<

၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္က်င္းပမည့္ MMA ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ မတ္ ၈ ရက္ တစ္ပြဲသာ က်င္းပမည္

ဇြန္လက က်င္းပသည့္ ONE မစ္ဒယ္၀ိတ္တန္း ကမၻာ့ခ်န္ပီယံဆုကာကြယ္ပြဲတြင္ ေအာင္လအန္ဆန္ႏွင့္ ဟဆဲဂါ၀ါတို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုးသတ္ေနစဥ္

ONE Championship အဖြဲ႕အစည္းသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ MMA ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပမည့္ေနရာႏွင့္ ရက္တို႔ကို ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ တစ္ပြဲသာ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လာမည့္ႏွစ္တြင္ MMA ၿပိဳင္ပြဲ ၂၄ ပြဲ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး လစဥ္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ကာ အခ်ဳိ႕လမ်ားတြင္ သံုးပြဲအထိ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ၿပိဳင္ပြဲမွာ တစ္ပြဲသာပါ၀င္ၿပီး မတ္ ၈ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ မူလၿပိဳင္ပြဲ ပြဲစဥ္ေရးဆြဲရာတြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၌ တစ္ပြဲသာျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း ထပ္တိုးၿပီး သံုးပြဲအထိ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ONE Championship အဖြဲ႕အစည္းသည္ MMA ၿပိဳင္ပြဲကို အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တိုးျမႇင့္က်င္းပလ်က္ရွိၿပီး လာမည့္ႏွစ္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔၌ ၿပိဳင္ပြဲအသစ္ တိုးခ်ဲ႕ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ၿပိဳင္ပြဲေလးႀကိမ္အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ MMA ၿပိဳင္ပြဲမ်ား စတင္က်င္းပခဲ့ၿပီး ေအာင္လအန္ဆန္ လာေရာက္ထိုးသတ္သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ပရိသတ္ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားျပားလာသလို ၿပိဳင္ပြဲကို ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္အထိ ေအာင္ျမင္လာခဲ့သည္။ ေအာင္လအန္ဆန္သည္ ၎ရထားသည့္ ခါးပတ္ႏွစ္ခုစလံုးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပသည့္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ရယူ ထားႏုိင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ မစ္ဒယ္၀ိတ္တန္း ကမၻာ့ခ်န္ပီယံဆု၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ လိုက္ဟဲဗီး၀ိတ္ ကမၻာ့ခ်န္ပီယံဆုတို႔ ရရွိခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ MMA ၿပိဳင္ပြဲ ႏွစ္ႀကိမ္က်င္းပထားၿပီး ေအာက္တိုဘာတြင္ တတိယအႀကိမ္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာတြင္ ေအာင္လအန္ဆန္၏ လိုက္ဟဲဗီး၀ိတ္ ကမၻာ့ခ်န္ပီယံလုပြဲ၊ ၂၀၁၈ ဇြန္လတြင္ ေအာင္လအန္ဆန္၏ မစ္ဒယ္၀ိတ္တန္း ကမၻာ့ခ်န္ပီယံဆုကာကြယ္ပြဲတို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုးသတ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ က်င္းပမည့္ၿပိဳင္ပြဲ တစ္ပြဲသာပါ၀င္ေသာ္လည္း ပရိသတ္အားေပးမႈမ်ားျပားၿပီး က်င္းပရန္စီစဥ္ထားသည့္ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ မျပဳလုပ္ျဖစ္ပါက အစားထိုးက်င္းပရန္ အခြင့္အေရးရွိေၾကာင္း သိရသည္။

August 29, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.