ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈေၾကာင့္ မိုးစပါးစိုက္ဧက ၃၀၁၈၀ ႏွင့္ အေစ့ထုတ္ေျပာင္း ၁၆၆၃ ဧက ပ်က္စီး

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈေၾကာင့္ မိုးစပါး စိုက္ဧက ၃၀၁၈၀ ႏွင့္ ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေစ့ထုတ္ေျပာင္း ၁၆၆၃ ဧက ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး ဘားအံၿမိဳ႕နယ္တြင္ မိုးစပါး စိုက္ဧက ပ်က္စီးမႈတြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ျပည္နယ္အတြင္း ပ်က္စီးခဲ့တဲ့ မိုးစပါး စိုက္ဧကေတြမွာ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္က ဧကေပါင္း ၂၅၀၀၀ ေက်ာ္ ထိခိုက္ ပ်က္စီးခဲ့တဲ့အတြက္ အမ်ားဆံုးအဆင့္မွာ ရွိတယ္။ တစ္ျပည္နယ္လံုးမွာ အေစ့ထုတ္ေျပာင္း စိုက္ပ်ဳိးတဲ့ ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္မွာ အေစ့ထုတ္ေျပာင္း စိုက္ဧက ၁၆၀၀ ေက်ာ္ နစ္ျမဳပ္ ပ်က္စီးခဲ့ပါတယ္။ ျပန္လည္ ထူေထာင္ႏုိင္ဖို႔ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ခ်ထားေပးတဲ့ ရန္ပံုေငြ၊ ႐ုံးခ်ဳပ္က ပံ့ပိုးေငြနဲ႔ အလွဴရွင္ေတြက ပံ့ပိုးအလွဴေငြေတြ ေပါင္းစပ္ၿပီး စပါးမ်ဳိးေစ့ ၁၀,၀၀၀ ေက်ာ္ စုစည္းထားႏုိင္ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး ဦး၀င္းလိႈင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

နယ္စပ္ ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေရနစ္ျမဳပ္ ပ်က္စီးခဲ့သည့္ အေစ့ထုတ္ေျပာင္း ၁၆၆၃ ဧကအတြက္ ျမ၀တီခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးတို႔မွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံ အလွဴေငြ ေတာင္းခံခဲ့ရာ က်ပ္သိန္း၂၁၀ ရွိၿပီး အလွဴရွင္မ်ားက ပ်က္စီးခဲ့သည့္ အေစ့ထုတ္ေျပာင္း ၁၆၆၃ ဧကအနက္ ဧက ၂၀၀ ျပန္လည္ စိုက္ပ်ဳိး ေထာက္ပံ့ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလွဴေငြက်ပ္ သိန္း ၂၁၀ ကိုလည္း ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္က ေျပာင္းစိုက္ ေတာင္သူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားသည့္ မိုးစပါး စိုက္ခင္းမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ စိုက္ပ်ဳိးရာ၌ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနေသာေၾကာင့္ သြင္းအားစုမ်ား ၀ယ္ယူ သိုေလွာင္ထားႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း ဖာပြန္ခ႐ိုင္အတြင္း မိုးစပါး စိုက္ဧက ၆၀၀ အတြက္ မ်ဳိးစပါးမ်ား ေတာင္သူမ်ားထံ ေပးအပ္ႏုိင္ခဲ့ကာ ေရေဘးလြန္ ကယ္ဆယ္ေရးအဖဲြ႕ (ဦးေစာဟန္ေအးအဖဲြ႕)က စပါး အေစ့မႈတ္စက္ႏွင့္ ဘက္စံုသံုး ေဆးျဖန္းစက္ကို ကမေမာင္းၿမိဳ႕နယ္ခဲြတြင္ တစ္စံု၊ ဖာပြန္ၿမိဳ႕တြင္တစ္စံု ေထာက္ပံ့ထားသည္။

သံလြင္ျမစ္ေရ တတိယအႀကိမ္ ျပန္လည္ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ား တိုးျမႇင့္ဖြင့္လွစ္

ၾသဂုတ္ ၂၆ ရက္ ညပိုင္းအတြင္း သံလြင္ျမစ္ေရ ျပန္တက္မႈေၾကာင့္ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တတိယအႀကိမ္ ျမစ္ေရလႊမ္းမႈ ျဖစ္ေပၚေနစဥ္

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း မိုးဆက္တိုက္ ရြာသြန္းလ်က္ရွိၿပီး ၀ါေခါင္လျပည့္တက္ေရ အရွိန္ျဖင့္ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေရႀကီးလႊမ္းမိုးမႈ တတိယအႀကိမ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရး စခန္းမ်ား တိုးျမႇင့္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရၿပီး အိမ္ေထာင္စု ၁၆၀၄ စု၊ လူဦးေရ က်ား-မ စုစုေပါင္း ၈၅၂၃ ဦး ေရေဘးခိုလံႈေနရေၾကာင္း ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ႐ံုး၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

သံလြင္ျမစ္ေရလႊမ္းမိုးမႈမွာ ၀ါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္ ၂ ရက္ေန႔ေရာက္သည့္တိုင္ ျမစ္ေရလႊမ္းမိုးမႈ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ၾသ ဂုတ္ ၂၈ ရက္ညေန ၄ နာရီ တိုင္းထြာခ်က္အရ စိုးရိမ္ေရမွတ္ အထက္ ၈၇၇ စင္တီမီတာသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီး ျမစ္ေရဆုတ္ယုတ္လာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

“အစဥ္အလာအရဆိုရင္ ၀ါေခါင္လျပည့္ ၁ ရက္ေန႔ကစၿပီး ျမစ္ေရတျဖည္းျဖည္း ဆုတ္ခြာရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ေရကတရိပ္ရိပ္ တက္ေကာင္းေနတုန္းပဲ။ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈကလည္း တစ္လနဲ႔တစ္ပတ္ ရွိလာၿပီဆိုေတာ့ လူေတြလည္း အေတာ္ေလး စိတ္ပ်က္လာၾကၿပီေလ။ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ ျမစ္ေရျမန္ျမန္ က်ဆင္းလာဖို႔ ဆုေတာင္းေနရတာ အေမာပါပဲ” ဟု ဘားအံၿမိဳ႕ အမွတ္ ၅ ရပ္ကြက္ ေအာင္နန္း ၄ လမ္းတြင္ ေနထိုင္သူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္မွစ၍ သံလြင္ျမစ္ေရသည္ ဆုတ္ခြာစျပဳခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္၂၆ ရက္ (၀ါ ေခါင္လျပည့္) ညဦးပိုင္းမွ ျပန္လည္ ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျပည္နယ္မိုးလံုေလလံု အားကစား႐ံု၊ ေရႊရင္ေမွ်ာ္ဘုရား၊ အစၥလာမ္မၼစ္ေက်ာင္း၊ ဗလီ၀တ္ျပဳေက်ာင္း၊ အမွတ္ (၃) ရပ္ကြက္ ဆိုင္ကလံုးစင္တာ၊ မဲေဘာင္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ ဓမၼပီယဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ သုေမဓာယၾကားေတာရ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ အထက ၃ (အားကစား႐ံု၊ ျပည္နယ္ကမၼ႒ာန္းေက်ာင္း၊ အိမ္တိုင္ကုန္း (ရြာသစ္)၊ ၿမိဳင္ကေလးလွာကာ (ကူးဆိပ္)၊ မဂၢင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတို႔တြင္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ား တိုးျမႇင့္ဖြင့္လွစ္ထားရၿပီး ေရေဘးသင့္ အိမ္ေထာင္စု ၁၆၀၄ စု၊ လူဦးေရ က်ား-မ စုစုေပါင္း ၈၅၂၃ ဦး ေရေဘးခိုလံႈလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

သံလြင္ျမစ္ေရ ျပန္လည္က်ဆင္းေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၀ါေခါင္လျပည့္ တက္ေရအေျခအေန ေစာင့္ၾကည့္ေနရ

ဘားအံၿမိဳ႕ အမွတ္၂ ရပ္ကြက္ ျမတ္ေလးလမ္းတြင္ သံလြင္ျမစ္ေရ က်ဆင္းေနသည္ကို ၾသဂုတ္၂၃ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ေတြ႕ရစဥ္

ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္ ညေန ၄ နာရီ တိုင္းထြာခ်က္အရ သံလြင္ျမစ္ေရသည္ ၈၆၃ စင္တီမီတာသို ့ေရာက္ရွိေနၿပီး စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္ ရွိေနကာ ျမစ္ေရျပန္လည္ က်ဆင္းေနေသာ္လည္း ၀ါေခါင္လျပည့္ တက္ေရအေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ေနရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

“သံလြင္ျမစ္က ဒီလိုပါပဲ။ က်လိုက္တက္လိုက္ သေဘာမွာ ရွိေနေတာ့ ယံုစားလို႔မရေသးဘူး။ အျမင့္ဆံုး တက္ေရျဖစ္တဲ့ ၀ါေခါင္လျပည့္ေရက က်န္ေနေသးတယ္။ အဲဒါကို ေစာင့္ၾကည့္ရမွာေပါ့။ ျမစ္ေရက်တယ္ ဆိုတာက ခါတိုင္းႏွစ္ေတြလို ေတာက္ေလွ်ာက္ႀကီး က်ဆင္းသြားတာမွ မဟုတ္တာ။ အခုျမစ္ေရ ျပန္လည္က်ဆင္းတယ္ ဆိုေပမယ့္ စိုးရိမ္ေရမွတ္မွာပဲ ရွိေနတယ္” ဟု ဘားအံၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက ၎တို႔၏မွတ္တမ္းအရ သံလြင္ျမစ္ေရသည္ ၅၃ ႏွစ္အတြင္း အျမင့္ဆံုးအျဖစ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္ နံနက္ ၆ နာရီ တိုင္းထြာခ်က္အရ ၉၃၈ စင္တီမီတာ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ယခင္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္တြင္ စံခ်ိန္တင္ ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ ၉၃၆ စင္တီမီတာကိုခ်ဳိးကာ ၅၃ ႏွစ္အတြင္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေရႀကီးေရလႊမ္းမိုးမႈ ကာလမွာလည္း အရွည္ၾကာဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ဇူလိုင္တစ္လလံုး ေန႔စဥ္မျပတ္ မိုးရြာသြန္းမႈရွိၿပီး ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္ အထိ ေနပူရက္ ႏွစ္ရက္သာ ရွိျခင္းေၾကာင့္ ေရႀကီးေရလႊမ္းမိုးမႈ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိကာ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

“ဇူလိုင္တစ္လလံုးနဲ႔ ၾသဂုတ္ေနာက္ဆံုးပတ္အတြင္း ေန႔စဥ္မိုးရြာေနတာေၾကာင့္ ျမစ္ေရ မက်ဆင္းႏိုင္ဘူး။ ေရက နည္းနည္းက် မ်ားမ်ားတက္ေနေတာ့ လူေနအိမ္ေတြလည္း ျမဳပ္လိုက္ေပၚလိုက္ ျဖစ္ေနတယ္။ ေနအိမ္ေရွ႕ လူသြားလမ္းေတြ မေပၚေသးဘူး။ သြားေရးလာေရး အရမ္းခက္ခဲသလို စားေရးေသာက္ေရးလည္း အခက္အခဲ ၾကံဳေတြ႕ေနရတာေလ။ ဒီႏွစ္ေရႀကီးခ်က္က အရမ္းႀကီးတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳးလည္း တစ္ခါမွ မၾကံဳေတြ႕ဖူးေတာ့ အရမ္းစိတ္ဆင္းရဲ ရပါတယ္” ဟု ဘားအံၿမိဳ႕ ေျမနိမ့္ရပ္ကြက္မွ ေနအိမ္မစြန္႔ခြာလိုသူ ေရေဘးဒုကၡသည္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

သံလြင္ျမစ္ေရခ်ိန္၏ စိုးရိမ္ေရမွတ္မွာ ၇၅၀ စင္တီမီတာျဖစ္ၿပီး ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္တြင္ ျမစ္ေရျပန္လည္ က်ဆင္းေနေသာ္လည္း ၀ါေခါင္လျပည့္တက္ေရ အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ေနရသျဖင့္ ကယ္ဆယ္ေရး စုရပ္စခန္း အသီးသီးတြင္ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ား ဆက္လက္ ခိုလံႈေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

သံလြင္ျမစ္ေရ ဆက္လက္ျမင့္တက္ေနၿပီး ၀ါေခါင္လျပည့္တက္ေရႏွင့္ ေပါင္းစပ္မိပါက ယခုလအတြင္း စံခ်ိန္တင္ထားသည့္ စုိးရိမ္ေရအမွတ္ ၉၃၈ စင္တီမီတာ အထက္သို ့ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ဟုဆုိ

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေရႀကီးေရလွ်ံျဖစ္မႈေၾကာင့္ အခက္အခဲႀကံဳေတြ႔ေနရသူမ်ားကို ကူညီကယ္ဆယ္မႈအား ဇူလုိင္လအတြင္းက ေတြ႔ရစဥ္

သံလြင္ျမစ္ေရခ်ိန္သည္ ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္ နံနက္ ၆ နာရီ တိုင္းထြာခ်က္အရ ၉၁၂  စင္တီမီတာသို႔ ဆက္လက္ ျမင့္တက္လ်က္ရွိၿပီး လာမည့္၀ါေခါင္လျပည့္ တက္ေရႏွင့္ ေပါင္းစပ္မိပါက ယခုလအတြင္း စံခ်ိန္တင္ထားသည့္ စုိးရိမ္ေရအမွတ္ ၉၃၈ စင္တီမီတာ အထက္သို႔ ေက်ာ္လြန္ေရာက္ရိွႏိုင္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

“ေရက က်ဆင္းသလိုလိုနဲ႔ တစ္ေန႔ တစ္ေန႔ ျမင့္တက္လာတယ္။ ေရေသရက္မွာေတာင္ ၉၀၀ ေက်ာ္မွာရွိေနရင္ အဲဒီေရအခံနဲ႔ လျပည့္ေရေပါင္းစပ္ၿပီး စံခ်ိန္ခ်ဳိးထားတဲ့ ၉၃၈ စင္တီမီတာကို ေက်ာ္လြန္ေရာက္ရွိႏိုင္ပါတယ္” ဟု ဘားအံၿမိဳ႕ ကမ္းနားလမ္းမွ ဦးသန္းေဌးက ေျပာၾကားသည္။

သံလြင္ျမစ္ေရႏွင့္ ေတာင္က်ေခ်ာင္းေရ စီးဆင္းမႈေၾကာင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ဘားအံ-လိႈင္းဘြဲ-ေကာ့ကရိတ္-ျမ၀တီႏွင့္ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ (ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္ စာရင္းဇယားအရ) အိမ္ေထာင္စု ၅၃၄၂ စု၊ လူဦးေရ ၂၄၉၄၅ ဦး ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရး စုရပ္စခန္းတြင္ ခိုလံႈလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေရေဘးျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္ငါးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရေဘးသင့္ျပည္သူ အိမ္ေထာင္စု ၅၃၄၂ စုလူဦးေရ ၂၄၉၄၅ ဦးတို႔အား ျပည္နယ္ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဦးစီးဌာနမွ ဆန္၊ ဆီ၊ ငါးေသတၱာ၊ ၾကက္ဥ၊ ေခါက္ဆြဲထုပ္၊ ေရသန္႔ဘူး တန္ဖိုး က်ပ္ ၆၇၃၆၄၀၀၀၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ကရင္ျပည္နယ္သို႔ လာေရာက္သည့္ ခရီးစဥ္တြင္ မ်က္ႏွာသုတ္ပ၀ါ၊ ဆပ္ျပာ၊ တီရွပ္စသည့္ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းေျခာက္မ်ဳိး တန္ဖိုး က်ပ္သိန္း ၁၁၁၅၉၀၀၀ ေပးအပ္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေရလႊမ္းမိုးမႈ ကာလကလည္း ဒီေန႔ဆိုရင္ တစ္လျပည့္ပါၿပီ။ ေရကေတာ့ က်ရိပ္မျမင္ေသးသလို တစ္ေန႔ၿပီးတစ္ေန႔ ျမင့္တက္လာေနတာ စိတ္ပ်က္ဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။ ေရလႊမ္းကာလ ၾကာလာရင္ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္က ပရဟိတ အဖြဲ႕ေတြ လူပင္ပန္း စိတ္ပင္ပန္းျဖစ္ၿပီး အားေလ်ာ့သြားႏိုင္သလို ေရေဘးသင့္ သူေတြလည္း စိတ္ဓာတ္က်ဆင္း လာႏိုင္ပါတယ္” ဟု ဘားအံၿမိဳ႕ခံ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ျမစ္၊ ေခ်ာင္းမ်ား၏ ျမစ္ေရခ်ိန္ တိုင္းထြာခ်က္မ်ားအနက္ ဂ်ဳိင္းျမစ္သည္ က်ံဳဒိုးၿမိဳ႕၌ စိုးရိမ္ေရအမွတ္ ၅၅၀ စင္တီမီတာေအာက္ ၅၂၀ စင္တီမီတာသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီး လိႈင္းဘြဲေခ်ာင္းသည္ ယင္း၏စိုးရိမ္ေရအမွတ္ ၉၈၀ စင္တီမီတာအနီး ၉၁၆ စင္တီမီတာသို႔ ေရာက္ရွိေနကာ သံလြင္ျမစ္သည္ ေရႊဂြန္းတိုက္နယ္ ေက်းရြာ၌ စိုးရိမ္ေရအမွတ္ ၉၈၀ စင္တီမီတာ အထက္ ၁၁၅၈ စင္တီမီတာသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီး က်န္ျမစ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဇမိျမစ္၊ ေဟာင္သေရာျမစ္၊ ယြန္းစလင္းျမစ္၊ ေသာင္ရင္းျမစ္တို႔သည္ ၎၏စိုးရိမ္ေရမွတ္ေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း မိုးဆက္လက္ ေကာင္းမြန္ပါက သံလြင္ျမစ္ေရခ်ိန္သည္ လာမည့္၀ါေခါင္လျပည့္ေရႏွင့္ ေပါင္းစပ္ကာ ယခုလအတြင္း စံခ်ိန္တင္ထားသည့္ ၉၃၈ စင္တီမီတာ အထက္သို႔ ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက လွဴဒါန္းသည့္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၅၀ ကို ျပန္လည္ထူေထာင္သည့္ ကာလတြင္ ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအား ဆက္လက္ေထာက္ပံ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

ေရေဘးသင့္ ကရင္ျပည္နယ္ ျပည္သူမ်ားအား ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္

ကရင္ျပည္နယ္ ေရေဘးသင့္ျပည္သူ မ်ားအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ လွဴဒါန္းသည့္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၅၀ ကို ျပန္လည္ထူေထာင္သည့္ ကာလတြင္ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား ဆက္လက္ ေထာက္ပံ့သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္က The Daily Eleven သတင္းစာသို႔ ေျပာၾကားသည္။

“ေရေဘးသင့္ျပည္သူေတြရဲ႕ အဓိကအက်ဆံုးက ဆန္ေပါ့။ ဒီေလာက္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္က လာေရာက္ လွဴဒါန္းေနတဲ့ၾကားက ဆန္က ႏွစ္ရက္ေလာက္ ျပတ္လပ္မႈ ၾကံဳေတြ႕ရတယ္။ ေရႀကီးကာလ တစ္လနီးပါး ၾကာျမင့္ေတာ့ ေရေဘးသင့္ျပည္သူေတြ အလုပ္အကိုင္ ပ်က္လာတာ ေတြ႕ရတယ္။ ျပည္သူေတြရွာစားေဖြစား အခက္အခဲ ၾကံဳေတြ႕လာၾကတယ္။ ေရက်ဆင္းၿပီး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ကာလေတြကို ဆက္လက္ ေထာက္ပံ့ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ကရင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ကရင္ျပည္နယ္တြင္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္မွစတင္ကာ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ ခုနစ္ၿမိဳ႕နယ္အနက္ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွအပ က်န္ၿမိဳ႕နယ္ ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရႀကီးေရလႊမ္းမိုးမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ႔ကာ တံတားေျခာက္စင္း ေရစီးႏွင့္အတူ ပ်က္စီးေမ်ာပါျခင္း၊ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးသည့္ မိုးစပါးစိုက္ဧက ၁၀၀၀၀ ႏွင့္ ထိခိုက္လယ္ဧက ၁၄၆၀၀ ဧက၊ ငါး/ပုဇြန္ ေမြးျမဴေရးကန္ ၈၇၁ ဒသမ ၉၁ ဧက ထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ကယ္ဆယ္ေရး စုရပ္စခန္း ၅၀ တြင္ ေရေဘးသင့္ျပည္သူ ၅၀၀၀၀ ေက်ာ္ ေရေဘးခိုလံႈ ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေရႀကီးမႈျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အာဆီယံ + (၃) အေရးေပၚအရန္ဆန္ ရိကၡာအစီအစဥ္ (၃) အရ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၅၀ ႏွင့္ Unicef ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ေရေပးေ၀ေရးႏွင့္ မိသားစုက်န္းမာေရး ပစၥည္းမ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနမွ မ်ဳိးစပါးမ်ားႏွင့္ ၾကက္သြန္နီမ်ားကို ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္၌ ကရင္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ထံ လာေရာက္လွဴဒါန္း ခဲ့သည္။

အဆိုပါ လွဴဒါန္းပြဲတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕အေျခဆိုက္ APTER-ASEAN PLUS. Three Rice Reserve အေရးေပၚ ဆန္အရန္ဆန္ ရိကၡာအတြင္းေရးမွဴး႐ံုးမွ အႀကီးအကဲ Shimphalee က “မိတ္ေဆြႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အလႊာအသီးသီးမွာရွိတဲ့ ျမန္မာျပည္သူေတြကို အေထာက္အပံ့ေပးဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္ လာေရာက္စဥ္က တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဂ်ပန္ယန္း သန္း ၄၀ ဘီလ်ံ အေထာက္အပံ့ေပးမည့္ အစီအစဥ္ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဆိုအာေဘးက ရွင္းလင္းေျပာၾကားထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံထူေထာင္ေရး အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ဆက္လက္ေထာက္ခံေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

 

ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ ပဲခူး၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ငါးေမြးျမဴေရးကန္ ဧက ၃၂၀၀ ေက်ာ္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈႈံး

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ငါးေမြးျမဴေရးကန္ ၁၂၉၁ ဧကႏွင့္ ေညာင္ ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၃၅ ဧက၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ကြမ္းျခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၀၄၄ ဒသမ ၅၇ ဧကႏွင့္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၆၄ ဧက၊ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ဧက ၈၀၀ေက်ာ္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ပ်က္စီးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တြက္ခ်က္ေနဆဲျဖစ္၍ မသိရေသးေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

“သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ထိခိုက္နစ္နာဆံုးက ငါးေမြးျမဴလုပ္ငန္းကို တိုက္႐ုိက္ကန္ေတြနစ္လို႔ ထိခိုက္နစ္နာဆံုး႐ႈံးသလို သြယ္၀ိုက္တဲ့နည္းနဲ႔ စိုက္ပ်ဳိးေျမ ဆံုး႐ႈံးမႈကလည္း ေမြးျမဴေရး အစာေတြအတြက္ ထိခိုက္မႈေတြ ရွိေနတယ္။ ထူးထူးကဲကဲ ေရွ႕ႏွစ္ရက္ကနဲ႔ ဒီေန႔အထိ ထူးကဲဒီေရေတြတက္တယ္။ ကမ္း႐ုိးတန္းေဒသေတြမွာ ပုစြန္ကန္ေတြ၊ ငါးကန္ ေတြ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္တယ္။ ထူးကဲဒီေရကလည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာထဲက ဒီေလာက္ထိ မတက္ဖူးဘူးလို႔ ေျပာၾကတယ္။ သံုးခြၿမိဳ႕နယ္ မွာဆိုတာေတြ က်ိဳးတဲ႔အထိ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရတယ္။ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္က ပဲခူး၊ ကရင္နဲ႔ မြန္မွာ မိုးေရေတြမ်ားလို႔ ေရႀကီးသလို အခုလည္းပဲ ပင္လယ္ဒီေရတက္တဲ႔အတြက္ ကမ္း ႐ုိးတန္းေဒသမွာ ဘာေတြဆံုး႐ႈံးမႈ ျဖစ္လာမလဲမသိဘူး။ အခုစိုးရိမ္ေနတဲ့ ဧရာ၀တီျမစ္ရဲ႕ေရက ဇလြန္အပါအ၀င္ ဓႏုျဖဴတို႔မွာ စိုးရိမ္ေရအမွတ္ကို ေက်ာ္လြန္ေရမ်ားေနၿပီး မိုးရာသီ ကုန္ဆံုးဖို႔ ဆိုတာက စက္တင္ဘာလ တစ္၀က္ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ က်န္ေသးတယ္။ တစ္လေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ အေတာအတြင္းမွာ အခုျမင့္ေနတဲ့ေရေတြနဲ႔ ေနာက္ထပ္ရြာမယ့္ မိုးရယ္၊ အခုလို ထူးကဲဒီေရေတြ တက္လာရင္ အရင္ႏွစ္က ျမဳပ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ဧရာ၀တီတိုင္းရဲ႕ ငါးကန္ရွိတဲ့ေဒသနဲ႔ ပဲခူးတိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းက စိတ္ပူစရာေတြ ျဖစ္ေနတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦး၀င္ႀကိဳင္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေဆာ္ဒီေစ်းကြက္ ပိတ္ထားမႈေၾကာင့္ ငါးေစ်းကြက္ က်ဆင္းေနၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ အစာကုန္ၾကမ္းေစ်း စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အခက္အခဲ ၾကံဳေနရေၾကာင္း၊ အစာဖိုး၊ မ်ဳိးငါးဖိုး၊ ကန္ခ၊ အလုပ္သမားစရိတ္၊ က်န္တဲ့စရိတ္ေတြအားလံုး ႐ႈံးေနေၾကာင္း၊ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းေတြက ကန္ကို ေရထည့္ထားၿပီး ပစ္ထားရမယ့္ပံုစံ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ အရင္းအႏွီးမရွိသူမ်ား ထပ္ေမြးႏိုင္ေတာ့မည့္ အေျခအေန မရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေရေဘးေၾကာင့္ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား ရွိျခင္းေၾကာင့္  ငါးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းကိုပါ စြန္႔လႊတ္ရမည့္ အေျခအေန ရွိေနေၾကာင္း ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေရႀကီးမႈမ်ားေၾကာင့္ ဧရာ၀တီတိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္းတို႔တြင္ ငါးေမြးျမဴေရကန္ေပါင္း ဧက ၃၅၀၀၀ ၀န္းက်င္ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာခဲ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ပုစြန္ေမြးျမဴေရးကန္ဧက ၅၈၀၀၀ ဆံုး႐ႈံးကာ စုစုေပါင္း ကာလတန္ဖိုး က်ပ္ဘီလ်ံ ၅၀ ဆံုး႐ႈံး နစ္နာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ ေမြးျမဴေရးကန္ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာမႈသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဆံုး႐ႈံးမႈ နည္းပါးရွိၿပီး၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ယခင္ႏွစ္ႏွစ္ထက္ ေလ်ာ့နည္းသြားေၾကာင္း သိရသည္။

 

ယခုႏွစ္အတြင္း ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ရြာကုိးရြာမွ အိမ္ေျခ တစ္ေထာင္ခန္႔အား ဆုိလာမီး ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေန

သန္႔ရွင္းေသာစြမ္းအင္ အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မီဒီယာေတြ႕ဆုံပြဲ ျပဳလုပ္စဥ္

ယခုႏွစ္အတြင္း ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ရြာကုိးရြာမွ အိမ္ေျခ တစ္ေထာင္ခန္႔အား ဆုိလာမီး ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း WWF မွ စြမ္းအင္ဌာနမန္ေနဂ်ာ ဦးရႊန္းစုိဦးက ၾသဂုတ္ ၇ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သံတမန္လမ္းရွိ WWF ႐ုံးတြင္ျပဳလုပ္သည့္ သန္႔ရွင္းေသာ စြမ္းအင္အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မီဒီယာေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

“ႏွစ္မကုန္ခင္မွာ အိမ္ေျခတစ္ေထာင္ ဆုိလာနဲ႔ မီးလင္းေတာ့မွာပါ။ ျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရက ဦးေဆာင္မယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဘက္က အကူအညီ အလုံးအရင္းနဲ႔ ပံ့ပုိးေပးႏုိင္ဖုိ႔ေပါ့။ တနသၤာရီမွာ ရြာေျခာက္ရြာ အိမ္ေျခ ၇၅၀ ေလာက္၊ ကရင္မွာက ရြာႏွစ္ရြာ အိမ္ေျခ ၂၅၀ ေလာက္ဆုိလာနဲ႔ မီးေပးႏိုင္ဖို႔ လုပ္ေနတာပါ” ဟု WWF မွ စြမ္းအင္ဌာန မန္ေနဂ်ာ ဦးရႊန္းစုိဦးက ေျပာၾကားသည္။

လွ်ပ္စစ္မီးသည္ အျမဲတမ္းလုိအပ္ေနေၾကာင္း၊ အစုိးရဘက္မွ ဦးေဆာင္ေပးမည္ဆုိပါက ၀ုိင္း၀န္းကူညီမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးရႊန္းစုိဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံက ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ဆဲႏုိင္ငံေလ။ ဟုိဟာမလုပ္နဲ႔ ဒီဟာမလုပ္နဲ႔ ေျပာမယ့္အစား လက္ရွိမွာေတာ့ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းေတြေရာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြေရာ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာဆုိ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ စြမ္းအင္ဘယ္လုိ ထုတ္လုပ္လုိ႔ရလဲ ဆုိတာကုိ Clean Energy ေပၚ မူတည္ၿပီး report တစ္ခုထုတ္လုိက္တယ္။ အဲဒီကေနၿပီး ဘာေတြဆင့္ပြား ျဖစ္လာလဲဆုိရင္ အစုိးရနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး အစုိးရ၀န္ထမ္း ၂၂ ေယာက္ကုိ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္ ၀င္လာရင္ ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ ဆုိတာကုိ ႏွစ္ႏွစ္ပေရာဂ်က္နဲ႔ သင္ၾကားေပးေနတယ္” ဟု ဦးရႊန္းစုိဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပန္ျပည့္ျမဲစြမ္းအင္အတြက္ ဥေရာပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေဒၚလာသန္းႏွင့္ခ်ီ ေထာက္ပံ့ေပးမည့္ ကိစၥမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ WWF ႏွင့္ ဒိန္းမတ္၊ ဆီြဒင္အစုိးရ၊ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာမွ ပညာရွင္မ်ားက နည္းပညာအကူအညီမ်ား၊ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့မ်ား ေပးေနေၾကာင္း ဦးရႊန္းစုိဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရာခုိင္ႏႈန္း ၇၀ သည္ လွ်ပ္စစ္မီးကုိ သုံးစြဲႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ ေနေရာင္ျခည္၊ ေလႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ရရွိႏုိင္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳး ၿမဲရင္းျမစ္မ်ားကို ထပ္တိုးအသံုးျပဳပါက စြမ္းအင္ျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္အျပင္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း သန္႔ရွင္းေသာ စြမ္းအင္အနာဂတ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

သန္႔ရွင္းေသာ စြမ္းအင္အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မီဒီယာေတြ႕ဆံုပြဲ ျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္သည့္ သန္႔ရွင္းေသာစြမ္းအင္ အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ပိုမိုျပည့္စံုစြာ နားလည္သေဘာ ေပါက္ေစရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေရတိုက္စားမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့သည့္ တံတားေျခာက္စင္းကုိ အခ်ိန္မီ တည္ေဆာက္ႏိုင္ဟု သိရ

ဇူလိုင္၂၁ ရက္မွစ၍ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေရႀကီးေရလႊမ္းမႈ၊ ေတာင္က်ေရ စီးဆင္းမႈတို႔ေၾကာင့္ ေရတိုက္စားမႈ ျဖစ္ေပၚၿပီး ပ်က္စီး ေမ်ာပါခဲ့ရသည့္ တံတား ေျခာက္စင္းအား ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက အခ်ိန္မီ တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ တံတားမ်ားမွာ ထီလုံ-တာေဘာင္ -နဘူးေကာ့ကရိတ္ လမ္းပိုင္း မိုင္တိုင္အမွတ္ (၂၅/၄-၂၆/၂) ရွိ ေပ ၅၀ သစ္သားတံတား၊ ထီလံု-တာေဘာင္-နဘူး-ေကာ့ကရိတ္လမ္းရွိ မိုင္တိုင္အမွတ္ (၃၄/၀) ရွိ ၁၀ ေပ အရွည္ အုတ္ခံုတံတား၊ လိႈင္းဘဲြ-ရွမ္းရြာသစ္လမ္း မိုင္တိုင္အမွတ္ (၁၀/၆-၁၀/၇) ရွိ ၁၁၀ေပ RC တံတား၊ လိႈင္းဘဲြ-ရွမ္းရြာသစ္လမ္းရွိ တံတား၊ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းေပ 60 s/s ေဘလီတံတားႏွင့္ သံျဖဴဇရပ္-ဘုရားသံုးဆူလမ္း မိုင္တိုင္အမွတ္ (၄၅/၀-၄၅/၁)ရွိ ေပ 60 DS ေဘလီတံတား တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ပ်က္စီးေမ်ာပါ တံတားေျခာက္စင္းကို အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့သလို ထီလံု-တာေဘာင္-နဘူး-ေကာ့ကရိတ္လမ္းေပၚမွာ က်န္ရွိတဲ့ တံတားသံုးစင္း ပ်က္စီးေနမႈကိုလည္း ဆက္လက္ တည္ေဆာက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ကရင္ျပည္နယ္ ေဆာက္လုပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ ငါးၿမိဳ႕နယ္၌ ေရႀကီးေရလ်ံျဖစ္ကာ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း ၅၁ ခု ဖြင့္လွစ္ၿပီး လူဦးေရ ၁၅၀၀၀ ခန္႔ကို ကယ္ဆယ္ကူညီထားရေၾကာင္း သိရ

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေရႀကီးေရလွ်ံျဖစ္မႈေၾကာင့္ အခက္အခဲႀကံဳေတြ႔ေနရသူမ်ားကို ကူညီကယ္ဆယ္မႈအား ေတြ႔ရစဥ္

မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းျခင္းေၾကာင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံျဖစ္ကာ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ ငါးၿမိဳ႕နယ္၌ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း ၅၁ ခု ဖြင့္လွစ္ၿပီး လူဦးေရ ၁၅၀၀၀ ခန္႔ကို ကယ္ဆယ္ကူညီထားရေၾကာင္း သိရသည္။

သံလြင္ျမစ္အတြင္း စိုးရိမ္ေရအမွတ္ ေက်ာ္လြန္ကာ ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္တြင္ ၈၉၂ စင္တီမီတာ၊ ဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္တြင္ ၉၂၅ စင္တီမီတာ၊ ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ ညေန ၆း၀၀ နာရီတြင္ ၉၃၅ စင္တီမီတာထိ ဆက္လက္ ျမင့္တက္လာေနသည့္အတြက္ ေရေဘးေရွာင္ ျပည္သူ ပိုမိုမ်ားျပားလွ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

သံလြင္ျမစ္ေရသည္ ဆက္လက္ ျမင့္တက္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ဘားအံၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း ၁၆ ခု၌ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၁၉၄၅ စု ၊ လူဦးေရ ၉၈၇၃ ဦး ကို ကယ္ဆယ္ကူညီထားၿပီး ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းသို႔ ေရာက္မလာသည့္ ေရေဘးသင့္သူမ်ားလည္း ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အတူ လိွုင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စခန္း ၁၆ ခု ဖြင့္လွစ္ထားရိွၿပီး အိမိေထာင္စု ၄၆၆ စုမွ လူဦးေရ ၂၅၀၃ ကို ကယ္ဆယ္ထားရေသာ္လည္း ေရႊဂြန္း အပါအ၀င္ ျမစ္ကမ္းစပ္ေနသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္သြားလာေရး ခက္ခဲေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးမ်ား လိုအပ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု သတင္းလိုက္ရင္း ကူညီကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနသူ ကိုေက်ာ္ႀကီး ကေျပာသည္။

“ေလွမရွိေတာ့ ေနရာစုံ မေရာက္ဘဲ အကူအညီမေပးႏိုင္သလို ေလွမရွိလို႔ အခုထိ မကယ္ႏိုင္ေသးတဲ့ မိသားစုေတြ ေရနစ္ျမဳပ္တဲ့ အိမ္ေတြထဲမွာ ရွိေနေသးတယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕ေပၚ စခန္းေတြမွာ စားေသာက္စရာ ေနစရာ ျပည့္စုံေပမယ့္ သံလႊင္ျမစ္ကမ္း တစ္ေလွ်ာက္က ရြာေတြဆီကို ေရစီးၾကမ္းေနတာေၾကာင့္ ကူညီကယ္ဆယ္တာေတြ မလုပ္ႏိုင္ေသးဘူး ျဖစ္ေနပါတယ္” ဟု ကိုေက်ာ္ႀကီးက ကယ္ဆယ္လုပ္ခဲ့စဥ္ ၾကံဳေတြ႕ရပံုကို ေျပာျပခ့ဲသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ ၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း ၆ ခု ဖြင့္လွစ္ထားၿပီ အိမ္ေထာင္စု ၂၀၇ စု ၊ လူဦးေရ ၉၇၃ ဦး ကို ကယ္ဆယ္ ကူညီထားေသာ္လည္း ေကာ့ကရိၿမိဳ႕နယ္ရိွ ေက်းရြာ ရွစ္ရြာ ၊ က်ံဳဒိုးတဘက္ကမ္း ေက်းရြာမ်ားတြင္ ကယ္ဆယ္ေရး မေရာက္ႏိုင္ေသးဘဲ စားေသာက္ေရး ခက္ခဲေနေၾကာင္း သိရသည္။

ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း သံုးခု၌ မိသားစု ၂၅၇ စု၊ လူဦးေရ ၁၁၄၅ ဦး၊ ျမ၀တီၿမိဳ႕ရွိ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း ႏွစ္ခု၌ အိမ္ေထာင္စု ၂၆ စု ၊ လူဦးေရ ၁၃၄ဦး ကယ္ဆယ္ေရးစခန္၌ ခိုလံႈေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း ၁၁ ခု၌ အိမ္ေထာင္စု ၃၆၁ စု ၊ လူဦးေရ ၁၆၉၂ ဦး ကယ္ဆယ္ ကူညီထားရေၾကာင္း သိရသည္။

မိုးအဆက္မျပတ္ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေတာင္က်ေခ်ာင္းေရႏွင့္အတူ သံလြင္ျမစ္ေရ ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ဘာအံၿမိဳ႕တြင္ ဇူလိုင္၂၁ ရက္မွ စ၍ ေရႀကီေရလ်ံျဖစ္ကာ ေရေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လာေရာက္ေတြ႕ဆံု အားေပးစကားေျပာၿပီး အလွဴေငြႏွင့္ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား လွဴဒါန္႔းခဲ့သည္။ ဇူလိုင္၂၉ ရက္တြင္ သံလြင္ျမစ္ေရသည္ ဆက္လက္ ျမင့္တက္လာခ့ဲကာ ကူညီကယ္ဆယ္မႈမ်ား လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ဘားၿမိဳ႕ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

ျမ၀တီကုန္သြယ္ေရးဇုန္အနီး ေရႊျမစႏီၵ (ၿမိဳ႕သစ္) ေဒသတြင္ မူလေျမပိုင္ရွင္ဆိုသူမ်ား၏ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲကုိ တန္ျပန္ကန္႔ကြက္သည့္အေနျဖင့္ လူအင္အား ၁၀၀၀ ေက်ာ္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္

ကရင္ျပည္နယ္ ျမ၀တီကုန္သြယ္ေရး ဇုန္အနီး ေရႊျမစႏီၵ (ၿမိဳ သစ္) ေဒသတြင္ အိမ္သစ္ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္သူ ျပည္သူမ်ားက DKBA မွေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးလုပ္ငန္းအား ေထာက္ခံပြဲႏွင့္ မူလေျမပိုင္ရွင္ဆိုသူမ်ား၏ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲအား တန္ျပန္ကန္႔ကြက္သည့္အေနျဖင့္ ဇြန္ ၁၃ ရက္က လူအင္အား ၁၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။

ဇြန္ ၁၀ ရက္ နံနက္က အတြင္းမဲက နယ္ရြာသား ၃၀၀ ခန႔္သည္ မိမိတို႔ဘိုးဘြား ပိုင္ရြာေဟာင္းေျမေပၚတြင္ မတရားက်ဴး ေက်ာ္သိမ္းယူခဲ့ေသာ ေျမဧက ၃၀၀ ေက်ာ္အား ျပန္လည္ရရွိေရးႏွင့္ေျမယာသိမ္းဆည္းသူ အလိုမရွိေၾကာင္း ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။

ယခု ဇြန္ ၁၃ ရက္တြင္ အဆိုပါေရႊ ျမစႏၵီၿမိဳ႕သစ္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားက ေအးခ်မ္းစြာျဖင့္ ဆက္လက္ေနထိုင္လိုေၾကာင္းႏွင့္ ဒီေကဘီေအမွ ဗိုလ္မွဴးေစာညီညီအား ေထာက္ခံေၾကာင္း ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရႊျမစႏၵီေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္ေန သူဗိုလ္မွဴးေစာညီညီအား ေထာက္ခံျခင္းႏွင့္ ေအးခ်မ္းစြာေနထိုင္လိုသူ ျပည္သူမ်ား၏ တန္ျပန္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲကို ဦးေဆာင္သူ ဦးျမင္ဆန္းက “ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲ၊ ေထာက္ခံပြဲကို ဘာေၾကာင့္လာရတာလဲဆိုေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ဇြန္ ၁၀ ရက္က ေျမယာမတရား သိမ္းပိုက္ခံထားေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ရရွိလိုေၾကာင္း ေတာင္းဆိုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲကို ဆန္႔က်င္တဲ့ အေနနဲ႔ လာရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေရႊျမစႏၵီေဒသဖြံၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ဗိုလ္မွဴးေစာညီညီကို ေထာက္ခံတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုေထာက္ခံပြဲ၊ ဇြန္၁၀ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အတြင္းမဲက နယ္ရြာသားေတြျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေရႊျမစႏၵီေဒသၿမိဳ႕သစ္ေန ျပည္သူမ်ားသည္ အင္အားတစ္ေထာင္ခန္႔ျဖင့္ ေၾကြးေၾကာ္ သံေလးခ်က္ေၾကြးေၾကာ္ကာ ေထာက္ခံတန္ ျပန္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သြားခဲ့သည္။

ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲကုိ ေရႊျမစႏၵီေဒသ သဗၺသိဒိၵေစတီေတာ္ ပရ၀ုဏ္၀င္းအတြင္း၌ လူထုစုေ၀ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာလားဘြယ္လမ္း မအတိုင္းခ်ီတက္ကာ ဒီမိုကေရစီအက်ဳိးျပဳ ကရင္တပ္မေတာ္ (DKBA) တည္တံ့ခိုင္ၿမဲ ေရး။ ေရႊျမစႏၵီေဒသ ဆက္လက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး။ ေရႊျမစႏၵီေဒသဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအား  ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးသူမ်ားအား အလိုမရွိ။ ေရႊျမစႏၵီေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရေဆာင္ရြက္ေ ေသာ ဗိုလ္မွဴးေစာညီညီအား ေထာက္ခံပါတယ္ စသည္ျဖင့္ ေၾကြးေၾကာ္ၿပီး သံလြင္လမ္း ထိပ္ကင္းစခန္းကုန္းအနီးလမ္းဆံုတြင္ လူစုခြဲခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲသုိ႔ ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရဲမွဴး ေက်ာ္သူရည္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ သဃၤန္းညီေနာင္မွ စခန္းမွဴးရဲအုပ္ ႏုိင္၀င္းသိန္းႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက လုိက္ပါေစာင့္ေရွာက္ေပးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။