တ႐ုတ္လုပ္ ကားမ်ားအား အေမရိကန္၌ ေရာင္းခ်မည့္အစီအစဥ္ကုိ Ford က ပယ္ဖ်က္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၂၇ ရက္တြင္ ကင္တက္ကီျပည္နယ္၌ Ford ၏ ကားပစၥည္း တပ္ဆင္စက္႐ံုအတြင္းပိုင္းကို ေတြ႕ရစဥ္

အေမရိကန္၏ အခြန္စည္းၾကပ္မႈႏႈန္းထားမွာ ျမင့္တက္လာမည့္ အလားအလာရွိသည့္အတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလုပ္ ယာဥ္ငယ္မ်ားအား အေမရိကန္တြင္ ေရာင္းခ်ရန္ အစီအစဥ္ကို Ford Motor ကုမၸဏီက ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္ဟု Ford ၏ ေျမာက္အေမရိကလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲက ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္သည္ ေနာက္ထပ္ေဒၚလာ ဘီလ်ံ၂၀၀ တန္ဖိုးရွိေသာ တ႐ုတ္သြင္းကုန္မ်ားအေပၚ အခြန္မ်ားစည္းၾကပ္ရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ေနၿပီး တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ၾကားမွ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲမွာ အရွိန္ျမင့္တက္လာစဥ္ Ford က ယခုကဲ့သို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထရန္႔အစိုးရသည္ တ႐ုတ္ထုတ္ယာဥ္ မ်ားအေပၚ မူလကတည္းက အခြန္၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အမ်ဳိးသား လံုျခံဳေရး႐ႈေထာင့္မွၾကည့္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားမွ တင္သြင္းလာသည့္ ယာဥ္မ်ားအားလံုးအေပၚ အခြန္စည္းၾကပ္ရန္ အဆိုျပဳခ်က္ကိုလည္း ထရန္႔က ခ်င့္ခ်ိန္ေနသည္။

တ႐ုတ္၌ ထုတ္လုပ္ေသာ Ford Active ကားကို လာမည့္ႏွစ္တြင္အေမရိကန္၌ ျဖန္႔ရန္အစီအစဥ္အား ဖ်က္သိမ္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ Ford ၏ အေမရိကန္ကား ေရာင္းခ်ရမႈအေပၚ သိသိသာသာမသက္ ေရာက္ေစဘဲ အလုပ္အကိုင္မ်ားကိုလည္း ထိခိုက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျမာက္အေမရိကဆိုင္ရာ Ford အႀကီးအကဲ ကူမာေဂဟိုထရာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။