<

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ ဆုတံဆိပ္တစ္ခုလွ်င္ သစ္ပင္တစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးမည္

မေလးရွားႏိုင္ငံ၌ က်င္းပလ်က္ရိွသည့္ ဆီးဂိမ္းစ္အားကစားၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ မၾကာမီက်င္းပမည့္ အာဆီယံမသန္စြမ္းအားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္ ပ်က္စီးမႈအတြက္ဆုတံဆိပ္တစ္ခုလွ်င္ သစ္ပင္တစ္ပင္ႏႈန္း ျပန္လည္စိုက္ပ်ဳိးေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ အာဆီယံမသန္စြမ္း အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားက်င္းပမႈေၾကာင့္ စြမ္းအင္ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈမ်ားျပားၿပီး ေလထုအတြင္း ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈ ပံုမွန္ထက္မ်ားျပားျခင္း အတြက္ ျပန္လည္ေပးေလ်ာ္သည့္အေနျဖင့္ ဆုတံဆိပ္တစ္ခုလွ်င္ သစ္ပင္တစ္ပင္ ျပန္လည္စိုက္ပ်ဳိးေပးရန္ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ အာဆီယံမသန္စြမ္းအား ကစားၿပိဳင္ပြဲႏွစ္ခု၌ ေရႊတံဆိပ္အပါအ၀င္ ဆု တံဆိပ္စုစုေပါင္း ၅၂၄၉ ခု ခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္ရာ သစ္ပင္ ၅၂၄၉ ပင္ ျပန္လည္စိုက္ပ်ဳိးသြား မည္ျဖစ္သည္။

ျပန္လည္စိုက္ပ်ဳိးရာတြင္ အပင္အမ်ဳိးအစား သံုးမ်ဳိးစိုက္ပ်ဳိးမည္ျဖစ္ၿပီး ၾသဂုတ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္း အၿပီး စိုက္ပ်ဳိးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

August 25, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.