<

ဆီးဂိမ္းစ္အိမ္ရွင္ မေလးရွား ေရႊတံဆိပ္(၁၁၁)ခုပစ္မွတ္ကို ေရာက္ရွိရန္ နီးစပ္လာ

Photo: kualalumpur2017

 

 

 

က်ငး္ပလ်က္ရွိသည့္ (၂၉)ႀကိမ္ေျမာက္ ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲ၏ အိမ္ရွင္မေလးရွားႏိုင္ငံသည္ ယခုၿပိဳင္ပြဲမွ ေရႊတံဆိပ္(၁၁၁)ခု ရယူႏိုင္ရန္ ပစ္မွတ္ထားခဲ့မႈမွာ ျပည့္ေျမာက္ရန္ နီးစပ္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

မေလးရွားအားကစားအဖြဲ႕သည္ ယေန႔က်င္းပခဲ့သည့္ ကၽြမ္းဘားၿပိဳင္ပြဲတြင္ (၁၀၀)ခုေျမာက္ ေရႊတံဆိပ္ဆုကို ရယူႏိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေရႊတံဆိပ္ (၁၀၂)ခု ရယူထားႏုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ပစ္မွတ္သို႔ ေရာက္ရွိရန္ နီးစပ္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒုတိယေနရာမွ ထိုင္းႏိုင္ငံကိုလည္း ေရႊတံဆိပ္(၄၀)ေက်ာ္ ျဖတ္ထားႏုိင္ခဲ့သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံအလိုက္ ပထမရရွိရန္မွာလည္း နီးစပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

(၂၉)ႀကိမ္ေျမာက္ ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ စုစုေပါင္း ေရႊတံဆိပ္(၄၀၄)ခု ခ်ီးျမွင့္မည့္အနက္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေရႊတံဆိပ္(၃၂၉)ခု ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ေနာက္ထပ္ေရႊတံဆိပ္ (၇၅)ခုသာ က်န္ရွိေတာ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

မေလးရွားအားကစားအဖြဲ႕သည္ ယခုၿပိဳင္ပြဲ၏ ပထမဆံုးေရႊတံဆိပ္ဆုကို ျခင္းလံုးၿပိဳင္ပြဲမွ ရယူေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

August 28, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.