<

၀ူရွဴး နန္းခြ်မ္ျပိဳင္ပြဲတြင္ ေအးသစၥာျမင္႔ ေငြတံဆိပ္ျဖင္႕သာေက်နပ္ခဲ႔ရ

 

Photo – ေအာင္မင္းသန္႔ 

(၂၉)ၾကိမ္ေျမာက္ ဆီးဂိမ္းအားကစားျပိဳင္ပြဲ ၏ အမ်ိဳးသမီး ၀ူရွဴးျပိဳင္ပြဲ နန္းခြ်မ္းျပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာမွ ေအးသစၥာျမင္႔သည္ ေငြတံဆိပ္ဆုျဖင္႔သာ ေက်နပ္ခဲ႔ရေၾကာင္း သိရသည္။

ေအးသစၥာျဖင္႔သည္ စုစုေပါင္းရမွတ္(၉.၆၄)မွတ္ရရွိခဲ႔ျပီး ေရႊတံဆိပ္ဆုရရွိသြားေသာ အိမ္ရွင္မေလးရွားႏွင္႔ ရမွတ္အနည္းငယ္သာ ကြာျခားခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။

၀ူရွဴး နန္းခြ်မ္ျပိဳင္ပြဲတြင္ေရႊတံဆိပ္ဆုကို မေလးရွားက ရမွတ္(၉.၆၆)မွတ္ျဖင္႔ရရွိခဲ႔ျပီး ျမန္မာက ရမွတ္(၉.၆၄)၊ဗီယက္နမ္ကရမွတ္(၉.၆၃) မွတ္စီရရွိခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

August 20, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.