၂၀၁၇ အာရွ ယူ-၁၉ ေျခစစ္ပြဲ အုပ္စု (ဂ) ပြဲစဥ္မ်ား ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္ စတင္က်င္းပမည္ ေျခစစ္ပြဲ ပထမပြဲအျဖစ္ ထိုင္းႏွင့္ ကာဂ်စၥတန္၊ အိမ္ရွင္ျမန္မာႏွင့္ ပါလက္စတိုင္းတို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားမည္

၂၀၁၇ အာရွ ယူ-၁၉ အမ်ဳိးသမီး ေျခစစ္ပြဲယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ျမန္မာ ယူ-၁၉ အမ်ဳိးသမီးအသင္း (ဓာတ္ပံု - ညီညီစိုးညြန္႔)

အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပမည့္ ၂၀၁၇ အာရွ ယူ-၁၉ ေျခစစ္ပြဲ အုပ္စု (ဂ) ပြဲစဥ္မ်ားကို ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္ စတင္က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေျခစစ္ပြဲ အုပ္စုပထမေန႔အျဖစ္ ညေန ၃ နာရီတြင္ ထိုင္းအသင္းႏွင့္ ကာဂ်စၥတန္အသင္း၊ ညေန ၆ နာရီတြင္ အိမ္ရွင္ျမန္မာအသင္းႏွင့္ ပါလက္စတိုင္းအသင္းတို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားမည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းေျခစစ္ပြဲတြင္ ျမန္မာ၊ ပါလက္စတိုင္း၊ ထိုင္း၊ ကာဂ်စၥတန္အသင္းတို႔ ပါ၀င္ေနၿပီး တစ္ေန႔လွ်င္ ႏွစ္ပြဲႏႈန္းျဖင့္ သု၀ဏၰကြင္း၌ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ အာရွေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (AFC) သည္ ၂၀၁၇ အာရွ ယူ-၁၉ အမ်ဳိးသမီး ခ်န္ပီယံရွစ္ၿပိဳင္ပြဲ ေျခစစ္ပြဲကို အုပ္စုေလးခုခြဲ၍ က်င္းပခဲ့ၿပီး ျမန္မာအသင္းပါ၀င္သည့္ အုပ္စု (ဂ) မွလြဲ၍ က်န္အုပ္စုမ်ားမွာ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ အုပ္စု (ဂ) မွာ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံ အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ က်င္းပသည့္ရက္ ေနာက္က်ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္မွ ၂၄ ရက္အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ ယူ-၁၉ အမ်ဳိးသမီးအသင္းသည္ ယင္းေျခစစ္ပြဲယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ကာလရွည္ ေလ့က်င့္ျပင္ဆင္ထားၿပီး လက္ေရြးစင္အသင္း၌ ေရြးခ်ယ္ခံထားရသည့္ ကစားသမားအခ်ဳိ႕ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ အုပ္စုအေနအထားအရ ျမန္မာအသင္းသည္ ေျခစစ္ပြဲေအာင္ျမင္ရန္ ထိုင္းအသင္းႏွင့္ အဓိကယွဥ္ၿပိဳင္ရဖြယ္ရွိေနၿပီး ပါလက္စတိုင္း၊ ကာဂ်စၥတန္အသင္းတို႔ႏွင့္ ပြဲမ်ားတြင္ သြင္းဂိုးမ်ားစြာ သြင္းယူႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည့္ ေျခစစ္ပြဲအုပ္စုမ်ားတြင္ အုပ္စု (က) မွ ၾသစေၾတးလ်၊ အုပ္စု (ခ) မွ ဥဇဘက္ကစၥတန္၊ အုပ္စု (ဃ) မွ ဗီယက္နမ္အသင္းတို႔ ေျခစစ္ပြဲ ေအာင္ျမင္ထားသည္။ အုပ္စုတစ္ခုစီမွ အမွတ္အမ်ားဆံုးရရွိသည့္ ထိပ္ဆံုးတစ္သင္းတည္းသာ ေျခစစ္ပြဲေအာင္မည္ ျဖစ္သည္။