ကမၻာ႔ေရႊေစ်း ၁၃၂၅ ေဒၚလာ၀န္းက်င္ရွိၿပီး ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၉၅၀၀ ၀န္းက်င္ျဖစ္ေန

ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ မတ္ ၃၀ ရက္တြင္ ၁၃၂၅ ေဒၚလာ၀န္းက်င္ျဖင့္ ေစ်းပိတ္ခဲ့ၿပီး မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၉၅၀၀ ၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ေရႊေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္းေရႊေစ်းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္မွစတင္ကာ က်ပ္ ၉၀၀၀၀၀ အထက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ေရႊေစ်း ျမင့္တက္မႈႏွင့္အတူ စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအျဖစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းႏွင့္ စက္တင္ဘာလလယ္အထိ ဆက္တုိက္ျမင့္တက္ခဲ့ကာ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ၉၅၇၃၀၀ ျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ထားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္အထိ ၉၅၀၀၀၀ အထက္ရွိခဲ့ၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္တြင္ ၉၂၂၁၀၀ အထိ၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ၉၁၇၇၀၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ၉၃၇၀၀၀၊ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ ၉၃၈၀၀၀ ၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေရႊေစ်းသည္ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ ၉၅၅၇၀၀ အထိျမင့္တက္ခဲ့ကာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္တြင္ ၉၄၄၆၀၀၊ မတ္ ၇ ရက္တြင္ ၉၄၁၂၀၀၊ မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၃၉၅၀၀ ၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္သံုးလက ေရႊေစ်းကုိျပန္ၾကည့္ပါက ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ျပည္တြင္းေရႊေစ်း အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၁၃၂၀၀ (ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၇၃၀၀ (ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္)၊ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ျပည္တြင္းေရႊေစ်း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၃၆၀၀ (ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၅၅၇၀၀ (ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္)၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၅၁၀၀ (ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္ ၉၄၆၅၀၀ (ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္) တုိ႔ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ မတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ၁၃၅၅ ေဒၚလာအထိျမင့္ခဲ့ၿပီး မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ ေဒၚလာ ၁၃၂၅ ၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ကမၻာ႔ေရႊေစ်း၊ ေရနံႏွင့္ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးမ်ားကုိ အြန္လုိင္းမွ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ေပးသည့္ ႐ုရွား FBS ႐ုံးခ်ဳပ္၏ ကုမၸဏီ႐ုံးခြဲအမည္ခံကာ ေဒၚလာသုံးသိန္းေက်ာ္ႏွင့္ညိီမွ်ေသာ က်ပ္ေငြမ်ား တရားမ၀င္လႊဲေျပာင္းခဲ့သည့္ FBS Myanmar ၏ ဒါ႐ုိက္တာကုိ ပုဒ္မႏွစ္ခုျဖင့္ အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန အမႈဖြင့္

ကမၻာ႔ေရႊေစ်း၊ ေရနံႏွင့္ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးမ်ားကုိ အြန္လုိင္းမွ အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ေပးသည့္ ႐ုရွား FBS ႐ုံးခ်ဳပ္၏ ကုမၸဏီ႐ုံးခြဲအမည္ခံကာ ေဒၚလာသုံးသိန္းေက်ာ္ႏွင့္ညီမွ်ေသာ က်ပ္ေငြမ်ား တရားမ၀င္လႊဲေျပာင္းခဲ့သည့္  FBS Myanmar ၏ ဒါ႐ိုက္တာဦးေဇာ္မ်ဳိးဟန္ကုိ ပုဒ္မႏွစ္ခုျဖင့္ အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာနက အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း အလုံၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ မတ္ ၁၈ ရက္တြင္ စုံစမ္းသိရသည္။

FBS Myanmar ၏ ဒါ႐ုိက္တာ ဦးေဇာ္မ်ဳိးဟန္ကုိ  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား ဥပေဒပုဒ္မ ၁၅၉ ႏွင့္ ၁၆၃ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ေဖာက္ဖ်က္ရာေရာက္ဟု ဆုိကာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဥပေဒပုဒ္မ  ၁၇၁ ၊ ႏုိင္ငံျခားေငြစီမံ ခန္႔ခြဲမႈဥပေဒပုဒ္မ ၄၂ ၊ (ပ)၉၄/ ၂၀၁၈ ျဖင့္  မတ္ ၁၅ ရက္က အလုံၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါရဲစခန္းမွ သိရသည္။

အလုံၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ ညပုိင္းတာ၀န္က်ရဲအရာရွိက “အမႈဖြင့္ထားတာက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဥပေဒ၊ ႏုိင္ငံျခားေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒေတြနဲ႔ စစစက ဒီမွာအမႈဖြင့္ထားပါတယ္။ စစ္ေဆးတာက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီက မဟုတ္ပါဘူး။ စစစက စစ္ေဆးတာျဖစ္ပါတယ္။ တရားစြဲတာလည္း စစစက ျဖစ္ပါတယ္” ဟု မတ္ ၁၈ ရက္ ည ၁၀ နာရီခန္႔က ေျပာၾကားသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ အလုံၿမိဳ႕နယ္ ဆင္မင္းရပ္ကြက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ FBS Myanmar Incorporation ကုမၸဏီမွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ုိက္တာ ဦးေဇာ္မ်ဳိးဟန္သည္ အင္တာနက္အြန္လုိင္းရွိ  Meta Trader – 4 (MT – 4) တြင္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည့္ ကမၻာ႔ေရႊ၊ ေရနံႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးအတြဲတုိ႔၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ခန္႔မွန္း၍ အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေသာ ႐ုရွားႏုိင္ငံ FBS ႐ုံးခ်ဳပ္၏ ကုမၸဏီ႐ုံးခြဲအျဖစ္ အမည္ခံကာ ေကာ္မရွင္ခမ်ား ရယူ၍  Trader အေကာင့္မ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး အြန္လုိင္းမွတစ္ဆင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းကုိ စ၍ လုပ္ကုိင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၀င္ေရာက္ေစ်းကစားလုိသူ  Trader မ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ျမန္မာက်ပ္ေငြ စာရင္းအေကာင့္မွတစ္ဆင့္ ဦးေဇာ္မုိးဟန္၏ AYA Bank, KBZ Bank , CB Bank မ်ားရွိ ေငြစာရင္းအေကာင့္ ၂၅ ခုတုိ႔သုိ႔ ထည့္၀င္လုိေသာ ျမန္မာက်ပ္ေငြမ်ားကုိ CB Bank ၏ ေန႔စဥ္က်ပ္ေငြႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ လဲလွယ္ႏႈန္းေပါက္ေစ်းအတုိင္း၊ ၀ယ္ေစ်း၊ ေရာင္းေစ်းသတ္မွတ္၍ ၀ယ္ယူလုိေသာ အေကာင့္အမ်ိဳးအစားအလုိက္ ေငြလႊဲေပးပုိ႔ရေၾကာင္း အမႈဖြင့္တုိင္တန္းခ်က္အရ သိရသည္။

အဆုိပါ ဘဏ္ေငြစာရင္းအေကာင့္မ်ားမွ ေငြလႊဲျခင္း၊ ေငြထုတ္ျခင္းႏွင့္ ႐ုရွားႏုိင္ငံ  FBS (႐ုံးခ်ဳပ္)သုိ႔ CB Bank ၏ Master Card ၊ Visa Card ၊ Visa Pay တုိ႔ျဖင့္ ၎၏ CB Bank Mobile Banking စနစ္ကုိ က်င့္သုံး၍ ရရွိသည့္ အက်ိဳးအျမတ္ေငြမ်ားႏွင့္  Trader တုိ႔၏ Deposit ထည့္၀င္ေငြမ်ားကုိ ျမန္မာက်ပ္ေငြမွတစ္ဆင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ယင္းသုိ႔ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားေၾကာင့္ ဦးေဇာ္မ်ဳိးဟန္က အက်ဳိးအျမတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ခုနစ္ေသာင္းခြဲခန္႔ႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၀ သိန္းခန္႕ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္မွ  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္အထိ ကာလအတြင္း  Trader ၃၉၉ ဦး တုိ႔အား Deposit ထည့္၀င္ေငြ  အေမရိကန္ေဒၚလာ ရွစ္သိန္းခြဲခန္႔ကုိ လည္းေကာင္း၊ Trader ၂၀၀ တုိ႔မွ ထုတ္ယူေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ငါးသိန္းသုံးေသာင္းခန္႔ကုိလည္းေကာင္း ေန႔စဥ္ CB Bank ၏ ေပါက္ေစ်းအတုိင္း က်ပ္ေငြႏွင့္အေမရိကန္ေဒၚလာ လဲလွယ္ကာ ေငြသြင္း၊ ေငြထုတ္ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ ႐ုရွားႏုိင္ငံ FBS ႐ုံးခ်ဳပ္သုိ႔  Trader တုိ႔၏ Deposit ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာသုံးသိန္းခန္႔ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ က်ပ္ေငြမ်ားကုိ တရားမ၀င္ လွဲလွယ္ေပးပုိ႔ျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဥပေဒပုဒ္မ ၁၅၉ ႏွင့္ ၁၆၃ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ေဖာက္ဖ်က္ရာေရာက္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္သျဖင့္  ဦးေဇာ္မ်ဳိးဟန္အား ဥပေဒအရ အေရးယူေပးရန္ အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနမွ တုိင္တန္းခဲ့ေၾကာင္း အမႈဖြင့္တုိင္တန္းခ်က္အရ သိရသည္။

FBS Myanmar ၏ တရား၀င္ Facebook စာမ်က္ႏွာသုိ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာ ဦးေဇာ္မ်ဳိးဟန္ အမႈဖြင့္လွစ္ခံရမႈကုိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားၿပီး ေျဖၾကားလာမႈမ်ားကုိ  ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားမည ္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Bitcoin ဟုေခၚဆုိသည့္ အြန္လုိင္းေငြေၾကး ( Digital Currency ) မ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳႏုိင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနၿပီး အဆုိပါ အြန္လုိင္းေငြေၾကးေစ်းကြက္ Bitcoin ကုမၸဏီမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ခြင့္ျပဳထားမႈမရွိသည့္အျပင္ ေငြေၾကးလိမ္လည္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသျဖင့္ MLM ကုမၸဏီမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ ေ၀ဖန္ခံေနရေၾကာင္း သိရွိရၿပီး လက္ရွိတြင္ FBS Myanmar ကုိ အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာနက စတင္အမႈဖြင့္အေရးယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းရွိ ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕သည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ျပည္ပမွတင္သြင္းၿပီး ဆင့္ပြားကြန္ရက္ ခ်ိတ္ဆက္ေရာင္း၀ယ္သည့္စနစ္ MLM ျဖင့္ ေရာင္းခ်႐ုံသာမက ေငြေၾကးကုိ အစုရွယ္ယာအျဖစ္ ထည့္၀င္ေစကာ ၎တုိ႔ထံ ေငြေၾကးအပ္ႏွံထား႐ုံျဖင့္ လစဥ္ႏွစ္စဥ္ အတုိးမ်ားမ်ား ရရွိႏုိင္သည္ဟု မက္လုံးမ်ားေပးကာ လူစုေဆာင္းသည့္ Online Trading အမည္ခံ Money Game လုပ္ေဆာင္လာၾကေၾကာင္း၊ ေနာက္ပုိင္းတြင္ အတုိးေငြမေပးႏုိင္ေတာ့သျဖင့္ ယုံၾကည္မႈပ်က္စီးလာကာ အစုရွယ္ယာ ထည့္၀င္သူမ်ားအတြက္ ဆုံး႐ႈံးနစ္နာမႈမ်ားရွိလာခဲ့ေၾကာင္း၊ သုိ႔ရာတြင္ ဆင့္ပြားကြန္ရက္ ခ်ိတ္ဆက္ေရာင္း၀ယ္သည့္ MLM အားသုံးစြဲသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ေရးဆြဲျပ႒ာန္းတားျမစ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈအခ်ဳိ႕ ရွိေနေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ MLM ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပသည့္ ေဆာင္းပါးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကမၻာ႔ေရႊေစ်း ၁၃၁၄ ေဒၚလာအထိ ျပန္က်ၿပီး ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၆၇၀၀ အထိ က်ဆင္း

ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ မတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ၁၃၁၄ ေဒၚလာျဖင့္ ေစ်းပိတ္ၿပီး မတ္ ၁၇ ရက္တြင္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၆၇၀၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ေရႊေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္းေရႊေစ်းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္မွ စတင္ကာ က်ပ္ ၉၀၀၀၀၀ အထက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ေရႊေစ်း ျမင့္တက္မႈႏွင့္အတူ စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအျဖစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းႏွင့္ စက္တင္ဘာလလယ္အထိ ဆက္တုိက္ျမင့္တက္ခဲ့ကာ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ၉၅၇၃၀၀ ျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ထားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္အထိ ၉၅၀၀၀၀ အထက္ရွိခဲ့ၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္တြင္ ၉၂၂၁၀၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ေအာက္တုိဘာ ၇ ရက္တြင္ ၉၃၀၀၀၀ အထက္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ၉၄၀၀၀၀ အထက္သုိ႔ ျပန္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ၉၃၀၆၀၀၊ ေအာက္တုိဘာ ၃၀ ႏွင့္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ၉၂၉၂၀၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ႏုိ၀င္ဘာလဆန္းတြင္ က်ပ္ ၉၃၀၀၀၀ ေအာက္တြင္သာဆက္ရွိခဲ့ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ၉၃၆၂၀၀ အထိေရာက္ရွိခဲ့ကာ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ ၉၂၆၁၀၀၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ၉၁၇၇၀၀၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ၉၃၇၀၀၀၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၅၅၇၀၀၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၄၄၆၀၀၊ မတ္ ၁၇ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၃၆၇၀၀ ၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္သံုးလက ေရႊေစ်းကုိ ျပန္ၾကည့္ပါက ဒီဇင္ဘာလအတြင္း အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၁၃၂၀၀ (ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၇၃၀၀ (ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္)၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ အနိမ့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၃၆၀၀ (ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုး ေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၅၅၇၀၀ (ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္)၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၅၁၀၀ (ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္ ၉၄၆၅၀၀ (ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္) တုိ႔ ျဖစ္သည္။

ကမၻာ႔ေရႊေစ်း ၁၃၁၇ ေဒၚလာအထိ ထုိးဆင္းၿပီး ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၆၃၀၀ အထိ က်ဆင္း

ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္တြင္ ၁၃၁၇ ေဒၚလာ၀န္းက်င္အထိ ထုိးဆင္းခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ေရႊေစ်းႏႈန္းက်ပ္ ၉၃၆၃၀၀ ၀န္းက်င္အထိ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ေရႊေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္းေရႊေစ်းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္မွစတင္ကာ က်ပ္ ၉၀၀၀၀၀ အထက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ေရႊေစ်း ျမင့္တက္မႈႏွင့္အတူ စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအျဖစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းႏွင့္ စက္တင္ဘာလလယ္အထိ ဆက္တုိက္ျမင့္တက္ခဲ့ကာ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ၉၅၇၃၀၀ ျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ထားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္အထိ ၉၅၀၀၀၀ အထက္ရွိခဲ့ၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္တြင္ ၉၂၂၁၀၀ အထိက်ဆင္းခဲ့သည္။ ေအာက္တုိဘာ ၇ ရက္တြင္ ၉၃၀၀၀၀ အထက္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ၉၄၀၀၀၀ အထက္သုိ႔ ျပန္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ၉၃၀၆၀၀၊ ေအာက္တုိဘာ ၃၀ ႏွင့္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ၉၂၉၂၀၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ႏုိ၀င္ဘာလဆန္းတြင္ က်ပ္ ၉၃၀၀၀၀ ေအာက္တြင္သာဆက္ရွိခဲ့ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ၉၃၆၂၀၀ အထိေရာက္ရွိခဲ့ကာ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ ၉၂၆၁၀၀၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ၉၁၇၇၀၀၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ၉၃၇၀၀၀၊ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ ၉၃၈၀၀၀၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၅၅၇၀၀၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၃၆၃၀၀ ၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္တြင္ ၁၃၁၆ ေဒၚလာ၊ ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္တြင္ ၁၃၂၅ ေဒၚလာ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္တြင္ ၁၃၄၄ ေဒၚ လာ၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ ၁၃၆၄ ေဒၚလာ ၀န္းက်င္အထိျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္တြင္ ၁၃၁၇ ေဒၚလာ၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

လမ္းပိုင္းျပတ္ေတာက္ကာ ရိကၡာျပတ္လပ္မႈေၾကာင့္ ပူတာအိုေဒသခံ ရာႏွင့္ခ်ီ ဆႏၵျပ

ပူတာအိုေဒသခံမ်ား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္က ဆႏၵျပၾကစဥ္

လမ္းပိုင္းျပတ္ေတာက္ကာ ရိကၡာျပတ္လပ္မႈေၾကာင့္ ပူတာအိုေဒသခံ ရာႏွင့္ခ်ီ ဆႏၵျပမႈ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္က ဆႏၵျပမႈျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ယင္းဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈကို ရ၀မ္၊ လီဆူ၊ ဂ်ိန္းေဖာစသည့္ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အျမန္တည္ေဆာက္ပါ။ စက္ယႏၲရားမ်ား ဖ်က္ဆီးျခင္းခ်က္ခ်င္းရပ္၊ စစ္ေရးကိုအေၾကာင္းျပၿပီး ေစ်းတင္ေရာင္းခ်မႈမလိုလား၊ လမ္းတံတားဖ်က္ဆီးသူတို႔ရန္သူ၊ လူထုဆႏၵသေဘာထား ေအာင္ရမည္၊ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး တို႔အေရး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရး တို႔အေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ျမဲေရး တို႔အေရး စသည့္ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရာတြင္ ပါ၀င္သူတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးခ်န္းေဂ်ာင္ဆားက “ဆႏၵျပတဲ့အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ လမ္းပိုင္းေတြ ျပတ္ေတာက္တယ္။ ရိကၡာျပတ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ပါ။ မနက္ ၈ နာရီႏွင့္ ၉ နာရီၾကားမွာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ၾကတာ။ တရား၀င္လုပ္ၾကတာပါ။ ဒီမွာက ဆီေစ်းတက္ေနေတာ့ ရြာကလူေတြက မလာႏိုင္ၾကဘူး။ ေျခလ်င္ခရီးက ေ၀းတယ္ေလ။ ၃၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ပါ၀င္ပါတယ္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြက တျဖည္းျဖည္းခ်င္းကိုတက္သြားတာ။ ဓာတ္ဆီတစ္ဂါလန္ကို တစ္ေသာင္းခြဲႏွင့္ ႏွစ္ေသာင္းၾကားေရာက္သြားၿပီ။ အေရာင္းဆိုင္ေတြလည္း ကုန္ၾကၿပီ။ ဒီအတိုင္းသြားရင္ အဆိုးခ်ည္းပဲ။ စားေသာက္ကုန္လည္း ဒီအတိုင္းပဲ။ ျပည္သူေတြ အားလံုးလည္းၿငီးေနၾကၿပီ။ အဓိကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေစခ်င္ၿပီ။ လမ္းတံတားေတြဖ်က္တာလည္း ရပ္ေစခ်င္ၿပီ” ဟုေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က ပူတာအိုေဒသသို႔ ဆန္အိတ္မ်ား အကူအညီေပးရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ လူမႈေရး၀န္ႀကီးေဒါက္တာ သင္းလြင္က ဆိုသည္။

ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြဲ႕ KIA က ဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာ ျမစ္ႀကီးနား-ဆြမ္ပရာဘြမ္-ပူတာအိုလမ္းပိုင္းအား လ်င္ျမန္စြာျပဳျပင္ေပးႏိုင္ေရး ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ အေရးႀကီးအဆိုကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္က တင္သြင္းခဲ့သည္။

အဆိုရွင္ျဖစ္သူ ဦးခန္လင္က ပူတာအိုခ႐ိုင္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ဘက္အက်ဆံုး ခ႐ိုင္ျဖစ္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုး ခ႐ိုင္တစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပူတာအိုၿမိဳ႕သို႔ ကုန္းေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္းသြားလာႏိုင္ေသာ္လည္း ကုန္စည္အတြက္ ျမစ္ႀကီးနား-ဆြမ္ပရာဘြမ္-ပူတာအိုလမ္းေၾကာင္းကို အဓိကအသံုးျပဳေနရတာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၈ ရက္မွ ၃၀ ရက္အတြင္း ေကအိုင္ေအလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕က ဆြမ္ပရာဘြမ္ၿမိဳ႕နယ္အပိုင္းတြင္ ဆီနင္ခတံတားႏွင့္ လမ္းပိုင္းႏွစ္ေနရာကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား သြားလာမရျဖစ္လာခဲ့ပါေၾကာင္း၊ လမ္းလုပ္သားမ်ား ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရေၾကာင္း၊ ဒုကၡေရာက္ၾကသည္မွာ လမ္းလုပ္သားမ်ားသာမက ပူတာအိုခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဓာတ္ဆီတစ္ပံုးကို က်ပ္တစ္ေထာင္မွ သံုးေထာင္အထက္ တက္သြားေၾကာင္း၊ ဆန္ႏို႔ဆီသံုးဘူး တစ္ေထာင္က်ပ္အထိ ေစ်းတက္လာေၾကာင္း၊ ယခုအျဖစ္ဆိုးေၾကာင့္ ေလာင္စာဆီျပတ္လပ္ျခင္း၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ျခင္း၊ ကုန္စည္ျပတ္လပ္ျခင္းမ်ားကို ၾကံဳေတြ႕ေနရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ လမ္းပိုင္းကို ေဆာလ်င္စြာျပဳျပင္ျခင္းျပဳလုပ္ၿပီး လံုျခံဳေရးတာ၀န္မ်ားကို အျပည့္အ၀ခ်ထားေစလိုပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအဆိုကို တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပခဲ့သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ လီဆူတိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးက လတ္တေလာအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေရးႀကီးသည့္ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား ေစ်းမတက္ေစေရးအတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရတြင္ တာ၀န္ရွိေနၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္း ေလေၾကာင္းအကူအညီျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္၊ စီစဥ္ထားၾကရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ပူတာအိုခ႐ိုင္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္ရွိၿပီး ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ၉၁၂၅၇ ဦး ေနထိုင္ေၾကာင္းသိရၿပီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲ့ျခင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအားနည္းျခင္း စသည့္အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တစ္ႏွစ္ေအာက္ ကေလးေသႏႈန္း အျမင့္ဆံုးခ႐ိုင္တစ္ခုျဖစ္သည္။

ကမၻာ႔ေရႊေစ်း ၁၃၂၇ ေဒၚလာ၀န္းက်င္သုိ႔ ျပန္ေရာက္ၿပီး ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၈၈၀၀ ၀န္းက်င္ရွိေန

ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္တြင္ ၁၃၂၇ ေဒၚလာ၀န္းက်င္သုိ႔ ျပန္ေရာက္ၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၈၈၀၀ ၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ေရႊေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္းေရႊေစ်းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္မွစတင္ကာ က်ပ္ ၉၀၀၀၀၀ အထက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ေရႊေစ်း ျမင့္တက္မႈႏွင့္အတူ စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအျဖစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းႏွင့္ စက္တင္ဘာလလယ္အထိ ဆက္တုိက္ျမင့္တက္ခဲ့ကာ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ၉၅၇၃၀၀ ျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ထားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္အထိ ၉၅၀၀၀၀ အထက္ရွိခဲ့ၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္တြင္ ၉၂၂၁၀၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ေအာက္တုိဘာ ၇ ရက္တြင္ ၉၃၀၀၀၀ အထက္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ၉၄၀၀၀၀ အထက္သုိ႔ျပန္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ၉၃၀၆၀၀၊ ေအာက္တုိဘာ ၃၀ ႏွင့္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ၉၂၉၂၀၀ အထိက်ဆင္းခဲ့သည္။ ႏုိ၀င္ဘာလဆန္းတြင္ က်ပ္ ၉၃၀၀၀၀ ေအာက္တြင္သာဆက္ရွိခဲ့ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ၉၃၆၂၀၀ အထိေရာက္ရွိခဲ့ကာ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ ၉၂၆၁၀၀၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ၉၁၇၇၀၀၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ၉၃၇၀၀၀၊ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ ၉၃၈၀၀၀၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၅၅၇၀၀၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၃၈၈၀၀ ၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္သံုးလက ေရႊေစ်းကုိျပန္ၾကည့္ပါက ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္း ျပည္တြင္းေရႊေစ်း အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၂၆၉၀၀ (ႏုိ၀င္ဘာ ၆ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၆၂၀၀ (ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ရက္)၊ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ျပည္တြင္းေရႊေစ်း အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၁၃၂၀၀ (ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၇၃၀၀ (ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္)၊ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ျပည္တြင္းေရႊေစ်း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၃၆၀၀ (ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၅၅၇၀၀ (ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္) တုိ႔ျဖစ္သည္။

ကမၻာ႔ေရႊေစ်း ေဒၚလာ ၁၃၄၄ ၀န္းက်င္သုိ႔ ျပန္တက္ၿပီး ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၄၆၅၀၀ အထိ ျမင့္္တက္

ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္တြင္ ေဒၚလာ ၁၃၄၄ ၀န္းက်င္သုိ႔ ျပန္တက္ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၄၆၅၀၀ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ေရႊေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္းေရႊေစ်းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္မွစ၍ က်ပ္ ၉၀၀၀၀၀ အထက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ေရႊေစ်း ျမင့္တက္မႈႏွင့္အတူ စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအျဖစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းႏွင့္ စက္တင္ဘာလလယ္အထိ ဆက္တုိက္ျမင့္တက္ခဲ့ကာ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ၉၅၇၃၀၀ ျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ထားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္အထိ ၉၅၀၀၀၀ အထက္ရွိခဲ့ၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္တြင္ ၉၂၂၁၀၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ေအာက္တုိဘာ ၇ ရက္တြင္ ၉၃၀၀၀၀ အထက္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ၉၄၀၀၀၀ အထက္သုိ႔ ျပန္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ၉၃၀၆၀၀၊ ေအာက္တုိဘာ ၃၀ ႏွင့္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ၉၂၉၂၀၀ အထိက်ဆင္းခဲ့သည္။ ႏုိ၀င္ဘာလဆန္းတြင္ က်ပ္ ၉၃၀၀၀၀ ေအာက္တြင္သာဆက္ရွိခဲ့ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ၉၃၆၂၀၀ အထိေရာက္ရွိခဲ့ကာ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ၉၁၇၇၀၀၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ၉၃၇၀၀၀၊ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ ၉၃၈၀၀၀၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၅၅၇၀၀၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၄၆၅၀၀ ၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္သံုးလက ေရႊေစ်းကုိ ျပန္ၾကည့္ပါက ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္း ျပည္တြင္းေရႊေစ်း အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၂၆၉၀၀ (ႏုိ၀င္ဘာ ၆ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၆၂၀၀ (ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ရက္)၊ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၁၃၂၀၀ (ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၇၃၀၀ (ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္)၊ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၃၆၀၀ (ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္ ၉၅၅၇၀၀ (ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္) တုိ႔ျဖစ္သည္။

ကမၻာ႔ေရႊေစ်း ေဒၚလာ ၁၃၄၃ ၀န္းက်င္အထိ ျပန္တက္ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၄၄၂၀၀ အထိ ျမင့္္တက္

ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္တြင္ ေဒၚလာ ၁၃၄၃ ၀န္းက်င္သုိ႔ ျပန္တက္ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၄၄၂၀၀ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ေရႊေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္းေရႊေစ်းသည္ ေအာက္တုိဘာ ၇ ရက္တြင္ ၉၃၀၀၀၀ အထက္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ၉၄၀၀၀၀ အထက္သုိ႔ ျပန္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ၉၃၀၆၀၀၊ ေအာက္တုိဘာ ၃၀ ႏွင့္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ၉၂၉၂၀၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ႏုိ၀င္ဘာလဆန္းတြင္ က်ပ္ ၉၃၀၀၀၀ ေအာက္တြင္သာဆက္ရွိခဲ့ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ၉၃၆၂၀၀ အထိေရာက္ရွိခဲ့ကာ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ ၉၂၆၁၀၀၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ၉၁၇၇၀၀၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ၉၃၇၀၀၀၊ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ ၉၃၈၀၀၀၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၅၅၇၀၀၊ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၄၄၂၀၀ ၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာလဆန္းတြင္ ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ အက်ပုိင္းသုိ႔ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ၁၂၄၅ ေဒၚလာအထိ၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ေဒၚလာ ၁၂၃၈ အထိက်ဆင္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ၁၂၅၄ ေဒၚလာ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ၁၃၀၆ ေဒၚလာ၊ ဇန္န၀ါရီ ၂ ရက္တြင္ ေဒၚလာ ၁၃၁၀၊ ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္တြင္ ၁၃၁၆ ေဒၚလာ၊ ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္တြင္ ၁၃၂၅ ေဒၚလာ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္တြင္ ၁၃၄၄ ေဒၚလာ၊ ဇန္န၀ါ၇ီ ၂၅ ရက္တြင္ ၁၃၆၄ ေဒၚလာ၀န္းက်င္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္တြင္ ၁၃၃၅ ေဒၚလာ၀န္းက်င္သုိ႔ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့သည္။

ကမၻာ႔ေရႊေစ်း ၁၃၆၁ ေဒၚလာ၀န္းက်င္အထိ ဆက္တက္ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၅၅၇၀၀ အထိေရာက္ရွိ

ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ ၁၃၆၁ ေဒၚလာ၀န္းက်င္အထိ ဆက္တက္ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္းသည္ က်ပ္ ၉၅၅၇၀၀ အထိ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေရႊေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္းေရႊေစ်းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္မွစတင္ကာ က်ပ္ ၉၀၀၀၀၀ အထက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ေရႊေစ်းျမင့္တက္မႈႏွင့္အတူ စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအျဖစ္  ၾသဂုတ္လအတြင္းႏွင့္ စက္တင္ဘာလလယ္အထိ ဆက္တုိက္ျမင့္တက္ခဲ့ကာ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ၉၅၇၃၀၀ ျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ထားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္အထိ ၉၅၀၀၀၀ အထက္ရွိခဲ့ၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္ တြင္ ၉၂၂၁၀၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ေအာက္တုိဘာ ၇ ရက္တြင္ ၉၃၀၀၀၀ အထက္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ၉၄၀၀၀၀ အထက္ သုိ႔ျပန္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၂၃ ရက္ တြင္ ၉၃၀၆၀၀၊ ေအာက္တုိဘာ ၃၀ ႏွင့္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ၉၂၉၂၀၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ႏုိ၀င္ဘာလဆန္းတြင္ က်ပ္ ၉၃၀၀၀၀ ေအာက္တြင္သာဆက္ရွိခဲ့ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္  ၉၃၆၂၀၀ အထိေရာက္ရွိခဲ့ကာ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ ၉၂၆၁၀၀၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ၉၁၇၇၀၀၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္ တြင္ ၉၃၇၀၀၀၊ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ ၉၃၈၀၀၀၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္တြင္ ၉၅၀၇၀၀၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၅၅၇၀၀ ၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္သံုးလက ေရႊေစ်းကုိ ျပန္ၾကည့္ပါက ေအာက္တုိဘာလအတြင္း ျပည္တြင္းေရႊ ေစ်းအနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၂၂၁၀၀ (ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၄၂၇၀၀ (ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္)၊ ႏုိ၀င္လအတြင္း ျပည္တြင္းေရႊေစ်း အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၂၆၉၀၀ (ႏုိ၀င္ဘာ ၆ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၆၂၀၀ (ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ရက္)၊ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ျပည္တြင္းေရႊေစ်း အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၁၃၂၀၀ (ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၇၃၀၀ (ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္) တုိ႔ ျဖစ္သည္။

ဒီဇင္ဘာလဆန္းတြင္ ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ အက်ပုိင္းသုိ႔ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ၁၂၄၅ ေဒၚလာအထိ၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ေဒၚလာ ၁၂၃၈ အထိက်ဆင္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ၁၂၅၄ ေဒၚလာ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ၁၃၀၆ ေဒၚလာ၊ ဇန္န၀ါရီ ၂ ရက္တြင္ ေဒၚလာ ၁၃၁၀၊ ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္တြင္ ၁၃၁၆ ေဒၚလာ၊ ဇန္န၀ါ ရီ ၅ ရက္တြင္ ၁၃၂၅ ေဒၚလာ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္တြင္ ၁၃၄၄ ေဒၚလာ၀န္းက်င္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ ၁၃၆၁ ေဒၚ လာ၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ကမၻာ႔ေရႊေစ်း ေဒၚလာ ၁၃၃၀ အထက္ ဆက္ရွိေနၿပီး ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၄၇၉၀၀ အထိ ျပန္လည္ျမင့္တက္

ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္တြင္ ၁၃၃၁ ေဒၚလာ၀န္းက်င္ျဖင့္ တစ္ပတ္တာ ေစ်းပိတ္ခဲ့ၿပီး ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္တြင္ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၄၇၉၀၀ အထိ ျပန္လည္ျမင့္္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ေရႊေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္းေရႊေစ်းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္မွ စတင္ကာ က်ပ္ ၉၀၀၀၀၀ အထက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ေရႊေစ်း ျမင့္တက္မႈႏွင့္အတူ စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအျဖစ္  ၾသဂုတ္လအတြင္းႏွင့္ စက္တင္ဘာလလယ္အထိ ဆက္တုိက္ျမင့္တက္ခဲ့ကာ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ၉၅၇၃၀၀ ျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ထားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္အထိ ၉၅၀၀၀၀ အထက္ရွိခဲ့ၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္တြင္ ၉၂၂၁၀၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ေအာက္တုိဘာ ၇ ရက္ တြင္ ၉၃၀၀၀၀ အထက္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ၉၄၀၀၀၀ အထက္သုိ႔ ျပန္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ၉၃၀၆၀၀၊ ေအာက္တုိဘာ ၃၀ ႏွင့္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ၉၂၉၂၀၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ႏုိ၀င္ဘာလဆန္းတြင္ က်ပ္ ၉၃၀၀၀၀ ေအာက္တြင္သာ ဆက္ရွိခဲ့ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္  ၉၃၆၂၀၀ အထိေရာက္ရွိခဲ့ကာ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ ၉၂၆၁၀၀၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ၉၁၇၇၀၀၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ၉၃၇၀၀၀၊ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ ၉၃၈၀၀၀၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္တြင္ ၉၅၀၇၀၀၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၄၇၉၀၀ ၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ကမၻာ့ေရႊေစ်း ၁၂၃၈ ေဒၚလာအထိက်ဆင္းခ့ဲၿပီး ဇန္န၀ါရီတြင္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျပန္တက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။