<

႐ိုးရာအားကစားနည္းမ်ားအား ဖယ္ရွားရန္ အစီအစဥ္မရိွဟု ဆီးဂိမ္းစ္ဥကၠ႒ ဆို

 

Photo – Malay Mail Online

ဆီးဂိမ္းစ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ျဖစ္သူ တန္ကူ အင္ရန္က ေဒသတြင္း၌ လူႀကိဳက္မ်ားထင္ရွား သည့္ ႐ိုးရာအားကစားနည္းမ်ားအား ဆီးဂိမ္းစ္ ၿပိဳင္ပြဲမွ ဖယ္ရွားပစ္ရန္ အစီအစဥ္မရိွေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဆီးဂိမ္းစ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ျဖစ္သူ တန္ကူ အင္ရန္က ေဒသတြင္း၌ လူႀကိဳက္မ်ားထင္ရွား သည့္ ႐ိုးရာအားကစားနည္းမ်ားအား ဆီးဂိမ္းစ္ ၿပိဳင္ပြဲမွ ဖယ္ရွားပစ္ရန္ အစီအစဥ္မရိွေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ အိုလံပစ္အား ကစားနည္းပါ၀င္မႈႏွင့္ အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲ၌ ဆု တံဆိပ္ရရိွဖူးသူမ်ား ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈနည္းပါး ၿပီး အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံမ်ားက မိမိတို႔အားသာခ်က္ ရိွသည့္ အားကစားနည္းမ်ားအား ထည့္သြင္း က်င္းပေလ့ရိွသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕၏ ေ၀ဖန္မႈမ်ားရိွေနေသာ္လည္း အနာဂတ္ၿပိဳင္ပြဲ မ်ားတြင္ ႐ိုးရာအားကစားနည္းမ်ားဖယ္ရွား ရန္ အစီအစဥ္ရိွ၊ မရိွႏွင့္ပတ္သက္၍ တန္ကူ အင္ရန္က ”အိုလံပစ္အားကစားနည္းဆိုတာ ေတာ္ေတာ္အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တခ်ဳိ႕ ႏိုင္ငံေတြမွာ မ်ားစြာေသာ အိုလံပစ္အားကစား နည္းေတြအတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအံု ေတြမရိွပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အေရွ႕ ေတာင္အာရွေဒသတြင္းမွာ အိုလံပစ္အား ကစားနည္းေတြက်င္းပႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္သြား မွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းလို ေဒသတြင္း မွာ လူႀကိဳက္အရမ္းမ်ားတဲ့ အားကစားနည္း ေတြလည္း ဆက္က်င္းပမွာပါ” ဟု ဆိုသည္။

August 28, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.