<

ျမန္မာအသင္းႏွင့္ ထိုင္းအသင္း၏ ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲ ဆီမီးဖိုင္နယ္ကံၾကမၼာ

 

Photo- Four Four Two

အာဆီယံေဒသတြင္း အစဥ္အလာႀကီးမားသည့္ ျမန္မာအသင္းႏွင့္ ထိုင္းအသင္းသည္ မေလးရွားဆီးဂိမ္းစ္ေဘာလံုး ၿပိဳင္ပြဲ ဆီမီးဖိုင္နယ္အဆင့္တြင္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုလ်က္ရိွသည္။ ျမန္မာအသင္းသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွကြၽန္းဆြယ္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲ SEAP GAMES အမည္ျဖင့္ က်င္းပခဲ့သည့္ အေစာပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္အထိ ငါးႀကိမ္ဆက္တိုက္ ေရႊတံဆိပ္ဆြတ္ခူးရရိွခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ က်ရိပ္ျပလာကာ ေရႊတံဆိပ္ရရိွရန္ ဆုတံဆိပ္ရရိွရန္ပင္ ႐ုန္းကန္လာရသည္။

ထိုင္းအသင္းမွာမူ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည့္ (၂၈) ႀကိမ္တြင္ ေရႊတံဆိပ္ဆု (၁၅) ႀကိမ္အထိ (၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏွင့္ ပူးတြဲေရႊတံဆိပ္) ရရိွထားသည့္အျပင္ ေနာက္ဆံုးက်င္းပခဲ့သည့္ (၁၂) ႀကိမ္တြင္ (၁၀) ႀကိမ္အထိ အႏိုင္ရဗိုလ္စြဲကာ ေဒသတြင္း အင္အားအေတာင့္တင္းဆံုးအသင္းအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရိွသည္။ ျမန္မာအသင္းႏွင့္ ထိုင္းအသင္းသည္ ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ အာဆီယံခ်န္ပီယံရွစ္ၿပိဳင္ပြဲအပါအ၀င္ သက္တမ္းအလိုက္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ မၾကာခဏေတြ႕ဆံုဖူးၿပီး ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္သည့္ၿပိဳင္ဘက္မ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရိွသည္။

သို႔ေသာ္ ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲသီးသန္႔ ဆီမီးဖိုင္နယ္ အဆင့္တြင္မူ ႏွစ္ႀကိမ္သာဆံုေတြ႕ဖူးၿပီး ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာအသင္းက (၃-၁) ဂိုးျဖင့္ အႏိုင္ရကာ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္မူ ထိုင္းအသင္းက (၂-၀) ဂိုးျဖင့္ ျပန္လည္အႏိုင္ရထားသည္။ ျမန္မာအသင္းအေနျဖင့္ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲ၏ ဆီမီးဖိုင္နယ္အဆင့္သို႔ (၁၄) ႀကိမ္တက္ေရာက္ဖူးၿပီး ရွစ္ႀကိမ္အႏိုင္ရကာ ေျခာက္ႀကိမ္႐ံႈးနိမ့္ထားသည္။ ထိုင္းအသင္းမွာမူ ဆီမီးဖိုင္နယ္သို႔ (၂၁) ႀကိမ္တက္ေရာက္ဖူးၿပီး ၁၉၆၇၊ ၁၉၇၁၊ ၁၉၈၇ ႏွင့္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ၿပိဳင္ပြဲေလးႀကိမ္ သာ ႐ံႈးနိမ့္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၂၆ ရက္ (ယေန႔) ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားမည့္ပြဲမတိုင္မီ ျမန္မာအသင္းႏွင့္ ထိုင္း အသင္းတို႔၏ ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲ ဆီမီးဖိုင္နယ္အဆင့္ရလဒ္မ်ားအား ေလ့လာႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

 

■ျမန္မာအသင္း၏ ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲ ဆီမီးဖိုင္နယ္ရလဒ္မ်ား

ခုႏွစ္             အိမ္ရွင္                    ခုႏွစ္                                          ေတြ႔ဆံုမွဳ                      ျပိဳင္ပြဲအျပီးရပ္တည္မွဳ

၁၉၆၅          မေလးရွား             ၁၈-၁၂-၁၉၆၅                  ျမန္မာ ၂-၀ မေလးရွား              ပူးတြဲေရႊတံဆိပ္

၁၉၆၇         ထိုင္း                      ၁၄-၁၂-၁၉၆၇                  ျမန္မာ ၂-၀ လာအို                    ေရႊတံဆိပ္

၁၉၆၉         ျမန္မာ                    ၁၁-၁၂-၁၉၆၉                  ျမန္မာ ၄-၀ လာအို                    ေရႊတံဆိပ္

၁၉၇၁         မေလးရွား              ၁၇-၁၂-၁၉၇၁                  ျမန္မာ ၃-၁ ထိုင္း                       ေရႊတံဆိပ္

၁၉၇၃         စင္ကာပူ                ၆-၉-၁၉၇၃                        ျမန္မာ ၁-၀ မေလးရွား              ေရႊတံဆိပ္

၁၉၇၇         မေလးရွား              ၂၅-၁၁-၁၉၇၇                  မေလးရွား ၉-၁ ျမန္မာ               ေၾကးတံဆိပ္

၁၉၈၇         အင္ဒိုနီးရွား            ၁၇-၉-၁၉၈၇                    အင္ဒိုနီးရွား ၄-၁ ျမန္မာ              စတုတၳ

၁၉၉၃         စင္ကာပူ                ၁၆-၆-၁၉၉၃                     စင္ကာပူ ၃-၃ ျမန္မာ (Pen)       ေငြတံဆိပ္

၁၉၉၅         ထိုင္း                      ၁၄-၁၂-၁၉၉၅                  ဗီယက္နမ္ ၂-၁ ျမန္မာ                စတုတၳ

၂၀၀၁         မေလးရွား             ၁၃-၉-၂၀၀၁                     မေလးရွား ၁-၀ ျမန္မာ                ေၾကးတံဆိပ္

၂၀၀၃          ဗီယက္နမ္             ၉-၁၂-၂၀၀၃                    ထိုင္း ၂-၀ ျမန္မာ စတုတၳ

၂၀၀၇          ထိုင္း                    ၁၁-၁၂-၂၀၀၇                   ဗီယက္နမ္ ၀-၀ ျမန္မာ (အခ်ိန္ပို) ေငြတံဆိပ္

၂၀၁၁         အင္ဒိုနီးရွား          ၁၉-၁၁-၂၀၁၁                   မေလးရွား ၁-၀ ျမန္မာ                 ေၾကးတံဆိပ္

၂၀၁၅         စင္ကာပူ               ၁၃-၆-၂၀၁၅                     ျမန္မာ ၂-၁ ဗီယက္နမ္                 ေငြတံဆိပ္

 

■ထိုင္းအသင္း၏ ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲ ဆီမီးဖိုင္နယ္ရလဒ္မ်ား

၁၉၆၅             မေလးရွား                 ၁၈-၁၂-၁၉၆၅           ထိုင္း ၂-၀ ေတာင္ဗီယက္နမ္           ပူးတြဲေရႊတံဆိပ္

၁၉၆၇            ထိုင္း                          ၁၄-၁၂-၁၉၆၇           ေတာင္ဗီယက္နမ္ ၅-၀ ထိုင္း           ေၾကးတံဆိပ္

၁၉၆၉            ျမန္မာ                       ၁၀-၁၂-၁၉၆၉           မေလးရွား ၀-၃ ထိုင္း                       ေငြတံဆိပ္

၁၉၇၁           မေလးရွား                  ၁၇-၁၂-၁၉၇၁           ျမန္မာ ၃-၁ ထိုင္း                              ပူးတြဲေၾကးတံဆိပ္

၁၉၇၇           မေလးရွား                  ၂၅-၁၁-၁၉၇၇          အင္ဒိုနီးရွား ၁-၁ ထိုင္း                     ေငြတံဆိပ္

(မိနစ္ ၆၀ တြင္ ၁-၁ ျဖစ္ေနစဥ္ ပြဲပ်က္ၿပီး ထိုင္းအသင္းအား အႏိုင္ေပး)

၁၉၈၁            ဖိလစ္ပိုင္                   ၁၃-၁၂-၁၉၈၁         ထိုင္း ၂-၀ အင္ဒိုနီးရွား                       ေရႊတံဆိပ္

၁၉၈၃            စင္ကာပူ                    ၄-၆-၁၉၈၃     (Pen )ထိုင္း ၁-၁ မေလးရွား                      ေရႊတံဆိပ္

၁၉၈၅            ထိုင္း                         ၁၅-၁၂-၁၉၈၅           ထိုင္း ၇-၀ အင္ဒိုနီးရွား                     ေရႊတံဆိပ္

၁၉၈၇            အင္ဒိုနီးရွား               ၁၆-၉-၁၉၈၇             ထိုင္း ၀-၂ မေလးရွား                       ေၾကးတံဆိပ္

၁၉၈၉           မေလးရွား                 ၂၈-၈-၁၉၈၉               မေလးရွား ၁-၀ ထိုင္း                      စတုတၳ

၁၉၉၁           ဖိလစ္ပိုင္                    ၂-၁၂-၁၉၉၁             ထိုင္း ၆-၂ ဖိလစ္ပိုင္                        ေငြတံဆိပ္

၁၉၉၃            စင္ကာပူ                  ၁၆-၆-၁၉၉၃               ထိုင္း ၁-၀ အင္ဒိုနီးရွား                   ေရႊတံဆိပ္

၁၉၉၅           ထိုင္း                         ၁၄-၁၂-၁၉၉၅             ထိုင္း ၁-၀ စင္ကာပူ                       ေရႊတံဆိပ္

၁၉၉၇           အင္ဒိုနီးရွား               ၁၆-၁၀-၁၉၉၅            ထိုင္း ၂-၁ ဗီယက္နမ္                      ေရႊတံဆိပ္

၁၉၉၉           ဘ႐ူႏိုင္း                     ၁၂-၈-၁၉၉၉              ထိုင္း ၂-၀ စင္ကာပူ                        ေရႊတံဆိပ္

၂၀၀၁            မေလးရွား                 ၁၃-၉-၂၀၀၁ (အခ်ိန္ပို) ထိုင္း ၂-၁ အင္ဒိုနီးရွား                 ေရႊတံဆိပ္

၂၀၀၃           ဗီယက္နမ္                  ၉-၁၂-၂၀၀၃               ထိုင္း ၂-၀ ျမန္မာ                           ေရႊတံဆိပ္

၂၀၀၅           ဖိလစ္ပိုင္                   ၂-၁၂-၂၀၀၅                 ထိုင္း ၃-၁ အင္ဒိုနီးရွား                  ေရႊတံဆိပ္

၂၀၀၇           ထိုင္း                          ၁၁-၁၂-၂၀၀၇             ထိုင္း ၃-၀ စင္ကာပူ                       ေရႊတံဆိပ္

၂၀၁၃          ျမန္မာ                         ၁၉-၁၂-၂၀၁၃             ထိုင္း ၁-၀ စင္ကာပူ                        ေရႊတံဆိပ္

၂၀၁၅          စင္ကာပူ                     ၁၃-၆-၂၀၁၅                ထိုင္း ၅-၀ အင္ဒိုနီးရွား                   ေရႊတံဆိပ္

Photo- Four Four Two

 

 

 

 

August 25, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.