ကခ်င္ကို ဂ်ိန္းေဖာဟု သတ္မွတ္ျခင္းသည္ က်န္ကခ်င္မ်ဳိးႏြယ္စု၀င္ လူမ်ဳိးမ်ားအား စိတ္၀မ္းကြဲေစေၾကာင္း ကခ်င္႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႕၀င္မ်ား သတင္းစာရွင္းလင္း

ကခ်င္ကို ဂ်ိန္းေဖာဟု သတ္မွတ္ျခင္းသည္ က်န္ကခ်င္မ်ဳိးႏြယ္စု၀င္ လူမ်ဳိးမ်ားအား စိတ္၀မ္းကြဲေစေၾကာင္း ကခ်င္႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႕၀င္မ်ားက စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ယင္းရွင္းလင္းပြဲကို ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ စီတာပူရပ္ကြက္ မေနာကြင္း မေနာင္အိမ္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကခ်င္မ်ဳိးႏြယ္စု၀င္ ေျခာက္မ်ဳိးျဖစ္သည့္ ဂ်ိန္းေဖာ၊ အဇီး၊ လာခ်ိဒ္၊ ေလာ္ေ၀ၚ၊ ရ၀မ္၊ လီဆူ စသည့္လူမ်ဳိးမ်ား၏ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လူမ်ဳိးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

တက္ေရာက္လာသည့္ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ကခ်င္ကို ဂ်ိန္းေဖာဟု သတ္မွတ္ျခင္းသည္ ကခ်င္မ်ဳိးႏြယ္စု၀င္ လူမ်ဳိးမ်ားအေပၚ စိတ္၀မ္းကြဲေစေၾကာင္း တညီတညြတ္တည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဇုိက္၀ါးစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒုဥကၠ႒က “လြန္ခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ကိုသြားၿပီး ဒီကိစၥကို မ်ဳိးႏြယ္စု၀င္ တိုင္းရင္းသားေတြ အားလံုးတင္ျပၾကပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တင္ျပတာက သံုးခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ကခ်င္လူမ်ဳိးေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္က သတ္မွတ္တာ သံုးမ်ဳိးေလာက္ ျဖစ္ေနတယ္။ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အထူးအမိန္႔နဲ႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ကခ်င္မ်ဳိးႏြယ္စု ေျခာက္မ်ဳိးရွိတယ္။ ၈၃ ခု သန္းေခါင္စာရင္းမွာ ကခ်င္မ်ဳိးႏြယ္စု၀င္ဟာ ၁၂ မ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ အခုေနာက္ဆံုး ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ လ၀က ၀န္ႀကီးဌာနက လူဦးေရ ခန္႔မွန္းစာရင္း ထုတ္ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ ကခ်င္+ဂ်ိန္းေဖာ= ဂ်ိန္းေဖာဆုိၿပီး အေျဖထြက္လာပါတယ္။ ကခ်င္=ဂ်ိန္းေဖာလို႔ သတ္မွတ္ခ်က္ဟာ က်န္ကခ်င္မ်ဳိးႏြယ္စု ငါးမ်ဳိးဟာ  ျပည္နယ္သား မဟုတ္ေတာ့တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိး သေဘာသက္ေရာက္တဲ့အတြက္ မ်ဳိးႏြယ္စုအားလံုးက သေဘာတူစြာ တင္ျပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကခ်င္ႏွင့္ ဂ်ိန္းေဖာ ဆိုတာကို အတူတူ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ မွားယြင္းေနေၾကာင္း ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေျဖကို မထြက္မခ်င္း က်န္တိုင္းရင္းသားေတြ လက္တြဲေတာင္းဆို သြားမယ္လို႔လည္း ေျပာခ်င္တယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ယင္းျပႆနာမ်ားကို တင္ျပခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚဒြဲဘူက “ကြၽန္မ ဒီလူမ်ဳိးကိစၥ မွားေနၿပီဆိုတာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ နယ္ေျမသတ္မွတ္ ကတည္းကပါ။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ လီဆူနဲ႔ ရ၀မ္ကိုေရးရာ၀န္ႀကီး ေပးလိုက္ေတာ့ ဒါဟာအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ဆန္႔က်င္ေနၿပီဆိုတာ သိရတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ ျပည္နယ္မရရွိၿပီးေသာ လူမ်ဳိး၊ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မရ လူမ်ဳိးကိုမွ ၀န္ႀကီးေပးတဲ့အတြက္ ကြၽန္မတို႔ မိသားစုေတြ ေမာင္ႏွမေတြ ကြဲေနၿပီလို႔ သိလာရတယ္။၂၀၁၂ မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒခံု႐ံုးကို လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ လက္မွတ္ထိုးၿပီး တင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားက ကြၽန္မတို႔အတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုး ေပးခဲ့ပါတယ္။ ခံု႐ံုးမွာေက်နပ္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မရေပမယ့္ ကြၽန္မတို႔လိုခ်င္တဲ့ အခ်က္ေတြကေတာ့ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ခံု႐ံုးမွာ အစိုးရဘက္က ေျဖရွင္းေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြက ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ တင္ျပခ်က္လို႔ေျပာၿပီး ေကာ္မရွင္က လ၀ကရဲ႕ တင္ျပခ်က္ဆိုၿပီး ေျပာလာပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး ခံု႐ံုးက သူတို႔ဆံုးျဖတ္ဖို႔ မရွိေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။ ကခ်င္ႏွင့္ ဂ်ိန္းေဖာ ဘယ္အခ်ိန္မွာ အတူတူ ျဖစ္သြားလဲဆိုတာ ေျခရာေကာက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၅၅ မွာ မ်ဳိးႏြယ္စု ေျခာက္မ်ဳိး သတ္မွတ္ခ်က္ ထြက္ပါတယ္။ ၁၉၈၃ သန္းေခါင္စာရင္းမွာ ၁၂ မ်ဳိးထြက္ၿပီး ကခ်င္ကို လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးအျဖစ္ ေဖာ္ျပတယ္။ ေဒသအရ ေခၚတာေတြကို ထည့္ထားတယ္။ စာလံုးေပါင္း အမွားအယြင္းေတြ ေတြ႕ရတယ္။ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ေတာ့ ၁၉၈၃ ကိုအေျခခံၿပီး ေကာက္ေတာ့ ထပ္မွားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္မွာ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္ ရယူၿပီးမွသာ ထုတ္ျပန္ဖို႔ တိုက္တြန္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ကခ်င္ႏွင့္ ဂ်ိန္းေဖာကိုေပါင္းၿပီး အတူတူျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့တယ္။ အဲဒီစာရင္းကို ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အဲဒါကို သံုးလိုက္ေတာ့ အခုလို အေျခအေန ျဖစ္လာပါတယ္။ ခ်င္းႏွင့္ကရင္တို႔မွာေတာ့ တိုင္းရင္းသားနာမည္ သတ္မွတ္ခ်က္ ၿပီးသြားပါၿပီ။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က သတ္မွတ္ခဲ့တာက ကခ်င္ဆိုတာ ဂ်ိန္းေဖာလူမ်ဳိး တစ္ခုတည္း ရည္ညႊန္းတယ္ဆိုတာ ျပႆနာပါ။ ကခ်င္ဆိုတာ ဂ်ိန္းေဖာလူမ်ဳိး တစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘူး။ လူမ်ဳိးေတြအားလံုး ပါတယ္ဆိုတာ အရင္ကေရာ၊ အခုေရာ လက္ခံထားၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ကခ်င္ဆိုတာ ဂ်ိန္းေဖာ တစ္ခုတည္းျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို ႏိုင္ငံေတာ္က ပယ္ဖ်က္လိုက္ရင္ေတာ့ ပိုၿပီး လြယ္ကူသြားမွာပါ။ အခုက ႏိုင္ငံေတာ္က သတ္မွတ္ခ်က္ မွားေနတာကို တင္ျပတာ” ဟု ဆုိသည္။

ကခ်င္မ်ဳိးႏြယ္စု၀င္မ်ား၏ တိက်မွန္ကန္ေသာ မ်ဳိးႏြယ္စု အမည္စာရင္းမ်ားကို စိစစ္အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ဆဌမပံုမွန္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္မ်ဳိးႏြယ္စု အခ်င္းခ်င္းတြင္ မ်ဳိးႏြယ္ေျခာက္ခုသာ လက္ခံက်င့္သံုး ေနေသာ္လည္း အစိုးရ စာရင္းမ်ားတြင္ စာရင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိေနသျဖင့္ ယခုအဆိုကို တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပခဲ့သည္။

 

ကခ်င္ပါတီမ်ား ေပါင္းစည္းမည့္ ပါတီသစ္အမည္ကုိ ‘ကခ်င္ျပည္နယ္လူထုပါတီ (KSPP)’ဟု သံုးပါတီက အတည္ျပဳသေဘာတူခဲ့ၿပီး KNC ပါတီအေနျဖင့္ ေပါင္းစည္းေရးတြင္ ပါသင့္ မပါသင့္ ပါတီတြင္း ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည္

ကခ်င္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ေပါင္းစည္း၍ တစ္ပါတီတည္းအျဖစ္ ထူေထာင္သြားမည့္ ပါတီ၏ အမည္ကုိ ‘‘ကခ်င္ျပည္နယ္လူထု ပါတီ (Kachin State People’s Party)’’ ဟု ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ KDP ၊ ကခ်င္ ျပည္နယ္ဒီမုိကေရစီပါတီ KSDP ႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီပါတီကခ်င္ ျပည္နယ္ (စဒက) တို႔က အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ထားၿပီး ကခ်င္အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ပါတီ (KNC) အေနျဖင့္ အဆုိပါပါတီ ေပါင္းစည္းေရးတြင္ ပါသင့္ မပါသင့္ ပါတီတြင္း ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵအရ ကခ်င္ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားသည္ တစ္ပါတီတည္းအျဖစ္ ပူးေပါင္းသြားေရး လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာ လက္ရွိတြင္ ပူးေပါင္းသြားမည့္ ပါတီ အမည္၊ အလံႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္တုိ႔ကုိ အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေပါင္းစည္းေရးတြင္ ကခ်င္အမ်ိဳးသား ကြန္ဂရက္ပါတီက ပါ၀င္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမုိကေရစီပါတီ (KSDP) ဥကၠ႒ ေဒါက္တာမနာမ္တူးဂ်ာက ေျပာၾကားသည္။

ေဒါက္တာတူးဂ်ာက ‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔က အစကေတာ့ ေလးပါတီေပ့ါ။ အခု  KNC ပါတီထဲမွာေတာ့ အခုေရြးခဲ့တဲ့ ပါတီနာမည္ နဲ႔ အမွတ္တံဆိပ္ထက္ မူလေရြးထားတဲ့ဟာေတြကိုပဲ ဦးစားေပးခ်င္တဲ့ သူေတြကလည္းရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း အေျပာင္းအလဲ တစ္ခါတည္း လုပ္သြားခ်င္တဲ့သူေတြလည္းရွိ တယ္။ ဆုိေတာ့ သူတို႔အထဲမွာလည္း ထပ္ေဆြးေႏြးဖို႔ ရွိေသးတယ္ဆုိတဲ့သေဘာ။ အဆင့္သင့္မျဖစ္ေသးဘူးဆုိတဲ့ သေဘာေပါ့။ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာလည္း အခ်ိန္က သိပ္မရွိေတာ့တဲ့အတြက္ အဆင့္သင့္ျဖစ္တဲ့သံုးပါတီက ေပါင္းစည္းေရးကို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္သြားတာေပါ့။ နာမည္အသစ္၊ အလံအသစ္ကုိ ေရြးသြားတာေပါ့။ ေနာက္ပုိင္းသူတုိ႔လည္း ပါေကာင္းပါလာႏုိင္တာေပါ့။အခုေရြးထားတဲ့ နာမည္နဲ႔အလံကေတာ့ သံုးပါတီထဲကပဲေရြးတာပါ။ အမ်ားကေထာက္ခံတဲ့ဟာကို ၀ုိင္းေရြးတာေပါ့။ နာမည္ကေတာ့ ‘‘ကခ်င္ျပည္နယ္လူထုပါတီ (Kachin State People’s Party)’ပါ။ ျပည္သူအတြက္ဆုိၿပီးေတာ့ တည္ေထာင္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူအတြက္ဆုိၿပီးေတာ့ ဆုိတဲ့သေဘာမ်ိဳးေပါ့။ ျပည္သူ႔ပါတီဆုိရင္ေတာ့ ပုိေကာင္းမယ္ဆုိတဲ့သေဘာနဲ႔ ေရြးတာပါ’’ ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ‘‘ကခ်င္ျပည္နယ္ လူထုပါတီ (Kachin State People’s Party)’’ ၏ အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ အလံသည္ အနီႏွင့္ အစိမ္းေပၚတြင္ အျပာႏုေရာင္ သံုးနားညီႀတိဂံပံုစံျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာတူး ဂ်ာထံမွသိရသည္။

ယခုေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ပါတီအမည္၊ အလံ၊ အမွတ္တံဆိပ္၊ လုိဂိုတို႔အား ကခ်င္လူထုထံ ရက္ပုိင္းအတြင္း အသိေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေနာက္ပုိင္းမွာသာ ပါတီမွတ္ပံုတင္ျခင္းကိစၥမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ပါတီ (KNC) အေနျဖင့္ အဆုိပါေပါင္းစည္းေရးတြင္ ပါ၀င္ျခင္းရွိ မရွိႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပါတီတြင္းေဆြးေႏြးသြားရန္ရွိေၾကာင္း ပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာအမ္ေကာန္လက ေျပာၾကားသည္။

ေဒါက္တာအမ္ေကာန္လက ‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီအတြင္း အစည္းအေ၀းေတြမွာလည္း KNC ကေတာ့ ကိုယ့္ပါတီလည္းမဟုတ္ဘူး။ ကုိယ္တည္ေထာင္ထားတာလည္း မဟုတ္ဘူး။ အမ်ားျပည္သူတည္ေထာင္ထားတဲ့ ပါတီျဖစ္တယ္။ ဖ်က္သိမ္းခ်င္တုိင္း ဖ်က္သိမ္းလုိ႔မရဘူး။ ထိန္းသိမ္းခ်င္တဲ့သူေတြက ဆက္ထိန္းသိမ္းမယ္ဆုိၿပီး ထြက္လာတာရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ေပါင္းစည္းေရးကို ဆက္လက္စဥ္းစားမယ္။ပါတီအတြင္း အစည္းအေ၀းလုပ္ ဆံုးျဖတ္မယ္။ ပူးေပါင္းလုပ္ လို႔အဆင္ေျပမေျပေပါ့။ မပူးေပါင္းျဖစ္ရင္ ေတာ့ မဟာမိတ္အေနနဲ႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ရွိမယ္။ ပါတီေပါင္းစည္းေရးမွာ မပါလုိ႔လည္း ကခ်င္ႏုိင္ငံေရးအ၀န္းအ၀ုိင္းထဲက ထြက္သြားမွာမဟုတ္ဘူး’’ ဟု ေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားေပါင္းစည္းေရးအတြက္ အေစာပုိင္းက ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (KDP) ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမုိကေရစီပါတီ (KSDP) ႏွင့္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီ (KNC) သံုးပါတီတို႔သည္ ပါတီအသစ္အမည္ကုိ Kachin National Congress Party (KNCP) အျဖစ္ ယာယီ သေဘာတူထားခဲ့ေသာ္လည္း လူထုကေရြးခ်ယ္သည့္ ပါတီျဖစ္လာေရး ပါတီနာမည္၊ လုိဂို၊ အမွတ္တံဆိပ္တုိ႔အား ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ရန္ ကခ်င္အမ်ိဳးသား အတုိင္ပင္ခံအဖြဲ႕က ဦးေဆာင္သည့္ ၁၇ ဦးပါ ေကာ္မတီကို ဧၿပီ ၁၀ ရက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အဆုိပါ ၁၇ ဦးပါ ေကာ္မတီအဖြဲ႕က ပါတီအမည္၊ အလံ၊ အမွတ္တံဆိပ္တုိ႔ အား ေရြးခ်ယ္ရန္ ျပန္လည္အပ္ႏွံလာသည့္အတြက္ KSDP ၊ KDP ႏွင့္ ပါတီေပါင္းစည္းေရးတြင္ ေနာက္ပုိင္းမွပါ၀င္လာသည့္ စဒက ပါတီတို႔က ‘‘ကခ်င္ျပည္နယ္လူထုပါတီ’’ ဟု အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ‘‘ကခ်င္ျပည္နယ္လူထုပါတီ’’ ဟု အမည္ေပး ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ KNC ဥကၠ႒က ‘‘ပါတီေပါင္းစည္းတဲ့ေနရာမွာ ပါတီေတြက အစုံပါေနေတာ့ ဘယ္လုိပံုစံနဲ႔ ဆက္သြားမလဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆက္ေမးတယ္။  ထံုးစံအတုိင္းဆုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လက္ခံ လက္မခံ အေၾကာင္း ျပန္ၿပီးေတာ့မွ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ပါ၀င္ၿပီဆုိမွ ပါတီ၊ လုိဂုိ၊ အမွတ္တံဆိပ္ေတြ ထုတ္ရမွာ။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔က ၁၇ ဦးေကာ္မတီ ကို နာမည္၊ လုိဂုိ၊ အမွတ္တံဆိပ္ေပးရမယ္ဆုိၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မပါဘဲ KSPP ဆုိၿပီး လုိဂုိ၊ အလံေတြကုိေရြးခ်ယ္လုိက္တယ္။  ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က နာမည္၊ လုိဂုိ၊ အမွတ္တံဆိပ္က အေရးမႀကီးဘူးပဲထား။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈကို အျပန္အလွန္ေလးစားမႈေလးေတာ့ ထားရမယ္။ ဒါကုိမေတြ႕ ရဘူး။ မေတြ႕ရဘူးဆုိေတာ့ အဲဒီအေပၚမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ KNC ကျပန္ဆံုးျဖတ္မယ္။ လူထုဆႏၵသေဘာေၾကာင့္သာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ပူးေပါင္းတာျဖစ္တယ္။ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရးမွာလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့အေနအထားမွာ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈမရွိဘဲ လုပ္တာက သူတို႔သံုးပါတီမွာ တာ၀န္ရွိတယ္လုိ႔ပဲေျပာခ်င္ပါတယ္’’ ဟု ဆိုသည္။

မူလက ၎တို႔ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ Kachin National Congress Party (KNCP) အမည္သည္ ကခ်င္အမ်ိဳးသား ကြန္ဂရက္ပါတီ (KNC) ၏ ေလာင္းရိပ္ေအာက္တြင္ ရွိေနသည္ဟုဆုိကာ ကခ်င္လူထုအတြင္း လက္မခံသည့္ သေဘာထားအခ်ဳိ႕လည္း ရွိေနေၾကာင္း KNC ပါတီဥကၠ႒ထံမွ သိရသည္။

ကခ်င္စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သူမ်ားအနက္ ေလးဦးကို ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕မရဲစခန္းက ၿငိမ္းစုစီပုဒ္မျဖင့္ အမႈဖြင့္

ကခ်င္စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သူမ်ားအနက္ ေလးဦးကို ေက်ာက္တံတား ၿမိဳ႕မရဲစခန္းက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ခဲ့ေၾကာင္း ေမ ၇ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ သိရသည္။

“ဒီေန႔မနက္ ၇ နာရီခြဲေလာက္မွာ လႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္သူေတြထဲက ေလးဦးကို ၿငိမ္းစုစီ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ နဲ႔ အမႈဖြင့္ထားတာပါ။ သူတို႔ကိုေတာ့ အေၾကာင္းၾကားဖို႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္” ဟု ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲအရာရိွတစ္ဦးက ေျပာ ၾကားသည္။

အမႈဖြင့္ခံရသူမ်ားမွာ လႈပ္ရွားမႈတြင္ ဦးေဆာင္ ပါ၀င္သည္ဟုဆိုသည့္ ကိုေကာင္းထက္ေက်ာ္၊ ကိုေဇယ်၊ ကိုရဲေအာင္ေအးႏွင့္ ကိုမ်ဳိးေစာတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသုိ႔လႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာရဲစခန္းကို အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရိွဘဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ထိုသို႔ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒပုဒ္မျဖင့္ အမႈဖြင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္သည့္ အဆိုပါလႈပ္ရွားမႈကို ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ လူ႔ေဘာင္သစ္လူငယ္တို႔မွ ပူးေပါင္းၿပီး ေမ ၆ ရက္ ညေနပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေမာ္တင္မွတ္တိုင္မွ မဟာဗႏၶဳလလမ္းအတိုင္း မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံအထိ လမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္ကာ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အလံတစ္ခု၊ လူ႔ေဘာင္သစ္ လူငယ္အလံတစ္ခုႏွင့္ ဗီႏိုင္းမ်ား၊ ပိတ္စမ်ား၊ ကတ္ထူစကၠဴမ်ားေပၚတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ား၏ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ‘စစ္ပြဲေတြရပ္’၊ ‘တိုက္ပြဲေတြၾကား ပိတ္မိခံ ျပည္သူမ်ား ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ ေနရာသို႔ လြတ္ေျမာက္ေရး’၊ ]ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေတာင္းဆိုေနေသာ ကခ်င္လူငယ္မ်ားကို အၾကမ္းမဖက္ရ’၊ ‘မိခင္ႏွင့္ ခ်စ္သူတို႔၏ မ်က္လံုးကို မ်က္ရည္ဖံုးေစေသာ စစ္ကိုမုန္းသည္’ ၊ ‘ထိုးစစ္ ခ်က္ခ်င္းရပ္’ စသည့္ စာသားမ်ားပါ ဗီႏိုင္းမ်ား၊ ပိတ္စမ်ား၊ ကတ္ထူစကၠဴမ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ကာ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA အဖြဲ႕တို႔အၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွၿပီး ေဒသခံအခ်ဳိ႕မွာ ပိတ္မိလ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တ႐ုတ္တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္းမ်ား တစ္ဧက တစ္ႏွစ္ က်ပ္သိန္း ၅၀ အထက္ အျမတ္ရရွိေနေသာ္လည္း ေျမငွားရမ္းခမွာ တစ္ဧက ႏွစ္သိန္းေအာက္သာ ရရွိေနေၾကာင္း သိရ

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ားက ဌားရမ္းစိုက္ပ်ဳိးထားသည့္ ဌက္ေပ်ာစိုက္ခင္းမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

ကခ်င္ျပည္နယ္ တ႐ုတ္တစ္႐ွဴးငွက္ ေပ်ာစိုက္ခင္းမ်ား တစ္ဧက က်ပ္သိန္း ၅၀ အထက္ အျမတ္မ်ားရရွိေနေသာ္လည္း ငွားရမ္းခမွာ တစ္ဧက ႏွစ္သိန္းေအာက္သာ ရရွိေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာခင္း လုပ္ကိုင္ေနသူ ရြာသစ္ ေက်းရြာသားတစ္ဦးက “ငွက္ေပ်ာအပင္ ၇၀၀၀ ေက်ာ္ ျပဳစုရတယ္။လုပ္အားခ သိန္း ၅၀ ရတယ္။ က်င္စားေခၚတာေပါ့။ (တစ္က်င္ ၃၄ က်ပ္သားခန္႔)။ ငွက္ေပ်ာသြင္းၿပီး က်န္တာ ကိုယ့္အတြက္ေပါ့။ တ႐ုတ္ေလာပန္းက တစ္က်င္ သံုးယြမ္ႏႈန္းနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကုိ ရွင္းတယ္။ ေပါက္ေစ်းက ငါးယြမ္အထက္ရွိေနတယ္။ လာအိုက ငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္းေတြက ေျမၾသဇာေတြေၾကာင့္ ပိတ္ထားတယ္လုိ႔ ၾကားရတယ္။ အဲဒီလိုဆိုေတာ့ ငွက္ေပ်ာေစ်းတက္တဲ့ သေဘာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အခင္းအသစ္ေတြ (ေျမသစ္)ဆိုေတာ့ငါးႏွစ္ေလာက္ေတာ့ ေအာင္ျမင္မယ့္ သေဘာရွိတယ္။ အရင္ႏွစ္ေတြက သိန္း ၄၀ ေလာက္အျမတ္ရွိတယ္။ ဒီႏွစ္ေတာ့ အခင္းတိုင္း တစ္ဧက သိန္း ၅၀ ေအာက္ထစ္ျမတ္မယ္။ တခ်ိဳ႕လည္း သိန္း ၇၀ ေက်ာ္မယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္ခ်င္းစပ္ေနသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ေျမတစ္ဧကနီးပါး ငွားရမ္းခမွာ  က်ပ္သိန္း ၁၅ သိန္းေစ်း အထိရွိေနၿပီး ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ တာေလာႀကီးေဒသတြင္ တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္းမ်ားအတြက္ တစ္ႏွစ္ငွားရမ္းခမွာ တစ္ဧက တစ္ ႏွစ္တစ္သိန္းႏႈန္းသာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး အသံုးျပဳၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားမွာ ႏွစ္သိန္းအထိ ရရွိေနေၾကာင္း ေဒသခံရြာသားမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

တာေလာႀကီးေဒသခံ ဦးတင္ျမင့္က “အခုေတာ့ ေငြက အားလံုးကို ႏိုင္တဲ့သေဘာရွိတယ္။ ဆႏၵလည္းျပၿပီးၿပီ။ ဘယ္အစိုးရ ဘယ္၀န္ႀကီးမွ ကြင္းမဆင္းဘူး။ ႏႈတ္မိန္႔နဲ႔ တားတယ္လို႔ ၾကားတယ္။ အခုအထိက ေအာက္ေျခမွာ ျဖစ္ခ်င္သလိုျဖစ္ေနတာ။ ကုမၸဏီက တာေလာႀကီးတိုက္နယ္မွာ ၁၀ ခုရွိတယ္။ ေတာင္သူေတြလည္း ေငြလိုေတာ့ တစ္ဧက တစ္သိန္းႏႈန္းနဲ႔ ငွားေနၾကတာ။ တခ်ိဳ႕လည္း ႏွစ္သိန္းရတာရွိတယ္။ ဧကေထာင္ဂဏန္းေတာ့ ပါသြားၿပီ။ အစိုးရက မေျဖရွင္းရင္ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ေဒသခံေတြက ေျဖရွင္းလို႔ မရဘူး။ အခုေတာင္ ေျမႏွင့္ပတ္သက္ရင္ ဓားဆြဲ၊ တုတ္ဆြဲျဖစ္ေနၾကတာ။ အခုေတာ့ ေငြက ေကအိုင္ေအကိုလည္းႏိုင္တယ္။ ရြာသားတြကိုလည္း ႏိုင္တယ္။ အစိုးရကိုလည္း ႏိုင္တယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္မွာ တစ္ဧက တစ္ႏွစ္ ၁၅ သိန္းရွိတယ္လို႔ ၾကားတယ္။ ဒါေတာင္ ငွက္ေပ်ာ၊ ၾကံမစိုက္ရဘူး။ အခုငွားသြားတာ ကေလးမုန္႔ဖိုးေပးသလို လုပ္သြားၾကတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ တာေလာႀကီးေက်းရြာတြင္ ေျမယာျပႆနာျဖစ္ပြားသည့္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၁၆၀ ေက်ာ္အထိရွိေနေၾကာင္း ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီပါတီ၏ စာရင္းေကာက္ယူထားခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

တာေလာႀကီး ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဆန္းထူးက “ခ႐ိုင္ကေတာ့ ငွက္ေပ်ာကုမၸဏီေတြကို ထပ္မံမတိုးခ်ဲ႕ဖို႔ လက္မွတ္ထိုးခိုင္းတယ္။ တခ်ိဳ႕ကုမၸဏီေတြက လက္မွတ္မထိုးၾကဘူး။ တာေလာႀကီးရြာ၀န္းက်င္ေတာ့ ကုမၸဏီေလးခု ၀င္ေနတယ္။ အားလံုးက လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနၾကတယ္။ ေတာင္သူေတြလည္း ေတာၾကမ္းဆိုရင္ တစ္သိန္း၊ ေျမယဥ္ဆိုရင္ ႏွစ္သိန္းငွားေနၾကတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း ဒီအတိုင္းၾကည့္ေနရတယ္။ ဘာမွေျပာလို႔ မရဘူး။ ကုမၸဏီနဲ႔ ေတာင္သူ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ျဖစ္ေနတာ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

တ႐ုတ္တစ္႐ွဴး ငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္မ်ားျပန္လည္ စုစည္းေနေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ စိုက္ပ်ဳိး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဦးျမသိန္းက ဆိုသည္။

ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ ၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံမ်ား တ႐ုတ္တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာခင္း အလိုမရွိေၾကာင္း ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။

၀ိုင္းေမာ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၂ မွ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနာ္လီက ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယင္းဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈမွာ ေဒသခံမ်ား အမွန္တကယ္နစ္နာေန၍ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယင္းကိုယ္တိုင္ မည္ကဲ့သို႔ စီမံခန္႔ခြဲေနေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္ဘ႑ာ မည္ကဲ့သုိ႔ရရွိေနေၾကာင္းမွာ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ ေအာက္ေျခသို႔ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၿပီး ေဒသခံမ်ားအတြက္ နစ္နာမႈမ်ားေနပါက ရပ္နားသင့္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထုကို ပြင့္လင္းျမင္ သာစြာခ်ျပသင့္ေၾကာင္း အဆိုတင္ရာ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ျပည္နယ္အစိုးရမွ ေအာက္ေျခကြင္းစိစစ္မႈ မရွိေသးေၾကာင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာေနေၾကာင္းႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ စစ္ေရွာင္ရြာမ်ား၀န္းက်င္တြင္ ငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္းတိုးခ်ဲ႕လာမႈမွာ တစ္ပူေပၚ ႏွစ္ပူဆင့္အျဖစ္မ်ိဳးႏွင့္ ရင္ဆိုင္လာရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္း၏ လူမႈကြန္ရက္တြင္ ျဖန္႔ေ၀ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္းတစ္ ဧကလွ်င္ တစ္သီးလွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ က်ပ္ သိန္း ၃၀ ေက်ာ္အျမတ္ရွိၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ တစ္ဆင့္ ဥေရာပ၊ အေမရိကေဒသမ်ားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ လက္ရွိတြင္ စိုက္ ဧကေပါင္း တစ္သိန္းေက်ာ္အထက္ရွိေနေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားၾကေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလစာရင္းအရ ဧကေပါင္း ၄၀၀၀၀ ေက်ာ္သာ စာရင္းေကာက္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း သိရသည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက တ႐ုတ္တစ္ ႐ွဴးငွက္ေပ်ာစိုက္ပ်ဳိးမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စာရင္း မေကာက္ႏိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားကို ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။

ေကအိုင္အိုအဖြဲ႕ကလည္း  တစ္႐ွဴးငွက္ ေပ်ာစိုက္ခင္းမ်ား ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕လာမႈေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလအတြင္း စစ္ေရွာင္ ေက်းရြာမ်ား၏ ေျမမ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္မ်ားကို အဓမၼသိမ္းယူျခင္းမျပဳရန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ တ႐ုတ္တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာခင္းမ်ားႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား နစ္နာမႈမရွိေစေရး ၾကပ္မတ္စီမံေဆာင္ရြက္ေရး အဆိုကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၄ ရက္က ဒုတိယအႀကိမ္ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အဌမ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ တင္သြင္းဆံုးျဖတ္ရာ အဆိုေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ယင္းအဆိုမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္႐ွဴး ငွက္ေပ်ာခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး (၂) ႀကိမ္ ေျမာက္တင္သြင္းသည့္အဆိုျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးေနသည့္ တရုတ္တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာခင္းကိစၥမ်ားကို ျပည္ေထာင္အစိုးရက ထိေရာက္စြာ တားဆီးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေ၀ဖန္ေထာက္ျပၾကသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ သစ္ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေန

သစ္ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းမ်ား ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ လဆန္းပိုင္းကတည္းက တစ္လနီးပါးၾကာ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ သစ္ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ား၊ ေဒသခံမ်ားက The Daily Eleven သတင္းစာသို႔ ေျပာၾကားသည္။

သစ္ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သူတစ္ဦးက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သစ္ထုတ္မႈမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ သယ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ ယခုတစ္ႀကိမ္မွာ ဒီဇင္ဘာလလယ္ပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္  KIA အဖြဲ႕တို႔ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ၿပီးေနာက္ ဇန္န၀ါရီတြင္ အနည္းငယ္ ေလ်ာ့က်ကာ ေဖေဖာ္၀ါရီလဆန္းတြင္ ျပန္လည္ျပဳလုပ္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွလာေသာ သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

သစ္ေမွာင္ခုိလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သူ ေဒသခံတစ္ဦးက “ျပန္ျဖစ္ေနတာက ေဖေဖာ္၀ါရီ လဆန္းပိုင္းကတည္းကပါ။ အလုပ္ျဖစ္ေနတာက ငါးပတ္လည္၊ ခြန္ပတ္လည္ ေပတိုေတြ အလုပ္ျဖစ္ေနတာ။ တစ္ေခ်ာင္းေလးေသာင္းေလာက္ရတယ္။ တမလန္းသစ္က ၀ယ္လက္မရွိဘူး။ ဆိုက္ႀကီးရခ်င္တာ။ ကြၽန္းနဲ႔ ပိေတာက္ပဲျဖစ္တာ။ အခု ကုန္ၾကမ္းကို မဘိန္း နယ္ဘက္ကရယ္။ ကသာနယ္က လာတယ္။ လမ္းေတြက အမ်ားႀကီးေလ။ ႐ႈပ္ယွက္ခတ္ေနတာ။ တ႐ုတ္က ဒီႏွစ္ အကာမယူေတာ့ဘူး။ ကြၽန္းဆိုရင္ အႏွစ္ခ်ည္းပဲယူတာ။ တ႐ုတ္ကုန္သည္ေတြက သစ္စက္ေတြကို ကားေပၚတင္ၿပီး စီပိန္း၊ ပင္ေျခ၊ ေခါေတာ၊ ရမ္းဘို၊ ကြန္း ေခ်ာင္းစတဲ့ မဘိမ္းနယ္ကရြာေတြမွာ သြားခြဲၿပီးသယ္ၾကတာ။ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္ပိုင္းက နန္႔၀ါေတာင္ဘက္မွာ ရွမ္းျပည္နယ္က အရာရွိေတြ လာဖမ္းတယ္။ တျခားသစ္လုပ္ငန္းေတြ မ်ားတဲ့ေနရာ၊ တ႐ုတ္ေတြ ရွိတဲ့ေနရာမွာေတာ့ မေရာက္ပါဘူး”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္သူမ်ားကရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း မဘိမ္းေဒသတြင္  လမ္းခဲြ အဓိကသံုးသြယ္ရွိၿပီး ပထမလမ္းမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ စီအူ – နန္႔ဟိုင္မွ မန္၀ိန္းႀကီး ေဒသ ေက်ာက္ဖ်ာဘက္သို႔လည္းေကာင္း၊ ေတာလမ္းမွတစ္ဆင့္ ဂိုက္ထိပ္လမ္းသုိ႔လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယလမ္းမွာ ေရႊလီျမစ္ေၾကာင္းအတိုင္း ဆန္တက္ကာ မန္း၀ိန္းႀကီးဘက္သို႔ လည္းေကာင္း၊ မံုး၀ီးမွနန္႔ခမ္းဘက္သို႔လည္း ေကာင္း၊ တတိယလမ္းမွာ မဘိန္း – မိုးလိုမွ နန္႔ခမ္း ျဖတ္လမ္းမွလည္းေကာင္း သယ္ထုတ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ေအာက္ေခ်ာင္းေက်းရြာမွ ေဒသခံယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးက “အခုရက္ပိုင္းျဖစ္ေနတာက ရွမ္းျပည္နယ္ မဘိမ္းကေနေဖာက္ထြက္ လာတာ။ မဘိမ္း-စီအူ -နန္႔ဟိုင္ဘက္ေပါ့။ႏွစ္တိုင္းျဖစ္တဲ့ေနရာပဲ။ ေလယာဥ္ကြင္း၊ မုန္ညႇင္းခင္းဘက္ေပါ့။ အဲဒီကေန မန္၀ိန္းႀကီးနဲ႔ သံုးမိုင္ေလာက္ ေ၀းတဲ့ေနရာကိုျဖတ္တာ။လမ္းေၾကးေတြက မ်ားတယ္။ ေလာပန္းရွင္းတာ။ ခြဲေပးရတာ။ တ႐ုတ္၀ယ္လက္က မုန္ညႇင္းခင္း၊ မိုးလိုဘက္က က်ဴဆာ၊ ငရဲမွာေစာင့္တာ။ ေကအိုင္ေအ၊ ပေလာင္အဖြဲ႕စံုရွိေနတာ။ တပ္မေတာ္လည္းရွိတယ္။ ေဒသခံတပ္ေတြနဲ႔ က လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြက ပစ္ခတ္တယ္ဆိုတာ မရွိဘူး။ ေအာက္ေျခမွာ အေၾကာင္းသိေနတာခ်ည္းကို။ တိုက္ပြဲျဖစ္တာက ေအာက္ပုိင္းကတပ္ေတြ တက္လာမွ တိုက္ပြဲျဖစ္တာ။ ဒီ ဘက္ကိုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၀ယ္လက္ေတြ လႊတ္ထားတာ။ မိုးလို – မန္တံု – မံုး၀ီးကေနနန္႔ ခမ္းက ထြက္တာလည္းရွိတယ္။ ေရႊလီေရအား လွ်ပ္စစ္ဘက္ထြက္လည္း ရတယ္။ မုန္ညႇင္းခင္း၊ ေလယာဥ္ကြင္းကသစ္ေတြက ဂိုက္ထိပ္ လမ္းေၾကာင္းအဖ်ားကုိ ျဖတ္တာေပါ့။ အားလံုးက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေနာင္ေတာင္းဘက္ေရာက္တာ။ ျမန္မာဘက္ကထြက္ရင္ အစိုးရဘက္ သက္ဆိုင္ရာေတြအားလံုး မီးစိမ္းျပမွ ထြက္လို႔ရတာ။ ေကအိုင္ေအကေတာ့ မုန္ဖိုးေလာက္ပဲ။ တ႐ုတ္က ေကအိုင္ေအအဖြဲ႕ဆီမွာ တစ္ႏွစ္စာ ေလလံဆြဲထားၿပီးသားဆိုေတာ့ ပြဲၿပီးပဲ။ ယြမ္ေငြေတြ သိန္းခ်ီၿပီး ေဆာင္ထားရတာလို႔ သိရတယ္။ မိုင္ဂ်ာယန္မွာဆြဲရတာ။ သႀကၤန္ေလာက္အထိေတာ့ ေကာင္းေကာင္းျဖစ္ဦးမယ္။ ၀ယ္လက္ေတြ အမ်ားႀကီး ထြက္ေနတာကိုး” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕မွ ကားသမားတစ္ဦးက“မေန႔ ကေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္မွာ စိန္လံုပတ္လမ္းဘက္မွာ ၀စ္ေသာက္ကား ငါးစီးဖမ္းေသးတယ္။ ရဲနဲ႔ သစ္ေတာက သစ္ေတြယူထားလိုက္တယ္။ ကားေတြကုိ ျပန္လႊတ္ခဲ့တယ္။ ငါးစီးမွာ သစ္ေလးတန္ေလာက္ေတာ့ ပါမွာေပါ့။ ညဆိုရင္  ေက်ာက္စခန္း ဂိတ္လမ္းခြဲကေန လႊတ္ေပးေနတာ။ အခုရက္ပိုင္း တစ္ညအစီး ၂၀ ေလာက္ရွိတယ္။ လမ္းမွာက သစ္ပိုင္ရွင္ကပဲ ရွင္းတာမ်ားတာကိုး။ ဘယ္ေလာက္လည္းေတာ့ မသိဘူး။ ေက်ာက္စခန္းဂိတ္ကို ကြင္းတဲ့လမ္းက ဘုရားေက်ာင္းထဲျဖစ္ရင္ေတာ့ တစ္စီးတစ္သိန္းပဲ။ေက်ာက္စခန္းကေန စိန္လံုကမၻာ – ပန္မူေက်း ရြာဘက္မွာခ်ၿပီး ဆုိင္ကယ္နဲ႔ ျပန္သယ္ၿပီး ၂၆ မိုင္နားမွာထြက္တာ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္အတြင္း  ႏွစ္စဥ္သစ္ေမွာင္ ခိုလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ လာေပးလာတ္ယူမႈ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားသံုးစြဲျခင္း ျမင့္တက္လာမႈ၊ လူေမွာင္ခိုျဖစ္ပြားမႈမ်ားပါ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ေဒသအတြင္း ႏွစ္ဖက္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အစိုးရ၀န္ထမ္းအရာရွိမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားပါ လာတ္ေပးလာတ္ယူမႈတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္စစ္ေဆးမႈမွ်လုပ္ခဲ့သည္ကို မေတြ႕ရေပ။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း  ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလံုးအေနျဖင့္ သစ္တန္ေပါင္း (ကြၽန္း၊ သစ္မာ၊ အျခား) ငါးေသာင္းေက်ာ္ (၅၀၀၂၆ ဒသမ ၄၉၈၄ ) တန္ ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယင္းတို႔အနက္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းဖမ္းဆီးမႈ (ကြၽန္း၊ သစ္မာ၊ အျခား)ဖမ္းဆီးမႈမွာ ၁၀၀၉၂ ဒသမ ၇၀၁၉ တန္ရွိခဲ့သျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျမစ္ႀကီးနား စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္ႏွင့္ ကန္ပိုက္တီး နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစစ္ေဆးေရးစခန္း တည္ေဆာက္မည္

ျမစ္ႀကီးနား စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက စီမံကိန္းတည္ရွိရာ နန္က်င္ေက်းရြာသို႔ သြားေရာက္စစ္ေဆးစဥ္ (Photo: DICA)

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျမစ္ႀကီးနားစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္ႏွင့္ ကန္ပိုက္တီးနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး စစ္ေဆးေရးစခန္း တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ျမစ္ႀကီးနားစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးအဖြဲ႕သည္ ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္က စီမံကိန္းတည္ရွိရာ နန္က်င္ေက်းရြာသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ နန္က်င္ေက်းရြာအနီးတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအကူအညီျဖင့္ စက္မႈဇုန္နွင့္စီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ စက္မႈဇုန္ႏွင့္ စီးပြားေရးဇုန္ ေျမေနရာအတြက္ ဧကငါးေထာင္၀န္းက်င္ခန္႔ကို တုိင္းတာေနၿပီး ေဒသခံေတာင္သူမ်ား၏ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ား၊ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမမ်ား ပါ၀င္မႈကို ဥပေဒအတိုင္း ညႇိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ စိုက္ပ်ဳိး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဦးျမသိန္းက  ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက ေျပာၾကားသည္။“ေျမေတြကေတာ့ တိုင္းၿပီးၿပီ။ အရင္အစိုးရက တရား၀င္ခ်ေပးၿပီး စိုက္ပ်ဳိးထားတာေတြကို ရွင္းလင္းရဦးမယ္။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း ေလ်ာ္ေၾကးေတြ ေပးရမွာ။ ဇုန္ကေတာ့ ဘက္စံုေပါ့။ စက္မႈ၊ စီးပြားေရး အတြက္ေပါ့။ေနာက္တစ္ခုက ကန္ပိုက္တီးမွာ ကုန္သြယ္ဇုန္ေဆာက္မွာေပါ့။ ေဆာက္လုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ႏုိင္ငံတကာအေနနဲ႔ဆိုရင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အကူအညီယူရမယ္။ အခုက ေျမယာျပႆနာေတြ ရွင္းၿပီးမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔လုပ္ရမွာပါ။ အခု ေျမျပႆနာရွင္းဖို႔ ျပည္ေထာင္စုကိုတင္ျပရမယ္။သူခြင့္ျပဳမွ ရမယ္။ အရင္ရွာထားတဲ့ ေနရာကႏွစ္ခုေပါ့။ ၀ိုင္းေမာ္ဘက္မွာက ေတာင္သူေတြ တအားမ်ားေတာ့ ကန္႔ကြက္ေနတယ္။ ဘာမွလုပ္လို႔ မရဘူး”ဟု  ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ၀ိုင္းေမာ္-ကန္ပိုက္တီး-ခ်ီေဗြလမ္းခြဲေနရာတြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စစ္ေဆးေရး စခန္းတည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားသည့္ ေျမေနရာ၌ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျမယာရရွိမႈ အေျခအေနႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းတင္ျပၾကရာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မည့္ေျမေနရာအတြင္း ေဒသခံ ေတာင္သူမ်ား နစ္နာဆုံး႐ႈံးမႈမရွိေစေရးစီမံေဆာင္ရြက္ေပးသြားရန္ႏွင့္ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မည့္ ေနရာေဒသရွိ ေက်းရြာမ်ားမွ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ရန္ မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျမယာကို အက်ဳိးရွိစြာ အသုံးခ်ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔႐ိုးရာဟန္ျဖင့္ အေကာင္းဆုံး နယ္စပ္ဂိတ္ ျဖစ္ေစေရး၊ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ေမွ်ာ္မွန္း၍ ေရရွည္အတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္၊ One Stop Service (OSS) လုပ္ငန္းမ်ားကို ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၊ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန၊ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနႏွင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာနတို႔အေနျဖင့္ မွန္ကန္ျမန္ဆန္စြာေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ ဌာနအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

 

တပ္မေတာ္က မလိချမစ္ေၾကာင္းတြင္ တရားမ၀င္ ေရႊ၊ သတၱဳတူးေဖာ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ရွင္းလင္းမႈေၾကာင့္ ေကအိုင္ေအစိုးမိုးနယ္ေျမမွ လူေပါင္းရာႏွင့္ခ်ီ တိမ္းေရွာင္ေန

တပ္မေတာ္က မလိချမစ္ေၾကာင္းတြင္ တရားမ၀င္ ေရႊ၊ သတၱဳတူးေဖာ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား ရွင္းလင္းေနမႈေၾကာင့္ ေကအိုင္ေအ စိုးမိုးနယ္ေျမမွ လူေပါင္းရာႏွင့္ခ်ီ တိမ္းေရွာင္ေနရေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

တပ္မေတာ္က နယ္ေျမရွင္းလင္းမႈကို မလိချမစ္ေၾကာင္း တီယန္ဇြပ္အထက္ပိုင္းတြင္ ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္ကတည္းက လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ေကအိုင္ေအလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပစ္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

မလိချမစ္အေရွ႕ဘက္ကမ္းေဒသသည္ ေကအိုင္ေအ တပ္မဟာ (၁) ေဒသအတြင္း ပါ၀င္ၿပီး တပ္မေတာ္က လက္နက္ႀကီးမ်ားပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ လမိုင္ယန္၊ အင္ထန္းဇြပ္၊ ဆြတ္မာဘြမ္၊ ဆြတ္ပရာ ေက်းရြာမွ အိမ္ေထာင္စု ၁၃၁ စု (လူဦးေရ ၇၄၅ ဦး) မွာ ယင္းရြာမွ ေျမာက္ဘက္ တစ္မိုင္၀န္းက်င္ခန္႔အကြာ လွ်ဳိေျမာင္အတြင္း ဇန္န၀ါရီ ၂၁ ရက္မွစ၍ ပုန္းေအာင္းေနရေၾကာင္း ေဒသခံရြာသားမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ပုန္းေအာင္းရာတြင္ရွိေနသည့္ သင္းအုပ္ဓမၼဆရာ ဦးဘန္ဆိုင္းက “စျဖစ္တာ ၁၇ ရက္ ကတည္းက။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရြာမွာ လက္နက္ႀကီးက်တာက ၂၁ ရက္မွ က်တာ။ တပ္ဘက္က ျမစ္အေနာက္ကမ္း မလိယန္ကေန ပစ္တာ။  ျမစ္အေရွ႕ကမ္းဘက္ကို။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ျခံ၀င္းက်ယ္က်ယ္ေနေတာ့ လက္နက္ႀကီးက်တာ လူေတာ့မထိခိုက္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က လြန္ခဲ့တဲ့သံုးႏွစ္ကတည္းက စစ္ေတြျဖစ္လို႔ ေတာင္ေပၚကေနဆင္းလာတဲ့ စစ္ေရွာင္ေတြေပါ့။ အခုရြာနဲ႔ တစ္မိုင္ေလာက္က လွ်ဳိထဲမွာ ပုန္းၿပီးေနၾကတယ္။  စားေသာက္ေရးကေတာ့ အခက္အခဲရွိေနတယ္။ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား အဓိက လုိတာေပါ့။ ဘယ္သူမွကူညီဖို႔မလာႏိုင္ဘူး။ တပ္မေတာ္က ပိတ္ထားတယ္။ ရြာေလးရြာက အိမ္ေထာင္စု ၁၃၁ စု၊လူဦးေရ ၇၄၅ ဦးရွိတယ္။ တပ္မေတာ္ကေတာ့ မလိချမစ္အေနာက္ကမ္းဘက္မွာ အေရွ႕ဘက္ကမ္းကို ကူးလာတာမရွိေသးဘူး။ မေန႔က တစ္ေန႔က တစ္ေနကုန္ ပစ္ေနၾကတာ။ ဒီေန႔ေတာ့ ပစ္ခတ္သံမၾကားရဘူး။ ျပန္ေတာ့ မျပန္ရဲေသးဘူး။ စားစရာေလး ေတာ့ နည္းနည္းက်န္ေသးတယ္။ ရက္ၾကာရင္ စားစရာမရွိ ျဖစ္မွာပါ” ဟုေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ယင္းေဒသသို႔ သြားေရာက္အကူအညီေပးရန္ အစည္းအေ၀းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ လံုျခံဳေရး ႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးသူရမ်ိဳးတင္က တပ္မေတာ္က နယ္ေျမသတင္းႏွင့္ ေကာင္းကင္ဓာတ္ပံုမ်ားအရ တရားမ၀င္ ေရႊသတၱဳ တူးေဖာ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသျဖင့္ နယ္ ေျမရွင္းလင္းေရးလုပ္ေဆာင္မႈကို ဇန္န၀ါရီတတိယပတ္မွ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တရားမ၀င္ယာဥ္၊ ယႏၲရားမ်ားကို သိမ္းပိုက္ႏိုင္ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး နယ္ေျမရွင္းလင္းမႈကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပစ္ခတ္မႈအခ်ဳိ႕ရွိေနေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ လံုျခံဳ ေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးသူရမ်ိဳးတင္က “မလိချမစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ေမချမစ္ေၾကာင္းေပၚမွာ တရားမ၀င္ ေရႊသတၱဳ တူးေဖာ္ေနတယ္လို႔ ေျမျပင္သတင္း၊ ေကာင္းကင္ဓာတ္ပံု မွတ္တမ္းေတြရရွိပါတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ တပ္မေတာ္ကေန နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးေတြ ေဆာင္ရြက္ရတာရွိပါတယ္။ ဇန္န၀ါရီ တတိယပတ္ကေနစတာပါ။ ရွင္းလင္းေနတာက ျမစ္ႀကီးနား-ပူတာအို ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး အေရွ႕ဘက္၊ မလိချမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခုအထိလည္း နယ္ေျမရွင္းလင္းမႈေတြရွိေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ တရားမ၀င္ ေရႊသံေဖာင္ ၁၂ ေဖာင္သိမ္းဆည္းမိ တယ္။  အေနာက္ဘက္ကမ္းမွာ ဘက္ဟိုး သံုးစီး၊ ေျမသယ္ယာဥ္ ေျခာက္စီး၊ လုပ္ဒါ ႏွစ္စီး ရရွိၿပီလို႔ သိရတယ္။ အေသးစိတ္ကို မသိရေသးဘူး။ ျမစ္အေရွ႕ကမ္းမွာလည္း အလားတူယာဥ္ေတြ ေတြ႕ရတယ္။ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ တီယန္ဇြပ္အထိက (တပ္မေတာ္)လံုျခံဳေရးစခန္းငယ္ေတြ ရွိပါတယ္။မလိချမစ္ အေနာက္ကမ္းနဲ႔ ေမချမစ္အေနာက္ကမ္းေဒသကို NGC  (အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ ဧရိယာ) ျဖစ္ပါတယ္” ဟုဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္က  ေျပာၾကားသည္။

ေမခ၊ မလိခ ျမစ္ေၾကာင္းမ်ားတြင္ ယခင္ အစိုးရကာလမ်ားက တရား၀င္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားေပးခဲ့ၿပီး ျမစ္ေၾကာင္းမ်ားတြင္ တရား၀င္ေရႊတူးေဖာ္ခြင့္မ်ားကို ပိတ္သိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း တရားမ၀င္ ေရႊေဖာင္မ်ားအျဖစ္ က်န္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမစ္ဆံုအထက္ပိုင္းသည္ ေမချမစ္ေၾကာင္းကို ကားလမ္းကပ္လ်က္ တည္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ယခင္ကတည္းက စက္ေလွမ်ားအသံုးျပဳခြင့္ကို တားျမစ္ထားေၾကာင္း၊ မလိချမစ္ ေၾကာင္းကို တီယန္ဇြပ္ေက်းရြာအထိသာ အသံုးျပဳခြင့္ေပးထားၿပီး ယင္းအထက္ပိုင္းေဒသမ်ားမွာ တရားမ၀င္ေရႊႏွင့္ အျခားသတၱဳတူး ေဖာ္ေနသည့္ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ စက္ေလွအသံုးျပဳခြင့္ကို လိုအပ္ခ်က္အရ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕လံုျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးက ဆိုသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ေကအိုင္ေအ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား  လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕သည္ တႏိုင္းေဒသ၊ ဆြမ္ပရာဘြမ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ  မလိခ ျမစ္ေၾကာင္းေဒသမ်ား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ တရားမ၀င္ ပယင္း၊ ေရႊ၊ သစ္ စသည့္ သယံဇာတ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာဆန္းစစ္ခ်က္ (SEA) အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲဲ ျပဳလုပ္ေနမႈအေပၚ ေဒသခံမ်ားက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရန္ႀကိဳးပမ္းေသာ္လည္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္မရ

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ Palm Spring ဟိုတယ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာဆန္းစစ္ခ်က္ (SEA) အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲဲ ျပဳလုပ္ေနမႈအေပၚ ေဒသခံမ်ားက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရန္ႀကိဳးပမ္းစဥ္

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ Palm Spring ဟိုတယ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရအားလွ်ပ္စစ္က႑အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္ (SEA) အားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အထက္ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းေဒသ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ေနမႈအေပၚ ျမစ္ဆံုေဒသခံမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ခ ရွားသူမ်ားက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေသာ္လည္း တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိေသာေၾကာင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္မရခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ လူ ၅၀ ခန္႔ က Palm Spring ဟိုတယ္ေရွ႕တြင္ လူစုခဲ့ ေသာ္လည္းခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိသျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕က တားျမစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာင္ျမင္သာေက်းရြာမွ ေဒၚဂ်ာခြန္က“အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္မွာကို မေန႔က ၁ နာရီေလာက္မွ သိတာပါ။ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒအရ စတင္ျခင္းကို ႏွစ္ရက္ႀကိဳတင္ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ဘယ္သူ႔ကိုမွ အေၾကာင္း မၾကားဘဲ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားေသာေၾကာင့္

ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရွိခဲ့ဘူး။ ဆႏၵမေဖာ္ထုတ္လိုက္ရဘူး။ ဟိုတယ္ေရွ႕ကို လူ ၅၀ ေက်ာ္ေလာက္ ေရာက္ေသးတယ္။ ရဲေတြက အဆင္သင့္ေစာင့္ေနတာ။ ကြၽန္မတို႔က IFC ႏွင့္ တျခားအဖြဲ႕အ စည္းေတြက ေရကာတာေတြ တည္ေဆာက္ရာမွာ ကူညီတယ္။ သူတို႔အဖြဲ႕က ၀ပ္ေရွာ့လုပ္ေနၾကတာ။ ေဒသခံလည္း မပါဘူး။ ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးပါတီကလူေတြလည္း မပါဘူး။ အဓိကေတာ့ ျမစ္ဆံုေရကာတာလုပ္တာကို မလိုခ်င္ လို႔ ဆႏၵျပတာပါ။ ကြၽန္မတို႔ကိုင္တဲ့ ဆႏၵျပတဲ့ စာရြက္ရယ္၊ ပါတီရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြကို ၀ပ္ေရွာ့ တာ၀န္ရွိသူေတြကို ေပးလိုက္တယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မလိယန္မွ  ဦးမုန္ရာက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈသည္ ျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္းရပ္တန္႔ေပးရန္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမွ အႀကီးစားစြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္မႈစီမံကိန္းကို ရည္ရြယ္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေလ့လာ ဆန္းစစ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ကန္႔ကြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ညိႇႏိႈင္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ (KPCC) လည္း ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဦးေဆာင္ၿပီး အထက္ဧရာ၀တီ ျမစ္ညာျမစ္၀ွမ္းေဒသတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑အတြက္ မူ၀ါဒေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈအေပၚ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းသေဘာထား ထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနသာ ကခ်င္ျပည္ နယ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အ ႀကီးစားစြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈ စီမံကိန္းမ်ားကို ရည္ရြယ္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ေရးအဖြဲ႕အား ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီက ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ပါေၾကာင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ လုပ္ငန္း ကုိႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တစ္ဖက္သတ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ လြဲမွားေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္တြင္း လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ တို႔ကုိ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အဆင္ဆင့္တြင္ ပါ၀င္ေစရန္၊ စစ္ေျမတလင္းတြင္ အႀကီးစားစီမံကိန္းကို ေထာက္ပံ့မည့္အစားစစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားကူညီျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း စြာေျဖရွင္းျခင္းတို႔ကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း သေဘာထားထုတ္ျပန္ခဲ့ သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္တြင္ IFC ႏိုင္ငံတကာဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းက ျမန္မာ့ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ လမ္းျပေျမပံုအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ Palm Spring ဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းအခ်ိန္က ျမစ္ဆံုေဒသမွ ေရႊ႕ေျပာင္းေက်းရြာသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါ တီမ်ားက ဆႏၵျပကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေဒသခံဌာေနတိုင္း ရင္းသားမ်ား ပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ ပါ၀င္ေစရန္ ကခ်င္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ေတာင္းဆို

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေဒသ ခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား ပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ပါ၀င္ေစရန္ ကခ်င္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္တြင္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ကာ  ေတာင္းဆိုခ့ဲ သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္တြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ Palm Spring ဟိုတယ္တြင္ IFC ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းႏွင့္ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕တို႔က ဧရာ၀တီျမစ္အထက္ပိုင္း၊ အလယ္ပိုင္း၊ ေအာက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ မဟာဗ်ဴ ဟာေျမာက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ေနစဥ္ ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီက သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ ေလးခ်က္ႏွင့္အတူ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အႀကီးစား စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈစီမံကိန္းမ်ားကို ရည္ရြယ္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ေရးအဖြဲ႕အား ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီက ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ပါေၾကာင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈလုပ္ငန္းကုိ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တစ္ဖက္သတ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ လြဲမွားေသာလုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္တြင္း လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္တို႔ကုိ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအဆင့္ဆင့္တြင္ ပါ၀င္ေစရန္၊ စစ္ေျမတလင္းတြင္ အႀကီးစားစီမံကိန္းကို ေထာက္ပံ့မည့္အစား စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားကူညီျခင္း ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းျခင္းတို႔ကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း သေဘာထားထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (KDP) မွ ဦးေဂ်ာ္ဆန္းေနာ္က ‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ထုတ္ျပန္ ခ်က္ထုတ္ရတာက IFC ႏိုင္ငံတကာဘ႑ာေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြ ခုနစ္ဖြဲ႕ေလာက္က Palm Spring ဟိုတယ္မွာ ဧရာ၀တီႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ ၀ပ္ေရွာ့လုပ္တယ္။ မႏွစ္ကလည္းလာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကန္႔ကြက္ခဲ့တယ္။ အခုက ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း မေန႔ကမွ သိရတာ။ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို စိုးရိမ္လို႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထုတ္ရတာပါ။ ဒီ၀ပ္ေရွာ့မွာလည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္၊ ေဒသခံတိုင္းရင္း သားေခါင္းေဆာင္ေတြမပါဘူး။ ေဒသခံမပါ ဘူး။ ဒီေန႔ဆႏၵျပဖို႔ လုပ္ေပမဲ့ ၿငိမ္းစုစီ မတင္ရေတာ့ မလုပ္ရဘူး။ အဓိကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းေတြနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ စီမံကိန္းႀကီးေတြအတြက္  ႀကိဳးပမ္းလာတာလို႔ျမင္တယ္။ မႏွစ္ကလည္းလာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္တဲ့ထုတ္ျပန္ခ်က္ ထုတ္လိုက္တာပါ။ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို လူထုက ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ အၿပီးတိုင္ရပ္ဆိုင္းဖို႔ အျမန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ဖို႔ လိုေနပါၿပီ’’ဟုေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္တြင္ IFC ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းက ျမန္မာ့ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈလမ္းျပေျမပံု အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲကို ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ Palm Spring  ဟိုတယ္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ယင္းအခ်ိန္က ျမစ္ဆံုေဒသမွေရႊ႕ေျပာင္းေက်းရြာသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ဆႏၵျပကန္႔ကြက္ ခဲ့သည္။

ကခ်င္ပါတီမ်ား ပူးေပါင္းေရးေကာ္မတီ  (KPCC) က IFC အဖြဲ႕အေပၚသေဘာထား ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း စစ္မက္မ်ားျဖစ္ ပြားေနၿပီး စစ္ေရွာင္သူမ်ားစြာရွိေနျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္ေထာက္ခံမႈျပဳ ျခင္းသာ ျဖစ္သင့္ပါေၾကာင္း၊ ေဒသခံမ်ားမွာ ယင္းတို႔၏ဇာတိေျမမ်ားေပၚတြင္ ယင္းတို႔၏ သေဘာဆႏၵမပါဘဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ႀကီးမားေသာစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မ်ား ပ်က္စီးခဲ့ရၿပီး မူလအခြင့္အေရးမ်ား ဆံုး႐ံႈးေနခ်ိန္တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကို ေရွ႕တန္းတင္သင့္သည့္အခ်ိန္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမွသာ ကမၻာဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ ႀကီးမားေသာ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားကို ေလ့လာေထာက္ပံ့သင့္ပါေၾကာင္း သေဘာထားထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းအခ်ိန္ကမူ သင္တန္းေပးလာသည့္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူမ်ားက IFC အေနျဖင့္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ IFC လုပ္ငန္းစဥ္မွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာထိခိုက္မႈ၊ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ားကို ျပန္လည္စဥ္းစားေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္မည့္သူမ်ားအား စံခ်ိန္စံညႊန္း မ်ားကို အျမဲတမ္း စဥ္းစားႏိုင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  မည္သည့္စီမံကိန္းပဲျဖစ္ျဖစ္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို လူအမ်ားမသိၾက၍ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္လာသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားကိုသိရန္ ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ား လာေရာက္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား ခြင့္ျပဳထားသည့္ သတ္မွတ္ေနရာတြင္သာ ျပဳလုပ္ရန္ RCSS/SSA ထံ အေရွ႕ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ အေၾကာင္းၾကား

ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား ခြင့္ျပဳထားသည့္ သတ္မွတ္ေနရာတြင္သာျပဳလုပ္ရန္ NCA ေရးထုိးထားသည့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) ၏ ေတာင္ႀကီးဆက္ဆံေရး႐ုံး တာ၀န္ခံ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီးစုိင္းဦးထံ အေရွ႕ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္က ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပုိ႔ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အေရွ႕ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္က ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္မွ ၁၅ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့သည့္ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ ရွမ္းျပည္ညီညြတ္ေရးေကာ္မတီ (RCSS/SSA) ၏ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ အဓိကရည္ညႊန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ရွမ္းလူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား ရွမ္းျပည္နယ္ လင္းေခးၿမိဳ႕၌ျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူဆုံးျဖတ္ထားေၾကာင္း၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ရွမ္းျပည္ညီညြတ္ေရးေကာ္မတီ (CSSU) ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲအႀကိဳ ေဆြးေႏြးပြဲအား က႑အလုိက္ ေခါင္းစဥ္ငါးခုျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳထားေသာ သတ္မွတ္ေနရာတြင္သာ ျပဳလုပ္ရန္ အေၾကာင္းၾကားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ စာေပးပုိ႔မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ RCSS/SSA ၏ ေတာင္ႀကီးဆက္ဆံေရး႐ုံး တာ၀န္ခံ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီးစုိင္းဦးထံ ဆက္သြယ္ရာတြင္ ဖုန္းကုိင္ေဆာင္ျခင္းမရွိ၍ ေမးျမန္းႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။

လက္ရွိတြင္ RCSS/SSA ၊ ရွမ္းႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ ရွမ္းအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႕ငါးဖြဲ႕သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ျပင္ပရွိ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ေနထုိင္ရာေဒသမ်ားတြင္ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ျပည္သူလူထု၏ သေဘာထားမ်ားရယူေသာ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားအား လုိက္လံျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

“ေနာက္က်လုိ႔ရွိရင္ လုပ္လုိ႔ရွိရင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတုိင္းလုပ္ဖုိ႔ေပါ့ေလ။ အဲဒါကုိပဲ။ ကန္႔ကြက္တာလည္း မဟုတ္ဘူး။ မလုပ္ပါနဲ႔လုိ႔လည္းမေျပာဘူး။ လုပ္မယ္ဆုိရင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတုိင္း လုပ္ပါလုိ႔ပဲေျပာလာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကလည္း အခု ေလာေလာဆယ္ လုပ္ေနတာေတြက လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတုိင္းပဲ လုပ္ေနတာေပါ့ေလ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဒီအတုိင္းပဲ ဆက္လုပ္သြား မွာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္ထင္တာေပါ့။ တုိင္းမွဴးရဲ႕ နားလည္မႈလြဲတာလားေပါ့။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ သူထင္တာက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လုပ္ေနတာေတြက အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (ND) လုပ္ေနတယ္ထင္ေနတာ။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ မဟုတ္ေသးဘူး။ အႀကိဳပဲရွိေသးတယ္။ ဆုိလုိတာက အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ လူမ်ားမ်ားသိေအာင္။ ND ေကာင္းေကာင္း လုပ္ႏုိင္ေအာင္ဆုိတဲ့သေဘာနဲ႔ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲေတြ လုပ္တာေပါ့။ ဒီေတာ့သူက ND နဲ႔ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲနဲ႔ေရာေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ထင္တာကေတာ့ေလ။ အဲဒီလုိျဖစ္တယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ျမင္တာေပါ့။ နားလည္မႈ လြဲတယ္လုိ႔ပဲျမင္တာေပါ့။ တျခားေနရာေတြမွာ ND လုပ္တာ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ပဲ လုပ္တယ္ဆုိတာ သူ အဲဒါ သိပ္နားမလည္ဘူး ထင္တယ္” ဟု RCSS/SSA အဖြဲ႕ မွ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပုိင္း လူထုေတြ႕ဆုံပြဲ တာ၀န္ခံ စုိင္းလ်န္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္က ရွမ္းျပည္နယ္ ပင္လုံၿမိဳ႕တြင္ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအႀကိဳ လူထု ေတြ႕ဆုံပြဲျပဳလုပ္ရာတြင္ တပ္မေတာ္က လာေရာက္ ဟန္႔တားခဲ့သည့္အတြက္ မက်င္းပႏုိင္ခဲ့ဘဲ လက္ရွိတြင္မူ ရွမ္းျပည္နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက ပင္လုံတြင္ လူထု ေတြ႕ဆုံပြဲျပဳလုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

“အဆင္ေျပသြားၿပီလုိ႔ ေျပာလုိ႔ရမွာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အခုထက္ထိေတာ့ မသိေသးဘူး။ ေထြအုပ္ကေတာ့ ခြင့္ျပဳတယ္ဆုိေပမဲ့လည္း တပ္က ဘယ္လုိလာၿပီး ဟန္႔တားဦးမယ္ဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မသိေသးဘူး။ ပင္လုံမွာ လုပ္ဖုိ႔ ရွိပါတယ္။ တျခားေနရာမွာ လုပ္ေနတုန္းဆုိေတာ့ အဲဒီကုိျပန္မေရာက္ေသးဘူး။ လုပ္မွာပါ” ဟု စုိင္းလ်န္းက ေျပာၾကားသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားျခင္းမရွိေသာ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ (SSPP/SSA) အဖြဲ႕လည္း ရွိေနေသးေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား ကန္႔သတ္ေနသည့္သေဘာရွိေၾကာင္း တုိင္းရင္းသားအေရးေလ့လာသူအခ်ဳိ႕က သုံးသပ္ၾကသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA ေရးထုိးထားသည့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) အၾကား လူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (ရွမ္း) က်င္းပမည့္ေနရာ အျငင္းပြားေနမႈအေပၚ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၇ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀း (JICM) တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၾကား၀င္ေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္းေပးမႈအရ ရွမ္းျပည္နယ္ လင္းေခးၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူဆုံးျဖတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

လူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (ရွမ္း) က်င္းပခြင့္အား ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစု ပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀း မတုိင္မီကပင္ ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပမည့္ ေနရာအား တပ္မေတာ္ဘက္မွ မုိင္းပန္ၿမိဳ႕၊ မုံးေထာ္၊ မုံးထၿမိဳ႕၊ နမ့္ပန္ခြန္ၿမိဳ႕တုိ႔တြင္သာ က်င္းပရန္ ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး RCSS/SSA က ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ (သုိ႔မဟုတ္) ပင္လုံၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခြင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သျဖင့္ အျငင္းပြားခဲ့သည္။