<

အမ်ိဳးသမီးပိုက္ေက်ာ္ျခင္းအသင္းလိုက္တြင္ ျမန္မာ ေၾကးတံဆိပ္ရရွိ

ဓာတ္ပံု – ျမန္မာႏိုင္ငံပိုက္ေက်ာ္ျခင္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲ အမ်ိဳးသမီးပိုက္ေက်ာ္ျခင္း သံုးေယာက္တြဲအသင္းလိုက္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာအသင္းက ေၾကးတံဆိပ္ဆြတ္ခူးရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာအသင္းသည္ ဆီမီးဖိုင္နယ္တြင္ ေရပန္းအစားဆံုး ထိုင္းအသင္းႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး (၀-၂)ပြဲျဖင့္ (၂)ပြဲျပတ္ အေရးနိမ့္ခဲ့ရသည္။

အျခားဆီမီးဖိုင္နယ္ပြဲစဥ္တြင္မူ ေတာင္ကိုရီးယားအသင္းက ဗီယက္နမ္အသင္းကို (၂-၀)ပြဲျဖင့္ပင္ အႏိုင္ရကာ ဗိုလ္လုပြဲ တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ တတိယေနရာလုပြဲ က်င္းပျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ျမန္မာအသင္းမွာ ဗီယက္နမ္ႏွင့္အတူ ပူးတြဲေၾကးတံဆိပ္ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးအသင္းသည္ အုပ္စုပြဲမ်ားတြင္ အိမ္ရွင္အင္ဒိုနီးရွားကို (၂-၁) ပြဲ၊ မေလးရွားကို (၃-၀) ပြဲ၊ ဂ်ပန္ကို (၃-၀) ပြဲျဖင့္ အႏိုင္ရၿပိီး ဗီယက္နမ္ကို (၁-၂) ပြဲျဖင့္ ႐ံႈးနိမ့္ ခဲ့သည္။

ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးအသင္းသည္ အုပ္စုတြင္ ဗီယက္နမ္အသင္းကို ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဆီမိီးဖိုင္နယ္တြင္ နာမည္ႀကီးထိုင္းအသင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဗုိလ္လုပြဲကို ၾသဂုတ္ ၂၂ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ဆက္လက္က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

အိမ္ရွင္အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသည္ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသား ၿပိဳင္ပြဲေလးမ်ဳိး၊ အမ်ဳိးသမီးၿပိဳင္ပြဲႏွစ္မ်ိဳးသာ ထည့္သြင္းက်င္းပေနၿပီး ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံလွ်င္ ႏွစ္မ်ဳိးစီသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ရျခင္းျဖစ္သည္။

သံုးေယာက္တြဲအသင္းလိုက္ အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးၿပိဳင္ပြဲၿပီးပါက အမ်ဳိးသား ႏွစ္ေယာက္တြဲအသင္းလိုက္ၿပိဳင္ပြဲ ဆက္လက္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာပိုက္ေက်ာ္ျခင္းအသင္းသည္ အမ်ဳိးသားၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေလးေယာက္တြဲၿပိဳင္ပြဲ ႏွင့္ ႏွစ္ေယာက္တြဲအသင္းလိုက္ၿပိဳင္ပြဲ၊ အမ်ဳိး သမီးၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေလးေယာက္တြဲၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ သံုးေယာက္တြဲအသင္းလိုက္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။

 

August 22, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.