဖြင့္လွစ္ၿပီးေနာက္ ထိုင္းကုန္ပစၥည္းမ်ား ကုန္သြယ္မႈ တစ္ဟုန္ထိုး ျမင့္တက္လာခဲ့ေသာ္လည္း  ယခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္သစ္တြင္ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈ ျမင့္တက္ခဲ့ကာ ထိုင္းကုန္ပစၥည္း တင္သြင္းမႈမွာ ေလ်ာ့က်လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုကဲ့သို႔ သြင္းကုန္တင္သြင္းမႈ ေလ်ာ့ က်ေနျခင္းမွာ နယ္စပ္မွ တရား၀င္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈ ရပ္ဆိုင္လာျခင္းႏွင့္ ေႏြရာသီ ဇုန္ေရွာင္ကြင္းလမ္းႏွစ္သြယ္မွ ကုန္သြယ္မႈ မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္ဟု နယ္စပ္ကုန္သည္မ်ားက ခန္႔မွန္းၾကသည္။ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈမွာ ယခင္ႏွစ္ကထက္  ျမင့္တက္လာေသာ္လည္း ထိုင္းကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းမႈထက္ ၉ ဒသမ ၉ ဆေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ျမ၀တီနယ္စပ္မွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈ လံုး၀ရပ္ဆိုင္လာႏိုင္သည့္ အေျခအေန ရွိေသာ္လည္း စက္ယႏၲရားမ်ား၊ လယ္ယာသံုးပစၥည္းမ်ားကို ပံုမွန္တင္သြင္းလ်က္ရွိသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံထုတ္ စားေသာက္ကုန္၊ အလွကုန္၊ လူသံုးကုန္ႏွင့္ စက္သံုးဆီမ်ား၊ ဓာတ္ေငြ႕ရည္မ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား တင္သြင္းလ်က္ရွိသလို လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္သံုး ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား၊ သံ၊ သြပ္၊ ဘိလပ္ေျမႏွင့္ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ား၊ သၾကားမ်ားကို Re Export အျဖစ္ ျမ၀တီနယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔လ်က္ရွိသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ပို႔ကုန္မ်ားမွာ ေရထြက္ကုန္မ်ားျဖစ္ေသာ ငါး၊ ပုစြန္၊ ကဏန္းမ်ားႏွင့္ လယ္ယာထြက္ကုန္၊ ၾကက္သြန္၊ ႏွမ္း၊ နႏြင္းႏွင့္ ပရေဆးမ်ား တင္ပို႔လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာသစ္မ်ားကို တရား၀င္တင္ပို႔ခြင့္ မရွိေသာ္လည္း တရားမ၀င္ တင္ပို႔မႈအျဖစ္ ေသာင္ရင္းျမစ္ျဖတ္ေက်ာ္ ဂိတ္မ်ားမွ ကူးလူးလ်က္ရွိသည္။

ထို႔ျပင္ နယ္စပ္ဂိတ္စခန္း ၁၆ ခုမွ ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈမွာ သြင္းကုန္ထက္ မ်ားျပားၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၄၄၅ ဒသမ ၂၈၂ သန္းဖိုး တင္ပို႔ခဲ့သလို သြင္းကုန္မွာ အေမရိကန္ေဒၚ လာ ၁၉၄၄ ဒသမ ၉၇၅ သန္းဖိုး တင္သြင္းခဲ့သည့္အတြက္ ယခုဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၃၉၀ ဒသမ ၂၅၇ သန္း ကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့သလို ယခင္ႏွစ္ ကာလတူထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၄ ဒသမ ၅၁၁ သန္း ပိုမိုကုန္သြယ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ ဘ႑ာႏွစ္၀က္အတြင္း ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာငါးဘီလ်ံေက်ာ္ရွိၿပီး ပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔မႈထက္ သြင္းကုန္တင္သြင္းမႈ မ်ားျပားခဲ့

ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္၏ အဓိက ကုန္သြယ္ေရး စခန္းျဖစ္ေသာ မူဆယ္နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္း တစ္ေနရာကုိ ေတြ႕ရစဥ္

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္၀က္(ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလ) အတြင္း ျမန္မာ- တ႐ုတ္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ငါးဘီလ်ံေက်ာ္ရွိၿပီး တ႐ုတ္ဘက္သုိ႔ ပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔မႈထက္ တ႐ုတ္ဘက္မွ သြင္းကုန္တင္သြင္းမႈ မ်ားျပားခဲ့ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပုိ႔ကုန္/သြင္းကုန္ အေျခအေနမ်ားအရ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအထိ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၅၅၃၇ ဒသမ ၃၃ သန္းရွိၿပီး ယင္းပမာဏတြင္ ပုိ႔ကုန္တန္ဖုိးေဒၚလာ ၂၄၇၂ ဒသမ ၉၇ သန္း၊ သြင္းကုန္တန္ဖုိး ေဒၚလာ ၃၀၆၄ ဒသမ ၃၆ သန္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္  ျမန္မာ -တ႐ုတ္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁၀၄၉၆ ဒသမ ၄၅ သန္းရွိၿပီး ပုိ႔ ကုန္တန္ဖုိး ေဒၚလာ ၄၇၆၄ ဒသ မ ၉၅ သန္း၊ သြင္းကုန္တန္ဖုိးေဒၚ လာ ၅၇၃၁ ဒသမ ၅၀ သန္းပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တ႐ုတ္ဘက္သုိ႔ ဆန္၊ ငါး၊ သစ္၊ ပဲ၊ ႏွမ္း၊ ခ်ဳပ္ ၿပီးအထည္မ်ား၊ အျခား ေရထြက္ကုန္မ်ား၊ ေရာ္ဘာ၊ သတၱဳတြင္းထြက္မ်ား အပါအ၀င္ အျခားပုိ႔ကုန္မ်ားကုိ တင္ပုိ႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ တ႐ုတ္ဘက္သုိ႔ ပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔ရာတြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈထက္ နယ္ စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွ ပုိမုိတင္ပုိ႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သြင္းကုန္တင္သြင္းမႈ အပုိင္းတြင္ တ႐ုတ္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ စက္ႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းမ်ား၊ ဓာတုပစၥည္းမ်ား၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ ေဆး၀ါးမ်ား၊ ႏုိ႔ထြက္ပစၥည္းမ်ား အပါအ၀င္ အျခားသြင္းကုန္မ်ားကုိ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ သြင္းကုန္တင္သြင္းမႈတြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈမွ အမ်ားဆုံး တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏ စုစုေပါင္းမွာ ေဒၚလာ ၂၈၈၄၃ ဒသမ ၁၆ သန္းရွိၿပီး တ႐ုတ္ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၁၀၄၉၆ ဒသမ ၄၅ ရွိသျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ စုစုေပါင္း၏ ၃၆ ဒ သမ ၃၉ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ တ႐ုတ္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလ်ံေက်ာ္တြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၄၅၀၇ ဒသမ ၈၄ သန္းႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈပမာ ဏေဒၚလာ ၅၉၈၈ ဒသမ ၆၁ သန္းပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ အမ်ားဆုံး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ျမန္မာဘက္ျခမ္းတြင္ မူဆယ္၊ လြယ္ဂ်ယ္၊ ကန္ပုိက္တီး၊ က်ဳိင္းတုံ၊ ခ်င္းေရႊေဟာ္စသည့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ရာတြင္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၇၀၁၆ ဒသမ ၂၄ သန္း၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၉၆၉၆ ဒသမ ၄၁ သန္း၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁၀၉၉၂ ဒသမ ၀၄ သန္းရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။