<

ေလးေယာက္တြဲ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းၿပိဳင္ပြဲ အဖြင့္ပြဲစဥ္တြင္ ျမန္မာအသင္းမ်ား ႐ံႈးနိမ့္

ၾသဂုတ္ (၂၈)ရက္ (ယေန႔)တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့သည့္ ေလးေယာက္တြဲ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းၿပိဳင္ပြဲ အုပ္စုအဖြင့္ပြဲစဥ္မ်ားတြင္ ျမန္မာအမ်ိဳးသားအသင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအသင္းတို႔မွာ လာအိုအမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအသင္းမ်ားကို (၂)ပြဲျပတ္စီ အေရးနိမ့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ဳိးသားၿပိဳင္ပြဲ အုပ္စု (က) တြင္ အိမ္ရွင္အင္ဒိုနီးရွား၊ ျမန္မာ၊ တ႐ုတ္၊ လာအို၊ ဂ်ပန္၊ အုပ္စု (ခ) တြင္ စင္ကာ ပူ၊ နီေပါ၊ အီရန္၊ ဗီယက္နမ္၊ ပါကစၥတန္၊ အမ်ဳိး သမီးၿပိဳင္ပြဲ အုပ္စု (က) တြင္ အိမ္ရွင္အင္ဒို နီးရွား၊ လာအို၊ ကိုရီးယား၊ ျမန္မာ၊ အုပ္စု (ခ) တြင္ ထိုင္း၊ ဂ်ပန္၊ ဗီယက္နမ္၊ အိႏိၵယႏွင့္ မေလးရွားအသင္းတို႔ ပါ၀င္ေနသည္။

ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းအားကစားနည္းတြင္ ေလးေယာက္ တြဲၿပိဳင္ပြဲကို ေနာက္ဆံုးက်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအမ်ဳိး သားအသင္းသည္ အုပ္စုလက္က်န္ပြဲမ်ားအျဖစ္ ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္တြင္ ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္၊ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္တြင္ အိမ္ရွင္အင္ဒိုနီးရွား အသင္းႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားရမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးအသင္းမွာမူ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္တြင္ အင္ဒိုနီးရွား၊ ကိုရီးယားအသင္းတို႔ ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားရမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာပိုက္ေက်ာ္ျခင္းအသင္းသည္ ၿပိဳင္ပြဲႏွစ္မ်ဳိးယွဥ္ၿပိဳင္အၿပီးတြင္ ေၾကးတံဆိပ္ တစ္ခုသာရထားၿပီး ေလးေယာက္တြဲၿပိဳင္ပြဲ တြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရန္ လိုအပ္ေနသည္။

ျမန္မာပိုက္ေက်ာ္ျခင္းအသင္းသည္ အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲတြင္ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္ဆက္တိုက္ ေရႊတံဆိပ္ရယူထား ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Photo : Asiangames2018

August 28, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.