<

လုိပယ္တယ္ဟီအတြက္ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္ ေလ်ာ္ေၾကး ယူ႐ုိ(၂)သန္းေပးေခ်ရမည္

 

Photo: AFP

 

ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းသည္ လုိပယ္တယ္ဟီကုိေခၚယူခဲ့ျခင္းအတြက္ စပိန္ေဘာလုံးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ကုိ ေလ်ာ္ေၾကးယူ႐ုိ(၂)သန္းေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လုိပယ္တယ္ဟီသည္ စပိန္အသင္းႏွင့္ စာခ်ဳပ္သစ္ခ်ဳပ္ ဆုိထားသည္မွာ (၂)ပတ္သာရွိေသးၿပီး စပိန္ေဘာလုံးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္က ယင္းအခ်က္ကုိအေလးထားရန္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းသည္ ယခင္ကလည္း နည္းျပမ်ားကုိ ေလ်ာ္ေၾကးေပးကာ ေခၚယူမ်ား ရွိခဲ့ဖူးၿပီး လုိပယ္တယ္ဟီမွာ ဂြၽန္တုိရွက္၊ ပယ္လီဂရီနီ၊ ေမာ္ရင္ဟုိႏွင့္ အန္ဆယ္ေလာ့တီတုိ႔ ၿပီးေနာက္ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္က ေလ်ာ္ေၾကးေပးေခၚယူသည့္ (၅)ဦးေျမာက္ နည္းျပအျဖစ္ မွတ္တမ္း၀င္ခဲ့သည္။

ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေခၚယူခဲ့သည့္ နည္းျပမ်ား
ခုႏွစ္              အမည္                       အသင္း                       ေလ်ာ္ေၾကး
၁၉၈၉           ဂြၽန္တုိရွက္               ဆုိစီဒက္                        ယူ႐ုိ(၅၄၀၀၀)
၂၀၀၉          ပယ္လီဂရီနီ             ဗီလာရီးယဲလ္               ယူ႐ုိ(၄)သန္း
၂၀၁၀            ေမာ္ရင္ဟုိ             အင္တာမီလန္               ယူ႐ုိ(၈)သန္း
၂၀၁၃    အန္ဆယ္ေလာ့တီ              PSG                        ယူ႐ုိ(၄)သန္း
၂၀၁၈        လုိပယ္တယ္ဟီ            စပိန္                            ယူ႐ုိ(၂)သန္း

June 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.