<

အမ်ိဳးသမီးေလးေယာက္တြဲ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာအသင္း အုပ္စုအဆင့္မွ ထြက္ခဲ့ရ

ၾသဂုတ္ (၂၉)ရက္ (ယေန႔နံနက္ ၁၀:၃၀)တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့သည့္ အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲ၏ ေလးေယာက္တြဲအမ်ိဳးသမီးပိုက္ေက်ာ္ျခင္းၿပိဳင္ပြဲ အုပ္စု(က)ဒုတိယပြဲစဥ္တြင္ ျမန္မာအသင္းသည္ အိမ္ရွင္အင္ဒုိနီးရွားအသင္းကို (၁-၂)ပြဲျဖင့္ ထပ္မံအေရးနိမ့္ခဲ့ၿပီး အုပ္စုအဆင့္မွ ထြက္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

Photos: Asian Games

ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးအသင္းသည္ အုပ္စုအဖြင့္ပြဲစဥ္တြင္ လာအုိအသင္းအား ရႈံးနိမ့္ထားသည့္အတြက္ ယခုပြဲစဥ္၌ အားထည့္ကစားခဲ့ၿပီး ပထမပြဲငယ္တြင္ ရႈံးနိမ့္ခဲ့ေသာ္လည္း ဒုတိယပြဲငယ္အႏုိင္ရခဲ့ေသာေၾကာင့္ (၁-၁)ပြဲစီ ျဖစ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အဆုံးအျဖတ္ ေနာက္္ဆုံးတတိယပြဲငယ္တြင္ အင္ဒုိနီးရွားအသင္းက ႏုိင္ပြဲထပ္မံရယူႏုိင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အုပ္စုပြဲစဥ္ (၂)ပြဲဆက္ရႈံးနိမ့္ကာ ၿပိဳင္ပြဲမွထြက္ခြာခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာအသင္းပါ၀င္ေသာ အုပ္စု (က)တြင္ အင္ဒုိနီးရွားႏွင့္ လာအုိအသင္းတုိ႔က (၂)ပြဲစီအႏုိင္ရကာ ဆီမီးဖုိင္နယ္သုိ႔ တက္ေရာက္သြားၿပီး ျမန္မာႏွင့္ေတာင္ကုိရီးယားအသင္းမွာ အုုပ္စု(၂)ပြဲစလုံးရႈံးနိမ့္ကာ လက္က်န္(၁)ပြဲကစားရန္ က်န္ေသးေသာ္လည္း အုုပ္စုအဆင့္မွ ထြက္ခဲ့ရသည္။

ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးအသင္းသည္ ယေန႔ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန (၄)နာရီတြင္ အုပ္စုေနာက္ဆုံးပြဲစဥ္အျဖစ္ ေတာင္ကုိရီးယားအမ်ိဳးသမီးအသင္းႏွင့္ကစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

August 29, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.