<

ႀကိဳးတပ္သံလံုးပစ္ႏွင့္ ၁၀ ကီလိုလမ္းေလွ်ာက္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာ ေအာင္ျမင္မႈမရ

ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္က က်င္းပသည့္ ေျပး ခုန္ပစ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ျမန္မာကစားသမားမ်ား ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္ မႈမရခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ဳိးသား ႀကိဳးတပ္သံလံုးပစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ ရဲထက္ေအာင္သည္ ၄၉ ဒသမ ၈ မီတာအကြာအေ၀းပစ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္ လည္း ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ကစားသမား ငါးဦးအနက္ ေအာက္ဆံုးေနရာသာ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ အိမ္ရွင္မေလးရွားကစား သမား ဂ်က္ကီ၀န္က ၆၅ ဒသမ ၉၀ မီတာျဖင့္ ေရႊတံဆိပ္ရယူႏိုင္ခဲ့သည့္အျပင္ ဆီးဂိမ္းစ္ ၿပိဳင္ပြဲ စံခ်ိန္သစ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ အမ်ဳိးသမီး ၁၀ ကီလိုမီတာ လမ္းေလွ်ာက္ၿပိဳင္ ပြဲတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ သန္းသန္းစိုးမွာလည္း ေအာင္ျမင္မႈမရဘဲ ေနာက္ဆံုးေနရာမွသာ ပန္း၀င္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္တြင္ ေျပးခုန္ပစ္အားကစားနည္းမွ ေရႊတံဆိပ္ကိုးခု ခ်ီးျမႇင့္ၿပီး အမ်ဴိးသား ႀကိဳးတပ္သံလံုးပစ္ၿပိဳင္ ပြဲ၊ အမ်ဳိးသမီး ၁၀ ကီလိုမီတာလမ္းေလွ်ာက္ ၿပိဳင္ပြဲ၊ အမ်ဳိးသားသံုးဆင့္ခုန္ၿပိဳင္ပြဲ၊ အမ်ဳိး သမီး သံုးဆင့္ခုန္ၿပိဳင္ပြဲ၊ အမ်ဳိးသားမီတာ ၈၀၀ အေျပးၿပိဳင္ပြဲ၊ အမ်ဳိးသမီး မီတာ ၈၀၀ အေျပးၿပိဳင္ပြဲ၊ အမ်ဳိးသား ၁၀ မ်ဳိးစံုၿပိဳင္ပြဲ၊ အမ်ဳိးသား မီတာ ၂၀၀ အေျပးၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ အမ်ဳိး သမီး မီတာ ၂၀၀ အေျပးၿပိဳင္ပြဲမ်ား ထည့္သြင္း က်င္းပခဲ့သည္။ (မွတ္ခ်က္-ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး ကစားသမား ေဆြလီျမင့္ပါ၀င္သည့္ မီတာ ၈၀၀ အေျပးၿပိဳင္ပြဲကို ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္ ညပိုင္း တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။)

ျမန္မာကစားသမား မ်ားသည္ အားနည္းမႈရိွသည့္ တာတိုအေျပး ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမရိွဘဲ တာ လတ္ႏွင့္ တာေ၀းၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္သာ ယွဥ္ၿပိဳင္ မည္ျဖစ္သည္။ ေျပးခုန္ပစ္ၿပိဳင္ပြဲအား ၾသဂုတ္ ၂၆ ရက္အထိ ေန႔စဥ္က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲ အမ်ဳိးအစား ၄၅ မ်ဳိးမွ ေရႊတံဆိပ္ဆု ၄၅ ခု ခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္သည္။
ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုလံုးတြင္ ေရႊတံဆိပ္ စုစုေပါင္း ၄၀၄ ခု ခ်ီးျမႇႇင့္မည္ျဖစ္ၿပီး ေျပးခုန္ ပစ္အမ်ဳိးအစားတစ္ခုတည္းမွ ၄၅ ခုခ်ီးျမႇင့္ မည္ျဖစ္ရာ ေရႊတံဆိပ္အမ်ားဆံုးေပးအပ္မည့္ ၿပိဳင္ပြဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

August 24, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.